The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by manna.na4748, 2022-01-31 00:09:32

ภูเก็ต

ภูเก็ต

ภูเก็ต

เ มื อ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว สุ ด ชิ ว ณ ภู เ ก็ ต

เจริโช ไท บอกเล่าเรื่องราวในขณะที่เขาสำรวจความลับที่เก็บไว้อย่างดีของฝรั่งเศส หน้า 12

ห อ น า ฬิ ก า

จุดชมวิวเครื่อง
บินหาดไม้ขาว

ใครที่เดินทางมายังจังหวัด
ภูเก็ตครั้งแรกหรือเดินทางมา
ด้วยเครื่องบินลงที่สนามบิน
นานาชาติภูเก็ตและกำลังมอง
หาแลนด์มาร์กไว้เช็คอินให้
เพื่อน ๆ รู้ว่าคุณอยู่ภูเก็ตแล้ว
ต้องมาที่นี่เลย หาดไม้ขาว
ชายหาดที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนาม
บินภูเก็ตซึ่งคุณสามารถเดินได้
ง่าย ๆ เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น
ยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากวันไหน
ทิศทางลมมาจากฝั่ งทะเล คุณ
อาจจะได้ถ่ายรูปหรือได้เห็น
เครื่องบินที่กำลังลงจอดยัง
สนามบินภูเก็ตอย่างใกล้ชิดอีก
ด้วย!

ย่านเมืองเก่า
โบราณ

สำหรับใครที่พอจะมีเวลาหรือ
ทำการจองที่พักอยู่ในตัวเมือง
หรือย่านเมืองเก่า ต้องห้ามพลาด!
ออกสำรวจความงดงามของเหล่า
ตึกเก่าโบราณสไตล์ชิโน-โปรตุกีส
ซึ่งยังคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและ
ยังคงกลิ่นอายศิลปะตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 บอกได้เลยว่า ไม่ว่า
คุณจะมาเดินเที่ยวชมย่านเมือง
เก่าโบราณภูเก็ตแห่งนี้ในช่วง
กลางวันหรือช่วงกลางคืนที่มีแสง
ไฟประดับสวยงดงาม ต้องได้รูป
ไปอวดเพื่อนในโซเชียลอย่าง
แน่นอน!

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
อควาเรีย ภูเก็ต

อ้างอิงตื่นตาตื่นใจไปกับสุด
ยอดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่
ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตและยัง
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อควาเรีย
ภูเก็ต (Aquaria Phuket) ตั้ง
อยู่ที่ใจกลางเมืองภูเก็ต
ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ที่นี่คุณจะ
ได้พบกับเหล่าสิ่งมีชีวิต สัตว์
ทะเลมากกว่า 25,000 ชนิด
ภายในพื้นที่จัดแสดงที่แบ่ง
แยกเป็นโซนขนาดใหญ่กว่า 5
โซน

วัดฉลอง

วัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม วัดชื่อ
ดังคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต ที่
ใคร ๆ ที่ได้แวะมาเยือนยังภูเก็ตจะ
ต้องแวะมาไหว้พระขอพรหลวงพ่อ
แช่ม เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเชื่อ
เหลือเกินว่า หลาย ๆ คนคงเคย
ได้ยินเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์
ของหลวงพ่อแช่มในเรื่องของการ
รักษาโรคและคุณงามความดีของ
หลวงพ่อแช่มมากันบ้างแล้ว
ดังนั้น จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไม
วัดฉลองแห่งนี้ ถึงเป็นอีกหนึ่งจุด
เช็คอินยอดฮิตที่ใครต่อใครก็ต่างมา
เช็คอินและไหว้พระขอพรเมื่อเดิน
ทางมาเยือนยังจังหวัดภูเก็ต

จุดชมวิว
กังหันลม

ตั้งอยู่บนเนินเขาระหว่างหาด
ยะนุ้ยและหาดในหาน ไม่ไกล
จากแหลมพรหมเทพ ใน
บริเวณที่มีการผลิตกระแสไฟ้
ฟ้าจากกังหันลม สามารถมอง
เห็นวิวทะเลได้กว้างไกลสุดตา
จากจุดชมวิวกังหันลมสามารถ
มองเห็นแหลมพรหมเทพ หาด
ยะนุ้ย และหาดไนหาน พร้อม
กับวิวฉากหน้าที่เต็มไปด้วย
ดอกหญ้าพริ้วไหว และยังได้
เห็นกังหันลมที่ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้านั้นมีขนาดใหญ่
แค่ไหน ในช่วงกลางวัน
สามารถมองเห็นทะเลสีฟ้า
คราม และเกาะที่ทอดยาวจาก
ฝั่ งไปยังทะเล เรือยอร์ชที่เรียง
รายหลางทะเล กลายเป็นองค์
ประกอบที่ลงตัว ในช่วงเวลา
เย็นยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์
ตกได้อย่างสวยงามอีกด้วย

พระใหญ่
ภูเก็ต

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต
ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด
เลยจากวัดฉลองไปไม่ เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ
จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่อง
เที่ยว ลักษณะเด่นของพระ
ใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปาง
มารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้
รอบเกาะภูเก็ต หากคุณมี
โอกาสมาเยือนภูเก็ต ควรหา
โอกาสไปกราบไหว้ เคารพสัก
การะที่วัดพระใหญ่บนเขา
นาคเกิดและชมทัศนียภาพที่
สวยงามของเกาะภูเก็ตในมุม
สูง

แหลมพรมเทพ


Click to View FlipBook Version