The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by HASLINA BINTI HUSSIN PSZ, 2019-12-18 04:38:13

5S_ceramah_MPC

5S_ceramah_MPC

AMALAN
PERSEKITARAN BERKUALITI

MELALUI PENDEKATAN 5S

Your Partner in Competitiveness

Apakah Amalan 5S?

z Amalan untuk wujudkan tempat kerja lebih produktif.
z Mempastikan mesin/kelengkapan bersih, berfungsi.
z Membina budaya kerja yang positif dan dinamik.
z 5S ialah lima perkataan Jepun iaitu Seiri, Seiton, Seiso,

Seiketsu dan Shitsuke.
z Amalan 5S meliputi pengetahuan teknikal, praktikal dan

logik untuk menghasilkan penambahbaikan.

Your Partner in Competitiveness

ASAL DARI JEPUN

• 5S adalah 5 set perkataan Jepun
dengan setiap satunya bermula
dengan bunyi “se” or “shi”.

• Iaitu Se-i-ri, Se-i-to-n, Se-i-so,
Se-i-ke-tsu, dan Shi-tsu-ke.

Your Partner in Competitiveness

APA ITU 5S ?

z 5S ialah lima perkataan Jepun iaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu
dan Shitsuke yang bermaksud Sisih, Susun , Sapu, Seragam
dan Sentiasa Amal.

z 5S merupakan satu amalan budaya dalam masyarakat Jepun.
Mula diperkenalkan di Singapura pada tahun 1986 dan telah
diamalkan dengan jayanya di sana. Amalan ini kemudiannya
dipraktikkan di Malaysia, Thailand, Korea, China, India,
Indonesia, Sri Lanka, Russia, Hungary, Poland, Bulgaria,
Columbia, Uruguay, Brazil, Costa Rica, and Mexico.

z Program 5S adalah amalan asas ke arah peningkatan
produktiviti dan kualiti, kerana melalui penerapan amalan ini
dalam budaya seharian akan menghasilkan:

Seiri Seiton

a. Definisi SEIRI - SISIH Shitsuke

Seiketsu Seiso

SEIRI - Menyisih dan membuang barang
yang tidak perlu di tempat kerja.

KESAN LAKSANA SISIH

Kuantitatif Kualitatif

Penjimatan ruang Tempat kerja lebih selamat

Kawalan stok & produk yang Suasana kerja lebih selesa
cekap
Mudah mengesan tempat/
Masa pencarian yang pantas alat/bahan rosak lebih awal

Your Partner in Competitiveness

BAGAIMANA MELAKSANAKAN AUDIT BAGI AKTIVITI SISIH DI
TEMPAT KERJA

Yang Stratifikasi Tindakan
Mana
Item yang tiada Buang dengan segera
??? nilai dan senang
Cari pembeli yang
Item dibuang menawarkan harga tinggi
Tak Diperlukan
Item ada nilai dan
boleh dijual

SISIH Item tiada nilai tapi Cari cara merendahkan kos
kos dan selamat

pelupusan tinggi

Your Partner in Competitiveness

Seiri Seiton

b. Definisi SEITON - SUSUN Shitsuke

Seiketsu Seiso

SEITON - Menyusun dan menyimpan barang
dengan kemas, mudah diambil dan disimpan
semula ditempatnya.

KESAN LAKSANA - SUSUN

Kuantitatif • Kualitatif
• Kawalan stok & produk yang cekap • Suasana kerja lebih selesa
• Mendidik disiplin pekerja positif
• Masa pencarian yang pantas • Pekerja terus menjana idea kreatif
• Proses kerja lebih pantas
• Moral pekerja tinggi
• Mengelak kesilapan & kesalahan • Selamat ditempat kerja
• Kadar kehilangan peralatan rendah
• Mengamalkan FIFO

Your Partner in Competitiveness

BAGAIMANA SUSUN DI TEMPAT KERJA ANDA?

SUSUN Pengasingan Tindakan
diperlukan
Bahan diperlukan Bahan selalu
digunakan Mesti diletakkan dekat di
SISIH kawasan kerja yang utama
Bahan kadang kala
digunakan Boleh ditempatkan jauh
sedikit
Bahan tidak digunakan
langsung tetapi mesti Mesti disimpan dalam setor
dengan pengenalan yang
disimpan jelas

Your Partner in Competitiveness

Seiri Seiton

c. Definisi SEISO - SAPU Shitsuke

Seiketsu Seiso

SEISO - Mencuci tempat kerja dengan rapi supaya tiada
habuk,kotoran di lantai, mesin dan peralatan.

Bagaimana SAPU?

Mungkin tempat/peralatan/kawasan itu perlu disapu/dibersih/dijaga (Setiap jam, Setiap hari,
Sekali seminggu, Sekali sebulan, Tiga bulan sekali, Enam bulan sekali, Setahun sekali).

KESAN Kuantitatif Kualitatif
LAKSANA ƒ Suasana kerja lebih selesa dan ceria
ƒ Sistem kawalan stok & produk lebih murah
dan menjimatkan ƒ Pekerja terus menjana idea kreatif
ƒ Moral pekerja tinggi
ƒ Kos kerosakan peralatan rendah
ƒ Selamat di tempat kerja
ƒ Proses kerja pantas dan tidak berulang “
right the first time”

ƒ Kualiti produk bertambah

ƒ Masa membersih lebih pantas

Your Partner in Competitiveness

Seiri Seiton

d. Definisi SEIKETSU - SERAGAM Shitsuke

SEIKETSU- Seragam & memelihara kebersihan Seiketsu Seiso
dan penyusunan sepanjang masa serta
mengamalkan sistem Seiri-Seiton-Seiso
dengan berkesan.

Bagaimana SERAGAM ?

Memerlukan panduan untuk dipatuhi oleh pekerja bagi menjamin kualiti dan standard yang telah ditentukan.
Antaranya, “Standard Operation Procedure”(SOP), “Work Instruction” (WI), “Guidebook”, Cartalir –
“Process flow”, Gambar atau contoh fizikal (dilihat), Sistem Visual yang jelas dan terang dan lain-lain.

KESAN Kuantitatif Kualitatif
LAKSANA ƒ Kos selenggaraan rendah ƒ Mendidik disiplin pekerja positif
ƒ Pekerja terus menjana idea kreatif
ƒ Kos overhead rendah ƒ Kemahiran pekerja meningkat
ƒ Kecekapan proses meningkat ƒ Pekerja setia kepada organisasi
ƒ Kuantiti pengeluaran meningkat
ƒ Rungutan pelanggan rendah ƒ Imej organisasi meningkat
ƒ Produktiviti pekerja meningkat

Your Partner in Competitiveness

Seiri Seiton

e. Definisi SHITSUKE - SENTIASA AMAL Shitsuke

Seiketsu Seiso

SHITSUKE - Berdisiplin dan melatih pekerja mematuhi
peraturan dan berbudaya kualiti di tempat kerja.

Bagaimana SENTIASA AMAL ?

Mematuhi panduan dan standard yang telah ditentukan supaya budaya kerja cemerlang itu dapat
dibangunkan.

KESAN LAKSANA

Kuantitatif Kualitatif
• Kos pengeluaran rendah • Disiplin pekerja positif dan inovatif
• Produktiviti pekerja meningkat
• Kualiti produk / perkhidmatan meningkat • Kemahiran pekerja meningkat
• Kesihatan pekerja bertambah baik
• Memperolehi Sijil 5S
• Kemalangan sifar ditempat kerja • Pekerja setia kepada organisasi
• Budaya kerja berpasukan yang tinggi

Your Partner in Competitiveness

Bagaimana SENTIASA AMAL ?

Mematuhi panduan dan standard yang telah ditentukan supaya
budaya kerja cemerlang itu dapat dibangunkan.
• Audit dalaman dijalankan
• Adakan pertandingan dalaman
• Mendapat Persijilan 5S dari MPC
• Menyertai Pertandingan 5S antara organisasi
• Melawat organisasi contoh
• Penghargaan dan galakan
• Kajian semula keberkesanan 5S
• Laksana program lanjutan P&Q lain

Your Partner in Competitiveness

5S Program Keseluruhan Dalam Organisasi

• Program menyeluruh yang melibatkan semua orang dalam organisasi.
• Pendekatan yang sangat berkesan untuk memotivasi pekerja, meningkatkan

produktiviti dan persekitaran tempat kerja.
• Perlu dilaksanakan secara berterusan.

Sumbangan kepada - PQCDSM 5S?
Kesan Amalan 5S :

z Produktiviti - tinggi
z Kualiti - yang berkekalan
z Kos - menurun
z Penghantaran- yang tepat
z Selamat - di tempat kerja
z Moral Pekerja - tinggi

Your Partner in Competitiveness

Hubungkait Di Antara Aktiviti 5S dan 7
Kategori Pembaziran

1. Pembaziran disebabkan oleh pengeluaran berlebihan

2. Pembaziran disebabkan oleh kadar kecacatan meningkat

3. Pembaziran disebabkan faktor masa menunggu/lewat

4. Pembaziran oleh faktor inventori/WIP Hapuskan
5. Pembaziran oleh faktor pengangkutan Pembaziran
6. Pembaziran oleh sistem proses
untuk
Peningkatan
produktiviti

7. Pembaziran oleh faktor pengerakan di tempat kerja

Jika analisis secara rapi dibuat berkaitan punca 7 kategori pembaziran dan
mengamalkan 5S supaya pembaziran dapat dihapuskan, ia akan dapat
mengurangkan kos dan meningkatkan produktiviti.

Your Partner in Competitiveness

HUBUNGKAIT 5S DENGAN KUNCI PETUNJUK PRESTASI(KPI)

™ PETUNJUK KUANTITATIF – Kecacatan, “Reject”, Masa Pencarian, Kelewatan
Proses, Kerosakan Mesin, Kos Penyelenggaraan, Penghantaran Lewat,
Aduan Pelanggan, Kemalangan dll.

™ PETUNJUK PRODUKTIVITI – Buruh, Modal, Proses dan Keuntungan.
™ PETUNJUK BUDAYA KERJA – Ketidakhadiran, Penyertaan Pekerja Dalam

Aktiviti Penambahbaikan, Menepati Masa, Cadangan/Idea Pekerja dll.
™ PETUNJUK PERSEKITARAN – Aspek Keselamatan, Kebersihan dll.
™ PETUNJUK PRESTASI KESELURUHAN – Jualan, Pasaran, Kos dan Keuntungan.

Your Partner in Competitiveness

Kekuatan budaya 5S 5S

z Membina Budaya Kaizen di tempat kerja. ?

z Bina semangat kerja berpasukan.

z Melatih pekerja lebih berdisiplin.

z Menyumbang idea kreatif dan inovatif.

z Bina moral pekerja yang tinggi.

z Bersedia melaksana program peningkatan P&Q yang lebih mencabar.

Sebab Amalan 5S Disukai

z Mudah dilaksana oleh semua syarikat sama ada kecil, sederhana atau
besar.

z Sama ada sektor pengilangan, perkhidmatan atau individu.
z Konsep yang senang difahami tidak dan memerlukan pemahaman istilah

yang susah.
z Semua orang sukakan kebersihan keselesaan ,keselamatan &

kecekapan.

Your Partner in Competitiveness

3 Jenis Tempat Kerja

z KELAS TIGA:
Dimana para pekerja membuat kotoran merata-rata dan tiada siapa yang
membersihkannya.

z KELAS DUA:
Sekumpulan orang buat kotor dan ada sekumpulan orang yang membersihkan.

z KELAS SATU:
Tiada pekerja membuat kotor dan setiap orang melakukan pembersihan.

4 FAKTOR UTAMA KEJAYAAN 5S

‰ Sokongan dan komitmen berterusan dari pihak pengurusan
‰ Bermula dengan kesedaran, latihan, pemantauan dan penilaian.
‰ Semua orang mengamalkannya dan tiada yang terkecuali.
‰ Ulangi putaran 5S untuk menjadi budaya.

Your Partner in Competitiveness

Bahagian 4

Langkah-Langkah

MELAKSANAKAN
PROGRAM 5S

Your Partner in Competitiveness

Pelaksanaan Tindakan program 5S

Langkah 1: Persediaan
Langkah 2: Pelancaran rasmi oleh Ketua Organisasi
Langkah 3: Gotong Royong semua pekerja
Langkah 4: Permulaan SISIH
Langkah 5: Amalan SISIH,SUSUN,SAPU dan2S AKHIR
Langkah 6: Audit 5S

Your Partner in Competitiveness

Langkah 1: Persediaan

z KETUA ORGANISASI MESTI FAHAM FALSAFAH DAN FAEDAH
5S.

z KETUA ORGANISASI MESTI MELAWAT SYARIKAT MODEL 5S.
z KETUA ORGANISASI MESTI MENYOKONG PELAKSANAAN 5S.
z MENUBUHKAN JAWATANKUASA PEMANDU 5S .
z MELANTIK PENYELIA 5S .
z MELATIH PENYELIA DAN KUMPULAN 5S.

Your Partner in Competitiveness

ORGANISASI AKTIVITI AMALAN 5S

Pengurus Besar

Penyelaras 5S Jawatankuasa
Pemandu
Ketua Ketua Ketua
Unit 1 Unit 2 Unit 3 Pemudahcara

PPP P P Kumpulan 5S
(Ketua Kumpulan /
1 234 1 234 Ahli Kumpulan)

JAWATAN KUASA KERJA - AMALAN 5S

Jawatan Kuasa
Kerja

Jawatankuasa Jawatankuasa Jawatankuasa
Latihan Promosi Audit

Your Partner in Competitiveness

Tanggungjawab Kumpulan kerja 5S Mengikut Kawasan / zon

Stor Mesin 1 Mesin 2 Mengecat
Bahan
Mentah

Pemasangan
dan

Pembungkusan

Jualan Mesin 3
Pentadbiran

Your Partner in Competitiveness

LANGKAH 2 : PELANCARAN RASMI
OLEH KETUA ORGANISASI

z Ketua Organisasi mengumumkan pelaksanaan program 5S.
z Ketua Organisasi menerangkan objektif program 5S kepada

semua pekerja.
z Sedia / hebahkan carta organisasi 5S, peta kawasan / sempadan

dan tugas serta tanggung jawab kumpulan kecil pekerja.
z Menyediakan alat-alat promosi seperti kain rentang, poster, kertas

edaran, lencana, dan lain-lain.
z Mengadakan latihan 5S, luaran atau dalaman serta OJT kepada

semua pekerja.

Your Partner in Competitiveness

Promosi 5S

Kaedah Promosi Kaedah Pelaksanaan Kaedah Penilaian

5S Newsletters Hari 5S (sekali sebulan) Stiker Panduan 5S

Apakah Seiton? 5S DAY

Seiton adalah menyusun Di sini Di sini Di sini
barangan supaya senang perlu Perlu Perlu
diambil dan digunakan.
SEIRI SEITON SEISO

Poster 5S Lawatan sambil Pemeriksaan oleh CEO
belajar 5S

Seiri Seiton

Shitsuke

Seiketsu Seiso

Baner 5S Ambil gambar untuk Pembaikan Senarai semak 5S

Kami Amalkan 5S

Lencana 5S Pertandingan Antara Jabatan 5S Penghargaan

5S Department A Here is an
Department B Excellent Example
Department C
Department D 5Sof Practice

Your Partner in Competitiveness

Langkah 3: GOTONG ROYONG
OLEH SEMUA PEKERJA

z Anjurkan Gotong Royong 5S sebaik sahaja pengumuman
pelaksanaan 5S oleh Ketua Organisasi.

z Bahagikan tanggungjawab kumpulan kecil di seluruh kawasan
mengikut zon.

z Sediakan alat dan bahan mencuci secukupnya.
z Laksanakan gotong royong 5S oleh semua pekerja.
z Aktiviti ini termasuk membuat SISIH atau membuang dan

mengenalpasti barang yang tidak perlu.
z Gotong Royong 5S perlu diadakan secara berterusan mengikut

keperluan dan matlamat.

Your Partner in Competitiveness

Langkah 4 : PERMULAAN SISIH

z Sediakan kaedah membuang barang yang tidak perlu di
kawasan tempat kerja (Kad Pembuangan).

z Aktiviti Sisih diamalkan oleh semua orang untuk
menyisih barang buangan selepas hari gotong royong
(“Big Cleaning Day”).

z Kenalpasti dan mengasingkan barang tidak perlu untuk
pelupusan dan merekod (jika perlu).

z Barang tidak perlu milik syarikat perlu dikaji dahulu
untuk mendapat kelulusan pengurusan.

z Aktiviti Sisih perlu dilakukan secara berterusan
mengikut keperluan.

Your Partner in Competitiveness

Langkah 5 : Aktiviti Harian Sisih,
Susun & Sapu

z Seiri: Buang item yang tidak diperlukan dan tidak digunakan –
Gunakan ruang secara ekonomikal (Ruang adalah Wang).

z Seiton: Perbaiki lokasi dan kaedah penyimpanan barang supaya
masa mencari dan mengambil dapat diminimumkan (Masa adalah
Wang).

z Seiso: Patuhi jadual mencuci dan memeriksa peralatan dan
keselamatan bagi mewujudkan tempat kerja yang cekap, selesa
dan selamat .

z Galakkan kawan sekerja memberi idea kreatif untuk
penambahbaikan tempat kerja yang produktif.

Your Partner in Competitiveness

SEITON

• FIFO - Pengambilan
• Simpan ikut jenis barang
• Pergerakan secara gelonsor

•Sebelum 5S AAAAAA
BBBBBB
CCCCCC
DDDDDD
EEEEEE

Your Partner in Competitiveness

•Sediakan tempat SEITON
•Padankan nama

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

C1 C2 C3Your PartneCr4in CompetitCiv5eness C6 C7

SEITON

• Seiri pembaziran
• Susunan menegak
• Tiada barang di atas lantai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

Your Partner in Competitiveness

SEITON

•Mudah dicari
•Tidak mendatar
•Susun menegak

B20S H B25S H B30S H

B35S H B40S H B50S H

Your Partner in Competitiveness

SEITON •Sesuaikan label
•Pengesanan warna

OFF OFF OFF OFF

Your Partner in Competitiveness

SEITON

COLD HOT COLD HOT

•Gantungkan hos
•Warna pengesanan
•Lantai lebih bersih & jelas

Your Partner in Competitiveness

Amalan Baik Seiso

z Amalkan SEISO 5-10 minit setiap hari.
z Tugaskan penjaga setiap mesin (“ownership”).
z Gabungkan pembersihan (Seiso) dengan

pemeriksaan.
z Ulangkan ‘sweep-wipe-polish-check-fix’.
z Anjurkan Gotong Royong 2 kali setahun.

Your Partner in Competitiveness

Mengekal Tahap Seiketsu -Seragam

a. Bila mengulangi aktiviti Sisih-Susun-Sapu, tempat kerja
anda akan menjadi bersih dan tersusun.

b. Wujudkan piawaian untuk dipatuhi.
c. Untuk mengekal dan meningkatkan budaya

5S pendekatan berikut adalah sangat berkesan:

(1) Audit 5S oleh pengurusan atasan
(2) Pertandingan 5S antara jabatan
(3) Pertandingan 5S antara syarikat

Your Partner in Competitiveness

Langkah 6 : Audit Berkala

z Adakan Audit Dalaman 5S dan rancang sistem galakan.
z Menjalankan Audit Dalaman 5S secara berterusan.
z Wujudkan pertandingan antara jabatan untuk mengekalkan akiviti

5S.
z Memberi anugerah secara berkala kepada kumpulan pemenang bagi

menghargai penyertaan mereka.
z Adakan lawatan sambil belajar ke organisasi yang mengamalkan 5S

untuk bertukar idea bagi menambahkan pengalaman dan bertukar
idea.
z Menganjurkan pertandingan antara Organisasi bagi mengelakkan
aktiviti 5S terhenti
z Rancang aktiviti peningkatan kualiti yang baru.

Your Partner in Competitiveness


Click to View FlipBook Version