The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by feedow90, 2019-05-16 04:11:57

Brochure KARISMA-Desa Idaman

Brochure KARISMA-Desa Idaman

PEMIMPIN
KARISMA

DESA IDAMAN

MISI PROGRAM
“Meningkatkan taraf dan kualiti hidup
masyarakat desa melalui pembinaan
pasukan kepimpinan desa yang komited

dan mampu memimpin serta
menggerakkan warga desa ke arah
menjadikan kampung mereka sebagai

“Desa Idaman”

KUMPULAN SASAR
Dicadangkan para peserta hadir secara
berpasukan. Setiap pasukan hendaklah terdiri
daripada 5 orang Ahli Majlis Pengurusan
Komuniti Kampung (MPKK) terdiri dari:

Pengerusi MPKK
AJK Utama MPKK (Setiausaha, Bendahari,
Wanita, Pemuda)

KONSEP DESA IDAMAN

Ceria PERSEKITARAN PENDUDUK Harmoni
Selamat KEMUDAHAN PEMIMPIN Bertaqwa
Sihat Berilmu / mahir
Sejahtera Berpendapatan
Bersih tinggi (ekonomi)
Tersusun Sihat cergas
Mencukupi Berwawasan
Sesuai Amanah & Bijak
Moden Boleh Memimpin
Digunakan dgn Berwibawa
baik Boleh mentadbir
Teknologi

OBJEKTIF PROGRAM
Menyedari kepentingan, peranan dan tanggungjawab menjadi seorang pemimpin
masyarakat yang lebih berkesan;
Membina diri dengan ciri-ciri seorang pemimpin yang mempunyai ciri-ciri
K.A.R.I.S.M.A.;
Menyedia dan melaksanakan Pelan Tindakan Pembangunan Desa secara strategik
dan sistematik;
Berkomunikasi dan membina hubungan baik dengan semua pihak;
Memberikan motivasi serta dorongan kepada ahli pasukan dan penduduk; dan
Melaksanakan tugas-tugas pentadbiran jawatankuasa secara professional.

CIRI-CIRI PEMIMPIN BERKARISMA

PEMIMPIN KARISMA Aekefisfsieieyknatinf&g Kboemrukneiskaansi
bertujuan untuk membina dan A K beArmtjaaanwngaagbhu&ng-
melahirkan Pemimpin Desa A
yang mempunyai tujuh(7)
ciri-ciri utama pemimpin:

PEMIMPIN R hduRbeaaunphnglagiatann

M&joudatiavnyagasi M

S I
Strategik Inovatif

ENAM (6) CABARAN KE ARAH PEMBANGUNAN DESA
1 Kepemimpinan yang dinamik dan berkesan
2 Strategi pembangunan holistik dan sesuai
3 Sumber yang mencukupi dan berkualiti
4 Penglibatan dan komitmen masyarakat
5 Pengembelingan agensi secara bersepadu
6 Pembangunan diri warga desa

KONSEP DAN RANGKA KERJA PROGRAM

KURSUS & BENGKEL

Pemilihan Bakal Peserta PROJEK & TUGASAN KEPIMPINAN DESA IDAMAN
Sertai Program “MENTORING” & BIMBINGAN Pasukan
KARISMA
Pemimpin Desa
PENILAIAN Hasil Analisis Keperluan yang Dinamik &
Pembangunan
Kompeten
Model Kajian & Analisa Keperluan Kompetensi
Kompetensi
Pemimpin

Desa

KAEDAH PELAKSANAAN PROGRAM

ANALISIS KEPERLUAN PELAKSANAAN PROGRAM
& PEMBANGUNAN
MODUL KURSUS LATIHAN BENGKEL DAN BIMBINGAN -
Kepemimpinan Penyediaan Pelan
Efektif Pembangunan Desa DESA
IDAMAN
PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN PROGRAM AKTIVITI SUSULAN, BIMBINGAN
DAN PENGUKUHAN

KAEDAH PELAKSANAAN PROGRAM

NO TAJUK OBJEKTIF UTAMA TEMPOH METODOLOGI

1. Kursus Memahami peranan & mengaplikasi 3 hari Syarahan interaktif
Kepimpinan ciri dan konsep kepemimpinan 2 malam Perbincangan & Aktiviti
K.A.R.I.S.M.A (menginap) dalam kumpulan
2. Kursus Main peranan
Kepimpinan Meningkatkan motivasi diri sebagai Klip video
pemimpin & keupayaan untuk memberi Perkongsian pengalaman
motivasi kepada masyarakat Tazkirah dan aktiviti solat
Menambah keyakinan & kemahiran berjemaah
diri dalam berkomunikasi dan
menyelesaikan masalah & membuat Taklimat
keputusan Aktiviti: Penyediaan Deraf
Memperbaiki penampilan diri, sesuai Pelan Tindakan Desa
dengan keadaan semasa Sidang Pleno / Pemben-
tangan
Memahami Pelan Halatuju Strategik 2 hari
Desa Idaman 1 malam
Penyediaan Pelan Tindakan
Pembangunan Desa Idaman (menginap)

IRSHAD HR CONSULTING SDN BHD

802 Block B, Phileo Damansara II,
Jalan 16/11, 46350 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
+603-7956 0010 (Naniq/Muslihah)
+603-7954 9802
[email protected]
www.irshad.com.my
Irshad HR Consutling Sdn Bhd

irshadhrconsulting
Irshad HR Consutling Sdn Bhd


Click to View FlipBook Version