The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KC, 2015-04-16 18:13:45

Canis Frisiae 2007

Canis Frisiae 2007

Tentoonstellingsbericht:

Onze Grote grijze Keeshond Dai van het Earlskamp is zaterdag
24.03.2007 op de show in Leiden Nederlands kampioen geworden.
Het resultaat was 1e Uitmuntend / BOB.
Eig.: P.Vos de Wael, Oosterend [email protected]

XAMENS:

Op maandag 18 december 2006 zijn in Beetsterzwaag de onderstaande cursisten geslaagd

voor het A-examen:

Theo Boerema met Noeska x Beagle 63 punten

Margje Kleinhuis met Bodhi x Boxer 66 “
Wilma van Teyen met Shiela Schotse herder 64 “
Boukje de Boer met Baldo x Yorkshire 68 “

In groep 2 werden de volgende resultaten behaald: 50,5 “
Sita Riemersma met Nora Dobermann 62 “
Gerdien Veenstra met Simba Labrador 58,5 “
SjoerdJan Keuning met Khyra Rhodesian Ridgeback 38 “
Hendrika Veenstra met Baduska Syb. Husky

Helaas verliep het examen voor Baduska niet goed genoeg om te
slagen; de anderen hebben allemaal het A-examen met succes
afgerond. Iedereen gefeliciteerd en succes gewenst met het
vervolgtraject.
Bianca.

Op dinsdag 6.2.2007 werden in Sneek zowel A als B examens afgenomen.

Voor het A-examen slaagden de onderstaande cursisten:

J. Aarde met Vasco Heidewachtel 51,5 punten “
P.A.J. de Boer met Dyan Schotse collie 58

G. Hoogeveen met Rosa Golden Retriever 56,5 “

H. Hooischuur met Taffy Nova Scotia Duck Toller Retriever 55,5 “
W. Lammertsma “ “
A. Schuurman met Joris New Foundlander 61,5 “ “
L. Blaubeer met Silke Staby 55 “ “
H. Bijl met Cooper Berner Senner 60 55,5
F. Couperus 59,5
H. Grijpma met Lobke Border collie/Berber Senner 59
M. Sytsma 67
met Sam Schapendoes

met Tommy Staby

met Kysha Cane Corso

T. Witteveen met Sem Cavelier King Charles Spaniel 51

Voor het B-examen slaagden:

J. van Ingen met Finke Kooiker 62,5 “

T. Teerenstra met Chika Shiba Inu 64,5 “

Alle geslaagden worden hartelijk gefeliciteerd met dit mooie succes.
Voor de gezakten: niet getreurd, de volgende keer zijn jullie aan de
beurt want het is en blijft een momentopname.
Vriendelijke groeten,
H. Zijlstra

VAN HET BESTUUR:

UITNODIGING

Het bestuur van de Kynologenclub ‘Sneek en Omstreken’ nodigt hierbij haar leden uit
voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal
worden op:

Woensdag 23 mei 2007

in de kantine van v.v. ‘Black Boys’ aan de Chr. Schotanusstraat te Sneek.

Aanvang 20.00 uur

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen Jaarvergadering 10 mei 2006

(zie Canis Frisiae nummer 4 – 2006)
5. Jaarverslag secretaris
6. Verslag kascommissie
7. Financieel verslag penningmeester
8. Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn de heren P.Brouwer en J.A.M. Deckers.
De heer P. Brouwer heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. In de vacature ontstaan
door zijn vertrek, draagt het bestuur de heer J.A.M. Deckers voor. Hiermee komt de
functie van penningmeester vrij.
Eventuele kandidaten graag voor 2 mei aanstaande aanmelden. Voordrachten dienen
vergezeld te zijn van minimaal 10 handtekeningen en een akkoordverklaring van de
voorgedragen kandidaten.
9. Vaststellen contributie 2007
10. Rondvraag
11. Sluiting

JAARVERSLAG SECRETARIS VERENIGINGSJAAR 2006

Het bestuur per 1 januari 2006 bestond uit vijf bestuursleden:
de heer. P.Brouwer – voorzitter,
mevrouw.J. Sealy – vice-voorzitter,
de heer Mr J.A.M. Deckers – penningmeester,
mevrouw. J. Boschma-Solkema – coördinatrice hondenscholen
mevrouw T.Seelos-Coers – bestuurslid.
Op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 10 mei 2006 werd aftredend
coördinatrice hondenscholen mevrouw. J. Boschma-Solkema bij acclamatie herbenoemd.
Tevens trad per genoemde datum mevrouw C. J. van Ingen - van den Berg tot het bestuur
toe in de functie van secretaris.
Het bestuur kwam maandelijks bijeen, met uitzondering van de vakantieperiode.

De traditionele winterwandeling met na afloop een warme kop snert vond 15 januari
plaats. We hadden het weer mee. De zon scheen en een grote groep honden met hun

bazen en bazinnen beleefden veel plezier tijdens deze prachtige wandeling in het Drents
Friese Wold te Appelscha.

Op de avond van 17 Januari 2006 werd er een interessante lezing over de voeding van de
hond gehouden. Voor deze avond was veel belangstelling en de aanwezigen kregen de
gelegenheid vragen te stellen over de voeding van de hond. Deze avond werd verzorgd
door Carolien Wessels van de firma Prins.

De gedrags- en gehoorzaamheidstrainingen op onze hondenscholen werden goed bezocht.
Er zijn weer verscheidene diploma’s uitgereikt aan de geleiders met hun hond die met
succes de cursus afsloten. Het is altijd fijn te zien dat er ook weer geleiders met hun hond
zich voor de vervolgcursus aanmelden. Met je hond bezig zijn en blijven wordt
uiteindelijk beloond.

De heer Van der Schaaf is per eind 2006 gestopt met de hondentraining in Harlingen. Een
passend afscheid zal nog plaatsvinden.

14 Oktober 2006 werd onze jaarlijkse clubmatch gehouden. Het was een gezellige en
succesvolle clubmatch voor zowel de exposanten als de bezoekers. Er werden maar liefs
234 honden van 59 verschillende rassen geshowd en gekeurd in de Veemarkthal te Sneek.
Op deze clubmatch kwamen de Kooikerhondjes in de schijnwerpers. Het Demoteam van
de Kooikervereniging verzorgde een optreden met de kleine, pittige hondjes.
De Wetter- en Stabyhounen waren weer het best vertegenwoordigd. In ons clubblad
Canis Frisiae nummer 6 – 2006 en op onze website staan de foto’s en uitslagen van onze
clubmatch KC Sneek en Omstreken.

Woensdag 22 november werd de Najaarsvergadering gehouden (zie de notulen in het
clubblad Canis Frisiae nummer 1 – 2007).

Rest mij te laten weten dat we bijzonder veel dank verschuldigd zijn aan ons team van
vrijwilligers voor hun inzet en hulp het afgelopen jaar. Hiermee kunnen wij de toekomst
met vertrouwen tegemoet zien.
Februari 2007 C.J. van Ingen-van den Berg, Secretaris

Nog een datum voor uw agenda n.l. 24 april 2007!!

Graag willen wij de leden van de K.C. Sneek e.o. in de gelegenheid stellen de lezing van
de Fa. Prins bij te wonen. Deze bijzondere leerzame avond waarin de basisprincipes van
de voeding voor de hond helder wordt uitgelegd door een voedingsdeskundige vindt
plaats op: Dinsdagavond 24 april. De locatie is het Hajé Hotel Joure, Klokmakkerij 1
(rotonde) Joure.
De aanvang van de lezing is 19.30 uur.
Na de lezing kunt u uiteraard vragen stellen.
Wilt u in verband met de zaalgrootte even laten weten of u komt en eventueel met
hoeveel personen. Dit kan via een belletje naar J. Sealy 0515-42363 of per mail
[email protected] of door onderstaande bon volledig ingevuld te sturen naar:
Hondentrimsalon Janice, Scharnestraat 22, 8601 BB, Sneek.

HOE KAN HET DAT MIJN …

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??

?

…hond altijd zit te krabben zonder dat er vlooien zijn?
…kat steeds naast de bak plast?
…hond zijn ontlasting opeet?
…hond graast als een koe?
…hond veel last heeft van huidschilfers?
…kat veel te dik is?
…hond niet lekker in zijn/haar vel zit?
…hond last heeft van te veel en/of dunne ontlasting?
…hond alles van straat eet?
…pup zo hard groeit en veel last heeft van pijn?!

Dit zijn enkele vragen die regelmatig bij de advieslijn van Prins binnenkomen van
mensen die soms ten einde raad zijn. Problemen die vaak te wijten zijn aan een niet
optimale voeding of voedingsmethodiek of een verandering in de leefomgeving.

Let wel: de presentatie is bedoeld om u meer kennis te
geven bij het oplossen van problemen bij uw hond (of kat)
en niet om het merk Prins te promoten.
Heeft uw hond geen problemen maar lijkt het u leuk om
meer over voeding en gedrag te weten te komen dan bent u
uiteraard ook van harte welkom in:

___________________________________________________

Ja, ik kom naar de lezing op 24 april 2007 met ______personen

Naam:____________________________

Tel:______________________________
___________________________________________________

LEDEN SCHRIJVEN….

Hondenschool Sneek: bedankt!
Ik ben nu 6,5 jaar lid van de KC van Sneek. Ik zou eerst naar de hondenschool in
Emmeloord, maar dat beviel niet omdat ik in een rolstoel zit en de cursus op een grasveld
werd gehouden. Ik kreeg te horen dat er in Sneek ook een hondenschool was en nog wel
onderdak! Ik ben daar toen gaan kijken met mijn eerste hond Casey (een grote grijze

kees) en mocht meteen mee doen: iedereen was zo
hartelijk en spontaan.
Als ik terug kijk op die 6,5 jaar hondenschool,
geeft mij dat een warm gevoel. Ondanks de
situatie (rolstoel) voel ik mij er lekker thuis. Ik wil
dit gewoon even kwijt en alle
instructeurs/instructrices en vrijwilligers bedanken
voor hun attentheid, omdat ik toch in een bepaalde
positie zit. Bovendien heb ik er veel geleerd, het
was voor mij allemaal nieuw en ik zit in een
rolstoel. Het was ook een soort uitdaging en het heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik naar
shows durfde te gaan. Iedereen bedankt voor alle hulp, zelfs als jullie het niet in de gaten
hadden.

De honden uitlaten maar dan net even anders.
Alie de Vries uit Rutten laat haar 3 grote grijze
keeshonden uit naast haar handbike

WINTERWANDELING 11.2.2007

Hallo allemaal! Vandaag ga ik jullie iets vertellen over
de dag van mijn leven. Maar eerst zal ik mij even
voorstellen. Ik ben Jacky, een (je raad het al) Jack
Russel terriër reu van net een jaar oud. Ik woon met
mijn al wat oudere baasjes (rond de 70) in een
rijtjeswoning. Elke dag gaan we lekker wandelen ook
al is het niet zo snel en aan de riem. Andere honden
moet ik niet, ik vind ze eng en ik wil mijn baasje
beschermen.
Het was zondag 11 februari 2007 dat ik werd verrast. Ik voelde dat er iets ging gebeuren.
Zenuwachtig liep ik rondjes door het huis en keek zo nu en dan door het raam. Er stopte
een witte suzuki alto bij mijn huis! Luid blaffend en piepend rende ik naar de deur.
Daar kwamen André en Alina, die mij vervolgens in een speciale hondengordel hezen en
in de auto zetten. Het was best een eindje rijden naar Appelscha en ik moest overgeven
van al dat geschommel. Zoals een echte hond ruimde ik de boel ook weer op, ook al was
Alina mij voor een groot deel voor met een zakdoek.
Toen de deur eindelijk openging rook ik de een geur van bomen, konijnen, reeën,
paddenstoelen en honden. Hmm, dat rook lekker. We gingen een gebouwtje in waar een
aantal honden onder de tafel lagen. Ik stapte erop af en begon dapper te blaffen. Blijkbaar
was dit niet zo een goed idee want ik kreeg een paar keer een flinke bijt in mijn nek van
Alina die mij vast hield. Na een paar pogingen liet ik het er maar bij en ging alleen
nieuwsgierig kijken naar al die rare vormen en maten van honden. Thuis zie ik zelden
honden, mijn baasjes staan altijd vroeg op en wij gaan al om 7 of 8 uur lopen dan zijn er
nog niet zoveel soortgenoten. Om iets over 13.00 uur gingen we weg, het bos in. Met
minder honden dan verwacht maar nog steeds een stuk of 25 begonnen wij onze tocht.
Het was niet echt mooi weer, het regende constant. André en Alina hadden een grote
paddenstoel bij zich waar ze onder liepen (mensen blijven toch maar raar.) Zo’n ding
houd toch alleen je kop droog? Binnen een paar minuten waren ze dan ook kletsnat. Ben

ik even blij dat ik een waterdichte jas heb.
Zodra we het bos inliepen verdween ineens de
halsband om mijn nek. Vrijheid!! Ik rende
vooruit en ging bij de andere honden kijken, die
inmiddels ook allemaal los liepen. Ze leken
eerst zo eng maar eigenlijk vond ik ze allemaal
in een keer leuk. Lekker spelen en ravotten met
de hele club. Ik vond het helemaal leuk en had
al snel een voorkeur gevonden voor een paar
prachtige dames. Anderhalf uur lang heerlijk spelen, rennen, springen en gek doen in het
bos, geweldig toch? Zo nu en dan moest ik even aan de lijn voor een autoweg, maar al
snel mocht ik weer spelen. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt! Ik zou dit zeker nog een
keer over willen doen. Dus ik doe volgend jaar zeker weer mee! Ik hoop dat er dan nog
veel meer soortgenoten meekomen om lekker met mij te spelen.
Dus baasjes doe je hondje een plezier en doe gewoon gezellig mee!
Aan het eind van de wandeling gingen we weer het gebouw in. Het rook er lekker naar
eten. Alle baasjes kregen een kom vol met een raar groen uitziend goedje. Ze noemden

het erwtensoep geloof ik. Blijkbaar was het erg lekker want het werd zowaar stil in het
restaurant.

Nadat we allemaal weer lekker opgedroogd en warm waren gingen
we weer naar huis. En raad eens, jawel het was kurkdroog! In de
auto heb ik de hele weg als een blok liggen slapen. Wel werd ik
even wakker om nog een keer over te geven. Sorry André en Alina,
ik kan er niks aan doen. Die dingen maken me zo misselijk, ze
wiebelen zo. Thuis gekomen heb ik nog een tien minuten geslapen
en daar was ik weer. Als een echte Jack Russel volop energie om
nog even lekker baasje te pesten en de deurmat ondersteboven
graven.
Ik kijk nu alweer door het raam en hoop dat er straks een witte
suzuki alto stopt.
Jacky (geschreven door: Alina Suierveld, instructice KC Sneek)

HONDSNIEUWS
Het BestDog Event: U zou er bijna zelf van gaan kwispelen!

Op 15, 16 en 17 juni 2007 komen duizenden hondenbezitters en –liefhebbers samen in
Apeldoorn, in Natuurpark Berg en Bos. De reden: het jaarlijkse BestDog Event, het
grootste en meest veelzijdige outdoor-honden-event van Nederland. De bezoekers komen
af op de Diving Dog Challenge, de Dog Fashion Shows, de wedstrijden in Agility,
Obedience en Flyball, de spectaculaire show van het Japanse Super Disc Dog Team, de
demonstraties schapendrijven met border collies door meervoudig wereldkampioen Serge
van der Zweep, de jachthondenproeven onder leiding van Engelse keurmeesters en nog
tal van andere demonstraties attracties en activiteiten.
Drie grandioze ‘hondsdagen’ waarbij het zelf actief meedoen centraal staat.

Het BestDog Event: een bijzonder evenement!
Het BestDog Event wordt een heel bijzonder evenement. Er zijn
op het evenement circa 75 stands met een grote variatie in
producten. Uiteraard zijn er stands met trainingsproducten,
voedingsadvies, buitenkennels, kennels voor in de auto en
hondenkussens. Maar ook is een groot aantal stands gericht op
de baasjes, met bijvoorbeeld een goede wijn, outdoorkleding,
een automerk dat bij de hondenbezitter past en een “country
makelaar”. Zelfs al heeft u zelf geen hond, het BestDog Event is een geweldig leuke dag
uit. Heeft u wel een hond maar u doet niet mee aan een wedstrijd? Uw hond is, mits
aangelijnd, van harte welkom op het BestDog Event!

Het ultieme hondenhuis op het BestDog Event.
Op het BestDog Event zal het grootste en meest luxe hondenhuis te
zien zijn, ingericht door een bekende Nederlandse decorateur. Dit
huis is het ultieme genieten voor de hondenbezitter.

Dog Fashion Show
Naast een heleboel sporten is er ook een Fashion Show op het BestDog
Event. Het inmiddels zeer bekende en populaire Dog's Department uit
Amsterdam zorgt voor een modeshow met de laatste trends op het
gebied van hondenmode.
Meedoen en meebeleven!
Op het BestDog Event is van alles te zien: wedstrijden in agility, flyball
en obedience, jachthondenproeven, een Jack Russel race en diverse
spectaculaire demonstraties waaronder het Super Disc Dog Team uit
Japan dat speciaal voor het BestDog Event naar Nederland is gekomen.
Kijken is leuk, maar het is nog leuker om zelf mee te doen.

Deelnemen aan de workshops frisbee? Reageer snel!
Om mee te kunnen doen aan de workshops frisbee die door het
Japanse Super Disc Dog Team gegeven worden kunt u zich nu
opgeven. De kosten om deel te nemen zijn €50,- voor een ongeveer

twee uur durende workshop. Klik op "demo's" om meer over deze workshops te lezen, of
op "deelname" om u in te schrijven.

Funshoppen op het BestDog Event
Naast alle wedstrijden, demonstraties en shows zijn er op het
BestDog Event circa tachtig standhouders te vinden met allerlei
producten die met honden, hondensport en hondeneigenaren te
maken hebben. Altijd al op zoek geweest naar een speciaal
hondenkussen? Of naar dat ene t-shirt voor uw hond? Of
misschien wilt u informatie over het inbouwen van een kennel in

uw auto? Alles is te vinden op het BestDog Event. Naast de vele producten die te koop
zijn, zijn er ook een groot aantal stands waar u voor informatie terecht kunt.

Geen evenement zonder catering
Wellicht heeft u na het zien van de spannende wedstrijden zin in een kop
koffie met een broodje. Of, als het heel warm wordt, iets fris of een biertje.
Uiteraard is er op het terrein goede catering aanwezig. Tegen hele redelijke
prijzen zodat een bezoek aan het BestDog Event echt een dagje uit is. Een
traktatie voor mens en hond.

Algemene informatie:

Waar: Apeldoorn, in Natuurpark Berg en Bos

Datum: 15, 16 en 17 juni

Openingstijden: 10.00 - 18.00 uur

Toegang: €12,50

Inschrijven en info via www.bestdog.nl of tel.nr. 055-5762086

Ander hondsnieuws

Kwispelbier voor honden (januari 2007)
Goed nieuws voor honden met een bier drinkende baas. Zij hoeven
voortaan niet meer lijdzaam te wachten totdat hun baas zijn pilsje op
heeft, maar kunnen gezellig met hem proosten. Scheldebrouwerij in het
Zeeuwse ’s-Graven- polder brouwt speciaal voor hen Kwispelbier. Het
bevat geen alcohol of koolzuur maar wel mout en gerst. Bovendien
zitten er rundvleesextracten in. Het bier is binnenkort verkrijgbaar in
dierenspeciaalzaken.

Hondenhandel (januari 2007)
De marechaussee heeft bij een routinecontrole in Heerlen 58
jonge hondjes en 8 jonge katjes gevonden die opeengepakt
zaten in kratten in de kofferbak van een auto. De diertjes
werden in beslag genomen; de inzittenden van de wagen zijn
aangehouden.
In maart 2007 was het opnieuw raak: bij een reguliere controle
langs de snelweg A67 bij Venlo werden door de A(lgemene)
I(nspectie)D(ienst) 20 pups in de kofferbak van een auto ontdekt. 16 pups bleken jonger
te zijn dan acht weken, de leeftijd waarop zij bij de moeder mogen worden weggehaald.
Twee Poolse mannen waren met de diertjes onderweg van Polen naar België, waar ze ze
volgens de AID wilden verkopen. Tegen de vader en zoon is proces-verbaal opgemaakt
omdat zij niet de benodigde papieren hadden voor een dergelijk transport van meer dan
acht uur. Het is niet bekend hoe lang zij al onderweg waren.
Een dierenarts constateerde bovendien dat een aantal hondjes te mager was.
De pups zijn naar een opvangadres gebracht.

De lentebode (februari 2007)
Rottweilers hebben een schrikaanjagende reputatie maar deze (engelse)
Rottweiler bewijst dat er ook in dit ras hele lieve exemplaren zitten. De
11-maanden jonge Molly helpt bij de verzorging van twee moederloze
lammetjes: zij past op hen en houdt de kleine diertjes warm en schoon.

Gewond bij het redden van een hond (februari 2007)
Een man zag op het Damrak in het centrum van Amsterdam een hondje op de trambaan
lopen en probeerde het diertje daar weg te halen. Hij zag daarbij een naderen tram over
het hoofd. De onfortuinlijke redder is gewond naar een ziekenhuis gebracht; het hondje
bleef ongedeerd…

HONDSE HUMOR

OVER VOEDING

Op 17 januari 2006 hield Carolien Wessels van de firma Prins een uiterst interessante
lezing over voeding en voedingsperikelen. Er was toen te weinig tijd om alle vragen te
beantwoorden zodat werd afgesproken dat dat zou gebeuren via Canis Frisiae.
Mocht u een vraag hebben met betrekking tot de voeding van uw hond dan kunt u die
opsturen naar de redactie waarna hij wordt doorgestuurd naar Carolien Wessels of u
kunt rechtstreeks contact opnemen met het Care Team, bereikbaar tijdens kantooruren op
0900-774674636

Bij het Care Team kwam onderstaande vraag voor advies binnen (uiteraard zijn de
merknamen van het voer weggelaten):
Wij hebben een Tibetaanse Terrier van nu 7,5 maand. Als pup kreeg ze een bepaalde
voeding en ook de volgende zak voeding was van hetzelfde merk, echter een andere
brok, groter. Vanaf toen begonnen de problemen met eten.
We zijn inmiddels maar op een ander soort voer overgegaan; dit moest volgens de
verkoper heel erg goed zijn.
Echter dit is weer geen succes. Ze eet hoogstens 1x per dag ('s avonds), maar soms heel
weinig, en nooit de toegestane hoeveelheid. Soms gaat het ook goed maar een goeie eter
is het niet.

Ons advies:
Het slecht willen eten of zelfs het weigeren van eten komt met regelmaat voor. De rede
hiervoor kan divers zijn.
Belangrijk is om eerst terug te gaan naar het begin: U geeft aan dat de problemen
begonnen met de overstap naar een grotere brok. Mogelijk verliep deze overgang precies
in de periode van het wisselen van het gebit. Vaak is het bekje van de hond dan tijdelijk
wat gevoelig en heeft het kauwen op de grotere brok uw hond pijn gedaan wat wellicht de
oorzaak van het probleem is.
Natuurlijk is het ook mogelijk dat de hond het nieuwe brokje gewoon niet lekker vond. Er
zijn ook honden die een hekel aan kauwen hebben.
Het is dan ook begrijpelijk, dat wanneer een baas zich hierover zorgen gaat maken (het
gaat tenslotte om een pup en een pup moet eten tijdens de groeifase), men een overstap
naar weer een andere voeding maakt in de hoop dat dit wel wordt gegeten.
Allereerst moet u de volledige stofwisseling helemaal herstellen en opschonen middels
een week diepvries complete vers vlees voeding. Dit is verkrijgbaar in de betere

Dierenspeciaalzaak. Deze voeding wordt als zeer smakelijk ervaren, is niet verhit
geweest en kan door de aanwezigheid van de bacteriën en enzymen vooral de darmflora
weer terugbrengen in de natuurlijke balans. Compleet diepvries vers vlees heeft een
vertering van bijna 93% en geeft dus automatisch weinig ontlasting.
Belangrijk is wel dat u tijdens deze week echt niets bijvoert. Als de hond deze voeding
nog nooit heeft gehad, dan wel de eerste 2 dagen, na het ontdooien, het vlees even in een
oud pannetje 4 tot 5 minuutjes laten koken.
Na deze 2 dagen het vlees rauw op kamertemperatuur geven. U kunt dan na deze week op
het complete diepvries vers vlees, terug stappen naar de brokken.
Mogelijk dat een geperste brok als smakelijker wordt ervaren. Deze brok is ook wat
zachter. Nog een tip: doe een klein beetje lauw water over de brokjes en laat dit 15
seconde in de magnetron verwarmen. Hierdoor treedt het vet van de brok meer naar
buiten en juist de vetten bepalen vaak de acceptatie van de brok.

Nu is naast een goede voeding ook een goede methodiek van
voeren van groot belang, dus: minimaal 2 keer per dag de
brokjes aanbieden; eet de hond binnen 10 minuten niet, dan de
bak weghalen. Niets er door heen doen, en vooral niet uit de
hand gaan voeren! Anders snapt de hond al heel snel dat ‘niet
eten’ altijd aandacht oplevert. Dus u probeert de hond te negeren als hij u zielig aankijkt,
gaat piepen enz.. Zolang de hond blij en actief is, u de ribben niet kunt zien maar wel
kunt voelen, de vacht goed in conditie is en de hond bij 2 keer voeren, 2-3 keer per dag
een mooie, vaste ontlasting heeft, is er geen rede tot ongerustheid.
Schakel bij twijfel altijd een dierenarts in!
Geef ook altijd drinkwater op kamertemperatuur en, behalve af en toe een hondenkoekje,
geen tussendoortjes.
Met deze tips denk ik dat er een stap in de goede richting wordt genomen.
Heeft u echter nog vragen, dan kunt u ons Care Team altijd bellen of mailen.
Met diervriendelijke groet,
Carolien,
Prins Careteam www.prinspetfoods.nl

Onderstaand gedicht van H. Tollens CZ. (1780-1856) laat zien dat men ook in die tijd de
liefde en trouw van de hond naar waarde wist te schatten.

VOOR MIJN HOND
Mijn hond is dood.
Een traan ontsprong mijn oogen,
toen hij de zijne sloot.
Ik schaam mij niet: ik ben bewogen:
hij is dood.
Hij hing me aan ’t lijf, hij kleefde me aan de kleeren,
hij kwispelde aan mijn zij;
Nog stervend sloeg hij menig keeren
het brekend oog op mij.
Hoe dikwijls lag hij naast mij op de zoden
aan gindschen eik; als ik, de stad
in ’t vreedzaam avonduur ontvloden,
te peinzen en te mijmeren zat!
‘k Wil aan dien eik voor hem een grafterp stichten;
hij heeft die eer verdiend.
Beschijnt hem minzaam hemellichten,
hij was mijn trouwste vriend!

TENTOONSTELLINGSAGENDA 2007

9 april Leeuwarden CAC-CACIB Tel.: 0516-430626

21 en 22april Goes CAC-CACIB Tel.: 0118-612622

26, 27 en 28 mei Arnhem CAC-CACIB Tel.: 026-3213092

16 en 17juni Almere CAC Tel.: 036-5450141

30 juni en 1 juli Echt (open lucht) CAC-CACIB Tel.: 046-4514037

10, 11, en 12 augustusBerghem CAC-CACIB Tel.: 073-5492209

25 en 26augustusRotterdam CAC-CACIB Tel.: 015-2124126

16 september Zutphen CAC Tel.: 0534-765519

(Groep Kees- & Poolhonden)

29 en 30september Maastricht CAC-CACIB Tel.: 046-4376473

6 en 7 oktober Zwolle CAC-CACIB Tel.: 06-28366483

3 en 4 november Bleiswijk CAC-CACIB Tel.: 010-4822440

24 en 25november Amsterdam CAC-CACIB Tel.: 0343-473710

9 december Den Bosch CAC Tel.: 0487-572914

(Rasgroep Dogachtigen)

15, 16 en 17 december Wijchen CAC-CACIB Tel.: 024-3786722


Click to View FlipBook Version