The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by irahazierah96, 2021-03-16 23:43:32

RPT SEJARAH TAHUN 6 2021 - Convent

RPT SEJARAH TAHUN 6 2021 - Convent

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 1. NEGARA MALAYSIA UNIT : 1. LAHIRNYA SEBUAH CINTA

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
/ TARIKH KANDUNGAN
i-THINK:
10.1 Pembentukan 10.1.1 Menghuraikan sebab-sebab TP 1 : Murid mengetahui tentang Peta Pokok
1 Malaysia pembentukan Malaysia pembentukan Malaysia. KBAT:
Mengaplikasi
K10.1.7 Menyatakan perasaan bangga terhadap TP 2 : Murid memahami Aktiviti PAK-21:
pembentukan Malaysia. pembentukan Malaysia. Inside-outside-circle
i-THINK:
10.1 Pembentukan 10.1.2 Menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat TP 3 : Murid boleh menerangkan Peta Buih
2 Malaysia dalam pembentukan Malaysia. pembentukan Malaysia. KBAT:
10.1.4 Menerangkan langkah-langkah ke arah Menganalisis
M2 Pendidikan Sivik pembentukan Malaysia. TP 4 : Murid boleh menguasai Aktiviti PAK-21:
JANUARI Bulan Januari maklumat tentang Hot Seating
K10.1.5 pembentukan Malaysia. Presentations
3 10.1 Pembentukan Merumuskan kepentingan permuafakatan dalam
Malaysia pembentukan Malaysia. Tajuk: i-THINK:
Nilai Teras: Rukun Negara Peta Buih
Kasih Sayang KBAT:
Menilai
10.1.3 Menyatakan negeri-negeri yang terlibat TP 5 : Murid boleh membuat Aktiviti PAK-21:
penilaian tentang Brainstorming,
dalam pembentukan Malaysia. pembentukan Malaysia. Presentations.
K10.1.6 Membincangkan iktibar daripada
kejayaan pembentukan Malaysia. TP6 : Murid boleh idea yang
rasional tentang
pembentukan Malaysia.

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 1. NEGARA MALAYSIA UNIT : 2. BUMI DIPIJAK LANGIT DIJUNJUNG

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
/ TARIKH KANDUNGAN
10.2.1 Menghuraikan asal usul nama negeri. TP 1 : Murid mengetahui negeri- i-THINK:
10.2 Negeri-negeri di 10.2.2 Menyenaraikan ibu negeri dan Bandar negeri di Malaysia. Peta Pokok
4 Malaysia diraja. KBAT:
10.2.4 Menerangkan gelaran ketua negeri bagi TP 2 : Murid memahami negeri- Menganalisis
negeri-negeri di Malaysia. negeri di Malaysia. Aktiviti PAK-21:
Round table
K10.2.7 Menyatakan kepentingan taat setia TP 3 : Murid boleh menerangkan Gallery walk.

kepada ketua negeri. negeri-negeri di Malaysia. i-THINK:
Peta Titi
K10.2.8 Menunjukkan rasa bangga terhadap KBAT:
Mengaplikasi
warisan negeri-negeri di Malaysia Aktiviti PAK-21:
Sumbangsaran,
CUTI TAHUN BARU CINA Presentations (Nyanyian)

(10 - 14 FEBRUARI 2021) i-THINK:
Peta Pokok
10.2.3 Menjelaskan bendera, lagu dan jata TP 4 : Murid boleh menguasai KBAT:
Menilai
10.2 Negeri-negeri di sebagai lambang negeri. maklumat mengenai Aktiviti PAK-21:
Malaysia Recap group, Mind maps
10.2.4 Menerangkan gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia.
5
negeri-negeri di Malaysia.
10.2 Negeri-negeri di
6 Malaysia K10.2.6 Menyatakan kepentingan menghormati TP 5 : Murid boleh membuat

identiti negeri. penilaian tentang negeri-

K10.2.7 Menyatakan kepentingan taat setia negeri di Malaysia.

kepada ketua negeri.

10.2.5 Menghuraikan keunikan warisan TP 6 : Murid boleh menzahirkan

sejarah negeri-negeri di Malaysia idea yang rasional tentang

K10.2.8 Menunjukkan rasa bangga negeri-negeri di Malaysia.

terhadap warisan negeri-negeri di

Malaysia

2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

M6 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Tajuk:
FEBRUARI Bulan Februari Hormat Menghormati Perpaduan..katakan ya!

TAJUK : 1. NEGARA MALAYSIA UNIT : 3. RUKUN NEGARA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

TARIKH KANDUNGAN 10.3.1 Menyatakan usaha pemupukan
perpaduan sejak kemerdekaan
10.3 Rukun Negara negara i-THINK:
Peta Alir
7 K10.3.6 Menyatakan kepentingan TP 1 : Murid mengetahui Rukun KBAT:
penghayatan Rukun Negara. Negara. Mengaplikasi
10.3 Rukun Negara Aktiviti PAK-21:
8 10.3.2 Menghuraikan sebab pengenalan TP 2 : Murid memahami Rukun Table Talkers
Rukun Negara Negara. Presentations

10.3.3 Menyatakan lima prinsip Rukun TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:
Negara mengenai Rukun Negara Peta Dakap
KBAT:
K10.3.6 Menilai kepentingan Rukun TP 4 : Murid boleh menguasai Menganalisis
Negara dalam membentuk jati diri maklumat mengenai Rukun Aktiviti PAK-21:
rakyat Malaysia. Negara. Gallery walk
Learning Trios A-B-C
10.3.4 Menjelaskan peranan Rukun Negara
9 10.3 Rukun Negara dalam kehidupan TP 5 : Murid boleh membuat i-THINK:

K10.3.7 Menghubung kait prinsip Rukun penilaian tentang Rukun Peta Pokok
Negara dalam kehidupan harian
Negara. KBAT:
Nilai Teras:
Bertanggungjawab Menilai

TP 6 : Murid boleh menzahirkan Aktiviti PAK-21:

idea yang rasional tentang Gallery walk.

Rukun Negara.

M 10 Pendidikan Sivik Tajuk:
MAC Bulan Mac
Patuhi Peraturan dan Undang Undang dalam Negara

3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 2. KITA RAKYAT MALAYSIA UNIT: 4. RAKYAT MALAYSIA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

(27.03.2021 - 04.04.2021)

11.1.1 Menghuraikan pelbagai kaum dan etnik di TP 1 : Murid mengetahui kaum i-THINK:
Malaysia dan etnik di Malaysia. Peta Pokok
KBAT:
11 11.1 Kaum dan Etnik di 11.1.2 Menjelaskan petempatan serta kegiatan TP 2 : Murid memahami kaum Mengaplikasi
Malaysia ekonomi masyarakat Malaysia dahulu dan kini dan etnik di Malaysia. Aktiviti PAK-21:
K11.1.6 Menghubung kait kepentingan menghormati Think-pair-share

kepelbagaian kaum dan etnik sebagai asas

perpaduan negara

11.1.3 Menerangkan alat muzik dan tarian TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:
Peta Buih
12 11.1 Kaum dan Etnik di tradisional dalam kehidupan tentang kaum dan etnik di KBAT:
Malaysia masyarakat Menilai
K11.1.7 Menilai kepentingan menghargai keunikan Malaysia. Aktiviti PAK-21:
TP 4 : Murid boleh menguasai Free discussion,
warisan kesenian tradisional masyarakat Malaysia
maklumat mengenai
kaum dan etnik di
Malaysia.

11.1.4 Menjelaskan permainan tradisional TP 5 : Murid boleh membuat i-THINK:

11.1 Kaum dan Etnik di masyarakat Malaysia penilaian tentang kaum dan Peta Buih Berganda

13 Malaysia 11.1.5 Menghuraikan cerita rakyat berunsur etnik dia Malaysia. KBAT:
tempatan dalam masyarakat Malaysia.
TP 6 : Murid boleh menzahirkan Menilai
K11.1.8 Menunjukkan kebanggaan berkongsi idea yang rasional tentang Aktiviti PAK-21:
kesenian tradisional rakyat Malaysia kaum dan etnik di Malaysia Free discussion
Gallery walk
Nilai Teras:
M14 Pendidikan Sivik Kegembiraan Tajuk:
APRIL Bulan April Patuhi Peraturan dan UndangUndang dalam Negara

4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 2. KITA RAKYAT MALAYSIA UNIT : 5. AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI MALAYSIA

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH 11.2 Agama dan
11.2.1 Menyatakan pelbagai agama dan TP 1 : Murid mengetahui tentang i-THINK:
15 Kepercayaan Peta Titi
kepercayaan masyarakat Malaysia agama dan kepercayaan KBAT:
16 11.2 Agama dan Mengaplikasi
Kepercayaan masyarakat Malaysia. Aktiviti PAK-21:
17 Café, Presentations.
18 11.3 Perayaan Masyarakat K11.2.6 Menghubung kait kepentingan amalan TP 2 : Murid memahami tentang i-THINK:
Malaysia Peta Bulatan
beragama dan kepercayaan dalam kehidupan. agama dan kepercayaan KBAT:
Menganalisis
masyarakat Malaysia. Aktiviti PAK-21:
I See, I Think, I
11.2.2 Menjelaskan kedudukan agama Islam TP 3 : Murid boleh menerangkan Wonder,Gallery walk

sebagai agama Persekutuan tentang agama dan i-THINK:
Peta Bulatan
11.2.3 Menjelaskan kedudukan agama lain kepercayaan masyarakat KBAT:
Menilai
dalam Perlembagaan Malaysia. Aktiviti PAK-21:
Learning Experiences,
TP 4 : Murid boleh menguasai Presentations
i-THINK:
K11.2.6 Menghubung kait kepentingan maklumat mengenai Peta Bulatan
KBAT:
amalan beragama dan kepercayaan kaum dan etnik di Menganalisis
Aktiviti PAK-21:
dalam kehidupan Malaysia.

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

( 11 - 16 MEI 2021)

11.3.1 Menyatakan perayaan masyarakat di TP 1 : Murid mengetahui tentang

Malaysia perayaan masyarakat

11.3.2 Menjelaskan tujuan sambutan perayaan di Malaysia.

Malaysia TP 2 : Murid memahami tentang

K11.3.5 Menilai kepentingan sambutan perayaan masyarakat

perayaan dalam keluarga Malaysia.

11.2 Agama dan 11.2.2 Menjelaskan kedudukan agama Islam TP 3 : Murid boleh menerangkan
Kepercayaan sebagai agama Persekutuan tentang agama dan
kepercayaan masyarakat
11.2.3 Menjelaskan kedudukan agama lain
Malaysia.
dalam Perlembagaan TP 4 : Murid boleh menguasai

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

K11.2.6 Menghubung kait kepentingan maklumat mengenai I See, I Think, I
amalan beragama dan kepercayaan kaum dan etnik di Wonder,Gallery walk
dalam kehidupan Malaysia.
M18 Pendidikan Sivik
MEI Bulan Mei Nilai Teras: Tajuk:
Kasih Sayang Kaum dan etnik

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

(29.05.2021 - 13.06.2021)

11.2 Agama dan 11.2.4 Menyenaraikan rumah-rumah ibadat di TP 5 : Murid boleh membuat i-THINK:
Kepercayaan Malaysia. penilaian tentang kaum dan Peta Titi
K11.2.7 Menilai kepentingan menghormati etnik dia Malaysia. KBAT:
19 kepelbagaian agama bagi mewujudkan
keharmonian. TP 6 : Murid boleh menzahirkan Mengaplikasi
idea yang rasional tentang Aktiviti PAK-21:
Nilai Teras: agama di Malaysia Café
Hormat-menghormati
M20 Pendidikan Sivik Tajuk: Hormat Kepelbagaian Agama, Bangsa, Budaya dan Bahasa di
JUN Bulan Jun
Malaysia

6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 2. KITA RAKYAT MALAYSIA UNIT : 6. PERAYAAN DI MALAYSIA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
11.3.1 Menyatakan perayaan masyarakat di TP 1 : Murid mengetahui tentang i-THINK:
11.3 Perayaan Malaysia perayaan masyarakat Peta Bulatan
Malaysia. KBAT:
21 Masyarakat 11.3.2 Menjelaskan tujuan sambutan perayaan di Menilai
Malaysia Malaysia TP 2 : Murid memahami tentang Aktiviti PAK-21:
K11.3.5 Menilai kepentingan sambutan perayaan masyarakat Learning Experiences,
Malaysia. Presentations
perayaan dalam keluarga
i-THINK:
TP 3 : Murid boleh menerangkan Peta Buih
KBAT:
11.3 Perayaan 11.3.3 Membandingkan amalan sambutan tentang perayaan masyarakat Menganalisis
Aktiviti PAK-21:
22 Masyarakat perayaan dahulu dan kini Malaysia. Brainstorming
Malaysia Presentations
K11.3.6 Menjelaskan kepentingan TP 4 : Murid boleh menguasai
i-THINK:
menghormati kepelbagaian amalan maklumat tentang Peta Bulatan
KBAT:
dan sambutan perayaan di Malaysia perayaan masyarakat Menilai
Aktiviti PAK-21:
Malaysia. Presentations
Gallery walk
TP 5 : Murid boleh membuat

11.3 Perayaan 11.3.4 Menghuraikan keunikan sambutan penilaian tentang perayaan

23 Masyarakat perayaan dalam kalangan masyarakat masyarakat Malaysia.
Malaysia
Malaysia TP 6 : Murid boleh menzahirkan

K11.3.7 Merumus kepentingan menghargai idea yang rasional tentang

warisan perayaan masyarakat perayaan masyarakat

Malaysia Malaysia.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

(17.07.2021 - 25.07.2021)

M24 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Tajuk:
JULAI Bulan Julai
Bertanggungjawab Rajin dan Komited

7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 3. PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA UNIT : 7. MALAYSIA DI PERSADA SUKAN

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
/ TARIKH KANDUNGAN
TP 1 : Murid mengetahui tentang i-THINK:
25 12.1 Sukan 12.1.1 Membincangkan peranan sukan sebagai sukan kebanggaan negara. Peta Buih
Kebanggaan alat perpaduan dan keharmonian kaum KBAT:
Negara TP 2 : Murid memahami tentang Menilai
K12.1.5 Menjelaskan kepentingan penglibatan sukan kebanggaan negara. Aktiviti PAK-21:
pelbagai kaum mengharumkan nama Think-pair-Share
negara dalam bidang sukan Gallery walk.

12.1 Sukan 12.1.2 Menyatakan pencapaian Malaysia TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:
Kebanggaan dalam bidang sukan di peringkat tentang sukan kebanggaan Peta Buih
26 Negara kebangsaan dan antarabangsa negara. KBAT:
Menila
K12.1.6 Menilai kepentingan sukan kepada Aktiviti PAK-21:
pembangunan negara Qudrat Activity
Presentations

8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 3. PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA UNIT : 7. MALAYSIA DI PERSADA SUKAN

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

12.1 Sukan 12.1.3 Menjelaskan peranan Malaysia dalam TP 4 : Murid boleh menguasai i-THINK:
Kebanggaan penganjuran sukan antarabangsa maklumat tentang sukan Peta Bulatan
27 Negara kebanggaan negara. KBAT:
K12.1.6 Menilai kepentingan sukan kepada Menganalisis
pembangunan negara Tajuk: Aktiviti PAK-21:
Fikirkan Boleh Recap group, Peta i-
M28 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Think
OGOS Bulan Ogos Kegembiraan TP 4 : Murid boleh menguasai
maklumat tentang sukan i-THINK:
12.1 Sukan 12.1.4 Menghubung kait tokoh-tokoh sukan kebanggaan negara. Peta Bulatan
Kebanggaan negara terdahulu yang menjadi
inspirasi kepada sukan masa kini TP 5 : Murid boleh membuat KBAT:
Negara penilaian tentang sukan Menganalisis
K12.1.7 Menyatakan kepentingan ciri-ciri kebanggaan negara.
29 kepimpinan dalam sukan Aktiviti PAK-21:
TP 6 : Murid boleh menzahirkan Recap group
idea yang rasional tentang Peta i-Think
sukan kebanggaan negara.

9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 3. PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA UNIT: 8. KEGIATAN EKONOMI NEGARA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
i-THINK:
12.2.1 Menyenaraikan kegiatan ekonomi yang TP 1 : Murid mengetahui tentang Peta buih
KBAT:
12.2 Kemajuan menyumbang kepada kemajuan Negara kemajuan ekonomi negara Menganalisis
Ekonomi 12.2.2 Menyatakan sumbangan pertanian Aktiviti PAK-21:
30 TP 2 : Murid memahami tentang Think-pair-share
komersial kepada Negara kemajuan ekonomi Mind maps
negara. Aktiviti PAK-21:
K12.2.6 Menjelaskan kepentingan Hot seat
menghargai alam sekitar yang TP 3 : Murid boleh menjelaskan Role play
menyumbang kepada kemakmuran tentang kemajuan ekonomi
ekonomi negara. i-THINK:
Peta Buih Berganda
K12.2.5 Membincangkan kepentingan
mengekalkan keamanan Negara yang menjadi KBAT:
asas kepada pembangunan ekonomi Mencipta

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Aktiviti PAK-21:
Projek
(11.09.2021 - 19.09.2021) Gallery walk

12.2 Kemajuan 12.2.3 Menerangkan sumbangan industri TP 4 : Murid boleh menguasai
Ekonomi automotif dan petroleum kepada maklumat tentang kemajuan
ekonomi negara ekonomi negara.
31
12.2.4 Menyatakan sumbangan sektor TP 5 : Murid boleh membuat
pelancongan kepada kemakmuran penilaian tentang kemajuan
negara ekonomi negara.

M32 Pendidikan Sivik K12.2.6 Menjelaskan kepentingan menghargai TP 6 : Murid boleh menzahirkan
SEPT Bulan September alam sekitar yang menyumbang kepada idea yang rasional tentang
kemakmuran ekonomi. kemajuan ekonomi negara.
K12.2.7 Menunjukkan kebanggaan terhadap
Tajuk:
barangan buatan Malaysia Cintai Malaysia

Nilai Teras:
Kasih Sayang

10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 3. PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA UNIT: 9. PEMIMPIN NEGARA YANG KUSANJUNGI

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
12.3.1 Menyatakan sejarah kewujudan TP 1 : Murid mengetahui tentang i-THINK:
12.3 Pemimpin jawatan Perdana Menteri Perdana Menteri Malaysia. Peta Pokok
Negara
12.3.2 Menjelaskan bidang tugas Perdana TP 2 : Murid memahami tentang KBAT:
33 Menteri Perdana Menteri Malaysia Menganalisis

K12.3.5 Menilai ciri-ciri kepemimpinan TP 3 : Murid boleh menerangkan Aktiviti PAK-21:
berwibawa yang menjadi tentang Perdana Menteri Hot seat, Presentations
kebanggaan masyarakat Malaysia

12.3 Pemimpin 12.3.3 Menyenaraikan nama dan biodata TP 4 : Murid boleh menguasai i-THINK:
Negara ringkas Perdana Menteri Malaysia maklumat tentang Perdana Peta dakap
Menteri Malaysia
34 12.3.4 Menerangkan sumbangan Perdana KBAT:
Menteri kepada Negara TP 5 : Murid boleh membuat Menilai
penilaian tentang Perdana
K12.3.6 Menyatakan penghargaan terhadap Menteri Malaysia Aktiviti PAK-21:
Perdana Menteri Colaboration
TP 6 : Murid boleh menzahirkan Bus Stop
K12.3.7 Menjelaskan kepentingan sokongan idea yang rasional tentang
rakyat terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Malaysia
Negara

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 3. PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA UNIT: 10. MALAYSIA DAN DUNIA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
12.4.1 Menyatakan pertubuhan serantau dan TP 1 : Murid mengetahui nama- i-THINK:
12.4 Malaysia dan antarabangsa yang dianggotai oleh nama pertubuhan yang Peta buih
Dunia Malaysia. dianggotai oleh Malaysia.
KBAT:
35 12.4.2 Menerangkan penglibatan Malaysia TP 2 : Murid memahami nama- Menganalsis
dalam ASEAN nama pertubuhan yang
12.4 Malaysia dan dianggotai oleh Malaysia Aktiviti PAK-21:
Dunia K12.4.5 Menyatakan kepentingan Presentations
menjalinkan hubungan baik dengan TP 3 : Murid boleh menerangkan Free discussion
36 negara luar penglibatan Malaysia di
peringkat serantau dan i-THINK:
K12.4.6 Menilai kepentingan sumbangan sedunia Peta Buih
Malaysia kepada keamanan dunia
TP 4 : Murid boleh menguasai KBAT:
12.4.3 Menjelaskan penyertaan Malaysia maklumat tentang penglibatan Menilai, mencipta
dalam Komanwel dan Pertubuhan Malaysia di peringkat serantau
Kerjasama Islam (OIC) dan sedunia Aktiviti PAK-21:
Think-Pair-share,
12.4.4 Menerangkan sumbangan Malaysia TP 5 : Murid boleh membuat penilaian
dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa tentang penyertaan Malaysia di Presentations.
Bersatu (PBB) peringkat serantau dan dunia.
M36 Pendidikan Sivik
OKT Bulan Oktober K12.4.7 Menunjukkan rasa bangga terhadap TP 6 : Murid boleh menzahirkan
pengiktirafan negara luar kepada idea yang rasional tentang
negara kita Malaysia di peringkat
serantau dan dunia.
Nilai Teras:
Hormat-menghormati Tajuk:
Dunia Aman

12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 1. NEGARA MALAYSIA UNIT : 1. LAHIRNYA SEBUAH CINTA\

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
/ TARIKH KANDUNGAN
i-THINK:
10.1 Pembentukan 10.1.1 Menghuraikan sebab-sebab TP 1 : Murid mengetahui tentang Peta Pokok
pembentukan Malaysia pembentukan Malaysia. KBAT:
37 & 38 Malaysia Mengaplikasi
K10.1.7 Menyatakan perasaan bangga terhadap TP 2 : Murid memahami Aktiviti PAK-21:
pembentukan Malaysia. pembentukan Malaysia. Inside-outside-circle
i-THINK:
10.1 Pembentukan 10.1.2 Menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat TP 3 : Murid boleh menerangkan Peta Buih
dalam pembentukan Malaysia. pembentukan Malaysia. KBAT:
39 & 40 Malaysia 10.1.4 Menerangkan langkah-langkah ke arah Menganalisis
pembentukan Malaysia. TP 4 : Murid boleh menguasai Aktiviti PAK-21:
10.1 Pembentukan maklumat tentang Hot Seating
Malaysia K10.1.5 pembentukan Malaysia. Presentations
Merumuskan kepentingan permuafakatan dalam
41 & 42 pembentukan Malaysia. TP 5 : Murid boleh membuat i-THINK:
10.1.3 Menyatakan negeri-negeri yang terlibat penilaian tentang Peta Buih
dalam pembentukan Malaysia. pembentukan Malaysia. KBAT:
K10.1.6 Membincangkan iktibar daripada Menilai
kejayaan pembentukan Malaysia. TP6 : Murid boleh idea yang Aktiviti PAK-21:
rasional tentang Brainstorming,
pembentukan Malaysia. Presentations.

CUTI AKHIR TAHUN
(11.12.2021 – 31.12.2021)

13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………….

(NOR HAZIRAH INANI BINTI NOR ARIFFIN) (NORIAH BINTI MOHAMED)
KETUA PANITIA SEJARAH GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
SK CONVENT (M) KAJANG SK CONVENT (M) KAJANG

14


Click to View FlipBook Version
Previous Book
RPT SEJARAH TAHUN 5 2021 - Convent
Next Book
81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี