The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 413-10-ariefa, 2022-09-01 22:39:27

Perlaksanaan pengajaran untuk kemahiran tilawah, hafazan dan kefahaman di dalam bilik darjah

TUTOR 4

PIMK3073
PEDAGOGI PENDIDIKAN AL-QURAN

Ustazah Noor Hasfanie Binti Pauzi
Haziq, Ameera, Fasihah, Ariefa

TILAWAH

KAEDAH

Talaqqi Musyafahah Tikrar

➢ Bertemu antara ➢ Pengajaran secara ➢ Bacaan secara
murid dan guru berulang untuk
sebutan /
secara bersemuka menguatkan ingatan
pergerakan bibir guru

OBJEKTIF TILAWAH

01 Membaca ayat pilihan 02 Melazimi bacaan Al-
daripada Al-Quran Quran dalam kehidupan
dengan betul, lancar,
bertajwid dan fasih

03 Menghafaz ayat pilihan 04 Mengamalkan bacaan
daripada Al-Quran ayat hafazan pilihan
dengan betul, lancar, dalam solat dan
bertajwid dan fasih amalan kehidupan

CARA PELAKSANAAN
talaqqi musyafahah

1 2 3

Mencungkil bakat Guru membaca Pemulihan -
dan kemahiran sedia terlebih dahulu ayat Al- Melaksanakan latihan
ada dalam diri murid mengeja / menyebut
Quran diikuti dengan
murid Penilaian – 4

6Aktiviti susulan – 5 guru memberi contoh
bacaan ayat Al-Quran
murid membuat latihan Jika terdapat kesalahan,
membaca ayat Al- guru membimbing dan kepada murid untuk
Quran yang tidak memperbaiki sebutan melihat tahap bacaan

sempat dibaca di rumah

KAEDAH HAFAZAN

TASMIK TADARUS

▪ Murid diminta membaca ▪ Prmbacaan dalam
dan guru mendengar halaqah secara
untuk menguji dan bergilir-gilir
mengesahkan bacaan

CARA PELAKSANAAN
tasmik

1 2 3

Guru meminta murid Murid membaca sama Pemulihan -
untuk membaca ayat ada secara individu Melaksanakan latihan
Al-Qurang yang dipilih atau berkumpulan mengeja / menyebut
secara beramai-ramai secara bergilir
Pemulihan – 4
6Aktiviti susulan – Penilaian - 5
murid hendaklah
pelajar yang belum Guru membaca ayat membaca ayat Al-
dapat mengingati ayat Al-Quran dan Quran dengan suara
Al-Quran dengan betul
meminta pelajar untuk yang nyaring
dikehendaki untuk sambung
memantapkan hafalan

KAEDAH
KEFAHAMAN

20% 30% 50%

Terjemahan Huraian Perbincangan

Supaya murid dapat
memahami maksud beberapa
ayat atau surah pilihan dengan

menghayati pengajaran
sebagai petunjuk dari Allah SWT

Objektif kefahaman
ayat

PENDEKATAN

TERJEMAHAN perbincangan

Guru membaca keseluruhan ayat. Kemudian, guru Guru dan murid melaksanakan
menterjemah kalimah-kalimah penting dalam sesuatu perbincangan bagi
ayat tersebut. Menterjemah secara keseluruhan
dan setrusnya meminta murid menterjemah ayat Al-Quran yang dipilih serta
secara bergilir-gilir membuat rumusan secara
keseluruhan
HURAIAN

Guru memberikan tugasan secara berkumpulan
kepada murid. Kemudian, meminta murid untuk

mencari maksud serta maksud disebalik ayat
tersebut. Selepas murid selesai tugasan tersebut.

Guru akan menjelaskan secara lebih khusus

syukran


Click to View FlipBook Version