The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

JADUAL KERJA dan TAKWIM PEPERIKSAAN SAGA 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by izwahrazak, 2019-01-15 00:36:20

JADUAL KERJA dan TAKWIM PEPERIKSAAN SAGA 2019

JADUAL KERJA dan TAKWIM PEPERIKSAAN SAGA 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SAMA GAGAH

JADUAL KERJA UNIT PENILAIAN, PENTAKSIRAN & PEPERIKSAAN 2018/2019

DALAMAN PT3 SPM PBD

Dis. 2018 Penyediaan jadual kerja unit penilaian, pentaksiran dan peperiksaan [Dalaman/PT3/SPM/PBD]

Penyelaras Peperiksaan

26.12.2018 Mesy. Kurikulum (1) 12.12.18 Pengumuman Keputusan 26.12.2018 Penubuhan Jawatankuasa
PT3, 2018 PBD

SU PT3 Pentadbir / SU PBD

JAN 15.01 Penyerahan senarai Mesy. Kurikulum (2): Post 15.01 Mesy. JK PBD (1): menetap
penggubal soalan tahun 15.01 Mortem PT3, 2018 hala tuju, matlamat, jadual
2019 (semua MP) aktiviti, dsb

KP / SUPD SUPT3 / KETUA PANITIA SU PBD / JK PBD

*TPBD : Templat Pelaporan Bilik Darjah

29.01 Mesy. Kurikulum (3): Penetapan TOV dan sasaran SPM & PT3 Minggu 1&2 Memuat turun TPBD untuk
Januari semua mata pelajaran

SUPD / SU PT3 / SU SPM GURU MP

Feb - Julai Pelaksanaan Pentaksiran Tempoh Perlaksanaan PBD
Berasaskan Sekolah (PBS) Jan - Nov (Aktiviti Pentaksiran dan
FEB
Pemberian skor)

Pengetua/ SU SPM/ GKMP/ GURU MP

KPS/ PS

Merekod pentaksiran dan

* Pendaftaran Calon PT3 1.02 - 28.02 Pra Pendaftaran Calon SPM Jan - Nov mengemaskini maklumat
dalam TPBD

SU PT3 SU SPM Guru MP / SU PBD

Penyerahan kertas soalan Pendaftaran Calon SPM Penjaminan Kualiti :
Mulai 04.03 UP1 1 - 30.03 2019 Melalui Atas Talian Jan - Nov Pementoran, Penyelarasan,

SPAT Pemantauan dan Pengesanan

Guru MP / SUPD SUP SPM JK PBD / GK MP

11 - 15.03 UJIAN PRESTASI 1 Pelaksanaan PAJSK :
Mencetak Kenyataan i) SEGAK/BMI Penggal 1
18 - 22.03 Pengisian Markah UP1 Jan - Mac Guru PJK/Guru Penasihat Koku
@SAPS 18.03 Semakan Calon SPM
(Semak Dan TT Calon)
MAC SUPD / GURU MP SUP SPM

21.03 Pengumuman Keputusan Jan - Nov Pelaksanaan PAJSK : ii)
SPM 2018 Koku dan ekstra Kurikulum

SUP SPM Guru PJK/Guru Penasihat Koku

22.03 Post Mortem UP1 22.03 Semakan Dan Penghantaran Mac - Mei Pelaksanaan Ppsi:
Pendaftaran Calon SPM i) Ting. 1 [IMK DAN ITP]
2019 Melalui SPAT

SUPD SUP SPM KAUNSELOR
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
23 - 31.03

Permohonan Semakan Dan 4.04 Mesy. JK PBD (2): Pelaporan,
01.04 - 15.04 Pembetulan Maklumat Calon Isu perlaksanaan &
penjaminan kualiti
SPM * Tanpa Bayaran

SU SPM SU PBD / JK PBD

Permohonan Semakan Dan

APRIL Mulai 22.4.19 Penyerahan Kertas Soalan 16.04 - 15.05 Pembetulan Maklumat Calon
PPT SPM *Bayaran RM30

Setiap Kali Pembetulan

SUPD/ GURU MP SU SPM

30.04 Tarikh Akhir Permohonan
CBK dan Pengecualian PBS

SU SPM

29.04 - 15.05 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
Tarikh Akhir Pendaftaran
Mulai 2.05 Pengisian Markah PPT
@SAPS Calon Lewat
15.05
Guru MP Tarikh Akhir Permohonan
Pindah Pusat Calon SPM

MEI Tarikh Mula Permohonan

25.05 - 09.06 CUTI Pindah Menumpang
16.05 Cetakan Dan Penyerahan

Slip Kenyataan Kemasukan

SPM
PERTENGAHAN TAHUN

DALAMAN PT3 SPM PBD

JUN 12.06 Post Mortem PPT Jun - Ogos Pelaksanaan PAJSK :
JULAI ii) SEGAK BMI Penggal 2
OGOS
SUPD Guru PJK/Guru Penasihat Koku
SEPT
OKT Mulai 15.07 Penyerahan Kertas Soalan 15 - 31.07 Penyediaan Rekod
PRCBN PT3 1 - 30.08 Kemasukan Markah PBS
SPM
19.07 GURU MP
SU SPM
Persediaan Dewan
Peperiksaan utk Prcbn PT3 Kemasukan Markah PBS
(ULBS, PLBS, PEKA dan
SU PT3 Kerja Kursus)

*5 - 9.08 22 - 26.07 PERCUBAAN PT3 SU SPM

26.07 Psikometri PT3 26.07 Pelaksanaan Ppsi:

KAUNSELOR ii) Ting. 3 [UAK/ IMK/ IKP]
Persediaan Ujian Lisan KAUNSELOR
Bertutur PT3
29.07 Mesy. JK PBD (3): Pelaporan,
1 - 30.08 SU PT3 1.08 Isu perlaksanaan &

UJIAN LISAN penjaminan kualiti
BERTUTUR PT3
SU PBD / JK PBD

1.08 Kemasukan markah Prcbn
PT3 untuk dianalisa

Guru MP / SU PT3

6.08 Post Mortem Prcbn PT3

GK /KP MP/ SU PT3

Persediaan

8.08 bahan/kelekapan Ujian

Lisan Mendengar PT3

SU PT3

10 - 18.08 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

Mulai 26.09 UJIAN LISAN Verifikasi, Semakan Akhir
7 - 24.10
14 - 24.10 19 - 20.08 MENDENGAR PT3 20.08 - 30.08 Dan Penghantaran Markah

(BM, BI, BA) PBS SPM Ke LPM

SU SPM

Mulai 19.08 Penyerahan Kertas Soalan
PRCBN SPM

Guru MP / SU SPM

Persediaan Dewan

29.08 Peperiksaan utk PRCBN

SPM

SU SPM

3 - 25.09 PERCUBAAN SPM

Penyerahan Kertas Soalan 26.09 Persediaan Dewan *25.09 Psikometrik T5
PAT Peperiksaan utk PT3

Guru MP SU PT3 Kaunselor

PEP. AKHIR TAHUN 30.09 - 8.10 UJIAN BERTULIS PT3 Mulai 1.10 Pengisian Markah PRCBN
TING. 4 SPM @SAPS

PEP. AKHIR TAHUN Guru MP / SU SPM
TING 1 & TING 2
*21.10 Mesy. JK Verifikasi Skor 8.10 Post Mortem Prcbn SPM 8.10 Mesy. JK PBD(4):
PT3 Post Mortem PBD
GK /KP MP/ SU SPM
SU PT3/K. Pentaksir/ Pentaksir/JKV Verifikasi, Semakan Akhir SU PBD / JK PBD

15 - 30.10 dan Penghantaran Markah
Prcbn SPM secara atas

talian

SU SPM

* Penerimaan Bahan/Alat
Tulis SPM dari LPM

SU SPM

24.10 Persediaan Dewan
Peperiksaan utk SPM

SU SPM

Lawatan Pusat Peperiksaan
Ketua Pengawas/SU SPM

NOV *1.11 Pengisian Markah PAT *1.11 Pengisian Markah PT3 4.11 - 4.12 SPM Nov Percetakan Laporan Pelajar,
@SAPS Secara Atas Talian Laporan PAJSK, Psikometrik

Guru MP SU PT3 / Pentaksir Guru MP / Guru Ting. / SU PBD
CUTI AKHIR TAHUN
23.11 - 31.12

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SAMA GAGAH

TAKWIM PEPERIKSAAN / PENTAKSIRAN 2019

BIL PEPERIKSAAN AWAM TARIKH

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 1 - 30 Ogos 2019
i. Ujian Lisan Bertutur (BM, BI, BA(KBD) 19 - 20 Ogos 2019

ii. Ujian Lisan Mendengar 17 - 27 Sept 2019
1  Bahasa Melayu 30 Sep - 8 Okt 2019

 Bahasa Inggeris 4 – 30 Jun 2019
 Bahasa Arab ((Al-Lughah Al Arabiah Al Mu'asirah) 18 – 20 Jun 2019
iv. Maharat Al-Quran & Hfz Al-Quran (KBT) 15, 16, 17, 21 dan 22 Oktober 2019
v. Ujian Bertulis PT3 (BM, BI, Sejarah, Geografi) 4 Nov - 4 Dis 2019
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN)
2 i. Ujian Lisan TARIKH
ii. Ujian Bertulis 11 - 15 Mac 2019
3 Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) 29 April - 15 Mei 2019
4 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 22 - 26 Julai 2019/ 5 - 9 Ogos 2019
03 – 25 September 2019
PEPERIKSAAN DALAMAN 07 – 23 Oktober 2019
1 Ujian Prestasi 1
2 Peperiksaan Pertengahan Tahun TARIKH
3 Peperiksaan Percubaan PT3 12 Disember 2019
4 Peperiksaan Percubaan SPM
5 Peperiksaan Akhir Tahun 21 Mac 2019

TAKWIM PENGUMUMAN KEPUTUSAN
1 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)
2 Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)


Click to View FlipBook Version