The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wnsuhaila12, 2018-12-19 21:53:45

tmp

││Manual Pengurusan dan Pentadbiran

ISI KANDUNGAN


Bil Perkara Muka Surat

1. Isi Kandungan i
2. Surat Penurunan Kuasa 1
3. Pelan SMK Setia Alam 2
4. Pelan Kedudukan Kelas 3
5. Visi, Misi, Matlamat, Objektif, dan Moto 4
6. Piagam Pelanggan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 5
7. Logo Sekolah 6
8. Lagu Rasmi Sekolah dan Ikrar Pelajar 7
9. Profil Sekolah 8
10. Maklumat Asas Sekolah & Bilangan Kelas yang beroperasi 2018 9
11. Pengurusan dan Pentadbiran 10-14
12. Senarai tugas dan tanggungjawab guru 15
13. Prosedur Kerja Guru Kanan Mata Pelajaran 16-17
14. Prosedur Kerja Ketua Panitia Mata Pelajaran 18-19
15. Prosedur Kerja Guru Tingkatan 20-21
16. Senarai Staf Akademik 22-25
17. Senarai Staf Sokongan 26
18. Peruntukkan Jadual Waktu 27-28
19. Penggal Persekolahan dan Hari Kelepasan Am 29
20. Takwim Sekolah 30-41
21. Jadual Bertugas Pentadbir 42-44
22. Jadual Bertugas Pentadbir Semasa Cuti Persekolahan 45-46
23. Jadual Agihan Semakan Rekod Mengajar 47-50
24. Jadual Guru Bertugas Mingguan 51-53
25. Jadual Pembayaran Gaji Bulanan Kakitangan Awam 54
26. Senarai Tugas Khas Guru-guru 55-62
27. Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran 63-75
28. Jawatankuasa Kurikulum 76-94
29. Jawatankuasa Hal Ehwal Murid (HEM) 95-111
30. Jawatankuasa Kokurikulum 112-125
31. Jawatankuasa PPKI 126-131
32. Lampiran
i

UNIT 3K SMK SETIA ALAM
BORANG MARKAH
PERTANDINGAN KEBERSIHAN & KECERIAAN KELAS 2018

NAMA GURU PENILAI :.........................................
TARIKH :......................................... NAMA KELAS :...........................


ADA
KATEGORI BIL PERKARA TIADA ADA &
KREATIF
0 1 3
1 VISI & MISI
ASPEK 2 LAGU SEKOLAH
KEBERSIHAN 3 IKRAR SEKOLAH
4 DOA
5 JADUAL BERTUGAS KELAS DIPAMERKAN
6 KATA-KATA HIKMAH
7 PENCAHAYAAN & PENGUDARAAN
KECERIAAN 8 LANTAI
9 TINGKAP
PERABOT
10 MEJA & KERUSI GURU, MEJA & KERUSI MURID
11 UTILITI- PENYAPU, BAKUL, PENYODOK
12 SUSUNAN MEJA MENGIKUT KUMPULAN ( 4-6 orang )
FIZIKAL SUDUT OBJEKTIF PEMBELAJARAN &
BILIK 13 KRITERIA KEJAYAAN DI PAPAN TULIS
14 SUDUT HASIL KERJA MURID
15 SUDUT PARKING LOT
16 SUDUT MAKLUMAT
ASPEK 17 SUDUT PENGHARGAAN
ABAD KE 21 18 PERATURAN KELAS DIPAMERKAN
19 RUANG AKTIVITI
20 RUANG SANTAI
PERALATAN ICT & PERALATAN BBM LAIN YANG
21 BERSESUAIAN DISEDIAKAN
REKOD PERKEMBANGAN PELAJAR / PRESTASI
22 MURID
23 PELAN KEBAKARAN
24 PELAN SUSUN ATUR KELAS
25 INVENTORI KELAS
26 CARTA ORGANISASI
27 JADUAL WAKTU
28 EXTRA KREATIVITI -- SUDUT BACAAN, POSTER,
HEAD COUNT DAN LAIN-LAIN
JUMLAH MARKAH
KESELURUHAN ----- X 100 =
84

CATATAN GURU PENILAI :

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SETIA ALAM
INSTRUMEN KEBERSIHAN & KECERIAAN KELAS (MINGGUAN)
Minggu : …………………………………. Tarikh/Hari : ……………………………………………………………….

Nama guru bertugas : …………………………………………………………………………………...................................................... Tandatangan : ...............................................

Ting Kebersihan Kebersihan Kebersihan Bakul Sampah Keceriaan & Maklumat Susunan & Keceriaan Sudut
Lantai Cermin Tingkap Papan Hitam Papan Kenyataan Kerusi & Meja Tambahan
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1A
1B

1C
1D
1E

1F
1G
1H
1I

1JSkala Markah 1 : Tidak memuaskan * Contoh Sudut Tambahan : Sudut Bacaan
2 : Baik Sudut Santai
3 : Sangat baik dan bernilai tambah Sudut Hasil Kerja Murid
Sudut Maklumat
Sudut Penghargaan
Sudut Parking Lot dll.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SETIA ALAM
INSTRUMEN KEBERSIHAN & KECERIAAN KELAS (MINGGUAN)
Minggu : …………………………………. Tarikh/Hari : ………………………………………………………………. Tarikh/ Hari : ……………

Nama guru bertugas : …………………………………………………………………………………...................................................... Tandatangan : ...............................................

Ting Kebersihan Kebersihan Kebersihan Bakul Sampah Keceriaan & Maklumat Susunan & Keceriaan Sudut
Lantai Cermin Tingkap Papan Hitam Papan Kenyataan Kerusi & Meja Tambahan
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1A
1B

1C
1D
1E

1F
1G
1H
1I

1JSkala Markah 1 : Tidak memuaskan * Contoh Sudut Tambahan : Sudut Bacaan
2 : Baik Sudut Santai
3 : Sangat baik dan bernilai tambah Sudut Hasil Kerja Murid
Sudut Maklumat
Sudut Penghargaan
Sudut Parking Lot dll.

Tarikh/Hari : .................................................

Tandatangan : ..............................................

JUMLAH

UNIT 3K SMK SETIA ALAM
BORANG MARKAH
PERTANDINGAN KEBERSIHAN & KECERIAAN BILIK KHAS 2018


NAMA GURU PENILAI :.................................................
TARIKH :................................................ NAMA BILIK KHAS :..................................................................

ADA
KATEGORI BIL PERKARA TIADA ADA &
KREATIF
0 1 3
1 NAMA BILIK
2 VISI & MISI
ASPEK 3 COGAN KATA/ KATA-KATA HIKMAT/ DOA
KEBERSIHAN 4 PENCAHAYAAN & PENGUDARAAN
& 5 KEBERSIHAN : LANTAI, TINGKAP, PAPAN PUTIH
KECERIAAN LALUAN KORIDOR :
6 KECERIAAN / PENGGUNAAN BERINFOMASI
PERABOT- SUSUN ATUR, HIASAN
7 MEJA & KERUSI GURU
MEJA & KERUSI MURID
8 UTILITI- PENYAPU, BAKUL, PENYODOK, MOP
FIZIKAL SUDUT OBJEKTIF PEMBELAJARAN & KRITERIA
BILIK 9 KEJAYAAN DI PAPAN KENYATAAN / WHITE BOARD/
DINDING
10 SUDUT HASIL KERJA MURID
11 SUDUT PARKING LOT
12 SUDUT MAKLUMAT
13 SUDUT i-THINK
14 SUDUT PENGHARGAAN/ PENCAPAIAN
15 PERATURAN PENGGUNAAN BILIK KHAS
16 RUANG AKTIVITI
17 RUANG SANTAI
ASPEK PERALATAN ICT
ABAD KE 21 18 PERALATAN BBM LAIN YANG
BERSESUAIAN DISEDIAKAN/ DIGUNAKAN
19 PELAN KEBAKARAN
20 PERATURAN KESELAMATAN
21 PELAN SUSUN ATUR BILIK KHAS- LAY OUT
22 INVENTORI BILIK KHAS
23 CARTA ORGANISASI
24 REKOD PENGGUNAAN PERALATAN
25 REKOD PENGGUNAAN BILIK
26 BUKU PELAWAT
27 EXTRA KREATIVITI -- BROSUR, SUDUT BACAAN, POSTER,
BANNER, HEAD COUNT DAN LAIN-LAIN
JUMLAH MARKAH
KESELURUHAN ----- X 100 =
81CATATAN GURU PENILAI :

BORANG MARKAH
PERTANDINGAN KEBERSIHAN & KECERIAAN MEJA GURU 2017
UNIT 3K SMK PUNCAK ALAMNAMA GURU PENILAI :
TARIKH :


ADA
KATEGORI BIL PERKARA TIADA ADA &
KREATIF
0 1 3
1 NAMA GURU
2 JADUAL WAKTU INDIVIDU / KELAS
ASPEK 3 KALENDAR / TAKWIM / PLANNER
KEBERSIHAN 4 FAIL REKOD MENGAJAR GURU
& 5 KEBERSIHAN MEJA
KECERIAAN SUSUN ATUR PERALATAN DI MEJA
6 KECERIAAN DI MEJA GURU
7 SUDUT PENGHARGAAN/ PENCAPAIAN
FIZIKAL KEJAYAAN INDIVIDU : SIJIL PENCAPAIAN/
BILIK AKTIVITI KO KU
KURIKULUM
8 SUDUT MAKLUMAT
9 PERALATAN ICT/ PERALATAN BBM LAIN YANG
BERSESUAIAN DISEDIAKAN/ DIGUNAKAN
10 EXTRA KREATIVITI : SUDUT BACAAN, POSTER,
BUKU RUJUKAN DAN LAIN-LAIN
JUMLAH MARKAH
KESELURUHAN …….. X 100 =
30
CATATAN GURU PENILAI :

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran


SURAT PENURUNAN KUASA


Dengan ini saya ROHANI BINTI MOHD NOOR selaku Pengetua SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
SETIA ALAM menurunkan kuasa kepada ____________________________________________________________ No. Kad
Pengenalan : __________________________________________ Beralamat di SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
SETIA ALAM, NO. 6, PERSIARAN SETIA PRIMA, SEKSYEN U13, 40170 SHAH ALAM, SELANGOR untuk
menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan berdasarkan MANUAL PENGURUSAN 2019.

Tuan / Puan diminta mematuhi peruntukan Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993, Perintah-perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta apa-apa peraturan dan
arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang
tempoh perkhidmatan tuan / puan dengan Kerajaan. Maka dengan itu tuan / puan perlu:

1. Sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan kerajaan;
2. Sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan
bertanggungjawab;
3. Tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi;
4. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi
bercanggah dengan tugas awam;
5. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa tuan/
puan telah membiarkan kepentingan peribadi tuan/puan bercangggah dengan tugas rasmi sehingga
menjejaskan kegunaan tuan/puan sebagai pegawai awam;
6. Tidak akan menggunakan kedudukan sebagai pegawai awam bagi faedah diri tuan/puan sendiri;
7. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemarkan nama
perkhidmatan awam;
8. Tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh dan tekanan luar untuk menyokong atau
memajukan tuntutan saya atau pegawai lain berhubung dengan perkhidmatan awam; dan
9. Tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar
perintah.

Sekiranya tuan / puan gagal menjalankan tugas yang diamanahkan ini, tuan / puan boleh dikenakan
tindakan tatatertib Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.………………………………................. ..............…………………………
(Tandatangan Pegawai) (Jawatan Pegawai)

Di hadapan:


………………………………
ROHANI BINTI MOHD NOOR
Pengetua
SMK SETIA ALAM
Tarikh : 26 Disember 2019
1

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran


PELAN SMK SETIA ALAM

2

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
PELAN KEDUDUKAN KELAS 2019

BLOK A

5MF 5TE 5IN 5IK 5AE 5GG 5IS TANDAS
(P)
B.MMEDIA B.TYG B. AKSES B.PENGAWAS B.PMO/ 5AK 5DV TANDAS
BT (L)
PERPUSTAKAAN TANDAS
(L)


BLOK B

4AK/ 4DV/ 4MF/ 4TE/ 4IN/ 4IK/ STOR TANDAS
2TE 2MF 2IS 2IN 2IK 2GG (P)
B.MELAYU B.INGGERIS 4IS/ 4GG/ 4AE/ BILIK STOR TANDAS
2AE 2AK 2DV MUZIK (L)

BILIK PPKI TANDAS
(L)


BLOK C

3IS/ 3IN/ 3IK/ 3GG/ 3DV/ 3AK/ 3AE/ TANDAS
1IS 1IN 1IK 1GG 1DV 1AK 1AE (P)
3MF/ 3TE/ B.PAI B.PMO/ BILIK B.PA / B. PERNIAGAAN TANDAS
1MF 1TE BC GEOGRAFI B. EKONOMI (L)
FOYER BILIK BILIK BILIK TANDAS
GERAKAN SUMBER PJK SUMBER KOKO (L)
KOKO

TINGKATAN 5 TINGKATAN 4 TINGKATAN 3 TINGKATAN 2 TINGKATAN 1
(9 KELAS) (9 KELAS) (9 KELAS) (9 KELAS) (9 KELAS)
5 IBNU SINA 4 IBNU SINA 3 EINSTEIN 2 EINSTEIN 1 EINSTEIN

5 GALILEO 4 GALILEO 3AL KHAWARIZMI 2AL KHAWARIZMI 1AL KHAWARIZMI

5 EINSTEIN 4 EINSTEIN 3 DA VINCI 2 DA VINCI 1 DA VINCI

5 IBNU KHALDUN 4 IBNU KHALDUN 3 GALILEO 2 GALILEO 1 GALILEO

5 NEWTON 4 NEWTON 3 IBNU KHALDUN 2 IBNU KHALDUN 1 IBNU KHALDUN

5 EDISON 4 EDISON 3 NEWTON 2 NEWTON 1 NEWTON

5 FARADAY 4 FARADAY 3 IBNU SINA 2 IBNU SINA 1 IBNU SINA

5 DA VINCI 4 DA VINCI 3 FARADAY 2 FARADAY 1 FARADAY

5AL KHAWARIZMI 4AL KHAWARIZMI 3 EDISON 2 EDISON 1 EDISON
3

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
VISI


Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera


MISI


Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi

Memenuhi Aspirasi Negara


MATLAMAT

Menjelang tahun 2020, SMK Setia Alam akan berada dalam kelompok 10 sekolah terbaik dalam
kategori sekolah menengah harian daerah Petaling Perdana, Selangor.

OBJEKTIF• Menyediakan kemudahan-kemudahan asas dan peralatan pendidikan yang mencukupi supaya
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PDPc) berlaku dengan berkesan.

• Menyediakan satu sistem pengurusan yang cekap dan efektif berlandaskan ciri-ciri kepimpinan yang
dinamik, moden, progresif, penyayang dan bertonggakkan ketuhanan.

• Melaksanakan kaedah Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PDPc) berbantukan ‘ICT’.

• Memastikan pengurusan kewangan yang sistematik berlandaskan peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan.

• Menyediakan warga sekolah yang sentiasa beriltizam dan sedia berkorban untuk menghasilkan
kerja-kerja yang berkualiti tinggi dan mengambil berat tentang kualiti masa.
MOTO


“BERDISIPLIN, BERILMU, CEMERLANG’’

4

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran


PIAGAM PELANGGAN


Kami dengan penuh tekad dan iltizam berjanji menawarkan perkhidmatan pendidikan
cemerlang kepada:-
Pelajar
Menyediakan kaedah Pembelajaran dan Pemudahcara (PDPc) terbaik dan optimum
berdasarkan kurikulum dan kokurikulum kebangsaan untuk memenuhi keperluan pelajar
secara holistik.

Menyediakan suasana dan peralatan yang lengkap untuk menggalakkan pembelajaran
dijalankan dalam kaedah yang selesa dan kondusif.
Staf
Sentiasa mengutamakan kebajikan guru dan anggota-anggota kumpulan sokongan.

Memastikan sumber dan kemudahan yang secukupnya serta memenuhi peluang
peningkatan profesionalisme kerjaya.

Stake Holder

Memenuhi semua arahan dan pekeliling dari PPD, JPN dan KPM dengan tepat dan segera.


Menyediakan segala data dan maklumat terkini seperti yang diperlukan sebelum tarikh yang
ditetapkan.

Ibu Bapa dan Komuniti

Mewujudkan kerjasama dengan ibu bapa melalui perjumpaan rasmi dan tidak rasmi.

Mengadakan permuafakatan antara sekolah, ibu bapa, masyarakat dan agensi luar.
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara


5

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran


LOGO SEKOLAH
HURAIAN LOGO

Pemangkin Gedung Ilmu
Mata Pena

Bererti Gedung Ilmu yang sentiasa wujud dan patut dituntut pada
Buku bila-bila masa agar menjadi insan yang berilmu

Melambangkan semangat setia kawan, persefahaman dan
perpaduan, pelajar yang prihatin terhadap alam sekitar dengan
Bulatan
mengamalkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar

Tahun Sekolah dibuka
2011

Moto sekolah yang inginkan pelajarnya sentiasa
1. Berdisplin dalam sahsiah diri
2. Berilmu untuk kejayaan masa hadapan dalam semua aspek
Berdisiplin, Berilmu, Cemerlang
kehidupan
3. Cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulumHURAIAN WARNA

Putih Kesucian, Kebersihan, Keikhlasan dan Kejujuran

Merah Semangat yang membara untuk menimba ilmu

Keemasan Kemakmuran dan Keamanan
Kuning Cerdas, Cergas, Kreatif dan Kritis6

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran

LAGU RASMI SEKOLAH
Tajuk Lagu : SMK SETIA ALAM

Kami warisan bangsa
Bergerak ke arah cemerlang
Bersama SMKSA
Menjana generasi terbilang

Kami bangsa Malaysia
Percaya rukun negara
Itulah paksi kejayaan
Pasti kami amalkan

Membangun potensi
Pendidikan kualiti
Itulah janji-janji kami
Membina hidup harmoni

Pencipta Lagu : Haji Kaharudin bin Mohd Yusuff
Pengubah : En. Mohd Zafuan bin Bakhtiar
Penulis Lirik : En Azahar Nor Arifin bin Ahmad
IKRAR PELAJAR

Bahawa kami murid SMK Setia Alam berjanji dan berikrar untuk menjadi “insan mithali” berlandaskan
prinsip-prinsip berikut :-

1. Mencapai keputusan cemerlang dalam semua peperiksaan dan kegiatan kokurikulum untuk menjamin
masa depan yang cemerlang.
2. Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah, masyarakat dan negara demi kesejahteraan
bersama.
3. Mengamalkan sahsiah yang mulia berteraskan ajaran agama dan nilai-nilai murni dalam semua aspek
kehidupan.
4. Menguasai ilmu dan kemahiran yang dipelajari agar menjadi warga negara Malaysia yang berguna.
5. Menjaga nama baik diri, keluarga dan sekolah demi meningkatkan martabat agama, bangsa, dan negara .
7

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
PROFIL SEKOLAH


Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam (SMKSA) telah siap dibina pada tahun 2010 dan mulai
beroperasi pada Januari 2011. Terletak di kawasan Bandar Setia Alam yang telah berkembang pesat dengan kadar
penduduk yang semakin meningkat. Keadaan ini memerlukan satu sekolah rendah dan menengah bagi keperluan
penduduk setempat. Ekoran daripada itu, SMKSA telah dibuka secara rasminya pada 2 Januari 2011.

Sekolah yang pertama kali dibuka dengan menampung 54 murid dalam 7 kelas, manakala guru terdiri

daripada 11 orang dan seorang kakitangan sokongan dengan diketuai oleh Tuan Haji Hamsan bin Saom. Pada tahun
2012, sekolah ini mempunyai 19 kelas aliran perdana dan 1 kelas pendidikan khas integrasi yang menampung
murid seramai 663 orang, manakala guru terdiri daripada 43 orang dan kakitangan sokongan seramai 6 orang.
SMKSA mempunyai keluasan 9 ekar tanah dan dikelilingi oleh kawasan perumahan. Kepesatan pembangunan

setempat, maka menjadikan SMKSA bebas daripada kesibukan harian dan sangat sesuai sebagai tempat menimba
ilmu pengetahuan sekaligus, mewujudkan suasana yang kondusif buat warga sekolah.

Kewujudan sekolah ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah pendidikan kepada penduduk yang
terdiri daripada kakitangan kerajaan, pekerja swasta dan peniaga. Kebanyakan murid tinggal di kawasan Setia
Alam, Bandar Bukit Raja, dan Aman Perdana. Dijangka bilangan murid sekolah ini akan meningkat dari semasa ke

semasa. Hal ini kerana faktor perkembangan pembangunan Bandar Setia Alam yang baharu. Sejajar dengan usaha
pembangunan mampan sebagai sebuah Bandaraya. SMKSA terus beroperasi menampung bilangan penduduk yang
bertambah dari tahun ke tahun.


SMKSA terus berkembang maju demi menyahut cabaran visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia.
Sokongan padu daripada PIBG, masyarakat serta pemimpin setempat membolehkan sekolah ini mencapai
kegemilangan. Sarana ibu bapa dan penglibatan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) juga dapat membantu SMKSA
mencapai kecemerlangan akademik.

Tuan Haji Hamsan bin Saom digantikan oleh Tuan Haji Md Razak bin Hamjar mulai 16 Jun 2015 hingga 30

Jun 2017. Selepas persaraan beliau, SMKSA kini ditadbir oleh Pn. Rohani binti Mohd Noor mulai 25 Ogos 2017
sehingga kini.
8

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

Nama Sekolah : SMK Setia Alam
Kod Sekolah : BEA 8665

Lokasi : Bandar
Daerah : Shah Alam
PPD : PPD Petaling Perdana
Gred : B

Nama Pengetua : PN ROHANI BINTI MOHD NOOR
Sesi : 2 Sesi
Bilangan Guru : 96 orang
Enrolmen Pelajar : 1500 orang
Tingkatan Tertinggi : TINGKATAN 5
E-mail Sekolah : IGOVUC/bea8665.edu

Facebook Sekolah : @SMKSetiaAlamOfficial

BILANGAN KELAS BEROPERASI PADA TAHUN 2019:


Kelas Bilangan
Tingkatan Satu 9

Tingkatan Dua 9
Tingkatan Tiga 9

Tingkatan Empat 9
Tingkatan Lima 9
Kelas Pendidikan Khas 3


Jumlah 48


9

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


BIL PERKARA /AKTIVITI

1 WAKTU HADIR BEKERJA / KE SEKOLAH:
• Tingkatan 1- 5
Sesi Pagi
Waktu Pembelajaran : Isnin - Khamis : 7.30 pagi – 1.05 tengah hari
Waktu hadir : selewat-lewatnya 7.20 pagi
Waktu balik : 1.15 tengah hari /
waktu tambahan sehingga 1.55 tengah hari

Jumaat : 7.30 pagi – 12.30 tengah hari
Waktu hadir : selewat-lewatnya 7.20 pagi
Waktu balik : 12.40 tengah hari

Waktu Rehat : 20 minit setiap hari seperti yang ditetapkan.

Sesi Petang
Waktu Pembelajaran : Isnin - Khamis : 1.10 tengah hari – 6.40 petang
Waktu hadir : selewat-lewatnya 1.00 tengah hari
Waktu balik : 6.45 petang

Jumaat : 2.15 petang – 6.40 petang
Waktu hadir : selewat-lewatnya 2.00 petang
Waktu balik : 6.45 petang

Waktu Rehat : 20 minit setiap hari seperti yang ditetapkan.

• Pendidikan Khas
Waktu Pembelajaran : Isnin - Khamis : 7.30 pagi – 1.00 tengah hari
Waktu hadir : selewat-lewatnya 7.20 pagi
Waktu balik : 1.15 tengah hari

Jumaat : 7.30 pagi – 12.30 tengah hari
Waktu hadir : selewat-lewatnya 7.20 pagi
Waktu balik : 12.40 tengah hari

Waktu Rehat : 30 minit setiap hari seperti yang ditetapkan.

1.1 WAJIB datang awal, selewat-lewatnya 10 minit sebelum loceng pertama.
1.2 Kalau terlewat, perlu terus berjumpa Pengetua/ Penolong Kanan untuk memaklumkan sebab.
1.3 Guru/staf akan diberi Nota Teguran I dan Teguran II, sebelum tindakan selanjutnya sekiranya
kehadiran sentiasa lewat.
1.4 Daftar kehadiran dengan segera sebaik tiba di sekolah ‘touch in’, lakukan sendiri.


2 WAKTU PULANG DARI SEKOLAH
2.1 Digalakkan pulang selepas 10 minit loceng terakhir berbunyi.
2.2 Biar pelajar pulang dahulu untuk elakkan kesesakan.
2.3 Guru/staf perlu tunjukkan teladan yang baik.
2.4 Masa yang ada boleh digunakan untuk melakukan kerja-kerja menyemak latihan pelajar, membaca,
menyediakan rekod mengajar, BBM atau mengemas meja supaya teratur.

2.5 Pastikan ‘touch out’ sebelum pulang, lakukan sendiri.
10

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

BIL PERKARA /AKTIVITI
3 SETIAP HARI KHAMIS AKAN DIADAKAN TAKLIMAT GURU

1. Masa
Sesi Pagi : 1.10 - 2.10 petang
Sesi Petang : 12.00 - 1.00 tengah hari

2. Semua guru diwajibkan hadir setiap kali taklimat mengikut waktu yang ditetapkan.
3. Taklimat serta mesyuarat tertakluk pada pindaan.


4 KEWAJIPAN GURU BERTUGAS MINGGUAN
4.1 Berada di sekolah 20 minit lebih awal sebelum loceng pertama.
4.2 Berada di tempat-tempat berikut semasa pagi, waktu rehat dan selepas loceng akhir
berbunyi:
• Pintu pagar sekolah
• Tapak perhimpunan
• Kantin
4.3 Membantu menguruskan perhimpunan bersama-sama guru perhimpunan dan pengawas.
4.4 Mencatat minit taklimat
4.5 Merekodkan perjalanan perhimpunan dan perkara yang disampaikan semasa perhimpunan.
4.6 Mengambil tindakan sewajarnya sekiranya terdapat perkara atau peristiwa yang memerlukan tin-
dakan segera.
4.7 Memastikan keadaan sekolah terkawal.
4.8 Menyampaikan pengumuman (sekiranya ada).
4.9 Memastikan kebersihan sekitar kawasan sekolah dan bilik darjah.
4.10 Menguruskan murid-murid yang sakit.5 TIDAK HADIR BERTUGAS KERANA SAKIT
5.1 WAJIB memohon kebenaran daripada Pengetua dan dimaklumkan kepada Penolong Kanan /
Penolong Kanan Petang / Penyelaras PPKI pada awal pagi untuk tujuan pentadbiran.
5.2 Serahkan sijil cuti sakit (MC) kepada Pengetua keesokannya untuk dicatatkan dalam rekod
perkhidmatan.
6 CUTI REHAT KHAS
6.1 Guru diperuntukkan sepuluh (10) hari cuti rehat khas. Kelayakan untuk bercuti ialah setiap
sebulan layak untuk memohon sehari CRK.
6.2 Layak dipohon dan kelulusan atas budi bicara Pengetua dengan sokongan PK yang berkenaan
Guru Sesi Pagi : PK Pentadbiran
Guru Pendidikan Khas : Penyelaras Pendidikan Khas
Guru Sesi Petang : PK Petang
6.3 Mesti dipohon daripada Pengetua dengan berjumpa secara peribadi BUKAN isi borang dan ting-
galkan kepada Pembantu Tadbir.
6.4 Pertimbangan meluluskan permohonan dengan syarat tidak menjejaskan tugas dan perjalanan
sekolah.
6.5 Permohonan hendaklah dibuat lebih awal sekurang-kurangnya tiga(3) hari sebelum kecuali
kes-kes kecemasan seperti kemalangan, kematian atau musibah yang tidak dijangka
(perlu dimaklumkan melalui telefon (perkara/bil 4 adalah berkaitan)).
6.6 Seandainya permohonan dari guru banyak pada sesuatu masa, pertimbangan akan dibuat
mengikut kewajaran.
6.7 CUTI BUKAN ALASAN UNTUK MELEPASKAN TANGGUNGJAWAB. PENGETUA
BERHAK MEMBATALKAN CUTI YANG TELAH DILULUSKAN ATAU MEMANGGIL GURU
KEMBALI BERTUGAS SEKIRANYA PERLU.
11

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

BIL PERKARA /AKTIVITI

7 CUTI TANPA REKOD
7.1 Berjumpa sendiri dengan Pengetua untuk dapatkan kebenaran.
7.2 Jumpa dengan Pembantu Tadbir untuk dapatkan borang dan isi.
7.3 Sokong atau tidak adalah budi bicara Pengetua. Permohonan akan dipanjangkan ke JPN .
7.4 Kematian saudara terdekat (ibu bapa kandung, ibu bapa mertua, suami/isteri, anak kandung, anak
angkat yang didaftarkan).

8 CUTI BERSALIN
8.1 Dibenarkan untuk lima kali kelahiran .
8.2 Kelahiran ke 6 dan seterusnya adalah cuti tanpa gaji.
8.3 Jumlah cuti adalah antara enam puluh (60) hingga sembilan puluh (90) hari bagi setiap kelahiran

dan tidak melebihi tiga ratus hari (300) bagi lima kali kelahiran berdasarkan surat PKPA
Bil 14/2010.
8.4 Suami secara automatik mendapat cuti tujuh (7) hari dari tarikh kelahiran berterusan. Perlu isi
borang cuti tanpa rekod dengan lampiran surat beranak.
8.5 Untuk tujuan mendapatkan guru ganti , suami atau waris diminta menyerahkan sijil sakit ke
sekolah.

9 CUTI HAJI
9.1 Sekali dalam perkhidmatan .
9.2 Dapatkan pengesahan daripada Tabung Haji.
9.3 Isikan borang cuti haji, cuti dibenarkan empat puluh (40) hari.
9.4 Hantar awal untuk dipanjangkan ke JPN bagi mendapatkan kelulusan, sertakan bersama
borang kebenaran keluar negara.

10 URUSAN DENGAN PPD, JABATAN PENDIDIKAN NEGERI/KPM
10.1 Dapatkan kebenaran Pengetua/Penolong Kanan.
10.2 Sentiasa berpakaian kemas, sopan dan jaga imej guru dan sekolah.
10.3 Sebaiknya semua masalah dibincangkan di peringkat sekolah terlebih dahulu.


11 PENGISYTIHARAN HARTA
11.1 Semua penjawat awam perlu membuat pengisytiharan harta setiap lima tahun.
11.2 Dapatkan borang, isi dengan lengkap, serahkan ke pejabat sekolah.
11.3 Tambahan harta juga perlu dilapor, gunakan borang tambahan laporan.
11.4 Urus pada awal tahun .
11.5 Kegagalan isytihar harta boleh menganggu/menjejaskan urusan perkhidmatan.

12 PINJAMAN PERUMAHAN /KOMPUTER
12.1 Urusan dibuat di sekolah, dapatkan borang dan urus dengan Ketua Pembantu Tadbir .
12.2 Sediakan dokumen yang relevan dan perlu hantar permohonan melalui sekolah.


13 KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH
13.1 Guru/staf TIDAK BOLEH keluar/ meninggalkan kawasan sekolah untuk urusan peribadi
kecuali dalam keadaan yang sangat memerlukan.
13.2 Kebenaran perlu diperolehi dan dibenarkan untuk kes-kes kecemasan seperti menziarah
jenazah keluarga terdekat dan menghadiri mesyuarat/ kursus atau sepertinya.
13.3 Kebenaran hanya oleh Pengetua/Penolong Kanan.
13.4 TIDAK BOLEH KELUAR SESUKA HATI WALAUPUN HANYA SEKETIKA untuk apa-apa urusan
sekalipun TANPA KEBENARAN.

12

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran


PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


BIL PERKARA /AKTIVITI

14 GURU GANTI (RELIEF)
14.1 Tanggungjawab bersama dan terimalah dengan RELA HATI dan penuhi dengan penuh rasa setia
kawan.
14.2 MESTI MASUK KE KELAS dan adakan aktiviti, bukan sekadar kawal sahaja.
14.3 Catat dalam buku rekod mengajar.
15 WAKTU TIDAK MENGAJAR (FREE PERIOD)
15.1 Bukan ’free’ mutlak.
15.2 Gunakan untuk membuat perancangan, menyemak kerja pelajar, sediakan BBM, buat rujukan di
PSS, menulis persediaan mengajar.
15.3 Berbincang secara profesional dengan rakan sejawat tentang masalah pelajar, PdPc, peningkatan
akademik atau aktiviti panitia, unit uniform, kelab atau persatuan.
15.4 MAKAN sekadar menghilangkan lapar dan tidak memudaratkan kesihatan.
15.5 Jangan membudayakan “Budaya Kedai Kopi”.
16 MENGHADIRI MESYUARAT, KURSUS, SEMINAR, BENGKEL
16.1 Wajib HADIR sama ada untuk sendiri atau mewakili Pengetua.
16.2 Tumpukan sepenuh perhatian untuk tujuan laporan kepada Pengetua/ PK/GKMP
16.3 Sediakan MINIT CURAI untuk tujuan di atas dan diserahkan kepada SU LP
16.4 Adakan ‘in-house training’ kepada guru-guru yang lain mengikut keperluan.
16.5 Bawa bersama dokumen seperti fail pengurusan & perancangan serta pekeliling semasa
menghadirinya.
16.6 Jika timbul masalah berbincang dengan Pengetua.

17 TUGAS MENGAWAS PEPERIKSAAN DALAMAN, PT3/SPM
17.1 Diwajibkan untuk semua guru.
17.2 Tidak boleh ditolak kecuali sarat mengandung, sakit yang serius atau berkursus.
17.3 Jika dilantik, tidak boleh bercuti.
17.4 Laksanakan pengawasan sepenuhnya; dilarang melakukan aktiviti lain seperti memeriksa
kertas jawapan pelajar, membaca akhbar atau berbual dengan rakan sejawat dan
menggunakan telefon bimbit untuk urusan peribadi.

18 SURAT/PEKELILING/BORANG UNTUK TINDAKAN
18.1 Bertindak dengan segera apabila diminitkan untuk tindakan.
18.2 Berbincang dengan pegawai lebih atas dari segi tanggungjawab untuk mendapatkan maklumat
lengkap.
18.3 Semua borang dan surat perlu ditaip (komputer), sebelum dihantar beserta dengan surat
iringan.
18.4 Tindakan perlu selesai empat (4) hari sebelum tarikh akhir dan elakkan menerima peringatan
daripada pihak berkenaan.

19 PENGESAHAN DALAM JAWATAN/KEMASUKAN KE JAWATAN BERPENCEN
19.1 Diuruskan oleh pihak sekolah.
19.2 Boleh pilih PENCEN atau KWSP.
19.3 Pengesahan boleh dicadangkan selepas lulus kursus induksi dalam tempoh 1-3 tahun .
19.4 Ingatkan pihak pentadbiran sekolah/semak rekod supaya tidak tercicir.
19.5 Menandatangani borang pengesahan jawatan perlu dibuat di hadapan pengetua.
13

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran


PENGURUSAN DAN PENTADBIRANBIL PERKARA /AKTIVITI

20 MEWUJUDKAN BUDAYA SIHAT
20.1 Sentiasa mengutamakan kepentingan sekolah lebih daripada kepentingan peribadi.
20.2 Sentiasa mengamalkan kemesraan dan keseronokan bekerja.
20.3 Sentiasa mementingkan pelanggan dan masa.
20.4 Sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni.
20.5 Sentiasa prihatin terhadap kebersihan sekitar dan keceriaan sekolah.
20.6 Sentiasa mengamalkan budaya ilmu.
20.7 Sentiasa bermuafakat dan bekerja secara sepasukan.
20.8 Sentiasa bekerja dan melaksanakan idea-idea baru dan sedia berubah untuk kebaikan.21 PEMAKAIAN TANDA NAMA

21.1 Semua tanda nama hendaklah dibuat daripada plastik dengan huruf berwarna putih
berlatarbelakangkan hitam dan berukuran 7.5 cm x 2.5 cm.
12.2 Tanda nama hendaklah disematkan di baju di dada sebelah kiri.


14

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU


1. Merancang, menyedia dan menyemak kaedah-kaedah pengajaran dan program-program tugasan.
2. Mengajar dan memastikan disiplin serta keselamatan murid semasa bertugas.
3. Menyedia, memeriksa dan merekod kerja murid.
4. Menjaga kemajuan dan kebajikan murid dalam kelas dan memberikan bimbingan dalam perkara
Pendidikan, sosial dan kerjaya.
5. Menilai dan merekod keperluan-keperluan persendirian dan sosial murid, kemajuan dan pencapaian
dan memberikan penilaian lisan dan bertulis.
6. Menyumbang dan mengambil bahagian dalam perbincangan formal tentang kaedah penilaian prestasi,
penyemakan dan latihan dalam perkhidmatan.
7. Menasihat dan berkerjasama dengan guru-guru lain dalam menggubal program-program pengajaran
dan kaedah-kaedah yang berkaitan.
8. Bekerjasama dengan agensi-agensi dan badan-badan luar.
9. Memastikan keselamatan dan kelakuan murid melalui berkongsi tugas penyeliaan murid-murid yang
datang atau pulang dari sekolah dan bila-bila masa mereka diarahkan berada dalam kawasan sekolah,
kecuali pada waktu rehat.
10. Menghubungi dan berbincang dengan ibu bapa mengenai perkembangan murid
11. Hadir dan mengambil bahagian dalam mesyuarat dan aktiviti staf.
12. Berkongsi tanggungjawab untuk menanggung tugas guru yang bercuti.
13. Berkongsi mengelola dan mentadbir urusan yang diwujudkan akibat tugas-tugas pengajaran yang baru.
14. Mengambil bahagian dalam penyeliaan murid-murid untuk peperiksaan.
15. Menyumbang dalam urusan pelantikan dan kemajuan profesionalisme dan penilaian guru-guru baru.
16. Saling bekerjasama dengan rakan guru.
17. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke
semasa.

BIL SENARAI TUGAS TANGGUNGJAWAB CATATAN
1 Pentadbiran • Anggota pentadbiran sekolah. Bertanggungjawab kepada
• Menjalankan tugas-tugas pentadbiran Pengetua dan sentiasa proaktif
yang diarahkan. dan berusaha untuk memajukan
• Menganggotai JK Induk Kurikulum sekolah.
Sekolah.
• Melaksanakan semua dasar, keputusan
dan strategi yang telah diputuskan.
• Merancang kurikulum sekolah.
• Menjalankan tugas-tugas lain yang
diarahkan Pengetua/ Penolong Kanan.

2 Pemantauan • Memastikan semua program sekolah Membimbing, menasihat,
kurikulum, kokurikulum dan sahsiah Menegur, memotivasi dan
pelajar berjalan dengan jayanya. menggerakkan guru supaya
• Memantau semua guru di bawah bidang. melaksanakan tugas dengan
• Membuat penilaian semua aktiviti yang penuh tanggungjawab, amanah
melibatkan bidang dan sekolah. dan ikhlas.
• Menyediakan untuk diserahkan kepada
Pengetua apabila perlu.


15

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran

PROSEDUR KERJA GURU KANAN MATA PELAJARAN

BIL SENARAI TUGAS TANGGUNGJAWAB CATATAN

3 Menyelia Mesyuarat • Menyertai mesyuarat panitia yang Mesyuarat dijalankan secara
Panitia dikendalikan oleh Ketua Panitia. professional dan agenda yang
• Menyelaras perbincangan/keputusan sesuai dengan dasar serta
mesyuarat supaya sesuai dengan dasar matlamat sekolah
dan matlamat sekolah.
• Pastikan minit mesyuarat disediakan
dan diserahkan kepada Setiausaha
kurikulum Sekolah.
• Pastikan semua fail panitia disenggara
dengan baik dan dikemas kini.
4 Menyediakan • Membimbing guru merancang program • Menyediakan keperluan
Perancangan Program peningkatan akademik. program.
Peningkatan Akademik • Program belajar secara berkesan • Menyelaras jadual dan guru
• Teknik belajar dan menjawab soalan. yang terlibat.
• Klinik mata Pendidikan. • Selia kelas yang diadakan..
• Kelas bimbingan dan gerak gempur.
5 Pencerapan Guru • Sedia jadual pencerapan. • Setiap guru 2 kali setahun.
• Kenalpasti guru mengikut keperluan. • Semak BRM dan cara
• Adakan sesi perbincangan dengan guru penulisan BRM yang betul.
selepas dicerap.
• Sediakan fail yang lengkap.
• Menyemak BRM guru.
6 Pemeriksaan Buku • Membuat semakan secara rawak. Tumpukan aspek
Latihan • Komen hasil kerja guru dan pelajar. kuantiti dan kualiti. Pelajar buat
• Sediakan laporan kepada Pengetua. pembetulan.


7 Pengurusan Wang PCG, • Mempunyai maklumat tentang
peralatan dan Stok peruntukan PCG mata pelajaran.
• Rancang perbelanjaan dengan
• sempurna dan mematuhi keperluan
kewangan.
• Memastikan panitia mengurus stok
dengan baik dan buat semakan.
8 Keputusan Peperiksaan, • Dapatkan keputusan setiap Bertanggungjawab dari segi
semakan dan Analisis peperiksaan dalaman dan awam. peningkatan dan perancangan
Pencapaian • Semak dan buat analisis. akademik. Buat post mortem
• Rancang strategi baru untuk selepas setiap peperiksaan.
pelunjuran.
• Kenalpasti pelajar mengikut kumpulan
baik, sederhana dan lemah.
9 Kehadiran mesyuarat / • Wajib hadir semua mesyuarat /
kursus kursus / bengkel yang terlibat.
• Ambil tindakan segera ke atas hasil
mesyuarat / bengkel / kursus.
• Mewakili pengetua apabila
diarahkan.
• Sediakan minit curai untuk tindakan
pengetua.16

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran

PROSEDUR KERJA GURU KANAN MATA PELAJARAN

BIL SENARAI TUGAS TANGGUNGJAWAB CATATAN


10 Pekeliling/Surat/ Borang • Bertindak segera.
untuk Tindakan drp • Dapatkan maklumat lengkap.
PPD, JPN, KPM • Gunakan KOMPUTER.
• Sediakan draf surat untuk ditaip oleh PTR.
• Pastikan tidak melepasi tarikh tutup.
• Rujuk Pengetua/Penolong Kanan jika ada
masalah.


11 Pengurusan • Pantau kegiatan kokurikulum dan aktiviti Pastikan penyertaan
Kokurikulum berjalan lancar ikut jadual. berkualiti.
• Sesekali turut terlibat dalam aktiviti yang Pastikan kemenangan.
di jalankan. Naikkan nama sekolah.
• Libatkan semua guru dan agihan tugas
yang adil.
• Pastikan penglibatan pelajar dalam
pertandingan anjuran PPD, JPN, KPM atau
agensi dalam @ luar negeri.


12 Agihan Tugas Guru • Sediakan senarai guru, subjek dan
tingkatan yang dicadangkan pada tahun
berikutnya pada hujung tahun.
• Serahkan kepada pengetua / penolong
kanan untuk perbincangan dengan AJK
Jadual Waktu.
17

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
PROSEDUR KERJA KETUA PANITIA MATA PELAJARAN


BIL SENARAI TUGAS PROSES KERJA CATATAN
1 Mengendalikan • Jalankan mesyuarat ikut agenda . • Mesyuarat Panitia
Mesyuarat Panitia • Kendalikan secara professional. Pertama
• Bincang setiap agenda dengan teliti. • Ucapan Pengerusi

• Rancang pelan tindakan dan strategi dengan Rancangan/sukatan
sistematik. tahunan/ harian Agihan
• Tentukan perancangan 1 tahun. tugas

• Adakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali Strategi PdP-Kuantiti
setahun dan Kualiti
• Kurikulum semak semula • Pemeriksaan buku
• Strategi P&P • Strategi peningkatan
• Pembinaan/penggunaan BBM • PBS/BBM
• Penilaian/peperiksaan dan analisisnya • Hal-hal lain
• Perkembangan staf/in house
• PBS


2 Menyediakan • Setiap guru diberikan fail mengandungi:
Sumber • Sukatan Pelajaran
• Rancangan Pelajaran
• Buku rujukan, pekeliling berkaitan, buku
panduan/arahan dll berkaitan
• Edaran-edaran yang perlu
• Maklumat tentang sekolah/pelajar/kelas

3 Pesanan dan • Buat anggaran perbelanjaan.
Pembelian Keperluan • Senaraikan keperluan panitia, panjangkan
Panitia kepada Pengetua/PK.
• Buat pesanan, rujuk PT.
• Sediakan buku stok.
• Pastikan guru guna semua peralatan yang ada
sepenuhnya.


4 Menguruskan Ujian • Maklumkan tarikh ujian dan peperiksaan.
dan Peperiksaan • Selaraskan soalan ujian/pep.
• Tentukan kuantiti soalan dan sukatan yang
perlu dijadikan soalan ujian / peperiksaan.
• Tentukan format ujian / peperiksaan.
• Tentukan tarikh-tarikh setiap tugasan perlu
diselesaikan.
• Menyemak soalan yang disediakan sebelum
• di riso.
5 Analisis Hasil • Analisis keputusan. Analisis pencapaian,
Ujian/Peperiksaan • Kenalpasti kumpulan cemerlang, sederhana, bandingkan dengan
lemah. sebelumnya.
• Tentukan strategi pengayaan dan peningkatan
prestasi .
• Laksanakan program.
• Sediakan dokumen lengkap.


18

││Manual Pengurusan Dan PentadbiranBIL SENARAI TUGAS PROSES KERJA CATATAN
6 Kelas Bimbingan, • Aturkan strategi untuk penggayaan, Sediakan dokumen
Klinik Mata Pelajaran bimbingan atau pemulihan. selengkapnya, masukkan semua
• Tentukan sasaran, sediakan jadual, perkara termasuk menilai
keberhasilan program / klinik.
bahan, sumber, dan tenaga yang
diperlukan


7 Mengendalikan ‘In- • Guru yang telah hadir kursus/seminar • Adakan bila guru berkursus,
House Training/ LDP mesti adakan in house/ LDP untuk kongsi seminar. Ketua Panitia
ilmu dan kemahiran baru. uruskan segera .
• Menyedia dan mengedarkan handout yang • Serah laporan kepada
berkaitan. pengetua/ PPD sebagai
• Gunakan ilmu atau kemahiran yang baru rujukan.
itu.

8 Menyediakan Bahan • Disediakan oleh setiap guru. Jika perlu Sediakan juga ‘lesson note’
Bantu Mengajar adakan bengkel penyediaan BBM. berkaitan penggunaan BBM
(BBM) • Sediakan kemudahan yang diperlukan. tersebut.
• Kumpul dan tempatkan di PSS.9 Sediakan senarai • Untuk pastikan semua aktiviti
semak dilaksanakan mengikut perancangan
Bertindak segera apabila ada aktiviti
yang tidak berjalan.
• Buat’review’ jika aktiviti tidak
mencapai objektif.
• Selesaikan masalah yang timbul
dengan merujuk kepada pegawai yang
lebih atas.
10 Penilaian Tahun • Sasaran tercapai atau tidak. • Sediakan laporan lengkap.
Akhir • Berkesan atau tidak strategi yang • Laporan dibukukan. Serahkan
digunakan. kepada Pengetua/ Penolong
• Budaya kerja – membantu. Kanan.
• Pengurusan. • Satu salinan untuk Setiausaha
• Komitmen guru dan pelajar. Kurikulum.19

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
PROSEDUR KERJA GURU TINGKATAN

BIL PROSES KERJA PETUNJUK

1 JADUAL KEDATANGAN 1. Jadual kedatangan mesti
1.1 Jadual kedatangan perlu diisi dengan lengkap. sempurna dan lengkap.
1.2 Senarai nama pelajar mengikut abjad. 2. Jadual kedatangan akan
1.3 Isikan nombor pendaftaran pelajar. dikembalikan oleh guru
1.4 Isikan maklumat ibu bapa/ penjaga – lengkap tingkatan ke rak di pejabat.
1.5 Catat kedatangan pelajar pada waktu pertama . 3. Pastikan tiada sebarang
kesilapan teknikal.
4. Tidak boleh menggunakan
cecair pemadam
2 e-KEHADIRAN
2.1Guru Tingkatan memastikan borang data kehadiran pelajar
diserahkan kepada Penyelaras e-Kehadiran tepat pada masa
yang telah ditetapkan iaitu sesi pagi sebelum pukul 8.30 pagi
manakala sesi petang sebelum 2.00 petang.
2.2 Guru Tingkatan mengambil kedatangan pelajar sebelum
kelas bermula dan menyerahkan kepada penyelaras
tingkatan masing-masing.
2.3Menyusun jadual kerja yang dijalankan oleh AJK ini dari
semasa ke semasa.
2.4Memasukkan kehadiran di dalam sistem e-operasi setiap
hari tepat pada masanya.


3 MENANDA KEDATANGAN
3.1 Fahami arahan dan peraturan di dalam jadual kedatangan. 1. Ditanda dengan teliti.
3.2 Menanda mengikut arahan dan cara yang betul. 2. Surat pelajar disimpan
3.3 Pelajar yang tidak hadir ambil tindakan berikut: dengan sempurna.
3 hari berturut-turut atau berselang hari hantar surat 3. Ambil tindakan kes ponteng.
kepada waris/penjaga 4. Jadual diurus dengan
7 hari – hantar surat peringatan kedua sempurna setiap hujung bulan.
14 hari – hantar surat amaran pertama
21 hari – hantar surat amaran kedua untuk berhenti
sekolah
21 hari berselang–selang – hantar surat untuk berhenti
sekolah kepada waris/penjaga. Bertindak dengan
segera jangan bertangguh
3.4 Hujung bulan sila ‘tutup’ jadual kedatangan


4 PENGURUSAN KELAS
4.1 Rujuk pekeliling panduan pengurusan kelas.
4.2 Bentuk jawatankuasa kelas.
4.3 Beri taklimat tentang tugas setiap jawatankuasa.
4.4 Bina carta organisasi dan pamerkan di belakang kelas.
4.5 Urus keceriaan kelas seawal mungkin.
4.6 Tampalkan poster, kata-kata hikmat, balutan meja dalam
kelas.
4.7 Kelas mesti ceria dan kondusif, kerusi meja mesti teratur
dengan rapi dan disusun mengikut pengajaran dan
pembelajaran abad ke-21.
4.8 Pastikan kelas sentiasa bersih – berpakat jika berkongsi
kelas.
4.9 Bakul sampah, penyapu dan penyodok diletakkan di sudut
yang sesuai/kemas.
4.10Pamerkan budaya sekolah seperti budaya beratur,
budaya sopan, budaya bersih dan kemas, budaya ilmu,
budaya sayang akan sekolah dan sentiasa berdisiplin.20

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
Bil Proses Kerja Petunjuk

PENGURUSAN DISIPLIN
5
5.1 Pastikan pelajar mempunyai buku panduan disiplin 1. Pastikan pelajar berdisiplin.
sekolah. 2. Pastikan tidak berlaku kes-kes
5.2 Jelaskan peraturan-peraturan sekolah. pelanggaran peraturan.
5.3 Tangani masalah salahlaku pelajar sebelum dirujuk ke 3. Wujudkan suasana kelas yang
unit disiplin. tenteram saling faham
5.4 Sentiasa mengingatkan pelajar tentang perlunya pelajar 4. Mewujudkan suasana kondusif
berdisiplin dan ambil tindakan ke atas pelajar yang untuk pembelajaran.
melanggar peraturan.
5.5 Rujuk kepada guru disiplin/PKHEM.
6 INVENTORI KELAS
6.1 Sediakan daftar inventori kelas:
bilangan kerusi 1. Tampalkan di hadapan kelas dan
bilangan meja disemak setiap bulan.
meja guru 2. Satu salinan diserahkan kepada
bakul sampah
penyodok dll yang ada di dalam kelas tersebut guru perabot sekolah.
3. CATATKAN
KEROSAKAN YANG BERLAKU.

7 BUKU KAWALAN KELAS
7.1 Dapatkan dari pejabat setiap hari. 1. Guru mata pelajaran perlu
7.2 Lengkapkan maklumat setiap hari. menandatangi kehadiran ke kelas.
7.3 Ketua Tingkatan / Penolong Ketua Tingkatan 2. Catatkan pergerakan pelajar dan
menguruskan Buku Kawalan Kelas. sebarang tindakan salah laku.
7.4 Kembalikan ke pejabat pada waktu akhir 3. Diurus dengan penuh tanggung-
persekolahan. jawab.


8 KEBAJIKAN PELAJAR 1. Setiap pelajar mendapat perhatian
8.1 Mengambil berat kebajikan pelajar – kemiskinan, guru
masalah belajar atau kesihatan 2. Setiap masalah pelajar ditangani
8.2 Bantu ringankan/ selesai masalah sekadar mampu 3. Kenali pelajar dengan mendalam
8.3 Berhubung dengan waris untuk berbincang


9 PENGURUSAN KELAS AKHIR TAHUN Memastikan bilik darjah ditinggalkan
9.1 Kemaskini jadual kedatangan dan ‘tutup’. dalam keadaan kemas, bersih dan
9.2 Mengemas dan membersihkan bilik darjah, susunan teratur.
kerusi meja tersusun rapi.
9.3 Menyemak inventori dan menyimpan segala
peralatan yang masih boleh digunakan.
9.4 Kembalikan ke pejabat peralatan yang dipinjam.
9.5 Kunci bilik darjah dan kunci diserahkan ke pejabat/
PKHEM.

21

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran


SENARAI STAF AKADEMIK

CATATAN/
KELULUSAN
BIL NAMA GURU/E-MEL GRED OPSYEN NO.
AKADEMIK
TELEFON
Rohani bt Mohd Noor 0132001135
1 MS Human Resource Development DG52 Geog/BM
[email protected] 01158041318
Nohazliza bt Basiran Prisip Akaun/ 0126849008
2 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan DG52
[email protected] Perdagangan 01158066003
Subramaniam a/l Sinnathamby Master in Human Resource 0162097764
3 DG52 BM/PJPK
[email protected] Management 01158067335
4 Sharifah Attashah bt Syed Ahmad Ijazah Sarjana Muda Pendidikan DG48 Kimia/Geog 0126469487
ahmadattashah @yahoo.com 01158078475

5 Hasniza bt Hafidzin MSc (Management) DG48 Perakaunan/ 0192766370
[email protected] Perdagangan 01158073197
Hanisah bt Musa Ijazah Sarjana Muda Senilukis dan 0176262136
6 DG48 Pendidikan Seni
[email protected] Senireka 01158066012
Marziana bt Mohd Zaki Ijazah Sarjana Muda Sains dengan 0172515677
7 DG44 Sains
[email protected] Pendidikan (Kepujian) 01158067301
Noor Khairani bt Othman Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 0137072112
8 DG44 ERT
[email protected] Kemahiran Hidup 01158067276
Munawiza Juhanis bt Mohd Jasin Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 0193716407
9 DG48 Bahasa Inggeris
[email protected] TESL (Hons) 01158067183
M. Sundhra Vadivu a/p K. Murugesu Sarjana Sastera Psikologi Bimbingan & 0192560850
10 DG48 Kaunseling
[email protected] Kaunseling (M.A) 01158067299
Zuliana bt Zainudin Sarjana Kaunseling Bimbingan & 0126279685
11 DG44 Kaunseling
[email protected] Penyalahgunaan Dadah 01158067347
Norziyanti bt Mustakim Bimbingan & 0183662833
12 Ijazah Sarjana Muda DG44 Kaunseling
[email protected] 01158067304
Roslizah bt Damiri Bimbingan & 0192234923
13 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan DG44
[email protected] Kaunseling 01158066008
Sri Rahayu bt Mohd Sani Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Guru Pendidikan 0162100254
14 DG44 Khas Integrasi
[email protected] (Polisi dan Sekitaran Sosial 01158067334
(GPKI)
Norsiah bt Abdullah Musim Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 0162599458
15 DG42 PPKI
[email protected] dengan Kepujian 01158067297
Nor Adila bt Mohd Shariff 0125577653
16 Sarjana Pendidikan (M.Ed) DG44 TESL
[email protected] 01158067309
Azuani bt Abdullah 0134243684
17 Ijazah Sarjana Muda DG41 PPKI
[email protected] 01158065993
Affiza bt Ariffin Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 0122357681
18 DG44 Kimia
[email protected] Sains 01158065994
19 Anita bt Md Zaid Bsc (Hons) in Bus. Admin DG48 PerakaunanMatema 0193108939
[email protected] (Accounting) tik 01158065992
Aspalila bt Jamaludin @ Ab Jalil Ijazah Sarjana Muda Fizik dengan 0132994183
20 DG44 Fizik/dd Maths
[email protected] elektronik 01158066004
Azlida bt Muhamad 0199504746
21 Sarjana Sains (M.Sc) Matematik DG44 Matematik
[email protected] 01158066001
Che Nursarah bt Che Abdul Rahman Ijazah Sarjana Muda Sains dengan 0102195372
22 DG41 Kimia
[email protected] Pendidikan 01158067303
Che Sun bt Tayib 0123068141
23 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin DG44 Pendidikan Islam
[email protected] 01158066007
Elishnorazmaliza bt Rajemi Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Reka
24 DG41 Bentuk 01129385136
[email protected] dengan kepujian
Berkomputer
22

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran


SENARAI STAF AKADEMIK

Fauziah bt Mohd Bahrun Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam
25 DG44 PAI / Bahasa Arab 0122593932
[email protected] (Kepujian)
Faziatulrufiah bt Mohd Saad Ijazah Sarjana Muda Pendidikan TESL 0192663404
26 DG44 BI/Sastera BI
[email protected] (Hons) 01158067295
Haliza bt Abdul Hasim 0182554395
27 Master Sains (Sains Sukan) DG52 PJPK
[email protected] 01158066011
Hamirulliza bt Hasani Pengurusan 0126529376
28 Diploma Senibina DG42
[email protected] Pengajian Teknikal 01158067271
Hasliza bt Hassan Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) 01129301924
29 DG41 Kemahiran Hidup
[email protected] Kimia
Hazniza bt Mohd Yusoff 0175519615
30 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains DG44 Kimia
[email protected] 01158067300
Hemalatha a/p Parameswaran Ijazah Sarjana Muda Sains dengan 0166839427
31 DG48 Matematik
[email protected] Pendidikan (Kepujian) Statistik 01158067273
Kasmaini bt Ibrahim Ijazah Sarjana Muda Sastera dengan 0193594868
32 DG48 Geografi
[email protected] Pendidikan 01158067275
Khairoun Niza bt Yahya Ijazah Sarjana Pendidikan TESL
33 DG44 Bahasa Inggeris 0197421029
[email protected] (Hons)
Komala a/p Tewarajoo Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 0192331309
34 DG44 Bahasa Melayu
[email protected] (PBMP) 01158067278
Latha a/p Suparmaniam Sarjana Pendidikan (M.Ed) 0123656930
35 DG44 BM/EKO
[email protected] (Cemerlang) Pentadbiran 01158067281
Lendawati bt Malik Ijazah Sarjana Muda Senireka 0123884281
36 DG44 PSV/PMO
[email protected] Teknologi (Kepujian) 01158067280
Loh Mei Fun Ijazah Sarjana Muda Sains dengan 0178719623
37 DG48 Kimia
[email protected] Pendidikan 01158067287
Low Chian Miaw Ijazah Sarjana Muda Sains dengan 0176731397
38 DG44 Matematik
[email protected] Pendidikan (Kepujian) Statistik 01158067279
Low Siew Bee Ijazah Sarjana Muda 0126881592
39 DG52 Perakaunan
[email protected] Ekonomi (Kepujian) 01158067326
Mahirah bt Mohiyaddin Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kemahiran
40 DG44 0193624034
[email protected] Awam Manipulatif/KMT
Misniati bt Gusni Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 0192283724
41 Elektrik (Kawalan. Instrumentasi & DG41 Kemahiran Hidup
[email protected] 01158066009
Automasi)
Mohd Haris bin Muhibbin Ijazah Sarjana Muda Sains dengan 0168725241
42 DG44 Matematik
[email protected] pendidikan (Kepujian) Matematik 01158067289
Mohd Jefri bin Md Tayib Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perdagangan dan 0195559885
43 DG41
[email protected] Perniagaan (Kepujian)Pemasaran Keusahawanan 01158067338
Mohd Nizam bin Mohamad Sharif Ijazah Sarjana Muda Komputeran
44 D41 Perdagangan 0122230973
[email protected] Perniagaan
Mohd Nur Najmie bin Awang Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Perdagangan/ 0126814369
45 DG44
[email protected] dengan Kepujian Perakaunan 01158067292
Muhammad Asyraf bin Shafie Ijazah Sarjana Muda Sastera dengan
46 DG41 Sejarah 0194554363
[email protected] Pendidikan
Muhammad Azrin bin Jaafar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
47 DG41 Sukan dan Rekreasi 0145091437
[email protected] dengan Kepujian
Muhammad Hanafi bin Anuar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 0132821554
48 DG41 Perakaunan
[email protected] Perakaunan dengan kepujian 01158067296
Musjahida bt Mustafa Ijazah Sarjana Muda Multimedia 0172231068
49 DG44 Sejarah
[email protected] Kreatif 01158067298
Mutiaizzah bt Mohamad Pengajian Islam/ 0192994772
50 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin DG44
[email protected] Bahasa Arab 01158072324
23

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran

SENARAI STAF AKADEMIK

Muzlifah bt Mohd Yusof Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 0125276498
51 DG52 Fizik
[email protected] Sains 01158066005
Neo Geok Kee Sarjana Pendidikan Awal Kanak- 0192759925
52 DG44 Matematik
[email protected] kanak (M.Ed) 01158066010
Noor Anis bt Nordin Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 01110092463
53 DG41 Sains
[email protected] Sains 01158067308
Nor Azizah bt Othman Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 01115785345
54 DG52 Pendidikan Islam
[email protected] Islam (Kepujian) 01158076946
Nor Faizah bt Idris Ijazah Sarjana Muda Sains 0126137063
55 (Pemakanan dan Kesihatan DG44 ERT
[email protected] 01158067311
Komuniti)
Nor Habilah bt Bharudin Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 0192352456
56 DG44 Matematik
[email protected] Matematik 01158067305
Nor Latifah bt Mohamed @Ibrahim
57 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan DG44 Pendidikan Islam 0136286020
[email protected]
Nor Zanira bt Abd Manan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknologi 0167256727
58 DG44
[email protected] Teknologi Maklumat Maklumat 01158067284
Norazreen bt Muhamad Khair Ijazah Sarjana Muda Sains serta 0127470468
59 DG44 Fizik/Matematik
[email protected] Pendidikan(Fizik) 01158067290
Norhaida bt Mat Nasir Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 0192579691
60 DG44 Bahasa Inggeris
[email protected] TESL (kepujian) 01158067312
Norharirah bt Zakaria Ijazah Sarjana Muda Sains Sains Komputer/ 0134570020
61 DG44
[email protected] Komputer (Kepujian) BM 01158067313
Norhaya bt Baharuddin Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 0193107183
62 DG44 Perakaunan
[email protected] Perakaunan dengan kepujian 01158066002
Norhayati bt Mohd Tahir Ijazah Sarjana Muda Sains dan 016666790
63 DG44 Sains/Rekacipta
[email protected] Teknologi Makanan 01158067306
Norma bt Mohd Yusof Ijazah Sarjana Muda Sains 0122975165
64 DG44 Multimedia (MPV)
[email protected] Komputer 01158067315
Norma Salwana bt Mohamed Shohor Ijazah Sarjana Muda Senilukis dan Pengajian 0125572334
65 DG44
[email protected] Senireka(Logam halus) Pendidikan Seni 01158067318
Normala bt Mohamed Ijazah Sarjana Muda Kepujian 0125684760
66 DG48 Sej/BM
[email protected] Sejarah dan Tamadun 01158067291
Normarina bt Salleh Ijazah Sarjana Muda Sains dengan 01116218551
67 [email protected] Kepujian(Matematik) DG44 Matematik 01158067316
Norshahra bt Abdull Manaff Perdagangan/ 0122064038
68 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan DG41
[email protected] Ekonomi 01158065996
Nur Akmal bt Salam Ijazah Sarjana Muda Psikologi 0127769906
69 DG44 Bahasa Inggeris
[email protected] dengan Kepujian 01158067324
Nurfareza bt Yahya Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 0135135318
70 DG44 Bahasa Inggeris
[email protected] TESL 01158067319
Nurul Nadiah bt Borhan Ijazah Sarjana Muda Biological 0132664462
71 DG41 Biologi/Sains
[email protected] Sains dengan Kepujian 01158067307
Nurulsyahida bt Amdam Ijazah Sarjana Muda Sains 0179633350
72 DG44 Matematik
[email protected] Komputer dengan Pendidikan 01158067302
Oh Lim Bee Bee Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan 0126454918
73 DG44 Bahasa Cina
[email protected] Linguistik dengan Pendidikan 01158067320
Pavany a/p Papan 0169476707
74 Ijazah Sarjana Muda Sastera DG44 Pengajian Tamil
[email protected] 01158067321
Rahayu Safuan bt Mohd Idrus Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Perakaunan/ 0149699621
75 DG44
[email protected] Perakaunan Perniagaan 01158067328
Rozita bt Mohd Sani Sarjana Pendidikan (Teknik 0133722528
76 [email protected] Vokasional) DG48 Kejuruteraan Awam 0115806732524

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran


SENARAI STAF AKADEMIK
Rozylawati bt Hj. Jurjani Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 0123967504
77 DG44 Biologi/Matematik
[email protected] Sains dengan Kepujian (Biologi) 01158067322
S. Suseela Devi a/p Venugopal Ijazah Sarjana Muda Komputer 0193957694
78 DG44 Matematik
[email protected] Sains dengan Pendidikan 01158067340
Safraa bt Shafei Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 0132541483
79 DG41 Bahasa Melayu
[email protected] (PBMP)
Saliaton Maria bt Ahmad Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 0126877341
80 DG48 KHB PK/ ERT
[email protected] dengan Pendidikan 01158067285
Shahzalina bt Ghazali Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan 0124054487
81 Pendidikan dalam Elektik dan DG44 Elektrik, Teknologi
[email protected] 01158067327
Kejuruteraan Elektronik Kejuruteraan & KHB
Sia Wei Wei Ijazah Sarjana Muda Sains 0163209867
82 DG44 Sains
[email protected] Pemakanan 01158067341
Siti Aisyah bt Abdul Hamid Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 0192453724
83 DG41 ERT/KHB
[email protected] Sains Rumahtangga 01158067329
84 Siti Atikah bt Misni Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) DG41 Perdagangan 0139868322
[email protected] Kewangan 01158065997
Siti Noor Baiyah bt Idrus 0193311985
85 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi DG41 Pengajian Am
[email protected] 01158067274
86 Siti Nurniati bt Johan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan DG41 Bahasa Inggeris 0192712720
[email protected] TESL 01158067332

87 Siti Zaharah bt Edwar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan DG41 Matematik 0123661948
[email protected] Matematik 01158067336
Siti Zubaidah bt Mohamed Ijazah Sarjana Muda Sains 01110301801
88 DG44 Matematik
[email protected] Kepujian Matematik 01158067330
0126917744
89 Siti Zurina bt Maaruf Sarjana Sains Sukan DG44 PJPK 01158067283
[email protected]

Thaqifah bt Mohd Zaidin Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kesusasteraan 0134660799
90 DG41
[email protected] Kesusasteraan Melayu Melayu 01158067339
Wan Nor Suhaila bt Wan Aminuddin Ijazah Sarjana Muda Sains Teknologi 0122434034
91 DG41
[email protected] dengan Kepujian Sistem Cerdas Maklumat (IT) 01158067317
Yasotha a/p R. Sandrakasan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan 0129803727
92 DG44 Perdagangan/BI
[email protected] Perniagaan 01158067342
Yogeswary a/p Santhirasagaran Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 0192610816
93 DG41 Bahasa Inggeris
[email protected] TESL 01158067343
Yong Li Meng Ijazah Sarjana Muda Sains 0132249913
94 dengan Pendidikan (Kepujian) DG44 Matematik
[email protected] 01158067286
Matematik
Zalifah bt Ramly Ijazah Sarjana Muda Sains Teknologi 0134808085
95 DG41
[email protected] Komputer(Multimedia) Maklumat 01158067345
Zamrina bt Hashim Ijazah Sarjana Muda Sains 0193443432
96 DG44 Biologi
[email protected] Bioteknologi 01158067346


25

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran


SENARAI STAF SOKONGAN
BIL NAMA STAF JAWATAN GRED NO. TELEFON

1 Hasnah bt Karis Ketua Pembantu Tadbir N26 0182208810

2 Khalidah bt Yusof Pembantu Tadbir N19 01115273822
3 Noor Amini bt Mohd Yusof Pembantu Tadbir N19 0179842928
4 Jameelah Salihah bt Mohmad Asari Penolong Akauntan (KUP) W29 01152588006
5 Norlela bt Mohd Noor Pembantu Operasi N14 0182486535

6 Nor Baizura bt Shaid Pembantu Makmal C22 0132901482
7 Noorakmam bt Mohd Mahil Pembantu Makmal C19 0163870267
8 Suriani bt Jasman Pembantu Makmal C19 0192053486

9 Siti Nurul Hasanah bt Sariman Pembantu Makmal C19 0126642469
10 Mohd Taufik bin Mansor Pembantu Makmal C19 0126648266
11 Toinah bt Mardan Pembantu Makmal C19 0176380570
12 Abdul Karim bin Hamid Pengurusan Murid N19 0126018011

26

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran


PERUNTUKAN JADUAL WAKTU

Peruntukan Jadual Waktu Menengah Rendah Dalam SetahunJumlah Jam Minima
Untuk Setahun
Mata Pelajaran
KSSM
(Ting 1,2 & 3)

Bahasa Melayu 128
Bahasa Inggeris 112
Matematik 112
Sains TERAS 112

Sejarah 64
Pendidikan Islam 128
Pendidikan Moral 64
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 64

Geografi 48
Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) 64
WAJIB
Pendidikan Seni Visual 32
Bahasa Cina 64

Bahasa Tamil 64
27

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran


Peruntukan Jadual Waktu Menengah Atas Dalam SetahunJumlah Jam Minima
Mata Pelajaran Untuk Setahun
(Ting 4) (Ting 5)

Bahasa Melayu 128 128
Bahasa Inggeris 112 112

Matematik 112 112
Sains 112 112
TERAS
Sejarah 64 64
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 32 32
Pendidikan Islam 96 96

Pendidikan Moral 64 64
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan WAJIB 64 64
Fizik 96 96

Kimia 96 96
Biologi 96 96
Matematik Tambahan 96 96
Prinsip Perakaunan 96 96
ELEKTIF
Ekonomi 96 96

Perniagaan 96 96
Pendidikan Seni Visual 64 64
Bahasa Cina 64 64

Bahasa Tamil 64 64

28

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran


PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2019


KUMPULAN B: Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor,Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah dan Sarawak.


HARI PERSEKOLAHAN CUTI JUMLAH MINGGU
2 Jan – 22 Mac 12

23 Mac - 31 Mac 1
1 April – 24 Mei 8
25 Mei - 9 Jun 2
10 Jun – 9 Ogos 9
10 Ogos – 18 Ogos 1

19 Ogos - 22 Nov 14
23 Nov - 31 Dis 5
JUMLAH 52

JUMLAH HARI PERSEKOLAHAN TERMASUK CUTI AM 215
JUMLAH HARI CUTI PENGGAL 63


HARI KELEPASAN AM 2019BIL HARI KELEPASAN AM (CUTI) TARIKH
1 Tahun Baru 1 Januari
2 Tahun Baru Cina 5 - 6 Februari
3 Thaipusam 21 Januari

4 Hari Pekerja 1 Mei
5 Hari Wesak 19 Mei
6 Hari Keputeraan SPB Yang Di Pertuan Agong 9 September
7 Nuzul Al-Quran 22 Mei

8 * Hari Raya Puasa 5 - 6 Jun
9 Hari Kebangsaan 31 Ogos
10 * Hari Raya Aidil Adha 11 Ogos
11 Hari Malaysia 16 September

12 Awal Muharram (Maal Hijrah) 1 September
13 * Hari Deepavali 27 Oktober
14 Hari Keputeraan Sultan Selangor 11 Disember
15 Hari Keputraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul) 9 November

16 Hari Krismas 25 Disember
* Tertakluk kepada perubahan.

29

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
TAKWIM SEKOLAH JANUARI 2019

MINGGU HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN
Mesyuarat Guru Bil 1/2019
Rabu 26 Dis Mesyuarat Kurikulum Bil 1/2019 Pengetua
Mesyuarat Kewangan Bil 1/2019 PK Pentadbiran
Mesyuarat HEM Bil 1/2019 PK HEM
Khamis 27 Dis
Mesyuarat Kokurikulum Bil 1/2019 PK Koko
Jumaat 28 Dis Mesyuarat Panitia Bil 1/2019 Ketua Panitia
Sabtu 29 Dis Orientasi Murid Baharu Tingkatan 1/2019 PK Petang
Ahad 30 Dis
Isnin 31 Dis
Selasa 1 TAHUN BARU 2019
Rabu 2 Orientasi Ting 1 & 4 Kaunselor

Orientasi Ting 1 & 4 Kaunselor
1 Khamis 3
Taklimat Disiplin Ketua Disiplin
Orientasi Ting 1 Kaunselor
Jumaat 4 Maulidur Rasul (PAI) KP PAI
Ceramah Pengguna bijak (moral) KP Moral
Sabtu 5
Ahad 6
Isnin 7 Jom Ke Sekolah Awal & Mengapai Impian(7-11) Kaunselor

Pendaftaran Sukan Permainan SU Sukan
Selasa 8
Mesyuarat Agung Sukan Permainan (1) Guru Penasihat
Pendaftaran Persatuan Badan Beruniform SU Koko
2 Rabu 9
Mesyuarat Agung Persatuan Badan Beruniform(1) Guru Penasihat
Pendaftaran Kelab Persatuan SU Koko
Khamis 10
Mesyuarat Agung Kelab Persatuan (1) Guru Penasihat
Latihan Road Run SU Sukan
Jumaat 11
Mesyuarat Agung Rumah Sukan Guru Rumah Sukan
Sabtu 12 Kem Bakat Badminton Su Sukan/Guru Penasihat
Ahad 13
Perhimpunan Bulan Kokurikulum SU Sukan
Isnin 14
Road Run Guru Rumah Sukan
Selasa 15 Perjumpaan K. Persatuan & Sukan Permainan (2) SU Koko/Guru Penasihat
3 Program Solat Mantap Sahsiah Meletup KP PAI
Rabu 16
Kempen Hari Bumi KP Moral
Khamis 17
Jumaat 18 Hantaran BRM lengkap Semua Guru
Sabtu 19
Ahad 20
Isnin 21 HARI THAIPUSAM
Selasa 22 Perjumpaan Badan Beruniform (2 & 3) SU Koko/Guru Penasihat
4 Rabu 23
Khamis 24 Kursus PRS Bongsu Kaunselor
Jumaat 25 Amalan Terbaik NILAM PSS
Sabtu 26 Mesyuarat Agung PIBG Semua Guru
Ahad 27
Isnin 28 Pelancaran 3K PK HEM
Selasa 29 Perjumpaan K. Persatuan & Sukan Permainan (3) SU Koko/Guru Penasihat
5 Rabu 30 Penetapan Target SPM/ Sukses Kaunselor / SU Kurikulum
Pelancaran Amalan Guru Penyayang
Khamis 31 Kaunselor
Sambutan Hari Lahir (Jan)
30

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran

TAKWIM SEKOLAH FEBRUARI 2019

MINGGU HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN

5 Jumaat 1
Sabtu 2

Ahad 3
Isnin 4 Cuti Sempena Tahun Baru Cina

Selasa 5 TAHUN BARU CINA

6 Rabu 6 TAHUN BARU CINA

Khamis 7 Cuti Sempena Tahun Baru Cina

Jumaat 8 Cuti Sempena Tahun Baru Cina

Sabtu 9
Ahad 10

Majlis Pembugaran Nilam/Vlefrog/Pelantikan
Isnin 11 PSS
PSS
SU Sukan/Guru Rumah
Selasa 12 Latihan Rumah Sukan
Sukan
7 SU Sukan/Guru Rumah
Rabu 13 Latihan Rumah Sukan
Sukan
Khamis 14
Jumaat 15 Mentor Mentee Kaunselor

Sabtu 16 Pesta Ponggal Guru-guru India
Ahad 17
Minggu Gaya Hidup Sihat Kaunselor
Isnin 18
Perhimpunan Bulan Kokurikulum SU Koko
SU Kurikulum
Penetapan Target PT3
Selasa 19 SU Sukan/Guru Rumah
Latihan Rumah Sukan
8 Sukan
SU Sukan/Guru Rumah
Rabu 20 Latihan Rumah Sukan
Sukan
Khamis 21 Mesyuarat HEM Bil 2 PK HEM
Jumaat 22 Amalan Terbaik NILAM PSS

Sabtu 23 Latihan Personel 1/2019 Semua Guru
Ahad 24
Pelantikan Pengawas / Ketua Tingkatan / PK HEM
Isnin 25 SPBT/ PRS Guru SPBT / AJK SPBT
Minggu SPBT
Selasa 26 Perjumpaan Badan Beruniform (4 & 5) SU Koko / Guru Penasihat
9 Rabu 27
Mesyuarat Kurikulum Bil 2
Mesyuarat Kewangan Bil 2 PK Pentadbiran
Khamis 28
Amalan Guru Penyayang Kaunselor
Sambutan Hari Lahir (Feb)


31

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
TAKWIM SEKOLAH MAC 2019


MINGGU HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN

9 Jumaat 1 Latihan mengosongkan bangunan PK HEM
Sabtu 2

Ahad 3
Isnin 4 Pelancaran Minggu Kerjaya Kaunselor
Karnival Segak Fasa 1 PK Pentadbiran
Selasa 5
Perjumpaan K. Persatuan &Sukan Permainan( 4) SU Koko / Guru Penasihat
Rabu 6 1 Murid 1 Kolej Kaunselor
10
Khamis 7 Pameran Kerjaya Kaunselor
Amalan Terbaik NILAM
Jumaat 8 Kursus Kepimpinan Pengawas / PSS
PK HEM
Ketua Tingkatan / SPBT
Latihan Personel 2 / 2019 Semua Guru
Sabtu 9 Kursus Kepimpinan Pengawas/ PK HEM
Ketua Tingkatan/SPBT
Ahad 10

Isnin 11 Ujian 1 (11-14) SU Peperiksaan


Selasa 12
11
Rabu 13
Khamis 14
Jumaat 15 Sukan Tara SU Sukan

Sabtu 16
Ahad 17

Isnin 18 Perhimpunan Bulan Kokurikulum SU Koko
Selasa 19 Acara Akhir Padang PK Koko/SU Sukan

12 Rabu 20 Raptai Kejohanan Balapan dan Padang SU Sukan
Khamis 21 Mesyuarat Kokurikulum Bil 2 PK Koko
Jumaat 22 Acara Akhir Balapan & Temasya Sukan Semua Guru

Sabtu 23 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Ahad 24
Isnin 25
Selasa 26
13 Rabu 27

Khamis 28
Jumaat 29
Sabtu 30

Ahad 31


32

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
TAKWIM SEKOLAH APRIL 2019


MINGGU HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN

Amalan Guru Penyayang Kaunselor
Isnin 1 Sambutan Hari Lahir (Mac)
Pelancaran Minggu Bahasa Melayu GKMP Bahasa/KP BM
SU Koko/Guru
Selasa 2 Perjumpaan Badan Beruniform (6 &7) Penasihat
14
Rabu 3
Mesyuarat Kurikulum Bil 3
Khamis 4 PK Pentadbiran
Post Mortem SPM
Jumaat 5 Majlis Anugerah Kecemerlangan Semua Guru
Sabtu 6
Ahad 7

Isnin 8 Pelancaran Minggu Bahasa Inggeris GKMP Bahasa/KP BI
SU Koko/Guru
Selasa 9 Perjumpaan K. Persatuan & Sukan Permainan (5) Penasihat
15
Rabu 10

Khamis 11
Jumaat 12 Perkhemahan Persatuan Badan Beruniform PK Koko / SU Koko
Sabtu 13 Perkhemahan Persatuan Badan Beruniform PK Koko / SU Koko
Ahad 14 Perkhemahan Persatuan Badan Beruniform PK Koko / SU Koko

Isnin 15 Perhimpunan Bulan Kokurikulum SU Koko
SU Koko/ Guru
Selasa 16 Perjumpaan Badan Beruniform (8 & 9)
Penasihat
16
Rabu 17 Teknik Menjawab PAI/PMO PT3 KP PAI / KP Moral
Khamis 18 Teknik Menjawab PAI/PMO SPM KP PAI / KP Moral

Jumaat 19 Amalan Terbaik NILAM PSS
Sabtu 20
Ahad 21
Isnin 22
SU Koko/Guru
Selasa 23 Perjumpaan K. Persatuan & Sukan Permainan (6)
Penasihat
17
Rabu 24

Khamis 25
Jumaat 26 Kursus PRS / DWEN Kaunselor
Latihan Personel 3/2019 Semua Guru
Sabtu 27
Kursus PRS / DWEN Kaunselor
Ahad 28
Isnin 29
Amalan Guru Penyayang Kaunselor
18
Selasa 30 Sambutan Hari Lahir (April) SU Koko / Guru
Perjumpaan Badan Beruniform ( 10 & 11) Penasihat33

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
TAKWIM SEKOLAH MEI 2019


MINGGU HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN
Rabu 1 HARI PEKERJA

18 Khamis 2 Peperiksaan Pertengahan Tahun T4 &T5 (2-17) SU Peperiksaan
Jumaat 3

Sabtu 4

Ahad 5
Isnin 6 Perhimpunan Bulan Kokurikulum SU Koko

Selasa 7

19 Rabu 8
Khamis 9

Jumaat 10

Sabtu 11
Ahad 12

Isnin 13 Peperiksaan Pertengahan Tahun T1, T2 &T3 (13-17) SU Peperiksaan

Selasa 14
20 Rabu 15

Khamis 16 Perutusan Hari Guru Kelab BKGK
Jumaat 17 Amalan Terbaik NILAM PSS

Sabtu 18
Ahad 19 HARI WESAK

Isnin 20 CUTI HARI WESAK
Amalan Guru Penyayang
Selasa 21 Kaunselor
Sambutan Hari Lahir (Mei)
Rabu 22 HARI NUZUL AL-QURAN
21
Khamis 23 Perkhemahan Ibadah/IFTAR KP PAI
Khatam Al-Quran KP PAI
Jumaat 24
Ceramah Alam Sekitar KP Moral

Sabtu 25 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Ahad 26

Isnin 27
Selasa 28

22 Rabu 29
Khamis 30

Jumaat 31

34

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
TAKWIM SEKOLAH JUN 2019


MINGGU HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN
Sabtu 1

Ahad 2
Isnin 3

Selasa 4
23 Rabu 5 HARI RAYA AIDIL FITRI

Khamis 6 HARI RAYA AIDIL FITRI
Jumaat 7

Sabtu 8
Ahad 9

Isnin 10 Cuti Sempena Hari Raya Aidil Fitri
Selasa 11

24 Rabu 12
Khamis 13

Jumaat 14
Sabtu 15
Ahad 16

Isnin 17 Perhimpunan Bulan Kokurikulum SU Koko
SU Koko/Guru
Selasa 18 Perjumpaan K. Persatuan & Sukan Permainan (7)
Penasihat
25 Rabu 19 Jamuan Hari Raya Semua Guru
Sambutan Hari Guru
Khamis 20
Jumaat 21 Amalan Terbaik NILAM PSS

Sabtu 22 Latihan Personel 4/2019 Semua Guru
Ahad 23

Isnin 24
SU Koko/Guru
Selasa 25 Perjumpaan Badan Beruniform (12)
Penasihat

26 Rabu 26

Amalan Guru Penyayang
Khamis 27 Kaunselor
Sambutan Hari Lahir (Jun)
Jumaat 28 Hari Bertemu Ibu Bapa Semua Guru
Sabtu 29

Ahad 3035

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
TAKWIM SEKOLAH JULAI 2019MINGGU HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN
Semua GKMP
Isnin 1 Minggu Akademik / Minggu PSS
PSS
SU Koko/Guru
Selasa 2 Perjumpaan K. Persatuan & Sukan Permainan (8)
Penasihat
27
Rabu 3 Karnival Akademik / Hari Koperasi Semua Guru

Khamis 4

Jumaat 5
Sabtu 6
Ahad 7
Isnin 8 Kem Membaca 1 Malaysia PSS
SU Koko/Guru
Selasa 9 Perjumpaan K. Persatuan & Sukan Permainan (9)
Penasihat
28 Rabu 10

Khamis 11 Mesyuarat Kokurikulum Bil 3 PK Koko
Jumaat 12

Sabtu 13
Ahad 14
Isnin 15 Perhimpunan Bulan Kokurikulum SU Koko

Perjumpaan K. Persatuan & Sukan Permainan SU Koko/Guru
Selasa 16
(10) Penasihat
29 Rabu 17
Pengurusan Jenazah (Ting3)/Kem Celik Jawi KP PAI
Khamis 18
Peningkatan Prestasi KP Moral
Jumaat 19
Sabtu 20
Ahad 21
Isnin 22
Perjumpaan K. Persatuan & Sukan Permainan SU Koko/Guru
Selasa 23
(11) Penasihat
Rabu 24
30
Stimulasi Haji (T4 &T5) KP PAI
Khamis 25 Teknik Menjawab PMO Ting 5 KP Moral
Mesyuarat HEM Bil 3 PK HEM
Jumaat 26 Amalan Terbaik NILAM PSS
Sabtu 27
Ahad 28

Isnin 29
Perjumpaan K. Persatuan & Sukan Permainan SU Koko/Guru
Selasa 30
31 (12) Penasihat
Amalan Guru Penyayang
Rabu 31 Kaunselor
Sambutan Hari Lahir (Julai)
36

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
TAKWIM SEKOLAH OGOS 2019


MINGGU HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN
Karnival Segak Fasa 2 PK Pentadbiran
Khamis 1 Pameran bertema Bulan Kemerdekaan PSS
31
Ujian Lisan Bertutur BM & BI (1-30 Ogos) SU PT3 / KP BM / KP BI
Jumaat 2

Sabtu 3

Ahad 4
Isnin 5

Selasa 6 Ujian Psikometrik IKP (Ting 3)
32 Rabu 7 Percubaan PT3 (7-9) SU Peperiksaan

Khamis 8
Jumaat 9

Sabtu 10 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Ahad 11 HARI RAYA AIDIL ADHA

Isnin 12 CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA
Selasa 13
33 Rabu 14

Khamis 15
Jumaat 16

Sabtu 17
Ahad 18
Ujian Lisan Mendengar BM SU PT3 / KP BM
Isnin 19 Percubaan SPM (19/8 - 13/9) SU Peperiksaan
Perhimpunan Bulan Kokurikulum SU Koko
Selasa 20 Ujian Lisan Mendengar BI SU PT3 / KP BI
34
Rabu 21

Khamis 22
Jumaat 23 Amalan Terbaik NILAM PSS
Sabtu 24

Ahad 25
Isnin 26

Selasa 27
Rabu 28
35
Khamis 29

Amalan Guru Penyayang
Jumaat 30 Kaunselor
Sambutan Hari Lahir (Ogos)
Sabtu 31 HARI KEBANGSAAN

37

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
TAKWIM SEKOLAH SEPTEMBER 2019MINGGU HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN
Ahad 1 AWAL MUHARRAM
Isnin 2 CUTI AWAL MUHARRAM

Selasa 3

36 Rabu 4
Khamis 5

Jumaat 6
Sabtu 7

Ahad 8
Isnin 9 HARI KEPUTERAAN YDP AGONG

Selasa 10
37 Rabu 11

Khamis 12
Jumaat 13

Sabtu 14
Ahad 15

Isnin 16 HARI MALAYSIA
Selasa 17

38 Rabu 18
Khamis 19

Jumaat 20 Amalan Terbaik NILAM PSS
Sabtu 21 Solat Hajat Perdana/ Sembahyang Hajat

Ahad 22
Isnin 23 Perhimpunan Bulan Kokurikulum SU Koko

Selasa 24
Amalan Guru Penyayang
Rabu 25 Kaunselor
39 Sambutan Hari Lahir (Sept)
Karnival PAJSK SU PAJSK
Khamis 26
Mesyuarat Kokurikulum Bil 4 PK Koko
Jumaat 27 Majlis Restu Ilmu Tingkatan 3 Kaunselor/SU Kurikulum
Sabtu 28
Ahad 29

Ujian Bertulis PT3 (30/9—8/10)
Isnin 30 (BM, BI, Sejarah & Geografi) SU PT338

TAKWIM SEKOLAH OKTOBER 2019 ││Manual Pengurusan Dan PentadbiranMINGGU HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN
Ujian Bertulis PT3 (30/9 - 8/10)
Selasa 1 SU PT3
(BM, BI, Sejarah & Geografi)
Rabu 2


40 PAT T4 (3-23) SU Peperiksaan
Mesyuarat Kurikulum Bil 4
Khamis 3 PK Pentadbiran
Mesyuarat Kewangan Bil 4 SU Kurikulum
Post Mortem Percubaan SPM
Jumaat 4
Sabtu 5
Ahad 6

Isnin 7

Selasa 8 Hari Graduasi PK HEM / Kaunselor
41
Rabu 9

Khamis 10
Jumaat 11
Hari Sukan Negara
Sabtu 12 Semua Guru
Mesyuarat Guru Akhir /2019
Ahad 13


Isnin 14 Perhimpunan Bulan Kokurikulum SU Koko

Selasa 15
42
Rabu 16 PAT T1 & T2 (16-23) SU Peperiksaan
Khamis 17

Jumaat 18 Amalan Terbaik NILAM PSS
Sabtu 19
Ahad 20
Isnin 21
Selasa 22
Amalan Guru Penyayang Kaunselor
43 Rabu 23 Sambutan Hari Lahir (Okt-Dec)
Jamuan Kelas Guru Tingkatan

Khamis 24 Majlis Anugerah Kokurikulum Semua Guru
Jumaat 25 Cuti Sempena Deepavali
Sabtu 26
Ahad 27 HARI DEEPAVALI

Isnin 28 CUTI HARI DEEPAVALI
Selasa 29 Cuti Sempena Deepavali
44
Rabu 30
Khamis 31 Majlis Restu Ilmu SPM Kaunselor / SU Kurikulum


39

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
TAKWIM SEKOLAH NOVEMBER 2019MINGGU HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN
44 Jumaat 1

Sabtu 2 Jamuan Akhir Tahun (Hi-Tea) Semua Guru

Ahad 3
Isnin 4 SPM (4/11—4/12)

Selasa 5
45 Rabu 6

Khamis 7
Jumaat 8

Sabtu 9 MAULIDUR RASUL
Ahad 10

Isnin 11
Selasa 12
46 Rabu 13

Khamis 14

Jumaat 15
Sabtu 16
Ahad 17

Isnin 18
Selasa 19

47 Rabu 20
Khamis 21

Jumaat 22
CUTI AKHIR TAHUN
Sabtu 23
(23/11/2019 – 31/12/2019)
Ahad 24
Isnin 25

Selasa 26
Rabu 27
48
Khamis 28
Jumaat 29

Sabtu 3040

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
TAKWIM SEKOLAH DISEMBER 2019


MINGGU HARI TARIKH PERKARA TINDAKAN
Ahad 1

Isnin 2
Selasa 3

49 Rabu 4
Khamis 5

Jumaat 6
Sabtu 7

Ahad 8
Isnin 9

Selasa 10
50 Rabu 11 HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR

Khamis 12
Jumaat 13

Sabtu 14
Ahad 15

Isnin 16
Selasa 17

51 Rabu 18
Khamis 19

Jumaat 20
Sabtu 21

Ahad 22
Isnin 23
Selasa 24


Rabu 25 HARI KRISMAS
52
Mesyuarat Guru Bil 1/2020 Pengetua
Khamis 26 Mesyuarat Kurikulum Bil 1/2020 PK Pentadbiran
Mesyuarat Kewangan Bil 1/2020
Mesyuarat HEM Bil 1/2020 PK HEM
Jumaat 27
Mesyuarat Kokurikulum Bil 1/2020 PK Koko
Sabtu 28 Orientasi Murid Baharu Tingkatan 1/2020 PK Petang

Ahad 29
Isnin 30 Mesyuarat Panitia Bil 1/2020 Ketua Panitia

Selasa 31


41

││Manual Pengurusan Dan Pentadbiran
JADUAL BERTUGAS PENTADBIR 2019

JANUARI FEBRUARI
HARI TARIKH PENTADBIR BERTUGAS HARI TARIKH PENTADBIR BERTUGAS
Rabu 2 Norhazliza bt Basiran Jumaat 1 Noor Khairani bt Othman
Khamis 3 Subramaniam a/l Sinnathamby Isnin 11 Munawiza Juhanis bt Mohd Jasin
Jumaat 4 Sharifah Attashah bt Syed Ahmad Selasa 12 Sri Rahayu bt Mohd Sani
Isnin 7 Hanisah bt Musa Rabu 13 Norhazliza bt Basiran
Selasa 8 Marziana bt Mohd Zaki Khamis 14 Subramaniam a/l Sinnathamby
Rabu 9 Noor Khairani bt Othman Jumaat 15 Sharifah Attashah bt Syed Ahmad
Khamis 10 Munawiza Juhanis bt Mohd Jasin Isnin 18 Hanisah bt Musa
Jumaat 11 Sri Rahayu bt Mohd Sani Selasa 19 Marziana bt Mohd Zaki
Isnin 14 Norhazliza bt Basiran Rabu 20 Noor Khairani bt Othman
Selasa 15 Subramaniam a/l Sinnathamby Khamis 21 Munawiza Juhanis bt Mohd Jasin
Rabu 16 Sharifah Attashah bt Syed Ahmad Jumaat 22 Sri Rahayu bt Mohd Sani
Khamis 17 Hanisah bt Musa Isnin 25 Norhazliza bt Basiran
Jumaat 18 Marziana bt Mohd Zaki Selasa 26 Subramaniam a/l Sinnathamby
Selasa 22 Noor Khairani bt Othman Rabu 27 Sharifah Attashah bt Syed Ahmad
Rabu 23 Munawiza Juhanis bt Mohd Jasin Khamis 28 Hanisah bt Musa
Khamis 24 Sri Rahayu bt Mohd Sani
Jumaat 25 Norhazliza bt Basiran
Isnin 28 Subramaniam a/l Sinnathamby
Selasa 29 Sharifah Attashah bt Syed Ahmad
Rabu 30 Hanisah bt Musa
Khamis 31 Marziana bt Mohd Zaki
MAC APRIL
HARI TARIKH PENTADBIR BERTUGAS HARI TARIKH PENTADBIR BERTUGAS
Jumaat 1 Marziana bt Mohd Zaki Isnin 1 Marziana bt Mohd Zaki
Isnin 4 Noor Khairani bt Othman Selasa 2 Noor Khairani bt Othman
Selasa 5 Munawiza Juhanis bt Mohd Jasin Rabu 3 Munawiza Juhanis bt Mohd Jasin
Rabu 6 Sri Rahayu bt Mohd Sani Khamis 4 Sri Rahayu bt Mohd Sani
Khamis 7 Norhazliza bt Basiran Jumaat 5 Norhazliza bt Basiran
Jumaat 8 Subramaniam a/l Sinnathamby Isnin 8 Subramaniam a/l Sinnathamby
Isnin 11 Sharifah Attashah bt Syed Ahmad Selasa 9 Sharifah Attashah bt Syed Ahmad
Selasa 12 Hanisah bt Musa Rabu 10 Hanisah bt Musa
Rabu 13 Marziana bt Mohd Zaki Khamis 11 Marziana bt Mohd Zaki
Khamis 14 Noor Khairani bt Othman Jumaat 12 Noor Khairani bt Othman
Jumaat 15 Munawiza Juhanis bt Mohd Jasin Isnin 15 Munawiza Juhanis bt Mohd Jasin
Isnin 18 Sri Rahayu bt Mohd Sani Selasa 16 Sri Rahayu bt Mohd Sani
Selasa 19 Norhazliza bt Basiran Rabu 17 Norhazliza bt Basiran
Rabu 20 Subramaniam a/l Sinnathamby Khamis 18 Subramaniam a/l Sinnathamby
Khamis 21 Sharifah Attashah bt Syed Ahmad Jumaat 19 Sharifah Attashah bt Syed Ahmad
Jumaat 22 Hanisah bt Musa Isnin 22 Hanisah bt Musa
Selasa 23 Marziana bt Mohd Zaki
Rabu 24 Noor Khairani bt Othman
Khamis 25 Munawiza Juhanis bt Mohd Jasin
Jumaat 26 Sri Rahayu bt Mohd Sani
Isnin 29 Norhazliza bt Basiran
Selasa 30 Subramaniam a/l Sinnathamby
42


Click to View FlipBook Version