The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

הרבנים ועל צבאם הרבנים הגאוה"צ זקני מנהגי ברסלב שליט"א יצאו במכתב מחאה נוראה על חילול בית הקברות באומן - סיון תשע"ו

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 148148b, 2019-12-04 05:58:05

זעקת הקדושים מנהיגי ברסלב

הרבנים ועל צבאם הרבנים הגאוה"צ זקני מנהגי ברסלב שליט"א יצאו במכתב מחאה נוראה על חילול בית הקברות באומן - סיון תשע"ו

Keywords: ברסלב,רבני,רבנים,הרב,שעכטר,שכטר,קרמר,ארוש,שלום ארוש,חילול,הקברים,באומן,אומן,ביה"ק,בית,החיים,הקברות,זעקת,הקדושים

‫בס״דהיות ושוב פוגעים בשטח ביה"ח הק' באומן‪ ,‬הננו בזה‬
‫לפרסם שוב את קריאת רבני ומשפיעי ברסלב שליט"א‬

‫זעקת הקדושים‬
‫בזעזוע ובחרדה על השמועה הקשה שהגיע לאזנינו‬

‫על הפגיעה החמורה בבית החיים העתיק באומן‬

‫סמוך ונראה למקום מנוחתו של רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א‬

‫שבעוונותינו נחפרו חלקים נרחבים מבית החיים הקדוש ונתחללו‬
‫עצמות קדושים וטהורים בבזיון וחרפה רח״ל‪.‬‬

‫כמויות אדירות מאדמת הקברים ועצמות הק׫ הושלכו למקום שפיכת פסולת עירונית והנפטרים הקדושים מתגוללים שם כדומן על פני‬
‫השדה בבזיון מחריד כבר תקופה‪ .‬לתדהמתינו נודע לנו כי בעלי השטחים מהם נעקרו‪ ,‬מעכבים החזרת אדמת הקברים והעצמות‬
‫לקבורתם‪ ,‬עסקני ׬אתרא קדישא׬ המסורים העוסקים בהצלת קברים בכל העולם עומרים חסרי אונים אל מול הבזיון הנורא‪ ,‬ואל מול‬

‫שתדלני אוה׬ע המסייעים רבות בהצלת קברי ישראל העומדים ומשתוממים איך יתכן הדבר הזה‪.‬‬

‫אנו פונים בזה לאנשי שלומינו‬

‫אנו מבקשים ומתחננים בזה בפני כל הנוגעים בדבר ובפני מי שיוכל להשפיע עליהם ליתן מיד את האפשרות לקבור את הקדושים‬
‫במקום מנוחתם מהם נעקרו‬

‫וכמבואר בשו׬ע שבית החיים שייך אך ורק לנפטרים הק׫‬
‫שנקברו שם והוא להם קניין עולם‪.‬‬

‫ידוע חומר האיסור והסכנה שבדבר כמו שדרשו חז׬ל ביבמות (סג‪ ):‬על הפסוק והיתה יד ה׫ בכם ובאבותיכם‪ ,‬שבעון‬
‫החיים מתחטטים המתים‪ ,‬וכפרש׬י בשמואל (י׫׫ב ט׬ו) שהיא מכת בזיון על המתים‪ ,‬ה׬י‪ ,‬וכידוע מדורות הקודמים כמה‬
‫חרדו ורעדו גדולי עולם ממקרים כאלו‪ ,‬ועל הסכנה הגדולה הנשקפת לחיים‪ ,‬מחמת החרון אף שנתעורר מפגיעה‬

‫בשוכני עפר ואפילו אם בשגגה‪.‬‬

‫ובפרט שמדובר בבית החיים בו טמונים שלושים אלף קדושי אומן שנהרגו ונטבחו על קדושת ה'‪ ,‬ואשר רבינו הנורא והקדוש מברסלב בחר לו בחיים‬
‫חיותו להיות ביניהם מקום גניזתו ומנוחתו לאחר פטירתו‪ ,‬והטרדתם ממקום מנוחתם הוא הפך רצונו הקדוש שחפץ להיטמן דווקא ביניהם‪,‬‬

‫בוודאי ובוודאי שאנו ערבים על כבודם המחולל של הקדושים אשר בארץ המה‬

‫אנו פונים ומתחננים לכל בעלי השטחים והנוגעים בדבר‪ ,‬אנא חוסו ורחמו על הצדיקים הקדושים‬
‫המחוללים בראש חוצות בבזיון מחריד‪ ,‬ועל החיים הנמצאים בעקבות כן בסכנה גדולה‪.‬‬

‫וה׫ הטוב יערה עלינו רוח טהרה ורוח תשובה ממרום‪ ,‬ויצילנו מעתה מכל מכשול וטעות‪ ,‬ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר‪.‬‬

‫באעה׫׫ח בלב קרוע ומורתח ומצפים לרחמי שמים ‪ -‬סיון תשע׬ו‬

‫יעקב מאיר שכטער שמואל משה קרמר שמעון שפירא‬

‫שלום ארוש שמואל בריינס בצלאל גלינסקי אברהם הכהן כץ אברהם יצחק כרמל יצחק מאיר מורגנשטרן‬
‫יעקב ש‪ .‬מוזסון אברהם יצחק מערמלשטיין בצלאל נהרי יצחק פריעדמאן ניסן דוד קיוואק שמשון שווארטץ‬


Click to View FlipBook Version