The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Asal Usul Danau Toba Seri Basa Jawa dening Eva Diyah M

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by evamarlina36, 2021-08-17 10:16:42

Asal Usul Danau Toba Seri Basa Jawa

Asal Usul Danau Toba Seri Basa Jawa dening Eva Diyah M

Keywords: Asal Usul Danau Toba Seri Basa Jawa

Seri Basa Jawa
Flipbook dening Eva Diyah M

Crita diwiwiti nalika biyen ana wong
enom sing jenenge Toba yaiku bocah
yatim piatu. Dheweke kerja dadi petani
lan kadang golek iwak ing kali sing ora
adoh saka gubugane. Iwak sing dipikolehi
biasane digunakake minangka sajian lan
turahane didol menyang pasar.

2

Ing sawijining dina, nalika Toba
mancing ing kali, dheweke ngarep-arep
entuk iwak gedhe kangge lawuh. Panjaluk
Toba kawujud, amarga ora suwe sawise
mbuwang pancinge menyang kali, ana iwak
gedhe kejiret pancinge. Toba seneng
banget lan ndeleng iwak gedhe sing
dicekel.

3

"Iwak aneh apa iki?," gumunem
Toba.
Toba rumangsa iwak iku aneh, amarga
weruh iwak sing duwe warna kuning
kanthi sisik kuning emas. Sisik ing iwak
uga katon mengkilap nalika kena
srengenge.

4

Nalika Toba nyopot pancing saka
cangkeme iwak, Toba kaget banget
dumadakan iwak kasebut malih dadi wong
wadon sing ayu rupane.

"Tuan. Kula dewi engkang dikutuk dewa
dados iwak amargi sampun nglanggar
larangan. Kula bakal gantos wujud kados
makhluk engkang nyepeng kulo. Pramila,
kula dados manungsa kados panjenengan,"
jarene wong wadon jelmaan iwak.

5

6

Pungkasane, Toba ngenalake
jenenge. Semono uga karo wong wadon
mau sing jenenge Putri. Toba nerangake
kepinginane omah-omah karo wong wadon
kasebut. Putri nampa tawaran Toba
kanthi sarat ora bakal nyebutake
manawa asale saka iwak. Toba bakal
netepi sarat kasebut.

7

Sawise ngrampungake panjaluk
kasebut, Toba lan Putri banjur omah-omah.
Kalorone urip kanthi seneng sanajan kanthi
sederhana. Uripe luwih jangkep karo laire
anake, sing jenenge Samosir.

Samosir tuwuh dadi bocah sing sehat
lan kuwat. Nanging, sayang dheweke rada
nakal lan males. Penggaweane mung turu lan
mangan.

8

Dheweke uga ora peduli utawa
pengin nulungi bapake sing lagi repot
kerja ing sawah. Nyatane, sanajan mung
ngirim panganan lan omben kanggo
bapake, Samosir kerep nolak.

9

Ora mung iku, Samosir uga duwe
napsu mangan sing gedhe. Dheweke bisa
mangan jatah panganan kulawargane
sedina sajrone sak mangan. Toba
rumangsa yen dheweke kudu kerja luwih
sregep kanggo nglegakake mangan putra.

10

Nganti sawijining dina, Samosir
dijaluk ibune supaya ngeterake panganan
marang bapake. Sanajan wiwitane
Samosir kesed, pungkasane dheweke
gelem diutus ibune sanajan praupane
mrengut.

11

Samosir akhire nggawa panganan lan
ngombe menyang kebon. Ing dalan, Samosir
krasa luwe. Banjur mandheg lan mangan
panganan sing mestine kanggo bapake, mung
kari sethithik.

Kanthi sisa panganan lan omben,
Samosir nerusake perjalanan menyang
kebon. Tekan eggon, Samosir menehi
panganan lan ngombe marang bapake.

12

Toba sing krasa keluwen banget
amarga kerja wiwit esuk, langsung
mbukak mangan awan. Nanging, dheweke
kaget amarga panganan mung sesithik.
Toba takon marang Samosir, banjur
dheweke mangsuli yen wis mangan jatah
panganan lan omben kanggo bapake. Toba
nesu banget marang Samosir lan ora iso
nahan sabar.

13

"Sampeyan keturunan iwak," ujar Toba.
Krungu ujare mau, Samosir kaget

banjur langsung mlayu muleh lan mlebu
omah. Nalika ketemu karo ibune, Samosir
langsung takon marang ibune apa dheweke
keturunan iwak.

Krungu keluhan anake, ibune Samosir
sedhih banget. Ora dinyana-nyana yen
bojone nglanggar sumpah.

14

15

Samosir lan ibune cekelan kenceng
banjur ngilang. Ora suwe, tapak sikil
Samosir lan ibune ditinggalake,
ngetokake banyu akeh banget.

Saka lemah, banyu disemprotake
kaya ora mandheg. Saya suwe saya
gedhe trus lumahing lemah dibanjiri.

16

Banyu terus mundhak lan ora suwe
lembah dununge Toba banjir. Banjur,
tlaga sing jembar banget dibentuk ing
papan kasebut.

Warga banjur ngarani tlaga kasebut
minangka Tlaga Toba. Pulo cilik ing
tengah Tasik Toba diarani Pulo Samosir
kanggo ngelingake anake Toba.

17

Sumber:
• https://kumparan.com/viral-food-travel/cerita-

rakyat-indonesia-asal-usul-terbentuknya-danau-
toba-1v0V5v8PP0E/full
• http://kumbercer.blogspot.com/2016/02/asal-
usul-danau-toba.html
• https://id.pinterest.com/tianamilla/sungai-
danau/
• https://infowisataid.com/cerita-legenda-asal-
usul-danau-toba-terbentuk/
• https://www.kibrispdr.org/pre-46/kartun-
legenda-danau-toba.html

18


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Polo Shirt Edition 6
Next Book
IN2SD Newsletter Vol.4