The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noreda74, 2021-01-18 02:15:59

BUKU PENGURUSAN SMKAL 2021_clone

BUKU PENGURUSAN SMKAL 2021

Keywords: BUKU PENGURUSAN 2021

SMKAL TRUST SCHOOL Muka surat
KANDUNGAN
1
KANDUNGAN 2
3
PERKARA
4
Kata Aluan Pengetua 5
Borang maklumat peribadi 6
Senarai tugas mengikut portfolio 7-8
9
BAHAGIAN 1 10
ASPIRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 11 - 13
Rukun Negara 14
Falsafah Pendidikan Kebangsaan 15
Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia 16 – 36
Pelan Pembanguanan Pendidikan Malaysia
Amanat Ketua pengarah pelajaran Malaysia 37
Penerapan Nilai Murni 38
Program Sekolah Amanah 39
Glosari Program Sekolah Amanah 40
Pencapaian 4 Matlamat Strategik 2020 41
Pekeliling 42 – 45
46
BAHAGIAN 2 47
PROFIL SEKOLAH DAN TAKWIM PERANCANGAN 2021 48
Visi / Misi / Moto / Asprasi Sekolah 49 – 50
Lagu Sekolah 51 - 58
Tafsiran Lencana Sekolah
Piagam Pelanggan 59
Pelan Kedudukan Kelas dan Bilik Khas 60
Senarai Nama Guru 61
Senarai Nama Pegawai Kumpulan Pelaksana 62
Pakej Subjek Tingkatan 6 Atas dan 6 Bawah 63
Pakej Subjek Menengah Atas (Tingkatan 5) dan ( Tingkatan 4 ) 64
Pakej Subjek Menengah Bawah (Tingkatan 1 - 3) 65
Amalan Profesional Guru-guru SMK Ayer Lanas 66-67

TAKWIM / JADUAL / AKTIVITI / PROGRAM i
Kalendar Tahun 2021
Takwim Persekolahan 2021
Minggu Persekolahan 2021
Cuti Perayaan 2021
Tarikh Pembayaran Gaji Kakitangan Kerajaan 2021
Takwim Peperiksaan / Ujian Dalaman
Takwim Peperiksaan Awam
Takwim Aktiviti dan Program Sekolah

BUKU PENGURUSAN 2021

SMKAL TRUST SCHOOL 78 - 94
KANDUNGAN

BAHAGIAN 3
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
Carta Organisani Pengurusan dan Pentadbiran
Majlis Pengurusan dan Pentadbiran Tertinggi Sekolah
Majlis Perancang sekolah
Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Tertinggi Sekolah
Jawatankuasa Kewangan
Jawatankuasa Pengurusan Prestasi Sekolah (PMS )
Jawatankuasa Pengurusan SG1
Jawatankuasa Pengurusan SG2
Jawatankuasa Pengurusan SG3
Jawatankuasa Pengurusan SG4
Jawatankuasa Pengurusan Middle Leader
Jawatankuasa Pegawai Kumpulan Pelaksana
Jawatankuasa Persatuan Ibubapa Dan guru (PIBG) dan PIBK
Jawatankuasa Sarana Sekolah
Jawatankuasa Lembaga Tatatertib Sekolah
Jawatankuasa Mesyuarat Dan Taklimat Guru
Jawatankuasa Pengurusan Aset Dan Harta Benda Sekolah
Jawatankuasa Kebajikan Guru Dan Staf Sokongan
Jawatankuasa Induk Majlis Rasmi Sekolah
Jawatankuasa ICT
Jawatankuasa SKPMg2
Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan CPD/PLC
Jawatankuasa Siaraya Dan Pengurusan Dewan
Jawatankuasa Badan Ehsan
Jawatankuasa Pembangunan Dan Kemudahan Sekolah
Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
Jawatankuasa SEF dan SURVEY
Jawatankuasa Papan Kenyataan Sekolah/ Tsip Board/Trust School Board
Jawatankuasa Pendokumentasian Sekolah
Jawatankuasa Surau Imarah
Jawatankuasa Pengurusan Sumber Manusia ( SCHM )
Jawatankuasa Strategik Sekolah

BUKU PENGURUSAN 2021 ii

SMKAL TRUST SCHOOL 95 - 106
KANDUNGAN 107 - 120

BAHAGIAN 4 iii
PENGURUSAN KURIKULUM
Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum
Jawatankuasa Induk Pengurusan Kurikulum
Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik
Jawatankuasa Bilik Sumber dan Bahan Relief
Jawatankuasa Penilaian, Pentaksiran dan Peperiksaan
Jawatankuasa Induk Pentaksiran Berasaskan Sekolah [ PBS ] dan Kerja Kursus
Jawatankuasa Pemantauan dan semakan Nota dan Latihan Murid
Jawatankuasa Jadual Waktu / Guru Ganti /MMI
Jawatankuasa Kawalan Rekod Persediaan Mengajar
Jawatankuasa Pengurusan Pencerapan PDPC (LO)
JawataJawatankuasa MBMMBI ,HEBAT,HIP
Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah
Jawatankuasa DELIMa
Jawatankuasa Dual Language Programme ( DLP)
Jawatankuasa Kepel / Kajian Tindakan
Jawatankuasa Intervensi dan Pemulihan
Jawatankuasa Learning Walk ( LW )
Jawatankuasa Subject Based Classroom ( SBC)
Jawatankuasa Penerapan Sivik

BAHAGIAN 5
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
Carta Organisasi Pengurusan Hal Ehwal Murid
Majlis Pengurusan Hal Ehwal Murid
Jawatankuasa Majlis Pengurusan Bimbingan Dan Kaunseling
Jawatankuasa Pengawas Sekolah
Jawatankuasa Pembangunan Sahsiah dan Disiplin
Jawatankuasa Kerohanian
Jawatankuasa Pengurusan Asrama
Jawatankuasa Kawalan Kelas Dan Ponteng
Jawatankuasa Peningkatan Enrolmen Murid
Jawatankuasa Murid Berisiko Cicir
Jawatankuasa APDM
Jawatankuasa Pendaftaran Murid Dan Buku Pendaftaran Sekolah
Jawatankuasa SPBT
Jawatankuasa Biasiswa
Jawatankuasa KWAMP
Jawatankuasa Kebajikan
Jawatankuasa Kantin
Jawatankuasa Induk 3K ( Kebersihan/Kesihatan /Keselamatan )
Jawatankuasa Perhimpunan Rasmi sekolah
Jawatankuasa Sahsiah Unggul Murid (Sumur)
Jawatankuasa Bilik Khidmat Diri
Penyelaras Dan Guru Tingkatan SMKAL 2021

BUKU PENGURUSAN 2021

SMKAL TRUST SCHOOL 121 - 136
KANDUNGAN 137 - 148

BAHAGIAN 6 iv
PENGURUSAN KOKURIKULUM
Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum
Jawatankuasa Unit Pengurusan Kokurikulum
Jawatankuasa Sukan Sekolah
Jawatankuasa Pengurusan Sukan Untuk Semua
Jawatankuasa Pentaksiran dan Penilaian PAJSK
Jawatankuasa Kecil Pemantauan Dan Penilaian (LW)
Jawatankuasa Induk Pengurusan Hari Anugerah Dan Kemenjadian Kokurikulum
Jawatankuasa Majalah Sekolah / Buletin
Jawatankuasa Sekolah Lestari
Jawatankuasa Koperasi SMK Ayer Lanas Berhad
Jawatankuasa Bilingualism
Jawatankuasa RIMUP
Jawatankuasa Students Voice Group ( SVG )
Jawatankuasa Pengurusan Stok Peralatan Sukan dan Kokurikulum
Jawatankuasa Kerja Pengurusan Badan Berunifom
Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kelab Dan Persatuan
Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kelab Sukan Dan Permainan
Jawatankuasa Kerja Pengurusan Rumah Sukan
Jawatankuasa Penilaian Kokurikulum / PAJSK
Jawatankuasa Kerja Pertandingan Koakademik

BAHAGIAN 7
PENGURUSAN PUSAT TINGKATAN ENAM (PTE)
Carta Organisasi Pengurusan PTE
Senarai nama Guru PTE
Jawatankuasa Majlis Pengurusan / Perancang Tingkatan Enam
Jawatankuasa Buku Pengurusan PTE
Jawatankuasa Bilik Khas Tingkatan Enam
Jawatankuasa Pembangunan Dan Peralatan Tingkatan Enam
Jawatankuasa Dokumentasi Dan Multimedia
Jawatankuasa Pengurusan Data
Jawatankuasa Tsip Board Tingkatan Enam
Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum Tingkatan Enam
Jawatankuasa Ketua Jabatan Mata Pelajaran
Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan STPM/MUET
Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik STPM
Jawatankuasa Jadual Waktu
Jawatankuasa Kerja Kursus /Kajian Tindakan T6
Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid
Jawatankuasa Pengurus Kelas T6
Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar T6
Jawatankuasa Perhimpunan T6
Jawatankuasa Khidmat Masyarakat T6
Jawatankuasa Kebajikan Pelajar/Biasiswa/Kad Debit / Kesihatan
Jawatankuasa Kerohanian dan Nilai Murni T6
Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum

BUKU PENGURUSAN 2021

SMKAL TRUST SCHOOL 149 - 152
KANDUNGAN
153 - 154
Jawatankuasa Persatuan Pusat Tingkatan Enam 155
Jawatankuasa Persatuan/Kelab Ko Akademik
Jawatankuasa Kelab Sukan / Permainan
Jawatankuasa Unit Beruniform
Takwim Tahunan PTE 2021

BAHAGIAN 8
PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
Carta Organisasi Pengurusan PPKI
Jawatankuasa Pentadbiran PPKI
Jawatankuasa Kurikulum
Jawatankuasa Hal Ehwal Murid
Jadual Bertugas Harian Guru PPKI
Jawatankuasa Kokurikulum

BAHAGIAN 9
Senarai guru bertugas Mingguan
Catatan

BUKU PENGURUSAN 2021 v

SMKAL TRUST SCHOOL

KATA ALU-ALUAN PENGETUA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera

Alhamdulillah, setinggi-tinggi kurniaNYA, kita warga pendidik SMKAL diberi peluang
dan kesempatan untuk terus bekerja menabur bakti, menyumbang idea dan tenaga
untuk meneruskan kecemerlangan pendidikan Negara.

Ucapan setinggi-tinggi tahniah dan jutaan terima kasih saya tujukan kepada Jawatankuasa Manual
Pengurusan dan Perancangan Sekolah sesi 2021 yang telah menyiapkan buku ini. Dengan terbitnya Manual
pengurusan dan perancangan ini diharapkan agar semua warga SMKAL akan menjadikannya sebagai rujukan
dan panduan yang berterusan supaya setiap individu mengambil tanggungjawab untuk memastikan perjalanan
PdPc, program-program dan aktiviti-aktiviti Sekolah Amanah dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik dan
menepati masa sebagaimana yang telah dirancang .

Saya juga ingin mengucapkan selamat datang ke sesi persekolahan baharu tahun 2021. Ucapan terima kasih
kepada semua warga SMKAL kerana telah bertungkus lumus melaksanakan tugas yang diamanahkan untuk
sesi persekolahan yang lalu. Justeru itu, untuk tahun 2021 ini, sekali lagi saya mengharapkan agar semua
warga SMKAL dapat membuat perancangan dan persediaan awal dengan teliti berdasarkan takwim yang telah
disediakan sepanjang tahun 2021 ini.

Setiap warga SMKAL adalah diharapkan dapat memahami dan menghayati sepenuhnya Aspirasi Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Matlamat utama sekolah berdasarkan kepada 4 matlamat
strategik Program Sekolah Amanah iaitu membangunkan kepimpinan dan pengurusan berkualiti tinggi,
menambah baik kualiti pembelajaran dan pengajaran,memaksimumkan potensi dan pencapaian murid dan
mengukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak yang berkepentingan dengan kebersamaan
melaksanakan Trust School Improvement Plan ( TSIP 2021) bagi tahun ke lima Sekolah Amanah.

TSIP 2021 ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan berkesan untuk membantu meningkatkan pencapaian
akademik, kurikulum, sahsiah dan disiplin murid-murid sekolah ini dan seterusnya meningkatkan imej SMKAL.
Kita juga perlu mengingati bahawa tugas guru bukan hanya sekadar memberikan ilmu pengetahuan dan
didikan kepada anak didik kita tetapi yang lebih penting ialah tugas pendidik adalah bertujuan untuk
mengangkat maruah dan harga diri mereka.

Akhir kata, semoga sesi persekolahan tahun ini SMKAL akan dapat mencapai prestasi yang membanggakan dan
melakarkan kejayaan yang gemilang dalam semua bidang sama ada akademik, kokurikulum, sahsiah dan juga
disiplin.

Apa-apa pun cabaran dan transformasi yang akan datang, kita harus berfikiran positif dan menerima dengan
minda yang terbuka. Teruskan tekad, gandakan usaha dan kukuhkan kerjasama di antara semua warga dengan
harapan SMKAL akan terus cemerlang dalam semua aspek pada tahun 2021 ini.

Sekian, terima kasih dan selamat bertugas.

NORMALA BT MOHAMAD HASSAN “ SMKAL THE BEST FOR YOU”
“ SMKAL TERBAIK BAGIMU”
PENGETUA

SMK AYER LANAS
17700 JELI KELANTAN

SMKAL TRUST SCHOOL
MAKLUMAT PERIBADI / SENARAI TUGAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER
LANAS, 17700 AYER LANAS, JELI, KELANTAN
No. Tel : 09-9468234 No. Faks : 09-9468754
[email protected]

MAKLUMAT PERIBADI

Nama Pegawai :……………………………………………………………………………………………..

Angka Pejabat :……………………………………………………………………………………………..

No. Kad Pengenalan :……………………………………………………………………………………………..

Jawatan :…………………………………………………………………………………………….

Gred Jawatan :…………………………………………………………………………………………….

Tarikh Dilantik ke Jawatan Sekarang :…………………………………………………………………………………………….

Tarikh Pengesahan ke Jawatan Sekarang:……………………………………………………………………………………………..

Tarikh Lantikan :……………………………………………………………………………………………..

Tarikh Pengesahan :………………………………………………………………………………………………

Tarikh Masuk ke Jawatan Berpencen :……………………………………………………………………………………………..

Tarikh Pengisytiharan Harta :……………………………………………………………………………………………..

Tarikh Kenaikan Gaji :……………………………………………………………………………………………..

Kelulusan Akademik :……………………………………………………………………………………………..

Ikhtisas :……………………………………………………………………………………………..

Opsyen :……………………………………………………………………………………………..

Telefon :……………………………………………………………………………………………..

Alamat e-mail :………………………………………………………………………………………….....

Orang yang boleh dihubungi jika kecemasan

Nama :…………………………………………………………………………… Telefon :………………………………

Alamat :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BUKU PENGURUSAN 2021 2

SMKAL TRUST SCHOOL
MAKLUMAT PERIBADI / SENARAI TUGAS

SENARAI TUGAS MENGIKUT PORTFOLIO

Nama :……………………………………………………………………....
No. Kad Pengenalan :……………………………………………………………………….
Angka Pejabat :……………………………………………………………………….

PORTFOLIO NAMA JAWATAN YANG
JAWATANKUASA DIPERTANGGUNGJAWABKAN
PENGURUSAN
& PENTADBIRAN

KURIKULUM

HAL
EHWAL MURID

KOKURIKULUM

Bahawasanya saya memerima perlantikan jawatan-jawatab di atas sebagaimana yang
terkandung dalam Manual Pengurusan SMK Ayer Lanas dengan penuh tanggungjawab dan
amanah

……………………………………………… 3
Nama :
No. KP:

Tarikh :……………

Disahkan oleh :

BUKU PENGURUSAN 2021

SMKAL TRUST SCHOOL
ASPIRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA

Mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh
masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta suatu masyarakat yang adil

di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama,
menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang akan

menggunakan sains dan teknologi moden.
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami,

untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
• Kepercayaan kepada Tuhan

• Kesetiaan kepada Raja dan Negara
• Keluhuran Perlembagaan

• Kedaulatan Undang-undang
• Kesopanan dan kesusilaan

ETIKA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Objektif Etika Kerja Kementerian Pendidikan ialah :

Menanam sikap positif dan menghapuskan sikap negative dalam melaksanakan tugas-tugas yang
diamanahkan bagi mempertingkatkan kualiti kerja
Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan
organisasi
Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara

Etika Kerja Kementerian Pendidikan Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati
berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

Niat yang betul
Perlakuan yang baik
Penggerak ke arahkebaikan
Mengotakan apa yang dikatakan
Berdisiplin dan beradab.

Walaupun terdapat banyak nilai mulia, tetapi tujuh nilai utama menjadi fokus
Etika Kerja Kementerian Pendidikan Malaysia. Nilai-nilai itu ialah:

Amanah, Benar, Bijaksana, Bersyukur, Dedikasi, Ikhlas

BUKU PENGURUSAN 2021 4

SMKAL TRUST SCHOOL
ASPIRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BUKU PENGURUSAN 2021 5

SMKAL TRUST SCHOOL
ASPIRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BUKU PENGURUSAN 2021 6

SMKAL TRUST SCHOOL
ASPIRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SOFT SKILL

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025

ASPIRASI SISTEM

LIMA
ASPIRASI SISTEM

AKSES 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada
prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020

KUALITI Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMMS dan PISA dalam tempoh 15 tahun

EKUITI 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (Bandar – luar Bandar,
sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020

PERPADUAN Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan
nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian

KECEKAPAN Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada

ASPIRASI MURID

ENAM
ASPIRASI MURID

PENGETAHUAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
KEMAHIRAN MEMIMPIN
KEMAHIRAN DWIBAHASA
ETIKA DAN KEROHANIAN
IDENTITI NASIONAL

BUKU PENGURUSAN 2021 7

SMKAL TRUST SCHOOL
ASPIRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SEBELAS ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM

ANJAKAN 1 SEBELAS
ANJAKAN 2 ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM
ANJAKAN 3 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf
antarabangsa
Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa
Inggeris
Melahirkan rkyat Malaysia dengan penghayatan nilai

ANJAKAN 4 Transformasi Keguruan sebagai profesion pilihan

ANJAKAN 5 Memastkan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah

ANJAKAN 6 Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian
ANJAKAN 7 khusus berasaskan keperluan
Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia

ANJAKAN 8 Mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian
ANJAKAN 9 Kementerian
Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sector swasta secara meluas

ANJAKAN 10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

ANJAKAN 11 Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

TONGGAK 12

TONGGAK DUA BELAS

MENGHARGAI MASA
KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN

KESERONOKAN BEKERJA
KEMULIAAN KESEDERHANAAN

KETINGGIAN PERIBADI
KEKUATAN SIFAT BAIK HATI

PENGARUH TELADAN
KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS

KEBIJAKSANAAN BERHEMAT
KEUTAMAAN KESABARAN
PENINGKATAN BAKAT
NIKMAT MENCIPTA

BUKU PENGURUSAN 2021 8

SMKAL TRUST SCHOOL
ASPIRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BUKU PENGURUSAN 2021 9

SMKAL TRUST SCHOOL
ASPIRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENERAPAN NILAI MURNI DI SEKOLAH

BULAN NILAI SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH

BUKU PENGURUSAN 2021 10

SMKAL TRUST SCHOOL
ASPIRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PROGRAM SEKOLAH AMANAH

1. PENGENALAN

Program Sekolah Amanah ialah program tranformasi Pendidikan peringkat kebangsaan yang dilaksanakan
secara khusus melalui program perkongsian awam swasta yang merupakan sebahagian daripada
Government Tranformation Program. Program sekolah amanah juga selaras dengan aspirasi Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025 untuk memperluaskan akses kepada Pendidikan
yang berkualiti dan berkemampuan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat sekali gus memaksimumkan
keberhasilan melalui sumber yang sedia ada.

Tujuan Utama program ini ialah mengalakkan pihak swasta dalam usaha melonjakkan kualiti Pendidikan
negara melalui penambahbaikan sistem pengurusan sekolah, kaedah penyampaian pendidikan dan
persekitaran ruang pengajaran dan pembelajara disekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Keberhasilan
utama perlaksanaan program ini ialah peningkatan prestasi pencapaian murid secara holistic dalam
pelbagai bidang pendidikan termasuk sahsiah dan keperibadian, kerohanian , indentiti nasional,
akademik dan kokokurikulum. Setiap murid akan mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir,
kemahiran mremimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan indentiti nasional sebagaimana
yang dihasratkan dalam PPPM 2013 – 2025 sejajar dengan FPK.

2. MATLAMAT STRATEGIK SEKOLAH AMANAH

Program sekolah amanah memberi tumpuan untuk mencapai 4 matlamat starategik atau starategic goal

BUKU PENGURUSAN 2021 11

SMKAL TRUST SCHOOL
ASPIRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Matlamat Strategik 1 (SG 1)

Untuk MS 1 pasukan pentadbir sekolah (SLT) menghadiri kursus pembelajaran dan pembanguan
professional secara kosisten dan menggunakannya dalam tugasan harian.

Matlamat Strategik 2 (SG 2)

Guru-guru didedahkan dengan kaedah dan teknik baru untuk menjadikan pembelajaran dan pengajaran
lebih menarik dan menyeronokkan serta mengalakkan murid- murid menjadi lebih aktif dan
berkolaborasi semasa proses pdpc. Mereka juga diajarkan dengan cara berkesan untuk mewujudkan
persekitanran yang positif selamat dan lebih kondusif untuk pembelajaran.

Matlamat Strategik 3 (SG 3)

Untuk merealisasikan MS3, sekolah menwujudkan rangka kerja kokurikulum yang berkesan yang
menyokong pembangunan holistik murid. Terdapat juga aktiviti yang membantu murid membangunkan
nilai dan sikap positif dengan memberi penekanan kepada pencapaian aspirasi murid.

Matlamat Strategik 4 (SG 4 )

Sekolah secra aktif melibatkan diri dengan ibubapa, memaklumkan mereka mengenai perkembangan
anak anak dan kerap menjemput mereka mengambil bahagian dalam aktiviti sekolah. Sekolah juga kerap
mendekati komuniti dan institusi berdekatan untuk melibatkan diri mereka dalam program sekolah.

3. EMPAT MATLAMAT STRATEGIK DAN INDICATOR SEKOLAH AMANAH

BUKU PENGURUSAN 2021 12

SMKAL TRUST SCHOOL
ASPIRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
4. KAITAN MATLAMAT STRATEGIK SEKOLAH AMANAH DENGAN 11 ANJAKAN DALAM

PPPM 2013- 2025

5. PEMBANGUNAN PROFESIONAL BETERUSAN/CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT

CPD adalah pemacu utama dalam proses transformasi kearah sekolah yg lebih mantap dan lestari. PSA
memberi tumpuan kepada peningkatan kapasiti dalaman sekolah dengan menyediakan program CPD
berdasarkan keperluan sekolah. Antara Program CPD sekolah amanah yang dijalankan di sekolah
amanah ialah:

5.1 Program TeachsmartProgram LeadEd
5.2 Program Guru Penasihat AT /Midled
5.3 Program GTP
5.4 Program Gen T
5.5 Program CPD Kaunselor
5.6 Program CPD Kokurikulum
5.7 Program CPD Finled
5.8 Program CPD Finsmart

BUKU PENGURUSAN 2021 13

SMKAL TRUST SCHOOL
ASPIRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GLOSARI PROGRAM SEKOLAH AMANAH

KATA/AKRONIM PEMERIHALAN

CAR Rubrik Penilaian Kokurikulum / Co-Curriculum Assessment Rubric
CPD Pembangunan Profesional Berterusan / Continuous Profesional Development
Instrumen Penamaan / Designating Instrument
DI Dokumen yang menyenaraikan Sasaran Prestasi Utama bagi setiap Sekolah
Amanah
GPSA Garis Panduan sekolah Amanah/ Trust School Guideline
KPT Setting Sasaran Prestasi Utama / Key Performance Target
Pencerapan Pengajaran / Lesson Observation
LO Rondaan Pembelajaran / Learning Walk
LW Pemimpin Pertengahan / Middle Leader
ML Program Pemimpin Pertengahan / Middle Leader Programme
MLP/MidLED Laporan Pertengahan Tahun / Mid-Year Report
MYR Komuniti Pembelajaran Profesional / Professional Learning Community
PLC Sistem Pengurusan Prestasi / Performance Management System
PMS Perkongsian Awam-Swasta / Public-Private Partnership
PPP Program Sekolah Amanah / Trust Schools Programme
PSA Sekolah Amanah / Trust Schools
SA Standard dan Amalan Sekolah Amanah / Trust School Standard and Practise
SASA / TSSP Bilik Darjah Berasaskan Mata Pelajaran / Subject Based Classroom
SBC Kerangka Penilaian Kendiri Sekolah / School Self-Evaluation Framework
SEF Matlamat Strategik / Strategic Goal
SG Kumpulan Penggerak / Steering Group
SG Pengurusan Modal Insan Strategik/Strategic Human Capital Management
SHCM Perancangan Penambahbaikan Sekolah / School Improvement Planning
SIP Pasukan Pentadbir Sekolah (PGB dan Guru Penolong Kanan ) / School
Leadership Team yang terdiri daripada
SLT Pengukuran Keberhasilan Murid / Student Outcome Measurement
Skema Kerja / Scheme of Work
SOM Kumpulan Suara Murid / Student Voice Group
SOW Pelan Penambahbaikan Sekolah Amanah / Trust Schools Improvement Plan.
SVG Rancangan awal tahun yang menggariskan sasaran utama sekolah dari segi
pengurusan dan pengoperasian sekolah bagi mencapai atau mengekalkan
TSIP status sebagai Sekolah Amanah.
Laporan Akhir Tahun / Year End Report
YER

BUKU PENGURUSAN 2021 14

SMKAL TRUST SCHOOL
ASPIRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENCAPAIAN 4 MATLAMAT STRATEGIK SMKAL
TAHUN 2020

BUKU PENGURUSAN 2021 15

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

PEKELILING PERKHIDMATAN
PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BUKU PENGURUSAN 2021 16

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

BUKU PENGURUSAN 2021 17

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

PENGURUSAN KESELAMATAN MURID DI SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN 2021 18

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

BUKU PENGURUSAN 2021 19

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

PEMANTAPAN PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN 2021 20

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

BUKU PENGURUSAN 2021 21

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

BUKU PENGURUSAN 2021 22

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

BUKU PENGURUSAN 2021 23

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

PANITIA MATA PELAJARAN

BUKU PENGURUSAN 2021 24

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

BUKU PENGURUSAN 2021 25

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

BUKU PENGURUSAN 2021 26

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

BUKU PENGURUSAN 2021 27

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI REHAT KHAS

BUKU PENGURUSAN 2021 28

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

BUKU PENGURUSAN 2021 29

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

BUKU PENGURUSAN 2021 30

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

BUKU PENGURUSAN 2021 31

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

PELAKSANAAN KSSM MENENGAH ATAS DAN PAKEJ MATA PELAJARAN MULAI TAHUN 2020

BUKU PENGURUSAN 2021 32

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

BUKU PENGURUSAN 2021 33

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

BUKU PENGURUSAN 2021 34

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

PENGURUSAN FAIL PANITIA MULAI TAHUN 2019

BUKU PENGURUSAN 2021 35

SMKAL TRUST SCHOOL
PEKELILING PERKHIDMATAN

BUKU PENGURUSAN 2021 36

SMKAL TRUST SCHOOL
PROFIL SEKOLAH

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MOTO SEKOLAH
“ TERBAIK BAGIMU “

ASPIRASI SEKOLAH

“ Memaksimumkan potensi diri setiap murid secara menyeluruh
melalui sistem pendidikan berkesan dengan
sokongan komuniti setempat."

“To maximize the potential of each student individually
as a whole through the working education system with support

from local community"

BUKU PENGURUSAN 2021 37

SMKAL TRUST SCHOOL
PROFIL SEKOLAH

LAGU SEKOLAH

SMK AYER LANAS
SEKOLAH KEBANGGAAN KAMI
WAHANA PENDIDIKAN ERA GLOBALISASI
MENDIDIK INSAN BERAKHLAK TERPUJI

ILMU PENYULUH HIDUP
AZIMAT KEJAYAAN KAMI
KECEMERLANGAN ILMU MASYARAKAT BERMUTU
WARGA PENDIDIK PENGGERAK WAWASAN

ENGKAU NYALAKAN OBOR HARAPAN
ENGKAU LAHIRKAN INSAN TERBILANG

GAH NAMAMU JADI SEBUTAN
SMKAL TERUS GEMILANG

BUKU PENGURUSAN 2021 38

SMKAL TRUST SCHOOL
PROFIL SEKOLAH

LENCANA SMK AYER LANAS

BULATAN MERAH MERAH DUNIA SEKELILING SATELIT

Gigih mencari ilmu dunia dan Kegigihan serta iltizam dalam Simbol langit terbuka, dunia
akhirat, mencari keredaan dunia pendidikan, pembinaan tanpa sempadan, zaman
Allah SWT akhlak mulia, kecemerlangan globalisasi, alaf baru

akademik dManERkAoHkurikulum

KUNING

Lambang kedaulatan yang
berkekalan

BULATAN BIRU

Kesempurnaan ilmu dunia dan
akhirat, mencari keredaan
Allah

BIRU PAPAN KEKUNCI KOMPUTER
Sentiasa sedar tentang misi, Dunia di hujung jari, cara
visi serta arah tuju sekolah hidup moden, E-ekonomi,
E- masyarakat, merupakan
secara khasnya, visi persiapan pelajar
penghidupan beragama
39
BUKU PENGURUSAN 2021

SMKAL TRUST SCHOOL
PROFIL SEKOLAH

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

Kami guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Ayer Lanas
dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji untuk berusaha memberi

perkhidmatan yang bermutu seperti berikut:

• Memberi peluang dan layanan yang adil kepada setiap murid tanpa
mengira agama, keturunan dan latar belakang untuk mendapat
pendidikan yang sempurna

• Mewujudkan iklim sekolah selamat dari segi fizikal, sosial dan budaya
agar suasana sekolah sentiasa kondusif selaras dengan perkhidmatan
penyayang

• Meningkatkan kecemerlangan dalam aspek kurikulum. kokurikulum,
fizikal, keceriaan dan pentadbiran

• Memastikan disiplin murid sentiasa berada pada tahap yang terpuji
dengan menanam dan menyuburkan penghayatan nilai-nilai murni untuk
membangunkan insan yang sempurna

• Memastikan semua kakitangan sekolah sentiasa berdisiplin,
bertanggungjawab, berdedikasi, terlatih, berinovasi dan produktif bagi
mewujudkan pengurusan sekolah yang cekap dan berkesan

• Meningkatkan tahap profesionalisme keguruan dalam kalangan para
pendidik menerusi program-program peningkatan profesionalisme yang
terancang

• Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan

BUKU PENGURUSAN 2021 40

SMKAL TRUST SCHOOL
PROFIL SEKOLAH

PELAN KEDUDUKAN KELAS DAN

1 Cempaka 1 Tanjung 1 Seroja 1 Kenanga 1 Teratai

Bengkel Bengkel TANGGA 3 Kenanga
RBT RBT

2 Teratai TANGGA BILIK 2 Kenanga 2 Cempaka
B.Disiplin TANGGA PENGAWAS Makmal Sains T2

4 Tanjung

2 DLP 4 Kenanga 4 Cempaka

BILIK ISENI 5 TR 5 SR
6 UMK 6 UMT 6 UMP 6 UMS

BILIK SPBT 6 UM 6 UKM 6 USM 6 UTM

KELAS GALERI T6 GALERI T6 GAL
PPKI

4 Teratai 4 anggerik 4 Seroja Dewa
Me
Makmal Makmal Makmal
Sains T5 Fizik Sains T4

BUKU PENGURUSAN 2021

N BILIK KHAS SMK AYER LANAS

1 DLP 3 Teratai 3 Seroja KANTIN
SBC 3 Tanjung
Makmal
3 Cempaka Sains T3

SURAU
AT TAQWA

2 Seroja 2 Tanjung Bengkel Bengkel Bengkel
Makmal Sains T1 RBT RBT RBT

BILIK
KAUNSELING

3 DLP

Bilik 5 55 5
Gerakan Tanjung Kenanga Cempaka Anggerik

6 UUM g a

6 UPM BILIK GURU 1
LERI T6
PEJABAT
an Sri
elati MAKMAL BILIK BILIK PBILIK SUMBER
BIOLOGI GURU 2 PENGURUSAN SEKOLAH

MAKMAL AMANAH
KIMIA
MAKMAL BILIK BILIK
FIZIK PEPERIKSAAN KESIHATAN

DEWAN
ANGSANA

41

SMKAL TRUST SCHOOL
PROFIL SEKOLAH

SENARAI NAMA

BIL NAMA GRED ANGKA PEJABAT
DG52 D26972
1 NORMALA BINTI MOHAMAD HASSAN ( PG )
2 ROSNAWATI BINTI RASIHD ( PKP ) DG54 D38121
3 ZAINAB BINTI ISMAIL ( PK HEM ) DG52 D66196
4 MOHD ZUKI BIN ABDUL RAHMAN ( PK KO ) DG52 D44331
5 MOHD ROZALI BIN MUDA ( PK PTE ) DG54 D34970
6 MOHD YUSOFF BIN ISHAK ( PK PPKI ) DG44 D37132
7 MOHD SALLEH BIN MOHAMED ( GKSM ) DG52 D39709
8 AHMAD BIN ABDUL WAHAB ( GKB ) DG52 D35108
9 NOREDAH BINTI JAMIA'AN ( GKTV ) DG44 D58925
10 BADRULZAMAN BIN HUSSIN ( GKS ) DG48 D59237
11 HUSNIZA BINTI RAMLI ( BK ) DG44 D57033
12 NIK HAFFIZAH BINTI NIK SOH ( BK ) DG44 D57220
DG48 D61889
13 ABDULLAH BIN MUHAMMAD DG48 D50468
14 ABDULLAH BIN NOR DG48 D42774
15 ABDULLAH BIN YACOB DG54 D38835
16 AHMAD NAZORI BIN ZAKARIA DG48 D63447
17 AINI BINTI OMAR DG48 56426
DG54 D51536
18 ANUAR BIN ABDULLAH DG48 D58325
19 ATRAH BINTI ZAKARIA DG54 D37056
20 AZNIE BINTI ABDUL RAHMAN DG44 D67122
21 CHE ALIAS BIN CHE SOH DG48 D66068

22 CHE MOHD ARIF BIN CHE HASSAN DG48 D51881
23 CHIK ZULKHAIRI BIN MUHAMMAD
DG48 D58370
24 CHUAH KIAN CHYE
25 ENGKU ZAIDA BINTI ENGKU JUSOH

BUKU PENGURUSAN 2021

A GURU SMK AYER LANAS

NO TELEFON OPSYEN
PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA
019-9410897
PERTAMA
019-9666973/017-5326199 PERAKAUNAN
019-9190575 PENDIDIKAN ISLAM
011-12934410
014-8431568 BIOLOGI
010-4067338 PENGAJIAN KESUSASTERAAN MELAYU
019-9215901
019-3032711 PENDIDIKAN KHAS
011-10171608 BIOLOGI
013-9813511
019-5687187 BAHASA MELAYU
013-5307313
0179122691 SAINS
013-9506649 PENDIDIKAN ISLAM
014-8448248 BIMBINGAN DAN KAUNSELING
013-9436964 BIMBINGAN DAN KAUNSELING
010-4174509
013-9079047 PENDIDIKAN ISLAM
019-9898580 FIZIK
019-3941708
019-9488837 BAHASA MELAYU
0168407817 EKONOMI / PENGAJIAN EKONOMI ASAS
013-4486881
BAHASA MELAYU
012-9509039/011-10601358
PENDIDIKAN ISLAM
019-9220048 BAHASA MELAYU
PENDIDIKAN KHAS - MASALAH PEMBELAJARAN
GEOGRAFI / PENGAJIAN GEOGRAFI

FIZIK
MATEMATIK
PENGAJIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI (MPV)
BAHASA MELAYU

42


Click to View FlipBook Version
Previous Book
kata adjektif pancaindera
Next Book
MANUAL PENGURUSAN SK RAWANG 2021