The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

דעת תורה - בעניין החפירות והבניה באומן - מפי הגאון הגדול רבי יהושע ראזנבערגער שליט"א
בעצרת מחאה וזעקה שהתקיימה כאשר בעלי השטחים מיאנו להחזיר את העצמות למקום מנוחתם - תמוז תשע"ו

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 148148b, 2019-11-28 11:32:30

דעת תורה הגאון הגדול רבי יהושע ראזנבערגער שליט"א

דעת תורה - בעניין החפירות והבניה באומן - מפי הגאון הגדול רבי יהושע ראזנבערגער שליט"א
בעצרת מחאה וזעקה שהתקיימה כאשר בעלי השטחים מיאנו להחזיר את העצמות למקום מנוחתם - תמוז תשע"ו

‫בס"ד‬

‫ודדעבתר התובירדה"ץ‬

‫הגה"צ רבי שהשמיע ודרש בקול בוכים חבר הביד"ץיהושע ראזנבערגער שליט"א‬

‫בעצרת המחאה שהתקיימה ביום ה' תמוז תשע"ו על החילול הנורא בביה"ח‬
‫העתיק בעיר אומאן‪ ,‬בראשות כ"ק מרן הגאב"ד וחברי הביד"ץ וזקני ומנהיגי‬

‫אנ"ש חסידי ברסלב וגדולי ישראל שליט"א‬

‫אוי לנו שכך עלתה בימינו ‪ ...‬אימתי עלה על דעתו של יהודי באשר הוא כזה שפלות לגעת בקברים הרי אפי'‬

‫כשגוי נגע בקברים נרעש העולם‪ ,‬צמו‪ ,‬נתנו צדקה‪( ,‬כדי שלא יתעורר מידת הדין חלילה) והיום יהודים הנקראים שותו"מ‬
‫חופרים קברים בפומבי ובלא בושה‪.‬‬

‫ובזמן שהנפטרים בודאי ובלא שום ספק הם יהודים‪ ,‬ולא סתם יהודים אלא קדושי עליון‬
‫שהרי קבורים בבית הקברות קדושים ואיך לא רועדים מאימת הדין ונוגעים שם??? מה‬
‫זה?? זה הרי רוח של כפירה!! ורוח של אפיקורסות!! ומסתובבים אנשים שפלים ואומרים שיש להם היתר‪ ,‬ממי‬

‫יש להם התר? להוי ידוע שרב שנותן כאן התר אינו רב אלא אפיקורס!!!‬
‫הפסוק אומר "עצביהם כסף וזהב" והוא מדבר על הגויים שהע"ז שלהם זה הכסף והזהב‪ ,‬לדאבוננו הרב היום אצל‬
‫אחינו ישראל ג"כ רואים שעובדים לכסף והזהב‪ ,‬הכסף מכלה מנפש ועד בשר‪,‬נוסעים לאומן לפעול ישועות ואיך‬
‫אפשר כך לפעול ישועות ‪ ...‬מבהיל על הרעיון לאן שהגענו‪ ,‬דבר שפעם כל יהודי רעד בכל נגיעה הכי קטנה וכעט‬
‫דבר זה הפך לליצנות אחד צוחק‪ ,‬והשני אומר הלצה מה קורה כאן??? אבדנו את ה"אנוכי ה' אלוקיך'??? כבר לא‬

‫יודעים מה זה??? יש בורא לעולם!! וצריך לפחוד ממנו!! כל התורה"ק נהפכה לליצנות?!‬

‫בהיע"צדמוכבתרואפ לססולקארושלושםבזנעווהרתרביןישותםאהיוןהקפבמסרהקובלתרודרואןשמכיבלזתיההדויייונצירתםיור‪,‬ךהגאלבה"דחזחיתרמואע"תז‬

‫ואלה שפלי האנוש שרוצים לומר אחרת‪ ,‬הם אנשים שפלים שהתורה"ק‬
‫לא מעניינת אותם‪ ,‬והאמונה לא מעניינת אותם‪ ,‬את הכל הם מוכרים עבור‬

‫בצע כסף‪ ,‬ואין שום מה להאריך בדבר זה‬

‫וה' ירחם על עמו ישראל ויוריד רוח טהרה ממרום ‪" ...‬שילמדו תועים בינה" שיתן דעת ושכל לבנ"י וידעו שסעי'‬
‫שו"ע שווה יותר מכל המיליונים שיש בעולם ומחויבים למסור את כל הממון כדי שחלילה לא לעבור על עבירה‬
‫אמת שלמצות עשה צריך ליתן עד שליש אבל על ל"ת צריך למסור את כל ממונו כדי שחלילה לא יעבור על לאו‬
‫של התורה (וכאן) איזה מחיר שזה רק יעלה אין שום תירוץ בעולם‪ ,‬זה הלכה שאסור לחפור קברים ואסור לבזות‬

‫את המתים ואפי' אם זה הפסד של כל הון שבעולם אין שום תירוץ ע"ז‬

‫ניתן לשמוע במערכת 'קול אומאן'‪:‬‬

‫בא"י‪ 0799-302000 :‬או‪079-5617-636 :‬ארה"ב‪ 1646-585-7074 :‬אירופה‪44-330-777-2783 :‬‬


Click to View FlipBook Version