The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SKTPI, 2021-10-08 12:24:33

PENATARAN PEMBUKAAN SEKOLAH SK TAMAN PELANGI INDAH

SKTPI, Johor
10 OKTOBER 2021

PENATARAN PENGOPERASIAN
PEMBUKAAN SEKOLAH

Daripada,

SK TAMAN PELANGI INDAH
JOHOR

10 OKTOBER2021

KEHADIRAN MURID

Tanpa Penggiliran Penggiliran Tidak Hadir

Kehadiran 100% Kehadiran 50% Sekiranya ibu bapa/penjaga memilih
untuk tidak menghantar anak ke
Penjarakan fizikal dalam bilik Penjarakan fizikal dalam bilik sekolah atas faktor kesihatan dan
darjah darjah keselamatan

Penggiliran secara mingguan Ibu bapa perlu memaklumkan
kepada sekolah

Murid lain melaksanakan Perancangan PdP yang
PdPR bersesuaian tertakluk kepada

persetujuan sekolah & ibu
bapa

KEHADIRAN GURU

Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4

Guru boleh hadir ke Guru hadir mengikut Guru hadir mengikut Guru hadir mengikut
IPS untuk kehadiran murid kehadiran murid kehadiran murid
secara bersemuka secara bersemuka secara bersemuka
melaksanakan PdPR
sekiranya capaian Guru boleh hadir ke Guru boleh hadir ke Guru boleh hadir ke
IPS untuk IPS untuk IPS untuk
internet/
kemudahan PdP melaksanakan PdPR melaksanakan PdPR melaksanakan PdPR
tidak mencukupi sekiranya capaian sekiranya capaian sekiranya capaian

internet/ internet/ internet/
kemudahan PdP kemudahan PdP kemudahan PdP
tidak mencukupi tidak mencukupi tidak mencukupi

KEHADIRAN KAKITANGAN

Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4

Perkhidmatan perlu Kehadiran Kehadiran Kehadiran
seperti kewangan kakitangan tidak kakitangan tidak kakitangan 100%

dan melebihi 80% melebihi 80%
penyelenggaraan
Kehadiran secara Kehadiran secara
Maksimum 60% berjadual dan berjadual dan
mematuhi mematuhi
Kehadiran secara
berjadual dan penjarakan fizikal penjarakan fizikal
mematuhi

penjarakan fizikalPERKARA BAHARU DALAM GARIS PANDUAN
PENGURUSAN DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH 3.0

VA KS I N A S I UJIAN KIT KENDIRI K E S E L A M ATA N
COVID-19 WARGA SEKOLAH

PENGURUSAN PEMBUKAAN SEKOL AH

VAKSINASI WARGA SEKOLAH UJIAN KIT KENDIRI COVID-19

Guru dan AKP yang belum menerima vaksin lengkap dan Murid/Pelajar Harian
menolak vaksin perlu hadir ke sekolah dan memastikan: • Ujian kendiri COVID-19 kepada murid/pelajar

I. Garis dan arahan Ketua Jabatan dipatuhi; harian dilaksanakan hanya kepada murid/pelajar
II. Ujian COVID-19 lengkap (RT–PCR) dilakukan tiga (3) yang bergejala semasa berada di sekolah.

hari sebelum hari pertama sesi persekolahan Melupuskan Kit Ujian Kendiri COVID-19
bersemuka bermula; yang telah digunakan mengikut garis
III. Ujian Kendiri COVID-19 dilakukan secara berkala panduan yang ditetapkan.
sebanyak dua (2) kali seminggu di sekolah dengan
pemerhatian pihak pentadbir sekolah;
IV. keputusan ujian dilaporkan kepada pihak sekolah;
V. sentiasa memakai pelitup muka berganda dan
pelindung muka; dan
VI. tidak berada di bilik/kawasan yang sama dengan murid
atau warga sekolah yang telah menerima vaksin
lengkap.

*kos ujian kendiri adalah tanggungan sendiri.

Pekerja perkhidmatan sokongan perlu mendapat vaksin
lengkap untuk bertugas di sekolah

TINDAKAN SEKOLAH BAGI WARGA YANG BERGEJALA

diasingkan di bilik isolasi jalani Ujian Kendiri +
dan hubungi ibu
MURID/PELAJAR bapa/penjaga Menghubungi Ibu bapa/penjaga dan
GURU & AKP PKD bagi tindakan seterusnya

Menghubungi Ibu bapa/penjaga untuk
membawa murid/pelajar pulang

Terus ke fasiliti kesihatan Memaklumkan Guru/individu yang mengurus perlu
untuk jalani ujian keputusan ujian kepada memakai pelitup muka serta
pengesahan memakai sarung tangan pakai
pihak sekolah buang, menjaga penjarakan fizikal
sekurang-kurangnya satu (1) meter
dan kerap mencuci tangan dengan
air dan sabun atau pensanitasi
tangan.

KESELAMATAN DAN KESIHATAN MURID, GURU DAN
WARGA SEKOLAH

Pelitup muka perlu Penjarakan fizikal Mencuci tangan Pensanitasi tangan Saringan kesihatan Suhu 37.5 ⁰C ,
dipakai pada setiap sekurang-kurangnya dengan air dan sabun boleh digunakan jika dilaksanakan setiap bergejala tidak
masa. Pelitup muka 1 meter pada setiap tiada air dan sabun hari di pintu masuk. dibenarkan masuk
berganda digalakkan
masa

SUSUN ATUR KELAS Memastikan pengudaraan yang baik di dalam Murid/pelajar dibenarkan memakai pakaian sesuai,
kelas. Langsir tidak menghalang aliran udara. kemas dan sopan.
• Murid/pelajar dibahagi kepada dua
kumpulan Suhu penyaman udara penyaman udara dalam PJPK dibenarkan; murid/pelajar berpakaian sukan
julat 23ºC – 26ºC. dari rumah. Aktiviti kokurikulum tidak dibenarkan.
• Kapasiti kelas dihadkan kepada
50% Ibu bapa yang memilih tidak menghantar anak Komuniti yang mendiami kuarters sekolah
ke sekolah perlu memaklumkan kepada pihak (guru/suami guru, kaki tangan/suami kaki tangan
sekolah. Tiada tindakan disiplin atau anak lelaki/keluarga lelaki yang sama-sama
mendiami kuarters tersebut secara tetap) warga
Murid/pelajar makan di dalam kelas semasa sekolah dengan syarat telah mendapat vaksin
rehat. Bagi kelas menggunakan penyaman udara lengkap.
murid/pelajar makan di ruang terbuka.


Click to View FlipBook Version