The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2022-04-21 15:46:44

1. SINIF YAZ TATİL ÇÖZÜM KİTABI

1. SINIF YAZ TATİL ÇÖZÜM KİTABI

YAZ TATİL

Tekrar Çalışmalarım

Türkçe - Matematik - Hayat Bilgisi

1.
Sınıf

© Her hakkı saklıdır ve Elit Çocuk Yayınlarına aittir. Kitabın şekil, soru ve metinleri kısmen
de olsa hiçbir şekilde alınıp yayınlanamaz. Elektronik ortamda veya diğer yollarla çoğaltılamaz.

Yazanlar
Komisyon
Düzenleme
Rabia Erçulha
Kasım Erçulha
Metin Yazarı
Derya Çağıran

Editör
Cafer Ali Aydın

Baskı - Cilt
KAREMAT MATBAACILIK

ISBN
978-605-???????

1. ELİT ÇOCUK

Sınıf Güzeltepe Mahallesi Okulönü Caddesi No:18

Çengelköy / Üsküdar/ İSTANBUL
e-mail: [email protected]
www.elitcocuk.com.tr

0507 174 25 00

elitkitap elitkitap elitkitap elitkitap


HİKÂYE KİTAPLARIMIZ

1. SINIF KİTAPLARIMIZ

ELİT ÇOCUK

Güzeltepe Mahallesi Okulönü Caddesi No:18 Çengelköy / Üsküdar/ İSTANBUL
e-mail: [email protected] - www.elitcocuk.com.tr

0507 174 25 00

elitkitap elitkitap elitkitap elitkitap

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinin
İkinci Fıkrası Çerçevesinde Bandrol Taşıması Zorunlu Değildir.

ELİT ÇOCUK ELİT ÇOCUK

Güzeltepe Mahallesi Okulönü Caddesi No:18 Çengelköy / Üsküdar/ İSTANBUL Güzeltepe Mahallesi Okulönü Caddesi No:18 Çengelköy / Üsküdar/ İSTANBUL
e-mail: [email protected] - www.elitcocuk.com.tr e-mail: [email protected] - www.elitcocuk.com.tr

0507 174 25 00 0507 174 25 00

elitkitap elitkitap elitkitap

elitkitap elitkitap elitkitap elitkitap

Kitap içeriklerine QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.


1. SINIF TÜRKÇE Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
1. BÖLÜM OKUMA ANLAMA Sınıfı: ........................................

Yeni Öğrenci
Bu yıl sınıfımıza yeni bir öğrenci geldi. Sınıfta tek
boş yer benim yanımdı. Bu yüzden öğretmenimiz
benim yanıma oturabileceğini söyledi. Tanıştık, adı
Eylül.
Eylül’ün en çok saçlarını sevdim. Saçları kızıl
renkli. İlk kez kızıl saçlı bir arkadaşım oldu. Göz
rengi benimki gibi kahverengi. Eylül de benim saç rengimi
çok beğendiğini söyledi. Benim saç rengim de kahverengi.
Eylül gözlük takıyor. Çünkü gözlük takmadan uzağı çok net
göremiyormuş.
Sınıfımızda bir tane daha gözlük takan arkadaşımız var.
Adı Barış. Barış da gözlük takmadan uzağı net göremiyor.
Teneffüste Eylül’ü en yakın arkadaşım Didem ile tanış-
tırdım. Didem’in saçları sarı renkli. Bembeyaz bir teni var.
Gözleri de mavi renkli.
Birkaç gün sonra Eylül bütün sınıfla tanıştı. Hepimiz onu
çok sevdik. O da bizleri çok sevdi.
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.
1. Sınıfa yeni gelen çocuğun adı neymiş?
.S..ı.n...ı.f.a.....y..e..n..i...g...e..l.e..n.....ç..o..c..u...ğ..u...n.....a..d..ı...E...y..l.ü...l.’.m...ü...ş....................................
2. Didem’in fiziksel özellikleri nelermiş?
.D...i.d...e..m....’i.n.....f.i.z..i.k..s..e..l...ö..z..e...l.l.i.k..l.e..r..i.;...s..a..r..ı...s..a..ç..l..ı,....m....a..v..i...g..ö...z..l.ü...,...b..e..-..........
.y..a..z.....t.e..n...l.i..................................................................................................
3. Sınıfta kimler gözlük takıyormuş?
.S..ı.n...ı.f.t..a....E...y..l.ü...l...v..e....B...a..r..ı.ş....g...ö..z..l.ü...k....t.a...k.ı.y..o...r..m...u...ş...................................

3


TÜRKÇE - HARF BİLGİSİ

Aşağıda verilenlere uygun olarak tabloyu doldurunuz.

Sözcük Ünlüler Ünsüzler Toplam Harf
Sayısı
halı a, ı h, l
kalemtıraş a,e,ı,a k,l,m,t,r,ş 4
İstanbul i,a,u s,t,n,b,l 10
pencere e,e,e p,n,c,r 8
7
orman o,a r,m,n 5
kalp a k,l,p 4
Ay a 2
defter e,e y 6
bebek e,e d,f,t,r 5
üç ü b,b,k 2
perşembe e,e,e 8
Emel e,e ç 4
doğruluk o,u,u p,r,ş,m,b 8
bayram a,a 6
şeker e,e m,l 5
yaş a, d,ğ,r,l,k 3
sımsıcak ı,ı,a b,y,r,m 8
Türkiye ü,i,e 7
ş,k,r
4 y,ş
s,m,s,c,k
t,r,k,y


1. SINIF TÜRKÇE Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
1. BÖLÜM HECE BİLGİSİ Sınıfı: ........................................

Satır Sonuna Sığmayan Söcükler

Satır sonuna sığmayan sözcükler hecelerinden bölü-
nür. Hecenin bölündüğü yere kısa çizgi (-) konur. Kısa
çizgi satıra sığmayan sözcüklerin devamı olduğunu be-
lirtir.
Uyarı: Tek harften oluşan heceler üst ve alt satırda
bırakılmaz.
oto- o-
büs Doğru tobüs Yanlış

Aşağıdaki sözcükler, satır sonuna sığmadığı için bölü-
nerek yazılmıştır. Doğru ise doğru kutusunu, yanlış ise
yanlış kutusunu “✗” ile işaretleyiniz.

Sözcükler Doğru Yanlış Sözcükler Doğru Yanlış

şem- ✗ gözlük- ✗
siye çü ✗ ✗

gülü- ✗ Ali- ✗ 5
yordu. ler

u- ✗ zür-
çak afa

kırmı- ✗ mendi-
zı l

roma- ✗ ce aile- ✗
n


MATEMATİK - Nesneleri Kütlelerine Göre Karşılaştırma

1. Aşağıda verilen her bir nesne grubundan en hafif ola-
nını işaretleyiniz.

2. Aşağıda verilen nesne gruplarını ağırdan hafife doğru
numaralandırarak sıralayınız.

1. 4. 2. 3.

3. 1. 2. 4.

6


1. SINIF MATEMATİK Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
1. BÖLÜM DOĞAL SAYILAR Sınıfı: ........................................

Aşağıdaki noktalı yerleri “önce”, “sonra”, “arasında” söz-
cüklerinden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

7 ile 9 .......a..r..a...s.ı.n...d..a.......... 8 vardır.
5’ten ..............s..o..n...r..a........ 6 gelir.
10’dan ............ö..n...c..e............ 9 gelir.
1’den ..............s..o..n...r..a........ 2 gelir.
4 ile 6 ......a..r..a..s..ı.n...d..a........... 5 vardır.
8’den ............ö..n...c..e............ 7 gelir.
5’ten .............ö..n...c..e........... 4 gelir.
2’den ...........s..o..n...r..a........... 3 gelir.
1 ile 3 .....a...r..a..s..ı.n..d..a............ 2 vardır.
9’dan ............ö..n...c..e............ 8 gelir.
7’den ...........s..o..n...r..a........... 8 gelir.
6 ile 8 ......a...r..a..s..ı.n..d...a.......... 7 vardır.
3’ten ..........s..o..n...r..a............ 4 gelir.
5 ile 7 .......a..r..a...s.ı.n...d..a.......... 6 vardır.

7


HAYAT BİLGİSİ - Hem Benzer Hem de Farklıyız

Aşağıdaki çocukların fiziksel özelliklerine bakarak tablo-
daki ilgili bölümü “✗” ile işaretleyiniz.

Deniz Merve Emir Emir

Fiziksel Özellikler Deniz Merve
Uzun boylu ✗ ✗
Kısa boylu ✗ ✗ ✗
Şişman ✗ ✗
Zayıf ✗
Siyah saçlı ✗
Sarı saçlı ✗
Kumral ✗
Kıvırcık saçlı
Düz saçlı
Mavi gözlü
Yeşil gözlü

8


1. SINIF HAYAT BİLGİSİ Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
1. BÖLÜM OKULUMUZDA HAYAT Sınıfı: ........................................

1. Okula servisle gelen bir öğrenci için verilen davra-
nışların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu bulunuz.
Cümlelerin önündeki numaraları ilgili kutuya yazınız.

1. Servis aracına sırayla binmeliyiz. Doğru Davranışlar
2. Serviste emniyet kemerini takmamıza
1, 4, 6, 7
gerek yoktur.
3. Serviste arkadaşlarımızla oyun oyna- Yanlış Davranışlar

yabiliriz. 2, 3, 5
4. Araç durduktan sonra emniyet ke-

merimizi açıp evimizin önünde inme-
liyiz.
5. Servise binerken çok acele etmeliyiz.
6. Ailemizden biri gelene kadar servis
görevlisinin yanından ayrılmamalıyız.
7. Sürücünün dikkatini dağıtmamak için
gürültü yapmamalıyız.

2. Aşağıdaki cümleleri doğru sözcüklerle tamamlayınız.
• Okula gidip gelirken uymamız gereken ...........t.r..a..f..i.k......... ku-

ralları vardır.
• Okul servisinin ......c..a..m....ı.n...d..a..n...... sarkmamalıyız.
• Okul yolunda ..t..a..n...ım....a..d...ı.ğ..ı.m....ı.z......... kişilerle konuşmamalıyız.
• Karşıdan karşıya geçerken ......a...l.t........... , ......ü...s.t...... ve.......y..a...y..a.......

geçitlerini kullanmalıyız.

9


YENİ NESİLE HAZIRLIK

.................a..t................. ...............t..o..p................. ...........s.a...n..d...a..l.y..e...........

.............k..a..l.e...m............... ...............s.a...a..t............... ............k..e..l.e..b...e..k............

Ceren 14:20 09:00 15:30 10:15

............t..a..v..ş..a..n.............. ............C....e..r..e..n.............. ..........b..i.l.g...i.s.a...y..a..r..........

Ceren, yukarıdaki bazı görsellere ulaşmak istiyor. Gör-
sellerin adlarını altlarına yazınız. Ceren’in istediği gör-
sele ulaşması için izlemesi gereken yolu yazınız.

• Adı 7 harften oluşan görs12e:4l0in 1İ3z:l1e5 mes1i2:G50erek13e:0n5 Yol
kutusuna gideceğim
1 kare yukarı, 1 kare
sağa - 1ª 1®

• Adı 5 harften oluşan görselin İzlemesi Gereken Yol
kutusuna gideceğim 1 kare yukarı, 1 kare
sola - 1ª 1¬

• Adında 1 ünlü 1 ünsüz harf bu- İzlemesi Gereken Yol
lunan görselin kutusuna gidece-
ğim. 2 kare yukarı, 1 kare
sağa - 2ª 1¬

10


1. SINIF TÜRKÇE Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
2. BÖLÜM OKUMA ANLAMA Sınıfı: ........................................

Okulumuzu Tanıyoruz
Selim o yıl dördüncü sınıfa geçmişti. Kardeşi Eda da aynı
okulda birinci sınıfa başlayacaktı. Annesi Selim’e okul açılma-
dan bir gün önce şöyle dedi:
– Selimciğim, kardeşin Eda’ya okulunuzu tanıt ve ona
okulda uyması gereken kuralları öğret.
Selim memnuniyetle kabul etti. Selim okulu tanıtma işini
çok sevdi. Zaten okulda da “Çevre Koruma Kulübü’ndeydi.
Kulüp sayesinde sürekli okulu gezip, yerlere çöp atan var mı
ya da okulu kirleten var mı diye kontrol ederdi.
Ertesi gün Selim, kardeşi Eda ile birlikte servise bindi ve
okula gitti. Selim bütün teneffüslerde Eda’nın sınıfına geldi.
Bütün okulu gezdirdi ona.
Önce müdür odasını, müdür yardımcısı odasını, öğret-
menler odasını gösterdi. Daha sonra yaralanırsa ya da has-
talanırsa diye reviri gösterdi ve Eda’yı hemşire ile tanıştırdı.
Selim son olarak da kardeşine nasihat verdi:
–Merdivenlerin her zaman sağ tarafını kullan, pencere-
lerden aşağı sarkma, okul eşyalarını özenli kullan, okulu her
zaman temiz tut ve arkadaşlarına ve öğretmenlerine karşı
her zaman nazik davran.
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.
1. Selim, okulda hangi kulüpteymiş?
.S..e...l.i.m...,....o..k..u..l.d...a....Ç....e..v..r..e.....K..o..r..u...m....a....K...u..l.ü...b..ü...’n...d..e..y...m...i.ş..........................
2. Selim’in kardeşi kaçıncı sınıfa başlayacakmış?
.S..e...l.i.m...’.i.n....k..a..r..d...e..ş..i...1.....s..ın...ı.f.a.....b..a...ş.l.a...y..a..c..a...k.m....ı.ş........................................
3. Okulda, revire hangi durumlarda gideriz?
.H...a..s..t.a...l.a..n...d..ı.ğ...ım....ı.z..d..a.....y..a.....d..a.....y..a..r..a..l..a..n..d...ı.ğ..ı.m....ı.z..d..a.....g..i.d..e..r..i.z..................

11


TÜRKÇE - Hece Bilgisi

Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Boş satırlara, yanlarında
verilen sayı kadar heceden oluşan sözcükler yazınız.

2 k1a - s2a 1 at 3 ke-le-bek

4 te-le-viz-yon 3 ma-ki-ne 2 o-kul

3 Ma-ni-sa 2 ka-lem 4 a-yak-ka-bı

1 kurt 3 ka-ne-pe 2 Ey-lül

4 ga-ze-te-ci 2 ki-tap 3 pa-ta-tes

3 şem-si-ye 2 ka-pı 1 sal

12


1. SINIF TÜRKÇE Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
2. BÖLÜM HECE BİLGİSİ Sınıfı: ........................................

Ortadaki heceleri kullanarak örnekteki gibi yeni sözcük-
ler türetiniz.

sa mavi maya
vi ma masa marul
mama masal
ma

sal ya
rul

sa kayık kasap
yık ra kasa kaya
kara kanıt
ka

nıt sap
ya

rı sarı saray
at tır saat saman
sakin satır
sa

kin man
ray

13


MATEMATİK - RİTMİK SAYMA

Birer birer sayarak noktaları birleştirip oluşan resmi
boyayınız.

4

14
24

34 54

40 45 48
41 49
42 44 46
47
43

14


1. SINIF MATEMATİK Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
2. BÖLÜM RİTMİK SAYMA Sınıfı: ........................................

Aşağıda eksik bırakılan sayıları onar ritmik sayarak ta-
mamlayınız.

10 .2..0... 30 40 .5..0... 60 70 80 .9..0... 1..0..0..

10 .2..0... .3..0... 40 .5..0... .6..0... 70 .8..0... 90 1..0..0..

.1..0... 20 30 4....0.. 50 .6..0... .7..0... 80 .8..0... 100

.1..0... 20 .3..0... 40 .5..0... .6..0... 70 80 .9..0... 1..0..0..

10 .2..0... .3..0... 4....0.. 50 .6..0... .7..0... .8..0... 90 1..0..0..

10 .2..0... .3..0... 4....0.. .5..0... .6..0... .7..0... 80 .9..0... 1..0..0..

2 .1..2... 22 32 .4...2.. .5...2.. .6...2.. .7..2... .8...2.. .9...2..

23 .3..3... 4....3.. .5..3... .6...3.. .7..3... 83 .9..3...

7 17 .2...7.. .3...7.. .4...7.. .5...7.. .6...7.. .7..7... .8...7.. .9...7..

8 18 .2..8... .3...8.. .4...8.. 58 .6...8.. .7..8... .8..8... .9..8...

15


HAYAT BİLGİSİ - Sınıfımızdaki Araç Gereçler

Aşağıdaki fotoğrafı inceleyiniz. İsmi verilen eşyalardan
sınıfınızda bulunanları “✗” ile işaretleyiniz.

pano kanepe televizyon masa Atatürk resmi
✗ ✗ ✗
yastık
ayna yazı tahtası bilgisayar radyo
✗✗ kitaplık
sıra ✗
projeksiyon dolap perde ✗ çöp kovası
✗ ✗ saat ✗

mum koltuk sandalye


askılık öğretmen İstiklal Türk Atatürk’ün
masası Marşı bayrağı Gençliğe Hitabesi
✗ ✗
✗ ✗✗
16


1. SINIF HAYAT BİLGİSİ Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
2. BÖLÜM Bayrak Töreni Sınıfı: ........................................

Aşağıdaki cümlelerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğu-
nu bulunuz. Uygun kutucuğu “✗” ile işaretleyiniz.

Cümleler Doğru Yanlış

Sadece bizim ülkemizin bayrağı vardır. ✗

Bayrağımız özgürlüğümüzü temsil eder. ✗ ✗

Bayrağımızı, törenlerde oturarak selam-
larız.
Her zaman ve her yerde bayrağımıza
saygı gösteririz.

Bayraklar sadece okullarda dalgalanır. ✗

Törenlerde İstiklal Marşı’mızı söyleriz. ✗
İstiklal Marşı bağımsızlık sembollerimiz- ✗
dendir. ✗
Bayrağımızın adı Türk bayrağıdır.

Bayrağımızın zemin rengi kırmızıdır. ✗
Uluslararası spor yarışmalarında sporcu- ✗
larımız ödül aldığında bayrağımız göndere
çekilir.

İstiklal Marşı’mızı Atatürk yazmıştır. ✗

17


YENİ NESİLE HAZIRLIK

Aşağıdaki ikişer ritmik saymaları tamamlayınız. Tabloda
ikişer ritmik sayarken söylenen sayıların kutusunu tu-
runcuya, söylemediğimiz sayıların kutusunu kahveren-
giye boyayınız.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 26 28

8 5 7 11 10

27 20 1 4 17

25 3 6 19 13

29 12 9 2 33

14 15 23 21 16

18


1. SINIF TÜRKÇE Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
3. BÖLÜM Okuma Anlama Sınıfı: ........................................

Canan’ın Heyecanlı Hafta Sonu
Canan, o sabah çok mutlu uyandı. Çünkü hafta sonu
için anneannesi, babaannesi ve dedeleri
gelecekti. Hafta sonu Cananlarda kala-
caklardı. Canan bu iki gün için program
yapmıştı.
Geldiklerinde hep birlikte kahvaltı ya-
pacaklardı. Sonra Canan onlara annesinin ve babasının ona
yeni aldığı oyuncak arabayı gösterecekti. Daha sonra da hep
beraber evlerinin yakınlarındaki bir parka gideceklerdi. Ertesi
gün de onlara okulunu gösterecekti.
Nihayet kapı çaldı. İlk gelen babaannesi ve dedesi idi.
Canan onlara sarıldı ve içeri davet etti. Onlar tam oturduk-
larında kapı tekrar çaldı. Canan koşarak kapıyı açtı. Bu kez
gelen de anneannesi ve dedesi idi. Canan onlara da sarıldı
ve içeri davet etti.
Sonra; Canan, annesi, babası, anneannesi, babaannesi
ve dedeleri hep birlikte masaya oturdular. Canan onlar için
yaptığı programdan bahsetti. Bu program hepsinin çok ho-
şuna gitti.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.
1. Hafta sonunda Cananlara kimler gelecekmiş?
A...n...n..e...a..n...n..e..s..i.,...b...a..b..a...a..n...n..e..s..i...v..e.....d..e..d..e...l.e..r..i...g..e...l.e..c..e..k..m....iş.......................
2. Canan misafirlere ne gösterecekmiş?
Y...e..n...i...a..l.d...ı.ğ..ı...o..y..u...n..c..a...k....a..r..a..b...a..y..ı...g...ö..s..t.e..r..e...c..e..k.m....i.ş.................................
3. Canan, misafirlere okulunu ne zaman gösterecekmiş?
M.....i.s.a...f.i.l.e..r..e.....o..k..u..l..u..n...u....e...r..t.e..s..i...g..ü...n.....g..ö..s..t..e..r..e..c..e..k..m...i.ş.............................

19


TÜRKÇE - Hece Bilgisi

Aşağıdaki kurbağa, verilen sözcüklerin son heceleri-
ni kullanarak oluşturulan yeni sözcükleri takip ediyor.
Göle ulaşması için ona yardımcı olunuz.

kapı pırasa masa
ayna
sal saat dırdır
atkı akın
al aldı
kına kibar
rakam etki
Kamil
ilçe
Nail
millet

minik

artı tırmık

20


1. SINIF TÜRKÇR Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
3. BÖLÜM Sözcük Bilgisi Sınıfı: ........................................

Sözcükler yazılırken bazen hatalar yapılabilir. Bu ha-
taları gidermek için ve sözcüklerin doğru yazılışını öğ-
renmek için yazım kılavuzuna bakılır.

Aşağıdaki yanlış yazılan sözcüklerin doğrusunu yazınız.

Yanlış Doğru Yanlış Doğru

kitab kitap pilan plan

sovan soğan iyne iğne

dogru doğru ağile aile

körpü köprü mutvak mutfak

kanad kanat herkez herkes

tiren tren makina makine

sipor spor çorab çorap

dolab dolap meyva meyve

sarmısak sarımsak piroblem problem

yalnış yanlış yamur yağmur

21


MATEMATİK - Ritmik Sayma

1. Parmakları beşer ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları nok-
talı yerlere yazınız.

5 ...1..0..... ...1..5..... ...2..0..... ...2..5..... ...3..0..... ...3...5....

..4....0.... ...4...5.... ...5..0..... ...5..5..... ...6..0..... ...6...5.... ...7..0.....

...7..5..... ...8..0..... ...8...5.... ...9..0..... ...9..5..... 100
2. Beşer ritmik sayarak noktaları birleştiriniz. Oluşan res-

mi boyayınız.

100 5

70 75 85 95 10
65 15
80 90 20

60 25
30
55 35
40
50
45

22


1. SINIF MATEMATİK Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
3. BÖLÜM Ritmik Sayma Sınıfı: ........................................

1. Çorapları ikişer ritmik sayınız. Kutulara sayıları ve oku-
nuşlarını yazınız.

İkişer Ritmik Sayma

2 ...4...... ....6..... ....8..... ...1.0..... ...1..2.... ..1..4..... ...1.6..... ...1..8.... 20
İki .d..ö...r..t. ..a..l..t.ı.. .s.e...k.i.z.. ...o..n.... o..n.....i.k.i .d..oö..n.r..t. ..a.o.l.n.t.ı.. .s.e.o..kn.i.z.. Yirmi

2. İkişer ritmik sayma yaparak aşağıdaki kutuları boyayınız.

2 4 6 8 10

12 14 16 18 20

23


HAYAT BİLGİSİ - Sihirli Sözcükler

Aşağıdaki cümleleri doğru ifadelerle eşleştiriniz.

Derse geç kalırsam “Geçmiş olsun.” de-
öğretmenimden rim.

Sabahları “Günay- teşekkür ederim.
dın.”

Hasta olan arkadaşı- özür dilerim.
ma akşamları “İyi akşam-
lar.” diyerek tanıdık-
Yemeğe başlamadan larımla selamlaşırım.
önce arkadaşlarıma “Afiyet olsun.” derim.

Arkadaşım eşyasını be-
nimle paylaşırsa ona

24


1. SINIF HAYAT BİLGİSİ Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
3. BÖLÜM Aile Bireylerim Sınıfı: ........................................

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinle ilgili soruları yanıt-
layınız.

Benim adım Elif. Ben Elif.
Üç kardeşiz. Yandaki
fotoğrafta aile birey-
lerimle bir aradayız.
Biraz onlardan söz
etmek istiyorum. An-
nem Suna, bankada çalışıyor. İşi çok yorucu. Babam Selim,
doktordur. Hastaları tedavi eder. Dedem Mehmet, emekli
veterinerdir. Hayvanları çok sever. Anneannem Figen, emekli
öğretmendir. Birçok öğrenci yetiştirmiştir. Ablam Emel, ikinci
sınıf öğrencisidir. Kitap okumayı çok sever. Kardeşim Ege,
henüz okula gitmiyor ama resim yapmaktan çok hoşlanıyor.

• Eliflerin ailesi kaç kişidir? ........7....k..i.ş.i.d...i.r........

• Annesinin adı nedir? ...........S..u...n..a...........

• Babası ne iş yapıyor? .........D...o...k.t..o..r.........

• Ailede hayvanları en çok kim sever? .........D....e..d..e..s..i........

• Ailede öğretmen olan kimdir? ....A...n...n..e...a..n...n..e..s..i...

• Ablası Emel kaçıncı sınıfa gidiyor? .....İ.k..i.n..c..i...s..ı.n..ı.f..a.....
• Kardeşi Ege ne yapmaktan hoşlanır? ..........R...e..s.i.m............

25


YENİ NESİL HAZIRLIK

Tabloda yazım yanlışı yapılan sözcükleri sarıya boyayı-
nız. Oluşan şekli altta bulunan tabloda da boyayınız.

ördek sovan paptya tiren
herkez kanat mutvak kitap
meyve yamur aile dolap
puroblem millet pilan böbrek
çorap pembe mide makina

26


1. SINIF TÜRKÇE Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
4. BÖLÜM Okuma - Anlama Sınıfı: ........................................

Evin Yolunu Kaybettim!
Tan okuldan çıktığında servisi kaçır-
mıştı. Ne yapabilirim diye düşünürken
aklına bir fikir geldi. Tan’ın evi okula
oldukça yakındı. Hem bir defasında da
kendi başına eve gitmişti. “Kendi başıma
yine eve gidebilirim. Böylece aileme bir
sürpriz yapmış olurum.” diye düşünerek yola koyuldu. Epey
yürümüştü ama geldiği yerler evinin yoluna hiç benzemiyor-
du. Yolunu kaybetmişti. Ne yapacağını bilemez hâlde dola-
şırken omuzunda bir el hissetti. Dönüp baktığında omuzuna
dokunan kişi babasıydı. Babasını görünce yüzünde bir gü-
lümseme belirdi. Tan servisten inmeyince babası öğretmenini
aramış, Tan’ın okulda olmadığını öğrenince hemen onu ara-
maya çıkmıştı. Baba oğul el ele tutuşup evin yolunu tuttular.
Yolda da evin adresini bilmenin ne kadar önemli olduğunu
konuştular.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.
1. Tan, servisi kaçırınca ne yaptı?
K...e..n..d...i...b..a...ş.ı.n...a....e...v..e....e..v..e....g...i.t.m....e..y..e....k..a...r..a..r....v..e..r..d...i................................
2. Tan serviste inmeyince babası kimi aramış?
T...a...n....s..e..r..v..i.s..t.e..n.....i.n..m....e..y..i.n...c..e....b..a...b..a...s.ı...ö...ğ..r..e..t..m...e...n..i.n..i....a..r..a..m....ı.ş..............
3. Bu metnin ana fikri nedir?
E...v..i.m...i.z..i.n.....a..d...r..e..s..in...i...b..i.l.m....e..k....ç..o...k...ö...e..n..m....l.i.d...ir..........................................

27


TÜRKÇE - Sözlük Sırası

Aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre numara vere-
rek örnekteki gibi sıralayınız.

elma 2. tren 3.
armut
kiraz 1. otobüs 2.

3. araba 1.

okul 3. sıra 3.
kitap 2. masa 2.
defter 1. kapı 1.

göl 2. etek 1.
deniz 1. şapka 3.
havuz 3. gömlek
2.

muz 2. eşek 2.
limon 1. at 1.
nane kedi 3.
3.
kek su 3.
pasta 2. ayran 1.
ekmek 3. kolonya 2.
1.
28


1. SINIF TÜRKÇE Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
4. BÖLÜM Eş Anlamlı Sözcükler Sınıfı: ........................................

Aşağıdaki sözcükleri eş anlamlıları ile örnekteki gibi eş-
leştiriniz.

kırmızı öykü
basit değişik
hikâye süratli

farklı rüya

doktor al

hızlı esir

sınav hekim

düş yasa

tutsak imtihan

düşünce fikir

kanun gıda

siyah tane

besin kara

adet kolay

29


MATEMATİK - Onluk Birlik

1. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
• 12 = ...1... onluk ...2... birlik • 2 onluk 0 birlik = ....2..0......
• 18 = ...1... onluk ...8... birlik • 1 onluk 3 birlik = .....1..3.....
• 14 = ...1... onluk ..4.... birlik • 1 onluk 6 birlik = .....1..6.....
• 10 = ...1... onluk ..0.... birlik • 1 onluk 1 birlik = ......1.1.....
• 15 = ...1... onluk ...5... birlik • 1 onluk 7 birlik = .....1.7......
• 21 = ...2... onluk ...1... birlik • 2 onluk 3 birlik = ....2..3......

2. Abaküslere, altında belirtilen sayı kadar boncuk çiziniz.

14 18 20

30


1. SINIF MATEMATİK Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
4. BÖLÜM Sıra Bildiren Sayılar Sınıfı: ........................................

1. Tablodaki boşlukları tamamlayınız.

Sıra Bildiren Sıra Bildiren
Sayıların Okunuşu Sayıların Yazılışı

1. Birinci Altıncı 6.

2. İkinci Yirminci 20.

3. Üçüncü Üçüncü 3.

4. Dördüncü On birinci 11.

5. Beşinci On dördüncü 14.

6. Altıncı Birinci 1.

7. Yedinci Dokuzuncu 9.
8. Sekizinci On ikinci 12.

9. Dokuzuncu Onuncu 10.
10. Onuncu On yedinci 17.
On dokuzuncu 19.
11. On birinci

2. Boşlukları çocukların yarıştaki sıralarına göre doldurunuz.
• Kırmızı tişörtlü çocuk ....3........ ol-
muştur.
• Sarı tişörtlü çocuk ....1......... ol- 2.
muştur. 3. 1.

• Mor tişörtlü çocuk ....4........ ol- 4.

muştur.
• Mavi tişörtlü çocuk ....2........ ol-
muştur.

31


HAYAT BİLGİSİ - Evimin Yeri ve Adresi

1. Ela’nın konuşmasına göre evini bulup boyayınız.

Merhaba. Benim adım Ela. Bu hafta sonu
arkadaşlarımı doğum günüme davet ettim.
Bazı arkadaşlarım evimizin adresini bilmiyor-
lardı. Onlara evimi tarif ettim. Evimiz Atatürk
Caddesi üzerindedir. Sağında Atatürk İlkokulu,
solunda park vardır. Evimizin karşısında Pano-
rama Sitesi bulunuyor. Evimizin arkasında ise
Akasya Sitesi var.

Banka Alışveriş Market Zümrüt Sitesi
Merkezi
Atatürk
Yıldız Sokağı Caddesi Gül Sokağı

Kasap Panorama Hastane
Sitesi

Güneş Sokağı Atatürk Lale Sokağı

Park Zümrüt Sitesi Caddesi Atatürk İlkokulu Eczane
Akasya Sitesi

2. Evimizin adresini niçin bilmeliyiz?
.K..a...y..b..o..l..d..u..ğ...u..m....u...z..d..a.....e..v..i.m...i.z..i...b...u..l.a...b..i.l.m....e..m....i.z....v..e..y..a.....p..o..l..is..e.....s.ö...y..l.e..-..
.y..e..b..i.l.m....e..m....i.z..,...a...r.k..a...d..a..ş..l.a..r..ı.m....ı.z..ı...e..v..i.m....i.z..e....d...a..v..e..t....e..d..e..c..e...ğ..i.m...i.z.....z..a..-...

. .m....a..n.....o..n...l.a..r..a.....a..d...r.e...s.i.m....i.z..i...v..e..r..m....e..m....iz.....g..e..r..e..k..i.r....................................

32


1. SINIF HAYAT BİLGİSİ Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
4. BÖLÜM İstek mi? İhtiyaç mı? Sınıfı: ........................................

Aşağıdaki tabloda verilenler ihtiyaç mıdır, istek midir?
“✗” ile işaretleyiniz.

Ekmek İhtiyaç İstek
Ayakkabı ✗ ✗
Uçurtma ✗ ✗
Resim defteri
Tablet ✗ ✗
Çalışma masası ✗
Yumurta ✗

Süt ✗
Gözlük ✗
Bisiklet
Pantolon ✗
Kaykay
Palto ✗
Kalemlik ✗
Forma ✗
Okul çantası ✗
Boya kalemi ✗
Eldiven ✗

33


YENİ NESİLE HAZIRLIK

Verilen sözcüklerin eş anlamlılarını bulmacaya yazınız.
Renkli kutulardaki harflerle şifreyi yazıp eş anlamlısını
bulunuz.

1 HIZLI 2 DÜŞ 3 TANE

4 DOKTOR 5 GIDA 6 SÜRAT

7 ÖYKÜ 8 SİYAH 9 AL 10 YASA

1

S

2 RÜYA

R

3ADE T
4T

HL

5BES İ N

K6
8 İ 7H İ KAYE

9 K I RM I Z I

AZ

R

10 K A N U N Eş
Anlamlısı
Şifre E S İ R T U T S A K

34


1. SINIF TÜRKÇE Adı: ...........................................
Okuma Anlama Soyadı: ...................................

5. BÖLÜM Sınıfı: ........................................

Diş Ağrısı Meselesi
Suna o sabah diş ağrısı ile uyandı. Hemen ko-
şarak dişlerini fırçalamaya gitti. Biraz bekledi ama
diş ağrısı bir türlü geçmedi.
Koşarak annesinin yanına gitti, eliyle yanağını
tutuyordu. Annesi sordu:
– Ne oldu Sunacığım? Neden yanağını tutuyorsun?
Suna sızlanarak cevap verdi:
– Anne dişim çok ağrıyor. Az önce fırçaladım, ama hala
ağrıyor.
Annesi gülümsedi:
– Dişini fırçalamak ağrısını geçirmez ki! Haydi, hazırlan
hemen diş doktoruna gidelim.
Suna doktor fikrinden biraz korksa da mecbur hazırlandı.
Hızlıca doktora gittiler.
Doktor, Suna’nın çürüyen dişini tedavi etti. Çok nazikti,
canını hiç acıtmadı. Sonra da Suna’ya dönerek şöyle dedi:
– Dişlerimizi düzenli olarak her sabah ve her akşam ye-
mekten sonra fırçalamalıyız. Dişlerimizin çürümesine sebep
olan yiyecekleri tüketmemeliyiz. Dişlerimize iyi bakarsak böyle
sorunlarla daha az karşılaşırız.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.
1. Suna o sabah nasıl uyanmış?
D....iş....a...ğ..r..ı.s..ı...i.l.e....u...y..a..n...m....ış..........................................................................
2. Diş doktoru Suna’ya nasıl davranmış?
Ç....o..k....n...a..z..i.k....d..a...v..r..a..n..m....ı.ş...........................................................................
3. Dişlerimizin çürümemesi için neler yapmalıyız?
H...e..r....s..a..b...a..h.....v..e....a...k.ş..a...m.....d...ü..z..e...n..l.i...d...i.ş.l..e..r..i.m...i.z..i...f..ı.r..ç..a..l.a...m...a...l.ı.y..ı.z...........

35


TÜRKÇE - Zıt Anlamlı Sözcükler

1. Aşağıdaki sözcükleri zıt anlamlıları ile örnekteki gibi eş-
leştiriniz.
kolay kirli
temiz ağır

eski kötü

hafif çalışkan

dost zor

tembel yeni

iyi düşman

2. Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını örnekteki gibi
cümlede kullanınız.

ceza Öğretmen bana ödül verdi.

ön Arabada arka koltukta oturdum.

uzak Teyzemler bize çok yakın.

boş Kitaplığı kitaplarla doluydu.

taze Ekmekler çok bayatmış.

açık Pencereyi kapatır mısın?

36


1. SINIF TÜRKÇE Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
5. BÖLÜM Zıt Anlamlı Sözcükler Sınıfı: ........................................

Aşağıdaki sözcüklerin önce eş anlamlısını, sonra zıt an-
lamlısını örnekteki gibi yazınız.

ıslak yaş kuru
yaşlı ihtiyar genç
fayda yarar zarar
hızlı süratli yavaş
pis kirli temiz
neşe sevinç hüzün
küçük ufak büyük
yanıt cevap sual
zayıf cılız şişman

37


MATEMATİK - Toplama İşlemi

Aşağıdaki toplama işlemlerini inceleyiniz. Noktalı yerlere
uygun sözcükleri yazınız ve işlemleri yapınız.

1+2= 3 3 + 4 = .....7...
toplanan toplanan toplam t.o...p..l.a...n..a..n t.o...p..l.a...n..a..n ..t.o...p..l.a...m..

4 + 5 = .....9... 2 + 5 = .....7...
to...p..l.a...n..a...n to...p..l.a...n..a...n .t.o...p..l.a..m.... t.o...p..l.a...n..a..n t.o...p..l.a...n..a..n ..t.o...p..l.a...m..

6 + 1 = .....7... 8 + 2 = ...1..0...
to...p..l.a...n..a...n to...p..l.a...n..a...n .t.o...p..l.a..m.... t.o...p..l.a...n..a..n t.o...p..l.a...n..a..n ..t.o...p..l.a...m..

6 to...p..l.a...n..a...n 2 to..p..l.a...n..a...n. 5 to...p..l.a..n...a..n.
to...p..l.a...n..a...n to..p..l.a...n..a...n. to...p..l.a..n...a..n.
4 ...t.o...p..l.a...m. 2 t.o...p..l.a...m.... 3 .t.o..p...l.a..m....
......1..0... ........4... ........8...

1 to...p..l.a...n..a..n. 3 to..p..l.a...n..a...n. 6 to...p..l.a..n...a..n.
1 to...p..l.a...n..a..n. 6 to..p..l.a...n..a...n. 5 to...p..l.a..n...a..n.
.........2.. .t.o..p...l.a..m.... ........9... t.o...p..l.a...m.... .......1..1.. .t.o..p...l.a..m....

38


1. SINIF MATEMATİK Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
5. BÖLÜM Toplama İşlemi Sınıfı: ........................................

Aşağıda toplamı 20 olan sayıları eşleştiriniz. İşlemleri
yazınız.

18 13 İşlemler

12 17 18 + 2 = 20

10 9 12 + 8 = 20

3 1 10 + 10 = 20

15 10 3 + 17 = 20

11 2 15 + 5 = 20
14 16 11 + 9 = 20

14 + 6 = 20
78

7 + 13 = 20
45

4 + 16 = 20
19 6 19 + 1 = 20

39


MATEMATİK - Çıkarma İşlemi

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. Okla gösterilen
yerlere eksilen, çıkan, fark sözcüklerden uygun olanını
yazınız.

9 Eksilen 9 ..E...k..s.i.l.e...n.

4 Çıkan 5 ...Ç....ı.k.a...n..
........5... Fark ......4..... ....F...a..r..k...

9 - 4 = ......5.. 9 - 5 = ......4..

Eksilen Çıkan Fark ..E...k..s.i.l.e...n. ...Ç....ı.k.a...n.. ....F...a..r..k...

6 .E...k.s..i.l.e..n... 8 ..E...k..s.i.l.e...n.
3 ..Ç...ı.k..a..n.... 1 ...Ç....ı.k.a...n..
......3..... ...F...a..r..k.... .......7.... ....F...a..r..k...
6 - 3 = .....3... 8 - 1 = ........7

.E...k.s..i.l.e..n... ..Ç...ı.k..a..n.... ...F...a..r..k.... ..E...k..s.i.l.e...n. ...Ç....ı.k.a...n.. ....F...a..r..k...

7 .E...k.s..i.l.e..n... 10 ..E...k..s.i.l.e...n.
2 ..Ç...ı.k..a..n.... 6 ...Ç....ı.k.a...n..
......5..... ...F...a..r..k.... .......6.... ....F...a..r..k...
7 - 2 = ......5.. 10 - 6 = .......6.

.E...k.s..i.l.e..n... ..Ç...ı.k..a..n.... ...F...a..r..k.... ..E...k..s.i.l.e...n. ...Ç....ı.k.a...n.. ....F...a..r..k...

40


1. SINIF MATEMATİK Adı: ...........................................
Çıkarma İşlemi Soyadı: ...................................
5. BÖLÜM Sınıfı: ........................................
Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.
11 17
11 19 18 15 75
4623 .....4... ....1..2..
......7.. ....1..3.. ....1..6.. ....1..2..

13 16 15 19 20 12
762 198
......6.. ....1..0.. ....1..3.. ....1..8.. .....1..1. ......4..

12 20 18 15 13 20
64 5 74 8
......6.. ....1..6.. ....1..3.. ......8.. ......9.. ....1..2..

14 17 16 20 18 17
7 9 8 534
......7.. ......8.. ......8.. ....1..5.. ....1..5.. ....1..3..

12 16 16 20 18 16
7 546 93
......5.. .....1..1. ....1..2.. ....1.4... ......9.. ....1..3..

15 16 20 18 15 19
6 7 2443
......9.. ......9.. ....1..8.. ....1.4... .....1..1. ....1..6..

41


HAYAT BİLGİSİ - Sağlığımızı Koruyalım

Cümlelerdeki boşlukları verilen sözcüklerin uygun olan-
larıyla tamamlayınız.

maske spor diş doktoruna

kâğıt peçete Mevsime doktora

düzenli Meyve sağlığımız

• Kişisel temizliğimiz .........s..a..ğ...l.ı.ğ..ı.m....ız...................... için çok önem-
lidir.

• ..........M.....e..y..v..e.............. ve sebzeleri tüketmeden önce yıkamalı-
yız.

• ............M....e..v..s..i.m....in...e................. uygun giyinmeliyiz.
• Düzenli olarak ve yaşımıza uygun ................s..p..o...r.......................

yapmalıyız.
• Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için ............m....a..s..k..e...................

kullanmalıyız.
• Hapşırdığımızda ....................k..â...ğ..ı.t....p..e..ç..e..t..e............................... kul-

lanmalıyız.
• Hastalandığımızdadoktorumuzunverdiğiilaçları.....d..ü...z..e..n..l.i........

olarak kullanmalıyız.
• Diş sağlığımızı korumaya özen gösterip ..d...i.ş....d..o..k..t.o...r..u..n...a........

muayene olmalıyız.
• Hastalandığımızda .................d..o..k..t..o..r..a.................. gitmekten çe-

kinmemeliyiz.

42


1. SINIF HAYAT BİLGİSİ Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
5. BÖLÜM Sağlığımızı Koruyalım Sınıfı: ........................................

1. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi sağlıklı besinlerden olu-
şur? “✗” ile işaretleyiniz.2. Verilen ifadelerden doğru olanların kutusuna “✓” işa-
reti koyunuz.

✓ Son kullanma tarihi geçmiş gıdaları tüketmemeliyiz.
Asitli içecekler bizi rahatlatır.

✓ Açıkta satılan yiyecekleri almamalıyız.
Hazır gıdaları kullanmak daha iyidir.

✓ Boyalı gıdalar sağlımız için zararlıdır.
✓ Nerede hazırlandığı ve ne olduğu belli olmayan gıdalar-

dan uzak durmalıyız.
✓ Sağlıklı bir hayat için doğal gıdalarla beslenmeliyiz.
✓ Et, süt, meyve ve sebzeler temel besinlerimizden bazıla-

rıdır.
✓ Meyve ve sebzeleri yetiştikleri mevsimde tüketmeliyiz.

43


YENİ NESİLE HAZIRLIK

Tablodaki ıkarma işlemlerini yapınız. Aşağıdaki soruların
cevaplarının konumlarını örnekteki gibi karşılarına yazı-
nız.

1 234

A 10 - 6 20 - 3 9 - 8 12 - 9

B 15 - 1 18 - 3 7 - 2 16 - 3

C 10 - 4 8 - 8 13 - 3 15 - 4

D 20 - 2 11 - 9 14 - 7 17 - 1

E 20 - 1 12 - 4 16 - 7 14 - 2

• Sonucu 10 olan işlemin konumu ➞ .........C...3...........
• Sonucu 16 olan işlemin konumu ➞ .......D....4............
• Sonucu 0 olan işlemin konumu ➞ .........C....2..........
• Sonucu 9 olan işlemin konumu ➞ ........E...3............
• Sonucu 5 olan işlemin konumu ➞ .........B...3...........
• Sonucu 13 olan işlemin konumu ➞ .......B...4.............

44


1. SINIF TÜRKÇE Adı: ...........................................
OKUMA ANLAMA Soyadı: ...................................

6. BÖLÜM Sınıfı: ........................................

Kibar Misafir
Volkan, mutfaktan gelen sesleri du-
yunca kitabını okumaya ara verip, mutfa-
ğa gitti. Annesi ve babası akşam yemeği
için hazırlık yapıyorlardı. Volkan sordu:
– Akşam yemeği için erken değil mi?
Babası cevap verdi:
– Akşam misafirlerimiz var Volkan. Anneannenle deden gele-
cekler. O yüzden annenle erkenden hazırlıklara başladık.
Volkan, anneannesinin yemeğe geleceğini duyunca çok sevindi.
Onu yemek yerken izlemeyi çok seviyordu. Çünkü Volkan’ın anne-
annesi çok kibardı, sofra kurallarına çok dikkat ederdi. Volkan bu
konuda hep onu örnek alırdı.
Volkan da hazırlıklara yardım etmek istedi. Annesi de ona sof-
rayı hazırlama görevini verdi. Volkan büyük bir özenle hazırladı
sofrayı.
Anneannesi gelince de büyük bir gururla sofrayı kendisinin
hazırladığını söyledi.
Anneannesi ağzında lokma varken asla konuşmazdı, konuşan-
ları da uyarırdı. Hep yiyebileceği kadar yemek alırdı tabağına. Bu
yüzden de hiç yemek israf etmezdi. Yemeğe başlarken “Afiyet
olsun.”, yemek bitince “Ellerinize sağlık” demeyi hiç ihmal etmezdi.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.
1. Volkan’ın annesi ve babası niçin hazırlık yapıyorlarmış?
A...k..ş..a..m......y..e..m....e..ğ...i...i.ç..i.n....h...a..z..ı.r..l.ı.k....y..a...p..m....ış..l.a...r..d..ı.r......................................
2. Volkan, sofra kuralları konusunda kimi örnek alıyormuş?
V...o...l.k..a..n..,....a..n...n..e..a...n..n...e..s..i.n..i...ö...r.n...e..k....a...l.ı.y..o..r..m....u..ş.........................................
3. Sofra kurallarından bir tanesini yazınız.
A...ğ...ı.z..d..a.....l.o..k..m....a....v..a...r..k.e..n.....k..o..n...u..ş..m....a..m....a..k................................................

45


TÜRKÇE - Özel Ad ve Tür Adı

Eşi, benzeri olmayan varlıkların adına özel ad denir.
Atatürk, Eskişehir, Minnoş, Türkiye özel adlardır.
Aynı türden varlıkların adına tür adı denir.
Akrabalık, eşya, meyve ve sebze adları tür adıdır.

Aşağıdaki tabloda verilen sözcükleri özel ad ve tür ad
olarak örnekteki gibi işaretleyiniz.

Sözcük Özel Ad Tür Adı

Kalem ✓

Sarıkız ✓

Atatürk ✓

İzmir ✓

Çanta ✓

Amca ✓

Almanya ✓

Terlik ✓

Şemsiye ✓

Sonbahar ✓

Emre ✓

Bursa ✓

Baba ✓

Koltuk ✓

Minnoş ✓

46


1. SINIF TÜRKÇE Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
6. BÖLÜM Metni Anlama Soruları (5N 1K Sınıfı: ........................................

Tablolarda özellikleri verilen adlara üçer örnek yazınız.
Bu adların özel ad mı yoksa tür adı mı olduğunu işa-
retleyiniz.

Akrabalık Adı Ülke Adı Kişi Adı

teyze Almanya Ali

amca Fransa Ahmet

hala Türkiye Nehir

Özel Ad ✓ Özel Ad ✓ Özel Ad
✓ Tür Adı Tür Adı Tür Adı

Eşya Adı Bitki Adı Şehir Adı
şemsiye domates Samsun
kalem marul Kayseri
Bursa
defter biber
✓ Özel Ad
Özel Ad Özel Ad Tür Adı
✓ Tür Adı ✓ Tür Adı
47


MATEMATİK - Paralarımız

Verilen nesnelerin fiyatları etiketlerde yazılıdır. Parala-
rın bulunduğu kutuları nesnelerin değeri kadar boyayı-
nız.

7 TL 5 TL 1 TL 1 TL
30 TL 17 TL 1 TL 1 TL

10 TL 10 TL 10 TL
5 TL 5 TL 5 TL

8 TL 1 TL 1 TL 1 TL
5 TL 5 TL 5 TL

20 TL 5 TL 5 TL 10 TL
1 TL 1 TL 10 TL

70 TL 50 TL 20 TL 20 TL
10 TL 5 TL 5 TL

48


1. SINIF MATEMATİK Adı: ...........................................
Soyadı: ...................................
6. BÖLÜM Verilmeyen Toplananı Bulma Sınıfı: ........................................

Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları
bulup boyayınız.

4 + .8..... = 12 9 + ..5.... = 14 3 + .5..... = 8
678 567 345

8 + .1..1... = 19 5 + .4..... = 9 7 + ..3.... = 10
9 10 11 345 1 23

1 + ...8... = 9 7 + ..7.... = 14 2 + ..9.... = 11
789 789 9 10 11

..8.... + 8 = 16 ..7.. + 12 = 19 ..7.... + 8 = 15
678 567 789

..3.. + 15 = 18 ..9.... + 7 = 16 ..3.. + 13 = 16
1 23 9 10 11 1 23

49


HAYAT BİLGİSİ - Yemekte Görgü Kuralları

Aşağıda sofrada uymamız gereken davranışlar veril-
miştir. Cümleleri doğru ve yanlış olarak değerlendirip
şifreyi çözünüz.

Cümleler Doğru Yanlış

1. Yemekte çok yüksek sesle konuşmamalıyız. G Y

2. Başkalarının önündeki yiyeceklerden almalıyız. E Ö

3. Ağzımıza küçük lokmalar almalıyız. RM

4. Sofraya hep birlikte oturmalıyız. GE

5. Yemek yerken uzun uzun sohbet etmeliyiz. K Ü

6. Üstümüze dökmeden yemek yemeliyiz. KH

7. Tabağımızı taşana kadar doldurmalıyız. AU

8. Sofrada peçete kullanmalıyız. RH

9. Yemeğe hep beraber başlamalıyız. A İ
L D
10. Yemek yerken kaşık, çatal ve bıçak kullan- Ş L
malıyız.

11. Yemeği hazırlayanlara “Aferin.” demeliyiz.

12. Bir şey istediğimizde “Lütfen.” demeliyiz. AO

13. Sofrada da olsak rahatça hapşırmalıyız. DR

14. Sofradan kalkarken “Elinize sağlık” demeliyiz. I A

1 2345 6 7 8 9 10 11 12 13 14
GÖ R GÜ KURAL LAR I

50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ADL Frontlines 2021 - Philadelphia Regional Office
Next Book
BULETIN RAMADAN