The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Linfendi 4fver, 2019-12-24 08:47:52

PENGURUSAN HEM 2020

Buku pengurusan hem 2020

SEKOLAH KEBANGSAAN TOH TANDEWA SAKTI
TAPAH PERAK

PENGURUSAN
HAL EHWAL MURID

2020

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

VISI HEM
Murid-murid sentiasa mengamalkan budaya sekolah cemerlang dan berdisiplin

MISI HEM
Unit HEM memantapkan pengurusan dan perancangan untuk menjayakan program-
program HEM secara berkesan dan permuafakatan dengan agensi-agensi luar.

MATLAMAT HEM
* Peningkatan akademik dan disiplin murid.
* Memperkembang potensi individu secara seimbang dalam aspek JERI.
* Murid memiliki, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, berdisiplin,berbudaya

positif dan berketrampilan.
* Menyumbang kepada kebajikan murid-murid.

OBJEKTIF HEM
1. Melahirkan murid-murid yang berpengetahuan, berakhlak mulia, berdisiplin, bertanggung

jawab, berdedikasi, berdikari, berinisiatif dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta dapat memberi sumbangan kepada sekolah, masyarakat dan negara.
2. Memperkembang potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan
insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
3. Memberi khidmat dan menjaga kebajikan murid-murid yang memerlukan.
4. Memberi khidmat pencegahan supaya murid-murid tidak terlibat dalam gejala negatif
seperti salah laku, vandalisme, penyalahgunaan dadah dan lain-lain.
5. Mengenalpasti dan memberi bimbingan kepada murid-murid yang bermasalah peribadi,
pelajaran dan sosial.
6. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif supaya proses pengajaran dan pemudahcaraan
dapat berjalan dengan baik.
7. Mewujudkan konsep masyarakat penyayang di sekolah dengan menitikberat semangat
kerjasama dan saling membantu di sekolah

SASARAN HAL EHWAL MURID 2020

* Sifar Salah Laku Disiplin
* Sifar Ponteng Sekolah
* Sifar Vandalisme
* Sifar Bersikap Negatif
* Akhlak Mulia Jadikan Amalan
* Bersikap Berintegriti
* Mewujudkan Permuafakatan
* Mempunyai Sikap Kekitaan
* Mencintai Kebersihan dan Keindahan
* Berketrampilan, Bersih dan Ceria

ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID
SEKOLAH KEBANGSAAN TOH TANDEWA SAKTI, TAPAH

Pengerusi : En. Alias bin Hamid AMP. PJK.
En. Ammar Saleh bin Abd Hamid
Naib Pengerusi I : Pn. Zubaidah bt Khalid
Pn. Nor Azlin bt Abd Rahim
Naib Pengerusi II : Pn. Siti Arma bt Abdullah

Naib Pengerusi III :

Setiausaha :

Ahli Jawatan Kuasa:

BIL UNIT ANGGOTA
Pn. Nor Anis Izzati Bt Muhd
1 JAWATANKUASA DISIPLIN DAN Setiausaha Sahlan
PENGAWAS SEKOLAH :En.Azrul Hisyam Bin Abu
En.Mohamad Fauzi Bin Jusoh
Naib Setiausaha Pn. Khatijah bt Tan
Pn. Haslinda bt Paujah
Ahli Jawatankuasa Pn. Nor Wahidah bt Kassim
Pn. Nordahlila bt Suki
2 JAWATANKUASA BIMBINGAN & Setiausaha Semua guru kelas
Pn.Haslinda Bt Paujah
KAUNSELING /AMALAN GURU Naib Setiausaha :Pn. Norhafizah Bt Bakar
PENYAYANG

Ahli Jawatankuasa Pn. Norlida bt Mohamed
Yusof

(PPDa)

Pn. Suhaida bt Shahrom

3 JAWATANKUASA BANTUAN Setiausaha (Sambutan Hari Lahir)
DAN KEBAJIKAN MURID Naib Setiausaha Pn. Siti Arma bt Abdullah
Ahli Jawatnkuasa ( Pemulihan Khas)
Pn. Nordahlila bt Suki
( Pendidikan Khas)
Pn. Nor Wadidah bt Kasim
( Pra sekolah)
Pn. Nor Ainaa Akmal bin Abd
Latiff (Ziarah Cakna)
Pn. Norzilani bt Mamat
(Guru Penyanyang)
En. Mohd Fauzi b. Jusoh
Pn. Nor Anis Izzati Bt Muhd
Sahlan
Pn. Zeity Bt Mohamed Sabri
Pn. Rosmaliza Bt Anwar
Pn. Norhayati bt Mahjudin
(Anak yatim/zakat)
En. Safri bin Mahayedin
(Bantuan Awal Persekolahan)
En. Mohd Hanifi b. Abdul
(KWAMP)
En. Mond Afzan bin
( SPBT )
Pn. Masitah bt Shafie
( Kantin / RMT )
Pn. Nor Safinah bt Abdullah

4 JAWATANKUASA 3K Penyelaras ( Pendidikan Khas )
Pn. Arba’ayah bt Ariffin
( Takaful )
En. Mohd Fauzi b. Jusoh
Pn. Nor Anis Izzati Bt Muhd
Sahlan
En. Mohd Zaid bin Ismail

-KEBERSIHAN Setiausaha : En Ahmad Faiz Bin
Naib Setiausaha Suhaimie
-KESIHATAN/PENCEGAHAN Setiausaha :Pn. Normala binti
PENYAKIT Naib Setiausaha Mohammad
-KESELAMATAN Setiausaha :Pn.Azealiny Bt Ahmad
Naib Setiausaha
5 JAWATANKUASA :Pn.Fauziah Bt Abd Karim
KEMENJADIAN MURID Setiausaha Guru X
Naib Setiausaha En. Hasnoel Mazidi Bin Abd
Ahli Jawatankuasa Ghani

Pn. Sumty bt Sudin

:Pn. Fadhlina bt Zakari

En.Mohamad Shahir Bin
Yusof Dajivi
Pn. Khoo Swee Ling
Pn Noordahlila Bt Suki
En. Mohd Fauzi b. Jusoh
Pn. Nor Anis Izzati Bt Muhd
Sahlan
Pn.Haslinda Bt Paujah

6 JAWATANKUASA PENGURUSAN Setiausaha Pn. Siti Arma bt Abdullah
HEM
Pn. Sumty bt Sudin
Ahli Jawatankuasa En. Mohd Zaid bin
Pn.Haslinda Bt Paujah
7 GURU DISIPLIN Ketua Pn. Nor Anis Izzati Bt Muhd
8 PENYELARAS SPBT Penolong Sahlan
Ketua En. Mohd Fauzi b. Jusoh
Penolong Pn. Zeity Bt Mohamed Sabri
En. Mohd Fauzi b. Jusoh
En. Azrul Hisyam b. Abu
En. Afzan Shahril
b.Shahabuddin
En. Akmal Adli bin
Nasaruddin

1. JAWATANKUASA DISIPLIN / BADAN PENGAWAS Pn. Nor Anis Izzati Bt Muhd
Sahlan
1 JAWATANKUASA DISIPLIN DAN Setiausaha :En.Azrul Hisyam Bin Abu
PENGAWAS SEKOLAH En.Mohamad Fauzi Bin Jusoh
Naib Setiausaha Pn. Khatijah bt Tan
Ahli Jawatankuasa Pn. Haslinda bt Paujah
Pn. Nor Wahidah bt Kassim
Pn. Nordahlila bt Suki
Semua guru kelas

Spesifikasi Tugas:

 Guru Besar dikecualikan dalam jawatan kuasa disiplin.
 Mesyuarat Jawatan Kuasa Disiplin dipengerusikan oleh PK HEM dan Ketua

guru disiplin sebagai setiausaha.
 Semua guru adalah guru disiplin dan bertanggung jawab menegur sebarang

tingkahlaku negatif murid-murid.
 Guru dilarang mengenakan denda yang boleh mendatangkan kemudaratan

dan kesan negatif.
 Guru hendaklah melayan semua murid sama rata tanpa mengira faktor

jantina, kaum, latar belakang sosial, agama , keturunan dan status.
 Penguatkuasaan undang-undang tertakluk di bawah literasi Undang-Undang

(kes gantung sekolah / buang sekolah / berhenti sekolah)
 Pemantapan disiplin murid / sifar salah laku.
 Ke arah sifar ponteng.
 Pengurusan Data APDM – tepat dan kemas kini.
 Lantikan pengawas sekolah mengikut kriteria tertentu.
 Lantikan Ketua Pengawas dan Penolong Ketua Pengawas (Lelaki dan

Perempuan) – dibincang dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Disiplin.
 Perhimpunan Mingguan dikendalikan sepenuhnya oleh pengawas sekolah.
 Mengadakan mesyuarat Badan Pengawas untuk menetapkan tugas pengawas

sekolah.
 Merencana dan mencetak Buku Panduan Disiplin untuk panduan guru dan

murid-murid.
 Mengadakan satu kaedah supaya murid-murid tidak keluar kelas sesuka hati.

 Memastikan loceng dibunyikan pada waktu-waktu tertentu iaitu ketika masuk
kelas waktu pertama, keluar rehat pertama, tamat rehat pertama dan waktu
balik.

2. JAWATAN KUASA KEBAJIKAN MURID

JAWATANKUASA BANTUAN DAN Setiausaha Pn. Zeity Bt Mohamed Sabri
Pn. Rosmaliza Bt Anwar
KEBAJIKAN MURID Naib Setiausaha Pn. Norhayati bt Mahjudin
(Anak yatim/zakat)
Ahli Jawatnkuasa En. Safri bin Mahayedin
(Bantuan Awal Persekolahan)
En. Mohd Hanifi b. Abdul
(KWAMP)
En. Afzan Shahril bin
Shahabuddin
( SPBT )
Pn. Masitah bt Shafie
( Kantin / RMT )
Pn. Nor Safinah bt Abdullah
( Pendidikan Khas )
Pn. Arba’ayah bt Ariffin
( Takaful )
En. Mohd Fauzi b. Jusoh
Pn. Nor Anis Izzati Bt Muhd
Sahlan

Spesifikasi Tugas:

 Memastikan 100% murid mencarum dalam Insuran Takaful ( data semasa )
 Memastikan tuntutan dibuat dengan kadar segera jika terdapat murid yang

terlibat dalam kemalangan.
 Pangkalan Data Murid hendaklah lengkap dan kemas kini.
 Data berakhir 31 Januari 2018 hendaklah dihantar ke PPD pada atau sebelum

5 Februari 2018.
 Bantuan KWAPM dan RMT dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan data

eKASIH dan Data Sedia Ada (APDM).
 Guru kelas hendaklah memastikan semua murid Tahun 2 hingga Tahun 6

mempunyai Buku Rekod Kesihatan dan Kad Rawatan Pergigian .
 Memastikan e-BRK murid Tahun 1 kemaskini dan dokumen bercetak

ditandatangani oleh ibu bapa / penjaga.
 Memastikan hubungan mesra dan berhemah dengan kakitangan hospital /

pusat kesihatan yang datang memberi rawatan kepada murid-murid sekolah

ini.
 Maklumat murid yatim/yatim piatu/cacat/miskin /miskin tegar hendaklah

kemaskini dan difailkan.
 Kutipan derma kilat perlu dilaksanakan jika berlaku sebarang musibah

terhadap warga sekolah ini.
 Program Susu 1 Malaysia (PS1M) hendaklah dilaksanakan dengan berkesan.
 Memastikan semua murid dapat belajar dalam kelas yang selesa dengan

mengambil kira kerusi, meja, perabot serta peralatan yang diperlukan.
 Memastikan semua bentuk bantuan sampai kepada murid-murid yang

terlibat.
 Jawatan Kuasa perlu berfungsi dan efektif
 Laporan harian kantin perlu ditulis dengan lengkap dan tepat.
 Memastikan pengusaha kantin membuat penilaian kendiri secara telus.
 Sebarang masalah yang timbul perlu dirujuk kepada PK HEM atau Jawatan

Kuasa Kantin.
 Memastikan kebersihan kantin termasuk bahagian dapur bagi mengelak

keracunan makanan.
 Memastikan pekerja kantin membasuh tangan sebelum memulakan tugasnya.
 Memastikan pekerja kantin memakai pakaian yang sesuai/berkasut

sarung/apron dan telah menerima suntikan di hospital atau di Pusat

Kesihatan.
 Memastikan data Maklumat Kantin dihantar pada masa yang ditetapkan.
 Memastikan pengurusan RMT sentiasa kemaskini.
 Fail RMT hendaklah lengkap dan kemaskini.
 Borang permohonan RMT bagi murid yang layak hendaklah disediakan.
 Mesyuarat pemilihan murid layak RMT perlu diadakan secepat mungkin.
 Senarai nama murid layak RMT perlu disediakan.
 Buku laporan harian RMT perlu disediakan.
 Senarai kehadiran murid yang menerima RMT perlu disediakan.

 Menu RMT hendaklah berdasarkan menu yang disediakan oleh Kementerian
Pendidikan.

 Urusan Sebut Harga/Buka tender/Pemilihan dan Perjanjian Kantin mestilah
diurus dengan baik.

 Program Kebersihan Kantin (KENDIRI) diteruskan.

 Patuh kepada dasar Kementerian Pendidikan – ‘Murid bawa buku teks
berpindah sekolah dalam Malaysia’

 Semua guru kelas hendaklah memastikan murid-murid mendapat bekalan
buku teks yang lengkap dan mencukupi.

 Ingatkan murid-murid supaya membalut dan menjaga buku dengan baik dan
tidak meninggalkan buku teks dalam laci meja.

 Ingatkan murid-murid supaya tidak menghilangkan buku teks dan buku teks
yang hilang hendaklah diganti semula.

 Buku teks yang rosak dan buku aktiviti yang telah digunakan hendaklah dibuat
hapus kira.

 Pelupusan boleh dibuat sebelum 30 Jun atau sebelum 30 Oktober tahun
semasa.

 Semasa proses pelupusan dilakukan hendaklah diasingkan buku Pendidikan
Islam daripada buku- buku lain.

 Semua borang maklumat dan data berkaitan dengan buku teks yang
diperlukan oleh pihak PPD hendaklah kemaskini dan dihantar mengikut tarikh
yang ditetapkan.

 Bilik BOSS hendaklah bersih dan ceria.
 Melengkap dan mengemaskini 10 fail SPBT.
 Menggunakan sistem eSPBT sepenuhnya dalam proses mendapatkan bekalan

buku teks.

3. JAWATAN KUASA KEBERSIHAN,KESIHATAN DAN KESELAMATAN- 3K

3 JAWATANKUASA 3K Penyelaras En. Mohd Zaid bin Ismail

3.1 KESELAMATAN & KECEMASAN Setiausaha Guru X
Naib Setiausaha En. Hasnoel Mazidi Bin Abd
Ghani
3.2 -KESIHATAN/PENCEGAHAN Setiausaha :Pn.Azealiny Bt Ahmad
PENYAKIT Naib Setiausaha
:Pn.Fauziah Bt Abd Karim

3.3 KEBERSIHAN Setiausaha En Ahmad Faiz Bin Suhaimie
Naib Setiausaha Pn Normala binti Mohammad

3.1 KESELAMATAN & KECEMASAN Setiausaha Guru X
Naib Setiausaha
En. Hasnoel Mazidi Bin Abd
Ghani

Spesifikasi Tugas:

 Segala aspek keselamatan perlu diutamakan di sekolah.
 Tempat-tempat berbahaya seperti pagar berduri, longgokan kaca dan kayu,

laluan longkang tiada penutup perlu diberi perhatian.
 Memastikan tidak ada sebarang objek yang dapat mendatang kemudaratan

kepada murid-murid di dalam kelas.
 Jawatan Kuasa Bencana perlu ditubuhkan sebagai persediaan jika berlaku

sebarang bencana di sekolah.
 Murid-murid perlu didedahkan kepada langkah-langkah ketika menghadapi

kecemasan.
 Mengadakan kawad kecemasan sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 Mengadakan ceramah keselamatan sekurang-kurangnya sekali setahun.
 Meminta jasa baik pihak bomba membuat demonstrasi memadam kebakaran.

 Memastikan alat pemadam api mencukupi pada setiap bangunan dan bilik

khas.
 Memastikan alat pemadam api berfungsi dan membuat pemeriksaan berkala

terhadap alat pemadam api.
 Menyediakan pelan kecemasan untuk ditampal di bilik-bilik darjah dan

tempat-tempat yang strategik.
 Menyediakan manual Sekolah Selamat bagi kegunaan guru dan murid.
 Penarafan Keselamatan Sekolah diteruskan.
 Program Sekolah Selamat diteruskan.

3.2 KESIHATAN/PENCEGAHAN Setiausaha :Pn.Azealiny Bt Ahmad
PENYAKIT Naib Setiausaha :Pn.Fauziah Bt Abd Karim

Spesifikasi Tugas:

 Menyelia pengisian data kesihatan murid tahun 1.
 Memastikan setiap murid Tahun 2 hingga Tahun 6 mempunyai Buku Rekod

Kesihatan yang telah ditandatangani oleh ibu bapa / penjaga.
 Memastikan setiap murid mempunyai kad rawatan gigi yang kemaskini.
 Mengenalpasti murid yang mempunyai masalah kesihatan atau penyakit

kritikal.
 Mengenal pasti murid yang mengalami alahan / alergic makanan dan ubat.
 Memberi kerjasama yang sepenuhnya kepada pihak hospital yang datang

memberi rawatan kesihatan dan pergigian kepada murid-murid.
 Mengenalpasti dan menasihati murid yang menghidap penyakit berjangkit

agar tidak hadir ke sekolah .
 Menghantar laporan tentang denggi/tandas.
 Melaksanakan program kesihatan di sekolah.

3.3 KEBERSIHAN / KECERIAAN Setiausaha :En Ahmad Faiz Bin Suhaimie
Naib Setiausaha Pn Normala binti Mohammad

Spesifikasi Tugas:

 Guru kelas hendaklah memastikan kelas di bawah seliaan masing-masing
dalam keadaan baik, ceria dan selamat.

 Bilik-bilik khas seperti PSS, Makmal Komputer, Bilik Sains, Bilik BOSS, Surau,
Bilik KH, Pra Sekolah, Kedai Buku, Bilik Gerakan, Bilik Guru dan lain-lain bilik
hendaklah bersih dan ceria.

 Lukisan mural yang telah pudar hendaklah dicat semula.
 Lukis mural yang baru pada ruang dinding kosong atau di tempat-tempat

strategik.
 Peraturan menggunakan bilik darjah dan bilik-bilik lain hendaklah ditampal

pada pintu .
 Peraturan menggunakan tandas hendaklah ditampal pada pintu tandas.
 Labelkan tandas lelaki dan tandas perempuan.
 Wujudkan Taman Herba di tempat yang sesuai.
 Bunga-bunga dalam pasu perlu diperbanyak dan menghiasi setiap ruang yang

sesuai.
 Memastikan bendera Malaysia dan bendera Negeri Perak mencukupi.
 Meletakkan kata-kata hikmat di tempat-tempat yang sesuai.
 Memastikan Papan Kenyataan sentiasa dikemaskini.
 Menampal poster atau maklumat di tempat-tempat yang sesuai.
 Menjadikan Amalan Kebersihan Budaya Wajib di sekolah.

4. JAWATAN KUASA BIMBINGAN / ANTIDADAH / JENAYAH / PONTENG

2 JAWATANKUASA BIMBINGAN & Setiausaha Pn.Haslinda Bt Paujah
:Pn. Norhafizah Bt Bakar
KAUNSELING /AMALAN GURU Naib Setiausaha
PENYAYANG Pn. Norlida bt Mohamed
Yusof
Ahli Jawatankuasa (PPDa)
Pn. Suhaida bt Shahrom
(Sambutan Hari Lahir)
Pn. Siti Arma bt Abdullah
( Pemulihan Khas)
Pn. Nordahlila bt Suki
( Pendidikan Khas)
Pn. Nor Wahidah bt Kasim
( Pra sekolah)
Pn. Nor Ainaa Akmal bin Abd
Latiff (Ziarah Cakna)
Pn. Norzilani bt Mamat
(Guru Penyanyang)
En. Mohd Fauzi b. Jusoh
Pn. Nor Anis Izzati Bt Muhd
Sahlan

Spesifikasi Tugas:

 Program bimbingan hendaklah dirancang dan dilaksanakan.
 Buku Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling SR

hendaklah dijadikan panduan dalam melaksanakan sesuatu program/aktiviti.

 Fail-fail program Bimbingan Individu dan Kelompok hendaklah lengkap dan

kemaskini.
 Program ceramah untuk murid-murid hendaklah diadakan sekurang-

kurangnya 8 kali setahun.
 Program motivasi dan teknik menjawab bagi calon UPSR hendaklah diadakan

mengikut keperluan.
 Murid-murid yang mengalami masalah tingkahlaku dan kecelaruan emosi

hendaklah diberi bimbingan sewajarnya.
 Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah (KPJS) hendaklah ditubuhkan dan

berfungsi.
 Aktiviti KPJS hendaklah dijalankan berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan KPJ

terbitan KP.
 Bekerjasama dengan PEMADAM dan agensi lain untuk menjayakan pameran

antidadah peringkat sekolah.
 Memastikan kehadiran murid 95% ke atas setiap hari.
 Menjalankan intervensi jika kehadiran murid kurang daripada 95% .
 Program Sekolah Bebas Denggi dirancang dan dilaksanakan.
 Program Cegah Rokok Arak Dadah (CERAH) dirancang dan dilaksanakan
 Kawalan Penyakit Berjangkit perlu dipantau dan dititikberatkan.
 Hubungan dengan agensi-agensi lain seperti Pejabat Kesihatan, Polis, Bomba,

PEMADAM dll diteruskan.
 Mempastikan program guru penyayang berjalan lancar
 Mengingatkan murid tentang konsep penyayang perlu dipupuk dalam diri.
 Menyediakan dan menghantar laporan program ke PPD
 Menyediakan fail data murid yang kemas kini
 Sambutan Hari Lahir dijadikan acara bulanan.
 Memastikan murid-murid mengamalkan Konsep 3S
 Lain-lain tugas yang berkaitan.

5. JAWATANKUASA KEMENJADIAN MURID

5 JAWATANKUASA Setiausaha Pn. Sumty bt Sudin
KEMENJADIAN MURID Naib Setiausaha
:Pn. Fadhlina bt Zakari
Ahli Jawatankuasa
En.Mohamad Shahir Bin
Yusof Dajivi
Pn. Khoo Swee Ling
Pn Noordahlila Bt Suki

En. Mohd Fauzi b. Jusoh

Pn. Nor Anis Izzati Bt Muhd
Sahlan

Pn.Haslinda Bt Paujah

Semua guru kelas

Spesifikasi Tugas:

 Memastikan fail murid lengkap dan kemaskini.
 Mengedar dan mengumpulkan borang pilihan sekolah menengah.
 Melengkapkan permohonan penempatan ke sekolah menengah pilihan dalam

APDM.
 Menguruskan pendaftaran murid ke sekolah menengah yang diluluskan oleh

Jabatan Pendidikan Negeri
 Menghadiri taklimat permohonan ke SBP/Sekolah Kawalan/SMKA/SAA.
 Mengedarkan dan mengumpulkan borang permohonan ke sekolah berasrama

penuh.
 Membantu murid membuat permohonan ke sekolah berkenaan secara atas

talian.

KUMPULAN 1
Pn Fadhlina Bt Zakari
Pn.Norlida Bt Muhd Yusof
Pn.Khatijah Bt Tan
Pn.Haslinda Bt Paujah
En.Mohamad Shahir Bin Yusof Dajivi
En.Mohamad Fauzi Bin Jusoh

KUMPULAN 3
Pn. Sumty Bt Sudin
Pn. Nor Anis Izzati Bt Muhd Sahlan
Pn. Norhafizah Bt Bakar
Pn.Nur Hawa Bt Zul
Pn. Asmalaili Bt Din

KUMPULAN 2
Pn. Arbaa’yah Bt Ariffin
Pn. Che Suzana Bt Hashim
Pn. Rosmaliza Bt Anwar
Pn. Norzilani Bt Mamat
Pn. Norhayati Bt Mahjudin

KUMPULAN 3
Pn. Sumty Bt Sudin
Pn. Nor Anis Izzati Bt Muhd Sahlan
Pn. Norhafizah Bt Bakar
Pn.Nur Hawa Bt Zul
Pn. Asmalaili Bt Din

KUMPULAN 4
Pn.Norharliza Bt Ahmad Shahar
Pn.Samsiah Bt Abd Hamid
Pn.Azealiny Bt Ahmad
Pn.Nesamalar A/P Samuel
Guru baru

KUMPULAN 5
En. Hanifi Bin Abdul
En. Hasnoel Mazidi Bin Abd Ghani
En.Azrul Hisyam Bin Abu
En. Afzan Shahril Bin Shahabuddin
En Safri Bin Mahayedin

KUMPULAN 6
:Pn Khoo Swee Ling
:Pn Norwahidah Bt Mohamed Kasim
Pn. Zeity Bt Mohamed Sabri
En Ahmad Faiz Bin Suhaimie
Pn Awatif Nadhirah Bt Arip

KUMPULAN 7
Pn Masitah Bt Shafie
Pn. Suhaida Bt Shahrom
:Pn Noordahlila Bt Suki
:Pn. Noor Aina Akmal Bt Latif
Pn.Fauziah Bt Abd Karim

PROGRAM TAHUNAN 2020
UNIT HAL EHWAL MURID

BIL PERKARA PELAKSANAAN

1 Mesyuarat Jawatankuasa HEM JFMAMJJOSOND
2 Pendaftaran Tahun 1 / Pra Sekolah / Pendidikan Khas
3 Lantikan Pengawas Sekolah / P. Pusat Sumber / PRS ////
4 Kursus Kepimpinan (P. Sekolah/P.Pusat Sumber/PRS)
5 Kempen Pembudayaan Adab Murid // /
6 Kempen Pembudayaan Disiplin Murid
7 Kempen Keselamatan Diri Murid //
8 Program Pembimbing Rakan Sebaya
9 Kempen Jom ke Sekolah /
10 Kem Motivasi dan Teknik Menjawab Soalan
11 Program Motivasi Tahun 6 // / / / // / / / /
12 Latihan Kebakaran
13 Program Sayangi Sekolah Anda // / / / // / / / /
14 Program Bebas Denggi
15 Seminar Keibubapaan // / / / // / / / /
16 Hari Terbuka
17 Kempen Anti Dadah // / / / // / / / /
18 Kempen Penjagaan Gigi
19 Ceramah Kesihatan dan Pemakanan // //
20 Sambutan Bulan Kemerdekaan
21 Pertandingan Lagu Patriotik //
22 Majlis Bacaan Yassin dan Solat Hajat
23 Sambutan Hari Raya Aidilfitri //
24 Lawatan Sambil Belajar
25 Gotong-royong Perdana //
26 Ceramah Alam Remaja
27 Sambutan Hari Kanak-kanak /
28 Hari Anugerah Kecemerlangan
29 Amalan Guru Penyayang /
30 Pendaftaran Murid Tahun 6 ke Tingkatan 1
/

/

/

/

/

//

//

/

/

//

/

/

/

/

// / / / // / / / /

/


Click to View FlipBook Version