The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

חסידי ברסלב ועל צבאם הרבנים הגאוה"צ ובראשם מנהיגי ברסלב שליט"א - במעמד אדיר והיסטורי למען הצלת הביה"ח של הרה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א
במעמד נשאו דברים רבנים והעדים שגוללו את הזוועות אשר ראו עיניהם ולא זר המעמד הגיע לשיאו בדרשות מנהיגי ברסלב שליט"א שפרצו בבכי מר

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 148148b, 2019-11-12 08:58:13

מעמד האלפים באומן למען ביה"ח של רביז"ל מברסלב זיע"א

חסידי ברסלב ועל צבאם הרבנים הגאוה"צ ובראשם מנהיגי ברסלב שליט"א - במעמד אדיר והיסטורי למען הצלת הביה"ח של הרה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א
במעמד נשאו דברים רבנים והעדים שגוללו את הזוועות אשר ראו עיניהם ולא זר המעמד הגיע לשיאו בדרשות מנהיגי ברסלב שליט"א שפרצו בבכי מר

Keywords: מעמד אלפים,מעמד היסטורי,מעמד באומן,ביה"ח,רביז"ל,רבי,נחמן,רבי נחמן,בית,הקברות,באומן,מנהיגי ברסלב על הביה"ח

‫הרבנים הגאוה"צ מנהיגי ברסלב שליט"א בדברי מחאה נוקבים ועל חובת השעה קשת רחבה של‬
‫גדולי ומשפיעי ברסלב בראש המעמד נשא הגאה"צ רבי שמעון שפירא שליט"א את דבריו הקצרים‬
‫ובתוכם הכריז‪ :‬כי כל פגיעה בביה"ח זה היא פגיעה ברבינו ז"ל עצמו המעמד הגיע לשיאו במשא‬
‫המרכזי והמרטיט שנשא הגאה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א בקול בוכים התעוררות רבתי‬
‫בקרב הציבור הרחב שלא להשתמש בדירות או מבנים שנבנו תוך כדי חילול הקודש קדם למעמד‬
‫כינוס ועידת רבנים מיוחדת להקמת "איגוד רבני ברסלב העולמי להצלת בית החיים של רביז"ל"‬

‫ההשתדלות והמאמצים הכבירים להצלת בית החיים של רביז"ל ישאו בעז"ה פרי‬

‫כחרדים‪.‬‬ ‫ור"י אהבת משה‪ ,‬הגה"ח רבי נתן שפירא‬ ‫לאור קריאת הרבנים הגה"צ זקני מנהיגי‬
‫אחריו פתח הגה"צ רבי שמעון שפירא‬ ‫שליט"א מגדולי המשפיעים‪ ,‬הרה"ח רבי‬ ‫ברסלב שליט"א‪ ,‬כי החובה לפעול למען‬
‫שליט"א מזקני מנהיגי ברסלב בדברים‬ ‫משה עסטרייכער שליט"א הרה"ח רבי‬ ‫הצלת ביה"ח של רביה"ק‪ ,‬ולאור הוראתם כי‬
‫ברורים בחומר הענין‪ ,‬ותמה על כך שדבר‬ ‫"חובה קדושה מוטלת על כל העולים אומנה‬
‫המפורש בשו"ע‪ ,‬ושכידוע רבינו הרבה לדבר‬ ‫שמעלקע כהנא שליט"א‪ ,‬ועוד‪.‬‬ ‫לקיבוץ הגדול בימי ראש השנה הבעל"ט‪,‬‬
‫שלא לזוז מסעיף קל של הלכה ‪ -‬איך יתכן‬ ‫את המעמד פתח באמירת תהלים הרה"ח‬ ‫להצטרף לאלפי אלופי ישראל ולהשתתף‬
‫לזלזל בכך?! והכריז כי כל נגיעה ולו הקלה‬ ‫רבי נתן שפירא שליט"א בהשתפכות הנפש‪,‬‬ ‫במעמד האדיר להצלת בית החיים של רביז"ל‬
‫בבית החיים הרי היא כפגיעה ברביז"ל עצמו!‪.‬‬ ‫כשכל הקהל עונה אחריו פסוק בפסוק‬ ‫זיע"א הנמצא בסכנה ח"ו"‪ ,‬התקבצו בכיכר‬
‫חיל ורעדה יאחזון עת הגיע המעמד‬ ‫פושקינה ביום שישי האחרון של שנת‬
‫לשיאו‪ ,‬כאשר בקול נכאים כאוב פתח הגה"צ‬ ‫בזעקות שבר שזעזעו כל לב מאמין בה'‪.‬‬ ‫תשע"ט אלפי חסידי ברסלב‪ ,‬כפי הנראה לא‬
‫רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א בדברים‪,‬‬ ‫לאחר מכן פתח בדברים הגה"ח רבי‬ ‫הרחק מכיכרה המרכזי של אומן בשנת‬
‫כשהוא פורץ בבכי וזועק מנהמת לבו‪ ,‬שכל‬ ‫אפרים נחמן אנשין שליט"א רה"כ 'אורות‬ ‫תקכ"ח‪ ,‬כאשר בחודש תמוז של אותה שנה‬
‫זכות קיומינו הם הנפטרים‪ ,‬ורק בזכות‬ ‫הנחל'‪ ,‬שהיה אף הוא חלק מהמשלחת של‬ ‫נאספו שמה ‪ 30,000‬יהודי המקום ע"י צורר‬
‫תפילתם אנו קיימים בזה העולם‪ ,‬וכמובא‬ ‫מנהיגי ברסלב מיד בתחילת החפירות‪ ,‬כדי‬ ‫היהודים 'גאנטה' ימ"ש‪ ,‬כשהם מוכנים‬
‫בהלכה שבער"ה באים להשטח על קברי‬ ‫לבדוק את הממצאים במקום‪ ,‬וגולל‬ ‫ומזומנים למסור את נפשם על קידוש ד'‪,‬‬
‫אבות לבקש בזכותם‪ ,‬ואיך מעזים לפגוע במי‬ ‫בפרוטרוט את המחזה הנורא שנתגלה לנגד‬ ‫ועתה לאחר ‪ 252‬שנה‪ ,‬בער"ה של שנת‬
‫עיניהם במקום החפירה ‪ -‬ארונות קבורה עם‬ ‫תש"פ‪ ,‬שוב מתאספים אלפי יהודים והפעם‬
‫שקיומנו תלוי בהם!‬ ‫סממנים יהודיים מובהקים‪ ,‬כשחלקם ניזוקו‬ ‫להצלת מקום מנוחתם של אותם קדושים‪,‬‬
‫אחריו כובד הגה"ח רבי שמעון טייכנר‬ ‫באופן קשה מדחפורי היזמים‪ ,‬מה שמוכיח‬ ‫להביע בעצם השתתפותם את כאבם‬
‫שליט"א מגדולי המחזירים בתשובה‪ ,‬שבקול‬ ‫בברור כי השטח המדובר‪ ,‬הינו המשך של בית‬ ‫סלידתם ומחאתם על הפשעים הנוראים‬
‫נרגש אמר בצוותא חדא עם ציבור האלפים‬
‫את תפילת המקובל האלקי הגר"ח פלג'י‬ ‫העלמין העתיק‪.‬‬ ‫הנעשים לעיני השמש‪.‬‬
‫זיע"א שחיבר תפילה מיוחדת נגד מחטטי‬ ‫אחריו נשא דברים הגה"ח רבי נתן שפירא‬ ‫את בימת הכבוד‪ ,‬פיארו גדולי משפיעי‬
‫שכבי‪ ,‬כשבעיצומה של התפילה תיקן את‬ ‫שליט"א מגדולי המשפיעים בברסלב‪ ,‬שתמה‬ ‫ברסלב ובראשם זקני מנהיגי חסידי ברסלב‪:‬‬
‫הנוסח המבהיל‪ֶׁ " :‬ש ֹלא ָיִרימ ּו ְי ֵדי גֹו ִים ] ְו ֵז ִדים[‬ ‫כיצד יתכן שפוגעים באופן כה נבזי בקדוש‬ ‫הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א‪,‬‬
‫והיקר ביותר! וזעק על כך שבזמן כה נעלה‬ ‫הגה"צ רבי שמואל משה קרמר שליט"א נשיא‬
‫ֲע ֵלי ֶהם ֹלא ְּב ַמ ֶּצ ֶבת ְקב ּו ָר ָתם ְו ֹלא ְּב ִב ְנ ַין ְקב ּו ָר ָתם‬ ‫סמוך לציון הצדיק‪ ,‬אליו באים להתפלל‬ ‫מוסדות ברסלב ירושלים בי"ש‪ ,‬הגה"צ הנודע‬
‫ולעורר רחמים ‪ -‬אין זמן לדרשות‪ ,‬אך לא יתכן‬ ‫רבי שמעון שפירא שליט"א ר"מ ביהמ"ד אור‬
‫ְּכ ָלל ֲא ִפיל ּו ֲח ִגי ַרת ִצ ּפֹו ֶרן ְו ֶׁש ֹלא ַל ֲע ׁשֹות ָל ֶהם ׁש ּום‬ ‫לשתוק! תפקידנו לפחות להביע את זעקת‬ ‫הנעלם‪ ,‬וכן הגה"צ רבי יצחק פריעדמאן‬
‫ִּבזּ ּוי ְּכ ָלל ְו ָכל ַה ּנֹו ֵתן ָיד ֲע ֵלי ֶהם ֶ ּד ֶר ְך ִּבז ּוי אֹו ְל ַק ְל ֵקל‬ ‫כאבם של הנפטרים שעצמותיהם ומקום‬ ‫שליט"א מגדולי ממנהיגי חסידי ברסלב‬
‫בוויליאמסבורג‪ ,‬הגה"ח רבי שלום ארוש‬
‫ְמקֹום ְקב ּו ָר ָתם אֹו ָת ּה ָיד ִּת ָּק ֵצץ"‬ ‫מנוחתם מחולל קשות‪.‬‬ ‫שליט"א ראש מוסדות חוט של חסד‪ ,‬הגה"ח‬
‫בהמשך עלה עד נוסף שהיה אף הוא בין‬ ‫רבי אפרים נחמן אנשין שליט"א רה"כ אורות‬
‫בסיום המעמד נתכבד הגה"צ רבי שמעון‬ ‫חברי משלחת רבני ברסלב בשעתו ‪ -‬הרה"ח‬ ‫הנחל‪ ,‬הגה"ח רבי שמעון טייכנר שליט"א‬
‫שפירא שליט"א בקבלת עול מלכות שמים‪,‬‬ ‫שמואל מאיר חשין שליט"א מגדולי חוקרי‬ ‫ראש מוסדות לבעלי תשובה‪ ,‬הגה"ח רבי‬
‫שנאמרה על ידו בהתעוררות עצומה ואף פרץ‬ ‫חסידות ברסלב ובית החיים שבאומן‪ ,‬שגולל‬ ‫אברהם יצחק כרמל שליט"א מגדולי משפיעי‬
‫אף הוא את מציאות הדברים‪ ,‬כשבתוך דבריו‬ ‫ברסלב‪ ,‬הגה"ח רבי בצלאל פרידמן שליט"א‬
‫בבכי נסער בעת אמירת הקדיש שלאחריו‪.‬‬ ‫זעק‪ :‬האם אחרי שעשרות עדים ראו בבירור‬ ‫סופרו ויד ימינו של הגרי"מ שליט"א‪ ,‬הגה"ח‬
‫השפעת המעמד וחומר ההסברה שחולק‬ ‫ארונות קבורה יהודיים בקירות החפירה‪,‬‬ ‫רבי אברהם יצחק מערמלשטיין שליט"א ראש‬
‫לציבור הרחב‪ ,‬הורגש מיידית‪ ,‬כאשר המוני‬ ‫והממצאים ברורים ביותר‪ ,‬יש עוד צורך‬ ‫חבורת נחלי דעת‪ ,‬הגה"ח רבי אברהם משה‬
‫עולים תמימים‪ ,‬פנו בעת המעמד ולאחריו‪,‬‬ ‫וואסילסקי שליט"א משפיע ראשי בביהמ"ד‬
‫לברר באם המקומות שהשכירו הם כשרים או‬ ‫בהוכחות נוספות?!‬ ‫ברסלב ווילמסבורג‪ ,‬הגה"ח רבי שאול סירוטה‬
‫שחלילה הם מאלו שנבנו תוך כדי חילול‬ ‫אחריו נשא דברים הגה"ח רבי אברהם‬ ‫שליט"א ראש הכוללים 'אש דת למו' ירושלים‬
‫הקודש‪ ,‬ואכן אלו שהתברר להם כי נפלו בפח‪,‬‬ ‫יצחק כרמל שליט"א מגדולי משפיעי ברסלב‪,‬‬ ‫וב"ש‪ ,‬הרה"ג רבי בצלאל נהרי שליט"א דומ"ץ‬
‫עזבו את אכסנייתם למרות ההוצאה הכספית‬ ‫שזעק בכאב‪ ,‬כי מה שלא הצליחו‬
‫הגדולה הנוספת שלא תכננו עליה מראש‪,‬‬ ‫הקומוניסיטים והנאצים להרוס ולפגוע בבית‬
‫ובלבד שלא לצער את הקדושים אשר בארץ‬ ‫העלמין העתיק והקדוש הזה‪ ,‬לצערנו הרב‬
‫ולהסתכן ח"ו במגורים במקומות מסוכנים‬ ‫מצליחים לעשות היום אנשים הנראים‬

‫אלו לגוף ולנפש‪ ,‬ה' ירחם‪.‬‬


Click to View FlipBook Version