The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sariman33, 2021-12-05 01:41:48

Buku Digital AAS Dewasa 2021

Buku Digital AAS Dewasa 2021

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

0 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

Salam sejahtera buat semua pembaca

Kemunculan penerbitan Buku Pendidikan
Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan Tahun 2021
dan juga Buku Anyflip Pertubuhan Konservasi
Alam Malaysia (PERKAM) yang pertama
(Pendidikan Alam Sekitar-“Isu dan Cabaran”)
pada tahun 2021 menandakan PERKAM secara
serius mengorak langkah melastari alam di
Malaysia dengan lebih tersusun dan
komprehensif. Melalui pelbagai aktiviti lestari
alam yang dilaksanakan oleh ahli-ahli PERKAM,
kompilasi pertandingan pembentangan secara
Google Meet itu diterjemah dalam penerbitan
buku ini yang merupakan salah satu
sumbangan PERKAM terhadap gedung-gedung
ilmu dalam melestarikan alam di Malaysia.
Penerbitan ini merupakan salah satu cabang
yang menjadi tumpuan utama Biro Pendidikan
dan Penerbitan kami bagi pembuktian usaha dan kesungguhan PERKAM sebagai wadah
perjuangan melestarikan alam di Malaysia secara mapan.

Bidang penerbitan ini bakal membawa nama dan imej PERKAM dalam bidang keilmiahan yang
menyokokong usaha murni pengurusan PERKAM merealisasikan Pendidikan Alam Sekitar
sebagai mata pelajaran tambahan yang menyeronokkan (fun learning) dalam Kementerian
Pendidikan Malaysia. Kita perlu menyegerakan Pendidikan Alam Sekitar ini diajarkan di
sekolah agar kefahaman murid terhadap betapa pentingnya alam yang merdeka daripada cela
sampah dapat disemai dan dibugarkan melalui aplikasi kendiri terdapat ancaman
pembuangan sampah dalam kalangan keluarga mereka sendiri.
Saya selaku pengerusi PERKAM berjanji akan sentiasa komited untuk terus bekerjasama dalam
memperjuangkan kelestarian alam yang sejahtera di Malaysia demi kelangsungan Keluarga
Malaysia yang hidup dalam suasana alam yang bersih. Tahniah dan syabas. Selamat membaca.

Motto “Mencintai Alam Budaya PERKAM”

Presiden/Penasihat PERKAM
PROF DR ER TS SANTHARASEKARAN A/L SUBRAMANIAM

1 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

Asalamualaikum dan salam sejahtera

Penerbitan Buku Pendidikan Aktivis Alam Sekitar
Kebangsaan Tahun 2021 dan juga buku digital
menerusi aplikasi anyflip (Pendidikan Alam
Sekitar-“Isu dan Cabaran”) merupakan usaha
pihak PERKAM dalam merancang dan
melaksanakan pelbagai program yang
dimenifestisakan sebagai dokumen maklumat dan
sumber rujukan ahli-ahli PERKAM serta
masyarakat Malaysia yang cintakan kebersihan.
Buku ini merupakan wadah info terpenting yang
merupakan anyflip pertama PERKAM berkaitan
kelestarian alam. Buku ini juga bukan sahaja
berfungsi sebagai alat memupuk kecintaan
terhadap persekitaran yang bersih bahkan
menjadi medium rujukan pembacaan yang boleh
disebarluaskan tanpa kos yang besar. Perkara
yang lebih bermanafaat ialah jika ilmu yang kita pelajari sejak di bangku sekolah rendah
seterysnya di sekolah menengah dapat dimanafaatkan setiap hari demi menjaga kelestarian
alam sekitar di Malaysia secara khususnya.

Sebagai pemimpin sekolah, saya amat komited terhadap tugas hakiki saya setiap hari. Apa
sahaja yang kita buat pada hari ini akan memberikan kesan kepada generasi yang akan
datang. Jadilah insan yang hadirinya memberikan kesan yang positif serta memberikan
manafaat terhadap insan lain. Oleh hal yang demikian, saya yang juga seorang pejuang alam
sekitar berasa cakna terhadap persekitaran yang bersih, kondusif serta bermaklumat. Saya
sangat mengharapkan agar Pendidikan Alam Sekitar dapat dimartabatkan dan dijadikan mata
pelajaran sokongan merentas kurikulum yang diajarkan di sekolah sebagai usaha mapan
Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggarap kemenjadian murid secara holistik dengan
menjadikan kecintaan terhadap melestarikan alam sekitar bagi generasi yang akan datang.
Salah satu yang saya laksanakan disekolah ialah mewujudkan prasrana pembelajaran yang
bersifat mesra alam dengan menitikberatkan kelestarian alam sekitar. Saya juga akan terus
menyokong segala usaha yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar bagi merealisasikan
harapan “Kelestarian Alam Sekitar Budaya Hidup Kita” sehingga berjaya.

Tahniah dan syabas. Selamat membaca.

Motto “Mencintai Alam Budaya PERKAM”

Ketua Pengarang

CIKGU SARIMAN BIN HJ.HUSIN
Pengetua
SMK Bukit Gambir, Tangkak, Johor

2 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

Asalamualaikum dan salam sejahtera buat semua.
Syukur Alhamdulillah, dengan Rahmat
dan kasih sayangNya, Biro Pendidikan
dan Penerbitan PERKAM berjaya
menterjemah koleksi program-program
yang dirancang dan telah dilaksanakan
dengan cemerlang dalam bentuk
Penerbitan Buku Pendidikan Aktivis
Alam Sekitar Kebangsaan Tahun 2021
dan juga buku digital menerusi aplikasi
anyflip (Pendidikan Alam Sekitar-“Isu
dan Cabaran”). Sesungguhnya
komitmen yang dipamerkan oleh ahli-
ahli PERKAM terutama barisan
pengurusannya amatlah terpuji.
Semoga melalui penerbitan buku ini
dapat menjadi bahan rujukan bacaan
santai masyarakat Keluarga Malaysia
dan menjadi rujukan bahan terhadap
Pendidikan Alam Sekitar di Malaysia.
Besar harapan kami agar kesungguhan
PERKAM memperjuang kemerdekaan
alam disambut oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai mata pelajaran
sokongan yang menyeronokkan kerana Bahan Bantu Belajar (BBB) yang maujud secara
semulajadi terdapat di sekeliling kawasan sekolah. Outcome terhadap usaha ini ialah apabila
anak-anak kita ini menjadi Agen Lestari Alam dalam setiap keluarga di negara kita yang
tercinta. Selamat membaca.
Motto “Mencintai Alam Budaya PERKAM”

Ketua Editor
CIKGU RASSIDI BIN HJ. ABDULLAH
Guru Bimbingan dan Kaunseling
SMK Bukit Gambir, Tangkak, Johor

3 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

JAWATANKUASA PENERBITAN PERKAM

PENASIHAT
Prof Dr Er Ts Santharasekaran A/L Subramaniam

KETUA PENGARANG
Cikgu Sariman Bin Hj. Husin

KETUA EDITOR
Cikgu Rassidi Bin Hj. Abdullah

EDITOR
Cikgu Norhaslina Binti Hj.Harun

Cikgu Sariman Bin Hj. Husin
Prof Dr Er Ts Santharasekaran A/L Subramaniam

4 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

5 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

6 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

7 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

8 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

9 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

10 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

11 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

12 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

13 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

14 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

15 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

16 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

17 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

18 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

19 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

20 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

21 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

22 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

23 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

24 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

25 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

26 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

27 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

28 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

29 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

30 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

31 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

32 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

33 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

34 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

35 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

36 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

37 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

38 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

39 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

40 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

41 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

42 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

43 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

44 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

45 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

46 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

47 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

48 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)

Pendidikan Alam Sekitar –“Isu dan Cabaran” 2021

49 |Pertandingan Akhir Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan (Kategori Dewasa)


Click to View FlipBook Version