The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KC, 2015-04-16 18:10:12

Canis Frisiae 2006

Canis Frisiae 2006

Kynologen Club Sneek en omstreken

Algemene Informatie

Voor iedereen die wil adverteren in ons clubblad bestaat hiertoe de mogelijkheid. De

advertentietarieven ingaande 1 januari 2006:

1/1 pagina € 165,-- leden 15% korting = € 140,25

½ pagina € 82,50 leden 15% korting = € 70,13

¼ pagina € 41,25 leden 15% korting = € 35,06

Eenmalige advertenties voor iedereen:

1/1 pagina € 33,-- Meer weten?

½ pagina € 16,50 Neem contact op met Jur Deckers

¼ pagina € 41,25 tel. 0513 499705, e-mail: [email protected]

Bij wie en waar moet u zijn voor:

Hondenschool Sneek: Behendigheidsbaan Sneek:
H. Zijlstra, tel. 0517 341356 Marijan Seelos, tel. 0515 419506

Hondenschool Beetsterzwaag: Aanmelden als nieuw lid:
Nelly Braam (pups) tel. 0511 521070 Mr J.A.M. Deckers
Lida de Vries (overige cursussen) Oasingalaan 10
tel. 0512 382323 8525 EL Langweer

Hondenschool Harlingen: Afmelden als lid (schriftelijk):
B. van der Schaaf, tel. 0517 641821 Penningmeester K.C. Sneek e.o.
Oasingalaan 10
Ringtraining: 8525 EL Langweer
Sneek:
Alie de Vries, tel. 0516 441746 Pupinformatie:
Beetsterzwaag: Mw. W. Meijer-Kalis
Jel v.d. Heide, tel. 0512 511691 Uniaweg 43
9051 BC Stiens
Redactie Clubblad Canis Frisiae: tel. 058 2573884
S. Bruinsma-Dijkstra e-mail: [email protected]
Napjusstraat 32
8602 BC Sneek Website KC Sneek e.o.:
e-mail: [email protected] www.kcsneek.nl

Website Raad van Beheer opKynologisch Gebied in Nederland: www.kennelclub.nl

EKBERICHTEN:

Dashond Langhaar
Onze teef Kamp. Hedwich fan Nijefurd JW.'02-JWW.'02-W.'03 werd op 1.1.2007 gedekt door
de reu Tom vom Lehhof LJS'03-DTJCH'04-ESDTK'04-LS'04-DTCH '06-DTCH VDH '06.
Eig. : J.H. Dijkstra, Tettingburren 17, 8711 EK Workum tel.: 0515-542140

Eurasier
De teef Ned. Kamp. Natascha van de Froonacker State, Europajugendsieger 2004, Winner 2004,
Bundessieger 2005, Clubwinnaar 2006 werd op 2.1.2007 gedekt door de reu Duits kampioen
Arco vom Kinzbachtal, Bundesjugendsieger 2004, Beste reu van het jaar 2006 KZG.

Eig.: J.A. van der Schaaf - de Jong, Sjoerd van Stratenstrjitte 4, 8821 MC Kimswerd
tel.: 0517-641821 [email protected]

EBOORTEBERICHT:

Weimaraner
Op 14.12.2006 werden bij ons 7 pups (5 reuen en 2 teven) geboren.
De moeder is Meander Unique en de vader Weimer.
Eig.: J. Kok-v.d. Pol, Mandefjild 15b, 9243 SC Bakkeveen tel.: 06-50520536

Kruising
Op 1.1.2007 werden 5 schitterende pups geboren. De moeder is de mechelse herder Rebbel; de
vader is een zwarte herder die 2x Nederlands kampioen africhting is geweest.
Eig.: H. Veenstra, Skoalfinne 11, 9212 PG Boornbergum 06-22340526

ENTOONSTELLINGSBERICHTEN:

Grote Keeshond, wolfsgrijs
Op 17.9.2006 tijdens de IJsselshow in Zwolle werd Lex 1U in de
jeugdklas reuen en behaalde zijn eerste Jeugd CAC; Lizzy (de
moeder van Lex) behaalde daar haar res. CACIB.
Lizzy en Lexy werden in een
deelnemersveld van 8 koppels, no. 1
in de koppelklas!

Op 25 en 26 november 2006 werd de Winner in Amsterdam

gehouden. We deden mee in de Fokkersgroep en werden daar no. 3.

Doortje met Penny (1ste in de jeugdklas teven) en ik met Lex (1ste
in de jeugdklas reuen).
Lex behaalde 1U en werd Jeugdwinner en res. CAC. De jury
vond met name zijn hoofd erg mooi, zijn staartaanzet goed en de
beharing werd als ‘prima’ beoordeeld.
Lex werd op 16.12.2006 tijdens de tentoonstelling te Wijchen
Ned.Jeugdkampioen!
Eig.: Alie de Vries, Rutten

Eurasier
Op 17.12.2006 werd te Wesel (Duitsland) de Spezial Zuchtschau KZG gehouden. Bij deze
keuring mogen alleen Eurasiers meedoen die in het jaar 2006 op een internationale
tentoonstelling een CACIB hebben behaald. Uit deze honden werd door vijf keurmeesters de
beste van het jaar 2006 gekozen en dat werd onze Ned. Kamp. Natascha van de Froonacker
State, Europajugendsieger 2004, Winner 2004, Bundessieger 2005, Clubwinnaar 2006! Zij werd
uitgeroepen tot Beste teef van het Jaar 2006 KZG!
Eig.: J.A. van der Schaaf - de Jong, Kimswerd

XAMEN:

GG2 examen
Op 17.12.2006 werd in Hoogeveen het GG2 examen afgenomen en Joke de Boer met haar Grote
Zwitserse Sennenhond Moos slaagde ervoor! Zij behaalden 236 punten en de kwalificatie Zeer
Goed.
Gefeliciteerd!

Anneke Degenaars

Dit is het niet waard, man! Laten we
hem nou gewoon onze neus geven zodat

hij snel weer weggaat

HONDSE HUMOR

KOMT DE PAASHAAS ZO DE WINTER DOOR…???

Najaarsvergadering Notulen van de

Van het gehouden op woensdag 22 november 2006,
Bestuur in de kantine van de v.v. ‘Black Boys’,
Chr. Schotanusstraat te Sneek.

Aanwezig: 9 leden incl. 5 bestuursleden.
Met kennisgeving afwezig: mw. J. Sealy (in verband met vergadering elders),

mw. G. Strikwerda-de Jong, mw. M. Seelos.
1. Opening
Voorzitter de heer P. Brouwer opent de vergadering om 20.00 uur.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
2a. Notulen Najaarsvergadering 2005
De notulen zijn tweemaal gepubliceerd in ons clubblad Canis Frisiae nr. 2 en nr. 5. Deze notulen
worden redactioneel en inhoudelijk goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen - dat medewerkers van de hondenscholen lid behoren te zijn van
de vereniging - wordt besloten om de vergoeding voor instructeurs te verhogen met 15 euro per
jaar vanaf 1 januari 2006.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Begroting 2007
De penningmeester, de heer J. Deckers, deelt een exemplaar uit van de begrotingscijfers voor
2007 en geeft hieraan uitgebreid uitleg. De begroting wordt goedgekeurd.
Met ingang van volgend jaar zal er geen acceptgiro voor de contributie-inning worden
verzonden. De leden kunnen hun contributie over 2007 direct overmaken. Hieraan wordt
bekendheid gegeven in het clubblad Canis Frisiae door middel van een bijgesloten brief.
5. Rondvraag
Mw. L. de Vries: komt er nog een cursus jachthondentraining en welke honden mogen hieraan
meedoen?
Antw.: het bestuur is hiermee bezig en bekijkt of dit opgezet kan worden. In principe is deze
cursus open voor leden en maakt het niet uit welk soort hond men heeft. De trainer zal
uiteindelijk zelf bepalen welke honden geschikt zijn.
Mw. Gelland Strikwerda-de Jong heeft de vraag gesteld waarom de vereniging zo weinig
leerzame en gezellige avonden organiseert. We zullen onze gedachten hierover laten gaan. Te
verwachten is een enquêteformulier om te peilen voor welke onderwerpen/activiteiten
voldoende animo is bij de leden om het een en ander te kunnen realiseren. Voorlopig staan op
het programma nog een avond over ‘voeding’ en één over ‘vachtverzorging’ onder voorbehoud.
Mw. H. Zijlstra wil weten hoe het zit met de hondentraining in Harlingen. De heer B. van der
Schaaf heeft officieel te kennen gegeven dat hij eind van dit jaar de boeken in zal leveren en met
de hondentraining ophoudt. Het bestuur zegt door te willen starten. Mw. J. Boschma-Solkema is
bezig twee instructeurs te benaderen. Via haar zullen we hier meer over te weten komen.
6. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.15 uur en wenst een
ieder een goede thuisreis.
Verslag: C. van Ingen - van den Berg
November 2006

HERHAALD VERZOEK

WIJZIGING IN DE BETALING VAN DE CONTRIBUTIE

Sinds jaar en dag ontvangen de leden van de KC Sneek e.o. aan het eind
van het

jaar een acceptgirokaart met het verzoek om de contributie voor het komende
verenigingsjaar over te maken.
Dit jaar doen wij dat niet.
De reden hiervoor is dat de Postbank ingrijpende wijzigingen heeft doorgevoerd in de
manier waarop de ontvanger kan zien wie er per acceptgiro betaald heeft. Tot en met het
afgelopen jaar kregen wij van elke acceptgiro van een lid dat de contributie betaald had, netjes
een kopie.
Dat heeft de Postbank met ingang van 1 januari 2007 afgeschaft.
Daarom doet het bestuur een dringend beroep op u om zelf de contributie 2007 aan ons
over te maken door vóór 1 januari 2007 € 15,-- te storten op rekening 972137 ten name van

de Penningmeester van de KC Sneek e.o. te Langweer.
U kunt de contributie storten bij uw bank of postkantoor, zelf een
overschrijvingskaart invullen en op de post doen of inleveren bij uw bank maar
u kunt natuurlijk ook via internet of telebankieren uw contributie elektronisch
aan ons betalen.
Mogen wij op uw medewerking rekenen?
Alvast bedankt.
Jur Deckers, penningmeester

HONDSNIEUWS

Botulisme velt hond (december 2006)
Een hond uit Hoorn is zondag overleden aan botulisma. Eigenares Miep van Dulken vertelde dat
haar twee honden ziek werden nadat ze op een hondenveldje in de Kersenboogerd van een dode

meerkoet hadden gegeten. De overleden hond was een driejarige collie, de andere hond maakt
het redelijk goed.
Botulisme komt in de zomer voor in stilstaand water maar het hele jaar door kunnen kadavers
van dieren besmet zijn.

Hond doet deur op slot (december 2006)
Een 58-jarige vrouw uit Den Haag raakte eerste kerstdag om 10.20 uur
onbedoeld buiten gesloten door toedoen van haar hond. De vrouw pakte iets op
het balkon van haar huis en de hond wist kennelijk het slot van de balkondeur
dusdanig te bewerken dat de vrouw niet meer naar binnen kon. De brandweer moest er aan de
pas komen om de verkleumde vrouw met een hoogwerker van het balkon te bevrijden. Het
hondje moet voortaan voor straf in de bench.

Dorstige Duitser verkoopt hond voor bier (december 2006)
Een werkeloze inwoner van Hamburg ging, naar eigen zeggen, de hond uitlaten toen hij het
appartement van zijn vriendin verliet met het hondje. In een café aan de overkant raakte de man
in gesprek met iemand die belangstelling toonde voor het diertje. Om meer bier te kunnen
bestellen, verkocht hij toen het hondje voor 40 euro, waarmee hij tot vier uur in de ochtend bier
kon blijven drinken. De vriendin en dochter hebben urenlang tevergeefs naar het hondje
gezocht. Uiteindelijk biechtte de man het verhaal op en vervolgens werd de koper benaderd. Die
had medelijden en gaf het dier terug.

Vierhonderd kilometer per rolstoel (januari 2007)
Bea Sneep (38 jaar) zit sinds twaalf jaar in een rolstoel na een
sportongeluk. Zij kan zich ondanks haar handicap prima redden.
Dat komt mede door Fingal, haar witte herder die door haarzelf met

hulp van Markus Goetz van Personal Service Dogs is opgeleid. Om haar dank
en waardering hiervoor te uiten, wilde Bea graag iets voor de stichting
terugdoen. Dat moest iets bijzonders zijn en dat is het geworden. Want een
sponsortocht van 400 kilometer in een handmatig voortbewogen rolstoel is in Europa nog nooit
vertoond en natuurlijk gaat Fingal met haar mee. Bea’s doel is om met de tocht zo veel mogelijk
geld in te zamelen voor Personal Service Dogs. De sponsortocht gaat op 2 juli van start in
Stadskanaal en zal, als alles goed gaat, eindigen op het 3-landenpunt in Vaals. Meer informatie
is te vinden op www.400kilometer.nl.

Verwaarloosde honden (januari 2007)
De L(andelijke) I(nspectie) D(ierenbescherming) heeft in het Gelderse Leuth 62 zwaar
verwaarloosde en 2 dode honden in een schuur van een hondenhandelaar, die al enige tijd door
de LID in de gaten werd gehouden, aangetroffen. Dat de situatie in een aantal weken zo
dramatisch zou verslechteren, was niet verwacht.
De Dierenbescherming gaat het Openbaar Ministerie (OM) en minister Hirsch Ballin van
Justitie vragen dierenbeulen vaker te vervolgen. Deze organisatie heeft er schoon genoeg van
dat verdachten van verwaarlozing en/of mishandeling van dieren regelmatig met een geldboete
van hoogstens een paar honderd euro wegkomen. Twee derde van de aangiften van ernstige
dierenmishandeling wordt geseponeerd of afgedaan met een boete.
Na twee ernstige gevallen van dierenmishandeling in de eerste week van januari, trekt de
organisatie bij justitie aan de bel. ,,Wij willen het OM laten weten dat strenger straffen niet
ongepast zou zijn. Bovendien betreft het vaak recidivisten,'' aldus een woordvoerder van de
Dierenbescherming.

Hond met in elk geval 2 levens (januari 2007)
Het is bekend dat katten 9 levens hebben maar deze hond heeft er dan in elk geval 2. Een
éénjarige labrador werd afgelopen week geschept door een trein in de buurt van de Deense stad
Aarhus terwijl hij in de buurt van het spoor aan het spelen was. Het betekende niet zijn dood.
Hij had slechts een paar schrammetjes en loopt inmiddels weer rond alsof er niks gebeurd is.

LEDEN SCHRIJVEN…

Mensenangst
Het is nu ruim drie jaar geleden dat we hem in huis haalden. Een intens angstig dier, toen
ongeveer zeven maanden oud. Happend, bijtend en grommend naar alles en iedereen. Behalve
naar mij. Een dier dat in zijn korte leventje geen liefde gekend had. En een dier zonder
manieren. We zijn begonnen met hondencursus. En al die tijd gaven we hem liefde, zoveel en zo
vaak we konden.
Hoe leg je mensen in je omgeving uit dat dit dier uit angst bijt? Ook al doen mensen lief tegen
hem, proberen ze te aaien; een grom en een hap is het antwoord. En dat wordt niet begrepen.
We zijn ons gaan verdiepen in het karakter van onze “helemaal onherleidbare” hond uit het
asiel. Er zat iets van een fox in werd ons verteld. Internet bleek een ideale informatiebron te
zijn. We keken hoe zijn gedrag zou moeten zijn als hij in een normale omgeving zou zijn
opgegroeid, zonder al zijn traumatische ervaringen. We verdiepten ons in zijn non-verbale en
verbale gedrag. We zochten hulp daar waar we dachten dat het hem en ons goed zou doen.
En nu zijn we drie jaar verder. We weten dat het nooit meer helemaal goed zal komen met hem.
Hij is teveel vernield en vertrapt in zijn puppymaanden. De mens heeft gemaakt dat hij bang is
voor mensen, dat hij honden als bedreiging ziet en dat hij als afgedankt “vals kreng” in een asiel
terecht was gekomen.
Ik was ervan overtuigd dat wij deze hond weer op het rechte pad konden krijgen, maar wat we
ook probeerden, de drempel naar de vreemde mens was te hoog en te moeilijk. Nu kennen wij
elkaar door en door. Ik hoef maar in zijn ogen te kijken om te weten wat hij wil en hoe hij zal
reageren. We zijn op elkaar ingespeeld want hij zoekt vaak oogcontact met mij. Vooral als er
een voor hem bedreigende situatie gaat ontstaan. Ik steun hem, moedig hem aan, probeer
vertrouwen te winnen. Maar ik weet ook dat de drempel naar de mens hoog ligt voor hem.
Wij hebben gekozen om voor hem te zorgen. En lang niet iedereen in onze omgeving begrijpt
dat wij zoveel voor hem over hebben. Maar ook lang niet iedereen zal ooit begrijpen wat deze
hond ons teruggeeft. De dankbare bruine ogen, de eeuwige trouw waar wij niet om hoeven
vragen. En het altijd maar weer zijn uiterste best doen om het goed te doen voor het baasje en
vrouwtje. Hij respecteert ons.
In het eerste jaar heeft hij het baasje lelijk in zijn duim gebeten. Maar in plaats van een enkele
reis terug naar het asiel was zijn straf dat het baasje en vrouwtje hem negeerden. En sindsdien
heeft hij het nooit meer gedaan. Sterker nog, hij is dol op het baasje. Het is ontroerend om te
zien hoe hij zijn best doet voor ons om zich aan de manieren te houden die wij hem stukje voor
beetje hebben bijgebracht. Niet happen naar mensen op straat, niet uitvallen naar spelende
kinderen. Komen als wij roepen. Accepteren dat er ook andere mensen in ons huis op bezoek
komen.
Groot zijn de geschenken die hij ons geeft als hij zijn angst overtreft en buiten in vol
enthousiasme naar wildvreemde mensen loopt. Zonder bijten, zonder grommen. Gewoon, een
blije onbezorgde hond.
Mijn doel is deels bereikt. Hij is gelukkig in zijn nieuwe huis. En ja, okay, hij is verwend. Hij
heeft zijn eigen plekje onder de eettafel waar hij elke avond in kruipt als wij eten. En hij heeft
zijn uitkijkbed waar hij riant liggend voor het raam naar buiten kan liggen kijken. Elk weekend
krijgt hij een lekker botje bij ons op bed. Hij weet precies wanneer het zaterdag is. Als ik
beneden koffie zet en de thermoskan open draai staat hij voor de kamerdeur te wachten. Want
het patroon is elke zaterdag hetzelfde: wij drinken koffie op bed en hij krijgt wat lekkers.
Elke ochtend krijgt hij zijn bal met brokjes die hij er zelf uit moet zien te toveren. Vergeten we
de bal dan komt hij ons helpen herinneren. Met de bal in zijn bek loopt hij naar ons toe, gooit de
bal voor onze voeten en een bescheiden “woef” volgt. Het is een slimme hond, een hond die
veel kan leren, een hond met een geheugen. Een geheugen dat helaas nooit zal vergeten wat de
mens hem heeft aangedaan.
We zijn nu zover dat hij zonder grommen en snauwen op andere honden afgaat. Ietwat onzeker,
maar hij is nieuwsgierig en wil alles weten wat er gebeurt. Hij mag het zelf onderzoeken. Wij
blijven op de zijlijn wanneer hij met andere honden in contact komt. Hij is nu oud en wijs

genoeg om te ervaren hoe ze reageren. Het is nog nooit fout gegaan. Ik ben trots op hem, de dag
dat hij zonder angst bij mijn moeder op schoot kruipt en daar een plekje zoekt om te slapen. Ook
dat zijn momenten die je nooit zult vergeten.

Onze laatste vakantie ging naar zee. Blijer kun je onze fox niet
maken. Maar bij zijn rijtje angsten hoort ook angst voor water. Met
zijn tennisbal spelen is het favoriete spel. Heel langzaam maar
zeker lukt het om hem spelenderwijs steeds een stukje verder de
zee in te laten lopen. Hij vindt het leuk, want met zijn bal in de bek
staat hij in de branding naar Engeland te staren. Bij een volgende
worp gaat de bal per ongeluk net iets verder het water in dan
gepland. Onze eigenwijze doorzetter springt keurig over elke golf
heen, steeds verder het water in. Dan komt een grote golf waar hij
niet over heen kan springen. En de golf tilt hem omhoog en draagt
hem weer terug naar het strand. In dat korte moment zwemt hij en wij juichen hem toe als wild
enthousiaste supporters. Eenmaal op het strand rent hij met zijn bal in zijn bek kwispelend met
zijn korte staartje meteen naar mij toe alsof hij wil zeggen: ”zag je mij gaan vrouwtje?”
Het zijn de hoogtepunten uit het leven van onze getraumatiseerde bastaard fox. De weg is nog
lang, maar hij is slim. We blijven er voor hem en zullen hem helpen waar we kunnen om hem
het vertrouwen in de mens weer een heel klein beetje terug te geven.
Dory Annink
Vrouwtje van Tommie

Hebt u ook een verhaal over uw hond? Schrijf het op en stuur het naar de redactie. Hopelijk
vindt u enige inspiratie want anders blijft ons blad bedroevend leeg…

DE TREKHOND: TOEN EN NU

Geschiedenis van de trekhond (slot)

moderne trekhonden

(info Internet)
“Over de grens” mogen honden wel voor de kar lopen. Naast
de sledehondensport heeft zich daar het carting en weight
pulling ontwikkeld.

Carting
Niet iedereen houdt van de barre weersomstandigheden
waarin de sledehonden zich thuis voelen maar willen toch
wel hun honden “iets” laten doen en dat kan dan b.v. het
trekken van een boodschappenkarretje zijn. In deze behoefte
voorziet het “Carting with your dog”, een bezigheid die vooral veel gebeurt in Amerika en die
speciaal is ontwikkeld voor grote honden maar die erg veel weg heeft van het trekhondenwerk

van vroeger. Er zijn speciale lesprogramma’s
ontwikkeld om de hond dit trekken aan te leren.

Ook in de windhondengroep komen “trekhonden” voor: op
de foto’s een cart met een 3-span en één met een 2-span die
net als een echte sulky, heel hard kunnen gaan. Dit is plezier
voor baas en honden in optima forma! Waar anders dan in
Amerika kan dit plaatsvinden?

IWPA (International Weight Pull Association)
Ook dit is een typisch Amerikaanse
honden(wedstrijd)sport waarbij een (zware) vracht door
de honden moet worden getrokken.
De wedstrijden vinden plaats in 8 gewichtsklassen: 0-
20 pond, 21-40 pond, 41-60 pond, 61-80 pond, 81-100
pond, 101-125 pond, 126-160 pond en boven de 151
pond.
Binnen zijn gewichtsklasse kan de hond 3
“certificaten” behalen die aangeven tot welk gewicht hij
kan trekken.
De hond die in zijn klasse de zwaarste vracht over een afstand van 16 feet binnen 1 min. kan
trekken is de winnaar van een wedstrijd. Deze wedstrijden worden door heel Amerika
georganiseerd. Zo’n 300 mensen met ongeveer 500 honden beoefenen deze vorm van
hondentreksport actief.

De Berner Sennenhond en de grote Zwitserse Sennenhond
In Belgisch Vlaanderen bestaat een
(gezelligheids)vereniging die Berner Sennen- en Grote
Zwitserse Sennenhonden voor authentieke (of
nagebouwde) trekkarren laat lopen o.a. bij diverse
evenementen. Dit is plezier voor mens en dier!

Een oud plaatje van een Belgische Een hedendaags 3-span van Grote
2-span Berner Sennenhonden als trekhonden Zwitserse Sennenhonden (België)

Uit deze tekeningen blijkt hoeveel plezier de hond kan beleven aan dit “werk”!
De Newfoundlander

In het begin van de achttiende eeuw (1732) leefden grote, beerachtige honden op
Newfoundland. Zij hielpen de vissers bij het aan land slepen van de netten en zouden bij
schipbreuk ook als mensenredder van groot nut zijn geweest. Op het land trokken ze sleden en
karren met vis of hout. Had men hen niet (meer) nodig dan liet men hen aan hun lot over wat
tot veel lijden, ziekten en uiteindelijk tot overheidsmaatregelen aanleiding gaf.

Hoewel de nakomelingen van deze eilandhonden door
zorgvuldig fokken en juiste voeding forser en edeler zijn
geworden, zijn het nog steeds hartstochtelijke zwemmers
(in de rasstandaard staat dan ook: vliezen tussen de tenen
aanwezig!) en trekken ze nog steeds met veel plezier een
karretje voort.
Het huidige waterwerk van de Newfoundlander:
het redden van mensen uit het water. Vaak gaat de hond
mee in een rubber boot en zwemt vervolgens naar de
kant waarbij hij soms wel 6 mensen, die zich allemaal aan één lange lijn vasthouden, meesleept.

PS
Niet zo lang geleden werkten veel honden nog zo voor de kost

….en deze manier van “werken” is vandaag de dag nog steeds
overbekend!

En zo kun je heden ten dage aan de werklust van de hond
veel lol beleven tijdens het skaten.

Voor iedereen die in het verleden van zijn hondenvriend afscheid heeft moeten nemen of voor de
naaste toekomst dat moment vreest, plaatsen we onderstaand gedichtje:

STRAKS

Als ik oud ben, ziek en zwak, en pijn verjaagt de slaap
en onrust neemt van mij bezit,
doe dan wat onvermijdelijk is en laat me gaan.
Beslis voor mij en wees niet laf.
Past eigenliefde bij de vriendschap die ik gaf,
of uitstel tot het beter past bij een verloren strijd?
Ik ben niet bang tijdens die laatste gang.
Jij loopt niet weg, je kijkt mij aan en noemt me bij mijn naam
en houdt mij tot het laatste stevig vast.

Tot die tijd, voor het laatst,
groet ik je met mijn hondenstaart.
Wat jij dan laat doen, deed je voor mij.
Je hebt mij dan nog meer pijn bespaard,
voor zinloos lijden mij bewaard.
Een zwaar besluit?
Nee, huil dan niet.
Een wijs besluit werd gegrond
op een oud en uniek verbond:
jij bent mijn baas en ik jouw hond.

OVER VOEDING

Op 17 januari 2006 hield Carolien Wessels van de firma Prins een uiterst interessante lezing
over voeding en voedingsperikelen. Er was toen te weinig tijd om alle vragen te beantwoorden
zodat werd afgesproken dat dat zou gebeuren via Canis Frisiae.
Mocht u een vraag hebben met betrekking tot de voeding van uw hond dan kunt u die opsturen
naar de redactie waarna hij wordt doorgestuurd naar Carolien Wessels of u kunt rechtstreeks
contact opnemen met het Care Team, bereikbaar tijdens kantooruren op 0900-774674636

Eén van de vragen betrof winderigheid bij de hond; onderstaand het antwoord.
Flatulentie, oftewel winderigheid komt veel voor bij honden. De oorzaak van deze winderigheid
is vaak terug te vinden in de voeding.
Mogelijke oorzaak is een onbalans in de vertering die kan zorgen voor een verkeerde opname
van de eiwitten. Als slecht opneembare eiwitten, die kunt aantreffen in bijvoorbeeld de bekende
buffelhuid kauwbotten, moeilijk zijn te verteren, bestaat de mogelijkheid dat door die slechte
vertering een gisting in de darmen ontstaat. De gassen die hierdoor vrijkomen vanuit de darmen
kunnen voor veel ongemak zorgen.
Ook het bijvoeren van blikvoer kan de oorzaak zijn. In het verleden werd er veel gebruik
gemaakt van sojaschroot in voeding. Ook dit is een eiwitbron die voor de nodige problemen,
zoals flatulentie, kan zorgen.
Belangrijk bij winderigheid is dus om de oorzaak aan te pakken; dus vooral niet bijvoeren!

Wij adviseren daarom allereerst het inlassen van een week compleet
vers diepvries vlees en rijst .
Heeft de hond dit in zijn leven nog nooit eerder gehad dan de eerste
twee dagen het vers vlees een paar minuutjes licht aankoken (dit om
de darmen te laten wennen).

Nadat de hond twee dagen licht gekookt vlees heeft gekregen, moet het verse vlees rauw op
kamertemperatuur gegeven gaan worden. Hiermee verbetert de darmflora en de aanmaak van
enzymen wat dan weer zorgt voor een goede vertering en een optimale benutting van de
voeding. Vervang een derde van de portie vers diepvries vlees door gekookte witte rijst (eerst
koken en dan pas afwegen); dit om de eiwitopname enigszins te temperen. Gebruik hiervoor de
gewone witte rijst, geen zilvervlies rijst.
Nu is goed voer van groot belang, maar goed voeren eveneens.
Voer altijd minimaal twee maaltijden per dag aan de hond. Eerst een uitlaatbeurt en bij
thuiskomst een kwartiertje rust. Dan een maaltijd en een uurtje rust.
Geef vers maar wel lauw water in de drinkbak en gebruik geen plastic voer/drinkbak. Geen
bijvoeding in de vorm van een boterham, fruit en dergelijke naast de maaltijden geven.
Na deze vers-diepvries-vlees-week schakelt u weer over op de brokken.
Met deze methode zijn de meeste honden binnen een week van de problemen af. Komen de
problemen na het geven van brokken toch weer terug dan is het wellicht noodzakelijk een
overstap te maken naar een andere brok, één die beter past bij de hond, zijn leeftijd en het
energieverbruik.
Mocht het ook dan niet goed gaan, dan is het verstandig om te overleggen met de dierenarts,
mogelijk is er een medische oorzaak.
Met diervriendelijke groet,
Carolien Prins, Careteam www.prinspetfoods.nl

TENTOONSTELLINGSAGENDA 2007

2, 3 en 4 februari Eindhoven CAC-CACIB Tel.: 040-
Tel.: 0172-
2840012
Tel.: 0343-
11 februari Zutphen CAC
Tel.: 0597-
211202 Tel.: 073-

(Gezelschapshonden) Tel.: 071-
Tel.: 0516-
25 februari Amersfoort Tel.: 0118-
Tel.: 026-
473710 Tel.: 036-
Tel.: 046-
(Hond van het Jaar Show) Tel.: 073-
Tel.: 015-
3 en 4 maart Groningen CAC-CACIB Tel.: 0534-

655415

18 maart Wijchen CAC

5492209

(RasgroepTerriers)

24 en 25 maart Leiden CAC-CACIB

5318232

9 april Leeuwarden CAC-CACIB

430626

21 en 22 april Goes CAC-CACIB

612622

26, 27 en 28 mei Arnhem CAC-CACIB

3213092

16 en 17 juni Almere CAC

5450141

30 juni en 1 juli Echt (open lucht) CAC-CACIB

4514037

10, 11, en 12 augustus Berghem CAC-CACIB

5492209

25 en 26 augustus Rotterdam CAC-CACIB

2124126

16 september Zutphen CAC

765519

(Groep Kees- & Poolhonden)

29 en 30 september Maastricht CAC-CACIB Tel.: 046-
4376473 oktober Tel.: 06-
6 en 7 november Zwolle CAC-CACIB Tel.: 010-
28366483 november Tel.: 0343-
3 en 4 december Bleiswijk CAC-CACIB Tel.: 0487-
4822440
24 en 25 december Amsterdam CAC-CACIB Tel.: 024-
473710
9 Den Bosch CAC
572914
(Rasgroep Dogachtigen)
15, 16 en 17
3786722 Wijchen CAC-CACIB

Een fijne Valentijndag!

NIEUWE LEDEN 2006

A. Abma Oudega(W) Duitse
S. Benen van Sneek Jack HRuersdseelrlshToenrrdier
A. Betten Grou MiniatuurBullterrie
G. Bootsma IJlst Golder n Retriever
Elly Bosma Sneek Akita Inu
J. Buma Hindelopen West Highl.
K.K. Dekker Sneek SharpWeih.Terrier
J.H. Dijk van Joure Schotse
M.C. Dolstra Mantgum KruisHinegrdershond
C. Falkena St.Nicolaasga Shetland Sheepdog
A. Ferwerda Leeuwarden Labrador Retriever
E.H. Groen Sneek Labrador Retriever
R. Hiemstra IJlst Briard
D. Hoeksema Lemmer Kruising
R. Jong de Mantgum Engelse Spr.
L. Jonker Workum BordSeapuanDieolg
R. Kamstra Oosterend Kruising
Rocio Kootstra Bolsward Labrador Retriever
M. Krieke v.d. Workum Jack Russell Terrier
C. Landa Harlingen Kruising
J. Meesters IJsbrechtum Kruising
J. Mensonides Harlingen Kruising
S. Mensonides Harlingen Stabyhoun
A. Miedema Deersum Kruising
A. Niehof Achlum Dw. Dashond
J. Okkema Sneek Franse Bulldog
K. Oldenburger Hennaard Duitse
A. Osinga IJlst Jack hRhuesrsdeellrHTeerrdrieerr
Abe Ozinga Bolsward DMaeschhsHoehnleosdrenddershond
C. Plantinga Hemelum Golden Retriever
M. Reinsma Schettens Engelse Bulldog
Simone Roos Mantgum Kruising
R. Rusticus Sneek

B. Visser Joure Kruising
B. Vries de Oudega(W) Grote Poedel
T. Vries de Leeuwarden Labrador

2007 Beek van Tijnje ReKtrriueviseirng
Beer de Heerenveen Duitse Staande Lh.
J. Berkenbosch Beetsterzwaag Boxer
B.J. Blaauwbroek Langezwaag Jack RussellTerrier
G.
T.


Click to View FlipBook Version