The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sariman33, 2021-11-09 02:39:32

Buku PAAS PERKAM Jom Kenali ORANG UTAN

Buku PAAS PERKAM Jom Kenali ORANG UTAN

0|Jom Kenali ORANG UTAN

Salam sejahtera buat semua pembaca

Kemunculan penerbitan Buku
Pendidikan Aktivis Alam Sekitar
Kebangsaan Tahun 2021 dan juga Buku
Anyflip Pertubuhan Konservasi Alam
Malaysia (PERKAM) yang pertama
(MENYINTAIMU ALAMKU – TOPIK Jom
Kenali ORANG UTAN) pada tahun 2021
menandakan PERKAM secara serius
mengorak langkah melastari alam di
Malaysia dengan lebih tersusun dan
komprehensif. Melalui pelbagai aktiviti
lestari alam yang dilaksanakan oleh ahli-
ahli PERKAM, kompilasi pertandingan
pembentangan secara Google Meet itu
diterjemah dalam penerbitan buku ini
yang merupakan salah satu sumbangan
PERKAM terhadap gedung-gedung ilmu
dalam melestarikan alam di Malaysia.
Penerbitan ini merupakan salah satu
cabang yang menjadi tumpuan utama Biro
Pendidikan dan Penerbitan kami bagi
pembuktian usaha dan kesungguhan
PERKAM sebagai wadah perjuangan
melestarikan alam di Malaysia secara
mapan.

Bidang penerbitan ini bakal
membawa nama dan imej PERKAM dalam bidang keilmiahan yang menyokokong usaha murni pengurusan
PERKAM merealisasikan Pendidikan Alam Sekitar sebagai mata pelajaran tambahan yang menyeronokkan
(fun learning) dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita perlu menyegerakan Pendidikan Alam Sekitar
ini diajarkan di sekolah agar kefahaman murid terhadap betapa pentingnya alam yang merdeka daripada
cela sampah dapat disemai dan dibugarkan melalui aplikasi kendiri terdapat ancaman pembuangan
sampah dalam kalangan keluarga mereka sendiri.

Saya selaku pengerusi PERKAM berjanji akan sentiasa komited untuk terus bekerjasama dalam
memperjuangkan kelestarian alam yang sejahtera di Malaysia demi kelangsungan Keluarga Malaysia yang
hidup dalam suasana alam yang bersih. Tahniah dan syabas. Selamat membaca.

Motto “Mencintai Alam Budaya PERKAM”

Presiden/Penasihat PERKAM

PROF DR ER TS SANTHARASEKARAN A/L SUBRAMANIAM

1|Jom Kenali ORANG UTAN

Asalamualaikum dan salam sejahtera

Penerbitan Buku Pendidikan Aktivis
Alam Sekitar Kebangsaan Tahun 2021 dan juga
buku digital menerusi aplikasi anyflip
(MENYINTAIMU ALAMKU – TOPIK Jom kenali
ORANG UTAN) merupakan usaha pihak
PERKAM dalam merancang dan melaksanakan
pelbagai program yang dimenifestisakan
sebagai dokumen maklumat dan sumber
rujukan ahli-ahli PERKAM serta masyarakat
Malaysia yang cintakan kebersihan. Buku ini
merupakan wadah info terpenting yang
merupakan anyflip pertama PERKAM berkaitan
kelestarian alam. Buku ini juga bukan sahaja
berfungsi sebagai alat memupuk kecintaan
terhadap persekitaran yang bersih bahkan
menjadi medium rujukan pembacaan yang
boleh disebarluaskan tanpa kos yang besar.
Perkara yang lebih bermanafaat ialah jika ilmu
yang kita pelajari sejak di bangku sekolah
rendah dapat dimanafaatkan setiap hari demi
menjaga kelestaria alam sekitar.

Sebagai pemimpin sekolah, saya amat
komited terhadap tugas hakiki saya setiap hari.
Apa sahaja yang kita buat pada hari ini akan memberikan kesan kepada generasi yang akan datang. Jadilah
insan yang hadirinya memberikan kesan yang positif serta memberikan manafaat terhadap insan lain. Oleh
hal yang demikian, saya yang juga seorang pejuang alam sekitar berasa cakna terhadap persekitaran yang
bersih, kondusif serta bermaklumat. Saya sangat mengharapkan agar Pendidikan Alam Sekitar dapat
dimartabatkan dan dijadikan mata pelajaran sokongan merentas kurikulum yang diajarkan di sekolah
sebagai usaha mapan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggarap kemenjadian murid secara
holistik dengan menjadikan kecintaan terhadap melestarikan alam sekitar bagi generasi yang akan datang.
Salah satu yang saya laksanakan disekolah ialah mewujudkan prasrana pembelajaran yang bersifat mesra
alam dengan menitikberatkan kelestarian alam sekitar. Saya juga akan terus menyokong segala usaha yang
berkaitan dengan kelestarian alam sekitar bagi merealisasikan harapan “Kelestarian Alam Sekitar Budaya
Hidup Kita” sehingga berjaya.

Tahniah dan syabas. Selamat membaca.

Motto “Mencintai Alam Budaya PERKAM”

Ketua Pengarang

CIKGU SARIMAN BIN HJ.HUSIN
Pengetua
SMK Bukit Gambir, Tangkak, Johor

2|Jom Kenali ORANG UTAN

Asalamualaikum dan salam sejahtera buat semua.
Syukur Alhamdulillah, dengan Rahmat dan

kasih sayangNya, Biro Pendidikan dan Penerbitan
PERKAM berjaya menterjemah koleksi program-
program yang dirancang dan telah dilaksanakan
dengan cemerlang dalam bentuk Penerbitan Buku
Pendidikan Aktivis Alam Sekitar Kebangsaan Tahun
2021 dan juga buku digital menerusi aplikasi anyflip
(MENYINTAIMU ALAMKU – TOPIK Jom kenali ORANG
UTAN) Sesungguhnya komitmen yang dipamerkan
oleh ahli-ahli PERKAM terutama barisan
pengurusannya amatlah terpuji.

Semoga melalui penerbitan buku ini dapat
menjadi bahan rujukan bacaan santai masyarakat
Keluarga Malaysia dan menjadi rujukan bahan
terhadap Pendidikan Alam Sekitar di Malaysia.

Besar harapan kami agar kesungguhan
PERKAM memperjuang kemerdekaan alam disambut
oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
sebagai mata pelajaran sokongan yang
menyeronokkan kerana Bahan Bantu Belajar (BBB)
yang maujud secara semulajadi terdapat di sekeliling
kawasan sekolah. Outcome terhadap usaha ini ialah apabila anak-anak kita ini menjadi Agen Lestari Alam
dalam setiap keluarga di negara kita yang tercinta. Selamat membaca.
Motto “Mencintai Alam Budaya PERKAM”

Ketua Editor
CIKGU RASSIDI BIN HJ. ABDULLAH
Guru Bimbingan dan Kaunseling
SMK Bukit Gambir, Tangkak, Johor

3|Jom Kenali ORANG UTAN

JAWATANKUASA PENERBITAN PERKAM

PENASIHAT
Prof Dr Er Ts Santharasekaran A/L Subramaniam

KETUA PENGARANG
Cikgu Sariman Bin Hj. Husin

KETUA EDITOR
Cikgu Rassidi Bin Hj. Abdullah

EDITOR
Cikgu Norhaslina Binti Hj.Harun

Cikgu Sariman Bin Hj. Husin
Prof Dr Er Ts Santharasekaran A/L Subramaniam

4|Jom Kenali ORANG UTAN

KATEGORI SEKOLAH RENDAH
5|Jom Kenali ORANG UTAN

6|Jom Kenali ORANG UTAN

7|Jom Kenali ORANG UTAN

8|Jom Kenali ORANG UTAN

9|Jom Kenali ORANG UTAN

10 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

11 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

12 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

13 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

14 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

15 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

16 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

17 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

18 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

19 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

20 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

21 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

22 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

23 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

24 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

25 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

26 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

27 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

28 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

29 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

30 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

31 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

32 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

33 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

34 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

35 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

36 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

37 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

38 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

39 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

40 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

41 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

42 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

43 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

44 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

KATEGORI SEKOLAH MENENGAH
45 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

46 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

47 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

48 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N

49 | J o m K e n a l i O R A N G U T A N


Click to View FlipBook Version