The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dnayie, 2019-01-01 05:22:18

Buku Pengurusan SID 2019

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

BIDANG 10 : PENGURUSAN PPUCARTA ORGANISASI

PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI PPU
PENGERUSI
En Sabri B Abdullah
( PENGETUA )
TIMBALAN PENGERUSI
YM Hjh Tuan Norizan Bt Raja Salleh
( PK PPU)NAIB PENGERUSI
En Hanapi B Yusoff
(Guru KO)

Biro Perancang PPU Biro Dokumentasi


Pengacara Majlis Biro Buku PengurusanBiro Harta Benda dan
Fizikal SekolahBIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019
10.1.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN & SENARAI TUGAS
KEPIMPINAN PPU
1. JAWATANKUASA PERANCANG
DAN PEMBANGUNAN PPU
1. MAJLIS PENGURUSAN DAN
Pengerusi: KEPIMPINAN ORGANISASI
En Sabri B Abdullah - Pengetua
Timbalan Pengerusi: a. Menentukan dasar-dasar sekolah supaya
YM Hjh Tuan Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU selari dengan dasar KPM
Naib Pengerusi : b. Merupakan badan pentadbiran sekolah yang
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P menentukan hala tuju sekolah.
En Che Man B Masan - PK HEM c. Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO segera ke atas sesuatu masalah semasa yang
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK PKKI timbul daripada perjalanan sekolah meliputi
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU akademik, kokurikulum, sahsiah dan lain-
Setiausaha: lain .
Pn Hjh Rohani Bt Ismail d. Menyelaras segala program yang dirancang
PS/U Pn Hjh Nor Kartini Bt Mat nor pelaksanaanya.
e. Menjadi Badan Tertinggi Sekolah yang
Ahli Jawatankuasa: memainkan peranan sebagai tempat
Pn Hjh Dalina Bt Mohamed - S/U Kurikulum rujukan,
En Sholahuddin B Omar - S/U HEM
Pn Hjh Zuzana Bt Mohd Yatim - S/U Ko PPU 2. BIRO PERANCANG
Tn Hj Mohd Azmi B Mahmud - S/U Disiplin
Pn Hjh Ramlah Bt Che Kob - S/UPeperiksaan a. Merancang pembangunan fizikal
Pn Norhayati Bt Ismail -S/U Penilaian & Pentaksiran sekolah termasuk bangunan, asrama,
Pn Kamariah Bt Che Saman - S/U Kerja Kursus kawasan sekolah.
Tn Hj Mohd Azmi B Mahmood - S/UJadual Waktu b. Merancang pembangunan rohani dan
Pn Azizah Bt Zakaria - P. PSS sahsiah.
Pn Rokiah Bt Mat Nor - S/U Pemantapan Sahsiah c. Menyelaras segala program yang
Pn Hjh Roshashimah Bt Abd Rahim - S/U Keceriaan dirancang pelaksanaanya.
Pn Hjh Norhayati Bt Yahya - S/U Biasiswa d. Memastikan Takwim sekolah dipatuhi.
Pn Hjh Zan Zahaida Bt Daud - S/U Kebajikan e. Memastikan pelaksanaan segala
En Hanapi B Yusoff -S/U DATA program yang dirancang mengikut jadual.
Semua Ketua Unit10.1.2 JAWATANKUASA BIRO SENARAI TUGAS
DOKUMENTASI
Pengerusi:
En Sabri B Abdullah - Pengetua
Timbalan Pengerusi:
YM Tuan Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU a. Bertanggungjawab menyiapkan
Naib Pengerusi : dokumentasi yang lengkap berserta album
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P setiap program yang dijalankan.
En Che Man B Masan - PK HEM b. Menjalankan post mortem setelah tamat
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO setiap program.
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI c. Menyerahkan dokumentasi dan album
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU kepada Pengetua setelah selasai setiap
Setiausaha: program atau pada akhir tahun
En Imran B Othman
Ahli Jawatankuasa
1.Keceriaan - Pn Hjh Roshashimah Bt Abd Rahim
2.Kurikulum - Pn Hjh Dalina Bt Mohamed
3.Kokurikulum – Pn Hjh Zuzana Bt Mohd Yatim
4.HEM –En Sholahuddin B Omar
5.PSS – Pn Azizah Bt ZakariaBIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 201910.1.3 JAWATANKUASA BIRO MAJLIS SENARAI TUGAS
RASMI PPU

Pengerusi: 6. BIRO ACARA RASMI SEKOLAH
En Sabri B Abdullah - Pengetua
Timbalan Pengerusi: a. Menentukan upacara rasmi sekolah.
YM Hjh Tuan Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU b. Menentukan tarikh, tempat dan masa.
Naib Pengerusi : c. Menentukan tetamu kehormat dan
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P jemputan.
En Che Man B Masan - PK HEM d. Pengagihan tugas jawatankuasa kecil :
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO a) Jemputan
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK PPKI b) Sambutan/protokol
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU c) Persiapan tempat
Setiausaha : d) Jamuan
Pn Hjh Roshasimah Bt Ab Rahim e) Pengacara
f) Perhiasan pentas
Ahli Jawatankuasa g) Teknik
i. Pn.Hjh Azimah Bt Mahmood h) Seranta
ii. Pn Hjh Hasliza Bt Zakaria i) Hadiah
iii.Tn. Hj Mohd Azmi B Mahmud j) Teks ucapan
k) Buku aturcara
l) Disiplin dan keselamatan
m) Kebersihan
n) Persembahan
o) Pameran
p) Penyelaras upacara
e. Menentukan jadual kerja da senarai semak.
f. Laporan dan penilaian perjalanan majlis.
10.14 JAWATANKUASA PENGACARA SENARAI TUGAS
MAJLIS PPU


Pengerusi: a. Memastikan Majlis yang dijalankan
En Sabri B Abdullah - Pengetua dapat berjalan dengan sempurna.
Timbalan Pengerusi: b. Berkeupayaan dan berpengetahuan
YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU tentang etiket dan protokol
Naib Pengerusi : c. Memberi panduan kepada hadirin tentang
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P Majlis yang sedang dan akan berjalan
En Che Man B Masan - PK HEM d. Membuat pengumuman yang jelas
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO tentang maklumat yang akan
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK K disampaikan kepada hadirin
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU

Ahli Jawatankuasa
i. Pn Hjh Zan Zahaida Bt Daud
ii. Pn Norliza Bt Hamzah

BUKU PENGURUSAN SMK SID 201910.1.5 JAWATANKUASA BUKU SENARAI TUGAS
PENGURUSAN PPU

Pengerusi:
En Sabri B Abdullah - Pengetua
Timbalan Pengerusi: a. Bertanggungjawab Menyiapkan Buku
YM Hjh Tuan Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU Pengurusan PPU
Naib Pengerusi :
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P
En Che Man B Masan - PK HEM
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU
Setiausaha :
En. Imran B Othman

Ahli Jawatankuasa:
i.Pn Hjh Dalina Bt Mohamed - S/U Kurikulum
ii.En Sholahuddin B Omar - S/U HEM
iii.Pn Hjh Zuzana Bt Mohd Yatim - Guru Ko
10.1.6 JAWATANKUASA BIRO SENARAI TUGAS
HARTA BENDA PPU

Pengerusi:
En Sabri B Abdullah - Pengetua a. Bertanggungjawab dengan harta benda
Timbalan Pengerusi: Blok PPU
YM Hjh Tuan Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU b. Memastikan keperluan mencukupi
Naib Pengerusi : c. Membuat laporan kepada pengetua.
En Rosli B Ab Ghani - PK P d. Mengenalpasti keperluan perabot.
En Che Man B Masan - PK HEM e. Memastikan sistem inventori dilaksanakan.
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO f. Memastikan semakan inventori
Pn Rohani Bt Ibrahim - PK KI dilaksanakan pada pertengahan akhir tahun.
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU g. Mengurus semua harta modal termasuk
Setiausaha membaiki dan menyelenggara bila perlu.
En Imran B Othman h. Memastikan semua harta benda sekolah
disimpan dengan selamat.
Ahli Jawatankuasa : i. Menetapkan dan melaksanakan peraturan-
peraturan menjaga keselamatan perabot dan
harta benda sekolah serta jenis denda yang
1. Pn Hjh Roshasimah Bt Ab Rahim akan dikenakan kepada pelajar
2. Pn Hjh Yusni Bt Daud

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

CARTA ORGANISASI
PENGURUSAN KURIKULUM PPU

PENGERUSI
EN SABRI B ABDULLAH
PENGETUA


TIMBALAN PENGERUSI
YM HJH TUAN NORIZAN BT RAJA SALLEH
PK PPUNAIB PENGERUSI
EN HANAPI B YUSOFF
GURU KO PPU


SETIAUSAHA
PN HJH DALINA BT MOHAMED
PS/U PN HJH HASLIZA BT ZAKARIAMAJLIS KURIKULUM BIRO UNIT MATA

PELAJARANBIRO JADUAL WAKTU BIRO HEADCOUNT
BIRO PENILAIAN BIRO KECEMERLANGAN
PENTAKSIRAN
BIRO PEPERIKSAAN
BIRO PSS

BUKU PENGURUSAN SMK SID 201910.2. 1 JAWATANKUASA MAJLIS KURIKULUM PPU

Pengerusi:
En Sabri B Abdullah - Pengetua
Timbalan Pengerusi: UNIT PENGAJIAN AM
YM Hjh Tuan Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU Pn Rohani Bt Ismail - Ketua Unit
Naib Pengerusi : Pn Azizah Bt Zakaria - Setiausaha
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P Pn Hjh Norhayati Bt Yahya - Ajk
En Che Man B Masan - PK HEM Pn Hjh Hasliza Bt Zakaria - Ajk
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO Pn Hjh Dalina Bt Mohamed - Ajk
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU UNIT MUET
Setiausaha: Tn. Hj. Mohd Azmi B Mahmud - Ketua unit
Pn Hjh Dalina Bt Mohamed Pn. Hjh Roshasimah Bt Ab Rahim - Setiausaha
Pn Hjh Hasliza Bt Zakaria
Ahli Jawatankuasa: JABATAN KEMANUSIAAN
Pn Hjh. Rohani Bt Ismail - P.Am
Pn Hjh Zan Zahaida Bt Daud - BM UNIT GEOGRAFI
En Sholahuddin B. Omar - Sastera Pn Sinazuria Bt Ab Ghani - Ketua Unit
Tn Hj Mohd Azmi B Mahmud - MUET Pn Norliza Bt Hamzah -Setiausaha
Pn Sinazuria Bt Ab Ghani - Geografi Pn Rokiah Bt Mat Nor - Ajk
Pn Hjh Nor Kartini Bt Mat Nor - Sejarah
Pn Norhayati Bt Ismail - Ekonomi UNIT SEJARAH
En Imran B Othman - Seni Visual Pn Hjh Nor Kartini Bt Mat Nor - Ketua Unit
Tn. Hj. Mohd Azmi B Mahmud - Jadual Waktu Pn Zuzana Bt Mohd Yatim - Setiausaha
Pn Kamariah Bt Che Saman - Kerja Kursus Pn Hjh Ramlah Bt Che Kob - Ajk
En Hanapi B Yusoff - SU Data En Hanapi B Yusoff - Ajk
Pn Hjh Yusni Bt Daud - SU Kec.
Pn Azizah Bt Zakaria - PSS UNIT SENI VISUAL
Pn Norhayati Bt Ismail - SU Penilaian & Pentaksiran En Imran B Othman - Ketua Unit
Pn Norliza Bt Hamzah - SU Pep Dalaman YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - Setiausaha
Pn Hjh Ramlah Bt Che Kob - SU Pep Awam
Pn. Hjh Norhayati Bt Yahya - SU Penggal 1 JABATAN TEKNIK
Pn Sinazuria Bt Ab Ghani - SU Penggal 2
Pn Azizah Bt Zakaria - SU Penggal 3 UNIT EKONOMI
Pn Hjh Roshasimah Bt Ab Rashid - SU Pep MUET Pn Norhayati Bt Ismail - Ketua Unit
Pn Hjh Rohani Bt Ismail - SU Headcount Pn Hjh Wan Noriza Bt Wan Yusoff - Setiausaha

1.1 JAWATANKUASA BIRO UNIT MATA PELAJARAN 1.3 JAWATANKUASA BIRO JADUAL
Pengerusi: WAKTU PPU
En Sabri B Abdullah - Pengetua Pengerusi:
Timbalan Pengerusi: En Sabri B Abdullah - Pengetua
YM Hjh Tuan Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU Timbalan Pengerusi:
Naib Pengerusi : YM Hjh Tuan Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P Naib Pengerusi :
En Che Man B Masan - PK HEM En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO Setiausaha:
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI Tn Hj Mohd Azmi B Mahmud
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU Ahli Jawatankuasa
Setiausaha: En Hanapi B Yusoff
Pn Hjh Dalina Bt Mohamed

1.2 BIRO UNIT MATA PELAJARAN
JABATAN BAHASA

UNIT BAHASA MELAYU
Pn Hjh Zan Zahaida Bt Daud - Ketua Unit
Pn Asmawati Bt Abdullah - Setiausaha
Pn Kamariah Bt Che Saman - AJK
Pn Hjh Azimah Bt Mahmood -AJK
UNIT KESUSASTERAAN MELAYU
En Sholahuddin B Omar - Ketua unit
Pn Hjh Yusni Bt Daud - Setiausaha

BIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019
10.2.2 JAWATANKUASA UNIT KURIKULUM


JAWATANKUASA UNIT PENILAIAN DAN JAWATANKUASA BIRO
PENTAKSIRAN PPU KECEMERLANGAN PPU
Pengerusi:
En Sabri B Abdullah - Pengetua Pengerusi:
Timbalan Pengerusi: En Sabri B Abdullah - Pengetua
YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU Timbalan Pengerusi:
Naib Pengerusi : YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P Naib Pengerusi :
En Che Man B Masan - PK HEM Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO En Che Man B Masan - PK HEM
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU
SU Penilaian & Pentaksiran; Setiausaha I :
Pn Norhayati Bt Ismail Pn Hjh Yusni Bt Daud
Setiausaha Pep Awam : Setiausaha II :
Pn Hjh Ramlah Bt Che Kob (STPM) Pn Hjh Azimah Bt Mahmod
Setiausaha Pep Dalaman: AJK
Pn Asmawati Bt Abdullah Semua Ketua Unit
Penolong Setiausaha 1
En Imran B Othman JAWATANKUASA BIRO
Penolong Setiausaha 2 HEADCOUNT PPU
Pn Norliza Bt Hamzah
Pengerusi:
Setiausaha Penggal 1 : En Sabri B Abdullah - Pengetua
Pn Hjh Norhayati Bt Yahya Timbalan Pengerusi:
Setiausaha Penggal 2 : YM Hjh Tuan Norizan Raja Salleh - PK PPU
Pn Sinasuria Bt Ab Ghani Naib Pengerusi :
Setiausaha Penggal 3 : Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P
Pn Azizah Bt Zakaria En Che Man B Masan - PK HEM
Setiausaha Pep MUET : Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO
Pn Hjh Roshasimah Bt Ab Rahim Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU
JAWATANKUASA BIRO PUSAT SUMBER DAN Setiausaha I :
DOKUMENTASI PPU Pn Hjh Rohani Bt Ismail

Setiausaha 2:
Pengerusi: Pn Hjh Nor Kartini Bt Mat Nor
En Sabri B Abdullah - Pengetua AJK
Timbalan Pengerusi: Semua Guru Kelas
YM Hjh Tuan Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU
Naib Pengerusi :
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P
En Che Man B Masan - PK HEM
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU
Penyelaras :
Pn Azizah B Zakaria
Setiausaha:
En Imran B Othman
Ahli Jawatankuasa
Semua Ketua UnitBIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019
SENARAI TUGAS


KETUA UNIT MATA PELAJARAN JAWATANKUASA BIRO PUSAT
SUMBER DAN DOKUMENTASI
Senarai Tugas : PPU

1. Menjadi ketua dan bertanggungjawab dalam hal
kurikulum panitianya. 1. Menyediakan perancangan jangka panjang
2. Bertanggungjawab kepada Pengetua/Penolong Kanan dan jangka pendek.
tingkatan 6 dalam perancangan dan pengurusan mata 2. Memperbanyakkan koleksi pss
pelajaran.
3. Bertanggungjawab mengurus unit.
4. Mempengerusi dan mengadakan mesyuarat unit. JAWATANKUASA BIRO
5. Menyelaras dan menyediakan rancangan pelajaran. KECEMERLANGAN
6. Mencadangkan penggunaan buku rujukan untuk guru
dan pelajar. 1. Bertanggungjawab terhadap Pemilihan
7. Mencadang/menyenaraikan alat bantu mengajar. elektif.
8. Menganalisa pencapaian pelajar setiap peperiksaan. 2. Pendedahan terhadap persiapan
9. Merancang program tahunan unit/kecemerlangan mata awal Ke arah kejayaan
pelajaran. 3. Menyediakan carta Gant program
10 Mengurus Bank Soalan Panitia. Kecemerlangan.
4. Mengadakan taklimat kepada
JAWATANKUASA BUKU BIRO JADUAL WAKTU Pelajar dan ibu bapa
PPU 5. Bertanggungjawab dengan
1. Menentukan bilangan kelas. Program yang dirancang
2. Menentukan bilangan waktu mengajar mengikut mata
pelajaran JAWATANKUASA BIRO
10. Menentukan jadual waktu induk dan persendirian HEADCOUNT
disediakan PPU
1. Merancang program yang bersesuaian
JAWATANKUASA BIRO KERJA KURSUS PPU dengan pelajar berasaskan diagnosis yang
1. Menjadi ketua dan bertanggungjawab dalam hal folio tepat.
kerja kursus 2. Bertujuan untuk membuat post mortem dan
Tindakan penambahbaikan dan proaktif.
2. Memastikan guru dapat melaksanakan 3. Memudahkan panitia berfungsi secara
penyelidikan dengan baik. berkesan
3. Memastikan guru menyediakan
Carta Gant penyelidikan guru dan pelajar disediakan.
3. Memastikan jadual konsultasi dengan Pelajar disediakan.
5. memastikan jadual perancangan
guru dan pelajar disediakan

JAWATANKUASA BIRO PEPERIKSAAN PPU
1. Bertanggungjawab menyediakan
Jadual waktu peperiksaan.
2. Memastikan urusan peperiksaan berjalan luar dan
dalam berjalan lancar
3. Menghadiri taklimat peperiksaan.
4. Bertanggungjawab terhadap
pendftaran peperiksaan


BIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019
JADUAL PENCERAPAN GURU TAHUN 2019
JABATAN PRA UNIVERSITI


BIL NAMA GURU J F M A M J J O S

1 Rohani Bt Ismail X X
2 Hanapi B. Yusoff X X
3 Dalina Bt Mohamed X X
4 Norliza Bt Hamzah X X
5 Norkartini Bt Mat Nor X X
6 Norhayati Bt Ismail X X
7 Norhayati Bt Yahya X X
8 Rokiah Bt Mat Noor X X
9 Zan Zahaida Bt Daud X X
10 Ramlah Bt Che Kob X X
11 Habibah Bt Mahmood X X
12 Hasliza Bt Zakaria X X
13 Azizah Bt Zakaria X X
14 Kamariah Bt Che Seman X X
15 Mohd Azmi B Mahmud X X
16 Zuzana Bt Mohd Yatim P X
17 Imran B Othman X X
18 Azimah Bt Mahmod X X
Roshasimah Bt Ab
19
Rahim X X
20 Sholahuddin B Omar X X
21 Sinazuria Bt Ab Ghani X X
22 Yusni Bt Daud X X
Wan Noriza Bt Wan
23
Yusoff X XBIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019CARTA ORGANISASI

HAL EHWAL MURID PPU


PENGERUSI
EN SABRI B ABDULLAH
( PENGETUA)

( PENGETUA )

YM HJH TUAN NORIZAN BT

RAJA SALLEH
TIMBALAN PENGERUSI
( PK PPU )


EN HANAPI YUSOFF

NAIB PENGERUSI

( PENYELARAS KOKURIKULUM)

(SETIAUSAHA)
EN SHOLAHUDDIN OMAR


PN ZUZANA MOHD YATIM
(PENOLONG SETIAUSAHA)


LEMBAGA TATATERTIB PPU BIRO DISIPLIN
BIRO ANUGERAH DAN
PENGIKTIRAFAN PELAJAR BIRO ASRAMA PPUBIRO PENDAFTARAN DAN BIRO KESIHATAN DAN
DATA RAWATAN PELAJARBIRO APDM BIRO KEBAJIKAN

BIRO BIASISWA BIRO KECERIAANBIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 201910.3.1 JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID PPU

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID PPU BIRO ANUGERAH DAN
PENGIKTIRAFAN PELAJAR
Pengerusi: Pengerusi:
En Sabri B Abdullah - Pengetua En Sabri B Abdullah - Pengetua
Timbalan Pengerusi: Timbalan Pengerusi:
YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU
Naib Pengerusi : Naib Pengerusi :
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P
En Che Man B Masan - PK HEM En Che Man B Masan - PK HEM
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU
Setiausaha: Setiausaha:
En Sholahuddin B Omar Pn Hjh Dalina Bt Mohamed

Ahli Jawatankuasa: Ahli Jawatankuasa
Tn Hj Mohd Azmi B Mahmud - S/UDisiplin Pn Hjh Yusni Bt Daud
Pn Rohani Bt Ismail - Kebajikan Pn Hjh Ramlah Bt Che Kob
En.Sholahuddin B Omar - Pendaftaran Pn Hjh Wan Noriza Bt Wan Yusoff
Pn Hjh Roshasimah Bt Ab Rahim - Keceriaan Pn Hjh Rohasimah Bt Ab Rahim
Pn Hjh Norhayati Yahya - Biasiswa
Pn Rokiah Bt Mat Nor - Pemantapan Sahsiah BIRO PENDAFTARAN
Pn Hjh Dalina Bt Mohamed - Anugerah Pengerusi:
Tn Hj Mohd Azmi B Mahmud - Biro Asrama En Sabri B Abdullah - Pengetua
Pn Kamariah Bt Che Saman - Biro Kesihatan dan rawatan
Timbalan Pengerusi:
Pn Hjh Zan Zahaida Bt Daud - Biro APDM YM Hjh Tuan Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU
En Hanapi B Yusoff - Biro Data Naib Pengerusi :
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P
LEMBAGA DISIPLIN DAN TATATERTIB PPU En Che Man B Masan - PK HEM
Pengerusi: Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO
En Sabri B Abdullah - Pengetua Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI
Timbalan Pengerusi: En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU
YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU Setiausaha :
Naib Pengerusi; En Sholahuddin B Omar
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P Ahli Jawatankuasa
En Che Man B Masan - PK HEM Semua Guru Tingkatan
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI
En Hanapi BYusoff - Guru Ko PPU BIRO BIASISWA
Setiausaha : Pengerusi:
Tn Hj Mohd Azmi B Mahmud En Sabri B Abdullah - Pengetua
Ahli Jawatankuasa Timbalan Pengerusi:
Pn Rokiah Bt Mat Nor YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU
Pn Hjh Hasliza Bt Zakaria Naib Pengerusi :
Pn Norhayati Bt Ismail (MPP) Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P
Pn Hjh Ramlah Bt Che Kob { MPP } En Che Man B Masan - PK HEM
Pn Asmawati Bt Abdullah Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI
BIRO ASRAMA En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU
Pengerusi: Setiausaha:
En Sabri B Abdullah - Pengetua Pn Hjh Norhayati Bt Yahya
Timbalan Pengerusi: Setiausaha 11:
YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU Pn Sinazuria Bt Ab Ghani
Naib Pengerusi : Ahli Jawatankuasa
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P Semua Guru Tingkatan
En Che Man B Masan - PK HEM
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU
Setiausaha:
Tn Hj Mohd Azmi B Mahmud
Ahli Jawatankuasa
En Imran B Othman
BIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 201910.3.2 JAWATAN KUASA UNIT HAL EHWAL MURID

BIRO KEBAJIKAN BIRO PEMANTAPAN SAHSIAH
Pengerusi: Pengerusi:
En Sabri B Abdullah - Pengetua En Sabri B Abdullah - Pengetua
Timbalan Pengerusi: Timbalan Pengerusi:
YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU
Naib Pengerusi : Naib Pengerusi :
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P
En Che Man B Masan - PK HEM En Che Man B Masan - PK HEM
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU
Setiausaha: Setiausaha:
Pn Hjh Zan Zahida Bt Daud Pn Rokiah Bt Mat Nor
P S/U Ahli Jawatankuasa
Pn Rohani Bt Ismail Pn Rohani Bt Ismail
Ahli Jawatankuasa : Pn Hjh Azimah Bt Mahmood
Pn Azizah Bt Zakaria Pn Hjh Yusni Bt Daud
Pn Hjh Norliza Bt Hamzah Pn Hjh Zuzana Bt Mohd Yatim

BIRO KECERIAAN BIRO KESIHATAN DAN
Pengerusi: RAWATAN PELAJAR
En Sabri B Abdullah - Pengetua Pengerusi:
Timbalan Pengerusi: En Sabri B Abdullah - Pengetua
YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU Timbalan Pengerusi:
Naib Pengerusi : YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P Naib Pengerusi :
En Che Man B Masan - PK HEM Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO En Che Man B Masan - PK HEM
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI
Setiausaha: En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU
Pn Hjh Roshasimah Bt Ab Rahim Setiausaha :
Ahli Jawatankuasa Pn Kamariah Bt Che Saman
Semua Guru Kelas Ahli Jawatankuasa
Pn Norliza Bt Hamzah
BIRO SMM/APDM
Pengerusi: BIRO MAJLIS MPP
En Sabri B Abdullah - Pengetua Pengerusi:
Timbalan Pengerusi: En Sabri B Abdullah - Pengetua
YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU Timbalan Pengerusi:
Naib Pengerusi : YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P Naib Pengerusi :
En Che Man B Masan - PK HEM Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO En Che Man B Masan - PK HEM
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI
Setiausaha: En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU
Pn Hjh Zan Zahaida Bt Daud Setiausaha :
Ahli Jawatankuasa Pn Norhayati Bt Ismail
Semua Guru Tingkatan Pen Setiausaha :
Pn Hjh Nor Kartini Bt Mat Nor
BIRO HUBUNGAN LUAR AJK :
Pengerusi: Pn Hjh Ramlah Bt Che Kob
En Sabri B Abdullah - Pengetua Pn Hjh Norhayati Bt Yahya
Timbalan Pengerusi: En Imran B Othman
YM Hjh Tn Norizan Bt Raja Salleh - PK PPU Pn Asmawati Bt Abdullah
Naib Pengerusi :
Tn Hj Rosli B Ab Ghani - PK P
En Che Man B Masan - PK HEM
Pn Hjh Hasnah Bt Othman - PK KO
Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim - PK KI
En. Hanapi B Yusoff - Guru Ko PPU
Setiausaha :
Pn Norliza Bt HamzahBIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019
Ahli Jawatankuasa :
Pn Hjh Nor Kartini Bt Mat Nor
En Hanapi B Yusoff

SENARAI TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

MAJLIS HAL EHWAL MURID
Senarai tugas:
1. Melibatkan guru-guru dalam meningkatkan Bidang Tugas Setiausaha:
kebajikan sekolah dengan memberi fikiran dan
pandangan melalui perbincangan dalam 1. Merancang aktiviti jangka pendek dan
menggubal peraturan-peraturan sekolah dan jika Jangka panjang Majlis Hal Ehwal Murid
perlu mengkaji semula dari masa ke masa. bersama Penolong Kanan HEM.
2. Kes-kes disiplin yang berat perlu dirujuk kepada 2. Mencatat Laporan Minit Mesyuarat Majlis
Pengetua sebelum tindakan diambil ke atas pelajar Hal Ehwal Murid.
berkenaan. 3. Menentukan laporan aktiviti, surat-
3. Membincangkan masalah kebajikan murid dengan menyurat dan minit mesyuarat difailkan
tujuan untuk membimbing dan membantu dalam dan dikemaskini dari semasa ke semasa
menangani masalah tersebut. Menimbang dan 4. sementara atau buang sekolah berpandukan
menerima pandangan dan cadangan dari pelajar, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9 / 1975.
guru serta ibu bapa mengenai hal-hal yang Setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat
berkaitan dengan disiplin sekolah. pengetua boleh memanggil mesyuarat
4. Memberi bimbingan dan panduan dalam hal tergempar untuk membincangkan kes-
pelantikan pengawas-pengawas sekolah. kes berat mengenai disiplin.
5. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa bagi 5. Bekerjasama dengan pengawas sekolah
membentang dan membincangkan peraturan yang untuk menguruskan kawalan disiplin
digubal dan pindaan peraturan dan membincang dalam semua majlis sekolah.
perkara berkaitan dengan pelajar. 6. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas
6. Mesyuarat sidang kes ialah mesyuarat yang perlu dan sistem pemantauan yang berkesan.
diadakan dari masa ke masa mengikut keperluan 7. Berusaha menanam semangat cinta akan
tertentu apabila pengetua berpendapat bahawa sekolah serta mengamalkan Prinsip-prinsip
sidang demikian perlu diadakan. Rukunegara.
7. Dalam semua mesyuarat sidang kes Ahli 8. Menerima laporan pengawas / guru
Jawatankuasa dikehendaki hadir. pengawas dan seterusnya mengambil
8. Menjalankan hukuman disiplin tindakan yang sewajarnya.
sekiranya diwakilkan oleh Pengetua. 9. Menanam semangat kekitaan melalui slogan
9. Menjalankan rondaan (dengan bantuan Guru ‘SEKOLAHKU RUMAHKU’ supaya
Bertugas Harian) untuk mengesan pelajar yang peraturan sekolah menjadi satu budaya.
ponteng dan melanggar disiplin sekolah.
10. Menyediakan dan membekalkan data dan BIRO PENDAFTARAN & JADUAL
maklumat disiplin kepada Kementerian/ Jabatan KEDATANGAN PELAJAR
Pelajaran / PPD.
11. Merancang dan dan melaksanakan program Senarai Tugas :
dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan
disiplin pelajar. 1. Bertanggungjawab membuat pembahagian
12. Menjadi Pegawai Perhubungan di antara ibu / pelajar dalam tingkatan di bawah
bapa / penjaga dalam menangani masalah disiplin. jagaannya. Persetujuan Guru Penolong
Kanan
2. Menerima kemasukan pelajar baru dan
membuat penempatan mengikut kelulusan
dan minat / aliran bagi pelajar tingkatan 6
3. Membantu Penolong Kanan Ting 6 dan
Guru Biasiswa memilih pelajar yang layak
untuk diberi bantuan/biasiswa.
4. Memaklumkan kepada Pengetua/BIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019LEMBAGA DISIPLIN Penolong Kanan Ting 6
tentang jumlah pelajar dalam setiap
Senarai tugas: kelas dari masa ke masa.
1. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin 5. Memastikan surat-surat kelulusan
dan peraturan sekolah berpandukan pekeliling kemasukan pelajar baru disimpan di
Kementerian dan Jabatan Pelajaran. dalam daftar masuk (ikut tingkatan) dengan
2. Memastikan semua guru adalah guru disiplin kemas dan teratur.
dalam usaha menguatkuasakan peraturan sekolah. 6. Berada di sekolah pada hari
3. Membantu menyelesaikan masalah-masalah pendaftaran pelajar baru dan membantu
disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh guru tingkatan 6 mengagihkan kemasukan
pengawas. pelajar.
4. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk 7. Memastikan guru tingkatan memberi
mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan bilangan, nombor pendaftaran dan
serius yang boleh membawa kepada hukuman memasukkan butir-butir pelajar dalam buku
penggantungan Pendaftaran.
8. Menyemak fail-fail kemasukan pelajar
ASRAMA SEKOLAH (ASPURA) 9. dan memastikan ia kemaskini. dan
menjaga
Bertanggungjawab
menguruskan Buku Pendaftaran Pelajar.
Senarai Tugas : Buku ini mesti disimpan di pejabat.
10. Menyimpan borong-borang kemasukan
1. Menentukan objektif Kementerian pelajar baru dalam fail daftar masuk
mewujudkan asrama tercapai mengikut kelas.
2. Mengatur pembahagian tugas. 11. Menjalankan tugas-tugas lain yang
3. Memastikan pengurusan asrama berjalan dengan diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.
baik dari segi makanan, kebersihan dan senarai
aktiviti tahunan.
4. Merancang aktiviti / kegiatan asrama. KEBAJIKAN PPU
5. Memastikan peraturan asrama dipatuhi
6. Meningkatkan hubungan jawatankuasa asrama Senarai Tugas :
dengan ibu / bapa / penjaga penghuni.
1. Mengurus hal ehwal kebajikan pelajar yang
memerlukan bantuan khususnya pelajar
BIRO BIASISWA miskin, kemalangan, rawatan berterusan
(penyakit kronik), kematian, dan kecemasan
Senarai Tugas ; / bencana.
2. Mendapatkan senarai nama pelajar yang
1. Meneliti pekeliling dari kementerian Pelajaran / layak mendapat bantuan berdasarkan
Jabatan Pelajaran dan pihak penaja untuk keutamaan dan keperluan
memastikan syarat dipatuhi. 3. Merancang program untuk mengutip
2. Menyimpan rekod pemegang biasiswa sumbangan di samping meningkat
mengikut jenis dan tingkatan. keprihatian pelajar terhadap kebajikan.
3. Mengedarkan borang biasisiwa kepada pelajar 4. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar
tingkatan satu, empat dan enam mengikut masa penerima yang dikemaskini dan disahkan
tawaran. oleh Pengetua.
4. Menyemak permohonan biasiswa, menentukan 5. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar.
tarikh penghantaran, membuat penilaian dan 6. Lawatan ke rumah bagi menyampaikan
perakuan. sumbangan derma atau kematian
5. Memastikan bantuan dibankkan dan kepada keluarga pelajar.
diagihkan dengan segera. 7. Bantuan cermin mata kepada pelajar
6. Menyemak daftar pemegang biasiswa mengikut yang memerlukan.
tingkatan setiap semesta. 8. Pemberian zakat berupa pakaian
7. Memberitahu ibu bapa / penjaga pelajar yang sekolah dan kasut sekolah kepada anak
mendapat biasiswa yatim dan pelajar miskin.
8. Menyemak prestasi pemegang biasiswa dan 9. Menyalurkan derma kematian mengikut
menyampaikan laporan kepada PK HEM. jumlah pungutan yang diperolehi.
9. Menghantar surat amaran kepada ibu bapa / 10. Pemberian kupon makanan kepada
penjaga bagi pemegang biasiswa yang prestasinya pelajar miskin.
merosot. 11. Bantuan Hari Raya / Ihya Ramadan
10. Menentukan semua pemegang biasisiwa kepada pelajar miskin
mempunyai Akaun Simpanan Giro (tanpa kad) di


BIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019Bank Simpanan Nasional dan pelajar tingkatn 12. Pemberian zakat daripada badan
Enam Rendah juga mempunyai akuan sebelum korporat/bank kepada pelajar yang
ahkir bulan September tahun semasa. berkelayakan.
11. Menentukan daftar buku / rekod 13. Pendahuluan yuran persekolahan kepada
penerimaan cek / baucer di pejabat. pelajar miskin
12. Mewujudkan borang kawalan pengeluaran dan
penggunaan wang biasisiwa/ bantuan keewangan.
13. Memastikan semua buku akaun pemegang
biasiswa/ bantuan disimpan di pejabat sekolah. BIRO KECERIAAN
14. Menentukan semua dokuman disimpan Senarai Tugas ;
dengan selamat.
1. Membantu pihak sekolah mengawasi dan
mempertingkatkan kebersihan dan
keceriaan sekolah dari masa ke masa.
BIRO KESIHATAN DAN RAWATAN PELAJAR 2. Menyediakan pelan induk lanskap
Senarai Tugas ; sekolah.
3. Merancang dan menaja berbagai-bagai
1. Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti projek kebersihan dan keceriaan sekolah
ubat disediakan dan dilengkapi. seperti :
2. Menyediakan peraturan penggunaan 3.1 Kempen Kebersihan
bilik rawatan (sickbay) 3.2 Pertandingan Kebersihan
3. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan kelas
dengan kerjasama guru tingkatan / penyelaras 3.3 Pertandingan Mengarang Esei
tingkatan. Kebersihan
4. Bertanggungjawab menguruskan peperiksaan 3.4 Ceramah-ceramah kebersihan
kesihatan / gigi olah Jabatan Kesihatan. 3.5 Pertandingan poster kebersihan
5. Menyediakan Jadual Tugas bilik 3.6 Menanam bunga / pokok di
rawatan. kawasan sekolah
6. Merancang dan melaksanakan program kesihatan 3.7 Lawatan ke sekolah-sekolah
seperti ceramah, pameran, dan lain-lain. 4. Mengadakan projek-projek bersama di
7. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan. antara pihak sekolah dengan pihak luar
lain. (PIBG, Persatuan Bekas Pelajar dan
sebagainya) bagi mempertingkatkan mutu
kebersihan sekolah.
5. Menguatkuasa segala arahan dan peraturan
BIRO MAJALAH DAN BULETIN PPU sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan
dan menyelia kerja-kerja lain.
Senarai Tugas ; 6. Menguatkuasa segala arahan dan peraturan
1. Membentuk biro-biro untuk khas penerbitan Majalah sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan
Sekolah dan menyelia kerja-kerja kebersihan yang
2. Menentukan dasar mengenai percetakan, kandungan dijalankan oleh AJK ini.
dan lain-lain aspek Majalah Sekolah. 7. Menyusun jadual kerja yang dijalankan
3. Menentukan mutu dan bentuk majalah. oleh jawatankuasa ini dari masa ke masa
4. Merancang jadual kerja dari awal tahun sehingga dan membuat laporan kemajuan kerja
Majalah sekolah diterbitkan
5. Mengurus segala surat-menyurat yang diperlukan
serta kata alu-aluan daripada individu tertentu
6. Mengumpulkan, menilai dan memilih segala jenis
sumbangan kreatif guru dan pelajar.
7. Mendapatkan seberapa banyak iklan sebagai satu
sumber kewangan.
8. Mengumpulkan dan memilih gambar-gambar yang
sesuai untuk dimuatkan dalam majalah.
9. Mengurus penghantaran bahan cetakan kepada pihak
pencetak dan bertanggungjawab menyemak
kandungannya dari segi bahasa dan grafik sehingga
sempurna.BIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM PPU


PENGERUSI
EN. SABRI B. ABDULLAH
(PENGETUA)TIMBALAN PENGERUSI
YM PN. HJH.TN. NORIZAN BT. RAJA SALLEH
(PEN. KANAN PPU)


PENYELARAS KOKURIKULUM
EN. HANAPI B. YUSOFF
( GURU KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
PN. HJH. WAN NORIZA BT. WAN YUSOFFPENY. SUKAN DAN PERMAINAN
PENYELARAS KELAB & PERSATUAN PN. HJH. NOR KARTINI BT MAT NOR
PN. HJH. ROHANI BT ISMAIL


KELAB 1 MALAYSIA BOLA TAMPAR/DR. BURHANUDDIN
PN. AZIZAH BT ZAKARIA PN. NORHAYATI BT ISMAIL


BOLA BALING/UNGKU OMAR
KELAB KEPEG. & KEJURULATIHAN PN. HJH ZUZANA BT MOHD YATIM
PN. HJH. YUSNI BT DAUD


KELAB SUKAN & RIADAH BOLA JARING/AMINUDDIN BAKI
PN.HJH. NORHAYATI BT YAHYA PN. HJH. AZIMAH BT MAHMOOD


KELAB KOMUNITI & SOSIAL FUTSAL/PENDITA ZA’ABA
TN. HJ. AZMI B MAHMUD
PN. HJH ROSHASHIMAH BT
ABD. RAHIM
UNIT BERUNIFORM
KELAB SENI DAN KEBUDAYAAN
PN. HJH. RAMLAH BT CHE KOB
PENYELARAS KRS
EN. SHOLAHUDDIN B OMAR
PELAJAR- PELAJAR
BIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019CARTA ORGANISASI UNIT KELAB & PERSATUAN 2019

PENGERUSI
EN. SABRI B. ABDULLAH
(PENGETUA)

(PENGETUA)

TIMBALAN PENGERUSI
YM PN. HJH.TN. NORIZAN BT. RAJA SALLEH
(PEN. KANAN PPU)PENYELARAS KOKURIKULUM
EN. HANAPI B. YUSOFF
(GURU KOKURIKULUM)


SETIAUSAHA KOKURIKULUM
PN. HJH. WAN NORIZA BT. WAN YUSOFFPENYELARAS KELAB & PERSATUAN
(PN. HJH. ROHANI BT. ISMAIL)KELAB KEPEGAWAIAN DAN KELAB SUKAN DAN
KEJURULATIHAN RIADAH

PN. HJH. YUSNI BT DAUD (K) PN. HJH. NORHAYATI BT YAHYA (K)
PN. ROKIAH BT MAT NOR EN. IMRAN BT OTHMAN


KELAB KHIDMAT KOMUNITI DAN KELAB SENI DAN
SOSIAL

BUDAYA

PN. HJH ROSHASIMAH BT PN. HJH. RAMLAH BT CHE KOB (K)
AB RAHIM(K) PN. HJH. ZAN ZAHAIDA BT DAUD
PN. SINAZURIA BT AB GHANI


KELAB 1 MALAYSIA

PN.AZIZAH BT ZAKARIA (K)
PN. HJH. DALINA BT MOHAMED


BIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019CARTA ORGANISASI UNIT KELAB SUKAN & PERMAINAN
PPU 2019

PENGERUSI
EN. SABRI B. ABDULLAH
(PENGETUA)


TIMBALAN PENGERUSI
YM. PN. HJH.TN. NORIZAN BT. RAJA SALLEH
(PEN.KANAN PPU)PENYELARAS KOKURIKULUM
EN. HANAPI B. YUSOFF
(GURU KOKURIKULUM)


SETIAUSAHA KOKURIKULUM
(PN. HJH. WAN NORIZA BT WAN YUSOFF)
PENYELARAS SUKAN & PERMAINAN
(PN. HJH. NOR KARTINI BT MAT NOR)BOLA BALING / DR. BURHANUDDIN BOLA TAMPAR / UNGKU OMAR


PN. HJH. ZUZANA BT MOHD YATIM (K) PN. NORHAYATI BT ISMAIL (K)
PN. KAMARIAH BT CHE SAMAN PN. HJH. HASLIZA BT ZAKARIABOLA JARING / PENDITA ZA’ABA FUTSAL / AMINUDDIN BAKI

PN. HJH. AZIMAH BT MAHMOOD (K) TN. HJ. AZMI B MAHMUD (K)
PN. NORLIZA BT. HAMZAH EN. SHOLAHUDDIN B OMAR
BIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019CARTA ORGANISASI UNIT BERUNIFORM KRS PPU 2018

PENGERUSI
EN. SABRI B. ABDULLAH
(PENGETUA SMKSID)


TIMBALAN PENGERUSI
YM PN. HJH.TN. NORIZAN BT. RAJA SALLEH
(PEN.KANAN PPU)


PENYELARAS KOKURIKULUM
EN. HANAPI B. YUSOFF
(GURU KOKURIKULUM)


SETIAUSAHA KOKURIKULUM
(PN. HJH. WAN NORIZA BT. WAN YUSOFF)
PENYELARAS UNIT BERUNIFORM
(EN. SHOLAHUDDIN B OMAR)

PLATUN 1 PLATUN 2
(AMANAH) (BESTARI)
PN. HJH. HASLIZA BT ZAKARIA (K) PN. SINAZURIA BT ABD. GHANI (K)
PN. HJH. ROHANI BT ISMAIL (PK) PN. HJH. DALINA BT MOHAMED (PK)
PN.HJH. NORHAYATI BT YAHYA PN. HJH. YUSNI BT DAUD
PN.HJH. AZIMAH BT MAHMOOD PN. HJH ROSHASIMAH BT AB RAHIMPLATUN 3 PLATUN 4
(CEKAL) (DEDIKASI)
PN. NORLIZA BT HAMZAH (K)
PN. HJH. ZAN ZAHAIDA BT DAUD (K)
PN. ROKIAH BT MAT NOR (PK) PN. HJH. NOR KARTINI BT MAT NOR (PK)
PN. HJH. RAMLAH BT CHE KOB PN. AZIZAH BT. ZAKARIA
TN. HJ. AZMI B MAHMUD PN. ASMAWATI BT ABDULLAHPLATUN 5
(ILTIZAM)
PN. KAMARIAH BT CHE SAMAN (K)
EN. IMRAN B OTHMAN (PK)
PN. HJH. ZUZANA BT MOHD YATIM
PN. NORHAYATI BT ISMAILBIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019BIDANG TUGAS PENGURUSAN KOKURIKULUM PPU 2019

Majlis Kokurikulum PPU
Senarai Tugas :
1. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah – rancangan jangka panjang dan pendek.
2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun
3. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah
4. Menentukan takwim dan jadual aktiviti
5. Memastikan penglibatan pelajar adalah menyeluruh
6. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum
7. Menentukan tarikh-tarikh aktiviti-aktiviti kokurikulum dan kegiatan lain.
8. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah / negeri /
kebangsaan.
9. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan
10. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan.
11. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukan prestasi
cemerlang dalam bidang masing-masing.
12. Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan elit dilaksanakan di sekolah.

Bidang Tugas Setiausaha Kokurikulum :
1. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum sekolah
2. Menyediakan takwim dan jadual aktiviti Sukan dan Kelab/Persatuan.
3. Menyediakan peraturan kokurikulum sekolah bersama dengan Penolong Kanan PPU dan Penyelaras
Kokurikulum PPU.
4. Menentukan laporan aktiviti, surat menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.
5. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa / Penjaga untuk aktiviti pelajar
6. Menyelaras penyediaan Album Kokurikulum sekolah bersama dengan Ketua Sukan dan Kelab/Persatuan
7. Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dalam bidang kokurikulum.
8. Melaporkan kepada Penolong Kanan PPU tentang perkembangan Unit Beruniform, Persatuan & Kelab dan
Sukan & Permainan.

Senarai Tugas Penyelaras Unit Beruniform, Kelab & Persatuan dan Sukan & Permainan :
1. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam bidang yang dipertandingkan.
2. Memastikan undang-undang atau peraturan kelab dan permainan dipatuhi.
3. Menyelaras dan menganjurkan perlawanan antara Tingkatan / / Kelab / Persatuan [mengadakan
pertandingan dalaman]
4. Mengurus pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.
5. Melapor dan merekodkan keputusan pertandingan yang disertai.
6. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.
7. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik, selamat dan mencukupi
untuk digunakan.
8. Merancang aktiviti tahunan dengan Ketua Penyelaras Kokurikulum.
9. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkannya
10. Menyediakan sijil kepada ahli-ahli yang layak.

Senarai Tugas Guru Penasihat Unit Beruniform, Kelab & Persatuan dan Sukan & Permainan :
1. Membentuk Jawatankuasa Unit Badan Beruniform, Persatuan & Kelab dan Sukan & Permainan.
2. Memastikan aktiviti persatuan selaras dengan objektif sekolah.
3. Memastikan adanya peraturan dan perlembagaan.
4. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dicatat dalam perlembagaan.
5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar dan menyerahkan kepada Penyelaras untuk
simpanan dan rekod.
6. Merancang strategi untuk peningkatan Persatuan &Kelab.
7. Mengurus kewangan dan peralatan Persatuan & Kelab.
8. Memastikan minit mesyuarat dan laporan kegiatan yang disediakan dan difailkan.
9. Bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menjayakan aktiviti-aktiviti seperti PESKO, Hari Guru, Hari
Sukan dan lain-lain.
10. Mengurus surat menyurat dan segala keperluan untuk kegiatan luar sekolah.
11. Membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan.
12. Memastikan tidak ada unsur-unsur subversif tersebar / disebarkan dikalangan ahli.
13 Mencadangkan nama ahli-ahli yang layak menerima sijil kepada penyelaras unit masing-masing
BIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019
JADUAL PELAKSANAAN KOKURIKULUM PPU 2019

BIL AKTIVITI BULAN
A. KOKURIKULUM Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov
1 MESYUARAT AJK KO SEKOLAH / / / /

2 MESYUARAT ANTARA UNIT KO / /

3 MESYUARAT AJK UNIT PELAJAR / /

4 KURSUS KEPIMPINAN UNIT KO /

5 LAWATAN & REHAT MINDA / /

6 PERJUMPAAN / LATIHAN UNIT / / / / / / / / /

7 PERTANDINGAN / /
SYARAHAN/PIDATO
8 PERTANDINGAN LAGU /
PATRIOTIK
9 PUBLIC SPEAKING /

10 KUIZ KENEGARAAN /

11 HARI KOPERASI / KARNIVAL KO /

12 PROGRAM KEROHANIAN / /

13 LAPORAN DAN PENILAIAN KO / /


B. SUKAN DAN PERMAINAN Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov

1 MESYUARAT AJK SUKAN / / / /
SEKOLAH
2 MESYUARAT RUMAH SUKAN / /

3 KURSUS PENGURUSAN SUKAN / /

4 LATIHAN RUMAH SUKAN – / /
PERMAINAN
5 LATIHAN RUMAH SUKAN – / / /
OLAHRAGA & RENTAS DESA
6 KEJOHANAN MERENTAS DESA /

7 KEJOHANAN SUKAN & / /
PERMAINAN /PESTA OLAHRAGA
8 PERTANDINGAN PERMAINAN / / / /
DALAMAN
9 PROGRAM TID & SUKAN UNTUK / / /
SEMUA
10 PENILAIAN SUKAN & PERMAINAN / /


BIDANG 10

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019


M TARIKH NAMA GURU BERTUGAS M TARIKH NAMA GURU BERTUGAS

1 01.01. 19 1. TN. HJ. MOHD AZMI B. MAHMUD (K) 2 06.01.19 1. UST. MOHD SAZIDIN B. YAZID (K)
- 2. PN. NURUL KARIMAH BT. YAACOB - 2. PN. HJH AINUN BT. DAUD
05.01.19 3. EN. IMRAN B. OTHMAN 12.01.19 3. PN. NORIZAN BT. MOHAMED
4. PN. LINIWATI BT. ABD KARIM 4. PN. NOR ASMALIZA BT. MAGTAR
5. PN. HJH ZAINURA BT YUSOFF 5. PN. HJH NOR AZIRA BT. ZAKARIA
15 14.04.19 6. PN. SITI SALMAH BT. SAID 16 21.04.19 6. PN. ASMAWATI BT. ABDULLAH
- -
20.04.19 PEMANTAU: 27.04.19 PEMANTAU:
EN. CHE MAN B. MASAN (PK HEM) TN. HJ. ROSLI B. ABDUL GHANI (PKP)


3 13.01.19 1. EN. MOHAMAD RAEZI B. ISMAIL (K) 4 20.01.19 1. EN. MUHAMAD NAZIM B. SEMAN (K)
- 2. PN. HJH MAZNAH BT. MUKHTAR - 2. PN. HASLEZA BT. ABDUL SATTAR@ISMAIL
19.01.19 3. PN. NOOR AZIZAN BT. MUSTAPHA 26.01.19 3. PN. SARIMAH BT. ISMAIL
4. PN. HJH HASLIZA BT. ZAKARIA 4. PN. MISBAH BT. MOHD @ KAMARUDIN
5. PN. HJH ZAN ZAHAIDA BT. DAUD 5. PN. HJH AZIMAH BT. MAHMOOD
17 28.04.19 6. CIK ZUNAINI BT. ZAKARIA 18 05.05.19 6. PN. ROHANI BT. IDRIS
- -
04.05.19 PEMANTAU: 11.05.19 PEMANTAU:
PN. HJH. HASNAH BT. OTHMAN YM HJH TUAN NORIZAN BT RAJA SALLEH
(PK KO) (PK T6)


5 27.01.19 1. EN. ALIAS B. HAMZAH (K) 6 03.02.19 1. EN. HUSLIZAM B. HUSSEIN (K)
- 2. PN. WAN ROHASLIDA BT. WAN DAUD - 2. PN. SUZANA BT. MOHD ALIAS
02.02.19 3. PN. SULIDA BT. RAMLI 09.02.19 3. PN. NOORHANA BT. ABDULLAH
4. PN. NURDIYANA BT. ISMAIL 4. PN. SINAZURIA BT. ABD. GHANI
5. PN. AZIZAH BT. ZAKARIA 5. PN. ISMARANI BT. ISMAIL
19 12.05.19 6. PN. ZUZANA BT. MOHD YATIM 20 19.05.19 6. PN. ROKIAH BT. MAT NOR
- -
18.05.19 PEMANTAU: 25.05.19 PEMANTAU:
PN. HJH. ROHANI BT. IBRAHIM (PK PKI) PN. HJH. RASMUNA BT. MOOD NOOR @ CHE
MUHAMMAD (GKTV)


7 10.02.19 1. UST. ZAMMERI B. SULAIMAN (K) 8 17.02.19 1. PN. AZNINA BT. AMINOR (K)
- 2. PN. NOR AIZA BT. MAT YUSOFF - 2. PN. ISMAWATI BT. MAT ISA
16.02.19 3. PN. HJH YUSNI BT. DAUD 23.02.19 3. PN. SHAZRAH FIRDAUS BT. MUHYIDIN
4. PN. ROHANA BT. RANI @ ABD. GHANI 4. PN. HJH NORHAYATI BT. YAHYA
5. PN. WAN ZAHARAH BT. WAN ABAS 5. PN. SUHAIZAN BT. MOHD NOR
21 09.06.19 6. PN. HJH NIK MAZNAH BT. NIK MOHAMED 22 16.06.19 6. PN. FUDZIAH BT. A. HALIM
- -
15.06.19 PEMANTAU: 22.06.19 PEMANTAU:
EN. SEMADI B. MOHD NOR (GKSS) PN. ADURANI BT HAMZAH (GKB)


9 24.02.19 1. EN. SHAFRIZAL B. AHMAD ZULKIFLI (K) 10 03.03.19 1. EN. ZULKIFLI B. ABU BAKAR (K)
- 2. PN. HJH RAHAYU BT. HUSAIN - 2. PN. ROSILAWATY BT. OTHMAN
02.03.19 3. PN. HJH FAUZIAH BT. SAID 09.03.19 3. EN. ROSLAN B. ARIFFIN
4. PN. ROSHASIMAH BT. AB. RAHIM 4. PN. SITI MARIAM BT. MUHAMAD
5. PN. NOOR AZWA BT. MD YUSOFF 5. PN. WAN SHAMILAH BT. WAN MAHMUD
23 23.06.19 6. PN. HJH WAN LAYUSHA BT. WAN 24 30.06.19 6. PN. KAMARIAH BT. CHE SAMAN
- ABDULLAH -
29.06.19 06.07.19 PEMANTAU:
PEMANTAU: EN. HANAPI B. YUSOFF (GK KO)
PN. CHE AMNAH BT. ZAKARIA (GKSM)

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

1. EN. WEE SIANG KON (K) 1. EN. AZMAN B. YUSOFF (K)
11 10.03.19 2. CIK CHE SHAMSIAH BT. LATEH 12 17.03.19 2. PN. ZURAIDA BT. MAT HUSSAIN
- 3. PN. MAH PUI SAN - 3. PN. HJH. HANISAH BT. YUSOF
16.03.19 4. PN. NORINA BT. OMAR 23.03.19 4. EN. KHAIROSLLIZA B. MOHD ROS
5. PN. HJH WAN NORIZA BT. WAN YUSOFF 5. PN. HJH. ROHANI BT. ISMAIL
6. EN. ZULKIFLI B. ISMAIL 6. PN. NORHAYATI BT. ISMAIL
25 07.07.19 26 14.07.19
- PEMANTAU: - PEMANTAU:
13.07.19 TN.HJ. ROSLI BIN ABDUL GHANI (PKP) 20.07.19 EN. CHE MAN B. MASAN (PK HEM)


13 31.03.19 1. EN. SHOLAHUDIN B. OMAR (K) 14 07.04.19 1. EN. MOHD FADLI B. MANSOR (K)
- 2. PN. SHARIJAH BT. SEMAN - 2. PN. ROSMAWATI BT. MOHAMAD ABDUL
06.04.19 3. PN, CHE NORAL’ AIZAN BT. AB AZIZ 13.04.19 KADIR
4. PN. SITI HARIZA BT. ABDUL GHANI 3. PN. MURSYIDA BT. CHE LAH@ABDUL AZIZ
5. PN. SUHAILI BT. NGAH 4. PN. HJH DALINA BT. MOHAMED
27 21.07.19 6. PN. HJH NOR KARTINI BT. MAT NOR 28 28.07.19 5. PN. HJH FARIZA BT. AB. RAHMAN
- - 6. PN. HJH RAMLAH BT. CHE KOB
27.07.19 PEMANTAU: 03.08.19
PN. HJH HASNAH BT. OTHMAN (PK KO) PEMANTAU:
YM HJH TN. NORIZAN BT. RAJA SALLEH
(PK T6)

1. PN. NOOR HAYATI BT. MOHD NOR (K) 1. TN. HJ. MOHD AZMI B. MAHMUD (K)
29 04.08.19 2. PN. NOOR AZIZAN BT. MUSTAPHA 30 18.08.19 2. PN. LINIWATI BT. ABD. KARIM
- 3. PN. ROHANI BT. IDRIS - 3. PN. WAN ROHASLIDA BT. WAN DAUD
10.08.19 4. PN. NORLIZA BT. HAMZAH 24.08.19 4. EN. HUSLIZAM B. HUSSEIN
5. PN. NURUL KARIMAH BT YAACOB 5. PN. MISBAH BT. MOHD @ KAMARUDIN
6. PN. HJH. AZIMAH BT MAHMOOD 6. PN. ISMARANI BT. ISMAIL

PEMANTAU: PEMANTAU:
PN. HJH.ROHANI BT. IBRAHIM (PK PKI) EN. SEMADI B. MOHD NOR (GKSS)


31 25.08.19 1. UST. MOHD SAZIDIN B. YAZID (K) 32 01.09.19 1. PN. SUZANA BT. MOHD ALIAS (K)
- 2. PN. HASLEZA BT. SATTAR @ ISMAIL - 2. PN. FUDZIAH BT. ABD. HALIM
31.08.19 3. PN. ISMAWATI BT. MAT ISA 07.09.19 3. PN. HJH AINUN BT. DAUD
4. PN. ASMAWATI BT. ABDULLAH 4. PN. HJH.NORHAYATI BT. YAHYA
5. PN. NUR DIYANA BT. ISMAIL 5. PN. SUHAIZAN BT. MOHD NOR
6. PN. SINAZURIA BT. ABD. GHANI 6. PN. ZUZANA BT. MOHD YATIM

PEMANTAU: PEMANTAU:
PN. ADURANI BT. HAMZAH (GKB) PN. HJH. RASMUNA BT. MD NOOR (GKTV)

33 08.09.19 1. PN. HJH MAZNAH BT. MUKHTAR (K) 34 15.09.19 1. EN. MOHAMAD RAEZI B. ISMAIL (K)
- 2. PN. SARIMAH BT. ISMAIL - 2. PN. NORINA BT. OMAR
14.09.19 3. PN. ROSILAWATY BT. OTHMAN 21.09.19 3. PN. NOR ASMALIZA BT. MAGTAR
4. CIK ZUNAINI BT. ZAKARIA 4. PN. NOR AIZA BT. MAT YUSOFF
5. PN. HJH YUSNI BT. DAUD 5. EN. IMRAN B. OTHMAN
6. CIK HJH RAHAYU BT. HUSAIN 6. PN. ROKIAH BT. MAT NOR
PEMANTAU: PEMANTAU:
PN. CHE AMNAH BT. ZAKARIA (GKSM) EN. HANAFI B. YUSOFF (GK KO)

35 22.09.19 1. EN. ALIAS B. HAMZAH (K) 36 29.09.19 1. EN. SHAFRIZAL B. AHMAD ZULKIFLI (K)
- 2. PN. HJH NIK MAZNAH BT. NIK MOHAMED - 2. PN. NOORHANA BT. ABDULLAH
28.09.19 3. PN. ROHANA BT. RANI@ AB. GHANI 05.10.19 3. PN. WAN ZAHARAH BT. WAN ABAS
4. PN. HJH ZAN ZAHAIDA BT. DAUD 4. PN. HJH. ROHANI BT. ISMAIL
5. EN. ROSLAN B. ARIFFIN 5. PN. HJH ZAINURA BT. YUSOFF
6. PN. AZIZAH BT. ZAKARIA 6. PN. ROSHASIMAH BT. AB. RAHIM

PEMANTAU: PEMANTAU:
TN.HJ. ROSLI B. ABD. GHANI (PKP) EN. CHE MAN B. MASAN (PK HEM)

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019


37 06.10.19 1. EN. WEE SIANG KON (K) 38 13.10.19 1. EN. MOHD FADLI B. MANSOR (K)
- 2. PN. SULIDA BT. RAMLI - 2. PN. ZURAIDA BT. MAT HUSSAIN
12.10.19 3. EN. ZULKIFLI B. ISMAIL 19.10.19 3. PN. SUHAILI BT. NGAH
4. PN. SITI HARIZA BT. ABDUL GHANI 4. PN. HJH HANISAH BT. YUSOF
5. PN. HJH RAMLAH BT. CHE KOB 5. PN. NOOR AZWA BT. MD YUSOFF
6. PN. HJH.NOR KARTINI BT. MAT NOR 6. EN. SHOLAHUDDIN B. OMAR

PEMANTAU: PEMANTAU:
PN. HJH HASNAH BT. OTHMAN (PK KO) YM HJH TUAN NORIZAN BT. RAJA SALLEH
(PK T6)


39 20.10.19 1. EN. MOHD NAZIM B. SEMAN (K) 40 27.10.19 1. EN. ZULKIFLI B. ABU BAKAR (K)
- 2. PN. NOOR HAYATI BT. MOHD NOOR - 2. PN. AZNINA BT. AMINOR
26.10.19 3. PN. KAMARIAH BT. CHE SAMAN 02.11.19 3. PN. WAN SHAMILAH BT. WAN MAHMUD
4. PN. NURDIYANA BT. ISMAIL 4. EN. KHAIROSLLIZA B. MOHD ROS
5. PN. SITI SALMAH BT. SAID 5. PN. NURSYIDA BT. CHE LAH @ ABDUL
6. PN. SINAZURIA BT. ABD GHANI AZIZ
6. PN. NORHAYATI BT. ISMAIL
PEMANTAU:
PN.HJH. ROHANI BT. IBRAHIM (PK PKI) PEMANTAU:
PN. ADURANI BT. HAMZAH (GKB)


41 03.11.19 1. EN. AZMAN B. YUSOF (K) 42 10.11.19 1. PN. SHARIJAH BT. SEMAN (K)
- 2. PN. CHE NORAL ‘AIZAN BT. AB. AZIZ - 2. PN. HJH WAN LAYUSHA BT. WAN
09.11.19 3. PN. NORLIZA BT. HAMZAH 16.11.19 ABDULLAH
4. PN. SHAZRAH FIRDAUS BT. MUHYIDIN 3. PN. ROSMAWATI BT. MOHAMAD ABDUL
5. PN. HJH FARIZA BT. AB RAHMAN KADIR
6. CIK CHE SHAMSIAH BT. LATEH 4. PN. SITI MARIAM BT. MUHAMMAD
5. PN. SITI SALMAH BT. SAID
PEMANTAU: 6. PN. HJH WAN NORIZA BT. WAN YUSOFF
EN. SEMADI B. MOHD NOR (GKSS)
PEMANTAU:
PN. HJH RASMUNA BT. MD NOR (GKTV)


43 17.11.19 1. UST. ZAMMERI B. SULAIMAN (K)
- 2. PN, HJH NOR AZIRA BT. ZAKARIA
21.11.19 3. PN. HJH HASLIZA BT. ZAKARIA
4. PN. HJH FAUZIAH BT SAID
5. PN. HJH DALINA BT. MOHAMED
6. PN. MAH PUI SAN

PEMANTAU:
PN. CHE AMNAH BT. ZAKARIA (GKSM)No. 1 – Mengendalikan dan membuat laporan di perhimpunan rasmi dan harian.
No. 2 – Mengurus pelajar sakit dan kebersihan persekitaran sekolah.
No. 3 – Menanda dan menganalisis kedatangan murid dan mengisi buku laporan bertugas.
No. 4 – memantau keadaan pelajar di kantin dan kebersihan persekitaran.
No. 5 – Memantau pelajar solat zohor berjemaah.
No. 6 – Mengawal pintu pagar belakang.
Lain-lain tugas ialah mengawasi perhimpunan serta mengemaskini sebarang maklumat di papan
Kenyataan di luar pejabat.

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

JADUAL HARIAN PERHIMPUNAN PAGI


MASA 7.25 HINGGA 7.45 PAGIHARI PERKARA


AHAD PERHIMPUNAN RASMI / BACAAN YASIN


ISNIN KURIKULUM / AKADEMIK


SELASA DISIPLIN / MOTIVASI


RABU KOKURIKULUM


KHAMIS TAZKIRAH / KAUNSELOR / MOTIVASI


CATATAN : 1. SEKIRANYA TIDAK ADA PERHIMPUNAN RASMI,
KAUNSELOR MENGIKUT GILIRAN MEMBERI MOTIVASI
KEPADA PELAJAR.
2. GURU BERTUGAS HARIAN HENDAKLAH MENGAWAL
PERJALANAN PERHIMPUNAN


PERJALANAN PERHIMPUNAN RASMI (AHAD)

7.25 PAGI GURU & PELAJAR BERKUMPUL
NYANYIAN 3 BUAH LAGU
BACAAN SURAH YASSIN
LAPORAN GURU BERTUGAS
 Penyampaian hadiah (Sekiranya ada)
UCAPAN PENGETUA
8.25 PAGI BERSURAI

PERJALANAN PERHIMPUNAN HARIAN

7.25 PAGI GURU & PELAJAR BERKUMPUL
TAKLIMAT/PROGRAM KEPADA PELAJAR
7.40 PAGI MASUK KE KELAS / BERSURAI
7.45 PAGI BERMULA KELAS

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

HARI PERSEKOLAHAN TAHUN


2019
MENGIKUT PENGGAL

SEKOLAH-SEKOLAH DI NEGERI KELANTAN

MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PENGGAL
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU
01.01.2019 31.01.2019 23
01.02.2019 28.02.2019 20
01.03.2019 21.03.2019 15 12
JUMLAH HARI 58
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 9 1
22.03.2019 - 30.03.2019
I
31.03.2019 31.03.2019 1
01.04.2019 30.04.2019 22 8
01.05.2019 23.05.2019 17
JUMLAH HARI 40
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 16 2
24.05.2019 – 08.06.2019
09.06.2019 30.06.2019 16
01.07.2019 31.07.2019 23 9
01.08.2019 08.08.2019 6
JUMLAH HARI 45
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 9 1
09.08.2019 – 17.08.2019
18.08.2019 31.08.2019 10
II
01.09.2019 30.09.2019 22
01.10.2019 31.10.2019 23 14
01.11.2019 22.11.2019 15
JUMLAH HARI 70
CUTI AKHIR TAHUN 40 5
22.11.2019 – 31.12 .2019
JUMLAH 287 52
JUMLAH HARI PERSEKOLAHAN TERMASUK CUTI AM 213
JUMLAH HARI CUTI PENGGAL 74

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

HARI KELEPASAN PERSEKUTUAN

DAN

NEGERI KELANTAN

TAHUN 2019


A. HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN

BIL HARI-HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI
1 Tahun Baru 5 Februari 2019 Selasa
Tahun Baru Cina (Hari Kedua) 6 Februari 2019 Rabu
2 Hari Pekerja 1 Mei 2019 Rabu
3 Hari Wesak 19 Mei 2019 Ahad
4 Hari Raya Puasa (*) 5 Jun 2019 Rabu
Hari Raya Puasa (Hari Kedua)(*) 6 Jun 2019 Khamis
5 Hari Raya Qurban (*) 11 Ogos 2019 Ahad
Hari Raya Qurban (Hari Kedua)(*) 12 Ogos 2019 Isnin
6 Hari Kebangsaan 31 Ogos 2019 Sabtu
7 Awal Muharam (1440 Hijrah) 1 September 2019 Ahad
8 Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di- 9 September 2019 Isnin
Pertuan Agong
9 Hari Malaysia 16 September 2019 Isnin
10 Hari Deepavali 27 Oktober 2019 Ahad
11 Hari Keputeraan Nabi Muhammad (S.A.W) – 9 November 2019 Sabtu
Maulidur Rasul
12 Hari Krismas 25 Disember 2019 Rabu

B. HARI KELEPASAN AM BAGI NEGERI KELANTAN

BIL HARI-HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI
1 Tahun Baru Cina (Kedua) 6 Februari 2019 Rabu
2 Hari Nuzul Al-Quran 22 Mei 2019 Rabu
3 Hari Raya Qurban (Kedua) 1440 Hijrah (*) 12 Ogos 2019 Isnin
4 Hari Keputeraan KDYMM Al-Sultan Kelantan 11 November 2019 Isnin
12 November 2019 Selasa

(*) Tertakluk kepada perubahan

Peringatan:
Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan mingguan hari jumaat maka hari kelepasan itu tidak diganti.

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019PENGGAL PERSEKOLAHAN 2019


PENGGAL 1 PENGGAL 2
MINGGU TARIKH MINGGU TARIKH
1 01.01.19 - 03.01.19 23 23.06.19 - 27.06.19

2 06.01.19 – 10.01.19 24 30.06.19 – 04.07.19

3 13.01.19 – 17.01.19 25 07.07.19 – 11.07.19
4 20.01.19 – 24.01.19 26 14.07.19 – 18.07.19

5 27.01.19 – 31.01.19 27 21.07.19 - 25.07.19
6 03.02.19 – 07.02.19 28 28.07.19 - 01.08.19

7 10.02.19 - 14.02.19 29 04.08.19 - 08.08.19

8 17.02. 19 – 21.02.19 CUTI PERTENGAHAN 09.08.19 - 17.08.19
PENGGAL 2
9 24.02.19 – 28.02.19 30 18.08.19 - 22.08.19
10 03.03.19 - 07.03.19 31 25.08.19 - 29.08.19
11 10.03.19– 14.03.19 32 01.09.19 – 05.09.19

12 17.03.19 - 21.03.19 33 08.09.19 – 12.09.19

CUTI PERTENGAHAN 22.03.19– 30.03.19 34 15.09.19 – 19.09.19
PENGGAL 1
13 31.03.19– 04.04.19 35 22.09.19 – 26.09.19
14 07.04.19 - 11.04.19 36 29.09.19 – 03.10.19
15 14.04.19– 18.04.19 37 06.10.19 - 10.10.19
16 21.04.19– 25.04.19 38 13.10.19 – 17.10.19

17 28.04.19 – 02.05.19 39 20.10.19– 24.10.19

18 05.05.19 – 09.05.19 40 27.10.19 - 31.10.19
19 12.05.19 - 16.05.19 41 03.11.19 - 07.11.19

20 19.05.19 – 23.05.19 42 10.11.19 - 14.11.19
CUTI PERTENGAHAN 24.05.19 – 08.06.19 43 17.11.19 - 21.11.19
TAHUN
21 09.06.19 – 13.06.19 CUTI AKHIR TAHUN 22.11.19 – 31.12.19
22 16.06.19 – 20.06.19

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019


JADUAL PENCERAPAN GURU 2019A. JABATAN BAHASA –PN ADURANI BT HAMZAH

BIL NAMA GURU J F M A M J J O S
1 Mohd Sazidin B Yazid X P X
2 Noor Azizan Bt Mustapha X X
3 Che Noral ‘Aizan Bt Abdul Aziz X X
4 Noor Azwa Bt Yusof PKP X
5 Siti Hariza Bt Abd. Ghani X P
6 Ismawati Bt Mat Isa PKP X
7 Fariza Bt Abd. Rahman X X
8 Norizan Bt Mohamed P X
9 Rahayu Bt Husain P X
10 Zunaini Bt Zakaria X X
11 Liniwati @ Nurul Fatin Bt Abd Karim X X
12 Shafrizal B Ahmad Zulkifli P X
13 Alias B Hamzah X X X

B. JABATAN SAINS MATEMATIK – PN CHE AMNAH BT ZAKARIA

BIL NAMA GURU J F M A M J J O S
1 Ismarani Bt Ismail PKP X
2 Sarimah Bt Ismail PKP X
3 Aznina Bt Aminor X PKP
4 Zainura Bt Yusoff PKP X
5 Zulkifli B Abu Bakar X PKP
6 Nurul Karimah Bt Yaacob P X
7 Nor Aiza Bt Yusoff X X
8 Che Samsiah Bt Lateh P PKP X
9 Hanisah Bt Yusoff X X
10 Muhamad Nazim B Seman X X
11 Wan Layusha Bt Wan Abdullah X X
12 Roslan B Arifin X X
13 Wan Rohaslida Bt Wan Daud

C. JABATAN TEKNIK VOKASIONAL – HJH RASMUNA BT CHE MD NOOR

BIL NAMA GURU J F M A M J J O S
1 Huslizam B Husein X P
2 Rosilawaty Bt Othman X X
3 Sulida Bt Ramli X X
4 Noorhana Bt Abdullah X X
5 Nik Maznah Bt Nik Mohamed X X
6 Suzana Bt Mohd Alias X X

JADUAL PENCERAPAN

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019
D. JABATAN SAINS SOSIAL – EN SEMADI BIN MOHAMAD NOR

BIL NAMA GURU J F M A M J J O S
1 Ainun Bt Daud X X
2 Azman B Yusoff X X
3 Nor Azira Bt Zakaria X X
4 Zammeri B Sulaiman X X
5 Zulkifli B Ismail X X
6 Noor Hayati Bt Mohd Nor X X
7 Zuraida Bt Mat Husain X X
8 Rosmawati Bt Mohamed Abdul Kadir X X
9 Maznah Bt Makhtar X X
10 Siti Salmah Bt Said X X
11 Sharijah Bt Seman X X
12 Norina Bt Omar X X
13 Rohani Bt Idris X X
14 Shazrah Firdaus Bt Muhyidin X X
15 Mohamad Raezi B Ismail X X
16 Wan Shamilah Bt Wan Mahmud X P
17 Wan Zaharah Bt Wan Abas X X
18 Khairoslliza B Mohd Ros X X


E. PEGAWAI PENCERAP :PK PENTADBIRAN

BIL NAMA GURU J F M A M J J O S

1 Pn Adurani Bt Hamzah - GK Bahasa X X
2 Pn Che Amnah Bt Zakaria- GK Sains Math X X
3 En Semadi b Mohamad Nor -GK Sains Sosial X X
4 Pn. Hjh Rasmuna Bt Che Md Nor - GK Tek Vok X X


F PEGAWAI PENCERAP : PENGETUA

BIL NAMA GURU J F M A M J J O S
1 Tn Hj Rosli B Abdul Ghani (PKP) X X
2 En Che Man B Masan (PK HEM) X X
3 Pn Hjh Hasnah Bt Othman(PK KO) X X
4 YM Hjh Tuan Norizan Bt Raja Salleh (PK T6) X X
5 Pn Hjh Rohani Bt Ibrahim (PK PPKI) X X

JADUAL PENCERAPAN

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019


TARGET PEPERIKSAAN 2019


1. PENILAIAN TINGKATAN 3 (PT3)

PERATUS GRED PURATA SEKOLAH
75% 2.3


2. SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)


PERATUS GRED PURATA SEKOLAH
96% 4.20


3. SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)

PERATUS GRED PURATA SEKOLAH
100% 3.34


4. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

TINGKATAN PERATUS LULUS GRED PURATA SEKOLAH
SATU 77% 2.73
DUA 78% 2.71
EMPAT 91% 4.00

JADUAL PENCERAPAN

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

JADUAL SEMAKAN BUKU NOTA PELAJAR TAHUN 2019

A. JABATAN BAHASA – PN ADURANI BT HAMZAH

BIL NAMA GURU J F M A M J J O S
1 Liniwati @ Nurul Fatin Bt Abd. Karim X X
2 Che Noral'Aizan Bt Ab.Aziz X X
3 Noor Azwa Bt Yusof X X
4 Rahayu Bt Husain X X
5 Siti Hariza Bt Abd. Ghani X X
6 Ismawati Bt Mat Isa X X
7 Fariza Bt Abd. Rahman X X
8 Norizan Bt Mohamed X X
9 Zunaini Bt Zakaria X X
10 Shafrizal B Ahmad Zulkifli X X
11 Noor Azizan Bt Mustapha X X
12 Mohd Sazidin B. Yazid X X
13 Alias B Hamzah X X X

B. JABATAN SAINS MATEMATIK – PN CHE AMNAH BT ZAKARIA

BIL NAMA GURU J F M A M J J O S
1 Roslan B. Arifin X X
2 Sarimah Bt Ismail X X
3 Ismarani Bt Ismail X X
4 Aznina Bt Aminor X X
5 Zainura Bt Yusoff X X
6 Zulkifli B. Abu Bakar X X
7 Nurul Karimah Bt Yaacob X X
8 Che Amnah Bt Zakaria X X
9 Che Samsiah Bt Lateh X X
10 Hanisah Bt Yusoff X X
11 Muhamad Nazim B Seman X X
12 Wan Layusha Bt Wan Abdullah X X
13

C. JABATAN SAINS SOSIAL – EN SEMADI B MOHAMAD NOR

BIL NAMA GURU J F M A M J J O S
1 Ainun Bt Daud X X
2 Azman B Yusoff X X
3 Nor Azira Bt Zakaria X X
4 Zammeri B Sualaiman X X
5 Zulkifli B Ismail X X
6 Noor Hayati Bt Mohd Nor X X
7 Zuraida Bt Mat Husain X X
8 Rosmawati Bt Mohamed Abdul Kadir X X
9 Maznah Bt Makhtar X X
10 Siti Salmah Bt Said X X
11 Sharijah Bt Seman X X
12 Norina Bt Omar X X

JADUAL PENCERAPAN

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

13 Rohani Bt Idris X X
14 Shazrah Firdaus Bt Muhyidin X X
15 Mohamad Raezi B Ismail X X
16 Wan Shamilah Bt Wan Mahmud X X
17 Khairoslliza B Mohd Ros

D. JABATAN TEKNIK VOKASIONAL – PN HJH RASMUNA BT CHE MD NOR

BIL NAMA GURU J F M A M J J O S
1 Huslizam B. Husein X X
2 Wan Zaharah Bt Wan Abas X X
4 Noorhana Bt Abdullah X X
5 Nik Maznah Bt Nik Mohamed X X
6 Rosilawaty Bt Othman X X
7 Nor Aiza Bt Mat Yusoff X X X
8 Suzana Bt Mohd Alias X X
9 Sulida Bt Ramli X XGILIRAN MEMANTAU KELAS TAMBAHAN GILIRAN MENGAMBIL TINDAKAN PELAJAR
2019 PONTENG TAMBAHAN
BIL NAMA PEMANTAU HARI BIL NAMA MINGGU
1 Pn Adurani Bt Hamzah Ahad 1 En Semadi B. Mohamad Nor Pertama
2 Pn Hjh Rasmuna Bt Che Md Nor Isnin 2 Pn Hjh Rasmuna Bt Che Md Nor Kedua
3 Pn En Semadi B. Mohamad Selasa 3 Tn Hj Rosli B Abdul Ghani Ketiga
4 Pn Che Amnah Bt Zakaria Rabu 4 Pn Adurani Bt Hamzah Keempat
5 Tn Hj Rosli B Abdul Ghani Khamis 5 Pn Che Amnah Bt Zakaria Kelima
6 YM Hjh Tn. Norizan Raja Salleh Setiap Hari 6 YM Tn. Norizan Raja Salleh Setiap Minggu


JADUAL PENCERAPAN

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019


SEMAKAN BUKU RANCANGAN MENGAJAR 2019
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN IBRAHIM 2, 17000 PASIR MAS, KELANTAN


MINGGU TARIKH JABATAN PENGETUA / PKP / GK
1 03/01/19 Semua Jabatan Ketua Panitia
2 10/01/19 Semua Jabatan Guru Kanan
3 17/01/19 Semua Jabatan PKP
4 24/01/19 Semua Jabatan Pengetua
5 31/02/19 Semua Jabatan PKP
6 07/02/19 Semua Jabatan Pengetua
7 14/02/19 Semua Jabatan Guru Kanan/PK PKI
8 21/02/19 Semua Jabatan PKP
9 28/02/19 Semua Jabatan Pengetua
10 07/03/19 Semua Jabatan Guru Kanan/PK PPU/PK PKI
11 14/03/19 Semua Jabatan PKP
12 21/03/19 Semua Jabatan Guru Kanan/PK PKI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1- 22/03/19– 30/03/19
13 04/04/19 Semua Jabatan PKP
14 11 /04/19 Semua Jabatan Pengetua
15 18/04/19 Semua Jabatan PKP
16 25/04/19 Semua Jabatan Guru Kanan
17 02/05/19 Semua Jabatan PKP
18 09/05/19 Semua Jabatan Guru Kanan
19 16/05/19 Semua JaBatan Pengetua
20 23/05/19 Semua Jabatan Guru Kanan
CUTI PERTENGAHAN TAHUN – 24/05/19 – 08/06/19
21 13/06/19 Semua Jabatan PKP
22 20/06/19 Semua Jabatan Guru Kanan
23 27/06/19 Semua Jabatan PKP
24 04/07/19 Semua Jabatan Guru Kanan
25 11/07/19 Semua Jabatan PKP
26 18/07/19 Semua Jabatan Guru Kanan
27 25/07/19 Semua Jabatan Pengetua
28 01/08/19 Semua Jabatan Guru Kanan
29 08/08/19 Semua Jabatan PKP
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 – 09/08/19 – 17/08/19
30 22/08/19 Semua Jabatan Pengetua
31 29/08/19 Semua Jabatan Guru Kanan
32 05/09/19 Semua Jabatan PKP
33 12/09/19 Semua Jabatan Guru Kanan
34 19/09/19 Semua Jabatan Pengetua
35 26/09/19 Semua Jabatan Guru Kanan
36 03/10/19 Semua Jabatan PKP
37 10/10/19 Semua Jabatan Guru Kanan
38 17/10/19 Semua Jabatan Pengetua
39 24/10/19 Semua Jabatan Guru Kanan
40 31/11/19 Semua Jabatan PKP
41 07/11/19 Semua Jabatan Guru Kanan
42 14/11/19 Semua Jabatan Pengetua
43 21/11/19 Semua Jabatan PKP
CUTI AKHIR TAHUN – 22/11/19 – 31/12/19


JADUAL PENCERAPAN

MAJLIS PENTADBIR 2019

EN SABRI B ABDULLAH
(Pengetua)TN HJ ROSLI B ABDUL EN CHE MAN B MASAN

PN HJH HASNAH BT OTHMAN
(PK Ko Kurikulum) GHANI (PK Hal Ehwal Murid)
(PK Pentadbiran)PN HJH ROHANI BT IBRAHIM YM HJH TN TUAN NORIZAN BT RAJA SALLEH
(PK Pend.Khas) (PK Tingkatan 6)PN ADURANI BT PN HJH RASMUNA BT EN SEMADI B PN CHE AMNAH BT
HAMZAH CHE MD NOR @ CHE MOHAMAD NOR ZAKARIA
(GK Bahasa) MUHAMMAD (GK Sains Sosial) (GK Sains & Mate)

(GK Tek & Vok)

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

TAKWIM SEKOLAH 2019
DISEMBER 2018


HARI / PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN
TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL KOKURIKULUM TINGKATAN 6 PPKI
MURID &
KAUNSELING
SABTU 1
AHAD 2
ISNIN 3
SELASA 4
RABU 5
KHAMIS 6
JUMAAT 7
SABTU 8
AHAD 9
ISNIN 10
SELASA 11
RABU 12
KHAMIS 13
JUMAAT 14
SABTU 15
AHAD 16
ISNIN 17
SELASA 18
RABU 19
KHAMIS 20
JUMAAT 21
SABTU 22
AHAD 23 Mesy Perancang
1/2019 /
Mesy AKP
1/2019
ISNIN 24 Mesy
Kurikulum
1/2019 /
Post Mortem
PT3/ PAT
SELASA 25 HARI KRISMAS
RABU 26 Mesy Hem 1 /
Mesy Kantin
KHAMIS 27 Mesy Ko 1
JUMAAT 28
SABTU 29 Mesy Guru
1/2019
AHAD 30 Pendaftaran
Ting 1/2019
ISNIN 31 Daftar Ting
2,3,4 &5
 AKP = Pentadbiran Anggota Kumpulan PelaksanaTAKWIM SEKOLAH 2019

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

JANUARI 2019

HARI / PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN HAL PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN
TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM EHWAL MURID & KOKURIKULUM TINGKATAN 6 PPKI
KAUNSELING
SELASA 1 Orientasi Ting 1 Mesy Guru PPU Pendaftaran
1 Pelajar Baru
RABU 2 Orientasi Ting 1 Mesy Majlis
KokurikulumPPU
KHAMIS 3 Orientasi Ting 1 Diagnostik/
pelajar baru
JUMAAT 4
SABTU 5
AHAD 6 Mesy PSS 1 Orientasi Ting 4 Mesy HEM PPU Mesy Peng.
PPKI 1
ISNIN 7 Mesy Orientasi Ting 4 Mesy Majlis
WARSID Sukan PPU
SELASA 8 Mesy Disiplin 1 Mesy KK PPU Mesy Ko PPKI
RABU 9 Mesy JAB SS/ TV Mesy Agung UB Mesy Badan Perjumpaan
Beruniform PPU Persatuan
KHAMIS 10 Mesy JAB SM/B Mesy Agung Kelab Mesy Kelab &
& Persatuan Persatuan PPU
JUMAAT 11
SABTU 12
AHAD 13 Mesy JK Mesy Agung Kelab
Kewangan1 Sukan & Permainan
ISNIN 14 Program Motivasi Mesy Majlis Kelas Ptg PPU
SPM / PT3 Sukan Bermula
SELASA 15 Mesy JK
Kaunseling
RABU 16 Mesy JK Kec. Mesy Agung Perjumpaan
SPM/PT3 Rumah Sukan Kelab
KHAMIS 17 Ceramah Motivasi
(asrama)
JUMAAT 18
SABTU 19 Gotong-royong
Perdana
AHAD 20 Mesy ALK KOOP 1
ISNIN 21 Rundingcara Latihan rumah Mesy Kec STPM
SPM bermula
SELASA 22 Rundingcara
SPM
RABU 23 Perjumpaan UB kali Perjumpaan
ke-2 /Perjumpaan Persatuan
SP kali ke-2
KHAMIS 24 Taklimat Biasiswa
JUMAAT 25
SABTU 26
AHAD 27 Majlis Pelantikan
Pengawas
ISNIN 28 Rundingcara PT3 Mesy PPT6
SELASA 29 Rundingcara PT3
RABU 30 Mesy Perjumpaan KP kali Perjumpaan
Pentadbir 1 ke-2 / Perjumpaan Kelab
SP kali ke-3
KHAMIS 31 Merentas Desa
TAKWIM SEKOLAH 2019

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019
FEBRUARI 2019


HARI / PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN HAL PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN
TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM EHWAL MURID & KOKURIKULUM TINGKATAN 6 PPKI
KAUNSELING
JUMAAT 1
SABTU 2
AHAD 3
ISNIN 4
SELASA 5 CUTI TAHUN BARU CINA
RABU 6 CUTI TAHUN BARU CINA
KHAMIS 7
JUMAAT 8
SABTU 9
AHAD 10 KelasTambahan Pelancaran Keputusan
PT3/SPM Kecerian Kelas & STPM P3/2018
Bermula Sifar Sampah(3K)
ISNIN 11 Bengkel Kem. Latihan Mesy Kec
Belajar PT3/SPM Olahraga MSSD STPM
SELASA 12 Perjumpaan Ibu Keputusan Pep Majlis
Bapa Pelajar Ulangan P2 Permuafakatan
Bermasalah STPM 2018 PIBG
RABU 13 LDP 1/ 2019 Kem Kepimpinan Perjumpaan UB Keputusan Perjumpaan
kali ke-3 / STPM P1/2019 Persatuan
Perjumpaan KO
SP kali ke-4
KHAMIS 14 Lawatan Kem Kepimpinan Keputusan
WARSID STPM
UP1/2018
JUMAAT 15 Kem Kepimpinan
SABTU 16
AHAD 17
ISNIN 18 Penggambaran Terapi Basikal
Nadi Mas
SELASA 19 MUET Speaking
RABU 20 Perjumpaan KP MUET Speaking Perjumpaan
kali ke-3 / Kelab
Perjumpaan SP
kali ke-5
KHAMIS 21 MUET Speaking
JUMAAT 22
SABTU 23
AHAD 24 Pelancaran Nilam
ISNIN 25
SELASA 26 Suntikan HIV 1
RABU 27 Mesy Pemeriksaan Gigi Perjumpaan Perjumpaan
Pentadbir 2 Pelajar UB kali ke-4 / Persatuan
Perjumpaan SP
kali ke-6
KHAMIS 28 Ujian Segak Kem Masih Ada
Yang SayangTAKWIM SEKOLAH 2019

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

MAC 2019


HARI / PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN
TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL KOKURIKULUM TINGKATAN 6 PPKI
MURID &
KAUNSELING
JUMAAT 1
SABTU 2
AHAD 3 Program Guru Lawatan
Penyayang/ Berinformatif
Kempen Jom ke Pulau Pinang
Sekolah/SAJADAH
ISNIN 4 Motivasi SPM / Mesy Ko 2
PT3
SELASA 5 Mesy Guru Gempur KK
kali-2 PPU
RABU 6 Perjumpaan KP kali ke- Perjumpaan
4 / Kelab
Perjumpaan SP kali ke-7
KHAMIS 7 Post Mortem
STPM 2018
JUMAAT 8
SABTU 9 Ujian Bertulis
MUET
AHAD 10 Ujian Awal
Tahun
ISNIN 11 Ujian Awal Latihan MTQ
Tahun
SELASA 12 Ujian Awal MSSD
Tahun
RABU 13 Mesy Ujian Awal MSSD Perjumpaan
Pentadbir 3 Tahun Persatuan
KHAMIS 14 Ujian Awal MSSD
Tahun
JUMAAT 15
SABTU 16 Mesy Agung
PIBG
AHAD 17 Ujian Awal Latihan
Tahun Olahraga
ISNIN 18 Ujian Awal MTAQ PPD
Tahun
SELASA 19 Ujian Awal Celik 3M
Tahun
RABU 20 Ujian Awal Mesy Hem 2/ Semakan KK Perjumpaan
Tahun Mesy Kaunseling PPU Kelab
2
KHAMIS 21 Ujian Awal Rundingcara
Tahun Ibu Bapa STPM
JUMAAT 22

SABTU 23
AHAD 24 CUTI PERTENGGAHAN PENGGAL 1
ISNIN 25
SELASA 26
RABU 27
KHAMIS 28
JUMAAT 29
SABTU 30
AHAD 31
TAKWIM SEKOLAH 2019

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

APRIL 2019


HARI/ PENGURUSA PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN
TARIKH N KURIKULUM HAL EHWAL KOKURIKULUM TINGKATAN 6 PPKI
PENTADBIRA MURID &
N KAUNSELING
ISNIN 1 Lisan Bertutur Taklimat Terapi
BM Pengisian Pasir/Berkuda
Borang UPU
SELASA 2 Mesy AKP 2 Lisan Bertutur Taklimat Ghazwah STPM Latihan
BM Biasiswa Olahraga
RABU 3 Ceramah Isra Perjumpaan UB kali ke- Perjumpaan Perjumpaan
Mikraj 5 / Perjumpaan SP kali kelab/persatuan Persatuan
ke-8
KHAMIS 4 Kejohanan
Futsal PPD
JUMAAT 5
SABTU 6
AHAD 7 Mesy Kuri 2 /
Post Mortem
UAT
ISNIN 8 Lisan Bertutur Ceramah
BI Kesihatan
SELASA 9 Lisan Bertutur BI Mesy Disiplin 2 KOT PPD
RABU 10 Rundingcara Perjumpaan KP kali ke- Perkhemahan KO Perjumpaan
SPM 5 / Perjumpaan SP kali PPU Kelab
ke-9 /Perkhemahan KO
KHAMIS 11 Rundingcara Perkhemahan KO
SPM
JUMAAT 12 Perkhemahan KO
SABTU 13
AHAD 14 Mesy PSS 2
ISNIN 15 Rundingcara Mesy ALK Kejohanan
PT3 KOOP kali ke-2 Olahraga Negeri
SELASA 16 Rundingcara Mesy KK PPU Kejohanan
PT3 Olahraga Negeri
RABU 17 Mesy Jab Latihan Perjumpaan UB kali ke- Perjumpaan Perjumpaan
SM/BHS Kebakaran 6 / Perjumpaan SP kali Kelab Persatuan Persatuan
ke-10
KHAMIS 18 Mesy Jab Perjumpaan
SS/TV Kelab Sukan
JUMAAT 19
SABTU 20
AHAD 21
ISNIN 22
SELASA 23 Pemeriksaan
Gigi Pelajar
RABU 24 Mesy Kem Kec SPM Perjumpaan KP kali ke- Percubaan STPM Perjumpaan
Pentadbir 4 6/ Perjumpaan SP ke-11 P2 Kelab
KHAMIS 25 Kem Kec SPM Kem Teknik
Menjawab
JUMAAT 26
SABTU 27
AHAD 28
ISNIN 29
SELASA 30 Suntikan HPV 2

TAKWIM SEKOLAH 2019

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

MEI 2019


HARI / PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN
TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL KOKURIKULUM TINGKATAN 6 PPKI
MURID &
KAUNSELING
RABU 1 HARI PEKERJA
KHAMIS 2 LDP 2 / 2019 Pendaftaran Perjumpaan
6R Kelab
JUMAAT 3
SABTU 4
AHAD 5 Mesy Pentaksiran Pelancaran Program Ihya`
Perancang 2 Pelbagai Ihya Ramadhan
Instrumen Ramadhan
(SEJ)
ISNIN 6
SELASA 7 PPT
RABU 8 PPT Perjumpaan
Persatuan
KHAMIS 9 PPT
JUMAAT 10
SABTU 11
AHAD 12 PPT
ISNIN 13 PPT
SELASA 14 PPT Peperiksaan Tadarus Al-
STPM P2 Quran
RABU 15 Mesy PPT Peperiksaan Perjumpaan
Pentadbir 5 STPM P2 Kelab
KHAMIS 16 SAMBUTAN HARI GURU
JUMAAT 17
SABTU 18
AHAD 19 HARI WESAK
ISNIN 20 PPT Peperiksaan Projek
STPM P2 Keusahawanan
SELASA 21 PPT Penutup Ihya Peperiksaan Agihan Wang
Ramadhan STPM P2 Zakat
RABU 22 HARI NUZUL AL QURAN
KHAMIS 23 PPT
JUMAAT 24 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
SABTU 25
AHAD 26
ISNIN 27
SELASA 28
RABU 29
KHAMIS 30
JUMAAT 31


TAKWIM SEKOLAH 2019

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019
JUN 2019

HARI / PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN
TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL KOKURIKULUM TINGKATAN 6 PPKI
MURID &
KAUNSELING
SABTU 1
AHAD 2
ISNIN 3
SELASA 4
RABU 5 HARI RAYA AIDILFITRI
KHAMIS 6 HARI RAYA AIDILFITRI
JUMAAT 7
SABTU 8
AHAD 9
ISNIN 10
SELASA 11
RABU 12 Perjumpaan UB Mesy Kelab Perjumpan
kali ke-8/ Persatuan Persatuan
Perjumpaan SP PPU
ke -12
KHAMIS 13 SAMBUTAN Mesy KK PPU Majlis Sambutan
HARI RAYA P3 Hari Raya
JUMAAT 14
SABTU 15
AHAD 16
ISNIN 17 Majlis Hari Lahir
Pelajar Asrama
SELASA 18 Mesy Guru Kali Terapi Minda
3
RABU 19 Perjumpaan Perjumpaan KP Perjumpaan
Ibu Bapa Pljr kali ke-7 Kelab
Bermasalah
KHAMIS 20 Perjumpaan
Persatuan
JUMAAT 21
SABTU 22
AHAD 23
ISNIN 24 Mesy PSS 3 Festival
Nasyid Negeri
SELASA 25
RABU 26 Mesy Pentadbir Perjumpaan UB
6 kali ke-9
KHAMIS 27 Terapi Renang
JUMAAT 28
SABTU 29
AHAD 30TAKWIM SEKOLAH 2019

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019
JULAI 2019

HARI / PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN
TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL KOKURIKULUM TINGKATAN 6 PPKI
MURID &
KAUNSELING
ISNIN 1 Mesy Kuri 3 / Post Mortem
Post Mortem PPT STPM 2
SELASA 2 Mesy JAB SM/B Taklimat Mesy Sambutan Hari
Biasiswa Pengurusan Lahir
(Pelajar) PPU
RABU 3 Mesy JAB/ TV Perjumpaan KP Perjumpaan
kali ke-8 Kelab
KHAMIS 4 Motivasi PT3
/SPM
JUMAAT 5
SABTU 6
AHAD 7 Ceramah Mesy HEM
Kesihatan PPU
ISNIN 8 Pentaksiran Pel. Mesy HEM 3 / Rundingcara Mesy Peng PPKI
Instumen(Geog) Kaunseling ibu bapa STPM Bil.2
P2
SELASA 9 Mesy KO kali Speaking
ke-3 MUET
RABU 10 Perjumpaan Speaking Perjumpaan
UB kali ke-10 MUET Persatuan
KHAMIS 11 Speaking
MUET
JUMAAT 12
SABTU 13 Ujian Bertulis
MUET
AHAD 14
ISNIN 15
SELASA 16 Mesy AKP 3 Kem Kec PT3
RABU 17 Kem Kec PT3 Perjumpaan KP Perjumpaan
kali ke-9 Kelab
KHAMIS 18 Kem Kec PT3
JUMAAT 19
SABTU 20
AHAD 21 LDP 3/2019
ISNIN 22
SELASA 23 Minggu
Keusahawanan
RABU 24 Mesy Perjumpaan Perjumpaan
Pentadbir 7 UB kali ke-11 Persatuan
KHAMIS 25
JUMAAT 26
SABTU 27
AHAD 28
ISNIN 29 Percubaan PT3
SELASA 30 Percubaan PT3
RABU 31 Percubaan PT3 Mesy HEM Perjumpaan
PPU Kelab

TAKWIM SEKOLAH 2019

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019
OGOS 2019

HARI / PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN
TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL KOKURIKULUM TINGKATAN 6 PPKI
MURID &
KAUNSELING
KHAMIS 1 Percubaan PT3
JUMAAT 2
SABTU 3
AHAD 4 Ujian Segak
ISNIN 5 Lisan PT3/ Ujian
Segak
SELASA 6 Lisan PT3/ Ujian Suntikan HPV Cakna Anak Karnival
Segak / P1 Permainan
Kem Teknik
M’jwb SPM
RABU 7 Kem Teknik Penghayatan Perjumpaan Perjumpaan Perjumpaan
M’jwb SPM Hari Raya KP kali ke-10 PBB PPU Persatuan
Korban
KHAMIS 8 Kem Teknik Perjumpaan
M’jwb SPM Kelab
Persatuan
JUMAAT 9 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
SABTU 10
AHAD 11 HARI RAYA KORBAN
ISNIN 12 HARI RAYA KORBAN
SELASA 13
RABU 14
KHAMIS 15
JUMAAT 16
SABTU 17
AHAD 18
ISNIN 19 Latihan MTQ
Kebangsaan
SELASA 20 Ujian Mesy ALK Perkhemahan
Mendengar PT3 Koop kali ke-3 Pengakap Negeri
(BM)
RABU 21 Ujian Perjumpaan Perjumpaan
Mendengar PT3 UB kali ke-12 Kelab
(BI)
KHAMIS 22 Post Mortem
PercubaanPT3
JUMAAT 23
SABTU 24
AHAD 25 Mesy PSS 4
ISNIN 26 Percubaan SPM Kem Jati Diri
SELASA 27 Percubaan SPM Mesy Disiplin 3 Kem Jati Diri
RABU 28 Mesy Percubaan SPM Perjumpaan
Pentadbir 8 Persatuan
KHAMIS 29 Pemeriksaan Sambutan
Gigi & Rawatan Kemerdakaan
JUMAAT 30
SABTU 31 HARI KEBANGSAAN
TAKWIM SEKOLAH 2019

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019

SEPTEMBER 2019


HARI / PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN
TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL KOKURIKULUM TINGKATAN 6 PPKI
MURID &
KAUNSELING
AHAD 1 AWAL MUHARRAM
ISNIN 2 Percubaan SPM
SELASA 3 Percubaan SPM Taklimat Perjumpaan Lawatan Sambil
Biasiswa KP Baru Belajar
RABU 4 Percubaan SPM Perjumpaan Perjumpaan Kelab
PBB PPU
KHAMIS 5 Percubaan SPM Suntikan Sambutan Hari
Kancing Gigi Lahir
JUMAAT 6
SABTU 7
AHAD 8 Percubaan SPM
ISNIN 9 HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
SELASA 10 Percubaan SPM
RABU 11 Percubaan SPM Perjumpaan
Persatuan
KHAMIS 12 Percubaan SPM
JUMAAT 13
SABTU 14
AHAD 15 Ceramah Maal
Hijrah
ISNIN 16 HARI MALAYSIA
SELASA 17 Percubaan P1 Projek Masakan
& P3 STPM Bertema
RABU 18 Mesy WARSID Perjumpaan KP Percubaan P1 Perjumpaan
ke-11 & P3 STPM Kelab
KHAMIS 19 Kem Kec. Akademik Percubaan P1
Asrama
& P3 STPM
JUMAAT 20 Kem Kec. Akademik
Asrama
SABTU 21 LDP 4/2019
AHAD 22 Kem Bahasa
Melayu
ISNIN 23 MTQ
Kebangsaan
SELASA 24 Mesy Buku Terapi Bowling
Pengurusan 1
RABU 25 Perjumpaan KP Perjumpaan
Mesy Pentadbir ke-12 / Kelab
9 Taklimat
Pengisian Buku
KO
KHAMIS 26 Lawatan
Asrama
JUMAAT 27
SABTU 28
AHAD 29 Kem Sejarah
ISNIN 30 Mesy Kuri 4 /
Post Mortem
Percubaan
SPM

TAKWIM SEKOLAH 2019

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019
OKTOBER 2019

HARI / PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN
TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL KOKURIKULUM TINGKATAN 6 PPKI
MURID &
KAUNSELING
SELASA 1 Mesy Perjumpaan Terapi Aqua
Perancang 3 KP PPU
RABU 2 Mesy JAB SS/TV Perjumpaan Perjumpaan
PBB Persatuan
KHAMIS 3 Mesy JAB SM/B Solat Hajat
Perdana/Majlis
Izin Ilmu PT3
JUMAAT 4
SABTU 5
AHAD 6 Gempur SPM
ISNIN 7 Mesy Buku Ujian Bertulis PT3/
Pengurusan 2 Gempur SPM
SELASA 8 Mesy AKP 4 Ujian Bertulis PT3/
Gempur SPM
RABU 9 Ujian Bertulis PT3/ Mesy KO kali ke- Mesy Perjumpaan
Gempur SPM 4 / Pengurusan Kelab
Majlis Sukan 4 PPU
KHAMIS 10 Ujian Bertulis PT3/
Gempur SPM
JUMAAT 11
SABTU 12 HARI SUKAN NEGARA
AHAD 13
ISNIN 14
SELASA 15 RundingcaraSPM Jamuan Akhir Satu Murid
Tahun(asrama) Satu Kraf
RABU 16 RundingcaraSPM Jamuan Akhir Tahun
& Anugerah Kec.
Pengawas
KHAMIS 17
JUMAAT 18
SABTU 19 Majlis
Anugerah Kec.
KO
AHAD 20 Pengisian PAJSK
Bermula
ISNIN 21 PAT 4
SELASA 22 PAT 4 Mesy Hem 4
RABU 23 Mesy Pentadbir PAT 4 Jamuan Akhir
10 Tahun PPKI
KHAMIS 24 PAT 4
JUMAAT 25
SABTU 26
AHAD 27 HARI DEEPAVALI
ISNIN 28 PAT 124
SELASA 29 PAT 124
RABU 30 Mesy Guru kali PAT 124
ke-4
KHAMIS 31 PAT 124
TAKWIM SEKOLAH 2019

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019
NOVEMBER 2019

HARI / PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN
TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL KOKURIKULUM TINGKATAN 6 PPKI
MURID &
KAUNSELING
JUMAAT 1
SABTU 2 Jamuan Akhir
WARSID
AHAD 3 PAT 124 Ceramah
Maulidur Rasul
ISNIN 4
SELASA 5 Majlis Apresiasi
Peringkat
Negeri
RABU 6 Mesy
Pentadbir 11
KHAMIS 7 Solat Hajat Solat Hajat
Perdana/Majlis Perdana/Majlis
Izin Ilmu SPM Izin Ilmu STPM
JUMAAT 8
SABTU 9 MAULIDUR RASUL
AHAD 10
ISNIN 11 HARI KEPUTERAAN SULTAN KELANTAN
SELASA 12
RABU 13 SPM Bermula STPM Bermula
KHAMIS 14 SPM STPM
JUMAAT 15
SABTU 16
AHAD 17 SPM STPM
ISNIN 18 SPM STPM
SELASA 19 SPM
RABU 20 SPM
KHAMIS 21 SPM
JUMAAT 22 CUTI AKHIR TAHUN
SABTU 23
AHAD 24
ISNIN 25
SELASA 26
RABU 27
KHAMIS 28
JUMAAT 29
SABTU 30TAKWIM SEKOLAH 2019

BUKU PENGURUSAN SMK SID 2019
DISEMBER 2019

HARI / PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN
TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL KOKURIKULUM TINGKATAN 6 PPKI
MURID &
KAUNSELING
AHAD 1
ISNIN 2
SELASA 3
RABU 4
KHAMIS 5
JUMAAT 6
SABTU 7
AHAD 8
ISNIN 9
SELASA 10
RABU 11
KHAMIS 12
JUMAAT 13
SABTU 14
AHAD 15
ISNIN 16
SELASA 17
RABU 18
KHAMIS 19
JUMAAT 20
SABTU 21
AHAD 22 Mesy Perancang
1/2020
ISNIN 23 Mesy Daftar Ting
Kurikulum 3&5
1/2020
SELASA 24 Mesy Hem 1
RABU 25 HARI KRISMAS
KHAMIS 26 Mesy Guru
1/2020
JUMAAT 27
SABTU 28
AHAD 29
ISNIN 30 Daftar Ting Mesy Ko 1
2&4
SELASA 31 Pendaftaran
Ting 1/2020TAKWIM SEKOLAH 2019


Click to View FlipBook Version