The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PANDUAN PENGURUSAN UJIAN KENDIRI COVID-19 - SKTM

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kasniza Jumari Kas, 2021-10-21 00:08:58

PANDUAN PENGURUSAN UJIAN KENDIRI COVID-19 - SKTM

PANDUAN PENGURUSAN UJIAN KENDIRI COVID-19 - SKTM

PANDUAN PENGURUSAN
UJIAN KENDIRI COVID-19

KJBS2810

Pentadbir Sekolah

Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana Ujian Kendiri COVID-19
01 peringkat sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru

Besar.

02 Mengawal selia persediaan pelaksanaan Ujian Kendiri COVID-19

03 Memantau pelaksanaan Ujian Kendiri COVID-19 sehingga selesa

Memaklumkan keputusan Ujian Kendiri COVID-19 murid kepada
04 ibu bapa/penjaga dan PKD sekiranya keputusan ujian adalah

positif.

05 Melapor status pelaksanaan Ujian Kendiri COVID-19 kepada
JPN/PPD.

Mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa/penjaga untuk

06 melaksanakan saringan 47 kendiri menggunakan Kit Ujian Kendiri
COVID-19 kepada anak/anak jagaan mereka menggunakan surat

kebenaran seperti di Lampiran 1.

SUMBER: GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH 3.0 - KPM KJBS2810

Jawatankuasa Pelaksana Ujian Kendiri COVID-19 0

i. Menyediakan tempat melaksanakan Ujian Kendiri COVID-19 yang sesuai KJBS2810
dan kondusif seperti berikut:
a. Kawasan yang kering, bersih dan mempunyai pengudaraan yang
baik;
b. Memastikan tiada orang lain berhampiran bagi mengelakkan risiko
jangkitan dan kontaminasi silang; dan
c. Tidak dilakukan di tempat awam dan tidak berada berhampiran
dengan orang lain bagi mengelakkan risiko jangkitan dan kontaminasi
silang.

ii. Merekodkan penerimaan dan penggunaan Kit Ujian Kendiri COVID-19
iii. Memberi taklimat kepada semua pihak termasuk ibu bapa/penjaga dan

murid berkaitan panduan pengurusan dan tatacara penggunaan Kit Ujian
Kendiri COVID-19.
iv. Memberi hebahan kepada ibu bapa/penjaga dan murid tentang
penggunaan Kit Ujian Kendiri COVID-19 melalui tayangan video dan
bahan bercetak
v. Memberi taklimat keselamatan kepada warga sekolah yang terlibat
dengan proses pengendalian Ujian Kendiri COVID-19

SUMBER: GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH 3.0 - KPM

...sambungan 0

Jawatankuasa Pelaksana Ujian Kendiri COVID-19 KJBS2810

vi. Memberi taklimat keselamatan kepada warga sekolah yang terlibat
dengan proses pengendalian Ujian Kendiri COVID-19.

vii. Menyediakan keperluan bagi pengendalian Ujian Kendiri COVID-19
seperti tong sampah yang bertutup, sarung tangan pakai buang, pelitup
muka dan pensanitasi tangan.

viii. Memastikan kawasan ujian disanitasi selepas selesai proses pengujian
kepada semua murid dilaksanakan.

ix. Melupuskan Kit Ujian Kendiri COVID-19 yang telah digunakan
berpandukan tatacara pelupusan yang disediakan.

x. Merekodkan keputusan Ujian Kendiri COVID-19 sama ada positif, negatif
atau invalid.

xi. Memaklumkan kepada murid tindakan yang perlu diambil berdasarkan
keputusan Ujian Kendiri COVID-19.

xii. Memaklumkan keputusan Ujian Kendiri COVID-19 murid kepada
pentadbir

SUMBER: GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH 3.0 - KPM

Ibu bapa/Penjaga KJBS2810
i. Memberikan kebenaran kepada pihak sekolah untuk

melaksanakan saringan menggunakan Kit Ujian
Kendiri COVID-19 kepada anak/anak jagaan mereka.
ii. Memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak
sekolah semasa anak/anak jagaan menjalankan Ujian
Kendiri COVID-19.

Murid
i. Memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak

sekolah semasa menjalani Ujian Kendiri COVID-19.
ii. Melaksanakan Ujian Kendiri COVID-19 dengan

mematuhi tatacara penggunaan Kit Ujian Kendiri
COVID-19.
iii. Memastikan aspek keselamatan dipatuhi ketika
melaksanakan Ujian Kendiri COVID-19.

SUMBER: GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH 3.0 - KPM

Kaedah Pelaksanaan Ujian Kendiri COVID-19
Murid harian:
i. Ujian Kendiri COVID-19 kepada murid harian

dilaksanakan hanya kepada murid yang
bergejala semasa berada di sekolah.
ii. Kit Ujian Kendiri COVID-19 perlu disimpan di
tempat yang selamat, kering, bersih dan pada
suhu bilik yang dicadangkan pada label
produk.

SUMBER: GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH 3.0 - KPM KJBS2810

Tatacara Penggunaan Kit Ujian Kendiri COVID-19

Sebelum ujian Semasa ujian Selepas ujian
dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan

Murid hendaklah mengambil tindakan Murid hendaklah mengambil tindakan Murid hendaklah mengambil tindakan
berikut: berikut: berikut:
i. Membaca arahan penggunaan Kit i. Melakukan sendiri Ujian Kendiri i. Memastikan semua alatan Kit Ujian

Ujian Kendiri COVID-19 dengan teliti; COVID-19 mengikut tatacara yang Kendiri COVID-19 dimasukkan ke
ii. Memeriksa dan memastikan Kit Ujian telah ditetapkan; dalam plastik dan diikat dengan
ii. Mendapatkan bantuan daripada sempurna;
Kendiri COVID-19 adalah lengkap, Jawatankuasa Pelaksana ii. Melupuskan plastik yang
tidak melepasi tarikh luput dan tidak sekiranya perlu; dan mengandungi Kit Ujian Kendiri
rosak; dan iii. Merekodkan keputusan Ujian COVID-19 ini ke dalam tong sampah
iii. Mencuci tangan dengan air dan sabun Kendiri COVID-19 dalam tempoh yang disediakan; dan
atau pensanitasi tangan bagi masa yang ditetapkan iii. Mencuci tangan dengan air dan
mengelakkan kontaminasi silang. sabun atau pensanitasi tangan bagi
mengelakkan kontaminasi silang
SUMBER: GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH 3.0 - KPM
KJBS2810

Tatacara Pelupusan Kit Ujian Kendiri COVID-19 Pelaporan Keputusan Ujian Kendiri COVID-19
Kit Ujian Kendiri COVID-19 yang telah digunakan hendaklah dilupuskan Kit Ujian Kendiri COVID-19 yang telah digunakan hendaklah dilupuskan
dengan kaedah berikut: dengan kaedah berikut:
i. Mematuhi kaedah yang ditetapkan oleh panduan penggunaan Kit i. Murid bertanggungjawab melaporkan keputusan sebenar bagi

Ujian Kendiri COVID-19; mencegah implikasi jangkitan kepada orang lain.
ii. Dimasukkan di dalam plastik sampah; ii. Jawatankuasa Pelaksana Ujian Kendiri COVID-19 perlu merekodkan
iii. Plastik sampah yang mengandungi Kit Ujian Kendiri COVID-19
keputusan ujian sama ada positif, negatif atau invalid secara manual
yang telah digunakan hendaklah dimasukkan ke dalam plastik lain untuk rujukan pihak berkenaan.
sebagai lapisan kedua; dan iii. Sekiranya keputusan ujian invalid, ujian perlu diulang
iv. Plastik sampah ini boleh dibuang di tempat pembuangan sampah

SUMBER: GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH 3.0 - KPM KJBS2810

Tindakan Susulan Keputusan Ujian Kendiri COVID-19 bagi Murid Harian

Keputusan positif Keputusan negatif Keputusan invalid
i. Menempatkan murid di dalam bilik isolasi Memaklumkan kepada ibu Mengulangi ujian saringan
bapa/penjaga untuk daripada awal.
sementara menunggu tindakan selanjutnya. menjemput anak/anak jagaan
ii. Memaklumkan kepada PKD berdekatan dan pulang ke rumah jika KJBS2810
bergejala
mengambil tindakan selanjutnya berdasarkan
nasihat PKD. CONTENT
iii. Memaklumkan kepada ibu bapa/penjaga.
iv. Ibu bapa/Penjaga perlu menghantar anak/anak
jagaan yang positif COVID-19 ke fasiliti
kesihatan berhampiran bagi penilaian kesihatan
dan tindakan selanjutnya.
v. Murid yang telah tamat tempoh kuarantin dan
disahkan bebas daripada jangkitan COVID-19
boleh hadir ke sekolah seperti biasa.

SUMBER: GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH 3.0 - KPM

TERIMA KASIH
JITU
Jaya Iltizam Tekun Usaha

KJBS2810


Click to View FlipBook Version