The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SK PERMATANG TIONG, 2021-10-20 02:02:05

TUGASAN 1 MO

TUGASAN 1 DTR SKPT

SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG TIONG
(KBA5024)

TUGASAN TS25
MODUL 7

DTR PEDAGOGI UNTUK
PEMBELAJARAN BERMAKNA

MODEL REKA BENTUK
PEMBELAJARAN BERMAKNA

 Mengenal pasti empat elemen yang berada
dalam persekitaran SK Permatang Tiong

DTR PEDAGOGI UNTUK
PEMBELAJARAN BERMAKNA

ELEMEN MODEL REKA BENTUK
PEMBELAJARAN BERMAKNA

• RAKAN PEMBELAJARAN
• PERSEKITARAN PEMBELAJARAN
• MEMANFAATKAN KEMUDAHAN DIGITAL
• AMALAN PEDAGOGI

SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG
TIONG (KBA5024)

PEMBELAJARAN BERMAKNA

❏ Perubahan secara berstruktur
bermanfaat dalam hubungan
antara murid, guru, ibubapa dan
komuniti.

❏ Berperanan sebagai penggerak /
pendorong pembelajaran
(activator).

❏ Mewujudkan matlamat dan hasrat
pembelajaran yang telus dalam
perkongsian dengan pelajar dan
keluarga.

❏ Gunakan proses kerjasama yang
jelas dan langkah-langkah untuk
mencapai kejayaan.

❏ Perubahan dalam struktur
perhubungan antara murid,
guru,keluarga, dan komuniti.

RAKAN PEMBELAJARAN

Berperanan sebagai penggerak / pendorong pembelajaran (Activator)

Peranan Sekolah dan Guru

• Lawatan sambil belajar

03 - Lawatan ke SK Ahmad
Shah, Pulau Pinang.

Kompetensi - Lawatan HIP ke Dewan
Pembelajaran
Bermakna (6C) Budaya, USM P.Pinang

• Critical Thinking • Latihan Kepimpinan
• Citizenship - Latihan Kepimpinan di
• Character JMTI, Pulau Pinang.

01 02

Peranan SKPMg2
(4.2.1)

RAKAN PEMBELAJARAN

Secara telus menyediakan matlamat dan jangkaan melalui murid dan
keluarga sebagai rakan pembelajaran.

Kompetensi 03 Guru dan Murid
Pembelajaran 01 02
Bermakna (6C) • Murid - PdPc PAK21

• Communication Aktiviti PDPC PAK21
• Critical thinking
• Collaborative • Guru - Tool Kit PAK21

Penyediaan toolkit

Peranan SKPMg2
(4.1.1)

RAKAN PEMBELAJARAN

Menggunakan proses dan pendekatan kolaboratif untuk melibatkan
keluarga dalam pembelajaran murid dan memaklumi perkembangannya

Kompetensi 03 Laman perhubungan
Pembelajaran
Bermakna (6C) 01 02 ● Murid - Whatsapp kelas
● Sekolah - Telegram, FB
• Character Peranan SKPMg2
• Citizenship (4.2.1 & 4.2.2) - FB Rasmi Sekolah
• Communication - Whatsapp Kelas
- Telegram Kelas

● Guru – Youtube

- Youtube Cikgu Faiz

PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

Menyediakan persekitaran pembelajaran yang interaktif dan
berpusatkan murid.

Kompetensi 03
Pembelajaran
Bermakna (6C) Persekitaran Pembelajaran

• Collaborative • Bilik darjah PAK21
• Creativity
• Communication - Persekitaran bilik darjah
SKPT

- Bilik Sains

01 02 • Bilik Khas

- Bilik Seni
- Makmal Komputer
- Bilik Akses

Peranan SKPMg2
(4.1.1)

PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

Menggunakan pelbagai proses dan alatan untuk mengakses
minat, bakat dan keperluan akademik murid.

Kompetensi Proses dan alatan untuk
Pembelajaran mengakses minat, bakat
Bermakna (6C) dan keperluan akademik
• Creativity murid

• Critical thinking ● Projek KmR
• Communication and
- Tanaman Hidroponik
Citizenship - Penanaman Nanas
- Penanaman Kelapa Matag
Peranan SKPMg2 - Taman Herba
(4.2.1 & 4.6.1.iii)
● Tool Kit PAK21

- Penyediaan Toolkit

PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

Membina budaya dan iklim pembelajaran semua murid di
mana-mana dan bila-bila masa

Kompetensi Budaya iklim
Pembelajaran pembelajaran murid
Bermakna (6C)
• Citizenship • Perkongsian Idea
• Collaborative
- PLC (Program Panitia)
Peranan SKPMg2
(4.6.1.ii) • Projek KmR

- Projek KmR – Tahun 4

PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

Menyediakan proses kerja kolaboratif dan kemahiran sosial

Proses Kerja
Kolaboratif dan
Kemahiran Sosial

Kompetensi • Lawatan Penanda Aras &
Pembelajaran Perkongsian Pintar
Bermakna (6C) - Lawatan sekolah TS25
• Critical Thinking ke SK Permatang Tiong
• Character
• Citizenship & • Lawatan Delegasi Luar
- Lawatan Delegasi Korea
Communication (International Cultural
Camp Korea)

Peranan SKPMg2
(4.4.1)

PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

Menggunakan suara murid untuk memacu reka bentuk dan
penambahbaikan pembelajaran

Kompetensi Suara murid untuk
Pembelajaran memacu reka bentu dan
Bermakna (6C) pembelajaran
• Critical Thinking
• Character • Komunikasi Murid
• Citizenship &
- 1 Minute Reading
Communication - Speaker’s Corner

• Kepimpinan Murid

- Perhimpunan Badan
Beruniform

Peranan SKPMg2
(4.6.1.i)

PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

Menggunakan strategi untuk memotivasi dan keterlibatan murid
bagi memacu pembelajaran bermakna.

Kompetensi Strategi memotivasi dan
Pembelajaran
Bermakna (6C) keterlibatan murid
• Communication
• Collaboration di dalam pembelajaran
• Critical Thinking
• Character bermakna

Peranan SKPMg2 • Perancangan Sekolah
(4.3.1)
- Program Peer Gathering

• Motivasi Eksintrik

- Anugerah Tiong Mithali
- Anugerah Kehadiran

Penuh

• Bahan Bantu Mengajar

- Video Youtube Cikgu
Faiz

- Video PDPC Tiktok Cikgu
Nur Shazwani

PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

Menggunakan strategi untuk melibatkan keluarga sebagai
rakan pembelajaran murid

Kompetensi Keluarga sebagai
Pembelajaran rakan pembelajaran
Bermakna (6C)
• Communication • Program Sekolah
• Collaboration - Persembahan Hari Guru 2019
• Citizenship - Program Galakan Membaca
SKPT
- Program bacaan 10 minit
dalam talian.

• Aktiviti Pertandingan
- Pertandingan sempena
Bulan Kemerdekaan

Peranan SKPMg2
(4.6.1.i)

MEMANFAATKAN KEMUDAHAN DIGITAL

Mendorong inovasi murid menggunakan kemudahan digital untuk

pembelajaran bermakna, mencipta pengetahuan dan

mengaplikasikan secara inovatif

Kompetensi 03 Inovasi murid
Pembelajaran menggunakan
Bermakna (6C) 01 02 kemudahan digital
• Communication
• Collaboration Peranan SKPMg2 • Pertandingan dalam talian
• Critical Thinking (4.4.1)
• Character - Pertandingan Buku Skrap
- Kuiz Sejarah Online

• Aktiviti pembelajaran

- Proses menyemai biji benih
- Proses menghasilkan jem
- Projek Rekacipta Kereta

MEMANFAATKAN KEMUDAHAN DIGITAL

Mengguna resos dan alatan digital untuk meningkatkan
keterlibatan dan motivasi.

03 Penggunaan alatan
digital

Kompetensi • Digital Classroom
Pembelajaran
Bermakna (6C) - Google Meet, Google

• Creativity Classroom
• ICT dalam PDPC
• Critical thinking 01 02
- Video pembelajaran

Youtube Cikgu Faiz

Peranan SKPMg2
(4.4.1)

MEMANFAATKAN KEMUDAHAN DIGITAL

Menyediakan sokongan proses pembelajaran mengguna resos dan
alatan digital

Kompetensi Penyediaan alatan
Pembelajaran digital
Bermakna (6C)
• Creativity ● Penyediaan dan

• Critical thinking penyuntingan video
- Cabaran Siber TKRS
Peranan SKPMg2 - Pertandingan Kemahiran
(4.1.1)
Pengakap

• Aktiviti PdPc

- Penggunaan aplikasi
Wondershare Filmora
oleh Cikgu Wani

- Aplikasi – Cikgu Faiz

MEMANFAATKAN KEMUDAHAN DIGITAL

Membolehkan murid berkolaboratif dan merangkai di dalam dan luar
negara

Kompetensi Penglibatan murid dalam
Pembelajaran berkolaboratif dan
Bermakna (6C) merangkai
• Creativity
● International Friendship
• Critical thinking
Cultural Camp
- Lawatan murid ke Korea

● Jamboree on Air Programme

- 14 murid terlibat

Peranan SKPMg2
(4.2.2)

MEMANFAATKAN KEMUDAHAN DIGITAL

Menyediakan pembelajaran yang autentik dan kontekstual

Kompetensi Pembelajaran
Pembelajaran melalui aktiviti
Bermakna (6C) “hands-on”
• Creativity
● Aktiviti Menyediakan
• Critical thinking
Hidangan
Peranan SKPMg2 - Aktiviti RBT Tahun 6
(4.1.1) - Kem Jejak Sains

● Aktiviti PdPc

- Aktviti Merekacipta
(Sains)

● Penggunaan Whatsapp

& Email

MEMANFAATKAN KEMUDAHAN DIGITAL

Mendorong murid mengakses kemudahan digital untuk menerima
maklum balas yang pada masa diperlukan

Kompetensi Kemudahan digital
Pembelajaran yang disediakan
Bermakna (6C)
• Creativity ● Aktiviti Pusat Sumber

• Communication - Bahan bacaan digital
library

● Bahan PdPc

- Bahan pembelaran
PKP

Peranan SKPMg2
(4.4.1)

AMALAN PEDAGOGI

Merekabentuk proses dan tugasan menggunakan model dan
amalan berasaskan eviden

Kompetensi 03 Proses dan tugasan
Pembelajaran menggunakan
Bermakna (6C) 01 02 model dan amalan
• Creativity
Peranan SKPMg2 ● Projek KmR
• Critical thinking (4.4.1)
• Character - Projek Mencanting Batik
(Rose Craft, Pulau
Pinang)

● Aktiviti PdPc

- Aktiviti payung terjun
(Sains Tahun 4)

- Aktiviti Roket Air (Sains
Tahun 5)

AMALAN PEDAGOGI

Mereka bentuk tugasan pembelajaran bermakna untuk
menyokong kemahiran berfikir dan meneroka aras yang
kompleks

Kompetensi Penyelesaian masalah
Pembelajaran dalam pembelajaran
Bermakna (6C) bermakna

• Critical thinking ● Projek KmR

Peranan SKPMg2 - Taman Hidroponik
(4.4.1)
● Aktiviti PdPc

- Membuat bot mekanikal
(Sains Tahun 6)

AMALAN PEDAGOGI

Menggunakan strategi untuk membangunkan kompetensi
pembelajaran bermakna

Kompetensi Penyelesaian masalah
Pembelajaran dalam pembelajaran
Bermakna (6C) bermakna
• Creativity
● Projek KmR

- Tanaman Hidroponik

● Aktiviti PdPc

- PdPc Matematik (Tahun 4-
Murid menjual hasil
tanaman

Peranan SKPMg2
(4.3.1)

AMALAN PEDAGOGI

Menggunakan pelbagai strategi pembelajaran dan pentaksiran
untuk menyokong proses pembelajaran kendiri

Kompetensi Strategi
Pembelajaran pembelajaran dan
Bermakna (6C) pentaksiran dalam
• Creativity pembelajaran
kendiri
Peranan SKPMg2
(4.4.1) ● Projek KmR

- Tanaman Hidroponik

● Aktiviti PdPc

- PdPc Matematik (Tahun
4) - Murid mencari
keuntungan daripada
hasil jualan

AMALAN PEDAGOGI

Menyediakan pilihan untuk murid meningkatkan motivasi dan
keterlibatan

Kompetensi Peluang penglibatan
Pembelajaran murid dalam
Bermakna (6C) meningkatkan motivasi
• Critical Thinking
● Projek KmR
Peranan SKPMg2
(4.2.1) - Projek Terrarium (Sains
Tahun 6)

● Aktiviti Sekolah

- Pertandingan Hias Basikal

AMALAN PEDAGOGI

Keterlibatan murid secara kerap dalam kitaran kendiri dan
maklum balas rakan untuk mempromosi metakognitif.

Kompetensi Proses
Pembelajaran pembelajaran
Bermakna (6C) membolehkan
• Collaborative murid berfikir cara
• Character berfikir

Peranan SKPMg2 ● Aktiviti pembelajaran
(4.6.1)
- Projek Mereka Cipta
Baju Kitar Semula
(Kelab Kitar Semula)

- PdPc Sains merentas
Kurikulum Pend. Seni

Nota kaki SKPMg2

Kit Standard 4 SKPMg2

Aktiviti 3
Hubungan Elemen Reka Bentuk
Pembelajaran dengan Kompetensi

Pembelajaran Bermakna

Toolkit M7.2-A3-01

Toolkit M7.2-A3-01

Penglibatan Pembelajaran yang melibatkan
ibubapa

Kerjasama Cara
dan kerja kekerapan
berpasukan
murid
melakukan Tanggung
kolaboratif jawab

komuniti

Toolkit M7.2-A3-01

JENIS KOLABORATIF YANG MELIBATKAN MURID Rakan pembelajaran yang
berkolaboratif dengan murid

Toolkit M7.2-A3-01

04 01 Memberi Modelling
penerangan
Peranan
Guru Kaedah Sokongan Menanya
(scaffold) soalan
sebagai
Adaptasi Sedia membantu
02 bahan dan memberi
03 bantuan
instruksional

Toolkit M7.2-A4-01

Fasa 1 : Mentaksir (Assess) Fasa 2 : Merekabentuk (Design)
Aktiviti :
Aktiviti :
• Sumbang saran
• Temuramah • Menentukan hasil yang akan diperoleh
• Pemerhatian • Mencari dan mengumpul bahan yang akan
• Soal selidik
• Soal jawab digunakan untuk menjalankan projek

• Menentukan ukuran hasil tanaman
• Proses menentukan kos jualan
• Menetapkan strategi penjualan hasil tanaman

Fasa 3 : Melaksana (Implement) Fasa 1 : Menilai (Measure)

Aktiviti : Aktiviti :

• Membina produk dan menerangkan • Sesi pembentangan proses sepanjang projek
• Menyatakan analisis data berkaitan
langkah-langkah penghasilan produk
eksperimen,soal selidik,sesi temuramah, perhatian
• Mencuba jaya keberhasilan produk dan sebagainya.
• Menambahbaik produk sehingga berjaya
• Membuat eksperimen dan melaksanakan • Hasil tanaman dipamerkan (melalui gambar)
• Sesi soal jawab tentang keberhasilam produk dan
analisis data
impak kepada sekolah mahupun komunitihttps://sites.google.com/d/13x_CcdFc09t
okVt91EpI7WSdAGn7oBmi/p/1pdnKpig1

1AluTZGTI73JyVVMtkmDhqD-/edit


Click to View FlipBook Version
Previous Book
(*EPUB)->DOWNLOAD Practice of Mediation in Civil Court and in the Commonwealth of Virginia: Introduction to Mediation, Process, Skills and Problem Solving - 3rd Edition
Next Book
CamScanner 09-29-2021 21.32