The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-54240782, 2021-04-19 10:02:04

PSO Panitia Matematik PDF

PSO Panitia Matematik PDF

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

S.K. PULAU GAYA KOTA KINABALU
PERANCANGAN STRATEGIK

PANITIA MATEMATIK
2021-2023

1

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

COWS MATRIKS W ( WEAKNESS ) – KELEMAHAN
DALAMAN S ( STRENGTH ) – KEKUATAN

LUARAN S1. Mempunyai guru terlatih W1. Masih terdapat murid yang tidak menguasai
yang berpengalaman kemahiran 3 M
O ( OPPORTUNITIES ) - PELUANG
S2. 100% guru siswazah W2. Masih ramai murid tidak menguasai fakta asas.
O1. Ibubapa memberi sokongan p rogram sekolah S3. Mempunyai kemudahan W3. Pencapaian A dan TP 6 dalam Matematik belum
O2. Bengkel pemantapan Matematik diadakan untuk
yang boleh digunakan. memuaskan.
guru oleh PPD dan JPN S4. Kerjasama sepenuhnya W4. Murid kurang minat mata pelajaran Matematik.
O3. Guru komited dalam pengajaran W5. Penyediaan soalan berteraskan JSU masih perlu
daripada semua guru
C (CHALLENGES) – CABARAN /ANCAMAN dipertingkatkan.
C1. Murid yang lemah, ketidakhadiran murid ke SO - Strategik ( Action Word ) WO - Strategik

sekolah atas sebab tertentu dan murid sering S1 + S2 + S3 + S4 + O3 +O4 W1 + W2 + W3 + W4 +O2 + O3
berpindah masuk dan keluar Memastikan pembelajaran dan Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Matematik
C2. Guru menghadapi kesukaran menjalankan aktiviti pengajaran yang berkesan terutamanya di Tahap 1.
di luar waktu persekolahan W5+02+03
C3. Murid tidak menunjukkan minat dan menumpukan S1 + S2 +S3 + O1+O2 + O3 Memantapkan penyediaan soalan untuk keberkesanan
perhatian semasa proses PdP Mengukuhkan dan penilaian.
C4. Ada Ibu bapa murid kurang mengambil tahu hal meningkatkan pencapaian W3+ W4 + O1 + O3 + O4
pembelajaran murid terutamanya kerja rumah. murid dalam Matematik Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Matematik
C5. Capaian internet sangat lemah termasuklah program motivasi dan program matematik
ST - Strategik WT - Stategik

S1 + S2+ S3+C2 W2 + W3 + C1 +C2
Menyediakan modul pengajaran Mengurangkan masalah ponteng di kalangan murid.
Matematik Menambah bahan latih tubi kepada murid
W1 + W2+C1+C2
S3+C3+C5 Meningkatkan kecemerlangan guru Menyediakan pakej
Menggunakan sumber bahan PdP Matematik untuk tugasan murid.
pembelajaran yang ada untuk W3+W4+C2+C5
meningkatkan penglibatan Menggunakan sumber yang diperoleh dari luar sekolah
murid dalam pembelajaran.

2

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

MATRIX RANKING

MATRIX RANKING STRATEGI-STRATEGI YANG TELAH DIJANA

S1 + S2 + S3 + S4 + O3 +O4 S1
W1 + W2 + W3 + W4 +O2 + O3 Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dengan m emantapkan
W1 + W2 + W3 + W4 +O2 + O3 kemahiran guru yang mengajar Matematik dan menyediakan bahan PdP Matematik
W5+02+03 sesuai dengan keperluan kurikulum semasa
W1 + W2+C1+C2
W3+W4+C2+C5 S2 Meningkatkan pencapaian murid dalam Matematik.
S3+C3+C5 S3 Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Matematik dan mengukuhkan kemahiran
S1 + S2+ S3+C2
S1 + S2 + S3 + O1 + O2 + O3 asas matematik.

W3 + W4 + O1 + O3 + O4
W2 + W3 + C1 +C2

KETERANGAN

S-O : GUNA KEKUATAN DAN REBUT PELUANG
S-C : GUNA KEKUATAN DAN ELAK ANCAMAN
W-O : ATASI KELEMAHAN DAN REBUT PELUANG
W-C : ATASI KELEMAHAN DAN ELAK ANCAMAN

3

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

PELAN STRATEGIK 2021 – 2023
PANITIA MATEMATIK
SK PULAU GAYA

4

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

ASPIRASI KUALITI DAN KUANTITI

Outcome Meningkatkan prestasi murid dalam UPSR dan Penilaian Bilik Darjah untuk Mata pelajaran Matematik

TERAS 1 STRATEGI PELAKSANAAN
 Memastikan PdPc yang berkesan dengan memantapkan kemahiran pengajaran
KEPERLUAN BERDASARKAN PPPM : guru dan menyediakan bahan PdP Matematik sesuai dengan keperluan murid
Anjakan 1,2,3,9 dan 10 dan kurikulum terkini.
PELAKSANA  Meningkatkan pencapaian murid dalam Matematik
Panitia Matematik  Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Matematik serta mengukuhkan
kemahiran asas Matematik.

PENGUKURAN PRESTASI MENGIKUT TAHUN

TAHUN 2020 2021 2022 2023

TAHAP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP

PENGUASAAN 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6

TAHUN 1 9.2% 86.3% 4.5% 0% 85% 15% 0% 80% 20% 0% 75% 25%

TAHUN 2 4% 93% 3% 0% 90% 10% 0% 75% 25% 0% 70% 30%

TAHUN 3 10.7% 85.6% 4.3% 0% 80% 20% 0% 70% 30% 0% 65% 35%

TAHUN 4 0.8% 92.1% 7.1% 0% 70% 30% 0% 65% 35% 0% 60% 50%

TAHUN 5 0% 60% 40% 0% 60% 40% 0% 55% 45%

5

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

TAHUN 2019 (UPSR TERAKHIR)

Bil Tahun Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E Menguasai GPMP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 2019 201 0 0 4 2.16 3 1.62 34 18.38 144 77.64 41 22.16 4.72

SASARAN UPSR TAHUN 2021

GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E Menguasai
Bil % Bil % Bil %
Bil Tahun Bil Calon Bil % Bil % Bil % GPMP
1 2021 230 4.23
3 1.3 11 4.78 34 14.78 68 29.56 115 50 115 50

SASARAN PENCAPAIAN PBD 2021

TAHUN 2021
TAHAP
TAHUN 1 (167 orang) TP 1-2 TP 3-4 TP 5-6
TAHUN 2 (259 orang) 25 Orang (15%)
0 142 Orang (85%) 26 Orang (10%)
TAHUN 3 (224 orang)
0 233 Orang (90%) 45 Orang (20%)
TAHUN 4 (264 orang)
0 179 Orang (80%) 79 Orang (30%)
TAHUN 5 (244 orang)
0 185 Orang (70%) 98 Orang (40%)

0 146 Orang (60%)

6

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

PELAN STRATEGIK 2021-2023 - Panitia Matematik SK PULAU GAYA

ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV SASARAN INISIATIF / STRATEGI
STRATEGIK 2019 2021 2022 2023
S1 Memastikan
1.Penguasaan Meningkatkan Meningkatkan Bilangan murid 22.16 50% 55% 60% PdPc yang
murid didalam prestasi murid penguasaan, lulus dalam berkesan dengan memantapkan
Fakta Asas dan dalam Mata pengetahuan Ujian Akhir kecekapan guru dalam melaksanakan
Operasi asas pelajaran dan kemahiran tahun mata PDP serta menyediakan bahan untuk
masih lemah Matematik asas matematik Pelajaran PDP
serta Matematik
2.Kemahiran murid mengukuhkan (UPSR) S2 Mengukuhkan
dalam penukaran keupayaan dan pencapaian murid
minat murid Penilaian PBD dalam Matematik
unit masih dalam (Sifar TP1 dan
lemah. Matematik. TP 2) S3 Menarik minat murid
terhadap mata
3. mengukuhkan MTM MTM MTM pelajaran Matematik
Kemahiran 100% 100% 100%
menyelesaikan
soalan
penyelesaian
masalah.

4. Memantapkan
pelaksanaan
PDPC dalam
kalangan guru
matematik sesuai
dengan situasi
dan kurikulum
terkini

7

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

PELAN TAKTIKAL 2021
PANITIA MATEMATIK

SK PULAU GAYA

8

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

PELAN TAKTIKAL 2021 – 2023 PANITIA MATEMATIK

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan
Struktur Sistem
SUB-NKRA Memantapkan Kualiti Kurikulum dan Pentaksiran
BIDANG
KEUTAMAAN 60%
PPPM
KPI PPD

PPD PPD Kota Kinabalu
UNIT
STRATEGI SK PULAU GAYA KOTA KINABALU

Strategi 1: Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dengan mempelbagaikan kemahiran
PDP dan menyediakan bahan yang sesuai dengan keperluan murid dan kurikulum terkini.

Bil. Program / Objektif Tanggungjawab Tempoh / Kos / TOV KPI Pelan
Projek Hari Sumber Kontigensi
Menambah idea PRO-ACT Guru dapat
1 “We-Share” cara dan teknik Semua guru 1 hari RM 100 mengaplikasikan PLC dalam
Teknik mengajar yang Matematik kemahiran dalam panitia
mengajar dan berkesandalam pdpc dan semasa
strategi PDPC di kelas PRO ACT 1 hari RM100 menghabiskan mesyuarat
pembelajaran masing-masing Semua guru sukatan kurikulum dan
dalam bilik Matematik perjumpaan
darjah Soalan yang Soalan yang dibina kumpulan
digubal adalah adalah berkualiti (PLC-
2 Pembinaan menepati dan dan sejajar dengan Perbincangan
JSU dan, PBL, sesuai dengan soalan dalam UPSR dalam
dan modul keperluan kumpulan
soalan Tahun kurikulum yang
4–6 ditetapkan)
berteraskan
JSU

9

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

3 Bengkel Pembugaran PRO ACT Mac- RM 150 Guru dapat Perkembangan
mengaplikasikan Staf
Pengajaran kemahiran guru dalam Ketua panitia Oktober kemahiran mengajar
kemahiran penyelesaian Bengkel panitia
penyelesaian mengajar kemahiran Semua guru masalah. bersama team
PBD, KMR dan
masalah penyelesaian masalah Matematik Guru dapat menjalankan PBL sekolah
PBL untuk memastikan
4 Bengkel cara Menambah idea cara PRO ACT Julai sifar TP 1-2

meningkatkan dan teknik memberi Semua guru

Pencapaian TP tugasan agar murid Matematik

melalui PBL dapat mencapai TP

dan KMR lebih baik

10

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan
Struktur Sistem
SUB-NKRA Memantapkan Kualiti Kurikulum dan Pentaksiran

BIDANG 60%
KEUTAMAAN PPD Kota Kinabalu
PPPM SK PULAU GAYA KOTA KINABALU
KPI PPD
Strategi 2 - Meningkatkan pencapaian murid dalam Mata pelajaran Matematik
PPD

UNIT

STRATEGI

Bil. Program / Objektif Tanggungjawab Tempoh / Kos / Sumber TOV KPI Pelan
Projek Hari Kontigensi
Murid tahu cara PRO-SCORE RM 300 Bilangan murid
1 Teknik menjawab menjawab soalan Ketua Panitia 2 kali (Ogos- PIBG/PANITIA mendapat A dan Bengkel Teknik
Kertas 1 dan sebenar dan cara Matematik dan Oktober) lulus dalam menjawab
Kertas 2 UPSR pemarkahan Guru Tahun 4,56 UPSR meningkat soalan oleh guru
MTM 50% Matematik
2. Kelas tambahan Murid lulus dalam PRO-SCORE 4 kali sebulan Tiada bayaran Bilangan murid (dalaman)
mendapat A dan Kelas tambahan
UPSR Tahun 6 peperiksaan GPK 1 dan lulus dalam berjadual
UPSR meningkat dengan
Latih tubi meningkat Penyelaras Tahun . menjawaLatih
tubi berfokus.
berasaskan modul kepada 50% 6

berfokus oleh guru

Matematik tahun 6

11

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan
Struktur Sistem
SUB-NKRA Memantapkan Kualiti Kurikulum dan Pentaksiran
BIDANG
KEUTAMAAN 60%
PPPM PPD Kota Kinabalu
KPI PPD SK PULAU GAYA KOTA KINABALU

PPD
UNIT

STRATEGI Strategi 3 - Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Matematik dan mengukuhkan kemahiran asas dalam
Matematik

Bil. Program / Objektif Tanggungjawab Tempoh / Kos / TOV KPI Pelan
Projek Hari Sumber Bilangan murid meminati Kontigensi
PCG Matematik bertambah
1 Math is Fun Murid Tahun PRO ACT April Matematik Program
1- 6 Semua guru Penguasaan murid dalam Minggu Panitia
2 5 Minit fakta mengambil Matematik 5 minit setiap Sumber dari fakta asas meningkat Matematik
asas bahagian P&P guru 2021
TRANSIT Semasa sepanjang
3 Saya hafal Memantapkan Semua guru perhimpunan PCG Tahun
Sifir fakta asas Matematik Sepanjang Matematik
murid Semua Guru tahun Penguasaan hafalan sifir Sepanjang
4 Sudut Matematik Sumber dari
matematik Mengukuhkan Mei guru dan meningkat Tahun
setiap kelas hafalan sifir TRANSIT murid
murid Semua guru Bilangan murid meminati Memastikan
5 Pondok/ Matematik PCG Matematik bertambah sudut
Stesen Semua murid Matematik matematik
Matematik dapat TRANSIT Bilangan murid dikemaskini
pengetahuan Semua guru menghafal sifir dan
Matematik Matematik dan formula berambah Menyediakan
murid tahap 2 sifir dan
Semua murid banner
dapat formula
pengetahuan
Matematik

12

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

PELAN OPERASI
PANITIA MATEMATIK

SK PULAU GAYA

13

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

PELAN OPERASI – Panitia Matematik SK PULAU GAYA 2021

Pelan Operasi 1 : Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dengan mempelbagaikan kemahiran PDP dan
menyediakan bahan yang sesuai dengan keperluan murid dan kurikulum terkini.

Nama Program We Sahare
Rasional
Objektif Memperbanyakkan idea guru untuk melaksanakan pembelajaran dan pengajaran
Tempoh
Kumpulan Sasaran Menambah idea, cara dan teknik pengajaran suatu kemahiran yang berkesan untuk dilaksanakan di dalam kelas
Guru Terlibat
Proses Kerja Jun- November

Kekangan Semua guru Panitia Matematik

Semua guru Panitia Matematik

1. Taklimat program pada awal bulan Mac 2021 (Mesyuarat panitia pertama )
2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas dengan semua guru Matematik
3. Pelaksanaan aktiviti

 Pengesahan kehadiran
 Surat menyurat
 Pengagihan tugas guru untuk membuat modul dari Tahun 4 hingga 6
 Tempat dan bahan keperluan program
4. Penilaian dan Pelaporan KPI
5. Kos = Tiada

Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Matematik

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa
dan akan datang)

14

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

Pelan Operasi 1 PELAN OPERASI – Panitia Matematik SK PULAU GAYA 2021

: Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dengan mempelbagaikan kemahiran PDP dan
menyediakan bahan yang sesuai dengan keperluan murid dan kurikulum terkini.

Nama Program Pembinaan JSU dan modul soalan berdasarkan JSU
Rasional Memperbanyakkan koleksi bahan pembelajaran dan pengajaran (untuk penilaian)
Objektif Meningkatkan kemahiran guru dalam menghasilkan soalan-soalan berdasarkan JSU yang telah ditetapkan dan
Tempoh penghasilan soalan KBAT
Kumpulan Sasaran Jun- November
Guru Terlibat Semua guru Panitia Matematik
Proses Kerja Semua guru Panitia Matematik

Kekangan 1. Taklimat program pada awal bulan Jun 2021
Pemantauan 2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas dengan semua guru Matematik
Penilaian 3. Pelaksanaan aktiviti
Penambahbaikan
 Pengesahan kehadiran
 Surat menyurat
 Pengagihan tugas guru untuk membuat modul dari Tahun 4 hingga 6
 Tempat dan bahan keperluan program
4. Penilaian dan Pelaporan KPI
5. Kos = RM
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Matematik

Soalan dan modul soalan yang dihasilkan sesuai dengan keperluan murid dan kurikulum.

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa
dan akan datang)

15

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

Pelan Operasi 1 PELAN OPERASI – Panitia Matematik SK PULAU GAYA 2021
Nama Program
Rasional : Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dengan mempelbagaikan kemahiran
Objektif PDP dan menyediakan bahan yang sesuai dengan keperluan murid dan kurikulum terkini.
Tempoh
Kumpulan Sasaran Bengkel pengajaran Penyelesaian Masalah
Tanggungjawab Dapat menambah pengetahuan guru dalam mengajar penyelesaian masalah.
Proses Kerja Menambahkan pengetahuan guru tentang langkah, pendekatan, strategi dan teknik pengajaran yang berkesan
untuk mengajar penyelesaian masalah.
Kekangan Februari (1 hari)
Pemantauan Semua guru Matematik
Penilaian Semua guru Matematik
Penambahbaikan
1. Taklimat program pada awal bulan April 2021
2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas dengan AJK Program
3. Pelaksanaan aktiviti

Pengesahan kehadiran
Surat menyurat – Surat jemputan (SISC+ Matematik)
Jadual Program
Tempat dan bahan keperluan program
4. Penilaian dan Pelaporan KPI
5. Kos = -
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Matematik

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

16

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

PELAN OPERASI – Panitia Matematik SK PULAU GAYA 2021

Pelan Operasi 1 : Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dengan mempelbagaikan kemahiran

PDP dan menyediakan bahan yang sesuai dengan keperluan murid dan kurikulum terkini.

Nama Program Taklimat dan bengkel peningkatan pencapaian murid melalui KMR dan PBL
Rasional Guru faham dan mahir menilai tahap penguasaan murid
Objektif Meningkatkan pemahaman guru tahap penguasaan dan aktiviti yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan TP
Tempoh Mei(1 hari)
Kumpulan Sasaran Semua guru Matematik
Tanggungjawab Semua guru Matematik
Proses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Matematik
2. Pelaksanaan aktiviti
Kekangan
Pemantauan  Taklimat program
Penilaian  Tempat dan bahan taklimat
Penambahbaikan  Penyampai : Team PBL/KMR/PBD
 Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = RM 30 (Minum petang)
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Matematik

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

17

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

Pelan Operasi 2 PELAN OPERASI– Panitia Matematik SK PULAU GAYA 2021
Nama Program
Rasional : Meningkatkan pencapaian murid dalam Matematik
Objektif
Tempoh Teknik Menjawab Kertas 1 dan Kertas 2 UPSR [Program Skor A+]
Kumpulan Sasaran Murid perlu menguasai teknik menjawab soalan yang menepati kehendak soalan dan pemarkahan
Guru Terlibat 1. Memberi pendedahan kaedah menjawab soalan yang betul dan tepat mengikut format UPSR
Proses Kerja 2. Murid lebih yakin semasa menjawab dalam peperiksaan dalaman dan UPSR
Dua kali (Jun hingga Ogos)
Kekangan Semua murid Tahun 6 yang akan menduduki UPSR 2021
Pemantauan Guru Matematik Tahun 4, 5 dan 6
Penilaian 1. Taklimat program pada awal bulan Jun 2021
Penambahbaikan 2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas dengan AJK Program
3. Mempromosikan program – surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid
4. Pelaksanaan aktiviti

 Pengesahan kehadiran
 Surat menyurat – Surat jemputan (Penceramah Luar atau Penceramah Dalaman)
 Jadual Program
 Tempat dan bahan keperluan program
5. Penilaian dan Pelaporan KPI
6. Kos = RM500 (PIBG)
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Matematik

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa
dan akan datang)

18

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

Pelan Operasi 2 PELAN OPERASI – Panitia Matematik SK PULAU GAYA 2021
Nama Program
Rasional : Meningkatkan pencapaian murid dalam Matematik
Objektif
Kelas Tambahan UPSR (Latih tubi berfokus)
Tempoh Keputusan peperiksaan murid meningkat
Kumpulan Sasaran 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
Guru Terlibat 2. Murid lulus dalam peperiksaan meningkat kepada 100%
Proses Kerja 3. Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam UPSR meningkat
Empat kali sebulan (April hingga Ogos)
Kekangan Semua murid Tahun 6 (2021)
Pemantauan Guru Matematik tahun 6 & Guru yang berkenaan
Penilaian 1. Taklimat program pada awal bulan Februari 2021
Penambahbaikan 2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas
3. Mempromosikan program – surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid
4. Menghadiri program
5. Pelaksanaan aktiviti

 Pengesahan kehadiran
 Penyediaan Jadual Kelas Tambahan
 Pengagihan guru dan kelas
 Tempat dan bahan keperluan program
6. Penilaian dan Pelaporan KPI
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.
Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Matematik
Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa
dan akan datang)

19

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

Pelan Operasi 3 PELAN OPERASI – Panitia Matematik SK PULAU GAYA 2021
Nama Program
Rasional : Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Matematik
Objektif
Tempoh Math is Fun (Minggu Matematik)
Kumpulan Sasaran Menambahkan pengetahuan dan minat murid terhadap Matematik
Tanggungjawab 1. Meningkatkan kemahiran Matematik di kalangan murid-murid
Proses Kerja 2. Meningkatkan pengetahuan mengenai eksperimen mudah Matematik
April - Minggu Panitia Matematik (5 hari)
Kekangan Semua murid Tahun 1 hingga 6 (2021)
Pemantauan Semua guru Matematik
Penilaian 1. Mesyuarat Panitia Matematik
Penambahbaikan 2. Taklimat program semasa mesyuarat panitia
3. Pelaksanaan aktiviti

 Penyediaan Jadual Program
 Pengagihan guru dan tugasan
 Pemilihan aktiviti dan bajet
 Tempat dan bahan keperluan program
1. Penilaian dan Pelaporan KPI
2. Kos = RM200 (PCG)
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Matematik

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

20

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

Pelan Operasi 3 PELAN OPERASI – Panitia Matematik PULAU GAYA 2021

Nama Program : Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Matematik dan mengukuhkan kemahiran asas
Rasional matematik dalam kalangan murid
Objektif
5 Minit fakta asas
Tempoh Memantapkan penguasaan fakta asas murid
Kumpulan Sasaran 1. Meningkatkan kemahiran penguasaan fakta asas.
Tanggungjawab 2. Meningkatkan kecekapan penguasaan fakta asas Murid
Proses Kerja 3. Menambahkan minat murid tentang Matematik
Setiap kali P&P
Kekangan Semua murid
Pemantauan Semua guru Matematik
Penilaian
Penambahbaikan 1. Pelaksanaan aktiviti
 Guru melaksanakan aktiviti 5 minit sebelum memulakan kelas matematik untuk program asas
matematik menggunakan bahan yang disediakan.
 Keutamaan kepada unsur maju dalam kalangan murid.

Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Matematik

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

21

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

Pelan Operasi 3 PELAN OPERASI – Panitia Matematik SK PULAU GAYA 2021

: Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Matematik dan mengukuhkan kemahiran asas
matematik dalam kalangan murid

Nama Program Saya hafal Sifir
Rasional Mengukuhkan kemahiran murid.
Objektif 1. Meningkatkan pengetahuan fakta asas matematik murid.
Tempoh 2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Matematik
Kumpulan Sasaran Sekali seminggu
Tanggungjawab Semua murid Tahun 1 hingga 6 (2021)
Proses Kerja Semua guru Matematik
1. Taklimat program kepada guru Matematik dan murid
Kekangan 2. Pelaksanaan aktiviti
Pemantauan
Penilaian  Taklimat awal kepada murid hujung bulan Mac 2021
Penambahbaikan  Pengagihan tugas kepada guru untuk menyediakan bahan.
 Hadiah pemenang/ Saguhati

- bilangan peralatan / kemudahan yang dibeli.
 Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = RM 200 (Panitia Matematik)
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Matematik

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

22

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

Pelan Operasi 3 PELAN OPERASI – Panitia Matematik SK PULAU GAYA 2021

: Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Matematik dan mengukuhkan kemahiran asas
matematik dalam kalangan murid

Nama Program Sudut matematik (Kelas)
Rasional
Objektif Menambahkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran Matematik
1. Meningkatkan pengetahuan murid terhadap Matematik
Tempoh 2. Mebolehkan murid belajar tanpa guru
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab Sepanjang tahun
Proses Kerja
Semua Murid
Kekangan
Pemantauan Semua guru Matematik
Penilaian 1. Taklimat program kepada guru Matematik
Penambahbaikan 2. Pelaksanaan aktiviti

 Taklimat awal kepada guru ( Dalam mesyuarat panitia)
 Memastikan setiap kelas ada sudut matematik
 Memantau kemaskini sudut matematik
3. Kos = bahan boleh diperoleh daripada sumber panitia.

Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Matematik
Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

23

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

Pelan Operasi 3 PELAN OPERASI – Panitia Matematik SK PULAU GAYA 2021

: Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Matematik dan mengukuhkan kemahiran asas
matematik dalam kalangan murid

Nama Program Pondok/Stesen Matematik
Rasional
Objektif Menambahkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran Matematik

Tempoh 1. Meningkatkan pengetahuan murid terhadap Matematik
Kumpulan Sasaran 2. Mebolehkan murid belajar tanpa guru
Tanggungjawab
Proses Kerja Sepanjang tahun
Semua Murid
Kekangan
Pemantauan Semua guru Matematik
Penilaian
Penambahbaikan 4. Taklimat program kepada guru Matematik
5. Pelaksanaan aktiviti

 Taklimat awal kepada murid guru
 Memastikan pondok yang dipilih memaparkan info atau maklumat matematik

Sifir
Penukaran unit
 Memantau kemaskini pondok matematik
6. Kos = bahan boleh diperoleh daripada sumber panitia.

Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.
Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Matematik

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

24

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

TAKWIM PANITIA MATEMATIK 2021

BIL AKTIVITI JAN. FEB. MAC. APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT. OKT. NOV.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 MESYUARAT PANITIA 4 MAC 16 Jun 6 Sept 12 Nov
2021

2. Minggu Matematik 11-16

julai

Pembinaan modul 10 mei 16 Jun 04
(PBL) (JSU) Oktober
3 soalan berasaskan JSU

(PLC) Dan PBL

4 Teknik menjawab 24 Jun 24 Ogos
Kertas 1 dan 2 UPSR

5 Kelas tambahan UPSR Kelas Tambahan mengikut jadual

6 PELAKSANAAN PBL PBL 1 PBL 2

7 5 Minit fakta asas Sepanjang tahun di kelas masing-masing

8 Sudut Matematik DiKemaskini sepanjang tahun

9 Pondok Matematik Projek dimulakan mulai Jun dan dikemaskini

10. PENGISIAN LAPORAN Sebelum 31
PBD 25 mei oktober

11 Bengkel penyelesaian 7 Sept
masalah 2021

We Share 9 Julai 6 Sept
2021
12 Perkongsian amalan 13 April 16 Jun

P&P

25

PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2023 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU GAYA

CARTA GANTT
PROGRAM STRATEGIK PANITIA MATEMATIK SK PULAU GAYA 2021

BIL AKTIVITI JAN. FEB. MAC. APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT. OKT. NOV.
1 MESYUARAT PANITIA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

/ / //

2 Minggu Matematik /
//
Pembinaan modul //
/////
3 soalan berasaskan JSU

(PLC) Dan PBL

4 Teknik menjawab
Kertas 1 dan 2 UPSR

5 Kelas tambahan UPSR

6 PELAKSANAAN PBL / /

7 5 Minit fakta asas / / / // // / /

8 Sudut Matematik //////// /

9 Pondok Matematik ///// /
/ /
10 PENGISIAN LAPORAN
PBD /

11. Bengkel penyelesaian / // /
masalah

We Share

12 Perkongsian amalan

P&P

26


Click to View FlipBook Version