The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2021-08-22 16:04:07

PROBLEM UZMANI 3. SINIF

PROBLEM UZMANI 3. SINIF

Kesirler - İşlem Hazırlığı 1

1. Aşağıda pay ve paydası verilen kesirleri örnekteki gibi yazınız.

Pay = 4 Payda = 5 Pay = 1 Payda = 4 Pay = 2 Payda = 6
...4..... ........ ........

...5..... ........ ........

Pay = 4 Payda =7 Pay = 5 Payda =10 Pay = 6 Payda = 7
........ ........ ........
........
........ ........
24
2. Kesirleri okunuşları ile eşleştiriniz. 1 35
4
22 1
542

ikide bir beşte dört dörtte iki beşte iki üçte iki dörtte bir

3. Şekillerin ifade ettiği kesirleri örnekteki gibi yazınız. ........
........
........ ........
........ ........

........ ........ ........
........ ........ ........

151

Kesirler - İşlem Hazırlığı 2

Bilgi Köşesi: Payı 1 olan kesirlere “birim kesir” denir.

1. Aşağıdaki birim kesirleri işaretleyiniz. 5 3 1 5
8 9 6 5
2121
342 5 1
8
1 2 15613
7627938

2. Verilen kesirlerin birim kesirlerini örnekteki gibi gösteriniz.

31 5 ..... 35 ..... 8 .....
10 10 10 ...... 100 ...... 10 ......

55 ..... 6 ..... 43 ..... 4 .....
100 ...... 10 ...... 100 ...... 10 ......

3. Verilen kesirleri örnekteki gibi şekil üzerinde gösteriniz. 4
4
32
65

57 2
8 10 8

152

Kesirler - İfade Hazırlığı 1

1. İfadeler ile belirtilen kesirleri örnekteki gibi yazın.

Bir bütünün altı eş 2 Bir bütünün dokuz eş .....
parçasından ikisi 6 parçasından üçü ......

Sekiz parçaya bölünen ..... Bir bütünün yarısı .....
bütünün üç parçası ...... ......

Bir bütünün çeyreği ..... Bir bütünün üç çey- .....
...... reği ......

9 kesrinin birim kesri ..... 83 kesrinin birim kesri .....
10 ...... 100 ......

3 tane 1 kesri ..... 29 tane 1 kesri .....
10 ...... 100 ......

Payı 4, paydası 21 ..... Paydası 4, payı 3 .....
olan kesir ...... olan kesir ......

Çeyreği boyanmış şe- ..... Bir bütünün beş eş .....
kil ...... parçasından beşi ......

3 tane 1 kesri ..... 4 tane 1 kesri .....
6 ...... 7 ......

6 tane 1 kesri ..... 2 tane 1 kesri .....
8 ...... 4 ......

153

Kesirler - İfade Hazırlığı 2
1. Verilen nesnelerin belirtilen kesir kadarını örnekteki gibi bulunuz.

Çiçeklerin 1 ’i kaç çiçek eder? Bilyelerin 1 ’i kaç bilye eder?
5 2

15 çiçek bütün olarak kabul edilir 12 bilye bütün olarak kabul edilir
ve 5’e bölünür. Bir parçada 3 çiçek ve 2’ye bölünür. Bir parçada 6
vardır. bilye vardır.

15 ÷ 5 = 3 çiçek. ........ ÷ ...... = ...................
Yıldızların 1 ’i kaç yıldız eder? Mumların 1 ’i kaç mum eder?

4 3

........ ÷ ...... = ................... ........ ÷ ...... = ...................
Kalemlerin 1 ’i kaç kalem eder? Gözlüklerin 1 ’i kaç gözlük eder?

7 3

........ ÷ ...... = ................... ........ ÷ ...... = ...................
154

Kesirler - Problemler 1

Aşağıdaki soruları örnekteki gibi çözün 6. 36 şekerin 1 ’i kaç şeker eder?
9
1. 30 fıstığın 1 ’i kaç fıstık eder?
2

30 ÷ 2 = 15 fıstık eder.

2. 56 ekmeğin 1 ’i kaç ekmek eder? 7. 66 topun 1 ’i kaç top eder?
7 3

3. 96 cevizin 1 ’i kaç ceviz eder? 8. 26 karpuzun 1 ’i kaç karpuz eder?
8 2

4. 45 elmanın 1 ’i kaç elma eder? 9. 78 balonun 1 ’i kaç balon eder?
5 6

5. 60 eriğin 1 ’i kaç erik eder?
2

1 0. 84 tavuğun 1 ’i kaç tavuk eder?
7

155

Kesirler - Problemler 2

1. Bir günün 1 ’inde uyuyan Ece günde 5. 72 sorunun 1 ’ini çözdüm. Çözdü-
3 ğüm soru saysı 8kaçtır?

kaç saat uyumaktadır?

2. Sınıfımızdaki öğrencilerin 1 ’i erkek 6. 42 fıstığın 1 ’ini yedim. Yediğim fıstık
4 saysı kaçtır? 7
öğrencidir. Sınıf mevcudumuz 24 ol-

duğuna göre sınıfımızdaki erkek öğrenci

sayısı kaçtır?

3. Ferdi tezgahında bulunan 60 kilogram 7. 68 liranın 1 ’ini harcadım. Harcadı-
ğım para kaç4liradır?
kdiolomgaratemsindom51ate’nsi satmıştır. Ferdi kaç
satmıştır?

4. Serap’ın yaşı annesinin yaşının 1 ’ine 8. 32 günlük tatilimin 1 ’ini köyde geçir-
eşittir. Serap’ın annesi 36 yaşın6da ol- dim. Köyde geçirdiğim8 gün sayısı kaç-
duğuna göre Serap kaç yaşındadır? tır?

156

Kesirler - Problemler 3 (Problem Uzmanı)

1. 44 sorunun 1 ’ini çözdüm. Çözmem 4. l2o4kumlokusamyusınkaçtı38r? ’ünü yedim. Yediğim
4

gereken kaç soru kalmıştır?

2. r9a5mlirkaanlmınıştır51? ’ini harcadım. Kaç pa- 5. 36 bilyem var. Bilyelerimin 1 ’i mavi,
2 ’si sarıdır. Mavi ve sarı bi6lyelerimin

t6oplamı kaçtır?

3. Okan’ın yaşı Necip’in yaşının 2 ’sine 6. 48 liranın 38kaç’ünlirüadhıar?rcadım. Kalan
3 paramın yarısı

eşittir. Necip 18 yaşında olduğuna göre
Okan ve Necip’in yaşları toplamı kaçtır?

157

Zaman Ölçme - İşlem Hazırlığı 1

SAAT OKUMA ETKİNLİKLERİ
1 . Noktalı alanlara gösterilen saatleri yazın.

...................................... ...................................... ......................................

...................................... ...................................... ......................................

SAATLER (ÖĞLEDEN ÖNCE - ÖĞLEDEN SONRA)
2. Saatlerin kaçı gösterdiğini öğleden önce ve sonra olma durumlarına göre yazınız.

Öğleden Önce Öğleden Önce Öğleden Sonra
...................................... ...................................... ......................................

Öğleden Önce Öğleden Sonra Öğleden Önce
...................................... ...................................... ......................................

158

Zaman Ölçme - İşlem Hazırlığı 2

SAAT ÇİZELİM
1. Akrep ve yelkovanı belirtilen saatlere uygun şekilde çiziniz.

04.25 07.00 15.40

02.35 17.00 04.35

SAAT - ÖNCE SONRA SORULARI
2. Verilen saatlerden belirtilen süre önce ve sonrasını noktalı yerlere yazınız.

1 saat önce 07.15 2 saat sonra
................... ...................

................... 10 saat önce 90 dakika sonra ...................

17.55

................... 45 dakika önce 6 saat sonra
...................
20.00

................... 3 saat önce 270 dakika sonra
...................
13.45

159

Zaman Ölçme - İşlem Hazırlığı 3

1 saat = 60 dakika 1 dakika = 60 saniye
1. Yukarıdaki bilgileri kullanarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

1 saat + 6 dakika = ............. dakika 3 dakika = ............. saniye
2 saat = ............. dakika 1 dakika + 34 saniye = ....... saniye
1 dakika + 29 saniye = ....... saniye
1 saat + 35 dakika = .......... dakika 87 saniye = ..... dakika + ..... saniye
91 dakika = ....... saat + ....... dakika
2 dakika = ............ saniye
4 saat = ............. dakika

2. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

1 1 yıl 60 dakika 5 1 ay 365 gün
2 1 dakika 60 saniye 6 1 mevsim 7 gün
3 1 gün 52 hafta 7 1 yıl 30 gün
4 1 saat 24 saat 8 1 hafta 3 ay

3. Noktalı alanları uygun sayılarla doldurun. 2 yıl = ............. hafta
2 hafta = ............. gün 2 saat = ............. dakika
1 yıl = ............. ay 1 yıl ve 1 ay = ............. gün

1 ay ve 2 hafta = ............. gün
160

Zaman Ölçme - Problemler 1

1. 15.30’da hareket eden otobüs 1 saat 5. 1 ay ve 3 hafta, 2 aydan kaç gün ek-
10 dakika sonra mola veriyor. Otobüs siktir? (1 ay 30 gün alınacaktır)
mola verdiğinde saat kaçtır?

2. Günde 2 saat kitap okuyan Ezgi 3 6. Günde 85 lira kazanan Hakan 1 haf-
haftada toplam kaç saat kitap okur? tada kaç lira kazanır?

3. Saat 12.10’da başlayan film 13.35’te 7. 5 gün aralıksız çalışan bir araç toplam

bitmiştir. Film kaç dakika sürmüştür? kaç saat çalışmıştır?

4. Saat 11.20’de başlayan uçak yolculuğu 8. Vedat haftada 3 gün satranç kursuna
4 saat 45 dakika sürmüştür. Yolculuk gitmektedir. Vedat bir yılda toplam kaç
saat kaçta bitmiştir? gün satranç kursuna gider?

161

Zaman Ölçme - Problemler 2

1. 2 saatte 100 kilometre yol giden bir 5. Esin uyandığında akrep 8 ile 9’un ara-
araç 5 saatte kaç kilometre yol gider? sında, yelkovan ise 4’ün üzerindeydi.
Uyandıktan 45 dakika sonra servise
bindi. Esin servise saat kaçta binmiştir?

2. 18 hafta, 2 aydan kaç gün fazladır?

6. Saat 23.00’de başlayan ve 13 saat sü-
ren yolculuk saat kaçta biter?

3. Bir havuz 1 muslukla 98 saatte dol- 7. 2 yıl = s gündür.
durulmuştur. Havuzun yarısı kaç saatte 100 hafta = n gündür.
doldurulmuştur? Yukarıdaki eşitliklere göre s - n kaç

gündür?

4. Beren 6 dakikada 1 sayfa kitap okuyor. 8. Bir haftada 63 saat uyuyan Filiz bir
Beren 1 saatte kaç sayfa kitap okur? günde kaç saat uyur?

162

Paralarımız - İşlem Hazırlığı 1
1. Aşağıdaki paraların toplam değerlerini yazın.

............................................. .............................................

............................................. .............................................

............................................. .............................................

2. Tablodan yaralanarak ismi verilen kişilerin kumbaralarındaki paralarının
miktarlarını bulun.

Toplam Para

Aysima 4 - - 4 6

Asya - 5 2 - 3

Yunus 6 - 4 2 -

Mehmet - 1 - 5 2

163

Paralarımız - İşlem Hazırlığı 2

LİRA KURUŞ İLİŞKİSİ
1. Aşağıdaki noktalı alanları uygun ifadeler ile doldurunuz.

778 kuruş = ............. lira ............. kuruş 1 lira = 100 kuruş
463 kuruş = ............. lira ............. kuruş

8 lira 52 kuruş = . ............. kuruş
232 kuruş = ............. lira ............. kuruş

2 lira = ............. kuruş
182 kuruş = ............. lira ............. kuruş

2. Paralarla miktarlarını eşleştiriniz.

308 210 413 208 285 263
164

Paralarımız - Problemler 1

8 TL 18 TL 26 TL
21 TL 5 TL

1. İki eldiven ve bir şapka alırsam kaç lira 4. 50 lira param var. Ürünlerin hep-
ödeme yapmam gerekir? sinden birer tane alabilmem için kaç
liraya ihtiyacım var?

2. Sekiz çift çorap aldım ve 40 lira pa- 5. Ali’nin 10 lirası daha olsaydı şapka ve
ram kaldı. Başlangıçta kaç lira param saat alabilirdi. Ali sadece saat alırsa
vardı? kaç lirası kalır?

3. İrem’in 100 lira parası var. İrem bir 6. İki atkı ve bir şapka alabileceğim para
şapka, bir çift çorap ve bir atkı alırsa ile kaç çift çorap alabilirim?
kaç lira parası kalır?

165

Paralarımız - Problemler 2

1. Emel kumbarasına günlük 9 lira para 4.
atmaktadır. 3 haftada kumbarasında
biriktirdiği paranın 120 lirasına gömlek Cüzdanımdaki para ile 3 tanesi 12 lira
almıştır. Emel’in kaç lira parası kalır? olan çikolatalardan kaç tane alabili-
rim?

2. Cebimde 10 tane 5 kuruş, 5 tane 10 5. Elektrik Faturası Su Faturası
kuruş, 2 tane 50 kuruş ve 6 tane 1
lira vardır. Cebimdeki para ile 200 ku- 158 lira ..................
ruşluk sakızlardan kaç tane alabilirim?
Su faturası elektrik faturasından 34

lira daha azdır. Ali’nin cebinde 564

lirası var. Ali elektrik ve su faturala-

rını ödeyince kaç lira parası kalır?

3.

1 TL 25 kr. 75 kr. 6. Cüzdanımda 4 tane 100 lira, 1 tane
200 lira, 4 tane 5 lira ve 2 tane 20
2 kalem ve 1 silgi aldım ve satıcıya 5 lira vardır. 499 liralık bisiklet alırsam
kaç lira param kalır?
lira verdim. Kaç lira kaç kuruş para

üstü almalıyım?

166

Paralarımız - Problemler 3 (Problem Kuralım - 1)

Görsellerle ilgili problemle7r4kTuLrun ve problemleri ç..ö...züTLn.

1. 74 TL ..... TL 135TL

74 TL 3. 135TL
121 TL
95 TL ..... TL

95 TL 121 TL 135TL

95 TL 121 TL

74 TL ..... TL
121 TL
2. 135TL

95 TL 4. ..... TL
121 TL
74 TL 135TL

95 TL

167

Tartma - İşlem Hazırlığı 1
1. Aşağıdaki nesnelerin hangi birim ile ölçüldüğünü (kg, g) eşleştirerek gösterin.

Kilogram (kg) Gram (g)

2. Verilen kütlelere eşit ölçme araçlarını örnekteki gibi belirleyin.

1 1 k1g500k1gg500kg1g500 g25500g0 2g5500g0 2g50 g10205g0 g10205g0 g100 g501g00 5g01g00 5g0 g 50 g 50 g
kg kg

7 kg 400 g 7- 1 1 1
4 kg 350 g
2 kg 550 g
3 kg 800 g

850 g

168

Tartma - İşlem Hazırlığı 2
1. Ölçme araçlarında gösterilen kütleyi örnekteki gibi noktalı alanlara yazınız.

1 1 k1g500k1gg500kg1g500 g25500g0 2g5500g0 2g50 g10205g0 g10205g0 g100 g501g00 5g01g00 5g0 g 50 g 50 g
kg kg

150 g ---11
................................
................................ 5- 12-
................................
8- 1 - 1

3----

2. Kütlesi yarım kilogram olan ölçümlere “yarım”, çeyrek kilogram olanlara “çeyrek”
yazınız.

150 g 100 g 200 g 100 g

.................. ..................

100 g 200 g 100 g 50 g
.................. ..................

169

Tartma - İşlem Hazırlığı 3

1. Aşağıdaki teraziler dengededir. Kütlesi verilmeyen nesnelerin kütlelerini bulunuz.

6 kg 7 kg 8 kg 12 kg

............ kg ............ kg
4 kg 2 kg 5 kg 9 kg

............ kg ............ kg

100 g 200 g 15 kg 10 kg

............ g ............ kg
170

Tartma - Problemler 1

1 kg = 4 TL 1 kg = 6 TL 1 kg = 7 TL 1 kg = 5 TL

Aşağıdaki soruları yukarıdaki görsellere göre cevaplayınız.

1. 12 kg patlıcan kaç liradır? 4. 9 kg üzümün fiyatı, 13 kg domatesin
fiyatından kaç lira daha azdır?

2. 5 kg domates ile 2 kg armut toplam 5. Manava 100 lira verdim. 15 kg armut
kaç liradır? aldım. Kaç lira para üstü almalıyım?

3. 3 kg üzüm ve 1 kg patlıcan aldım. 6. 4 kg armut, 2 kg domates ve 7 kg pat-
Üzüm ve patlıcan için ödediğim pa- lıcan toplam kaç liradır?
raya kaç kg armut alabilirdim?171

Tartma - Problemler 2

1. 800 gram biberin 150 gramı kullanı- 5.
lınca kaç gram biber kalır?

2. Yarım kilogramının fiyatı 12 lira olan Yukarıdaki terazi dengededir. Bir mavi
fıstığın 2 kilogramının fiyatı kaç liradır? kutunun kütlesi 6 kg olduğuna göre
bir turuncu kutunun kütlesi kaç kg’dır?

3. 27 liraya 3 kg muz aldım. 7 kg muz 6. Murat eriğin kilogramını 6 liradan
alsaydım kaç lira ödeme yapmam ge- alıp 8 liradan satmaktadır. 18 kilog-
rekirdi? ram eriğin satışından elde ettiği kâr
kaç liradır?

4. 5 kilogramı 40 lira olan üzümden 3 7. Ersin, Cem’den 9 kg daha hafiftir. Se-
kilogram alırsam kaç lira ödeme yap- zer, Cem’den 15 kg daha ağırdır. Cem
malıyım? 38 kg olduğuna göre üçünün kütleleri
toplamı kaç kg’dır?

172

Geometrik Cisimler - İşlem Hazırlığı 1
1. Tabloyu verilen cisimlere uygun şekilde örnekteki gibi doldurun.

Geometrik Köşe Ayrıt Yüz Yüzleri Hangi Geometrik Cisimlerden
Cisimler Sayısı Sayısı Sayısı Oluşur?

Karesel Dikdörgen- Üçgensel Dairesel
Bölge sel Bölge Bölge Bölge

8 12 6 6

173

Geometrik Cisimler - İşlem Hazırlığı 2

1 . Özellikleri verilen geometrik cisimleri yazın.

Altı yüzü var. Bütün yüzleri karesel bölge. ...............................

İki yüzü var. Bir yüzü dairesel bölgedir. ...............................

On iki ayrıtı var. Yüzlerinden ikisi karesel, dördü dikdörtgensel ...............................
bölgedir.

Beş yüzü var. İki yüzü üçgensel, üç yüzü dikdörtgensel bölge. ...............................

Bir eğri yüzeyi var. Köşesi ve ayrıtı yok. ...............................

Köşesi ve ayrıtı yok. Üç yüzü var. ...............................

Altı yüzü var. Bütün yüzleri dikdörtgensel bölge. ...............................

2. Verilen özelliklere uyan cisimlerin numaralarını yazınız.

1 23 4 5 67

On iki ayrıtı Yüzlerinden Yüzlerinden en Yüzlerinden Köşe ve ayrıtı
olan geometrik en az biri az biri en az biri olmayan
dairesel olan karesel bölge geometrik
cisimler geometrik dikdörtgensel olan geometrik cisimler
cisimler bölge olan cisimler
geometrik

cisimler

............................ ............................ ............................ ............................ ............................

174

Geometrik Cisimler - Problemler

1 2 345 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

1. İki kare prizmanın arasında olan geo- 5. Köşe sayısı ile kutu numarası aynı olan

metrik cisim kaç numaralı kutudadır? geometrik şekilin kutu numarası kaçtır?

2. Tabloda 6 köşesi bulunan kaç geomet- 6. Yüzlerinden en az bir tanesi dairesel

rik cisim vardır? bölge olan kaç geometrik cisim vardır?

3. Tabloda 12 ayrıtı bulunan kaç geo- 7. Küpün üzerinde bulunan koninin üze-

metrik cisim vardır? rinde hangi geometrik cisim vardır?

4. Altında ve üstünde dikdörtgen prizma 8. İlk 6 geometrik cismin köşe sayıları top-
olan geometrik şeklin sağında hangi lamı kaçtır?
geometrik şekil vardır?

175

Geometrik Şekiller - İşlem Hazırlığı

1. Aşağıdaki noktaları cetvel kullanarak birleştirin ve oluşan geometrik şekillerin
adlarını yazınız.

2. Aşağıdaki geometrik şekillerden köşegeni çizilebilenlerin köşegenlerini cetvel kulla-
narak çizin ve şekillerin altlarına köşegen sayılarını yazınız.

............................... ............................... ............................... ...............................

3. Aşağıdaki geometrik şekilleri adları ile eşleştiriniz.

üçgen dörtgen beşgen altıgen yedigen sekizgen

176

Geometrik Şekiller - Problemler

1 2 345
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

1. Tabloda kaç tane geometrik şekil var- 5. Beşgen ve yedigenin kutu numaraları
dır? toplamı kaçtır?

2. 4 numaralı kutuda bulunan geometrik 6. 13 numaralı kutuda buluanan geomet-
cismin yüzlerini kullanrak kaç numa- rik şekilin köşegen sayısı, kenar sayısın-
ralı kutudaki geometrik şekli çizebili- dan kaç eksiktir?
riz?
7. Geometrik şekillerden hangisinin kenar
3. Tablodaki hangi geometrik cismi kul- sayısı kutu numarasından bir fazla-
lanarak herhangi bir geometrik şekil dır?
çizemeyiz?
8. Hangi geometrik cismin altında, o cis-
4. Altıgen ve sekizgenin kutu numaraları min bir yüzü ile çizilebilecek bir geo-
toplamı kaçtır? metrik şekil vardır?

177

Geometrik Örüntüler - İşlem Hazırlığı
1. Aşağıdaki örüntüleri boyayarak devam ettirin.

2. Verilen şekilleri örüntü oluşturacak şekilde boyayınız.
178

Geometrik Örüntüler - Problemler

1 234567 8
Yukarıda, bir renk katoloğu ve renklerin kod numaraları verilmiştir. Aşağıdaki

soruları bu katoloğa göre cevaplayınız.

1. 4.

Örüntüyü devam ettirmek için hangi Yukarıdaki örütünün boyanarak ta-
numaralı boya kullanılmalıdır? mamlanması isteniyor. Her bir kutunun
boyanmasında kullanılacak renklerin
2. kod numaraları toplamı kaçtır?

Örüntüyü devam ettirmek için hangi

numaralı boya kullanılmalıdır? 5.

3.
Yukarıdaki örütünün boyanarak ta-
Örüntüyü tamamlamak için hangi nu-
maralı boya kullanılmalıdır? mamlanması isteniyor. Her bir kutu-
nun boyanmasında kullanılacak renk-
lerin kod numaraları toplamı kaçtır?

179

Geometride Temel Kavramlar - İşlem Hazırlığı

1. Aşağıdaki noktalardan isimlendirmesi doğru olanları çember içine alınız.

a CE g
B d F

2. Verilen noktaları isimlendiriniz.

3. Aşağıdaki görsel ve ifadeleri eşleştiriniz.

açı ışın doğru parçası doğru

4. Aşağıdaki görsel ve ifadeleri eşleştiriniz.

Eğik doğru parçası Yatay doğru parçası Dikey doğru parçası
180

Geometride Temel Kavramlar - Problemler

1. a B C De 4. ANNEM

67 8 9 Yukarıdaki kelimenin yazılışında kulla-
Doğru isimlendirilmiş noktaların altın- nılan eğik doğru parçalarının sayısı,
yatay doğru parçalarının sayısından
daki sayıların çarpımı kaçtır? kaç fazladır?

5.

2. AKIL Işın Doğru Doğru
265 684 Parçası
Yukarıdaki kelimenin yazılışında kaç tane 735
doğru parçası kullanılmıştır?
Görsel ve ifade eşleştirmesinde yanlış-

lık yapılmış kutulardaki sayıların farkı

kaçtır?

3. ZEKA 6. V E R

Yukarıdaki kelimenin yazılışında kaç Dikey Yatay Eğik
doğru doğru doğru
tane doğru parçası kullanılmıştır? parçası parçası parçası

Dikey, yatay ve eğik doğru parçalarına
örnek olarak verilmiş harflerden hangisi
hatalıdır?

181

Simetrik Şekiller - İşlem Hazırlığı 1
1. Aşağıdaki görsellerin simetri doğrularını çizin.
2 . Aşağıdaki geometrik şekillere simetri doğruları çiziniz.
3. Aşağıdaki şekilleri simetri doğrusuna göre tamamlayınız

182

Simetrik Şekiller - İşlem Hazırlığı 2
1. Harf ikililerinden simetrik olanlarını yazarak şifreyi oluşturunuz.

OG K Z R U RMA L F K

ĞHAÇZYA Ş R T

MR E J L YĞV E S

K R P A Y FMÇ L A K F

E S K L ŞME F P K

L TO S G K JMA P K F

BF P EBÇE Z S K

183

Simetrik Şekiller - Problemler

1. S A K L I 4.
32498

“SAKLI” kelimesi “32498” şeklinde kod- Yukarıdaki şeklin simetriğinde yeşil ku-
lanmıştır. Bu kodlamaya göre “SAKLI” tuların sayısı mavi kutuların sayısın-
kelimesindeki simetrik harflerin değer- dan kaç fazladır?
leri toplamı kaçtır?

2. Ç O C U K 5.
7 9042
Yukarıdaki sayının simetriği 100 sayı-
“ÇOCUK” kelimesi “79042” şeklinde sından kaç küçüktür?
kodlanmıştır. Bu kodlamaya göre “ÇO-
CUK” kelimesindeki simetrik olmayan
harflerin değerleri toplamı kaçtır?

3. 6. B A L I K
637 1 5
Yukarıdaki sayı ve simetriği ile oluşan
sayının toplamı kaçtır? “BALIK” kelimesi “63715” şeklinde kod-
lanmıştır. Bu kodlamaya göre “BALIK”
kelimesindeki simetrik olan harflerin
değerleri toplamı kaçtır?

184

Uzunluk Ölçme - İşlem Hazırlığı 1

1. Aşağıdaki uzunluklarla standart olmayan ölçme araçlarını eşleştiriniz.

15 cm 60 cm 1 cm 35 cm 1m

Parmak Karış Adım Ayak Kulaç

2. Silginin uzunluğunu bulun ve silginin uzunluğunu kullanarak diğer uzun-
lukları ölçünüz.

0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Silginin boyu ............... cm

Kalemin boyu ............... cm

Kalemliğin boyu ........... cm
İpin uzunluğu ............... cm

185

Uzunluk Ölçme - İşlem Hazırlığı 2

1. Uzunluk ölçümlerindeki dönüşümleri tamamlayınız.

2 m = ............. cm 3 m = ............ cm

4 m = ............. cm 7 m = ............ cm

400 cm = ............. m 800 cm = ............ m

900 cm = ............. m 100 cm = ............ m

3 m 30 cm = ............ cm 5 m 60 cm = ............ cm

7 m 62 cm = ............ cm 1 m 48 cm = ............ cm

4 m 8 cm = ............ cm 5 m 19 cm = ............ cm

308 cm = ......... m ........ cm 284 cm = ......... m ........ cm

619 cm = ......... m ........ cm 580 cm = ......... m ........ cm

489 cm = ......... m ........ cm 263 cm = ......... m ........ cm

414 cm = ......... m ........ cm 914 cm = ......... m ........ cm

343 cm = ......... m ........ cm 725 cm = ......... m ........ cm
186

Uzunluk Ölçme - Problemler 1

...... cm 2 cm

3 cm .......... cm

1. Kalemin uzunluğu 4 kalemtıraş uzun- 4. İki kalemlik ile ölçülebilen bir uzunluk
luğuna eşittir. Buna göre iki kalem kaç kalemtıraş ile ölçülebilir?
uzunluğu kaç cm’dir?

2. Kalemliğin uzunluğu 6 ataş ve 1 ka- 5. 10 kalem ile ölçülebilen bir uzunluk, 10
lemtıraş uzunluğuna eşittir. Buna göre kalemtıraş ile ölçülebilen bir uzunluktan
kalemliğin uzunluğu kaç cm’dir? kaç cm daha uzundur?

3. Masanın yüksekliği 12 kalem uzunlu- 6. Tahtanın uzunluğu 5 kalem ve 4 kalem-
ğuna eşittir. Masanın yüksekliği kaç lik uzunluğuna eşttir. Tahtanın uzunluğu
cm’dir? kaç cm’dir?

187

Uzunluk Ölçme - Problemler 2

OKUL 185 m 395 m Kırtasiye
180 m
Okul 190 m
250 m Ayşe’nin Evi

Park 380 m

1. Okul ile kırtasiye arasındaki uzaklık okul 4. Ayşe evden çıkıp bir yere uğrayarak
ile park arasındaki uzaklıktan kaç metre parka gidiyor. Ayşe 570 metre yol
fazldır? gitmiştir. Ayşe parktan önce nereye
uğramıştır?

2. Ayşe’nin evi ile park arasındaki uzak- 5. Ayşe evden kırtasiyeye uğrayarak okula
lık, Ayşe’nin evi ile kırtasiye arasındaki gidiyor. Ayşe kaç metre yol gitmiştir?
uzaklıktan kaç metre azdır?

3. Kırtasiyeden parka gitmek için kullanı- 6. Ayşe okul çıkışında önce parka, sonra
labilecek en kısa yol kaç metredir? kırtasiyeye uğrayarak evine gidiyor. Ayşe
kaç metre yol gitmiştir?

188

Uzunluk Ölçme - Problemler 3

1. Semih 5 metre kumaşın 1 metre 48 4. 156 cm ve 344 cm uzunluğundaki-
santimetresini kullanmıştır. Kaç metre iki ip uç uca ekleniyor. İpin toplam
kaç santimetre kumaş kalmıştır? uzunluğu kaç metredir?

2. Ertuğrul’un bir karışı 23 cm’dir. Er- 5. Serap 135 cm kumaştan 1 etek dikiyor.
tuğrul’un karışıyla 7 karış uzunluğunda 8 metre kumaşı olan Serap 3 etek
olan bir kumaşın uzunluğu kaç metre diktikten sonra kaç cm kumaşı kalır?
kaç santimetredir?

3. Serpil’in boyu 142 santimetredir.Şule, 6. Filiz’in bir ayak uzunluğu 27 cm, bir
Serpil’den 6 santimetre kısadır. Bu iki adım uzunluğu 55 cm’dir. Filiz’in 7 adım
arkadaşın boyları toplamı kaç santi- ve 2 ayak ile ölçtüğü uzunluk toplam kaç
metredir? cm’dir?

189

Çevre Ölçme - İşlem Hazırlığı 1
1. Çevre uzunluklarının kaçar birim olduğunu örnekteki gibi sayarak yazınız.

1 2 34
12

11 10 5
98 76

11 birim

....... birim ....... birim ....... birim

....... birim ....... birim ....... birim ....... birim

2. Aşağıdaki karelerin çevre uzunluklarını örnekteki gibi bulunuz.
2 cm 3 cm 5 cm

2 cm
2 cm

2 cm Çevre = ......................... Çevre = .........................
Çevre = 4 x 2 = 8
12 cm 14 cm
8 cm

Çevre = ......................... Çevre = ......................... Çevre = .........................
190

Çevre Ölçme - İşlem Hazırlığı 2
1 . Aşağıdaki dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını örnekteki gibi bulunuz

4 cm 8 cm 12 cm

8 cm 3 cm 4 cm
3 cm
4 cm Çevre = ......................... Çevre = .........................
21 cm 6 cm2x4=8 2x3=67 cm 13 cm
Çevre = 8 + 6 = 14

15 cm

8 cm

Çevre = ......................... Çevre = ......................... Çevre = .........................

2. Dikdörtgen ve karelerden oluşan şekillerin çevre uzunluklarını bulunuz

14 m 4m 6 m 15 m

Çevre = .........................4m Çevre = .........................
4 cm4 cm 3m
7m4 cm

3m
6m
Çevre = ..8.....c..m................ Çevre = ................
3m

191

Çevre Ölçme - Problemler 1

1. Kerem kare şeklindeki bir masanın bir 4.
kenarını 134 cm olarak ölçmüştür. Bu 12 m
masanın çevresi kaç cm’dir?
37 m
Dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevre-

sine iki sıra tel çekilecektir. Bu iş için
kaç metre tele ihtiyaç vardır?

2. Okulumuzun bahçesi dikdörtgen şeklin- 5.3m
dedir. Bahçenin uzun kenarı 90 metre,
kısa kenarı ise 75 metredir. Okulumu- 6m
zun bahçesinin çevresi kaç metredir? Bir dikdörtgen ve bir kareden oluşan

yukarıdaki şeklin çevresi kaç metre-
dir?

3. Kare şeklindeki bir bahçenin çevresi 76 6. Eymen’in bir adımı yarım metredir. Ey-
metredir. Bu bahçenin birkenarının men kare şeklindeki bir odanın bir kena-
uzunluğu kaç metredir? rını 12 adım olarak ölçüyor. Bu odanın
çevresi kaç metredir?

192

Çevre Ölçme - Problemler 2

1. 21 m 4.
3m
Dikdörtgen şeklindeki bahçenin bir uzun 7m15 m
kenarı 21 metredir. Bahçenin çevresi Yukarıda çevreleri birbirine eşit olan
54 metredir. Buna göre bahçenin bir 8m
kısa kenarı kaç metredir? dikdörtgen ve kare şeklinde iki bahçe

gösterilmiştir. Kare şeklindeki bahçe-

nin bir kenarı kaç metredir?

2. 5.

Dikdörtgen şeklindeki bahçenin bir kısa 3 eş kareden oluşan yukarıdaki şeklin
kenarı 8 metredir. Bahçenin çevresi 60 çevresi kaç metredir?
metredir. Buna göre bahçenin bir uzun
kenarı kaç metredir?

3. Kare şeklindeki bir tarlanın bir kena- 6. 2 eş kareden oluşan şeklin çevresi 42
rı 35 metredir. Bahçenin çevresine metredir. Buna göre bir karenin bir ke-
5 sıra tel çekilecektir. Kaç metre tel narı kaç metredir?
kullanılır?

193

Alan Ölçme - İşlem Hazırlığı 1
1. Aşağıdaki şekillerin alanlarını kareleri sayarak bulunuz.

....... birim ....... birim ....... birim

2. Aşağıdaki şekillerin alanlarını dikdörtgenleri sayarak bulunuz.

....... birim ....... birim
....... birim
3. Aşağıdaki şekillerin alanlarını örnekteki gibi bulunuz.

1 23 ....... birim
45 6

7

...7.... birim

....... birim ....... birim ....... birim
194

Alan Ölçme - İşlem Hazırlığı 2
1. Aşağıdaki şekillerin alanlarını bulun.

....... birim ....... birim ....... birim ....... birim

....... birim ....... birim ....... birim ....... birim

....... birim ....... birim ....... birim

....... birim ....... birim ....... birim
195

Alan Ölçme - Problemler

Banyo Tuvalet Yatak Odası

Kiler
Salon

Y ukarıda bir evin planı verilmiştir. Soruları bu plana göre cevaplayınız.
1. Yatak odasının alanı kaç birim karedir? 4. En büyük alana sahip olan bölümün

alanı, kilerin alanından kaç birim kare
daha büyüktür?

2. Salonun alanı kaç birim karedir? 5. Salon ortadan ikiye bölünerek 2 fark-
lı oda olarak kullanılmak isteniyor. Bu
durumda yeni oluşan odaların her bi-
rinin alanı kaç birim kare olur?

3. Banyo ve tuvaletin alanları toplamı kaç 6. Yatak odasının alanı banyonun alanın-
birim karedir? dan kaç birim kare daha büyüktür?

196

Sıvı Ölçme - İşlem Hazırlığı 1

B ilgi Köşesi: Sıvı miktarlarını ölçmek için litre kullanılır. Litre kısaca “l”
sembolü ile gösterilir.

Yarım litre 1 litre

1. Yukarıdaki şişelerden gösterilen miktarlarda kullanılarak kaplar doldurulmuştur.

Kapların kaç litre su aldıklarını yazın.

......... litre ......... litre ......... litre

......... litre ......... litre

197

Sıvı Ölçme - İfade Hazırlığı

1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

Sıvı miktarları ölçüm birimleri “kg” ve “g”dır.
4 tane yarım litrelik dolu su kabında toplam 4 litre su vardır.
Litre “l” sembolü ile gösterilir.
1 litre ve 2 yarım litre toplam 3 litre eder.
Bir kahve fincanı bir litreden fazla su alabilir.
5 litrelik bir suyu 10 tane yarım litrelik şişeye koyabiliriz.
Bir çay bardağı ile yarım litreden fazla su ölçebiliriz.
Domates miktarını litre ile ölçeriz.

2. Aşağıdaki ifadeleri cevapları ile eşleştiriniz. 6 litre
8 litre
6 yarım litre kaç litre eder? 9 litre
5 litre
2 yarım litre ve 4 litre toplam kaç litre eder? 3 litre
10 litrelik suyun 4 yarım litresi kullanılırsa kaç litre
su kalır?
12 tane yarım litre kaç litre eder?
Bir depo 25 litre su almaktadır. 16 litre su har-
canırsa depoda kaç litre su kalır?

198

Sıvı Ölçme - Problemler 1

Yarım litre ......... litre ......... litre ......... litre ......... litre

1. Mavi şişe, 2 tane yeşil şişe ile doldu- 4. Damacana, 1 sürahi, 1 kova ve 3 mavi
rulmaktadır. Mavi şişe kaç litre su alır? şişe ile doldurulmaktadır. Damacana
kaç litre su almaktadır?

2. Kova 8 tane mavi şişe ve 8 tane yeşil 5. 4 kova su, 1 damacana sudan kaç litre
şişe ile doldurulmaktadır. Buna göre fazladır?
bir kova kaç litre su alır?

3. Kova, 3 sürahi su ile doldurulmaktadır. 6. 15 sürahi su ve 4 kova su ile dolduru-

Buna göre bir sürahi kaç litre su alır? lan bir depo kaç litre su alır?

199

Sıvı Ölçme - Problemler 2

1. Bir su deposunda 46 litre su vardır. 4. Bir bahçedeki depo 500 litre su al-
Deponun tam doldurulması için 14 lit- maktadır. Bahçeyi sulamak için günlük
re daha suya ihtiyaç vardır. Dolu depo 65 litre su kullanılmaktadır. Depo dol-
kaç litre su almaktadır? durulduktan 5 gün sonra depoda kaç
litre su kalır?

2. 8 yarım litre süt ile 7 litre süt toplam 5. 36 litrelik limonata yarım litrelik bar-
kaç litre süt eder? daklara konularak ikram edilecektir. Bu
limonata kaç kişiye ikram edilebilir?

3. 12 litre süt yarım litrelik şişelere ko- 6. 14 litre ve 14 yarım litre toplam kaç
nularak satılmaktadır. Bir şişe süt 2 yarım litre eder?
lira olduğuna göre sütün tamamının
satışından kaç lira kazanılır?


200


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Pengertian dan Jenis Matriks
Next Book
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4