The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2021-08-22 16:04:07

PROBLEM UZMANI 3. SINIF

PROBLEM UZMANI 3. SINIF

Zor Problemler 1

1. Yarısı 7 alan sayı ile çeyreği 12 olan 4. Nil tanesini 3 liraya aldığı 24 kale-
sayının çarpımı kaçtır? min hepsini tanesi 4 liradan satıyor.
Bu satıştan eline geçen para ile aynı
kalemlerden kaç tane daha alabilir?

2. 56 fazlası 150 olan sayının yarısının 5
katı kaçtır?

5. 4 hafta 6 gün kaç saatten oluşur?

3. İki sayının toplamı 42, farkı 8’dir. Bu 6. Çeyreği 10 olan sayı ile 3 katı 30 olan
2
sayılardan küçük olan sayı kaçtır? sayıların farkının 5 ’si kaçtır?

201

Zor Problemler 2

1. 2 ’si 10 olan sayının 17 katı kaçtır? 4. Ahmet 4 yıl önce 6 yaşındaydı.
5 Ömür’ün yaşının 5 fazlası 28’dir. Irmak
12 yıl önce doğdu. Ahmet, Ömür ve
Irmak’ın 5 yıl sonra yaşları toplamı kaç
olur?

2. 13 yıl önce yaşları toplamı 13 olan iki 5. Yarım metresi 5 lira olan kumaşın 24
arkadaşın 13 yıl sonra yaşları toplamı metresi ile 6 elbise dikilmiştir.Her bir
kaç olur? elbisenin kumaşı için kaç lira harcan-
mıştır?

3. Yarım kilogramının fiyatı 6 lira olan 6. Kenar uzunlukları 20 ve 24 metre
muzdan 2 kilogram, çeyrek kilogramı- olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin
nın fiyatı 2 lira olan domatesten 4 çevresiyle aynı çevre uzunluğuna sahip
kilogram aldım. Kasaya 100 lira ödeme kare şeklindeki bir bahçenin bir kenar
yaptım. Kaç lira para üstü almalıyım? uzunluğu kaç metredir?

202

Zor Problemler 3

1. Çeyreği 136 santimetre olan kuma- 4. 6 saatte 42 liralık elektrik tüketen bir
şın 1 metre 40 santimetresi kullanılırsa makine bir günde kaç liralık elektrik
geriye kalan kumaş 4 metreden kaç tüketir?
santimetre fazladır?

2. Yarım kilogramının fiyatı 6 lira olan 5. 537 sayısının birler basamağındaki ra-
pirinçten 8 kilogram aldım. Bunun ye- kam ile onlar basamağındaki rakam
rine, aynı para ile kilogram fiyatı 4 lira yer değiştiriliyor. Yeni oluşan sayı üç
olan pirinçten alsaydım kaç kilogram basamaklı en büyük çift sayıdan kaç
pirinç alabilirdim? küçüktür?

3. 3 katı 60 olan sayının 4 fazlasının 6. A sayısının 7 fazlası 13’tür. B sayısın-
çeyreği kaçtır? dan A sayısını çıkardığımızda sonuç C
olmaktadır. C sayısının 6 katı 24’tür.
Buna göre B sayısının 5 katı kaçtır?

203

Zor Problemler 4

1. Onlar basamağı 5 olan ve rakamları 4. Bir test sınavında 100 soru sorulmuş-
küçükten büyüğe doğru sıralanmış üç tur. Her doğru soru için 5 puan ka-
basamaklı en büyük çift sayı kaçtır? zanılmaktadır. Her 3 yanlış soru ise
bir doğruyu götürmektedir. Esin sınav-
da 18 soruyu yanlış yapmıştır. Kalan
soruların hepsini doğru cevaplamıştır.
Esin bu sınavdan kaç puan almıştır?

2. 9 eksiği 21 olan sayı ile yarısı 6 olan
sayının çarpımı kaçtır?

3. Bir bölme işleminde bölen 13, bölüm 5. Orhan yaşını soranlara “6 yıl daha
19’dur. Bu bölme işleminde bölünen en önce doğsaydım şimdi 22 yaşımda
fazla kaç olabilir? olurdum.” demektedir. Mehmet, Orhan
doğduğunda 5 yaşındaydı. Mehmet’in
annesi Mehmet doğduğunda 24 ya-
şındaydı. Mehmet’in annesi 9 yıl sonra
kaç yaşında olur?

204

Zor Problemler 5

1. Çeyrek kilogramının fiyatı 6 lira olan 4. 6 fazlası 10 olan sayı ile 6 eksiği 10
fıstıktan 3 kg almak istedim ama pa- olan sayının toplamı kaçtır?
ram 4 lira eksik kaldı. Kaç lira param
vardır?

2. s x 4 = 36 5. Metin doğduğunda Emir 4 yaşındaydı.
21 x s = n 12 yıl önce Emir 12 yaşındaydı. 12 yıl
Yukarıdaki işlemlere göre n x 3 işle- sonra Metin kaç yaşında olur?

minin sonucu kaçtır?

3. Bir terzi 15 günde 5 takım elbise dik- 6. 3 ’ü 21 lira olan paranın 17 lirasını
mektedir. Bir takım elbise için 3 met- h7arcadım. Kaç lira param kalmıştır?
re kumaş kullanmaktadır. Bu terzi 21
günde diktiği takım elbiseler için toplam
kaç metre kumaş kullanır?

205

SAYFA 5 2 : EĞLENCELİ MATEMATİK CEVAP ANAHTARI
SAYFA 8
1 : 121 - 214 - 305
1: 320 2: 164 3: 998 4: 120 5: 585 6: 13 7: 443 8: 438 9: 941 10: 842

SAYFA 11 SAYFA 12 4: 452 5: 401 6: 602 7: 561 8: 4 9: 1 10: 704

1: NASRETTİN HOCA 1: 50 2: 300 3: 4

SAYFA 13 6: 90 SAYFA 16 3 : 250 4 : 800 5 : 30 6 : 400 7 : 44 8: 25

1: 541 2: 174 3: 520 4: 35 5: 8 1 : 135 2 : 349

SAYFA 17 3 : 80 4 : 400 5 : 70 6 : 70 7 : 539 8: 656 SAYFA 18

1 : 59 2 : 9 4: KALEM - KİTAP - SINIF

SAYFA 20 SAYFA 21

1: 341 2: 248 3: 353 4: 2 5: 409 6: 942 7: 308 8: 948 9: 208 10: 658 1: 913 2: 706 3: 499 4: 90 5: 86 6: 246 7: 40 8: 11

SAYFA 22 SAYFA 23 4: 8. 5: 30 6: 5 7: 5. 8: 33 SAYFA 24

2: 8. Çıkış 1: 24 2: 42 3: 3 2: 4. Çıkış

SAYFA 25 SAYFA 26 SAYFA 27

1: 42 2: 49 3: 35 4: 6. 5: 3 6: 48 7: 42 8: 4 2: 11. Çıkış 1: 40 2: 34 3: 48 4: 3 5: 4 6: 16 7: 56 8: 50

SAYFA 28 SAYFA 29 SAYFA 31

2: 2. Çıkış 1: 54 2: 29 3: 63 4: 5 5: 6 6: 90 7: 70 8: 56 2: SAYMAK

SAYFA 32 SAYFA 33

1: 94 2: 1 3: 221 4: 17 5: 0 6: 29 7: 5 8: 70 1: 463 2: 36 3: 14 4: 8 5: 71 6: 34 7: 33 8: 40

SAYFA 36 4: 48 5: 90 6: 932 7: 87 8: 23 9: 304 10: 53 SAYFA 37

1: 236 2: 0 3: 9 1: OKUMAK GÜZELDİR

SAYFA 39 SAYFA 43 2: DOĞAL BESİN

1: 7 2: XVI 3: 16 4: XVIII 5: 9.30 6: 14 7: XI 8: XIX 1: SEBZE MEYVE

SAYFA 45 SAYFA 46

465 - 324 - 565 - 80 - 606 - 474 - 535 - 115 - 191 1: 339 2: 187 3: 430 4: 277 5: 666 6: 243 7: 193 8: 181

SAYFA 47 SAYFA 48

1: 269 2: 243 3: 361 4: 280 5: 768 6: 663 7: 965 8: 601 1: 619 2: 126 3: 912 4: 199 5: 590 6: 117 7: 817 8: 836

SAYFA 49 SAYFA 50 SAYFA 51

1: 689 2: 835 3: 390 4: 210 5: 259 6: 179 1: 166 2: 479 3: 298 4: 450 5: 391 6: 160 1: 617 2: 846 3: 362 4: 875 5: 907 6: 317

SAYFA 52 SAYFA 53 SAYFA 54

1: 420 2: 165 3: 946 4: 713 5: 456 6: 730 1: 327 2: 719 3: 619 4: 389 5: 398 6: 417 1: 181 2: 308 3: 683 4: 205 5: 682 6: 249

SAYFA 55 SAYFA 58 SAYFA 59

1: 212 2: 450 3: 359 4: 115 5: 810 6: 202 1: 107 2: 924 3: 798 4: 673 5: 171 6: 777 1: 410 2: 71 3: 51 4: 785 5: 600 6: 789

SAYFA 63 SAYFA 65 SAYFA 66

1: ARKA ÇIKMAK 2: KAFA YORMAK 109 - 423 - 647 - 48 - 298 - 359 - 568 - 178 - 266 87 - 23 - 81 - 124 - 98 - 36 - 282 - 215

SAYFA 67 SAYFA 68

1: 134 2: 591 3: 110 4: 330 5: 144 6: 183 7: 136 8: 456 1: 93 2: 230 3: 83 4: 799 5: 81 6: 289 7: 241 8: 109

206

SAYFA 69 CEVAP ANAHTARI SAYFA 70

1: 250 2: 125 3: 377 4: 147 5: 435 6: 410 7: 574 8: 139 1: 202 2: 207 3: 396 4: 79 5: 198 6: 73

SAYFA 71 SAYFA 72 SAYFA 73

1: 542 2: 89 3: 371 4: 764 5: 168 6: 12 1: 78 2: 70 3: 14 4: 50 5: 140 6: 65 1: 575 2: 520 3: 119 4: 316 5: 440 6: 109

SAYFA 74 6: Kenan 7: 16 8: 19 SAYFA 75

1: 8 2: 28 3: 36 4: 24 5: 9 1: 62 2: 240 3: 161 4: 574 5: 10 6: 42

SAYFA 76 SAYFA 79 SAYFA 80

1: 46 2: 19 3: 28 4: 263 5: 61 6: 85 1: 399 2: 490 3: 231 4: 255 5: 82 6: 578 1: 460 2: 415 3: 24 4: 8 5: 67

SAYFA 84 SAYFA 85

151 - 239 - 347 - 51 - 297 - 50 - 211 1: 27 2: 675 3: 342 4: 107 5: 395 6: 322 7: 100 8: 15

SAYFA 86 SAYFA 87 SAYFA 89

1: 369 2: 23 3: 27 4: 261 5: 198 6: 254 1: 218 2: 45 3: 50 4: 21 5: 218 6: 3 1: 520 2: 270 3: 600 4: 3 5: 682 6: 250

SAYFA 91 SAYFA 93 SAYFA 95

1: 86 2: 52 3: 280 4: 833 5: 525 6: 44 1: 640 2: 33 3: 30 4: 40 5: 120 6: 21 1: 8 2: 610 3: 110 4: 70 5: 40 6: 220

SAYFA 99 SAYFA 100

126 - 180 - 700 - 206 - 345 - 672 - 194 1: 31 2: 280 3: 150 4: 440 5: 45 6: 424 7: 601 8: 180

SAYFA 101 SAYFA 103 SAYFA 104

1: 148 2: 64 3: 224 4: 165 5: 13 6: 560 7: 147 12 - 10 - 6 - 22 a: 30 b: 15 c: 25 d: 15 e: 15 f: pembe ve yeşil g: 85

SAYFA 105 SAYFA 106 4: 21 5: 18 6: 9

1: 12 2: 22 3: 6 4: 22 5: Ayva ve elma 6: Zeytin 7: 34 8: 7 1: 6 2: 24 3: 6

SAYFA 110 2: ÇARPMA İŞLEMİ SAYFA 114

1: EĞLENCELİ MATEMATİK 1: 56 - 72 - 42 - 63 - 40 2: 48 - 60 - 57 - 4 - 41 - 42 - 72

SAYFA 115 SAYFA 116

1: 54 2: 96 3: 105 4: 36 5: 225 6: 245 7: 180 8: 435 1: 33 2: 31 3: 96 4: 15 5: 510 6: 36 7: 80 8: 420

SAYFA 117 SAYFA 118 SAYFA 119

1: 135 2: 58 3: 623 4: 30 5: 360 6: 64 1: 690 2: 389 3: 63 4: 121 5: 62 6: 22 1: 28 2: 29 3: 36 4: 51 5: 105 6: 18

SAYFA 120 SAYFA 121 SAYFA 122

1: 273 2: 162 3: 94 4: 675 5: 134 6: 765 1: 140 2: 28 3: 28 4: 75 5: 80 6: 70 1: 24 2: 69 3: 66 4: 75 5: 132 6: 13

SAYFA 123 SAYFA 124 6: 144 SAYFA 127

1: 72 2: 48 3: 35 4: 75 5: 93 6: 72 1: 75 2: 20 3: 73 4: 84 5: 4 1: 112 2: 112 3: 93 4: 39 5: 5

SAYFA 128 SAYFA 132 SAYFA 136

1: 1 2: 168 3: 192 4: 650 5: 32 6: 46 BUGÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMA 1: 8 - 16 - 6 - 19 - 7 2: 11 - 8 - 16 - 7 - 24 - 10

SAYFA 137 4: 5 5: 8 6: 24 7: 18 8: 42 SAYFA 138

1: 5 2: 8 3: 8 1: 8 2: 16 3: 240 4: 17 5: 24 6: 222

SAYFA 139 SAYFA 140 SAYFA 141

1: 624 2: 27 3: 18 4: 5 5: 25 6: 39 1: 10 2: 11 3: 39 4: 36 5: 16 6: 11 1: 8 2: 20 3: 17 4: 288 5: 20 6: 11

207

SAYFA 142 CEVAP ANAHTARI SAYFA 144
SAYFA 143
1: 95 2: 64 3: 18 4: 56 5: 4 6: 33 1: 12 2: 12 3: 10 4: 5 5: 6 6: 8
1: 17 2: 56 3: 6 4: 46 5: 10 6: 44

SAYFA 145 SAYFA 146 4: 6 5: 23 6: 37 SAYFA 149

1: 9 2: 13 3: 14 4: 108 5: 22 6: 51 1: 10 2: 19 3: 6 1: 77 2: 27 3: 28 4: 340 5: 4 6: 54

SAYFA 150 SAYFA 155

1: 21 2: 96 3: 35 4: 60 5: 55 6: 16 1: 15 2: 8 3: 12 4: 9 5: 30 6: 4 7: 22 8: 13 9: 13 10: 12

SAYFA 156 6: 6 7: 17 8: 4 SAYFA 157

1: 8 2: 6 3: 12 4: 6 5: 9 1: 33 2: 76 3: 30 4: 9 5: 18 6: 15

SAYFA 161 SAYFA 162

1: 16.40 2: 42 3: 85 4: 16.05 5: 9 6: 595 7: 120 8: 156 1: 250 2: 66 3: 49 4: 10 5: 9.05 6: 12.00 7: 30 8: 9

SAYFA 165 6: 12 SAYFA 166 SAYFA 171 4: 15 5: 25 6: 60

1: 34 2: 80 3: 56 4: 28 5: 8 1: 69 2: 4 3: 1TL 75 kr. 4: 8 5: 282 6: 161 1: 48 2: 40 3: 5

SAYFA 172 SAYFA 175 4: koni 5: 8 6: 10 7: silindir 8: 14

1: 650 2: 48 3: 63 4: 24 5: 9 6: 36 7: 120 1: 21 2: 4 3: 11

SAYFA 177 SAYFA 179

1: 7 2: 5 3: küre 4: 8 5: 24 6: 2 7: sekizgen 8: üçgen prizma 1: 1 2: 3 3: 8 4: 7 5: 12

SAYFA 181 SAYFA 183

1: 56 2: 9 3: 13 4: 2 5: 419 6: V OKUMAK - HAYAT - MEYVE - KAYMAK - EKMEK - TOKMAK - BEBEK

SAYFA 184 SAYFA 187 SAYFA 188

1: 14 2: 11 3: 36 4: 4 5: 15 6: 15 1: 24 2: 15 3: 144 4: 10 5: 90 6: 120 1: 145 2: 10 3: 370 4: Kırtasiye 5: 585 6: 820

SAYFA 189 SAYFA 192 SAYFA 193

1: 3m52cm 2: 1m 61cm 3: 278 4: 5 5: 395 6: 439 1: 536 2: 330 3: 19 4: 196 5: 24 6: 24 1: 6 2: 22 3: 700 4: 11 5: 24 6: 7

SAYFA 196 SAYFA 198 2: 3 - 5 - 8 - 6 - 9 SAYFA 199

1: 20 2: 40 3: 16 4: 30 5: 20 6: 12 1: Y-Y-D-Y-Y-D-Y-Y 1: 1 2: 12 3: 4 4: 19 5: 29 6: 108

SAYFA 200 SAYFA 201 SAYFA 202

1: 60 2: 11 3: 48 4: 175 5: 72 6: 42 1: 672 2: 235 3: 17 4: 32 5: 816 6: 12 1: 425 2: 65 3: 44 4: 60 5: 40 6: 22

SAYFA 203 4: 168 5: 425 6: 50 SAYFA 204 SAYFA 205

1: 4 2: 24 3: 6 1: 458 2: 360 3: 259 4: 380 5: 54 1: 68 2: 567 3: 21 4: 20 5: 32 6: 32

208


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Pengertian dan Jenis Matriks
Next Book
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4