The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KC, 2015-05-31 06:20:37

Canis Frisiae 2010

CANIS FRISIAE 2010

DEKBERICHT

Engelse cockerspaniel
Op 27 en 27 juni j.l. werd Nina van de Dollardhoeve, een chocolade bruin met tan teefje, gedekt door Norton
Sable Star vom Eschenweg, een sable (dek)reu.
Dus eind augustus worden de pups verwacht.
Beide ouderdieren zijn DNA getest.
Eig.: G. C. de Boer, Sint Johannesga tel.: 0513-551465

HONDSNIEUWS

Teckel uit Winterswijk 16 dagen vast in riool (juli 2010)

Op de bovenste foto’s ziet u de hulpverleners aan het werk om de teckel te bevrijden; op onderstaande foto staat
een medewerkster van de Dierenambulance met de geredde hond in haar armen.

Haar eigenaren zaten in zak en as vanwege de vermissing van de
ruwharige teckel Tessa.
Haar buurvrouw hoorde op een gegeven moment een zacht blafje komen
uit het riool en besloot de hulpdiensten in te schakelen. Toen de deksels
van de putten werden afgehaald bleek de vermiste teckel er in te zitten.
De vier meter lange endoscoop van de dierenambulance bleek te kort.
De gemeente schakelde de plaatselijke rioolservice in en via lange
sondes kon Tessa na drie uur eindelijk in beeld worden gebracht.
Brandweermannen maakten de straat open en uiteindelijk lukte het om
de sterk vermagerde teckel te bevrijden.
Het beestje was licht uitgedroogd en is naar de dierenarts gebracht ter controle.
De dierenambulance hoopt dat de buis wordt afgedicht om nieuwe incidenten te voorkomen.

Posttarieven 2010 (augustus 2010)

Gelezen door Ineke Plaizier-Bergman in de Leeuwarder Courant van 21.8.2010

De nieuwe posttarieven voor kleine hondjes vanaf 1 september 2010 zijn alsvolgt:

hondjes die door de brievenbus kunnen, mits niet groter dan 20x30 cm 1,50 euro

dikke hondjes.die als pakketje moeten worden aangeboden 5,- euro

agressieve hondjes, die het pakketje van binnenuit aanvreten en een

gevaar zijn voor de toch al overbelaste postbesteller 10,- euro

langwerpige hondjes die slecht in de wagen passen 15,- euro

ronde hondjes die weg kunnen rollen, in het ergste geval de gracht in,

waardoor ze er weer uitgevist moeten worden 20,- euro

lawaai keffertjes die op de zenuwen van de toch al overbelaste

postbesteller werken 25,- euro

En aantekenen 30,- euro

FRIESE HONDENRASSEN IN DE KNEL

Muursteen 'De Gekroonde Waterhont'

Plaatje afkomstig uit het boek:
“De Wetterhoun een eigenzinnig fenomeen”© van Wiebe Dooper

De belangstelling voor de wetterhoun neemt af. Het ras heeft het moeilijk.
Tijdens de fokkersbijeenkomst op 31.1.2010 werd gesproken over het behouden van de Wetterhoun voor de
toekomst. “Van de wetterhûn zijn er in Nederland nog maar zo’n achthonderd. Vorig jaar zijn er vijftig geboren
en gingen er honderd dood.'', aldus Paul Bouman van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen.
Mevr. H. Cnossen, medewerkster van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en tevens eigenaar van een
Wetterhoun, liet een kritisch geluid horen t.a.v. het openen van het stamboek voor outcross-honden. Ervaring uit
de paardenwereld leert dat veel van het karakter en uiterlijk van het geliefde ras verloren gaat wanneer een ander
ras wordt ingekruist. Bovendien is het met het Wetterhounenras niet hopeloos gesteld als je de percentages
afwijkingen binnen het ras zoals deze door de fokadviescommissie zijn berekend, bekijkt. Deze percentages
liggen aanzienlijk lager dan bij de gemiddelde zeldzame huisdierrassen waar soms sprake is van wel 3% van een
bepaalde afwijking.
Ook voorzag mevr. Cnossen problemen bij de plaatsing van de pups na de eerste outcross waardoor er volgens
haar weinig fokkers bereid zullen zijn hiermee aan de gang te gaan. Zij stelde voor om op grote schaal te gaan
fokken (b.v. 200 – 300 nakomelingen per jaar) en omdat de Nederlandse markt daarvoor niet groot genoeg is,
zich meer te gaan richten op het buitenland. Volgens de FAO-risicoclassificatie is een ras met minder dan
vijfduizend vrouwelijke fokdieren kwetsbaar en met minder dan duizend vrouwelijke fokdieren bedreigd.
Daarom is CentraleGenenbankNederland in samenwerking met de NVSW begonnen om van reuen van
Wetterhoun (en Stabijhoun) sperma op te slaan in de genenbank. De opslag van sperma zou voor de toekomst
een optie kunnen zijn om een brede genetische variatie te behouden. Bovendien zou er misschien iets minder
kritisch gekeken kunnen worden naar de huidige fokdieren om zo geen dieren uit te sluiten voor de fokkerij.
Volgens de fokadviescommissie leiden veel dekkingen niet tot resultaten doordat de reuen niet willen dekken of
de teven niet opnemen zodat er dus erg weinig nieuwe aanwas is. Een veelvuldig voorkomende, maar goed
behandelbare afwijking is een vertraagd werkende schildklier. Dit veroorzaakt sloomheid, weinig lust tot spelen
en een symmetrische kaalheid. Hier loopt momenteel een onderzoek naar om de omvang, de herkomst, de
diagnostiek en eventuele fokmaatregelen vast te stellen. Verder hebben de stappen die de FAC heeft genomen er
juist toe geleid dat er momenteel zo weinig rasproblemen binnen de huidige populatie Wetterhounen is.
Bij outcross wordt gedacht aan de Curly-coated Retriever, de Samojeed en de Hongaarse Kuvasz. Voor een
onderzoek naar de mogelijkheden is een verzoek ingediend bij de Universiteit van Wageningen.

Geschiedenis van de Wetterhoun
De oorsprong van de Wetterhoun, die al eeuwen lang in Friesland voorkomt, is onduidelijk en tot op heden niet
achterhaald.
In meerdere opzichten vormt de Wetterhoun een ras dat uniek genoemd mag worden. Om te beginnen vertoont
hij met zijn brede schedel, de wat grimmige oogopslag en die typische astrakanvacht, uiterlijk nauwelijks enige
gelijkenis met enig ander hondenras.
De Wetterhoun heeft iets totaal origineels, het is een ras apart!
Gezien zijn bouw en vachtstructuur ligt het nog het meest voor de hand, dat zijn afkomst ligt in Noord Europa en
dat dit type hond door zeelieden in Friesland achtergelaten werd.
De Wetterhoun zou dan zijn ontstaan uit kruisingen van de, via de zee geïmporteerde dogachtigen (enigszins
lijkend op de Tibetaanse dog) met de in Friesland voorkomende inheemse jachthonden. De oude Friezen
vertelden echter ook dat zigeuners vroeger van die dogachtige honden bij zich hadden.
Ook over zijn naam bestaan verschillende veronderstellingen; misschien gaat het gewoon over een waterhond,
want wetter is het Friese woord voor water. De Wetterhoun kwam ook het meeste voor in (waterrijke) lager
gelegen streken van Friesland maar het zou dus ook kunnen duiden op zijn afkomst: van over het water
meegebracht door zeelieden.

Gebruik

De Wetterhoun behoort tot de rasgroep "Staande Jachthonden, Spaniels en

Retrievers".
De Wetterhoun is een veelzijdige werkhond, die op ‘huis en haard’ past. Een
‘beer’ van een hond, soms een tikkeltje onbehouwen, maar een echte

doordouwer. Een uitstekende kameraad en huishond, die zich sterk hecht aan de

huisgenoten. Ook als jachthond, mits goed en consequent getraind, wordt hij

gewaardeerd. Voor een goede conditie, zowel lichamelijk als emotioneel, moet deze hond veel beweging worden
gegund en moet hij veel buiten zijn.
In het verleden kwam hij het meest voor in de waterrijke gebieden van Friesland: de Zuid West hoek en het zgn.
“Lage Midden” (het Friese merengebied). Het was de hond van boeren en arbeiders, die met hem gingen jagen
op visotters en bunzingen, twee diersoorten die zich niet zonder slag of stoot lieten overmeesteren, maar die hem
ook gebruikten als waak- en erfhond. De Wetterhoun (andere naam: Friese krulhaar of otterhond) is dan ook
zeker niet bang uitgevallen. Ook de vachtstructuur maakt hem zeer geschikt voor het buitenleven en waterwerk.
Verder werd de Wetterhoun vroeger gebruikt als trekhond: hij werd voor de kar gespannen om bijvoorbeeld
melkbussen te trekken.
Maar in de eerste plaats was en is hij een betrouwbare en zorgvuldige heem- en jachthond,
Aan enkele enthousiaste liefhebbers uit de veertiger jaren van de vorige eeuw is het te danken dat de Wetterhoun
in zijn oorspronkelijke vorm bewaard is gebleven.

Karakter van de Wetterhoun
De Wetterhoun heeft over het algemeen een zacht karakter en is erg baas gericht; als je de Wetterhoun goed
verzorgt, zal deze voor je door het vuur gaan.
Meestal duurt het een tijdje voordat mensen door hebben hoe ze een Wetterhoun moeten trainen omdat deze
honden meestal een beetje hun eigen gang gaan en op andere dingen reageren. Een Wetterhoun met harde hand
aanpakken is uit den boze want dan zullen ze over het algemeen weigeren om de opdracht uit te voeren. Hoewel
sommigen erg eigenwijs zijn, zijn ze vaak makkelijk te verleiden want ze doen graag iets voor iets lekkers.
De Wetterhoun kan wat terughoudend zijn naar vreemde mensen, maar mag dan nooit agressief zijn. Als ze
opgroeien met andere honden en dieren, zijn ze heel sociaal naar de dieren uit de eigen groep.

Aard
Moedig, scherp, zelfstandig, waakzaam, harde werker, intelligent, met deze woorden is het karakter van de

Wetterhoun het beste te omschrijven.
De Wetterhoun is een rustige hond met een zacht karakter. De hond is enigszins
eigenzinnig en is niet zomaar vertrouwd met iedereen. Hij is erg geduldig met
kinderen en erg betrouwbaar. Hij is een prima waakhond maar zeker niet agressief.
In vergelijking met de Friese Stabij houdt de Wetterhoun nog meer van het buiten
zijn, wie eigenlijk geen tijd heeft om dagelijks met zijn hond ‘op stap te gaan’ moet
niet aan een Wetterhoun beginnen!

Een tegel met de afbeelding van Fimme fan de Frije Wetters

Verzorging van de Wetterhoun
Met uitzondering van de kop en de benen is het gehele lichaam bedekt met dikke krullen van stevig, dicht haar
dat, als het goed is vrij grof en een beetje vettig aanvoelt en dat een heel eigen geur heeft. De verzorging is
minimaal: bij rui een paar keer goed doorborstelen of even met een vochtige hand de hond een aantal keren
stevig aanhalen. Ook dan haal je er heel wat dood haar uit. Rond de oren en de broek van de hond willen nog wel
eens wat verviltingen komen. Het is verstandig deze vroegtijdig te verwijderen door deze uit te borstelen of
indien dat niet meer kan, weg te trekken.
De vacht hoeft niet gewassen te worden en op het moment dat de hond bejaagd is, is het verstandig helemaal niet
te wassen omdat dit de vetlaag van de ondervacht aantast waardoor de hond te langzaam opdroogt. Bij een goede
vachtverzorging is de hond nadat hij heeft gezwommen na een half uur weer min of meer droog.

Kenmerken
Het ras komt voor in de kleuren zwart en zwart-wit (zwart-bont), bruin en bruin-wit (bruin-bont). De zwarte en
bruine honden hebben overigens bijna altijd wel ergens een witte vlek.
De stugge astrakanvacht met de beschermende vettige ondervacht, het forse brede hoofd en de spiraalstaart
geven de Wetterhoun zijn karakteristieke voorkomen. Het is een middelgrote, krachtige en compact gebouwde
hond; de ideale maat is voor een reu 59 cm en voor een teef 55 cm.
Om zijn karakter beter te kunnen begrijpen moet men enig inzicht hebben in de wijze waarop hij ooit voor de
jacht is geselecteerd. Want ook als jachthond werd en wordt hij zeer gewaardeerd. De ‘Wetter’ jaagt bij voorkeur
kort bij zijn baas. Het is geen voorstaande hond, echter wel een goede apporteur en vooral een uitstekende en
vasthoudende zoeker. Zijn gekrulde, enigszins vettige vacht beschermt hem tegen de meest barre
weersomstandigheden. Dichte rietkragen of dichte onderbegroeiing en zelfs braamstruiken zijn hindernissen
waartegen hij ruimschoots is opgewassen. Het is een hond die tegen een stootje kan.

Ondanks zijn wat grimmige uiterlijk heeft de Wetterhoun een zeer
aanhankelijke en gevoelige natuur, waardoor hij zich vooral aan de
huisgenoten in sterke mate hecht. Hij wordt nu vooral gewaardeerd als
een uitstekende waakhond: de ideale heemhond.

Opvoeding van de Wetterhoun
Deze soms wat eigenwijze hond heeft een consequente baas nodig die
van aanpakken weet. De hond is keihard voor zichzelf maar als baas moet je deze hond niet te hard aanpakken
omdat je dan het risico loopt dat de hond niets meer voor je doet. Een Wetterhoun heeft een strenge doch
rechtvaardige baas nodig die niet van fysiek straffen houdt. Het is zeer zeker geen hond voor mensen die voor de
eerste keer een hond nemen of ze moeten zich erg goed hebben laten informeren over het ras, maar ook dan moet
je zeker je mannetje kunnen staan bij deze honden.

Overige informatie over de Wetterhoun
Ook nu is de populatie van deze bijzondere hond klein (700 tot 800 in de wereld), hoewel het ras weer aan
populariteit wint en men hem steeds vaker op Nederlandse tentoonstellingen ziet.
De Wetterhoun heeft samen met de Friese Stabij in Nederland een eigen rasvereniging.

VRAAG HET AAN FIKKIE

Deze keer luidde de vraag: waarom blaffen honden eigenlijk en wat kun je doen als dat aanleiding begint
te geven tot irritatie bij de buren?

De ene hond zal wat vaker blaffen dan de andere. Als je hond (te) veel blaft dan kun je nog zulke goede buren
hebben maar op een gegeven ogenblik komt die goede relatie met hen toch flink onder druk te staan door dat
blaffen van jouw trouwe maatje. Er zijn al heel wat burenruzies ontstaan door het blaffen van honden.
Voor honden is blaffen echter een heel normale zaak. Het is voor hen een vorm van communicatie:
- Het kan zijn dat een hond blaft omdat hij je waarschuwt. Hij laat ons merken dat er iets

aan de hand is. Hij verdedigt zijn gezin en territorium en waarschuwt door het blaffen
tevens elke mogelijke indringer.
- Honden kunnen blaffen omdat hij om hulp vraagt: b.v. één van zijn roedelleden verkeert
in gevaar of er is brand in huis.
- Honden kunnen blaffen om aandacht te krijgen (zelfs als dit negatieve aandacht is): b.v.
als de baas boos naar de bench komt om te zeggen dat het geblaf moet ophouden. De
hond voelt zich dan in ieder geval niet meer alleen en merkt dat het blaffen effect heeft
want zijn baas komt bij hem.
- Honden blaffen uit enthousiasme: geef hier die bal, ik wil hem nu, gooi die bal/stok nou,
ik hou het niet meer, toe nou, ik vind dit zo leuk…!
- Honden blaffen naar voorbijgangers, zoals de postbode en fietsers. Als ze in de buurt
van zijn terrein komen, blaft hij en zie, ze lopen door dus krijgt hij het idee dat ze
weggaan vanwege zijn geblaf terwijl ze eigenlijk gewoon passeren. Hij voelt zich
helemaal top want zijn blaffen is beloond.

Al deze vormen kunnen onder het kopje redelijk normaal blaffende honden worden gezet
maar wat te doen indien dit geblaf ontaard in storend geblaf?
Hier staat bewust storend, want als je hond geen “probleemblaffer” is moet je hem niet
voor elk blafje op zijn kop geven, want dan bestaat de kans dat je er een zielig hoopje
frustratie van maakt.
Om echter overmatig blaffen te stoppen is het erg belangrijk dit gedrag in ieder geval
nooit te (laten) belonen. Maar wat moet je dan wel doen?
Terechtwijzen: de hond moet weten dat zijn gedrag niet gewenst is. Je kunt korte commando’s gebruiken, zoals
“Foei”, “Stil” of “Stop”. Zorg ervoor dat je de aandacht van de hond hebt voor je het commando gebruikt. Het is
ook belangrijk dat hij ophoudt met blaffen wanneer je het commando zegt. Sommige eigenaren proberen het
geluid van hun hond met de stem te overtreffen: KOP DICHT! Dit zal de relatie met je buren ook al niet
bevorderen, maar zeker ook die met je hond niet! Hij begrijpt er waarschijnlijk niks van. Een hond verstaat niet
letterlijk wat je zegt. Hij hoort enkel de luide klanken en vindt dit geweldig! Je blaft met hem mee! Leuk, ik ben
goed bezig. Als hij het dan ook weer doet, krijgt hij misschien een correctie en dan snapt hij er helemaal niks
meer van.
Als de hond in jouw ogen te enthousiast wordt in zijn spelen waardoor hij teveel gaat blaffen, stop je het spel tot
hij weer kalmer is.
Ga nooit naar je (jonge) hond toe als je merkt dat hij blaft om om aandacht te vragen. Als je dit wel doet, beloon
je dit foute gedrag en wordt het alleen maar erger. Negeer hem tot hij ophoudt met blaffen, ga pas naar hem toe
als hij niet (meer) blaft en geef hem dan een beloning. Hoe moeilijk dit in het begin ook is; even doorbijten!
Als de hond vaak naar voorbijgangers blaft kun je proberen om het zicht van de hond te beperken. In sommige
gevallen kan de hond n.l. iedereen zien aankomen en begint dan al naar mensen te blaffen zodra ze de straat
inkomen totdat ze aan het andere eind van de straat uit het oog verdwenen zijn. Het zicht kan beperkt worden
door de omheining ondoorzichtig te maken door er b.v. een doek tegenaan te hangen.
Bij overmatig blaffen kun je het ook eens op een heel andere manier proberen: leer je hond blaffen op
commando! Koppel bijvoorbeeld het commando “Praat” vast als hij gaat blaffen dus zodra je hond blaft, zeg je
“praat” en geef je hem een beloning. Als hij dit onder de knie heeft, geef je het commando “stil” en dan beloon
je weer. Als je hond dan niet meteen stopt met blaffen, kun je bijvoorbeeld ineens in je handen klappen om zijn
aandacht af te leiden. Als hij dan stopt, geef je hem meteen weer het commando “stil” en een beloning (snoepje,
stembeloning, strelen). Het gaat er dan niet om dat je hond leert blaffen op commando maar dat hij het
commando “stil” leert begrijpen. Als hij blaft en je zegt “stil” dan weet hij tenminste wat je bedoelt en hoef je
niet te schreeuwen.
Want een goede buur blijft nog steeds beter dan een verre vriend. Daar kan zelfs je trouwste vriend beter niet
tussenkomen.

Wanneer is de Antiblafband een nuttig hulpmiddel?
Blaffen is dus heel natuurlijk en het zou uiteraard geen hond zijn als hij niet zou blaffen. Doch,
in bepaalde situaties kan de Antiblafband een oplossing bieden om het blaffen te beperken.
Wanneer je alle truukjes hebt geprobeerd om het blaffen te verminderen zonder resultaat, kun je
eens overwegen om de Antiblafband in te zetten. Vooral wanneer je weg bent en de hond gaat
blaffen uit verveling, kan dit apparaat de perfecte oplossing bieden. Informatie hierover kun je
krijgen in de betere dierenspeciaalzaken of bij de dierenarts.

HONDENLEED DOOR DE VAKANTIE

Een gedichtje van de Dierenbescherming (uit ± 1935)
Onder alle mensen in het land,
Reik ik die mens het liefst de hand,
Die zonder zucht naar eer of winst,
In 't stadsgewoel een vriend durft zijn
Van 't hulploos dier in nood en pijn.

Mocht u er over denken om een (2de) hond aan te schaffen, kijk dan ook eens op www.dierenasiels.com.
Net zoals deze hond op een baas zit te wachten, zo wachten er daar velen met smart op een blijvend veilig thuis!

TENTOONSTELLINGSAGENDA 2010

2 oktober Sneek clubmatch Tel.: 0516 441746

9 en 10 oktober Zwolle CAC-CACIB Tel.: 06-28366483

23 en 24 oktober Utrecht CAC-CACIB Tel.: 06-10104667

6 en 7 november Bleiswijk CAC-CACIB Tel.: 010-4822440

27 en 28 november Amsterdam CAC-CACIB Tel.: 0343-473710

(Winner, tevens kwalificatie voor Crufts)

11t/m 13 december Wijchen CAC-CACIB Tel.: 024-3786722

(Kerstshow)

Voor een overzicht van alle kynologische activiteiten kijk op www.raadvanbeheer.nl

Zaterdag 18 september was er een G en G examen in Hemrik.

G en G beg.:

Jolanda Smink Cathy 125,5 punten
Gea Zweering Dazzle 230 “

Simke Terpstra Tara 220 “

Mv. Vos de Wael Faramir 183 “

Monique Ketelaar Flash 206 “

Wilma v. Teyen Shiela 171 “

Joukje Stoker Tibby 213 “

G en G 1 (Beiden gastkandidaat)

Mw. Noordhuis Dynamique 276 “

Mw. Bolhuis Blizzard 193

G en G2

Tineke Veenstra Siba 167 “

Iedereen met een half of heel diploma gefeliciteerd.
Diegene die het nu niet lukte, succes gewenst bij een volgende keer.
Anneke Degenaars


Click to View FlipBook Version