The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sariman33, 2021-12-08 00:42:52

Buku PAAS Hari SUNGAI SEDUNIA

Buku PAAS Hari SUNGAI SEDUNIA

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

1 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

Salam sejahtera buat semua pembaca

Kemunculan penerbitan Buku Pendidikan
Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan Tahun 2021
dan juga Buku Anyflip Pertubuhan Konservasi
Alam Malaysia (PERKAM) yang pertama
(Pendidikan Alam Sekitar-”Hari Sungai
Sedunia”). pada tahun 2021 menandakan
PERKAM secara serius mengorak langkah
melastari alam di Malaysia dengan lebih
tersusun dan komprehensif. Melalui pelbagai
aktiviti lestari alam yang dilaksanakan oleh
ahli-ahli PERKAM, kompilasi pertandingan
pembentangan secara Google Meet itu
diterjemah dalam penerbitan buku ini yang
merupakan salah satu sumbangan PERKAM
terhadap gedung-gedung ilmu dalam
melestarikan alam di Malaysia. Penerbitan ini
merupakan salah satu cabang yang menjadi
tumpuan utama Biro Pendidikan dan
Penerbitan kami bagi pembuktian usaha dan
kesungguhan PERKAM sebagai wadah perjuangan melestarikan alam di Malaysia secara
mapan.

Bidang penerbitan ini bakal membawa nama dan imej PERKAM dalam bidang keilmiahan
yang menyokokong usaha murni pengurusan PERKAM merealisasikan Pendidikan Alam
Sekitar sebagai mata pelajaran tambahan yang menyeronokkan (fun learning) dalam
Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita perlu menyegerakan Pendidikan Alam Sekitar ini
diajarkan di sekolah agar kefahaman murid terhadap betapa pentingnya alam yang merdeka
daripada cela sampah dapat disemai dan dibugarkan melalui aplikasi kendiri terdapat
ancaman pembuangan sampah dalam kalangan keluarga mereka sendiri.

Saya selaku pengerusi PERKAM berjanji akan sentiasa komited untuk terus bekerjasama
dalam memperjuangkan kelestarian alam yang sejahtera di Malaysia demi kelangsungan
Keluarga Malaysia yang hidup dalam suasana alam yang bersih. Tahniah dan syabas. Selamat
membaca.

Motto “Mencintai Alam Budaya PERKAM”

Presiden/Penasihat PERKAM

PROF DR ER TS SANTHARASEKARAN A/L SUBRAMANIAM

2 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

Asalamualaikum dan salam sejahtera

Penerbitan Buku Pendidikan Aktivis Alam Sekitar
Kebangsaan Tahun 2021 dan juga buku digital
menerusi aplikasi anyflip (Pendidikan Alam Sekitar-
”Hari Sungai Sedunia”) merupakan usaha pihak
PERKAM dalam merancang dan melaksanakan
pelbagai program yang dimenifestisakan sebagai
dokumen maklumat dan sumber rujukan ahli-ahli
PERKAM serta masyarakat Malaysia yang cintakan
kebersihan. Buku ini merupakan wadah info
terpenting yang merupakan anyflip pertama
PERKAM berkaitan kelestarian alam. Buku ini juga
bukan sahaja berfungsi sebagai alat memupuk
kecintaan terhadap persekitaran yang bersih bahkan
menjadi medium rujukan pembacaan yang boleh
disebarluaskan tanpa kos yang besar. Perkara yang
lebih bermanafaat ialah jika ilmu yang kita pelajari sejak di bangku sekolah rendah
seterysnya di sekolah menengah dapat dimanafaatkan setiap hari demi menjaga kelestarian
alam sekitar di Malaysia secara khususnya.

Sebagai pemimpin sekolah, saya amat komited terhadap tugas hakiki saya setiap hari. Apa
sahaja yang kita buat pada hari ini akan memberikan kesan kepada generasi yang akan
datang. Jadilah insan yang hadirinya memberikan kesan yang positif serta memberikan
manafaat terhadap insan lain. Oleh hal yang demikian, saya yang juga seorang pejuang alam
sekitar berasa cakna terhadap persekitaran yang bersih, kondusif serta bermaklumat. Saya
sangat mengharapkan agar Pendidikan Alam Sekitar dapat dimartabatkan dan dijadikan
mata pelajaran sokongan merentas kurikulum yang diajarkan di sekolah sebagai usaha
mapan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggarap kemenjadian murid secara holistik
dengan menjadikan kecintaan terhadap melestarikan alam sekitar bagi generasi yang akan
datang. Salah satu yang saya laksanakan disekolah ialah mewujudkan prasrana pembelajaran
yang bersifat mesra alam dengan menitikberatkan kelestarian alam sekitar. Saya juga akan
terus menyokong segala usaha yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar bagi
merealisasikan harapan “Kelestarian Alam Sekitar Budaya Hidup Kita” sehingga berjaya.
Tahniah dan syabas. Selamat membaca.

Motto “Mencintai Alam Budaya PERKAM”

Ketua Pengarang

CIKGU SARIMAN BIN HJ.HUSIN
Pengetua
SMK Bukit Gambir, Tangkak, Johor

3 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

Asalamualaikum dan salam sejahtera buat
semua.
Syukur Alhamdulillah, dengan Rahmat dan
kasih sayangNya, Biro Pendidikan dan
Penerbitan PERKAM berjaya menterjemah
koleksi program-program yang dirancang
dan telah dilaksanakan dengan cemerlang
dalam bentuk Penerbitan Buku Pendidikan
Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan Tahun
2021 dan juga buku digital menerusi
aplikasi anyflip (Pendidikan Alam Sekitar-
”Hari Sungai Sedunia”). Sesungguhnya
komitmen yang dipamerkan oleh ahli-ahli
PERKAM terutama barisan pengurusannya
amatlah terpuji.
Semoga melalui penerbitan buku ini dapat
menjadi bahan rujukan bacaan santai
masyarakat Keluarga Malaysia dan
menjadi rujukan bahan terhadap
Pendidikan Alam Sekitar di Malaysia.
Besar harapan kami agar kesungguhan PERKAM memperjuang kemerdekaan alam disambut
oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai mata pelajaran sokongan yang
menyeronokkan kerana Bahan Bantu Belajar (BBB) yang maujud secara semulajadi terdapat
di sekeliling kawasan sekolah. Outcome terhadap usaha ini ialah apabila anak-anak kita ini
menjadi Agen Lestari Alam dalam setiap keluarga di negara kita yang tercinta. Selamat
membaca.
Motto “Mencintai Alam Budaya PERKAM”

Ketua Editor
CIKGU RASSIDI BIN HJ. ABDULLAH
Guru Bimbingan dan Kaunseling
SMK Bukit Gambir, Tangkak, Johor

4 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

JAWATANKUASA PENERBITAN PERKAM

PENASIHAT
Prof Dr Er Ts Santharasekaran A/L Subramaniam

KETUA PENGARANG
Cikgu Sariman Bin Hj. Husin

KETUA EDITOR
Cikgu Rassidi Bin Hj. Abdullah

EDITOR
Cikgu Norhaslina Binti Hj.Harun

Cikgu Sariman Bin Hj. Husin
Prof Dr Er Ts Santharasekaran A/L Subramaniam

5 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

KATEGORI SEKOLAH RENDAH

6 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

7 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

8 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

9 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

10 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

11 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

12 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

13 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

14 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

15 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

16 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

17 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

18 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

19 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

20 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

KATEGORI SEKOLAH MENENGAH

21 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

22 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

23 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

24 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

25 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

26 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

27 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

28 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

29 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

30 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

31 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

32 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

33 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

34 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

35 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

36 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

37 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

38 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

39 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

40 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

41 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

42 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

43 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

44 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

45 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

46 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

47 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

48 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

49 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021

Sambutan Hari Sungai Sedunia 2021

50 |Pertandingan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan 2021


Click to View FlipBook Version