The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SKTPI, 2021-10-08 12:34:08

MANUAL PENGOPERASIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHAP 1&2 SK TAMAN PELANGI INDAH

TAHAP 1 DAN 2
SKTPI, Johor
10 OKTOBER 2021

MANUAL PENGOPERASIAN PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN SECARA PENGGILIRAN

(MURID TAHAP 1 & 2)

Daripada,

SK TAMAN PELANGI INDAH
JOHOR

10 OKTOBER2021

PENGENALAN

“Sekolah akan Pengoperasian Kehadiran
dibuka secara Murid Secara Pengiliran
berperingkat Mengikut Enrolmen Kelas
mengikut Fasa
Pelan Pemulihan 32
Negara (PPN)
mulai 3 50% 50%
Oktober
2021. Murid akan kumpulan A kumpulan B
hadir secara (16) (16)
bergilir mengikut
”minggu Minggu 1 PdP di sekolah PdPR secara sendiri
Datuk Dr. Radzi Jidin
Menteri Kanan Pendidikan Minggu 2 PdPR secara sendiri PdP di sekolah

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA PENGILIRAN

Tanpa Penggiliran Pengiliran Tidak Terlibat Pengiliran

Rusdi murid Prasekolah Minggu 1 PdP di Minggu 2 Isma murid Tahun 4 dan
sekolah
dan rakan-rakan Izani Senah rakan-rakan

PdP di sekolah Senah PdPR Izani PdPR berdasarkan Manual
Pengajaran dan
Tahun 2 UM
Pembelajaran di Rumah
PdP di sekolah. Versi 2

PdPR secara sendiri.
o Membuat latihan/ tugasan untuk

pengukuhan dan pengayaan

o Persediaan untuk pembelajaran
minggu berikutnya

KAEDAH PEMBELAJARAN

MINGGU 1 2 34 56

PdP DI SEKOLAH PdPR PdP DI SEKOLAH PdPR PdP DI SEKOLAH PdPR

KA Pembelajaran Latihan/ Tugasan Pembelajaran Latihan/ Tugasan Pembelajaran Latihan/ Tugasan
U Pemulihan Topik S +T Pemulihan Topik U + V Pemulihan Topik W + X

M Pengukuhan Topik S Persediaan Topik U + Pengukuhan Topik U Persediaan Topik W Pengukuhan Topik W Persediaan Topik Y +
V Z
+T +V +X +X

P PdPR PdP DI SEKOLAH PdPR PdP DI SEKOLAH PdPR PdP DI SEKOLAH

U

L B Persediaan Topik S + Pembelajaran Latihan/ Tugasan Pembelajaran Latihan/ Tugasan Pembelajaran
A T Pemulihan Topik S + T Pemulihan Topik U + V Pemulihan

N Pengukuhan Topik S Persediaan Topik U + Pengukuhan Topik U Persediaan Topik W Pengukuhan Topik W
V
+T +V +X +X

Dua atau lebih topik yang bersesuaian boleh digabungkan dalam tempoh dua minggu pembelajaran untuk
memastikan kandungan kurikulum dapat diselesaikan

Mengambil kira baki kandungan kurikulum mata pelajaran yang ditetapkan dan penguasaan pembelajaran
murid sepanjang PdPR

TANGGUNGJAWAB GURU

PENGETUA/ GURU BESAR Merancang, melaksanakan PdP serta
mentaksir
Merancang pelaksanaan PdP secara
murid dengan mengambil kira baki kandungan kurikulum mata
penggiliran pelajaran yang ditetapkan

Membimbing guru dalam melaksanakan Melaksanakan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
kepada murid yang mengikuti PdP di
PdP secara penggiliran sekolah

Memastikan guru menyediakan dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang merangkumi
menyerahkan bahan pembelajaran kendiri
PdP di sekolah dan PdPR secara sendiri
murid
Menyediakan aktiviti dan bahan pembelajaran
Memantau dan melaksanakan penambahbaikan PdP
Menyenaraikan sumber pembelajaran yang boleh
Mengadakan sesi libat urus dengan ibu bapa/penjaga
digunakan oleh murid
Mengadakan aktiviti Professional Learning
Community (PLC) bagi membantu meningkatkan kefahaman Memberi arahan tugasan yang jelas kepada murid

dan kemahiran guru Memastikan murid mendapat dan memahami

tugasan pembelajaran

Memaklumkan ibu bapa/penjaga tentang tugasan

pembelajaran yang diberi kepada murid

TANGGUNGJAWAB IBU BAPA/ PENJAGA

MURID Memastikan anak/anak jagaan hadir ke
sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan
Hadir bergilir-gilir secara mingguan
oleh pihak sekolah
dan mengikut jadual waktu yang disediakan
Memastikan anak/anak jagaan
Mendapatkan bahan, melaksanakan tugasan/aktiviti PdPR
tugasan dan penjelasan
secara sendiri yang disediakan guru
daripada guru
Membantu anak/anak jagaan mendapat maklumat
Merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan
berkaitan dengan sesi PdPR
yang diberikan oleh guru
Berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk
Menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru
mendapatkan maklumat pembelajaran anak/anak
Membuat persediaan untuk sesi PdP di sekolah pada
Menyokong pembelajaran anak/anak jagaan dengan memberi
minggu berikutnya
bimbingan dan motivasi

Memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti

yang dilaksanakan oleh pihak sekolah

MURID TAHAP 1 MURID TAHAP 2

PENGISYTIHARAN ❑ Kemukakan kepada pihak sekolah
KESIHATAN sekurang-kurangnya 3 hari sebelum
sesi persekolahan bermula
❑ Isi borang pengisytiharan
kesihatan murid yang dibekalkan
oleh sekolah
▪ Penentuan tahap kesihatan
murid dan keupayaan
penjagaan kesihatan kendiri
oleh murid

AMALAN AMALAN PENGURUSAN
PENGURUSAN DIRI MURID BERGEJALA

❑ Murid diingatkan cuci Murid perlu diasingkan jika ada
tangan dengan air dan gejala.
sabun setiap kali gunakan
tandas. GMP maklumkan kepada
GK&PKHEM untuk
❑ Pensanitasi tangan juga boleh
digunakan. tindakan selanjutnya.

GK Hubungi ibu bapa/penjaga

*GMP = Guru Matapelajaran
*GK = Guru Kelas

WAKTU PULANG ▪ GMP akhir mengiring murid
ke lokasi yang ditetapkan.
Pihak sekolah mengatur waktu
murid pulang dari sekolah bagi: ▪ Murid yang dijemput dengan
• kurangkan masa menunggu lewat oleh ibu bapa/penjaga
perlu diurus selia seperti Manual
ibu bapa/penjaga. Penyuraian Sekolah.
• elakkan kesesakan.
*GMP = Guru Matapelajaran
*GK = Guru Kelas


Click to View FlipBook Version