The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ANALISIS PBD TAHAP 1 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-94202885, 2021-11-08 10:14:59

PBD TAHAP 1 2021

ANALISIS PBD TAHAP 1 2021

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BAYU
KOMPLEKS SEKOLAH WAWASAN MANJUNG, PERAK

ANALISA PBD
TAHAP 1

OKTOBER 2021

ANALISA PBD TAHUN 1 (OKTOBER 2021)

JUMLAH JUMLAH
SUBJEK JANTINA TP1 TP2 TMTM % TMTM TP3 TP4 TP5 TP6 MTM % MTM (TMTM & KESELUR

MTM) UHAN

BM L 1 17 18 21.43 26 22 18 0 66 78.57 84 171
P 2 11 13 14.94 19 26 29 0 74 85.06 87

BI L 5 20 25 29.76 41 10 8 0 59 70.24 84 171
P 1 14 15 17.24 49 15 8 0 72 82.76 87

MT L 2 14 16 19.05 32 29 7 0 68 80.95 84 171
P 3 12 15 17.24 25 44 3 0 72 82.76 87

SN L 0 5 5 5.95 46 24 9 0 79 94.05 84 171
P 0 2 0 85 97.70 87
2 2.30 41 33 11

PI L 0 28 28 33.33 37 15 4 0 56 66.67 84 171
P 0 12 12 13.79 44 27 4 0 75 86.21 87

MORAL L 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0
PSV 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0
P
MUZIK 0 2 2 2.38 51 14 17 0 82 97.62 84 171
PJPK L 0 0 0 0.00 38 32 17 0 87 100.00 87
ARAB P
CINA L 0 3 3 3.57 10 71 0 0 81 96.43 84 171
P 0 5 5 5.75 10 72 0 0 82 94.25 87
L
P 0 5 5 5.95 39 18 22 0 79 94.05 84 171
L 0 5 5 5.75 35 16 31 0 82 94.25 87
P
L 0 16 16 21.05 27 24 9 0 60 78.95 76 145
P 0 64 92.75 69
0 5 5 7.25 33 22 9

1 3 4 50.00 4 0 0 0 4 50.00 8 26
0 0 0
1 10 11 61.11 7 7 38.89 18ANALISA PBD TAHUN 2 (OKTOBER 2021)

SUBJEK JANTINA TP1 TP2 TMTM %TMTM TP3 TP4 TP5 TP6 MTM %MTM JUMLAH JUMLAH

(TMTM & KESELURUHAN
MTM)

BM L 4 20 24 23.53 37 26 13 2 78 76.47 102 174
P 2 9 11 15.28 19 29 11 2 61 84.72 72

BI L 4 17 21 20.59 31 38 11 1 81 79.41 102 174
P 72
3 8 11 15.28 25 25 9 2 61 84.72

MT L 1 8 9 8.82 39 34 20 0 93 91.18 102 174
P
0 5 5 6.94 32 23 12 0 67 93.06 72

SN L 1 16 17 16.67 46 31 8 0 85 83.33 102 174
P 72
0 14 14 19.44 24 22 12 0 58 80.56

PI L 0 7 7 7.14 49 36 6 0 91 92.86 98 170
P 72
0 4 4 5.56 27 37 4 0 68 94.44

MORAL L 0 1 1 25.00 3 0 0 0 3 75.00 4 4
P 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0

PSV L 4 11 15 14.71 19 46 22 0 87 85.29 102 174
MUZIK 174
PJPK P 2 6 8 11.11 15 32 17 0 64 88.89 72 174
ARAB L 5 16 21 20.59 7 63 11 0 81 79.41 102 141
CINA P 1 15 16 22.22 8 35 13 0 56 77.78 72 33
L 2 1 3 2.94 22 56 21 0 99 97.06 102
P 2 4 6 8.33 13 34 19 0 66 91.67 72
L 1 6 7 8.24 31 29 18 0 78 91.76 85
P 0 1 1 1.79 12 20 23 0 55 98.21 56
L 1 1 2 11.76 4 7 4 0 15 88.24 17
P 1 2 3 18.75 3 7 3 0 13 81.25 16ANALISA PBD TAHUN 3 (OKTOBER 2021)

JUMLAH JUMLAH
SUBJEK JANTINA TP1 TP2 TMTM %TMTM TP3 TP4 TP5 TP6 MTM %MTM (TMTM & KESELUR

MTM) UHAN

BM L 0 7 7 8.54 28 34 13 0 75 91.46 82 147
P 0 6 6 9.23 26 22 11 0 59 90.77 65

BI L 4 12 16 19.51 17 37 12 0 66 80.49 82 147
P 2 0 55 84.62 65
8 10 15.38 18 29 8

MT L 0 7 7 8.54 31 21 23 0 75 91.46 82 147
P 0 4 0 61 93.85 65
4 6.15 32 20 9

SN L 1 5 6 7.32 27 34 15 0 76 92.68 82 147
P 0 3 0 62 95.38 65
3 4.62 22 31 9

PI L 0 4 4 5.00 26 34 15 1 76 95.00 80 144
P 0 4 4 6.25 21 22 16 1 60 93.75 64

MORAL L 0 1 1 50.00 0 1 0 0 1 50.00 2 3
P 0 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0.00 1

PSV L 0 3 3 3.66 41 29 7 2 79 96.34 82 147
P 0 1 1 1.54 32 26 6 0 64 98.46 65

MUZIK L 0 2 2 2.44 6 40 34 0 80 97.56 82 147
P 0 0 0 65 100.00 65
0 0.00 10 35 20

PJPK L 0 3 3 3.66 15 44 20 0 79 96.34 82 147
P 0 2 2 3.08 11 38 14 0 63 96.92 65

ARAB L 1 8 9 15.00 15 15 18 3 51 85.00 60 108
P 0 4 3 44 91.67 48
4 8.33 19 10 12

CINA L 2 6 8 36.36 9 3 2 0 14 63.64 22 39
P 5 1 6 35.29 2 5 4 0 11 64.71 17MURID TIDAK MENGUASAI TAHAP MINIMUM (OKTOBER 2021)

BM BI MT SN PI MORAL PSV MUZIK PJPK ARAB CINA

TAHUN TP1 TP2 TP1 TP2 TP1 TP2 TP1 TP2 TP1 TP2 TP1 TP2 TP1 TP2 TP1 TP2 TP1 TP2 TP1 TP2 TP1 TP2

LP L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L PL P L P L PL P L P L P L P L P

1 1 2 17 11 5 1 20 14 2 3 14 12 0 0 5 2 0 0 28 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5 0 0 5 5 0 0 16 5 1 1 3 10

2 4 2 20 9 4 3 17 8 1 0 8 5 1 0 16 14 0 0 7 4 0 0 1 0 4 2 11 6 5 1 16 15 2 2 1 4 1 0 6 1 1 1 1 2

3 0 0 7 6 4 2 12 8 0 0 7 4 1 0 5 3 0 0 4 4 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 3 2 1 0 8 4 2 5 6 1

JUMLAH

IKUT 5 4 44 26 13 6 49 30 3 3 29 21 2 0 26 19 0 0 39 20 0 0 2 1 4 2 16 7 5 1 21 20 2 2 9 11 2 0 30 10 4 7 10 13

JANTINA

JUMLAH 9 70 19 79 6 50 2 45 0 59 0 3 6 23 6 41 4 20 2 40 11 23
IKUT TP

JUMLAH 79 98 56 47 59 3 29 47 24 42 34
TMTM

BEZA BILANGAN TMTM JUN DAN OKTOBER 2021

JUN OKTOBER BEZA JUN & PERATUS BEZA
OKT JUN DAN OKT

(%)

TAHUN 1 48 31 17 35.42

BM TAHUN 2 65 35 30 46.15

TAHUN 3 13 13 0 0.00

TAHUN 1 72 40 32 44.44

BI TAHUN 2 64 32 32 50.00

TAHUN 3 27 26 1 3.70

TAHUN 1 33 31 2 6.06

MT TAHUN 2 29 14 15 51.72

TAHUN 3 15 11 4 26.67

TAHUN 1 35 7 28 80.00

SN TAHUN 2 35 31 4 11.43

TAHUN 3 9 9 0 0.00

TAHUN 1 102 40 62 60.78

PI TAHUN 2 24 11 13 54.17

TAHUN 3 8 8 0 0.00MATAPELAJARAN ISU INTERVENSI MASA/ TARIKH

Murid tidak dapat membezakan huruf besar Menggunakan kaedah warna. Warnakan Setiap hari PdPc
huruf permulaan ayat dan salin semula
BAHASA MELAYU dan huruf kecil semasa membina ayat.
menggunakan hruf besar.

Tidak menguasai kemahiran membaca dan Teknik Bacalah Sayang. Setiap hari PdPc
menulis.
Murid menngunakan SVO Table untuk Setiap hari PdPc
Murid tidak dapat menyusun ayat dengan membina ayat.
struktur yang betul.
Memainkan video Phonics setiap hari - 5 5 minit sebelum PdPc
BAHASA INGGERIS minit sebelum PdPR.
Murid tidak dapat mengeja perkataan dengan
betul

Murid masih tidak tahu membaca dan tidak 5 minit congak setiap kali sebelum PdPc Sepanjang masa.
mahir mencongak. dimulakan.

Murid x menguasai operasi asas terutamanya Kuiz akan dibuat setiap 2 minggu sekali Sepanjang masa.
operasi darab dan bahagi. dengan memberi mata ganjaran.

MATEMATIK

Murid tidak menguasai soalan penyelesaian Memberi bimbingan teknik menjawab soalan Sepanjang masa.
masalah. penyelesaian masalah dengan bantuan guru

cemerlang dan guru pakar di sekolah.

SAINS Murid kurang lancar kemahiran membaca & Menggalakkan murid membaca nota dan
lambat memahami isi kandungan mata soalan bersama guru bagi meningkatkan 5 minit sebelum PdPc.
pelajaran.
kemahiran membaca.

Murid kurang memberi fokus kepada Menggunakan penggunaan ICT dan TV Digunakan semasa
pembelajaran. supaya murid boleh belajar secara visual dan PdPC.

audio melalui video pembelajaran.

PENDIDIKAN Murid tidak menguasai kemahiran membaca Latih tubi menyebut , menghafal dan
ISLAM
dan menulis jawi suku kata terbuka dan menulis secara spontan suku kata jawi di 5 minit sebelum PdPc.

tertutup. dalam kelas pada awal Pdpc.


Click to View FlipBook Version