The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dygnoraawgnoh, 2019-05-21 11:06:56

PELAN OPERASI LATIHAN (POL)

PELAN OPERASI LATIHAN
2019


SEKOLAH KEBANGSAAN


LENGKUAS


06200 ALOR SETAR,KEDAH DARUL AMAN

1

PELAN OPERASI LATIHAN (POL)
SEKOLAH KEBANGSAAN LENGKUAS1. PENGENALAN
Selaras dengan Pekeliling Pekhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005 (Dasar


Latihan Sumber Manusia Unit Awam), Surat Pekeliling Perkhidmatan

Bilangan 2 Tahun 2005 ( Pelaksanaan Pelan Latihan Sumber Manusia Unit


Awam) dan Surat Pekeliling KPM (Dasar Latihan Sumber Manusia


Kementerian Pendidikan Malaysia), setiap anggota perkhidmatan di


Sekolah Kebangsaan Lengkuas perlu dilengkapi dengan sikap (attitude),

kemahiran (skills) dan pengetahuan (knowledge) yang bersesuaian


melalui program latihan yang terancang dan pembelajaran yang


berterusan. Dasar ini telah menetapkan setiap anggota perkhidmatan

awam perlu mengikuti kursus sekurang-kurangnya lima (5) hari setahun.


Dasar Latihan ini mampu dijadikan satu mekanisme penilaian bagi tujuan


penilaian prestasi, kenaikan pangkat, melanjutkan pelajaran dan

pengurusan pelapis kepimpinan.


2

2. DEFINISI
2.1 Bagi maksud Pelan Operasi Latihan Sekolah Kebangsaan Lengkuas


(SKL) ini,

i. ”Struktur Latihan” merujuk kepada peringkat-peringkat latihan yang


perlu diikuti oleh guru dan staff SKL


ii. ”Peringkat” merujuk kepada tahap-tahap latihan yang boleh diikuti


oleh guru dan staff SKL.

iii. ”Standard Umum” merujuk kepada tahap pencapaian yang


ditetapkan oleh guru dan staff SKL dan


iv. ”Institusi Latihan Awam” merujuk kepada Institut Aminuddin Baki

(IAB), Institut-institut latihan lain yang diwujudkan di bawah


Kementerian Pendidikan Malaysia, Pejabat, Bahagian, Pejabat


Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap,

Institut-institut latihan awam tempatan yang lain yang


menjalankan kursus-kursus bagi anggota Kementerian Pendidikan


Malaysia.3

3. LATAR BELAKANG PEJABAT

Sekolah Kebangsaan Lengkuas beralamat di Kepala Batas, 06200 Alor


Setar, Kedah ini diterajui oleh Cg Wan Zainah binti Wan Nawawi.

Di bawah pentadbiran sekolah ini, terdapat 18 orang Guru dan 5


orang staf sokongan seperti berikut:


BIL NAMA

Guru
1 WAN ZAINAH BINTI WAN NANAWI (GURU BESAR)
2 MOHAMAD BASRI BIN MOHD BASIR (PKT)
3 ISHAK BIN AHMAD (PK HEM)
4 RAFIAH BINTI OMAR (PK KOKU)
5 RODZIAH BINTI SALLEH
6 ZANARIAH BINTI YAHYA
7 NORLAILA BINTI SAIDIN
8 NORLIS BINTI AZIZAN
9 FATIMAH BINTI HUSSAIN
10 KHAIRIYAH BINTI ABDUL HALIM
11 ROHANI BINTI MD NOOR
12 HABISHAH BINTI CHE ANI @ MAT
13 JUNAINAH BINTI KASSIM
14 DAYANG NORA BINTI AWANG NOH
15 NOOR SAKINAH BINTI KAMIS
16 ISWARDI BIN ISMAIL
17 FAUZE BIN ISHAK
18 MOHD KHAIRY BIN AWANG KECHIK
Staf Sokongan
19 MOHD KHAIR BIN HAMID
20 EZYANTI MONA BINTI YAACOB
21 ZURINA BINTI SHA’ARY
22 SHARINA BINTI HASSAN
23 LUDIN BIN AWANG KECHIK
4

4. VISI


Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera


5. MISI


Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkuaiti untuk Membangunkan
Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara


6. OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN LENGKUAS


Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan


potensi individu bagi memenangi aspirasi negara.
8. OBJEKTIF LATIHAN


8.1. Latihan adalah diperlukan untuk membentuk sumber manusia di SKL

yang berprestasi tinggi dan cemerlang bagi memenuhi keperluan


perkhidmatan pendidikan. Sehubungan dengan itu, SKL telah


menggariskan beberapa objektif latihan sebagaimana berikut:


i) menyediakan anggota SKL yang berkelayakan, berkebolehan

dan berkompetensi;


ii) mencapai hasil kerja yang berkualiti/ bermutu tinggi;


iii) meningkatkan kompetensi dan produktiviti;

iv) membentuk nilai-nilai murni dan sikap positif;


v) mewujudkan nilai cipta (value creation) dan nilai tambah (value


added) di SKL dan

vi) menyediakan hala tuju kemajuan kerjaya anggota SKL.
5

9. STRATEGI LATIHAN


9.1 Strategi latihan adalah seperti berikut:

9.1.1 Mengenalpasti kepeluan latihan dengan menjalankan analisis


keperluan latihan (Training Needs Analysis / TNA)

9.1.2 Memberi keutamaan kepada program-program latihan yang


memberi kesan secara langsung ke atas output atau


produktiviti anggota.


9.1.3 Mendapatkan peruntukan yang mencukupi bagi

menjalankan program-program latihan bagi anggota di


bawah pejabat.


9.1.4 Memberi peluang anggota mendapatkan atau memilih

latihan / kursus yang dianjurkan oleh pihak luar; dan


9.1.5 Membuat penilaian ke atas program-program latihan / kursus


yang dijalankan (dalaman atau luar).
10. PELAKSANAAN LATIHAN


10.1 Analisis Keperluan Latihan (TNA)

10.1.1 Keperluan latihan boleh dibahagikan kepada lima peringkat


iaitu:


a. Peringkat Awal Penempatan (Tahap Pendedahan Kompetensi);

b. Peringkat Asas (Tahap Penerapan Kompetensi);


6

c. Peringkat Pertengahan (Tahap Pembangunan dan


Peningkatan Kompetensi);


d. Peringkat Lanjutan (Tahap Pengukuhan Kompetensi; dan

e. Peringkat Peralihan (Tahap Peralihan Kerjaya)

10.1.2 Bidang-bidang Kursus

a. Kumpulan Pengurusan dan Profesional (DGA32-DG54)


i. Kepimpinan dan pengurusan;


ii. Pengurusan Kewangan

iii. Kemahiran Komunikasi


iv. Teknologi Maklumat;


v. Team Building dan Kecergasan

vi. Pengurusan Stress.


vii. Keselamatan Perlindungan


viii. Pengurusan Integriti

b. Kumpulan Pelaksana(Gred 1-27)


i. Motivasi Diri


ii. Pengurusan Kewangan;

iii. Kemahiran Komunikasi


iv. Teknologi Maklumat


v. Team Building dan Kecergasan.


vi. Pengurusan Aset

vii. Pengurusan Stress


7

viii. Keselamatan Perlindungan


ix. Pengurusan Integriti


Pemilihan / penetapan kursus yang sebenarnya adalah berasaskan

kepada Borang Matrik Kompetens/TNA Pegawai dan Staf Sokongan


(MS ISO 9001:2008) yang diedarkan pada awal tahun.


10.2 Metodologi Latihan.

10.2.1 Latihan yang dijalankan akan menggunakan kaedah yang


selaras dengan program pembangunan modal insan iaitu


secara:

a. Anjuran KPM / anjuran bersama dengan agensi lain akan


dibuat dengan menggunakan pendekatan:


i. kuliah termasuk ceramah (classroom method);

ii. seminar / bengkel;


iii. lawatan sambil belajar;


iv. program sangkutan;


b. Penyertaan program kursus, latihan, seminar, bengkel

anjuran agensi kerajaan yang lain; dan


c. Program yang dibeli (outsourced) daripada pihak swasta.

10.3 Tempoh Kursus


10.3.1 Anjuran Sekolah.


a. Kursus – akan diadakan maksimum tiga (3) hari tertakluk

kepada kesesuaian sesuatu bidang kursus;


b. Bengkel – akan diadakan maksimum dua (2) hari


8

c. Program lawatan dan sangkutan – mengikut kesesuaian


tempoh waktu yang diperlukan.


10.3.2 Anjuran PPD, JPN dan Swasta

Tertakluk kepada jumlah hari yang ditentukan oleh pihak


penganjur.


10.4 Tempat Kursus

10.4.1 Kursus / taklimat / latihan yang dianjurkan oleh PPD akan


diadakan sama ada di:


a. Makmal ICT sekolah.

b. Pusat-pusat latihan milik agensi lain di bawah KPM


i. Pejabat Pendidikan Kota Setar


ii. Jabatabn Pendidikan Negeri

iii. Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP)


d. Pusat-pusat latihan milik agensi kerajaan yang lain


i. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

ii. Institut Pengajian Tinggi Tempatan


e. Lokasi milik swasta seperti hotel dan lain-lain.
Pemilihan tempat kursus adalah mengikut kesesuaian sesuatu


program yang dilaksanakan.


10.5 Kumpulan Sasaran

10.5.1 Kumpulan sasaran kursus-kursus yang disediakan mengikut


angka adalah berdasarkan perjawatan seperti berikut:


9

a. Kumpulan Pengurusan & Profesional – 18 orang.


b. Kumpulan Pelaksana – 5 orang.
11. PERANCANGAN LATIHAN


11.1 Perancangan Latihan tahunan SKL adalah dikhusus kepada bidang-

bidang tertentu sebagai pelengkap kerana pihak induk iaitu


Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia juga


menganjurkan pelbagai kursus bagi pegawai dan kakitangan


sokongan. Di samping itu juga peserta-peserta dihantar untuk

mengikuti kursus anjuran Institut Aminudin Baki, Institut Perguruan,


INTAN, JPA dan agensi-agensi luar.


11.2 Pelaksanaan Latihan

11.2.1. Program latihan akan dijalankan seperti berikut:


Kumpulan Pegawai dan Staf Sokongan di PPD


BIDANG KURSUS PELAKSANAAN
DALAM SETAHUN
1 kali
Taklimat Pengurusan EPSA

2 kali
Kursus Pedagogi Abad ke 21

1 kali
Perkongsian Ilmu Pendidkan Murid Alaf baru

Kursus Aplikasi ICT Dalam Pengurusan 2 kali
Pendidikant
3 kali
Bengkel Pengurusan PBS
3 kali
Bengkel Pengurusan SKPMg2

2 kali
Kursus Peningkatan Profesionalisme Warga SKL

* Bergantung kepada kelulusan peruntukan kewangan

10

JADUAL PELAKSANAAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATANBIL BULAN / LATIHAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DEC1. Taklimat TNA POL 2019
2. Taklimat Pengurusan EPSA

Kursus Pedagogi berkesan bagi
2.
guru – PAK 21 siri


Perkongsian ilmu aplikasi
3. pedagogi terkini mengikut
kecerdasan murid – PAK 21 siri 24. Bengkel Pengurusan SKPMg2


Taklimat Pegawai Kejohanan
5.
Balapan dan Padang SKKG
Kursus Peningkatan
6.
Profesionalisme Warga SKKG

6. Bengkel Aplikasi ICT dalam PdP


7. PLC Semua Panitia


8. Bengkel Pengurusan PBS
11

12. PENILAIAN DAN PEMANTAUAN
12.1 Satu kajian semula yang berkesan oleh pihak pengurusan terhadap


POL SKL hendaklah dilakukan secara berterusan. Kajian semula dan

penilaian suku/ setengah tahunan akan bertindak sebagai asas


untuk mengenalpasti masalah secara lebih mendalam dan


kemajuan semasa yang dicapai. Sebarang masalah besar yang

dihadapi akan dikaji dengan teliti memandangkan ia memerlukan


satu set tindakan pembetulan yang komprehensif untuk


meningkatkan prestasi dengan sokongan semua Pejabat/


Bahagian/ Agensi di bawah KPM. Perkara-perkara utama untuk

dinilai dan dikawal adalah aspek-aspek berikut:
12.1.1 Peruntukan kewangan yang mencukupi


12.1.2 Tenaga kerja yang mencukupi – taburan dan pembahagian


tugas;


12.1.3 Pembangunan tenaga kerja – sistem berasaskan prestasi

bagi penganugerahan, latihan dan kenaikan pangkat;


12.1.4 Peralatan teknologi dan kelengkapan yang terkini serta


mencukupi;

12.1.5 Kesan ketara dalam organisasi seperti pengurangan kos.

12

12.2 Apabila perancangan latihan telah dilaksanakan, penilaian perlu


dilakukan bagi mengetahui keberkesanan program latihan dan

pembangunan yang telah dijalankan. Antara cara penilaian yang


boleh dilakukan ialah melalui cara-cara berikut:


12.2.1 Menilai hasil kerja selepas latihan; dan

12.2.2 Penilaian prestasiDISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:

................................................. ...........................................


DAYANG NORA BT AWANG NOH WAN ZAINAH BINTI WAN NAWAWI

SETIAUSAHA LDP SKL GURU BESAR SKL


13


Click to View FlipBook Version