The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

לאחר שבעלי השטחים דרשו שביד"ץ העדה החרדית ידונו בעניין ביה"ח שבאומן ישבו הדיינים בהרכב מלא ושמעו את כל הצדדים ואת בעלי השטחים ובאי-כוחם ופסקו נחרצות:
א. כי המקום המשכו של בית הקברות
ב. השטח של ביה"ק אסור בהנאה ע"פ ההלכה
ג. אסור לבנות או לחפור שם
ד. חייבים להחזיר את העצמות והעפר למקום מנוחתם כמקדם
ה. מאחר והמקום הוחזק עתה כביה"ק אסור לכהנים להכנס לכל השטח כולל הכביש ברחוב בילינסקי,
ו. ואף אסורים להכנס למקומות הסמוכים שהם בספק טומאת מת.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 148148b, 2019-11-13 14:33:43

דעת תורה מאת ביד"צ העדה החרדית בעניין ביה"ח באומן

לאחר שבעלי השטחים דרשו שביד"ץ העדה החרדית ידונו בעניין ביה"ח שבאומן ישבו הדיינים בהרכב מלא ושמעו את כל הצדדים ואת בעלי השטחים ובאי-כוחם ופסקו נחרצות:
א. כי המקום המשכו של בית הקברות
ב. השטח של ביה"ק אסור בהנאה ע"פ ההלכה
ג. אסור לבנות או לחפור שם
ד. חייבים להחזיר את העצמות והעפר למקום מנוחתם כמקדם
ה. מאחר והמקום הוחזק עתה כביה"ק אסור לכהנים להכנס לכל השטח כולל הכביש ברחוב בילינסקי,
ו. ואף אסורים להכנס למקומות הסמוכים שהם בספק טומאת מת.

Keywords: דעת,תורה,ביד"ץ בד"ץ,ביד"ץ,בד"ץ,בד"צ,ביד"צ,אומן,רבי,נחמן,שטרנבוך,משה,ראב"ד,גאב"ד,הגאון,הגדול,העדה,החרדית,עדה,העה"ח,עדה"ח,בית,החיים,הקברות,ביה"ח,ביה"ק,ברסלב,פושקינה,פושקינא,כהנים,כהן,קדושת,כוהנים,בניה,חפירה,לחפור,לבנות,להחזיר,העצמות,למקומם

‫ב"המטעם רבותינו כ"ק מרן הגאב"ד והגה"צ הביד"צ שליט"אדעת תורה‬
‫בדבר ביה"ח באומן‬

‫באו לפני הביד"צ רבנים ועסקנים חשובים הי״ו וגם המשקיעים וב״כ הי״ו‪ ,‬לשאול דעת תורה בדבר החפירות‬
‫שהתבצעו לצורך בניה בעיר אומאן בסביבות מקום מנוחתו הק׳ של הרה״ק מוהר״ן מברסלב זצוק״ל זיע״א‪,‬‬

‫אשר הוא מקום תפלה לרבבות מבני ישראל הבאים לפקוד את המקום הקדוש‪ .‬אחרי ששמענו עדים שהיו במקום‪,‬‬

‫וראינו תמונות מחרידות מן ההרס הגדול שם שנעשה שם בשגגה ובטעות‪ ,‬הננו להודיע כיאסור להמשיך בבניה במקום‬
‫שנתגלו שם העצמות‪ ,‬עד שיבורר הדבר בדיוק גמור היכן הוא גבול בית החיים והקברים שם‪ ,‬וכן‬

‫בסביבות המקומות הנ״ל‬

‫כמו״כ מאחר שהוחזק עתה כבית קברות אסור לכהנים להכנס לכל השטח כולל הכביש והשביל‬
‫ברחוב בילנסקי (שהיה עד עתה מקום לכהנים) והמקומות הסמוכים אשר הם בספק טומאת מת‪.‬‬

‫השטח של ביה"ק אסור בהנאה עפ"י הלכה‬

‫אלא שצריכים לבדוק ולברר היכן הוא גבול ביה״ק‪ ,‬ועוד נדון בזה בעתיד בע״ה אחרי שנשלח שליחים מטעמנו שיבדקו את הדבר‪.‬‬

‫לגבי שפך העפר כל שאפשר לקבוע שהם משם‪ ,‬צריכים‬
‫להחזירם לקבורה במקום מנוחתם כמקדם‪.‬‬

‫ויהי״ר שלא יצא מכשול ותקלה מתח״י וינוחו מתי ישראל על משכבם בשלום‪ ,‬ונזכה כולנו יחד לבנין ציון וירושלם ותחית המתים‬
‫ונדחי ישראל יכנס בביאת גוא״צ בב״א‪.‬‬

‫וח׬ש בחרדה גדולה הביד׬צ דפעיה׬ק ת׬ו יום ב׫ סיון תשע"ו לפ׬ק‬

‫נאם יצחק טובי' ווייס גאב"ד‬

‫נאם אברהם יצחק אולמאן‬ ‫נאם משה שטרנבוך ראב"ד‬

‫נאם יהושע ראזנבערגער נאם יעקב מענדל יאראוויטש נאם יהודה פישר‬

‫ב"ה‪ ,‬יום ט"ו מרחשון תשע"ט לפ"ק‬

‫בהיות ששמועה כי באה שחופרים במקום הנ"ל בניגודלפס"דדלעיל‪ ,‬ע"כהננו מודיעים‬

‫שהאיסור הנ"ל בתוקפו ללא שום שינוי‬
‫וחלילה לעבור עליו‬
‫ובאעה"ח בפקודת הגאוה"צ הביד"צ שליט"א‬


Click to View FlipBook Version