Tunas Pelangi
  • 513
  • 19
BERUANG MATAHARI MENCARI MAKANAN: KISAH DUNIA HAIWAN
WM:RM12.90/EM:RM12.90
Siri buku ini direka khas untuk meningkatan kesedaran anak-anak kecil tentang haiwan yang kewujudannya terancam. Penyemaian pengetahuan tentang haiwan-haiwan tersebut merupakan titik permulaan proses menyelamatkan haiwan-haiwan tersebut. Apabila anak-anak membesar, mereka akan sedar tentang kepentingan melindungi haiwan-haiwan daripada menjadi pupus.
Total No.of Pages:32
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications