The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-54240782, 2021-04-19 10:07:47

PSO Panitia Muzik PDF

PSO Panitia Muzik PDF

S.K. PULAU GAYA KOTA KINABALU
PERANCANGAN STRATEGIK

PANITIA MUZIK
2021-2023

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 2021 – 2023

SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

PANITIA : PENDIDIKAN MUZIK

ISU STRATEGIK :

1. Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran muzik sekolah

DALAM KEKUATAN (STRENGTHS) KELEMAHAN (WEAKNESS)
S1: Murid-murid berbakat dan berminat dalam W1: Kurang kemahiran asas dalam kalangan
LUAR bidang muzik terutama nyanyian guru dan murid
PELUANG (OPPORTUNITIES) S2: Mempunyai kemudahan alat muzik yang W2: Sikap murid yang sambil lewa dan kurang
O1: Hubungan yang baik dari pihak luar seperti menarik meminati subjek pendidikan muzik.
PPD Kota Kinabalu dan sekolah-sekolah lain S3: Kerjasama dan komitmen daripada semua
O2:Mempunyai bahan, alat muzik dan media guru W1+W2+O1+O2+O3
elektronik yang cukup S1+S2+S3+O1+O2+O3 Meningkatkan kualiti pengajaran guru.
O3: Kerjasama dari AJK PIBG dan pihak ibu Mewujudkan sistem pelaksanaan program
bapa. Pendidikan Muzik sekolah yang mantap. W1+W2+C1+C2+C3
CABARAN (CHALLENGE) Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti
C1: Pengaruh sosial luar S1+S2+S3+C1+C2+C3 sokongan Pendidikan Muzik
C2: Ibu bapa / penjaga kurang bekerjasama
memantau tugasan murid di rumah. Meningkatkan kemahiran murid yang lebih
C3: Murid tidak membuat latihan yang cemerlang khususnya dalam nyanyian
diberikan

SEKOLAH: SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA MATRIK RANKING KRITERIA
PANITIA: PENDIDIKAN MUZIK PEMILIHAN
STRATEGI
MATRIKS
RANKING

S1+S2+S3+O1+O2+O3 S1+S2+S3+O1+O2+O3 5

W1+W2+W3+O1+O2+O3 1.Mewujudkan sistem pelaksanaan program Pendidikan Muzik sekolah yang 5
S1+S2+S3+T1+T2+T3 mantap. 5
W1+W2+W3+T1+T2+T3 5
W1+W2+W3+O1+O2+O3

1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru.
S1+S2+S3+T1+T2+T3

1.Meningkatkan kemahiran murid yang lebih cemerlang khususnya dalam
nyanyian

W1+W2+W3+T1+T2+T3

1. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan Pendidikan Muzik

SCHOOL PROGRAMME CHECK TOOL (sPeCt) TAHUN 2021

Isu /Cabaran dalam Penambahbaikan Alat Semakan Program Panitia Muzik Program Panitia Muzik Yang
Panitia Pendidikan Muzik Dilaksanakan (Berdasarkan Isu/Cabaran)
Eliminate (Hapus) Raise (Tambah)
1. Kurang kemahiran Asas muzik dalam 1. Program pemulihan lagu Negaraku,
kalangan guru dan murid. Lagu Negeri, Lagu sekolah dan
lagu – lagu patriotik
4

2. Sikap murid yang sambil lewa dan kurang 2. Program Asas Rekoder
meminati subjek pendidikan muzik. Pertandingan Nyanyian
Kursus LDP KSSR Muzik
Reduce (Kurangkan) Create (Wujudkan) 3.
2,3 4.

Sustain (Kekalkan)
1,4

ASPIRASI KUALITI DAN KUANTITI

Outcome Meningkatkan pencapaian murid dalam bidang akademik.
STRATEGI PELAKSANAAN
TERAS 1
KEPERLUAN BERDASARKAN PPPM :  Melaksanakan program peningkatan akademik murid
Anjakan 1,2,3,9,& 10

PELAKSANA
Pengurusan Kurikulum Sekolah

PENGUKURAN PRESTASI MENGIKUT TAHUN

KPI TOV SASARAN
2022
2019 2021 100 2023
100 100
% MTM subjek Tahun 4 100 100 100
Pendidikan Muzik dalam Tahun 5 100
Peperiksaan Akhir tahun 100 100 100
0 0
Sifar E dalam subjek Tahun 6 100 100 0 0
Pendidikan Muzik Tahun 4 00 0 0
Tahun 5 00
Tahun 6 00

ASPIRASI KUALITI DAN KUANTITI
Outcome Meningkatkan Pencapaian Murid Dalam Bidang Akademik (Meningkatkan Tahap Penguasaan PBD)

TERAS 1 STRATEGI PELAKSANAAN
PENCAPAIAN MURID YANG CEMERLANG
KEPERLUAN BERDASARKAN PPPM : Meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama antara pentadbir, guru, ibu bapa dan
Anjakan 1, 2, 3, 7, 9 & 10 komuniti .
Meningkatkan MTM di kalangan murid.
PELAKSANA
Pengurusan kurikulum

PENGUKURAN PRESTASI MENGIKUT TAHUN

2020 2021 2022 2023
TP TP
KPI 1-2 TP TP TP TP TP TP TP TP 1-2 TP TP
PBD 9.2 3-4 5-6 5-6 0 3-4 5-6
Tahun 1 4.0 86.3 4.5 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 20 0 75 25
Tahun 2 10.7 93.0 3.0 25 0 70 30
Tahun 3 0.8 85.6 4.0 0 85 15 0 80 30 0 65 35
Tahun 4 92.1 7.0 35 0 60 40
Tahun 5 0 80 20 0 75 40 0 55 45
Tahun 6 50 50
0 75 25 0 70

0 70 30 0 65

0 60 40 0 60

ASPIRASI KUALITI DAN KUANTITI
Pertambahan Bilangan Guru Berkualiti
Outcome
STRATEGI PELAKSANAAN
TERAS 4 Memperkasakan Pembelajaran Abad ke 21
Guru Berkualiti Meningkatkan tahap kompetensi guru dalam PdP

KEPERLUAN BERDASARKAN PPPM :
Anjakan 1,4,6,7,8,10 & 11

PELAKSANA
Pengurusan kurikulum sekolah

PENGUKURAN PRESTASI MENGIKUT TAHUN TOV SASARAN 2022 2023
KPI 2020 2021 100% 100%
3 3
Peratus guru mengikuti LDP KSSR subjek Pendidikan 50% 100%
Muzik
Bilangan pemantauan PDP Pendidikan Muzik 2 3

PELAN TAKTIKAL 2021

NKRA Meluakan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2

SUB-NKRA Struktur Sistem

BIDANG 4. Memantapkan kualiti kurikulum dan pentaksiran

KEUTAMAAN PPPM

KPI 100.00 %

SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Pulau Gaya

PANITIA Pendidikan Muzik

STRATEGI Meningkatkan prestasi pencapaian subjek Pendidikan Muzik sekolah

BIL PROGRAM/ OBJEKTIF TANGGUNG TARIKH/ KOS/ KPI TOV SASARAN CATATAN
PROJEK SUMBER
JAWAB TEMPOH Peratus murid
1 Program - menguasai
Pemulihan Penguasaan Guru Muzik Mac - kemahiran
Lagu nyanyian yang lebih November nyanyian lagu
Negaraku, jelas dan seimbang adalah 100% 50% Murid Pra
Lagu Negeri, sekolah,
Lagu Sekolah Tahap 1
dan Lagu – dan 2
Lagu Patriotik

2 Program Asas Memberi peluang Panitia Muzik Mac - PCG Penglibatan
murid dalam
Rekoder murid November Panitia aktiviti yang 50% Murid
dirancang adalah Tahap 1
memperkembangkan 100% dan 2

daya kreativiti dan

bakat dalam

permainan alat

muzik

3 Pertandingan Memberi peluang Panitia Muzik 2 Hari PCG Penglibatan
Panitia murid dalam
Nyanyian murid aktiviti yang 50% Murid Pra
dirancang adalah sekolah,
memperkembangkan 100% tahap 1
dan tahap
daya kreativiti dan 2

bakat dalam

nyanyian

4 LDP KSSR Memberi Ketua 5 hari - Penglibatan guru 50% Semua
Pendidikan pengukuhan kepada Panitia Muzik dalam aktiviti guru muzik
Muzik semua guru muzik yang dirancang
dalam aspek PDP adalah 100%
subjek Muzik

PELAN OPERASI

SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA JADUAL 2
PANITIA
PROGRAM PENDIDIKAN MUZIK
PROJEK
OBJEKTIF PROGRAM PEMULIHAN
TARIKH/ TEMPOH
KUMPULAN PROGRAM PEMULIHAN LAGU NEGARAKU, LAGU NEGERI, LAGU SEKOLAH DAN LAGU – LAGU PATRIOTIK
SASARAN
TANGGUNGJAWAB PENGUASAAN NYANYIAN YANG LEBIH JELAS DAN SEIMBANG
PROSES KERJA
MAC - NOVEMBER

MURID PRA SEKOLAH, TAHAP 1 DAN 2

GURU MUZIK

KEKANGAN
PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN

SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA JADUAL 2
PANITIA
PROGRAM PENDIDIKAN MUZIK
PROJEK
OBJEKTIF PROGRAM KEMAHIRAN ASAS ALAT MUZIK
TARIKH/ TEMPOH
KUMPULAN PROGRAM ASAS REKODER
SASARAN
TANGGUNGJAWAB MEMBERI PELUANG MURID MEMPERKEMBANGKAN DAYA KREATIVITI DAN BAKAT DALAM PERMAINAN ALAT MUZIK
PROSES KERJA
MAC – NOVEMBER

MURID TAHAP 1 DAN TAHAP 2

PANITIA MUZIK

KEKANGAN
PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN

SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA JADUAL 2
PANITIA
PROGRAM PANITIA PENDIDIKAN MUZIK
PROJEK
OBJEKTIF PERTANDINGAN NYANYIAN
TARIKH/ TEMPOH
KUMPULAN KIDS’ IDOL
SASARAN
TANGGUNGJAWAB MEMBERI PELUANG MURID MEMPERKEMBANGKAN DAYA KREATIVITI DAN BAKAT DALAM NYANYIAN
PROSES KERJA
2 HARI

MURID PRA-SEKOLAH, TAHAP 1 DAN 2

PANITA MUZIK

KEKANGAN
PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN

SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA JADUAL 2

PANITIA PENDIDIKAN MUZIK

PROGRAM IN-HOUSE TRAINING

PROJEK KURSUS LDP KSSR MUZIK

OBJEKTIF MEMBERI PENGUKUHAN KEPADA SEMUA GURU MUZIK DALAM ASPEK PDP SUBJEK MUZIK

TARIKH/ TEMPOH 5 HARI

KUMPULAN SEMUA GURU MUZIK
SASARAN

TANGGUNGJAWAB KETUA PANITIA MUZIK

PROSES KERJA

KEKANGAN
PEMANTAUAN
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PANITIA PENDIDIKAN MUZIK AKHIR TAHUN 2021

SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA JADUAL 4
CATATAN
PANITIA PENDIDIKAN MUZIK

BIL PROGRAM/ TEMPOH TARIKH PENILAIAN KEBERKESANAN CADANGAN
PROJEK PELAKSANAAN PEMANTAUAN/ PROGRAM PENAMBAHBAIKAN
BIMBINGAN
1 Program Pemulihan
Lagu Negaraku, Lagu Mac – November
Negeri, Lagu Sekolah
dan Lagu – Lagu
Patriotik

2 Program Asas Rekoder Mac – November

3 Pertandingan 2 Hari
Nyanyian 5 Hari

4 Kursus LDP KSSR
Muzik


Click to View FlipBook Version