The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by irahazierah96, 2021-03-16 23:43:32

RPT SEJARAH TAHUN 6 2021 - Convent

RPT SEJARAH TAHUN 6 2021 - Convent

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 1. NEGARA MALAYSIA UNIT : 1. LAHIRNYA SEBUAH CINTA

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
/ TARIKH KANDUNGAN
i-THINK:
10.1 Pembentukan 10.1.1 Menghuraikan sebab-sebab TP 1 : Murid mengetahui tentang Peta Pokok
1 Malaysia pembentukan Malaysia pembentukan Malaysia. KBAT:
Mengaplikasi
K10.1.7 Menyatakan perasaan bangga terhadap TP 2 : Murid memahami Aktiviti PAK-21:
pembentukan Malaysia. pembentukan Malaysia. Inside-outside-circle
i-THINK:
10.1 Pembentukan 10.1.2 Menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat TP 3 : Murid boleh menerangkan Peta Buih
2 Malaysia dalam pembentukan Malaysia. pembentukan Malaysia. KBAT:
10.1.4 Menerangkan langkah-langkah ke arah Menganalisis
M2 Pendidikan Sivik pembentukan Malaysia. TP 4 : Murid boleh menguasai Aktiviti PAK-21:
JANUARI Bulan Januari maklumat tentang Hot Seating
K10.1.5 pembentukan Malaysia. Presentations
3 10.1 Pembentukan Merumuskan kepentingan permuafakatan dalam
Malaysia pembentukan Malaysia. Tajuk: i-THINK:
Nilai Teras: Rukun Negara Peta Buih
Kasih Sayang KBAT:
Menilai
10.1.3 Menyatakan negeri-negeri yang terlibat TP 5 : Murid boleh membuat Aktiviti PAK-21:
penilaian tentang Brainstorming,
dalam pembentukan Malaysia. pembentukan Malaysia. Presentations.
K10.1.6 Membincangkan iktibar daripada
kejayaan pembentukan Malaysia. TP6 : Murid boleh idea yang
rasional tentang
pembentukan Malaysia.

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 1. NEGARA MALAYSIA UNIT : 2. BUMI DIPIJAK LANGIT DIJUNJUNG

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
/ TARIKH KANDUNGAN
10.2.1 Menghuraikan asal usul nama negeri. TP 1 : Murid mengetahui negeri- i-THINK:
10.2 Negeri-negeri di 10.2.2 Menyenaraikan ibu negeri dan Bandar negeri di Malaysia. Peta Pokok
4 Malaysia diraja. KBAT:
10.2.4 Menerangkan gelaran ketua negeri bagi TP 2 : Murid memahami negeri- Menganalisis
negeri-negeri di Malaysia. negeri di Malaysia. Aktiviti PAK-21:
Round table
K10.2.7 Menyatakan kepentingan taat setia TP 3 : Murid boleh menerangkan Gallery walk.

kepada ketua negeri. negeri-negeri di Malaysia. i-THINK:
Peta Titi
K10.2.8 Menunjukkan rasa bangga terhadap KBAT:
Mengaplikasi
warisan negeri-negeri di Malaysia Aktiviti PAK-21:
Sumbangsaran,
CUTI TAHUN BARU CINA Presentations (Nyanyian)

(10 - 14 FEBRUARI 2021) i-THINK:
Peta Pokok
10.2.3 Menjelaskan bendera, lagu dan jata TP 4 : Murid boleh menguasai KBAT:
Menilai
10.2 Negeri-negeri di sebagai lambang negeri. maklumat mengenai Aktiviti PAK-21:
Malaysia Recap group, Mind maps
10.2.4 Menerangkan gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia.
5
negeri-negeri di Malaysia.
10.2 Negeri-negeri di
6 Malaysia K10.2.6 Menyatakan kepentingan menghormati TP 5 : Murid boleh membuat

identiti negeri. penilaian tentang negeri-

K10.2.7 Menyatakan kepentingan taat setia negeri di Malaysia.

kepada ketua negeri.

10.2.5 Menghuraikan keunikan warisan TP 6 : Murid boleh menzahirkan

sejarah negeri-negeri di Malaysia idea yang rasional tentang

K10.2.8 Menunjukkan rasa bangga negeri-negeri di Malaysia.

terhadap warisan negeri-negeri di

Malaysia

2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

M6 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Tajuk:
FEBRUARI Bulan Februari Hormat Menghormati Perpaduan..katakan ya!

TAJUK : 1. NEGARA MALAYSIA UNIT : 3. RUKUN NEGARA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

TARIKH KANDUNGAN 10.3.1 Menyatakan usaha pemupukan
perpaduan sejak kemerdekaan
10.3 Rukun Negara negara i-THINK:
Peta Alir
7 K10.3.6 Menyatakan kepentingan TP 1 : Murid mengetahui Rukun KBAT:
penghayatan Rukun Negara. Negara. Mengaplikasi
10.3 Rukun Negara Aktiviti PAK-21:
8 10.3.2 Menghuraikan sebab pengenalan TP 2 : Murid memahami Rukun Table Talkers
Rukun Negara Negara. Presentations

10.3.3 Menyatakan lima prinsip Rukun TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:
Negara mengenai Rukun Negara Peta Dakap
KBAT:
K10.3.6 Menilai kepentingan Rukun TP 4 : Murid boleh menguasai Menganalisis
Negara dalam membentuk jati diri maklumat mengenai Rukun Aktiviti PAK-21:
rakyat Malaysia. Negara. Gallery walk
Learning Trios A-B-C
10.3.4 Menjelaskan peranan Rukun Negara
9 10.3 Rukun Negara dalam kehidupan TP 5 : Murid boleh membuat i-THINK:

K10.3.7 Menghubung kait prinsip Rukun penilaian tentang Rukun Peta Pokok
Negara dalam kehidupan harian
Negara. KBAT:
Nilai Teras:
Bertanggungjawab Menilai

TP 6 : Murid boleh menzahirkan Aktiviti PAK-21:

idea yang rasional tentang Gallery walk.

Rukun Negara.

M 10 Pendidikan Sivik Tajuk:
MAC Bulan Mac
Patuhi Peraturan dan Undang Undang dalam Negara

3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 2. KITA RAKYAT MALAYSIA UNIT: 4. RAKYAT MALAYSIA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

(27.03.2021 - 04.04.2021)

11.1.1 Menghuraikan pelbagai kaum dan etnik di TP 1 : Murid mengetahui kaum i-THINK:
Malaysia dan etnik di Malaysia. Peta Pokok
KBAT:
11 11.1 Kaum dan Etnik di 11.1.2 Menjelaskan petempatan serta kegiatan TP 2 : Murid memahami kaum Mengaplikasi
Malaysia ekonomi masyarakat Malaysia dahulu dan kini dan etnik di Malaysia. Aktiviti PAK-21:
K11.1.6 Menghubung kait kepentingan menghormati Think-pair-share

kepelbagaian kaum dan etnik sebagai asas

perpaduan negara

11.1.3 Menerangkan alat muzik dan tarian TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:
Peta Buih
12 11.1 Kaum dan Etnik di tradisional dalam kehidupan tentang kaum dan etnik di KBAT:
Malaysia masyarakat Menilai
K11.1.7 Menilai kepentingan menghargai keunikan Malaysia. Aktiviti PAK-21:
TP 4 : Murid boleh menguasai Free discussion,
warisan kesenian tradisional masyarakat Malaysia
maklumat mengenai
kaum dan etnik di
Malaysia.

11.1.4 Menjelaskan permainan tradisional TP 5 : Murid boleh membuat i-THINK:

11.1 Kaum dan Etnik di masyarakat Malaysia penilaian tentang kaum dan Peta Buih Berganda

13 Malaysia 11.1.5 Menghuraikan cerita rakyat berunsur etnik dia Malaysia. KBAT:
tempatan dalam masyarakat Malaysia.
TP 6 : Murid boleh menzahirkan Menilai
K11.1.8 Menunjukkan kebanggaan berkongsi idea yang rasional tentang Aktiviti PAK-21:
kesenian tradisional rakyat Malaysia kaum dan etnik di Malaysia Free discussion
Gallery walk
Nilai Teras:
M14 Pendidikan Sivik Kegembiraan Tajuk:
APRIL Bulan April Patuhi Peraturan dan UndangUndang dalam Negara

4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 2. KITA RAKYAT MALAYSIA UNIT : 5. AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI MALAYSIA

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH 11.2 Agama dan
11.2.1 Menyatakan pelbagai agama dan TP 1 : Murid mengetahui tentang i-THINK:
15 Kepercayaan Peta Titi
kepercayaan masyarakat Malaysia agama dan kepercayaan KBAT:
16 11.2 Agama dan Mengaplikasi
Kepercayaan masyarakat Malaysia. Aktiviti PAK-21:
17 Café, Presentations.
18 11.3 Perayaan Masyarakat K11.2.6 Menghubung kait kepentingan amalan TP 2 : Murid memahami tentang i-THINK:
Malaysia Peta Bulatan
beragama dan kepercayaan dalam kehidupan. agama dan kepercayaan KBAT:
Menganalisis
masyarakat Malaysia. Aktiviti PAK-21:
I See, I Think, I
11.2.2 Menjelaskan kedudukan agama Islam TP 3 : Murid boleh menerangkan Wonder,Gallery walk

sebagai agama Persekutuan tentang agama dan i-THINK:
Peta Bulatan
11.2.3 Menjelaskan kedudukan agama lain kepercayaan masyarakat KBAT:
Menilai
dalam Perlembagaan Malaysia. Aktiviti PAK-21:
Learning Experiences,
TP 4 : Murid boleh menguasai Presentations
i-THINK:
K11.2.6 Menghubung kait kepentingan maklumat mengenai Peta Bulatan
KBAT:
amalan beragama dan kepercayaan kaum dan etnik di Menganalisis
Aktiviti PAK-21:
dalam kehidupan Malaysia.

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

( 11 - 16 MEI 2021)

11.3.1 Menyatakan perayaan masyarakat di TP 1 : Murid mengetahui tentang

Malaysia perayaan masyarakat

11.3.2 Menjelaskan tujuan sambutan perayaan di Malaysia.

Malaysia TP 2 : Murid memahami tentang

K11.3.5 Menilai kepentingan sambutan perayaan masyarakat

perayaan dalam keluarga Malaysia.

11.2 Agama dan 11.2.2 Menjelaskan kedudukan agama Islam TP 3 : Murid boleh menerangkan
Kepercayaan sebagai agama Persekutuan tentang agama dan
kepercayaan masyarakat
11.2.3 Menjelaskan kedudukan agama lain
Malaysia.
dalam Perlembagaan TP 4 : Murid boleh menguasai

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

K11.2.6 Menghubung kait kepentingan maklumat mengenai I See, I Think, I
amalan beragama dan kepercayaan kaum dan etnik di Wonder,Gallery walk
dalam kehidupan Malaysia.
M18 Pendidikan Sivik
MEI Bulan Mei Nilai Teras: Tajuk:
Kasih Sayang Kaum dan etnik

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

(29.05.2021 - 13.06.2021)

11.2 Agama dan 11.2.4 Menyenaraikan rumah-rumah ibadat di TP 5 : Murid boleh membuat i-THINK:
Kepercayaan Malaysia. penilaian tentang kaum dan Peta Titi
K11.2.7 Menilai kepentingan menghormati etnik dia Malaysia. KBAT:
19 kepelbagaian agama bagi mewujudkan
keharmonian. TP 6 : Murid boleh menzahirkan Mengaplikasi
idea yang rasional tentang Aktiviti PAK-21:
Nilai Teras: agama di Malaysia Café
Hormat-menghormati
M20 Pendidikan Sivik Tajuk: Hormat Kepelbagaian Agama, Bangsa, Budaya dan Bahasa di
JUN Bulan Jun
Malaysia

6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 2. KITA RAKYAT MALAYSIA UNIT : 6. PERAYAAN DI MALAYSIA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
11.3.1 Menyatakan perayaan masyarakat di TP 1 : Murid mengetahui tentang i-THINK:
11.3 Perayaan Malaysia perayaan masyarakat Peta Bulatan
Malaysia. KBAT:
21 Masyarakat 11.3.2 Menjelaskan tujuan sambutan perayaan di Menilai
Malaysia Malaysia TP 2 : Murid memahami tentang Aktiviti PAK-21:
K11.3.5 Menilai kepentingan sambutan perayaan masyarakat Learning Experiences,
Malaysia. Presentations
perayaan dalam keluarga
i-THINK:
TP 3 : Murid boleh menerangkan Peta Buih
KBAT:
11.3 Perayaan 11.3.3 Membandingkan amalan sambutan tentang perayaan masyarakat Menganalisis
Aktiviti PAK-21:
22 Masyarakat perayaan dahulu dan kini Malaysia. Brainstorming
Malaysia Presentations
K11.3.6 Menjelaskan kepentingan TP 4 : Murid boleh menguasai
i-THINK:
menghormati kepelbagaian amalan maklumat tentang Peta Bulatan
KBAT:
dan sambutan perayaan di Malaysia perayaan masyarakat Menilai
Aktiviti PAK-21:
Malaysia. Presentations
Gallery walk
TP 5 : Murid boleh membuat

11.3 Perayaan 11.3.4 Menghuraikan keunikan sambutan penilaian tentang perayaan

23 Masyarakat perayaan dalam kalangan masyarakat masyarakat Malaysia.
Malaysia
Malaysia TP 6 : Murid boleh menzahirkan

K11.3.7 Merumus kepentingan menghargai idea yang rasional tentang

warisan perayaan masyarakat perayaan masyarakat

Malaysia Malaysia.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

(17.07.2021 - 25.07.2021)

M24 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Tajuk:
JULAI Bulan Julai
Bertanggungjawab Rajin dan Komited

7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 3. PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA UNIT : 7. MALAYSIA DI PERSADA SUKAN

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
/ TARIKH KANDUNGAN
TP 1 : Murid mengetahui tentang i-THINK:
25 12.1 Sukan 12.1.1 Membincangkan peranan sukan sebagai sukan kebanggaan negara. Peta Buih
Kebanggaan alat perpaduan dan keharmonian kaum KBAT:
Negara TP 2 : Murid memahami tentang Menilai
K12.1.5 Menjelaskan kepentingan penglibatan sukan kebanggaan negara. Aktiviti PAK-21:
pelbagai kaum mengharumkan nama Think-pair-Share
negara dalam bidang sukan Gallery walk.

12.1 Sukan 12.1.2 Menyatakan pencapaian Malaysia TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:
Kebanggaan dalam bidang sukan di peringkat tentang sukan kebanggaan Peta Buih
26 Negara kebangsaan dan antarabangsa negara. KBAT:
Menila
K12.1.6 Menilai kepentingan sukan kepada Aktiviti PAK-21:
pembangunan negara Qudrat Activity
Presentations

8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 3. PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA UNIT : 7. MALAYSIA DI PERSADA SUKAN

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

12.1 Sukan 12.1.3 Menjelaskan peranan Malaysia dalam TP 4 : Murid boleh menguasai i-THINK:
Kebanggaan penganjuran sukan antarabangsa maklumat tentang sukan Peta Bulatan
27 Negara kebanggaan negara. KBAT:
K12.1.6 Menilai kepentingan sukan kepada Menganalisis
pembangunan negara Tajuk: Aktiviti PAK-21:
Fikirkan Boleh Recap group, Peta i-
M28 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Think
OGOS Bulan Ogos Kegembiraan TP 4 : Murid boleh menguasai
maklumat tentang sukan i-THINK:
12.1 Sukan 12.1.4 Menghubung kait tokoh-tokoh sukan kebanggaan negara. Peta Bulatan
Kebanggaan negara terdahulu yang menjadi
inspirasi kepada sukan masa kini TP 5 : Murid boleh membuat KBAT:
Negara penilaian tentang sukan Menganalisis
K12.1.7 Menyatakan kepentingan ciri-ciri kebanggaan negara.
29 kepimpinan dalam sukan Aktiviti PAK-21:
TP 6 : Murid boleh menzahirkan Recap group
idea yang rasional tentang Peta i-Think
sukan kebanggaan negara.

9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 3. PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA UNIT: 8. KEGIATAN EKONOMI NEGARA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
i-THINK:
12.2.1 Menyenaraikan kegiatan ekonomi yang TP 1 : Murid mengetahui tentang Peta buih
KBAT:
12.2 Kemajuan menyumbang kepada kemajuan Negara kemajuan ekonomi negara Menganalisis
Ekonomi 12.2.2 Menyatakan sumbangan pertanian Aktiviti PAK-21:
30 TP 2 : Murid memahami tentang Think-pair-share
komersial kepada Negara kemajuan ekonomi Mind maps
negara. Aktiviti PAK-21:
K12.2.6 Menjelaskan kepentingan Hot seat
menghargai alam sekitar yang TP 3 : Murid boleh menjelaskan Role play
menyumbang kepada kemakmuran tentang kemajuan ekonomi
ekonomi negara. i-THINK:
Peta Buih Berganda
K12.2.5 Membincangkan kepentingan
mengekalkan keamanan Negara yang menjadi KBAT:
asas kepada pembangunan ekonomi Mencipta

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Aktiviti PAK-21:
Projek
(11.09.2021 - 19.09.2021) Gallery walk

12.2 Kemajuan 12.2.3 Menerangkan sumbangan industri TP 4 : Murid boleh menguasai
Ekonomi automotif dan petroleum kepada maklumat tentang kemajuan
ekonomi negara ekonomi negara.
31
12.2.4 Menyatakan sumbangan sektor TP 5 : Murid boleh membuat
pelancongan kepada kemakmuran penilaian tentang kemajuan
negara ekonomi negara.

M32 Pendidikan Sivik K12.2.6 Menjelaskan kepentingan menghargai TP 6 : Murid boleh menzahirkan
SEPT Bulan September alam sekitar yang menyumbang kepada idea yang rasional tentang
kemakmuran ekonomi. kemajuan ekonomi negara.
K12.2.7 Menunjukkan kebanggaan terhadap
Tajuk:
barangan buatan Malaysia Cintai Malaysia

Nilai Teras:
Kasih Sayang

10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 3. PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA UNIT: 9. PEMIMPIN NEGARA YANG KUSANJUNGI

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
12.3.1 Menyatakan sejarah kewujudan TP 1 : Murid mengetahui tentang i-THINK:
12.3 Pemimpin jawatan Perdana Menteri Perdana Menteri Malaysia. Peta Pokok
Negara
12.3.2 Menjelaskan bidang tugas Perdana TP 2 : Murid memahami tentang KBAT:
33 Menteri Perdana Menteri Malaysia Menganalisis

K12.3.5 Menilai ciri-ciri kepemimpinan TP 3 : Murid boleh menerangkan Aktiviti PAK-21:
berwibawa yang menjadi tentang Perdana Menteri Hot seat, Presentations
kebanggaan masyarakat Malaysia

12.3 Pemimpin 12.3.3 Menyenaraikan nama dan biodata TP 4 : Murid boleh menguasai i-THINK:
Negara ringkas Perdana Menteri Malaysia maklumat tentang Perdana Peta dakap
Menteri Malaysia
34 12.3.4 Menerangkan sumbangan Perdana KBAT:
Menteri kepada Negara TP 5 : Murid boleh membuat Menilai
penilaian tentang Perdana
K12.3.6 Menyatakan penghargaan terhadap Menteri Malaysia Aktiviti PAK-21:
Perdana Menteri Colaboration
TP 6 : Murid boleh menzahirkan Bus Stop
K12.3.7 Menjelaskan kepentingan sokongan idea yang rasional tentang
rakyat terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Malaysia
Negara

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 3. PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA UNIT: 10. MALAYSIA DAN DUNIA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
12.4.1 Menyatakan pertubuhan serantau dan TP 1 : Murid mengetahui nama- i-THINK:
12.4 Malaysia dan antarabangsa yang dianggotai oleh nama pertubuhan yang Peta buih
Dunia Malaysia. dianggotai oleh Malaysia.
KBAT:
35 12.4.2 Menerangkan penglibatan Malaysia TP 2 : Murid memahami nama- Menganalsis
dalam ASEAN nama pertubuhan yang
12.4 Malaysia dan dianggotai oleh Malaysia Aktiviti PAK-21:
Dunia K12.4.5 Menyatakan kepentingan Presentations
menjalinkan hubungan baik dengan TP 3 : Murid boleh menerangkan Free discussion
36 negara luar penglibatan Malaysia di
peringkat serantau dan i-THINK:
K12.4.6 Menilai kepentingan sumbangan sedunia Peta Buih
Malaysia kepada keamanan dunia
TP 4 : Murid boleh menguasai KBAT:
12.4.3 Menjelaskan penyertaan Malaysia maklumat tentang penglibatan Menilai, mencipta
dalam Komanwel dan Pertubuhan Malaysia di peringkat serantau
Kerjasama Islam (OIC) dan sedunia Aktiviti PAK-21:
Think-Pair-share,
12.4.4 Menerangkan sumbangan Malaysia TP 5 : Murid boleh membuat penilaian
dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa tentang penyertaan Malaysia di Presentations.
Bersatu (PBB) peringkat serantau dan dunia.
M36 Pendidikan Sivik
OKT Bulan Oktober K12.4.7 Menunjukkan rasa bangga terhadap TP 6 : Murid boleh menzahirkan
pengiktirafan negara luar kepada idea yang rasional tentang
negara kita Malaysia di peringkat
serantau dan dunia.
Nilai Teras:
Hormat-menghormati Tajuk:
Dunia Aman

12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

TAJUK : 1. NEGARA MALAYSIA UNIT : 1. LAHIRNYA SEBUAH CINTA\

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
/ TARIKH KANDUNGAN
i-THINK:
10.1 Pembentukan 10.1.1 Menghuraikan sebab-sebab TP 1 : Murid mengetahui tentang Peta Pokok
pembentukan Malaysia pembentukan Malaysia. KBAT:
37 & 38 Malaysia Mengaplikasi
K10.1.7 Menyatakan perasaan bangga terhadap TP 2 : Murid memahami Aktiviti PAK-21:
pembentukan Malaysia. pembentukan Malaysia. Inside-outside-circle
i-THINK:
10.1 Pembentukan 10.1.2 Menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat TP 3 : Murid boleh menerangkan Peta Buih
dalam pembentukan Malaysia. pembentukan Malaysia. KBAT:
39 & 40 Malaysia 10.1.4 Menerangkan langkah-langkah ke arah Menganalisis
pembentukan Malaysia. TP 4 : Murid boleh menguasai Aktiviti PAK-21:
10.1 Pembentukan maklumat tentang Hot Seating
Malaysia K10.1.5 pembentukan Malaysia. Presentations
Merumuskan kepentingan permuafakatan dalam
41 & 42 pembentukan Malaysia. TP 5 : Murid boleh membuat i-THINK:
10.1.3 Menyatakan negeri-negeri yang terlibat penilaian tentang Peta Buih
dalam pembentukan Malaysia. pembentukan Malaysia. KBAT:
K10.1.6 Membincangkan iktibar daripada Menilai
kejayaan pembentukan Malaysia. TP6 : Murid boleh idea yang Aktiviti PAK-21:
rasional tentang Brainstorming,
pembentukan Malaysia. Presentations.

CUTI AKHIR TAHUN
(11.12.2021 – 31.12.2021)

13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 6 2021

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………….

(NOR HAZIRAH INANI BINTI NOR ARIFFIN) (NORIAH BINTI MOHAMED)
KETUA PANITIA SEJARAH GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
SK CONVENT (M) KAJANG SK CONVENT (M) KAJANG

14


Click to View FlipBook Version