The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อวกาศ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MA DEE CHANNEL, 2020-02-19 03:17:44

100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อวกาศ

100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อวกาศ

h

l ~S U'1 S' l' U n u

y

?
I

Iw

I

m '
''''''"'''

h

::,m!?:',.:::;::r t \

tmr :: n :cx
-
:
,
, ::

, ! ,1, ,, ,, , ..,.,....,..,.,.,,.,.,,,,,...,.....,,,.,.,,,,,.,.,,.. , ,.,,,,
, ,. , .,....,,,t
., . .
. ,,..
... .... _
,
, . . I

,

.. ,, ,

t
t?

',',,m,.^i-''''^'nl\',7,
;','.

',,,
. ,!''^íI'íx,.'-yl,q'M!:'q,t'i,.í'.ti!,','qít'hí,.',,: ,,,.'y.'j,''.íii_'ii?/'.t,.:,',l.'.','i

'
.

,

.3' ì,_'-','-''

,. ^'-h? t^ t ? -', qq^... 't.. ?3i... t. x"'. f...".., 'f

t?M .' '',. , . , , . ,... , .ch ...
3 "' 3'
3'^ ': .i' ' -.'m '. '-,'d^' .m'i '? g'.'.3'dd d

ì
tc
'. ,.i..
? I ,'
tn

t

.!,' '.',.';4'

n0 m p ,jiii,,',il,ijii,,.?;9,,:'t,i,,ili,,,y!il't,j!,.',:iitY.y,i1!,!,',ií.!li,,i.t,!,I,E,i,,!i,t',,i,!!!,,,!9,,IiI

q,

;'1,ng .,g^,mc; ,1,.J,õ, ;. 1,î,, ,nq,,,,,,, q,

l,,In .qJj d q'mLj-'nn , 5m

eJl pIDgOIwl.i't,'qm,9lnl'y)ln,Ld"'PpJ9ul\'il9ll5nÐsunJ

@M

.,CLpnLd ,,I
Lngu;LImru ,ûbm MssJII, s ''

:Inî]Immtu:9,t N II

100thingsyoushouldknow about
SPACE

.'I, II 1I,. ,IIIII II ,,,I

/9-rAj I
I ,I'
,,I II 'IQ

u'n0?'auLLJII, I I,I I,, ,tMIwwwuw'p'5ts,.I9u9Mmn"'I,ln2I,,,IIIIIIIIII, 'lI
I,I
II , I,I
uwMuci3 ,:I I,
u8lug5s9M''5 I II ,

iIe,mnMluqI,Msu.nmIq,!wùveu,lcm3unh

' II I ', I ,I ' I ' I I 'I ' I'
, ,, f I
, I,,,,II,, II , I I
, ,,I .I I:,,I I '!,
I,, I

,I I, 'I I, I I , I' , II', i
I;,

,, II', I

,I, ,II I

'l,IIILfIe4m.,9IIwIwIr,,,m, uwl I' I ,' 1
I
i'i
I,,,.u'),í,,jw,,C,.,9Iogu,g,sj,sùùnnf)ísíSg,v)?,s,Iun,,s,m'pg,n,'s,,5,iiN,,nIsigIyI,,lu,jlInh,,,t^Iussm)5In,l',,j,I,,.u~,I,l,lugutW^,:'Inu6nIsnsdmslnV,L^upmnuHP)sJt'l)ow'ls.5lwtImI'ns?sIs,lloILf,IIl)asI m
I,,s:,.mmm),?wIu,iin;sCwMn$'wIuuM,,\4,Ij,,I,L,IImm,I:;un,IenI,s$s,InmmuemI?'ui.rnIsi,aI,mlsLLI,I,uI,niIM.?,m,iuw'mn,'nlmLa,i'M\:)l,m,l,l,n,sIIwI,II,,.,,,,,IIuIMI,L'l,L.lnILn,eiikLlmh,ettu, ,
'
,II,'

, ,t)nn ,, ,,, ì: I III,, I:,I: II I'II :I'I III

i I , I I ,i I I I, , Ii I,I I ,I
I,, , I, I, I,,I,II, , , LIyIl3LIn.,w\w', , i II I,,II
I ', ,II I I I , I,, \i f II,I I
,, ,I, ,I'II,i ,,.
, , ,, I, ,I, , ,:n:nl:yl,u
, , I, ,, ,II, ,,,II , I ,I I ,II I I,
, I , ,, I
,I

N1139 1

'

&C.

. '.,'':',',,..,,,Y'r.c,,',,,,.ii

'' mI'l;riI'!1'.!I,?!'U!i'ì:m'.i 8 eSa I'Il,'íïiIi'rI'í1I'il'Il'j 78m'Ufl)llí',)'J'l:9'I)t!,ll''IlI'Iy
b 'l'I;',9,'j'l'.'II.. /9 l'i1', 2b

1.rj)1,I,Ih49I IIy),,.,hj' n L ),):)n';Iç)i'1,: ;)()
:,., V,)1'I,, ,)):,r
' ;),

í ())),.,jcI,mII,yniiijp I,

, ,l')i'L1h.

,;.'LIí:lJ,;I(':1!Mil';nI9ím'1Ili0'ìciI 1IG8.?',".',_L,\.,'-/'ì1it9q!)'í.I'1ilÐ;i:,91l'Iì)\,'9!r1'h9I'l1I),nil/lI)!,3,?8b
. .,II'tlln,l,1'Il'il ..,..i. '
,(, ;,'I.I..',t ,,!? n ,
()

í',;!mI):mtIyIl,lJI,:m1'Ií)rIH '., I,ì'ln!,Il.1',hm1:l,'ir,I'I1'U ,
1:i4':.',i ,q v)))mI1, ,I;ì,1l,\,j()'l;),,
I,;;m,mJ\,(,),
, 2 ''''i"0hq i:'ílh,,!''',',Ll,i1,'íh9:'ì,, 6

!
I,''i'
!!
J'
,Y!.u-
!i' ! ,. . . .

,. , ''',' ,
.b ..'- , '.^''?i?'.,!., ,,c '''^'')'n"?,''.!t'Il. .,
,,, .. inx,,-t'''.i.''^''^ ^ '' " ' '''',.' t'-. 't '' '' m ''' '' '
í.., ' ,i''''''' , ,m
.'..'.i.'i:. , ' ' ' . .. . ''' ' ' ''.., .' , '
. r'. 't5t''?" '
. ?\,ii 'j ',i ,'','í'Ð.
... . ',,
,','. ,,t',.'t'''.'tí'''"''h,.'
''.í '',. .",' ,';.','.i''t),'ï' ' .', '' ' '''''
'''' .\ '''.í '' ' . ,,, ,,..,',,,?,,., '?.".:. . '' h'^'' ''. ... .,..,
, ,...,.._
, ,,..

t ?? n t? t xn ?y?
''.í'.'.,.,'.',.'-'.'.,.''.í,;.'.,'.''..,''.i.',-'.i';.'-.'?.',.'.',-'.".'-.',,'."'.,',''..'.''.'í.,'.í.''.'.',.'.',,''.,-.',:'.,.,'.',.",.'-.,',^.'.,'.;^.',"._',3-.',.3-i,.'?,-.J,'?_^-'?_.,,.?i'íM-''._?3.;'-,?mt.,-?,.'_,'.'-.,'".',í.'im,.'.,'-.t',_.,..:-.
?r ? t
t

, nn

" ;'..?x,.,?.''...?,<r'..''..'...'',..'..,.,i',.,''.'..'.,. ,'.. i..,..í',."' t,i.'.'','.,....''.. .. '....,.,; ''.. '' ...'.,,.'.....,.,,,.',i,,,'.,,,...''.. t,..,ì.....',,'i'',..,.'.'.','..'.,...,.",..,,.'..,,,,''.'.......'.'':.','..'.,i...'''.',,'..m'.".'..'?'',.'t't''..''m.' ,,.J
?
?;m'í'j.'7t,.'.,',.....,.'.''...',..'..'.'i,.,'. '.,'.'.'.,','.'..'.'.','.,.''..'.',.,.í.',.',.,í',.'.,''.',?.,.2"y3'":'',.'''.,',.'.,i;',.,"gi.'''"!.'''?.'-.',,P..t''.'?,'.,í?'n,,'x?'.'.,,^2'i' 2.. ?t'hX?"?'?''''? ?î'"?3''' ' ??c?.',:'m''..'.''xcr.,',,',,t,.?.'.'.,,'.,,.'h'''t.,'.,.'...','i.'.,'r.',:'..',.'i,.~.'í''.','',','....,'.''',.',.'....
'...'...'''.'','.,'',,'..,'.,.'..'.'....'.'...'...'.,..'.'.',..',.'',.'. ' ' '' .'.'.,,.'.,,.'''..'.,'.',í''..',.,.,'i','.'..i...,'''.''.'.,'....''',''.t,'.'..'.'..,,'...,.'''..,.'''...,''.'ii.,?',.'.','.',:'.'.'',.'..y'..','í'L^'''í,,,i'.,"?,..."._.''.'',?~''n.',,??i'','''....'.'?."',y''i^ .,,':í.,''."'tt? '' ',.,',t'?,', 'æ t
t .' ,.,.
'''.'.'' . x .

' mt'?/'??^' '
..','.,íi', '..'....-,.,.:' .- "y ..?? '" ----?_K''; r.f<.'...,.:,..t'í,,,.";',.i, '??''''f"'''''^i''?'?j,. .. .?'' !t'yíí?'..'.mt.'P'?..j'?i''.'''r?,'9'm'''''?:,í'.'-i.,'',.'ii'''''i''C.'i''''',''',.'.''''"''''G,'''r

n tt t .t ,/J ?
I

,.'"iYr?;:4MjRìtíîrxgltv-^f,Im,'i.;y!_?h:t4íI^egrìSC.',qin!?;:mp-t"_í^'.C,jf:itqr.t',?,i9t&g;.',ni/:_ht.'-,II?J,?ríi_,.':"-ti,t,_'."i^-'.,_tttv'!.rtttn? , t
t

&, ,' .D.-':i

I m? tm ''' .p',,...?,. '.ì. , ,
n . '.''. ' ,. ,....,.... ,
t...'.?,.''..............'G,.i... .
bJtty h

jr'?tl',t...'.'..?',./.r?,4/ii?.....C,c',.'i?,x..,t.^.'t.'yi.t?.'.'.'....'.í'.

I

t 7ytqt4y?
n

t m
m
/n c
vh
tt
t
''.',_'??.''.'?.m.e.'X.t''..,t?'.'..?.?i.''',?,'ï.''.,."xm'.'.'.m."'.t'.'' íf.'?'..:??.. jící.í,',,.'i''i'"' í''í'<.i,.'.'t.?'''''''i'a"'t'"'?.'ym?'.?C??'.'''"'~.'''?'?Y'mm'S9''?i???Xx'x'?2'''''?;,?.:..,i.''.?'.?'???~'.ií. 'ç ?~'^' ;' ' ;.?'' ; ?í.'?-,t?_'..'1'.',i,.''',':"'','.'t,',''':'..''.''.'í.j.'.,.'',','.'.''.,.?í'..',x,'V.Xi..'.'i.,,..'''.,,.,.''..'.'''C'''i..í'.'',..i.'.'..'.''i,''.''.'''??'p,.',.'..'i.x'..''.'...,..'t.''.'',,.''.'.'.t?':..'''''.''',-'''....'.''C.,.',,.'.'i.,......,i_?.'.'.'',,.'..''....'?'^.'.,í''.'i'..'Y'.',..''.it'..."ï'.'?,..'í,'íi..'.'.?i.'','.'....''x'.i'.'X.''t.'.'i...t...x''.''''.','.ymm'-.,.t...'.^'?,,...^''.,.?^,.??....Y''ím'.'...'.?,,.'..',í.'4'.t.'..?.t^',..t,tt,?'.,.,..'tr''...,,tm'..'?"''.''~x^.'''.t.:,'"'.2....''.x''m.;M,','i,i'.'_",.i''',,,,.,.'''.'''.''.',<.-'_.''.'''?.^'..',.....?í?'.,''S'..,,...ít..'..'.'..''?,...':..'._''.,..''?i'.;'~,'.'.'..'...'4...'..?.,'.?'..,.?,'.'.'?,'..?'"'.?Xt?'....^_.?'.'...t'.''t?''..,'.;'t'.'.'.i..'?'.i'.?,r'í''j'.'N.<?"''..;'''.'''.'.'.
'' 'i.'".'.'.','n',' ?' trct?t''''
'',.'t '"
, . ,.
.
t

'r

?p .,-'?t.''?'?''..'.......''' ''.''C..' ''.'.,'.,..'".''x'?"'í'?".''.....'xKx''.'..?......,,i..',.,.'':,-'.....-'''.''_..'i.'.'.''M'.'...'t'"'''??. ''?m''' ' ''''
_..,x.'.. ,gí' ? ?,. ?m ?, -'' '''''''-.''..X'..''''.;?'Cí'e'~,'.,',''.^.,x'...'',''?t...'.'.....,;'..?_'.'. ' .? ..-..g ''
..
_ -
_ - __ ._.

t' ' -y ,

.

t

33 3 333 ,_,' 9

l''l,'l'l' Ð ì
,'/ '
íc':,i .,,'''' ' ' '' n ootùnýÁon1nn oy'1ngI g.n î;íllçn,
jiLnj.'.i,,)Iiími1m,t1l l',
,i1îíil inVLj),.j))
q,

.,,.,.,ctí.,,,..,,h,',.'?n,....'..i'''...,'...,..,,',,'',,''.,'','',''''.,,'''Y't'..t..',''.,'..',.'.,.',''''',..', m,in1'tei1m,,is)r,il'1 L:qL):;ql oL"m'jl
LtIL^,tiomq)LI,o,q) ;)o49,'') ), )4jmM jiW,jLíII,
,
'''.'..' ..,',, ìítq)LL,Cj'Lni,'Yj,,j'i'r,q.) LLmj!L l,r,uq,q r,)i"j'n'j;)1l,4''6)
, ,,,,,,.);,i.)', inS!,jV,,.'I),,,.,,),),q,,,Eq)()'i',u,'5,[!,,,,''o,.),!j,
' L1n,L'o"llr o'Ih
',''''' .' ''
'
..,''.',,i.,'..in',....'?'.'!.'ti',,. .,
. ,t '''ljj on,soino UU nÚ
,
,,nus,o,nn oo,nný ,,,,l.,,.,,,,,:,,.,p:,,.;l
1ìq1I,(pI,lq,!,',I,I',l( íIII,.II II'I,,iI,,l4

'

.,;'-i?U.',!YgtL:.i'm,4.-ìc'i?,í.'ai,m?tí.j"'ìn;Cli,r(K.'ìm4q*x!n;3Il:t,Jíh)i.1'4\lIì9,).-'p;iIjìnlî,1í!:oW'i9m)tq;4PI.-SlnJj1,('):qpI\v;4lynur.i,jïUÀ!'W:^LI)oílçn;,i1'?4.s(I/!:;,ìi)ynl'q1_(.I19/j,íiJlì:'(IÇt,/ç:'il
m, );),)t.'ÇI,,jI,,j1'inIII.)(I'I/,,Iij/i,',ipI),j 1,,I(I,'íIn;.,)I1,I.I'I,

I I'1II'li1mVl','Ip'I
,II' n,,uoon,Do,n_n,.n uon,,,..g.n,-n,,oucu,,Ao,
,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,.,,,..,,,i u.nuLn u,IIg,ougolU6n

8

t.
''?'' ,m..y,.,'.'.,'.,_'.,','.,'.\,.t','
. '' '' '' ' '''''
'''
m' , ,..,.

'' , ''
. '
.j-sy,'s1Io,nIIoÒ4ýu,i',nI'3It),qotnI'oImoI',nLnýqo.I)InjInÐiI'UIuI;l;:j';1 ,
' '
'l,/,i,;),:I;L14Lí'I)l,4,Jlmi;jI;^li;-iI)icn),I,)'ìiJvI,c'iDí'Ili),:,y .
;,;;)!\l';,:1IjI;J:: ,ì4Iti'Il,I;i 4'qyIií9;; Ll ItI' .
' ''.,....
'q,''I;ííri,,4:q,,\II).lI'jm!/ 4,i,IIlnII4,,l) II,I,,lI)I)
,.
,;ll!rlt.lIí.l!Iilmí''i.1Illc,i;li^'JIlii9,'1Ii'lI'i'I'l'1.Iýi''i'l
'
I,I,í1Lì,q1Iil11m

jIonoÒunjnonIgouu tIoInn4sqs?AIDuno
. u n Inn'IUuq[y.U ? I$? .uooIDun?on^gio
luu y?n?AuoDn o ùnú ,.

ot '.'''n'U'!1U''4'q''4'm'4'10'l1M'gMu'r'N1'4''LN'M''1'N'''.'

?'!'''''!í'i'' ' gflI.w r)qqung u 0g snqqú '

' j'nn 4mg4p,1 I,Ln4n1MMú:u,Iqmq1u1n,;
.
' n'lU'l IÐ1^U'M11fJM'nM14M1 ,'
,
. n'Jn)J.,i4m)Mm)LI) M .
.. ... ... ... ... ... .. .... ...

souni,u1IDonIDouoI, '''1UUJ1liIO '''''''
WtUW OOlI00,nnY.
?.?'.,'.i..m'"i,,-i..'.''''_', I

, s'ouu1nouoto gougm1y ..,....''',' ,,,,,',., ,, . ;' ;
''lI,
y,uo n,n'u,1 ng,1ù .
',-.,'3í'.?,';,m.,.'n-i''./''"'''.'.'tí;( .t.I
n f)')'
''"'''',",'. . .. .,,..'',m'.^qt'.,'' , '., ,'i"';'!''''''''í''i'P''

....t., . .- 9
t,. . .,..,
.

,3i;3 3 J , r_j3? '3r,'9 3 3;
' ..
3'333;

..'j nio ny'IIin oulUùiyAsouAjintiIAst. osoy'sou1 ''''

Is-yn ts.uug,-sy.- ieju3ì'iüpnLnj'FIj1'iít:i:fq,iMJFILLdo'm!.Io'liL"ùil
LírI1I,iFijL,Lîjdjol'i'/i!ím.^1niLo)'1.i^'jqo'jíl,LjIlÇj9,iIlJL5i'Im'm,,,mjom';pFIu:)mo1iùji(o11LoLdoGlmI,U'iiíIn;itto?íjolpinCljocLyLdi'jNpi

íd mj)?.Lp;q1;mLn 1i'(,^jLnwM'LMp;9dqu!uc G!)cpq,o Mmi'í

TgnI'u oun1IAs1.moIln' ooAsouAxnoonn '

.:i,iII,,,i'I,l,II,'I:,:,'iI:,í,lII:lI,i'íI,'./),n,,:;I;'.IIir.,.,1;ly,,)I.ImrI),nIï,íIuii/LvjI)ì,'I1::ilII1I,,I;/.'it,IIIlII)Ií.,IIj,'III:,lLy,i,lIIL.r;iciI,I:1i.!I.'iliI, l .. .,....,..,.....''.'._..'.,,':',I
.',:'i?'.,'_'i'.'_'.',.'''.''"'t.''','.,....''''..','',.''^.'"'....'''x...,...?...'."'''^.''.''''''..'''''.''i'.'.....x'''..''.'''"'''''..,í..'.?''.'''.'".''.'.'''.'.,'../'''.,.í'''?'_.''......'9'...
,i!,i )II')I,,','III.;;,.,1I.,,,1I,! iJ

'i ,,''..'.'..' .''''.'''"''.
.
'noun[mo 1yAosoy'sou

n1IAs1. lI.duInunolsou1 r . .n',lI,o1:or.i,'n''nIY)n1Y1;i',',,.,I',:II,l,),II1,:v,IIl:u:I1,,I:,Lm):,,llrI)),lìriÐ' '' ,.
"t
ùI'','.i,II'')l,l','''I,I'I,'I,i.,'lII:,4)'ml'.' I,t')lml'I'l'fj' '"
'ti
I,;;II,1,:m,i1IiI.j9)),i.l;q',;.I q;II .'.. '
. l I:;,lii;'i,!,1')In.ill I1l,y,,, 9) '

'' ... . , .,

''., ' '
''',!,,'.,...'.',,'í?.''.'''..'.,'''''...':''.'.''.''''''.'..''..'?í.:"'.'.'.'.'.'.''.í','..'''.'''''i':.?'''''''''.''.'''i.''''_''':..''.''.'_"."',.''''''''.'''..?.'''.,''.''''''.'.'m'.'..',..''"î''',';'.''..','''.'?'.'.'.'',.'.i'''..''.''',''.~?.''',-''j'''''.',.'.'.'.'.''..y.''''.''',',í
i,:irn1uì,Iu)1Il,',IM1,iI1Im,4Ilnml':qi ., .,''',''',,l"n'ir5,)lI,'''r,IiY'tI'4'':I

'?"--,^?''-''^,''. ,,. .,m,, . ...
. '^ i'' ''.''?'''''''íí' .''''
, .
¬

'".-tí .t..,...
','.t'..''.'.',:.'3j,c''i'f',i-'.'',,.". .,.',..,..'..'.','t.'',^.,'..,';,;_:'.;,'.'.','-.._j,.'.,:',i,.',.'.'.''.''. "' '''.,.p.'
'' S,.
'í''''i'.''m-'''',, ' '' '''..'''.'''i'''''.'.''.'',''Y.'
..,.'.''

.^!'p'7.,'.,j;',.''.,.,'t?..',....Y'.-'..'í?.',.''.,._';'t.',.if.',t^í'j.t:'?,.'n".:i'.'Cíi'.,ih',.^'.,'".3p,'!r.i'ì',.'
'?'
' - a_
,).&n.
_

,.,,,,,!,,,ì,,I.,,I,III.,,,,,,,),J,,,,I,.,,.,,I;I,I,',,,,, , .Ilr,r n,lr,I,III,II1nmi) ,I,I,!),I)IIII1II,I III,I:I

'N''.,\'.,' . ''' "
.,
t' '''.',l i,_'''-'.,-'hç(.:,',.'.i..,\''\'/''t'''''.,.''.' '''i''
'' t' ' .. ''.''.'.,'.,.,. (' ...,
,..,
/ .
,.

,' r ' .',?.? n.,'?' ? g'',-,'._.?i,'_._...'.''.-..c,..',x_ .?"',.'.'..,,,".','~y-,''.''__,i''.^. ._.,"
,'.,,'...''.'.'."'_"'m?~.,...,'.,._',' ,_.'._i.?''_',,-..-,m''.''.-''...."_ Y.?... ' ,, , '' .,pí,,
,._,,

'''''.'.'í.'''y''-.''.',.,.''..'''.?'''''' '-'.'''':.c'.'-'i'i''.i".''.''..
'

'?- ?''--' -'i:t

t ? ?x?x? n? c c y? t tr t to
t t t t
t
xtx ?
,'.:.',-,'._?m,'.^_"?'.',.?:_^-'.m?4,-i.','.4,i.'"m;,i.4-'_?x,^.;'?-Y_,.^p'-.Ð,_'"i.ì',?^.v',.yt

t t
t
hq? nt
c t t t?tt
I t?

n

? xt t m

't''h '" "' ''' m 9y
'
' r

.,h. 1 jgujanyujnI'gnón;u;ju,,'1us.uu~,3.?t',.'c'.'í:;/'.'nh,Ci,,i.'i,.''''t'.,i,,''.'.',x'y.?',m''x,','',,..'.',,,íj..'''X,,''".''',.''','?''.'...'x'".,?',',',''''.:.''...':,,?iÐ''.'.,..''m..'.'.',...''',.'..'.'i'.,.r'.''''.''''.''.M''.''.'''.''''.'.',''.....X'.'.''.í''''.,'''..''j.''''.^''.'',',j..'''''.''i,''''..','i''.'.'','m..?'.''.''..n.n'.'',''u..''..o'''',....g,..'.,.".'''''''j..,y''.,'u''.,,'n':u.-.'i"'?'''.?..'n''.'1..'.''y.''m.'.I'''.''',y..''i.'..'i..,.''?.n'...,.''..iDo'''''u.',...o..,,..'t',..'.i.'?tn....!w''''...'..'..'.i?,..''''''yn.'.ï,''.''.'j'?..''u,-.....n.'j',n''u.'...,.'..'õ','.'.'n,. '",,..'.'hqi,'..,''.i't.fi^,nI,,oY:g''u.g,.j.'nmn.'ni,.......:ow.'IoInnnInmncínggý,uuitn^,nin^gougI.i.1innuIn'l,unC,n'1iwoImi1,'Iuwll6'Iuin,1g'oiI,iIIiInoeiI'Iui'.)8g'eò,gIIui/:.Iu"m,guÐ:IIuI,uninmI'giiIAnI,YIl:l:i.:'Iíl,:g,;nõnn:oI:,g,IInI,oi.W,'Io:,i,:'ul'qn,d1li,u'.nl,o'ij1,u'.!l'rh/',,1I,:,n',,iIl
.. ' ,i: . I í'ilii''Il,IIil1I'íil
I,Iuõnj IIg.n unõ ,,
, ','.. 1

4

7 . ,,','",''''i'ii'x''.P'.'!.'',... m
?.''
11,c,i;LI1;,,

'1 l3f )hM;d Jt3.'.J'<m.,i'. pJ

'n1Is1.-H w nJs1o1myoY t

oTn -in^oI,"_iIçy)Lyq ,n'11);)

r',9n4)i11'j^Ll;"j'ILí),m').!.q1hJlm'i-Rì,).OLìIJMJC?';1,ít1l.LhlI1q,Clj'gi1Wl.n,Vi!''LI1,l.5J,)q'VI\(I)t\1Jm'',jlIi95eí1qO.n,"'L4lUrn)!,1.l"'.,i.',r;,'.!;_','.,'!iq?,'.Mi,'I.!?"lj,
lMI)'líì ',',L'jm 'M' - .
',; ,- I- .,I,l' ,
!,','i'
3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
. ....,.'...,.,..''.,,h..'..,'....'..-'''^.' ,',',d!,'?,,',i,iit,i:,.,I,,., ?, , ,, .i,l'''',
,

III I ? ' ,_..,,..J,.t

''''' '''?',.
,. ,,,.....',''.'''',.','-'i'-n'''^,-''',.,,._',.'.,'"-''.,,'-_'"i;'i,.','''....'..'_.

TgnIUCunI.n0IDyú nn'0j inO l.,iIL '- '"'-".JI.,4II:I:, ,I;::.,.!,ì'Ij:
'' .'';'?''''''''''''--
,

, I'',I:I.!,u: :.,iíìjj;j'I,1I!,,,,;):;1I u.,),,/,í 1,I '
))I,),,IqI'I'nn/'I.IíI'i,II;,.,Ii,!,I,In'I, ._,,.. .. .,....,
'i)I,,:t^ :''I,1iIi,!,,Ií
,,,.,,.,I,',',,,,'l'í,,,,',
:,I?íI'I,:I,);1nI;)I)',iIIil,1'1'MI'1q'1i!^', l \,.' ,! ,,I,,,,lI
., ?' .,',ri)ì,
I n,l,t,,;,Ilp: '
. .

'',!'''l,

0I')i'.jíIón'IClng'TglÐIOn1Il,U'YnI!,u'nìI'ÝgU'I1,Oi,'Yn''U'Igl;In,g0I'1lM'nu'Ig,iIl'I'I0jlìiI',)I'UIliiY-II)'l9,I,iI','S,,'!l,', ' ', !,,,'il,. "'''' '
1LL'ILIl,h4'ì'' ',lI:l.I,')',i'IIíì'lI!!)I I,,i'1Ií''ì1'y','I?.IfU,, ,

1i,íI^.,PíIi\;IUj,'mì,i.'I;ì:I',,'I1íjY,Ip',¬i.-',l,il'.í),I1'i,;1,5,.;I',;.1,'!I\,irí)I,!.1,;.l'ì,mt5nTgtnInúu.omI6uo'1n.wúIsgnoun_mognoú ',.

l2

.6D"og'OIlmU,qriuxn-'g?UiRuW/'nco.-UgnO31u'oDTW.íg,4n-?I^ySu':ot,.mLgn(Y?uíd'lUOo,isq.w'"?nItgiyr,'?u^o.:n,wq'uyo1,n^.tígvuo',pdmI.nf)io'_?l,.!unqtw,y.'?XJ;,"ij'.^-e,tg'.?',".N?_*".3'ntí, ., -' ' ''''' h '
'
',
_
. ,

'' ',.' '.?,',' '.,g4'.j',.'.,'5i',q',.?'i
ììlJ'','i'',,'l ,ì,,''.!,'',,,'ii'Il. ,i'lYl ,íII.,'I( .',''i'ì.',i.,,',
ii
lyì,i','.,r',

.,...''''''' '',U'ly;'uìeI,oU/IoiIí,ui',4',o''o;1oIU,Ja!,;In)l,',o',11:_I,u;I,nlìI..sI.,l,ui;ÁII,l1uII,,y,)i.R11\g:',:,,,;.Ð,1,t:Ji:(It,'ln1yIII:j,IuI.\1,!.),',!
.,.,,,,',,'?'i?,.',,'5x~.,''"'':,'.X'?
Ct.,. , ' IIllí,4;i'í)IlllI,I4qíIliíIM'I,Iîil\,I,!lIiIì,.I,I,Ií,'IiIíI
. '''.i'. . vj'îI,,)!,,.','í,'')I,4, ,II)',jî,IIi,' II,I,ì))Ií,íI/;Ií,,:1:I ,,.I,i,,j'.I),
'fí1Iiil,!'j;)JI;'j,m'íI1Ii!'1,,I,,:c\I)II'jI,tiI.jIi:íI,ìj1:Il ,, ,',I,,,,
;''jc'.Ç'.'.,.,,'.,.gr,4:':)4t,ìh í? ?' '.2i ,,'.,,,r.'',t''r"''''.',.í.,'9''.''.''J,,.,'...''.j.,^.','..'.i..,',','^,'.',,...'..q.'.'',..'..'..'.n''_.,'.''.',i,..'?'.'','''t''','..''..:'.,,.'''m'',_t.'..'.',',..'...",.'?'''.'.
'. , '?;' .uqnn,u,nuuwu n,oun[
..
'
,.,''iÁ;,o,',,'',,,.,,w,I,,,',,,I,U'1,.u,',j.,o,,,,,,n,,.,n,,,\sì,w,,,',o,y,,',',.ju',y,p,Io,.),o,ù,o,,i'u.,,,.,u,.R,uo,,,''i,n!,,,,:,.,

..;';.9...' :,!;I1I,1:.I II,,,,l'Ihii,,i,,.I ,q,lI,,1:I,,:,I,III1I9IIlùi,'\ ,i)I::II'I:

g!ti'',i '. ,,,,lI,,;II)\lI,lIl,
.

J3

gJwit. .3 3t. .U 3 V 3gu',..M..,.,.-.-...t,

.. , ' h , i,,'tm .néIIg-.m Ò0 1sI'u
' '',
, ,,.' 43d 'm

m I -. oy'1n Tnu1n 4n

' mn ?q j qi,1)m,oi\)"ìmîIj.1\q)1\i)

'',,''', n() j), ',n1sj,),f.j(,q

., i)i\1)1I.I\1))i\m\,mi:),:,m))
,.,
1,,ln'i'n45 1Imn,o:i\v'ìmjI

'im)íií1 ,,u,ntn)ji3pu;i
wji5,; w,,.,;;1j,j.,,.,.,,.A.,.,5I,c,.,
.. ,..'''
'''''..'
.,',.:Lf7,5wí'.jiI)wí.,içqjIJ'()íì;q,ji'.3h6A75'^íjI,l'' ''''' . ,..,,',i

t no,m Iuoo,ulù,Imuuug.nuoonuIuu ' .9
uoon,n'nj,uuI új,, olUsoum,ìuIù u
?:ì'''ín
'''''.' i ,nS'U'IUU UIIg:UnSn

' n1 .n[IU'un1ls. soug.n domn H oIs11lHjlù 1,,.ilM',..i',:.'i.,
,;)IIlI1.,'ili,('Iiii',l'Iimi,!,4,),1i',,iy,IIi,I,!thlc,IlìI'V1i1r,íI,i:iI,,t.i',,,:,1I,,1I,nI.i'.',i
i ,,,t;:::,,:'!,,,:,'i,,,,
'/miI)I;i1 m.!I1IÐ,',;. 1
ì.,.1rin, ,,1,r; ,,i,!'iI:
'lC':.IrIlI),,':,:1; LI,,,

4 ,n1.rí,II,,L)II,?,IìI,,i:,u,;,,I,,)IIIIlI;),JiJll'ii;n i'yí.1ìI,/ /î'lLí.,\IIií'

I,IiI,qiIí'j''.1.m.''r,..I'í,Iil'j;íjIII1rrljI,q ,,

:I'9l'J'''I.lir ï'.'í'I , nn9,,w ,,,qn8uq,,,wo,q,,g.,gnuusou1gn
omiw'uwuoon,, ,8iWghúgnlu o ooU.n.o

, j' ' - ,
_.. ,, .. '.
'' ' n'''"''''' '' '
., ' i''' '
j,, , . '. - ' ' ,:'i. - ,-
.
? ' q
''
'
.. q'
t . . t
. ,,

74

h^,'1.?ì-;uIX"I:sitclg_y4îríqL)Yn',.!\ìo;ItliJc-Ð4s_L1u:nr,y'.5q9r!í?ÇI;it"-g):c^4ms,jhn.l'tIycgu/?oí,i;m1Oq)pnUsl.^!'D6rjd:9Ct7Iwugy,hÒ1q)o5i"núe'.USvsm4D^ac!M;íìI$?dlLt,y1rogin-Jù:pwju.U'7V)4_!s(t/WqIm,lLho^iyn1:?j.uI''!'''''':''''''''',''?'-'.!'''','''''c','!''',,L','''
I l ,u,u,uu,,,4g,,;uo.'w,,,,;o,,$ ,,ugoo;,u
i,., :,,,,;,i,,,,ìn Ú.Oi1nUlu1U,slUO8 n1Où1U1ylUlln,UOOnlU1w
,' ''1ìii' 'ì'l' uu1n1, g1ugnIgyoonl,o.IDuojuguoud

I1WDqn D4nonsou

I,,,,,,,,,I,,..,,,

J t 'jr. 3
)^tr1
J
y.

I .t ,...,,, .
j ou 1oo ntweTnI I"un1Ims1 ?'''-'.p ' '
' ' ' ''i
nt,5,i.l,!'''iI.IL'J,l,.h;n1'i!J.'n;'k',,1'I.)m,1''Jln1C.''li'l'))I11'.')li'l9.lI;)il5l,k1'tC1i)mIU,'d'Ch,j.l)il),)c,','1,iI!1)I''I.iM'I'yí1,q'm'j0l.l'L'm1'VlI''IlI5d"U'PlI)Ç'i)1k)'d'.'lCtl',)hU\',qJ1ln,I,'1m'h'lj,'',,ll
. , M' i,i,9'',?',''.i,.''.
.,..,..,.,.,.,.,,,,.,

r1.''j,5ImmMh'''!;cî'iIIL,c..1.;);qîij3;of,,,''1r,j;,)g.Iq)q11.i'îLq ucI,mj.,) tn,weno1ng,nuni,ow ,u
n g.,6ntnuuwuw,uooju

tj J n1iweTnW 1ùI^umiIs. n lU ,I o.n,njoutueUûDln

IJi ,: /'.i.ì:L'..ilii,,Ð:IInII,ií',inIj,I,,I,c',Li1,',lII :',JI ljj1sgi1n1iweEnjnioÔun[

m,jll,!Ij,.!ij,I,Il:\i,,,ím1i.,),nI1i;lii::Il1,4/i,1,\

î1.\j,y,!1íì;lj ;;,I1,n,,,'I/I,.í'I,,'i1,;I4,,III,yqI,,í'I,c:;;, ouns;m'oíU . .197$ j'II)I;II4,mil?i1I,1Im
;y,',i,I,,, yI,iI)1 IIII,,4,'j;I,: mI,ÇCI1,i:,y1;,1,yj''ì,m,I,yiYi'l4'yIi''.ìII,I,',iiì),L,))I('.'I4j'.,I\,,1I,lI!iì''iìÐ,I4!,y,iíj^j4i,I,,,,4

t lliIIir\,I4^iyIíc,,liinIIIiI,:1.I,;,,I:j
j n oWM1UI uI u Mì4;1i':nIII4LI))In,,,1',;)
miIs.IIs.weEn mi..ìí1'1ly \r1,1;,'i
1',.i'.4;_I)/iIili,tYIi1II/1;,iII,,;;;I;,'I/;LI;:,;,níl),, , ,.,,g,o,.,u,,,wg,, o.,,u,.,,,oo_u,s.,sou
,,,,,,...,,,,,..,,,,,y,,,,,,,),,,,,,,,,i,,,.,,, ,,.,,\,.,.,,,j!,,,,,,,y,,,,n t 'ni,n unioo,$,,w$,.,souoõn
m,wenu,n

!,,'I,'.', ;It;)ii:IlI,/ I,I:: IÐj1I,II,y1 ,í\ '^

I,,Ii,I,I,.,;,c,'II:,',,'ilI,;,i,i'.:',!,.,'i,;,1,,.,ì.mIM';4',lnI!,,,,I,,;iIgì,,;I,.j.I..J'

i

'' '' '' ' '' '' . . - '' ' ' '" - t
' ' ''' ' '..' J
J

'

/tmh-'' ,^g,j,-t,T'...''.,'.',.','t.','rIij'lt?','..i:'0'r,x:.','.Ç.:.;'?'.,'",.;:,',,

ji . .....',^''' '' '',^
n1,w8Qg,yùun,ounõyoo,s, ,. ''..,.
. .
,i,,. , gí^jo gù''ni'''', .1..,i1In,,,',,I,.,,',, ,.,hj,g;,d,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,.'g,.,,_-!,,.

,I,I,i'í,,,,,j1I1,1,;,nL,q,,,,,,!,,,,;,,,,,,,4;,,,,,,1,m,,,,,.,,,,,,,,r.,,
Il9,iiji)',;, I,I,,1ii::,r':l
t^''? .í g,,i,;Dt,1,? '?'..'''''','.o',..
- uu'Ym nngunj
. ,.,

J n1w

....,f',,'' '.,'..?TY,,,g.4u',.',,..',Af,ttnmu2g',,w,n,j,,,l,gng,,,,g,',g?''u',','U'."'u,',1^n,,'?'nu,u'1,ú1,dg,.,._7,q,uyu'.'.i'.'., .
't
''''''

',

. ,,..,

,..,

?x

'.','..''.,..',.,.,..'''..i.''':.''C't,','i;..x'',.'..,,,-.',,.';.','..'..,'.',,'..'''' '' nuo.nm n uwnnuum w$IIgnoùIDuh jun
ùeuu nomAuoIIlujgn on ' nou tù
'UnO'O'nn'1UDOOn1n8iln'OUOUW'OAOU1 _

no nn unn1w$0.ono n jnInuntonluo
n1W$ùoo o AUõnA tu8outnn ootDný

pJ .. .
''
' ,,u,,,,w.$,.su,,,o,,,,y ,'' , ,J
''
jUUlDonWg',U llù,Uúnùnnmu ,
til'iUiI,Il,',,!l'Y'i'IPU'oFIl'U''IiI,4,Ui'UY'''l'uI''''l,M9,',yYmCio'l','I;)lIt,'ttIlm,,)1,v/'j9cD4!1c:"V''',..,.._' ''''' ,.
.
iijì'I,IIìí),IP)')'I f'tl9i Iq'tY'!I1 ttm!,1' q VIU9'Ur')i1.IMU9tg,
Inií1) íIl'niü';w q9ù1,I,n,j4Mq,:,ii'I,, I,I,;:j.j
... ,,

?/ '?

;4I'i,:h'.IiY,1mj!U.;ul,n,lF'hI.D1jJ,!I'l-p,)jJ15I,'l;j(,)I!4lmjn1íI),.c'I,ij1m'M1'j1rMj',1í)"jp.,?'.,'.',.',.Jr'Cíi-,;',."''.'mf.',..t.
'. '- '
..
^ . ..t , . '

' ''''. , ' ' t i,
.n._,_ ^
. ..'. ' .y , S,. . ,..
, . ... 't
' "', m j,.,.',..;í.'.r,,'',.'' .,.n,.',....,.t .
,
.. ,
,

J7

ijJrt,.3y.r3J J

yg

t
/ ntwnmuD"untIst:D.1HNy'j '"'''''
1i)n',ung,snIj.ui'u5ug.s-un:u!s)tnu5n'ímO't'unLñ:tlI;,l,m1Ii;LiSLi!)ítmn4.:,'o1'ocie'?;Ui1)M''oomHú!Un '... ...,,.. ,.

,,..
' i'

írI)'5n.q11!,'/,'j);)!))'^l',IlLOi,')O)ij.'qn'OJ'M'!q)I1 m t,) JI')1q,'' ,,,M, '^
,. ,, ,
''.. ''.,
.:

'
.,

t tI '''''' ''
f'''.m :i..'.,' ','.'.'''..', . '
j .F ìn',,'1c',lwjl',nt'':mI'IJgui,IDII4Ig.n','lI,III,.1[ilI,C!íIulnlg.'u . .
nN nY' ' , '' .
., ..,,,
...,-'
,,),!,m',,ií I,jI1.,)1I,''.l(lIlIi 1,IIl;,III)I) 1j,jlJIJ.I ,

I,!'I,;,';.1,I.Ii,!1t'qî i)Ii;''plu'ìi'O(,,,,)I'IIÇp')I'II f3 h o,nIInonr_u'uun1wnm uD

i)'I. l)ll,),:J1Im,.,,(,,,.II,Ii''itIiI._!)í),IîIl,,l1.,/;!,,, w1qnu.uI IIo1y, 300- j.'.')l,,!;cm.l/Ií1l
I'i,í,lij,(II,,i'II I()(')i,'I''rIi'í,)l I,''IlI';l)ÇIII?,''ì,11I'l'I\íliI

'iIt'III)'I,l,)I' I9I')''', ,l',,II'lIl,íIl'.ì''l.'lI''I'í''.l1IWl,j!,,lI'l
,,:j,:. 1j.,I1,I,wí!j)jll;'uI,L.I Ij1)I!,,!.II'ì:1

nSillggUl'siUUn,,Wn,'gU'n nw,yo;,A,ygn n,ounõloouoo
un ,uu siumifUuI,úouIInu uun,,w ,g,n noy,.,'nwgon,-ng,,ug,,,u,,ouo,ou,gno
,nO'soUniOn,,
,,l enl,ut,
,õoo;lù u,,úoumu n,lW úo; nLnyU.n.
o.n,Ino,_ ,gg,sHj1o;õngol
''''' . ?,..?,,.'..-'''.. _ . ' '' x "-.y . , ,, hoùoonLn,guo
,
'' ' '.Y','?'?'m';'íti''iii'''i'K'',,,'i,,',',': ' ''' 't ' '.í'''. ',' , 'i
' '
... ''.,'..,' r ' .
" :' ,.'"::,,,.,!,,,,.,,,,,.,.,,, ,, '
. .. ..,._. ..
......,.,,.,

l8

LdSUA"tnIuDoysi1J.j,l'?h\mfìgÐIouU.tnyij',;lùoìqurIm?pji',.4-0l!ysJoI_1u'n,.i!ítg1jIù'[,o-hu"._'?lm-,.^;íS"_I'Y,t.?i^'_,h.iU?n^'.,t_?-'.,tj^"'.i,\Jt;:.'
,;,,,',,',.,,,,,,',,,,,.'q'..4i,,.I,;,iY,,,',,,'.l,',1''.,,',,,,,,,'',,,,',,,^,,',,,,' '' , , ' t ,
.m'IC'i,'''l/í'I5',' L!,'I,1'Itj'I.J'''.','II'I,'IiÇl,Y)''II,j,'IllÐij11)j'I,'l , t
, ',i.

,,I,,,,.,.,q,,,.,,.,,,,.,,,41,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.p ,,.,, 1 1Io.! 1u '^ ',''

Ai ntImíIuntIg1. ú ''.,,,,,,,.,,.,h,...,
,
'' guDIg.nj juuoj.gllouyCo1lyj9onumuuBo.uugy. 'niW .n nm
,,
l1S,nu.uSoum
? ó. ,nun.',,n1,4wo1u goy
Iools ..

ounsongjoU'oooon ' ,.,
..

,.i1,.í:,.',!I.n1iI,j.,Ç'!í",iI,íti,.I,:'.,)n,.,,),.,' t'''.'^.^'it,l?'.^t ,,'i.í'l Ili1,')j'Ií',I,I',II,JI,It'I5ItlÇI,I,;jI!,)
. . i$..h c_'. '',ì.

,, ,I,"IIl.,,,1I ,Im1.Im I, y,Im,r,i5.l1p , 'i-,jr n - 1ooy niwnm uD

,. Xm.....'..''.''.i.;l.'..'t'''',,'.'''i..,.i','í,,.,,,., ny,;jy ',oyùj,u.;,,,,.:J.,I,,I,l1.
l'l4l''.ue,,i ,,I,1,Ií,'1'm,.c.,,u,4.,I''Iln,,5)
'' , ., . , i',I.'\Ii.'Il'!'íIJ''i,''ii'qí''q,l'.I'ji,I;I,IIlI')n'I,i,t''liq_jI!,'',!;It',,;1';itj','1jI;,,II;pu'1..I),
.,,.,, ' ''

y_.'''ì'.',' ,,,.,...

,,. '
.., . ....

J9

3 ?y 3J aJy 'i'?t'"'._,.,,?. ''''

,,i.,

?'

,,. _c_,
?'
'j^I'ni Is IJg.ni Iu oyu
''' ' ' "'

,

,,, '' I"un uùi nIuInymU
'.,'. ,
' . ni wnmgUDllg.nt ltZ 'YU'l'b4'rIg
'.'
m))'j,)q,iîj')qr)N l;q)d)i)'L1Il,lmii
' '''. IgNL;5n(j)g.))) g,jij^0A'L)ì'L
.. mí'o,i,,!g.ji.'jí'm1w l' )i jIq)'1.
,,'. ''' ' g glb,q,m ).) r);gq!.uLg.jn,Ij1'LwMim))g
' . . .,,.
2'-"'''?'''i-^i...,'.."... .

?'
, uu:)),g'Ij'bigIog,i):O;M)OIi,1't',l''I,')('gk1.CFI1gm,.),l'tiCt1j1Jù''

í''' tl oyjo.lsn_ nuum,,sìg Li^)', ')t))r,.!!,m)O"1rll O 1iV''lm)r^l
j,mUou,uuInùoyo,,úo,uon,UU
,
o'lu,nSUln''U
;.t'i..'',,''

J ,.. t

ì 'i'n1yIS Iju nn '

SoUn 0o1nnt 'if1,,j1'kMJ,,''IJl''IIì'), . .. ,, ,-- .
''

.,
,Ii1.j,I1.)',l!m_i1.kl'Iií;,tj!q'mI:,;I()v;.'i,IÇí!;l,(cji).'Iù,lm;JiI',1lk\Imn,;'.îi1K,l'íU:iI1'.n,.''.,,lì^.'t,e'.'" .n1y'J'
t yIs gún 0 unS

',''m',4...'',' -'.''q '
' 't '
?'.,'''. W''''-'' '
,
, .'
??-,' , .'''...,,
I'Uu 1u uu1n :t)l;'igìIqct,

,;Ií,:ì'i./,I1:L_)'Ài,91t'.g,rI)y'1,:(ci.I'1,;lq4.I,(np)j'ì,i1I.';l,Iqyi'YMUí.,Itl)im,:'.I4Jql9\1I.'_?.m/,Y'.,t^i'.,-'.,_'?í.,Lt'i,nu,.uI,snoujm,6oym'.,úDu',s.d,'u,'-',.''i
'''t"ì'' ' ,Ig,nguu úns,unu j

2O

.

,'.,g'.,'?4.'íg.'í,9..'.t,!.'"'0'm'.,'J.),,O'.-'9'.',^',.'.'.,'4'..,'i.,'-'','.it'-' /'ri'-'"_-./'..I,/?,/,G.,,')'.

J''. P 't 3
n '? n1iIUUOyUl jw,q IIgiu4
' uioìoniiIuUoyuDo io0,n
IU,,i l,l:.¬J ll l1),)q)un,?,,i.,y,l,,;q:,!;'2 nioo,nnýuinniin,iwgTn ,n)),,,,;,.,,,

.i,1:iIi,!)Il,IlII,,u11,1m'1um,9l,1ggq ì:1I;y.Iy 1qI j'1hI,'I',;t,;;,I1m)l,));,ijm,:,I(1.I)j.I., iI,,,
''IlII'I''WI',IV'ii,)l9l'Ii.II'll'I1J,'4,mlkkíl''lI,I,,'III;I''',''Y'ikIM'Ií;'i9-m!I 'C':,',l'_'.i'i'iII:,l1) I,ImI'^ii'.;'I'IiL,IqMI1,yi):,m),,;:.,:
li,ILL1_Il'/i':.!i:ii!,,i'í1..!:Ii!I !,,,mi,i,in1)j,í19''lr;yIj,;,1I'j;:),)I;1 ,
:'(II,i',1,ii1,II:i'íti:I1IIi ,),I,', 'IM.m: ILtL741^!'1q ,\1,,,í,I,çn)íj;iim i,',1;j,,,)j,q,ìI;'.,,1,^,1

q.,;'Ii I1',:,I,jUg,I,)9ìjm,T'jI,I,),i,,,,IIlII.,,Il

l/1y,'!ìí, ' 1i'vI),(LL'íJ UDDn nn1,11 njl,O'U'1OiÚ

m,In .ónno6ùnoonlU n .,
, ''tmi,uUeúúIuu31gn1gdoriù n,,,uu'ou,,.n,,,,,,.,,8.weTn. '!
,.., ,
m imonionv,'Uu , liI'íì,)1)::i11Ii.8I,1,iíÐiì;
Il,Il,ín'lJ'^iï'lIlíilII,lInI1í'Jí'iJf!,:I1,:I11Ii'JIi'I,JIlnIl,:,i:11'i','I'49Il''j1,I''l!,IiIr,IlI,,,li9IIiiV'q?1'tl'1l2.'l1'IiI.IIì,iitlI'I'!l'I'í,t.m'lGli''' .r'-''h.,.,,.,.,,,',.,'.,,.m

I,.I,1.iiIii,jIlIli''ic,1'1I'I,)))))nI',:L''I,,:,Iî,1 , ' ''.,.'í'' ''..'' :.',"'',y,'' t\ .''''c'

,! \ \

,',:!.,,:,::.t,'i,,,,.,,

l'rI'l,'YìI'Iîì:'f'iI;, ',''

m,IuUo.ujw ,I uÀou8ou 1ntU
,uID,mum,M núùou,g .n,ie,g ún,,;unín'n,,
Iw o,In,ùu,Ig. oni,,o,I,u .n,,,g,.n Rnjyu,nRH qn
oom ,Inj

'

h,. ,

.'

\ .n,,g,.1;n.u1unq'n,ey,.HuOung'olC
Un OtnnY.
. . . p'
q.,uuuyn,,ug go.,
, . ,, .
t L4 D' rl'1jrlLlC' ll

mn w.L1hqL c ç(qfcfp

nQ0q

' '. :: I:\,II,'lI III'I,iIlIiLII I,Ii,,IIiIIIi,iII I'I,:i, Ii,,lJq'II,,'I's' 'II,'I,,II, I,,'í,''' 7

,,,.,.,,,,,,,,,..,,,,,,,,,

d 3 i,JJ ,U? rI9n 9C t'r'33' ? V a33j J3^J? n

''
''i ' o1oúntH1on oIn1oy''n ous.uu .-s -.I
u , '
gjunn o v1)-j)'ìp)qnd;)Im))o v'jm W1oc r)1'I '.,,.,
)i m' . '''' , .
, .. .,
cr) , ''.

ì'j;n',úLM'i9)!j'u
.
m'l!)lqb'li'Io'l;m,)')r,,i;If)mi')Vnn,,lbm)0'Lj''.J1'iV,)f;I)g?. I;)31. . ~''''',,.,. ''',.....ii
'
.

:y)or))g'mjj LLcì!í) ijI;)i);)1I5Io'm'l,Mgl. . . ,..,.= .'?"''''.'.,'..,.,,.,,.
'' '.
m')')'W'lolI'lo l'JÔ'',l1lll'9' 3.l'l'ml') ... ', ....,,C.',''''''.'i' ...,.,.,.....,,,..... '
.. .'..
))o; p)!, cd;;r.I;; )9)

m'I,IL1l!IJI. Lb)!11.M)) 'IO .'' ,''''
,
Ù'í)Lí9¬'I" nî')l111 '
,?:..,,.
v!,n t7 '' '

.
.

?

'' '

t d un'I'UuoooIIouoom mo

douoquM'uIA.M0 .ùouIIg nný

IgI.Iúynoonoun uI"Uumo 1

l ', :3 MOyOOn1 100.tOOn01n

'Y'' n1 oùno.nynIs'ynj'1 ..

ùou IIy"onUsn ws-.ùus.nouu nooùnÝI8Uo l;y'.1;Iui1imII,M,u,,IyI,,
ù.,,y,,,)'.,Iu\g,),.Iojo;o,II,;I.,,.l,fII.,i"0IIoI'wI'1.,g..IuImg,u,,11 I,Ij.!',;.Il r,q,j,IIì4'I,;II''II,;ItlmjjI)I/,I,,i4Diim"I)1;i4II,I1II)jjJ,;,),,!4'I'iI;,),iiI9Itií'I,m'LM'.1;'I,;;)
)1,iI '

.

i,'Il,,.,,,,hn,cIi'j',n,n,'.I;:,I1)'1II\t I; ;,,I ,!,;I,!II ,,,i,'í,,I(I1/'I,iI'.));i;IiI(m'Ihì!'I1;I'llíI'lìII'lI
;i:,I,I1u )hi,i:,II,qï.1I'i,c,;I,,j.;,íjci'iI ,IlnI4,mu;II;,y,,i!Iq;y'jIi1I'

22

i'.'-.. w t ', r cj ;, ' '-'''' '' ..-- .,,

./i"','..?.,','-b,'.?^'.t3j,,?,4.,??.'..m?.'Y'.\\t,,'.,'iq?,',g'.?,y.',W?'i.?-'-.$p'.U,.t^'i:ì'Kg.'?.'4mxt.,'.i'i,!3_':'k,

'''i'i'' '' '''' 'i''ì '
" ''''^'".'','.''
. UOY OUssn1
?'i"-''' '"'''.,..,.., ,
?x.....''''.'''''''''''.'''..''','...','.'.,''....x'..'..'',.'','',.''.'..'.,.'.,',i''''.'.,'.'.;''','í..t'''"X'.''.'',' ùou u ljg,u,snsiumimuI"u
' n,iIAs,.lù ,,J;l,,1^i.,.Ili'I1l Iln
'' _

.','.'i'''''''.'q,'''.''y.'''''' ., 'I',.,,,. I,;,,,,,h,,,,',,m,,',,I',s',,,,,,,C,,,,,,',,4

. I'l'Jíi'l'I'''ìII,Il,ílil'I',IviiIm''.,I!I9'4'ì.'l'íl'i'li'l'IíI
,il'iîì,lIYI''I'II,I'I,^í'iíi,l!.,,.0 ,')'l'IIi!Ik)'fI);II,Iíìî,í')'IiI'')!

' - ., ,iiI.,I,Ð11,',iI,,,I1'i;, I4'II1l,II,liîíI,:,,,,-II,m ,c4) .''_,,
D' ' i'''IiqI,,I,i1?)1r,u!I,n ,;eI,;,

.

t n,Ig,.ùoulnun,oI"UugU,oll,u ,
lUsoun,oo,nn ,oIl,u I[gni

tlnUn,,l .CotloS.hon,Òo,g

,,.9,,d,,,'...,ì,,,_,"..,,,,,,',I,,,u,,.,,,,,,,,,,,.,4g,,,mnu,,;,m.,,I,,,nw,k,nn,k,nmg,,n,u',Dkn,,,,m,,kyk,,n,,;,,i,,w,,,,w;,ít,.,,o,1,,n
I',,/'gí'I1.I)mIi':1pII,mI:Ik'iyIIiíi.iI4i '';)IIMI.lI,ì' )

,l''Y,,'Iìl!Il,!kr.lIIYlIUyI,tIYIl\,lllì,ì,,,4,,4 Ii''IíI ì,,IIIì1I(9' l
II;l4,,iI'IíIt'i1'''I,','f'ì1'I')')1I'I,1lI)'i\I'1'I'rq1I;I';.'IlmI,ql;,9,:III

1,,,rI),1i'ìi1,íjiIkjI1,lj'I),,IìjI,I,'3),1II,íj!,I4'I,I.,i',j,,vjIy:íi')

fi1ll1U IIe.'o.lnnWun,nnudwl,m I,Liuou
l,.l.H.,nO,YOnOnnútóHnlw'OHUI0ni,1o0.nlni
,o,g,,H,,,,,,,tu,,,,,u,,-
a.IInun,I81-.ùoyougIiru1n

^nnM,f1M(,i,lo,,1r..LId,p..(,Ic,(mcç,wî e

c,Mn,, C ,rJ1,?.L, çouç u n f

ß Dl

23

3 g

JJ M V Y

J,

ntnnýInnotnn6uuu oo ií,l)i'ììn''i'il'i''''í''l'iirì/i':yl"ì'i/ì|'
'ì,,'l,l',,ll'l'!, '!t, l'.II lI'l,'lIl!'.'Il,!ì,!I,!iii'i
m'u -.oooIIg.mj1uo m DIs- n, Iu ' ' '" '
ïíijMj.iMj:qmj'jji\atjLmJ1j:,i!.IL.16ijLmiIminj.1 ' .

;gj'ot1Im'ovtiIg1.m'pj^1im'L\'l.g.i?iil,i'l1J,niL.\g.l ' ?''.....,,.,. ,.'.'..'''''' ''i. .
'..,,-.,....,,.'.''''.,...
L^,1.4j1j.lClm'mm1mm'mmíí^j,.^)L)l,1.5')(,1).'iõg.lM,iiou,'m!9o()1,;O)í!,1q.ùiq)1mg1.Io(I),Ln;,im.I ,' ' .

l')l'0L'6U', 'l''J.lMíJl'íj j"'l"4mjMj't''III)')otM)'lmn"q'i'I) ' "''' í'".

'

.
,I).L,9;ll'1'1lrl5'm1o,ol,I,.ml,1,11lm1 lIdm'O1,ngj '
,,

: !?!::! :::l ! ! ::I:!::
::/ ::!!I'',,:II.í,':'',,',,Iì,'ì,.''),'',J,I:í.I!,!f,.,'I,í,,,'''i.
r'. . y,..,,.,.t.I,,, , . ,. ' ".. _ ,

?

Iq r t

n'i"'',.'' ' ''
_,,...'3t'''I'iYlJI,iJ',.ì'.I,'.,,q,ì,'Y,i,J!,',,l,,,J.íín,ti,i'!,,i,,,t9,th,I,ì,,p,..J,',,,,,',,,,',',,.?I,!l,'ll'.l,,,,'I,ìì.'.\'I'tilIJn'
'
,.

' n nn lS-UMUjinlj0lS-U ì O ií, . . .

wmoou ,ì'..iI!,IllL,),'iI icc,),miIll,miiIvIiwlilílili ''

)9,íI))I1I1,Ilj''r,41IìI,I1,L,m.II;I)5u,,lii ,,/, '' ,, .
;,,,.1:^.v:,;r,',).ll'gi,'.1,,,iIq,i,r.r;)nI;):r)4ic,1i,,L;4,,i,'):9I?,,íi,i,II.141,54:ir1,1_l'1:in,.:;L!
,,(i,','''l:,,',,i,'^',''',,Y,,,i'i.,,!,'iy.il,',',.,i!,;',,,J',í!'íI'?ì,í,,ll'yI,)'l;ÐD',i,l,!,l'.I'í',',,'',ï'
PIJ'i1'ì:'II,jÇ,,í,q1,4'J!'II'!,I'''II'y)!L'i'íICy)JC))'I'jmILI
,,,,,,,,,.,,,,.,.,,,,.,,,.,,,.y,.,,,,,,,,,,,,,,,,,I,,

24m.d y3'' , U gU Y_ gß 73
J dV

'.

''' ninno.-IuniIjo1ùiunisgsiowooi

1ouHun l,ol,';,nfi,,l)nIILm','M,o,1n1,,n,o/6M,,',i,,O,,t',l,',J,,;,m,','í,?no!,',q,L';,,,.In1no ,,,,!,g!,,,,,

' mL5,''.CJ.,,

'''''''' m .
I
\\\ t.
\\... '
,,.
,

I/

t tJ m'?''
t t
t ^' '
??
t ',^''''.'...,,
? t
J?I
ItlOlOujj1ns.n.n1MnynÝ y ?q
o.u 1 u1nI'Uun
n IIno jo ong1yI'Uu
n nÝlru_'IIno noln ni1

I ItII J

n1 núIIn0on1ti1mo ' ' n1nýInon1yI"un1Is.-y1
O'n1Y j'OYy1YYU1nÝ'UlìUSOYImo1n ,ni'..',,,iì,',IjIjïíI.j;),4l:;¬m)Ih1I)If'iI'i,I'I,I1híIí'ìI,ryn)),i^'II,j1,i)':j!';';,?,.í),!I;,4,;,4iì4?'i!l'IlI,,L,!,I,rII
YU n n ni,,'IIj), ;;,)uIIc,Ipí)yI;I)jij' ;';i)i;),jL,,,,,3i:í)l,.,4),)LI",ij.,ì),'i:iI,(';,'7::I1I,pI:ilpIíj,I,I',:'i:iIl1,iJí,I,.;,,i

,?I,)mi,,4 r l,'I,;,),,'I'.II,i,iY;l,.I4 ,,í'.îImí,;

/)I4n.)'m_c' , ;I,ÐIIiI,i'I1,;;:4 ,.'.1,l::,'lLj:,I,,i
u)'ì,4.;:lI!\..Inj.,;ij',lIppI),Iq,IyI:IntI!.;:ù;';i,jL.1I,.I',lI'.,;IÐ).í'iI,;'j'I,',,,),l,,IIjI,Mí¬)
jq,,i,41I1I.cI;4'íI,1I/,1')q1,',,ç ì,j)l.,:,_I,.. I,iII,1..,
II;,:cí!,;;?1'1,II

:m'3!?,in._dy,îi.!*,?j't3'Mr?^m.i^d_,!/r3(í.C-,Jm'/&?.-,(W'n."M_1,;\/)IqJW:4li.jsí'r!mI,-u;y?)l^ìqnic'jL:1,I\.l;n_mij'!,í1Lru/)y.QI;_"J'i!c,1s-líynI).u:jh'mo,!qJiMyrI1îL'.lm,no:P;3)/?Iì1buù!.,ity
, mom88.I-ungIosu miuLnn n
' oougoùiyn,sfuumiu n6njouLnn
,

8oEnonmyIu A.um

,I m
/

w 1I0.! -"''".',
r nn18t1n$n8tUi1ÚJ ' i',.
/
o,1wnyno,uwn811-.,1w,nn,gDtJ,uun,,1gnuunu'8o i
'

n un'u-u .QnQnJ1y,y1u ,,,. d

,,,u,_,y,,M.u_u

.,C .',.'"9,.'''',',..,''?..''.,,,.'.'_'
'_e."',.-,.",."'.fi,!''.',mi'?',o'.,q ' ?, ' '' '' ,

_ ,,,.,,;.

tIonioo,nn ,Àoo. '''ìì''''!ìí''!'" i ''3

J'Uo1tJU'U0iY YuU1nl'l'U '
lOOI.m IIgn' nm D
,oo,n,,,nnu,uo tu ,o.uu j -'mon1ss-.,ny,03lui1n1i

n o1nru_' g.n 1oou oùiyn1snmy,'u

,U 1 '':'IlI'íl'',I')I,'I))t,,.,,.Iì\,ìì'I,';'ijt,1í,i:í,Ilííí'qIì
.IlI:,,,li,:ì;í,Ih'1',;,.')I),.J,'11'i,i,i,i,.:,,í'!)I.,I,i,;;g;))ì.,;,,,IM,)"i,Ií,,j,iu1IiIl1Ii',j?Ií,.'líj'''''í,,,l;,1i,9,,iI
'.,Ç,ií"I!,;1n,IIí',)l!,,i,,..)l,í,I)ìi,''iJ'i.'iIi'',I1t,l,I1jíI,)M)lhn4i,1,:1,I,i,í,j1'YC,.')ìP',!I'l!tl.,l.!l

?Mi _3_3V3 -'
J-'''v"
~ ' "._ '_3J3

'' '
'
t n i' u oy wn yutnR '
in v

dontiig'njnto tolon í.^lN L)1) 9'l C'nîí1I4L Ull '
-

pn ,11,i.l)nLL5)q'n I, 3.J)5)g j'1II,ûim)Id)u ,
',- '
g m'I)))1î'nq1Imìi1I1. Iu 4,
.)M ilky ,. ,, ..,.
W oy id 'Vt'I1U'k'11k1I L'1'''o 1rl1!'l '' '''''. ' ''''
' --..
.''''_'-"''''',.',^, '".- '_.-_,.;.. ..'- '' .. .,,
3 o '1) ,'.'íLg,L"1!.,1,n1ILL:4 L'' . .
' ,','- . ,..
1^p1lli.j)joi,'')r1.1lj^ .I;.I '
, ,,
ì ..,-.'-'...''j'L),i11i. 13.ln;L5DI. ' ,,..

,.'c1l 1 ) ,
"'''n.'.'?'?''.'_'.^. ,.. ' ,,,.,,.,.....,.., ,'-L^,,',-?' ?
,
,, ,.
.
m
.

tIjouooonMu '
uon n ll'gnjIlDO
,,,

Is0.jgUioIIuuú
noonno oulU '.,,
'' ,,
moiuuouuooIIuuIn ., .. ,.
ojo ,, .. .,,, ,,
'

,,

5 j'oIIyuIn3 m1uonInjjgUi1o

lU'OUm0HU I,i';îyiiií)I,W'I)7I',,'llI,Ií1IYI,,"Ill
yiI.L'ìyI\lI,I,4m'Ij?,II,l,l!l4I,!,Ii,Ilí,i,I,..IlIIIl)IlI,'I,'I ^I
,n,,,,4,;)p,i,n,l,q;. ,,1,,,,:),;,IInqh;1,.I,q;))I,I;,:,,:; ùtonjo1joIwongioo1u!.HùjH oao
''''.L'.--.''-:'"'.:''''
,I,'r ; I:Lli')IDI,I,tIIi':i:,,.Ily, ')l gooùju ù nwonnýDo;ú ^''.''
!,,,.,,,.,,,,,ç,,,.,:,,,;,!,,,,.',!,,,,,,,,,,,,,,,,,.,;,,,,,',,,',,,,,,.:,!,,,,,,,q,, yu1nIõnunouIajuooWINuIgy '......,..
1,...j;;,l.,' ,I,I,IIj1II),
' ,,. '

'',o,'.-ti'.J'h'tn.,.:','^.'

8

g.'.,.j?ptx,? ',,'''',,' p",p., .'çm,,thI..,'.',,/.'.':,,,'','',,':'..'..,',''í'',,.'?......,...!.iiqi,'.^.i,?L,'".;4í.f'.','a'iÓt.q'h?h'!,.'a''d'i''i,L.i',!,,,x,t????.'P,?,i?'pg?'.u,9'':'_''-,Çm..?'",'?'i.,'.'i'./.' i.h.?,\?'3.-)'ì.'j.Ur$},t.,.,ì\',Ð,'m',^?'rr,','!''tg!'.,'i'j,'í,Ç ",',.'

, , , . , .,. ' i.., f'
'' .,,
iiún1II3njnnijwujunjII3nj
?..,..;'.'.'.',,,,. . _. -
Uj't'tIn1i'inIíliO'Iln'J'1,I'0'Il'Ilo'l'l'nl'í'4l.'íllql''í''I,,IWlIhL,'.,I!,\,iIY',,Ií'IÚ9'q,,lI,I:í'4lC!,'íIr'I
í,íI.I,jí',I;,I,',ijiD,iífII;j,!,;,1I;'ji,,,i'_),rI;i',.I1 I.n'.r_ .
iIi,,,9IIIII,I,ii',1Ií1

r

tlun8.o.nmI6InjjmI6Ud nujyg,ynuumon,II6n
IIuu$ IIuumomuu nt I,g.w,nlsgUngou nI6n

/!too,Ou-Itm",nnoUgguw'gm.o,mouyim-m,ng,Ig'onD,jomu'. 'u'jnT,umu.lj,1útn,l;1sn,lsí.nu)1n,^;s.-\I,n,I)oI,n)jl'ID65nIj!,
,;,,,!,,,,,.,1,,!,,,,,\,,,,,,,,,i,;,,,.,,,,,;,;1,,?.,,î,d,,,.I
ìIi,jc,lpI'' ,LL;tíD.,9,,,,_;,'9,_;jgI.',I',Ç',
0njIUy,, o njII6nIIuumomu
1,,,j,i',h^ii,,,)'I,Iyíj,),,i',.,4)1),,,,p,1,,I'',I,,),,,I.
IIuuWjeU oIILiuou IIuuj
lIg:llUUùOmUjjU ';h1,.,,.,,,,1,.ip,.,u,,1,1,(,,.,!,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,..,,.,,,,,,,,.,,,,,,p,.,,

9

i

q, gn;Wmìh uh ,3'4

"' ! Ionnw o jIsj Is'yn ''' m ''',,nnw,,-unuy-un,,n,ss.,u-n

'' ìo tiI'syni, nIIuoiìgI;,,,,q,q,I,,9m,,:

rmn9'u.liogn)l''1'i'1I.J:í9,9',l,PIoI ph,'m,)1íIn,i;;LU',jmi'oj,Iu'1!.i1gnc1'w)UA.q',iíj'D1ooMF,g'.1t,Il.1,!iIi'fIig'oIlC^ji^'j'to)y1,,''I!1'|)1,Innc,:,I,1 Y''l,l'l!'lII'l,liIl''lil,.'l'i'I'ì'IIItt. (.)().(.t'flI1J'I'.Il')I,I;''I',i

l1l :,1p 'omng ) h',j.;j'1gmq 1,g ,::I)IIlI:mi,.'lI;,! ilní)gi:I,1,),''lm)I,,:,,1,.
,,'l,;''I,!:,',Y,!,l,\,gl,,.í,?4,..,,,'.,'I,m,,,,.iwIII!,,''rl'..,I,.,Y,I1,1,I,I'1,Y,r,I,,',II,ì1'l,'r',,,h'.1,,.,I'l',iII,Ií,u,,!,,m?l',,,,',,,._r.,IU',ì,,,í.,I,l,i11',,,m,'!,,'',C.,,'t,,',',,'.l,l0','.,,,l.lJ\ill,,,i,I,I
''gJí?)''l1.)t)')tW-if)q^M9'U
,:,'i1r)i)I;í,':j1,,Ij,/qiI,jIvi)Lì.I,j,Oq:,,tl.'.!.íI îi.,I,î'ir)1,,igwI,I,,, t

n,on.,I,-u,',ogn..nn,a',o,gnn.n,_on',_g.ouInA.o'Anou,utouenl nnn n,o

ln.nd,U oInnI'uIonnwno oInÒnwuùuo
IIuWjtAsè mluIennwo,g'uue,m on
ù,enIIuo

?

3O

/q,i'i;'i"',,?i,,iy,i.x;'-r,-F,i?4',''^?,'9,.,Q U'^"9,"''õ,-,?,^D,íh''x'qhj?M0.,'g,íhb',.1,.?/.'.'o' ?'r',.h"9'ih/i'-.q''Yt-.t''''-.'"'','

, _ ..
.ït,''-.íí,o.'','mmdg.'t''''?r/

,? '' r3
,

''' n1llg'njÙ0AOlAõ'gUttÚ10oon t'''''ilonnWo100U OùYn1S

o1nmu i,:. :.Il l1liJ.:I,.il';,.iíq, Ll,'.,í'i1i;i., ÒnSumuìo1 o nìu

1iI,,\\'l: I,I,::,.r1IIi1III,ì'i1njÐl :Ðio,:\n''II))j'íi '1r,Jl:Ii'i1I,Iy1\I,,ìi\1\',''i:l1Iî\1IiIí,!,1\CU,'1

I ;:;l;Ij :!1 I;;i;';Iíj11;l4;t1 ,i'.'4,;;íqíív;,y,iu jII1.9íIír1,l;,1.ííc'!L,,,.::l;Il4I;,..,i:,!n,
;,IjIIIi'ji'I,),i;1)pj1)j.1jl.I,'íiJ:Ii :;)j)1:4i4
-ç.1':.4íiijîIíI,lIjliI.;l1,,IMií:iI4ji'I'I,lÐIíIiII:Ií;IIi,ijìj;IiíII)II.'I'1i,jI,,,,,II:ì,.,.
IrCIíI1/!,I)Il,II,î1Ii,'i,', ìIMí'l',Ilíí,líliIIl 'í.)

,;34r4,;1IiI;:I;I1In,1Ii);'i4IiI)pIm3j) . '' i

.,.. 'lo ,.
'o^UWg'
. i .

1DW''''3i lSlw S'lY '1O.'lnno',S'0Un'UlOnnW

Uo_nW_U 1U_Y'10flU1 j,Il'ntI'l'iì'4i',!',,irIl''lIi,'IylIp,l'l
'',,Ð't'",'?,'.'I,,v,(j,,i!,,I)v,t,,.n,,,,1,,,g,4uQj1n,n,,re,u,v41,4u i,.
í,''íI1lI,I'J.''9I'I 0',4'M'Illl',_I1ll'lI,1d,li,llii''J'illl1,tVl,i':,ljI1'Il ,l,,,ng'.
,u,,g,qi
.,,iI,:II:I,I I1Il',IIl,l:;J:,1',ji,r'imIr ,'L;1ii,,.el '
,hh1,.,,IWyt,,1l)Ii,,iII,I,:,,.i'imii:I
,
.n.ìun.m,l6n,j-mo,,mou,ùuon,Io,.8-gou,Uj,-uo.nm-u1Iù,j-u,mu-'o,nùqi,n',.,!u.Agw,.6u!.1,.;n.,,.1.,dUT,!,,nennuj,.,õ,?....xAn,g,.!..'.,u,,".j.;,,i,'Dm4,.qig'Aj'.:!,gn,m'!e.

4.,onnw oou,o,Iuu,D ,munou,s'uùu
, onnonnohoÔnsuIùumu

37

Il

JU'j? 3V?".' " '

' 'd

J

rj4;d.:I1o'gJmjltft'iIìqsm)4nueo'Iìsm),j1tM!'òLyíqunI)5.!'g0ysmqin)'tJ1rsoímw'M:9!q1,u14Iiì;'ÇltjJ,n)i.-umY'1"^_3u :',q.Yri'
In Iy r
I'lndY;lfi!f'i1 ,i. iII II
tmIomotùuooIguuúgn8
onum mo,unDIs,.IDuln1u um u

I/I I
I

' "'.'^'''''."'''/',''.'.-I tI
''''
'

,. ).',.''-.,'''.??'''''''..'.'.'c:''ï.'i'/..'.,'i..'.'.,.,,'t,;',,
'' ' .
'
/ 'i,.''' '.' ? ,i,...'Si.''ij'
''. ,.
i'í','''ì!' ' ..
' ,
.í,ih,;y;, .
t I,ûoIgui.ugns ,,g,u,snIDunum
ón'n , onluluùoo1y,u ï' i,/1 .,í

"4C? ',.2 '''''''','''.. .''' ti ,

,,I ' ' i, ' ', , ,i'
,, ,,. ,. . n .. , ,,
'',-'i.',

,.

'' t

r. 3 nn1s1 1gns n oongnss ú ''.'''''''''''''I' h.,. . -.i. '
uun1ruy'l oo-.lùID nnh Is1IDuùy 9 '.'.'.' ''' '''^''^
n1IU61 3'l).ì)rIlI,li1ljy'iI''I,hDI,ii)lngL;cLq1,,j,' '''í'
''''.,, .'.''''
.. .

,.,,.,,,n,,,).,P,.,, ,,,,,,,y.,,h,),y,,,,,,,,,,),,,,,.,4\,,,,t..,),,,4,),,,,,,,p,

,I.:,,'i).,ll.j. í,n.1 )l,y'g ,l,i,,II, i,i,n :l tT,,,u,,;h,,o,,go,r,g,g,,ú,goo,4 3

u-InoonlùIoùngoomu,sndooluoùoo
'ongooIIg.nu,u.ulùIoioon.ùoo nndu

3

;.,090 ,í,_.''''.',.'.,''.'''\h,.,('D?i'.',.'9C'.''O

. .. ,.. '' ''i .

. ,.. i ^ ngoTnsnssú njuoo1 n

.',''' onijIoùu1o juIùuujoonj

,\',' ,''--,..._... i. . õng'j ,.i,,,;,;'',;',I,I l)k,,!,,,.,,,,,,I,l!'I'Iml':I4i','.yl''i
'i,,,.?',"'.,'' ', ,II,(I;C',I,;,,'"iî1íI9,,,I,j,,,,I,!n''gM)',)'í)I,,'i'',,jn
i',i, . .'h',''',,'JV.h",,',",''',.' ...__.
. ''"h :,;,i,,,,,,(,,,,,;'í,,,,.,I,ci,,ì1,;5,',,.,1q',,,,,,,,,,,',,,,,.,,I,,,,i',',,,.',1,,I.3',im,.'I,,1,,I,,,.,'',,',,,.,,,,,,,',,,,\,,,,,,,.,,,,.,.,,,.u,,',.1,'
'
íi',')i'I'91 ,Ij,dI,I))),,i,.1,î',()ì'II.,q):).i,,,
.

' t. I,I,rI,.; lr4,(I),II;) (1,;íI1I)1,I,,,,,I()''1II,i',I

I
gtonnhgoolIgn.8mn88s,úngwonol,ùulnIuggni,juneguooTgng,ung8.I8óuún .R , '
t

;,g,u,-u;,óu1 l'nn u t ''',
V
nnjsj jgn[ o oy u 4 r_uj '"' ' \
n-'ùng'!'y,'9h.'';''lc!qnY,,O,',,,vI,n,1,,!,j,,F,il\,yI,,!'n,hj,,,()ù'u.,I,;,,,uy,.,,.Ic,,,iy,,;,,,,,\1,),,.,I1I(:;,I,,!i,,,l1,3,'',,(,,j,,,)í,,(:,,,, 4mw41
.,
t'.e., ,;o,,,,,,

' t u,n,,gu, ,!,,,,1,nn,,,,,,, .''.'...,
, n,!,w,gq,,,õ n,n;,g ûi,1
,i,1,-,,,,,,nu,,,nu,,, n,,,,,gu

,,.,,,.,,.,,)',,,.,n,,;,,;;,,',''.',i',i',;:,.','1,',.,,),),.,,,,',',, .. , u u ,fn64nw9'i 1D1Dgw'h.. .
g''ig.'.gTu,uu1s,,',,wuú.nwvn,4.0l,.4ù...n.,u,q.u.',y4.,'n'1N;.1n,j'n,u,!,1,?l,g?..'?_
l I,,'', ',ln;v; ()I'jm)I,II'I:íj ,, ,
',1fiI.),t',,',I'ì,'I'f';I^',l;i',,,,))
ì'IíI',1,,i' ly'iI '1,,mI,j'IP")1,I,Ii,j,,':.,ì,1,1o')ìj',I',I',(qM'',I,I60

;,'',.,'"'''..""'..''.'?..,..'.".'.'_'.'_-'.,'...i,''',,.;",~...m'.?',,''?'''',.?'.',",_,,'.:t,'''.''.'.. ngoonsn p,nu.jno.joju$uq4j Is-yo'uIIn,lIuud,ìu$uq_, inq
OjnO,nj, IjO 8,uIhù,juo.I'uI ou uìuqq, uujnt ,uID,
, i\ /, , Iui sjon,wDg.Ióndulù nno,ugju,8n,;u;doolùn.nnnn,o

;.,,'j.i',n.',i.',.,'.....,?..,.' '

,,,,.

; ,m
h'\'\ h.í'. \., !.,'(,P'-'-,j' i'- ,/;Jij','i't'-t..'',
' t' ì,:, .. ,i ' W'\ ,' ì,'?'y'.^,í, r,,
''.-.''', r '
, ' ,, ,r'.'',,'\ .

UU ' ' ,' ''
I. 'ji''I.,,... .i , t i .,,

33

3U . , 3'j d 3n ,? 3
M 3U

'' n to.n:1uyo nt1ù os nùoo . ' 'i
Ig'uù 1uI"seon J ooúu uTùIo"n n
' ,.
í'' 'i'' ' 'í .
,,,
. .\. ,.

IDouqoItn1,L;j1i(1Ij^i)jjijLç 5ig:i0 ''l''-,, '. D' 'ti!.' '
',.. . ..
.,,,'.í1i,,)gí.Ij1I1.ì'nj1)',ì,nn q,1m)?jj)n'q)() .,.,
' .
q,qI,w1w,))L.),!i'í))Lh1^ii^dvi)1.Miìm'1/oU,cu.I smi)mí
1,,!,,,),,)1)q),)I,qqiguIim^j4':) 1m, q,)m)nqj'L11) ',í) ''' ' ' ''
l?,.,,.,'i ^lr,l.,ií,,4''ì'/,
to8nIoI[yush ,:,. ot.nIoAwnIIugDuroioounuIo .''',
gon lDyulùAs g. , 'i,',
,
.

.

goono ,.'gX3^',dKomnlIDùuIjs'uooduuoounms.o- ,/!'''ii'' ",:
,.

'^ ' ' ' 'i

''~,', - ' , ^ ',' , ... ,.,
. ' ...
' ' -,'--'.?:
r?^:',-.:ít-',í'fi:.'-1)'I,'.C',-?'(',t\.'i,:'!J,j,''_
.j ', ' '3 , , ., ... ..
' ''.!'
. . ?.,,','.' ' ' \)',,.i'/1 !
'
.

,,

t I
t II

'

Ð.' ' ' ' ? '3

'

d' ì ' osinnouDyiWúwgow tio.won1iIDyu

õo u in u uoin ù I54I:'íI) lm,4íj,qn4w'ì)

,,,,.,,.,,,),,,;,,5,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,1,;,;,.,,,,n.,,,,,.?u,,,,,)1,;:,,.,,,,,,,

\),;y,,p)!.,:)/!,I,,,,'),y),':)4 I,.0IIi,t,'Ç'í,I,Ci)4 ,'.,.tI.Inì,'!,M'I)'í'JII'ì1I

1,VjIIí'YIipI,1,i,j.4njIy,,;,,),)II,;yI;.., ,,:;;,,,;i,,I;,)I;:4;I4'Iq;,'',:'l'YII'',l
,nq,II,'í!,;I,,,,,,,Ii;I,hi',II:)I,i.,UIImI)í:,'';,ni'I,,II)Ii,',rII/Ii.í.'i',,i,4'',.,InlI'Ill

34

t.;D OO r,.^.. ' '' - -'__'.' -i- .._..._',-'._'_,''-.'m '
'..-'' \\\\'' -.''.'.
'U ç it , (, / -..-\.\\'\\'-\'\p\-,..-.--_ ,'''''.''''' . ''
'^ -'''ir o;
"¬.,'4 -m, .....' ,.
\\\\\'\'' \

''

'' ?
?'' y uyudoo n1 h.y1u uonTgn i,!

lIUUIn'Y n'Uo n )'IIl,',I,4,',4íII)mìqj)yIiQr,,w I,,),I, t
rn,r'Ii;Pt.l),J'Lí1iIì!uî9tMn.k;Tg,:'Cj)ií1I!sWlmw.t,ng'4:J;?5víuOMiUìIml!æq,.1L$4'6Gyí;IgÇi)9w/tqe,j'n;C1ci)Ig,!.wL?3îí't1Im)^cri,L';\tjI()qc7,;.'1i!-.,J'í-tr1'i.I<3_,U?-',F.Ii!'.I,

''' 0n1wNûîg ,f mu '^ .,..:., i
. . .,.
?

' ?'y1uudoon1jougooon g,oO,ngOonu,Uun.Uuwnd,uoOj'DnAt',.Uu,nIlun-u'SouoOogDuoudUl,ooAnn'0.,,o,nS,,,n
IiiumÀou n ru.'
uunooy1uu ugnùy 8IDyùu óngoD
Iooiouy n n ,'1íI)1,,Li4i,i'í!';.geIIlc,
'l,l,;ni7I'll,)c,),,9m ':-4I,;mIm!i:

,,ít'Il.íIIIliíIJí1q'kkitI'Y'';''.j;îì'ì)1'' '1''I'g't,
:'',.!,q',In.'iíì,1,I,IVji;1i!,InIIi,r1''I,ýg'IltRi, I::1\

I'I)I'''4'i,IY
'

t,,._.--'.

.--.'.,',!''ij''!,''''''''' ' ' ''' '

35

'?1 9g ' V " W Y V ~

o nt I"Uu ntu Òunst '''L''.'m'''''''''''''" ,
I,;í1J \'\
t ju n uo nt '..í
.

q1,,Mc,.,,;u,6L,,,,,b9,,,),m,,,J, ,,,,,1,,, ' .

,4,,,6c,, ,,;i,,,,!1,,',ig,,.,,,,,,;6,q,., .. ...,,,_'

0o0;^i;uù6.,m)pa' ITIm)3,n,;;,,D1!,,1 h ' ..

iVIí.)gm'J,,)mV'J1Jn!,1J iL'' ..
,- _,
n qimí39'L, v''iI
,

M;in,L"'jo1v!ímLn,4'lmi1gqT,Lr1.iIm,p?;riL:U,1TAI)6g,)''."'',?,i'.t,iM'j,.q.,\ (n(
u rI I q m yI, t

\t'\ lí|l|ii'n4t t
y
, \t\\

/t

I ,pI

t
''''''''''' '''''''''-'' ''''''''' ' '''''
' .':,'. '.....,.',,',.,..''...'.,'.'.'...'''.'',../...''',,''..''..''''......'.'.'.,,.','.'...''.....'.,,,.,''.''.'...'':.,",'.'.''.''.''''..''..'.'''',...', '^-7''Ioùooonu .
. o n1FI y,no n1 yLln o0 t

!'''^i''ì"m'i''''!i C'''''''''' ;q,nI'u,Iwo,íjnl,1lIi5,í'!.1Irip1,(''j;.:Ií'íI'i,,YIlìj:,p,,I,v),:1,,L1I1I1)m I,,1 ,

,,,.,,,,,.,. I,l;9

,.,,,,,.,.,,..,,,,,.,,,,,.,,,.,,.,,,,,,,.,.,,.,,,,,,,,,,,,,),,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,, .1,):4;,jj. g.!iIg;. I I,í,,1'î,Iij'.):),,1I)(1w)í,'4
' 1,,1
V'!tq!! , '^,'L,,,,,l!'!!l)!^?!

tlW''Ou1.nUoU0nD1nn6'U1Illu'OuDùU'núUjOgn.nù1o1 1yìu Lgcì'I3.iI:,1In))I'I,)))I,,(mII'-;II)í;I,Ch)îp(jqI'.,iìI1Il)i;IJ1;;M4IIuL4:,jv),.','í,1,,Il',g,1l,,)I

j,,j,'G'jqt,,)),, ,,)

3

.'. _ ./''',í?,x1$j,'.,_,y,-',4.-'._i.;ty'1(.i_',...',,'',m,'i,!t.-qH!,i_C,m,-,,-'. ''M,'an,.t\,'.f'^0.._'.,.,ß'@$.i','g..,.,

n.tì2.' l io1 1go R t 'i'n.non.noy,ogoogoy uon,,

'''' "'Mv"g',', ., simuilj5i n !,),p!,4:9'.1 g!;,!,'4I,,,, ,:,
9m,;.','..*tt',tgí,,,;.gu,aUg'n4M1,..'uu'n11un1,gU(M',lnu,,,J'w1uduqWgmn,nçU';u,)gn,'g,(qn,uU'gn1'',g'1IjMiuq'i'n,!u1po';1n,,Jn,q1d,C,nu,g,n.m,'ugg,.g.''''..''..'''.í''','...'.
,,.,,,,,,,,:,,,,,,),,.,.,,,,g, ),,.,,,n,,,,;.,,,,,'''lh,'

'l'i))t:i,I'I'1Ic:,;:'II%IIIII,;,h,);)Imi,ìmj;,,,,,)l)

;,;);;,,j',.,itl,',,,.,,...,,,,,),),,.,,'.,,,,,.,g,,,,6,,,,,,.,,,,,,

t

t\ IJ I ??,í'Ð_

' .,/,.?'II/.,jm?x,/?.,5X,.m/?,IX?/?mí~,'m^,'?m'".,x-:'_.-
\
r t
t t\

/ I
\
J
\

t 4ouounn[ol5muy oMoInoui nuon ungu

/' ''-'nuon,ùoo1n.no 1Iu'u
.\ 1,uo,ni,ùjy'L1,I,I;(,).UiIyIl,1,,.:i'.::,,
'! ^ lL!' ?
''''''''l' :)I^iI)m:9L6'úi',II1I,,I,,:,ij,.),Içjm,gì,,',çm)í',g),'L.(1!,.

,!,gIIcJ;Iyrpí)tI

M ,3g,1 u-Y

n.

.J .. '' '" .,
_
i' '''''''
' n1úo n1 'ou'1u ..
1uo n1 tHìu n uo n1
'
í)'ì,'li'.,4')i9j'tPq^5 'IWí 1í1 mI^I?.' '
í5t,'')I'.I'!.'t,i'ìmI!'JItt!''U)í'(ì,'tIkkí1)',;,1';)'t,II,,l,!')1û(M''I',.'kw''I.I.M),'i)',i
)'')'ílL 1i''l't'!'' m'i'lt''I'lkkjì;M'L'Il hi=''', ,.''',i''','.''.''.',''.."'..'\..-'.'..'v'...,-'.':.'...,'.'\.._..,.,.';...'..h..^..'',,í'..''n..'.='.',''.:,^'''...,
))1Im,))1M't,ìí6)qmq cw1,in,()W1 ''... ,

m1:L'1rM . . . ?.',?

,I I '/ '',\te ;' ì^ '
qt . ....,,. . . .,....,..........,x ... ,,.

t 'p' ''''^'' '
. ,.'.'''' --._'-'-',-'-.','. ''..'.. ...._
gn1ûo njujujj ioIogIog) u .... .

njsogsjD1uonj j,i:9:rIjI'i,_:.,,n',IwjI,.,,),,,)pI,I(,), . ' ' ' ''"'

',l',ii),i.,.;!,,,iI,,)d,,,.,.,<,,yL);'?.,jí,il',..i',5,I.,)ni,),;'r,',.,,,jq,,,.,.,,,,,I,c,i5,,,Ir,lI),.,',i)iIl,.nj,l1,,I,41:ìu,II),,,i,m4,i',..,,.,.I,,I.,I,y:,Ij.,Ii,:I.;eI)I:i,,,,'i,?,jI.,,,,,I;(I,1,u,.,m,.,IÇLjn! ._ ''^.9'.. . ..,-, ' ,''._. ,
. ,p. , .,
, '"''''C!'.'l1.;'.!y'xt.9''.'.''n'...,.'...'P.,,i.,.,'.',
,;ntu;,.,?,i1'I,mIj,,,,,r,j,,),i,^j,)i,',,Ipí1,),jI,,jti,)I',j', r,,ìi ,

I

W 1I'

gn1ú n1gmyIgUyoogÒ ^''';:?,'.-i,-,.. ,.'?,.''.':i,'' '
endoy?u1 A..1q7t .
IJg.nngou1o n1u A..1q7q .'',,..,J' ',.d.-,?',
' '..
àududu1H nngo1 H1g4$
IIujoàunUnnngDooognBITy

.. ,.,, _,.., d, '

i. ,..., ....,...t ' /' '
,

3B

.,

r,ý!''',$_..t_!i!-,_'i'_t''l,-_'y\i''..,.i"t',!,,_ i'!,..'-.-.-t'.y,-,__ '_-..,''.'.''-. .'..,^.'i,'''.'.,h.'_.'.,'(''-Jr,,';,i'

' judulIg.juynnojulUoingnIIg.ilU
'
' '' 'n'' ' oIùimuniúloIo Io1uoni LiiIiliIí i_,J l,
. ..
. .? ;:Im:;I.i'i.i:ipi ,.íI1'íI.,,'il,il,\i4,,::1'Irn\'liií;lIIl:I

' 'IIIr1I'1l1Iiir, iir I'1i, ;'ì1II, í'''pIP','Ii1i'I;7'.'M''
'
;1,I,;I)In'í;l;;,!:1j':j'/,ì';l;';)1i;i,4iI.Iyj,:,íil,íijIi

. 1);I;,,4'I,,IjjII,i'i,I,I1,ï1I{,III;I1i,<, j ,IIi1

, ' tjon.n u_nnDnCoIh IIg
' gmúo m no.j n
'
. Iuu ucu.oslsouTgn

r
r

I ' '' .'':....,......,
,,.,.'.,.''.
,,, ,, .
,
ul
/

'.,,

',^i">.?',^.'t,.'',.',"j.'-?í,.2'm~_,r?.:;Y',iï.'?\fgií,.-'!íi,'/.h'.i,n4m'ic,".;h',.j/'it?mMx.\^'it,.'ì.'b,'.,i'.,.'v,''/' ''''!'''r'!'''h'i''I''''''''i'
l'1y,,,,,ij'.,,,",,''':',.i'Fi.,:q.-..,'''.,:'i.'.''"..'.,.,..'','.,..i'?,.'. '" ' ''
q
' .^.:..,,.,,..?'.,.
. ' .'

'?rjIhùiwnMoIsuoy'uu '' ,''.''' í'.'t''
y 'h .
y..... . ..

,9n.,íi;1u'íoiI,o;,g,,I.1o;;;1I;u4II,.;1(gi.-.!ì;iojui;iu,lH1'j,g;i4;yInì'iou p i?..yiu0udo'yo'o"'g'Hìn.:o.m i,n uo ni
,;);11I,I,ÿ,)IiI,11,)1:' ,IIi.'.!p,I12c)()u Iûyo Ig.o,Un io1 u1Uogniui1oIo Iog
r.,i:J:_9lù;u!,niìi1iiI)/Ii':'4;m,'I)iy'i4:,.'l..1
,II,q,,I,ri,mi5,'1,I)1,iIiI'iI,i9i:Il:Ii):,4:,I1I:crI,,)r

.;' ,,959,I,1:,I;I'n!q;?,ijMU:,1,wíj)í^ii,),?.,)c, ,í,'';1I,j1Ii;Iqî,4;í.4;1i)'1.,:;IIi?),,,,;4;j';1iv!.IilII.j IIi
.'il,.u ;;i,ìn,;,il.j'i,,,;, I,,I1:,D4;ymD;,;I''rI:)M'u 1,II;),',j1I9 ),q,I)ij):,!:I); II,j,,yII1lj,',I,l,lI,,,gij'1niI

,,,1,,yì\ I: ,ní.1qcpn1rgil,'LM'

39

J? t' ' ,?','.'~' ,
'W V
,,,,... ',
.,

r. , .,. ;i'\' .\. / ,' ..
,
\
'1sioytLml'uù1H,'gvuI1y)sui1D1on[1)io()I)IAs-stlyM.-'nin,1n1ni,r)o1JJgit\..''i..
' .'i'' .

yu _

d1n,ìuíwn'Lìrn)DrJL;n1:q'm)q'u1imjnT\,lLVMu)1dmoio)nq,)iC1;'gijq.I1n)i, .'.,_'.',-.,l,,.,;,h.,n.1
p I,g5 dL''Y!r))! I5)) m!w1( , ' '''' ' ' - ''l,.,',lllí,'í1'C'l'tI,lI.,

,
' ''''''';''',,.,,
1 5)) ,,,u,,,'lr)n6U5' G)u 1l

^n.'.r9im1k,,1lW. mN ,_'_._'____-,,i,!J,',,,.
t u,uw yloNo[

mwm,l, n.1ng1Don,o

rtl_1uuA.,.,,,,y,u,,o,oog., ?,',ijì3tìy,ug,s,o,,y,o,oog,oog.1n
go0nuun,,Òo,sIo sw ,oúin do1I'ouussn,n,,n, ny1 uA..,71
,,,,,.,.,,,(,,,,.),,,),,q,,.,,,,,,,;k.;,,,,,,,.,,,,,,4.,,,,u,.,;,',,,.,t;,.,, ,,,,,.,,,,,,1,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,6l,d9,,.,.A,gg,g

Iì,5i1))Mir, ;nI,"ic:c?,, ),n ;:ieM, ,l,îi1,i,ngI I,I,;,I;,í'j1, I(d Ö'9m , ,i uI,,,!,l;,);q):;

t ;:lyI6!)icíim.i,im,,,,1Ir,I,ji1i1rI,11',. ,í:'j)d 91(,g(n;r,,I,,ií,, ;1IIi,i,j^Ip)I,,I(,,Iq,ugi
í.'iipjI/IîI,i,1yI)rI:iI,m,1(1IdneI,.1d,iyt,iiI'íí) 'I.)'i'p)(,nIi)yg ríj,,)I,,I1,i,9,m,):M,I,I,j;,,.y(,,l

,y, ooo,,-,,g,,w,-,oy,,o,-u,,,,,oo,,g h4ií,dí.:,Li1,,'íj.,1ì;L1ri'l),:,, I

IlWwudoo,oyln1ooojjn

'.
,

' '' ,$.í''i',?''''''''''''','''.i'"?''''.'...,.'..'4.i',t,''.'',,,,
t :.''.''.'',i..-,., .i'
'. ' .. ,, ,
. ,. '

.r

. ' '' '''- ''' '''-''
'''i''-'''','4 !,. ,,,
'.'' ^ : ' ' i,.' '..' 4 ' '4''" '. ' ''' ? . ,
i,,. ,.,.,, , .. . .
: , ,,. ., ,,
'''''''''' .,
,
,'^' ,,, 'i'"''.,,m.''',',,.'''"','...''.'',''.'''''..''W..''.'.', .'.,',,
'' .? ' ''''''' ' ,.t?'.'''.
.',',''''''' .,'i.''.ii,.''
- ' ,.,. . .. '.'''.,.'i..,',,.t...'M!,'.'..,,:,:..,.',,,,
.
m''',' '
'"''''''''',' ;!?':g w''. j' . ,
4:'
.i .','',' . , '' '
.

4O

,.,;'m",.'.,'.',;.,.ti-,..',.'-í'.'-'M.!,.,,,'ti,i.','.'';',,.i;/',.i.t'.',,:.'..i-'.',i'''..,'''m.',.",',.ív"'?,..."i'.,'.-..'-..'.('"".',,'.'''.',.,t";m.c-,,'?',h'.í-.:'&.-,'.t-i'',,?,_'.._','.-..ì_...hN,.

'-''.'''' ' ' ''' i,'.'!Wi4'!'''L '\ ' -'''' '
,
P, ''i,' ''?. ''!

'.' ' '',,,,'''Cii,,ìi,'tY'',It,'.,,''"Y.q,-'i'i'-.iì',!,
.' '
t, ,
;Ð.''U,'.'.',bih.)!',.mú',L.?ì.' ''"'...,?',,'.í?.'í.'.'?'''.'.'.:, '
'' '

' 'íj/

. ' : ,'.,'' ' ' ' i'
, ., .,..,,
,
'i 'i \ti, .''. '"'.'''i,,ihi .'?, '.,'''i.,,;', ,.., ,... ',.,t,^,,., t' ...'.,'...,... t

,'

' ' ' '' '' ' '' ' ' ' '' ''''' ''''''~''' '' ' ' ' ' 1n1u' ,

t Iú.o ungiroIg8o.uM9onWM WnmgUDmUn UnioojUll
uo.n.ngugol unuIuu4wuooom wnmguD 1.y,um yioioo u ,u
n,DwnmguD,o l
', - 3
'yOyO,ungt,D1w,ngm,g,U,Dw,,qmUu,uy i.
y,un,õ,,ro ,g,Inun,olm wnmiuD

u,un Uí îI'n,.,1LIí'i411,í', ,cq,cJII,,ïI,IIi,iFI ,.y,ug,1,,wo ug. ,uu,, -,,,

í).,i,t)nII,,ImI,,:)1):,),1IlI::,L1.11cu:9mI)1ML',Ii ,o,goo yyoooúìn
II,,,!,,:íl',,',',,,),j4 I,nlI:I4,:!,,),/,,,,ij,q,IÇj,.;,);,.,I,,c) q. mo,ouDo,y,u w1$lWúiÓ
,,I'.,í'1,I,,,,,1,,,,;,.n,,:,,l,,:,',,í)i,1dv,,1I,',I'i,i,;i,,,,',qIp.i,)4'!,)m,',,'I,,,,,,lnL4,'J'm,el,,',.',',1l,,,,iI,í,,,l,',c,,íi1Ð1 5doi,o.

''"''''''l'D'Uq'l'ClpI' .

m.!,,,.,,,,,,;,,,,!l,,,wt,,,'i.,,,,.,.,1,.i,,1o,,,,,.,,,,.,,nc,,4,),,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,.1,., 21yUU' l'm''l
ßY01

urjlwo[iu ouu C-ì .í,

,. ' n8YU0Dnl'9nUtlWU'UUlnWO0U1n'U' ImW 8IWimu,' gPo,õ'touìyuy,nu,gu,ns',o,r,8io1ow[uiy,no,s1u.,yo,u

' .^-. n, Òo S1U .fl.997 ,'.,h:.;I9I1I),
. ,í,,tj,I1I,n4)I,jI,'Ð4):,II,);:!.I;,!jI.)iII,ì',n,h,,.,,!;,,Iji
. .. ,L',',''m'',,''.''...'.',''''h'.''.-''tt. ... Cm JI'I ,'.!,,1,.Y;.IL?'i''(I,,''I'I,'r'')i')1'i'1I',;'''IIìì'IiI:)'YIf,i.
I,l,!lí!l1Ilí,'í'c ,iI'lI',"i'r'lIi'"i1I:'lI,I'),'M'ìll,'p'
',d,, ' m1,)un :i,L,II,:, 1l:,) LcI,,,,rI',,ii,d,m,I
(,im, i',,iil,,1,l,',ii,tvnc,I
,

.. ' ', '"i'',^ì',.. ,
' .''..'..'m Ô,t.r,m.',I.t.m'.;-.. ,',''' .
,
.

47

)''", 3,..,3. .3 3

'--- '- - -- "'^ "' '-' - '" -' ?:- '':'
- -- - ?:3:::n
-- - - -
-""m-'-'^_ _ _ __ -;;.__ .__
. __..._....:..,...,....,,...,,
_-__
_ _ __ __

_ __

' '- - ?My'4'.''',,''
. .-- _ .__
-- "_-- _ _ __ ^ - ' .'-- " --- xt
_ _ _

?
r
?y - -_ - '- - - -- '- - - ' ?x..n'...?,j.?..,..t."..',
. '' _
y. - . _ ._-- _ - -_- -.t

4,'' ?,u,1 ...'G''.?'^i''',''.n-t?,._.'.,..i?'.-?',..''''.m''Yí'?..,?'i,'.i,tY,'./..,t.;m'',.?.'n:.''.i9..'.iï.t..',"i''.YV,?.',?,n''...'?..'..''t',,':,,'tf''.t..t.'i,._h'''.,L'i.''.._.'''.,.'''t",..C...,.,?.?....''.C'.i'.....?....''..'?c:.'..>'?..?',.'.'f......:.,'.i.l~.my....'.?';.'x.,i,.'',.',,.'Wx'.í'..Ð'i,.,'.'..'y.'h.,i9_..,'',-9iri..'9_''?.',m.ì,/',,';m,',.,'..','x.9,'?,'_h'.'?,''Ý,S,xj,Xc,.,'!...?'','.,..,.?,r:,',,X.,.'nf,''',.4P..j''m'.C"q.'n,.._,?'?,',.a'.',_i,t,Y.'''.',.''..-.é,_.'.i','.,.','..''Y^,f,...'ti..','.).^'..t.'.',.!'.h,.''''.''''.i''''.'.'...',',,'.'.í.'r,h'.,',..'.'.,.q'.''.t.'',.''..:.''e,.''..,.,".'..'X''.ii..'..'^...'..'..,.''..C''í...:.'.i''...'X..'.'X'.o.'.''',...'?'...n''','.'',^.'.-'''q'.''.,',''...''.''':?'.'..,'..''' h .,.''...''i..''..'.',''..'..._'.'',XN''.''''.'.'.?...'.'''''''''t'''''''.:í'.'''"'''''t'''.'"'''.'.''''"''.:''',,.'.'''''',..''.'.'
'
'.i .'''' '.
.., ..
.

' '?''' , '

',, ,,? ',,: ' ''' 'C'
L. ,q','ì,t '
, , .?

. '.,..',, . . ' .
.,

. ' '' '.'.i.'...,

-- -_ _ _- _ ____ _ -- - - - '^t"'?'' . ., .'i,m'?
_

x

x

---- - _-__-_____---.-_____-____.__ -- __ -_._ ' ^ . -3
__ -
,_
..
- -'-- '--- -
' .?
..,_ _ ._._ . _

' ''
' ''' '
,'.',^n'.,?"',...,',',,'.'.. , '-'g.,)'ig'..''),h'.-'',','.
,'-t?f..
\ cu ? C' " ì'q.'' ''' '

.
-c

. _ _. _ _ ?2 i?^'..'''.'....''.'....'.,''.'''.'''.,'.'....''''.'".?í.'.' ?.''2.?,.'.."'.'''',...'...?"....,,....?'.~",.','^,'''''.,'".'''..''''''''''''''''''''..''.,','.
^''^' " '' ' ' ''' ''
'f .','.'''..'..':'''.'. '

. j...

t

'''^''Y ' '- -" '"' '" -' ' ' t'??'''''''''' '' ','''.''''.,....''.'.'.-'.'"f'.,..-''?'..'"t.J'?,'',.'','?'..''''x"'..ii.'''',,'','.,'.'....'''.''.'','''.''.ì.'. ''''
" - .__ - '

'_' _ .
''

.
ay m ?"? ""^ g, .,t''.'.''..'...,'..'_' '' _. -.xx.'''''.''''.,'''...'.'''_..''',''.''. ... .,. ,
^ .
g . " ^_ ' ;'',.. '' ''' '. .. q.''

'

,. .....,

'''4m_.''_æ''~,"-^'-"----'''í .'''. ? _?' -??'...,'',,...'..'.....'....'....''t'.'.''..,^',''?'m''.-'_?_-.-._-..-.-_-' ?.'''''x"..'_..''''...'.?''...'''',...''''\,\., ',,'''i/,,'.pL'''''''''''..,

" ' -. .' ._..,.......,.... .. ''' "''U,,,'
.- __ '^ -_- ._ ..,...
- - ,
- __
._
..''..'.,'''..''',,.','.'.'^.'''..'.''''.,.'',','i'..''''p'.'','.í.'''.?'',?..''?'?''''''.,..?'"'?'''t''''''',..''''''''x..''''?'''''''''.

,
'n ? h

' t g ??.''?m:n'x'M'.., :'..,'',.,'.'''....n.'.....',...'''..'.?,,'..i.'._.'t..,'.,_"-'..,..ym.'"'...''.'^...-...',.'?'..'.:í't.,''',''.'..'...'':.'.,'...''','',.....'.',,,.'.'.',"..,,,'.., . ', ' . i ' '\. '' y,>''i'..'.'..',',',',^''d',.,,''''./'''''"''.,'i.',,.,'.'''.'.,'ni...,',''
.. ...... . , .
...n.... .. .... , .u...
' '
....,.,.,,... '...'''i'...',,''.'..i'.,'.,.'.,.
, n.

'''' '' ' ' g'.5'', . ....'...',''.'??'''..'.9'"'.''..i'_..''',.?.','í''''?''..''"
.

.. .,,,, ._., .
JJ
l'''.'.,l.!'.tqI''',''t''t't'i.'t.n''
i'i'' ,.....'2'. .'...,.'.'.'.?'.?'-""- '.---''- ----_-_--_-_--_-_ ^ - - --
\. ____ -
__

?

t n '''t..-'..m,''-.t'?.''?m.','.?..'..'X''mi, .X 'i'' . ^q'"'- " --a
't I
' '
, .''
' . i'. ,'. 3i'''','"'.'.'?'.,',.''..,.,'^'b.',.."'.'.'.Pq''',."^,',q._,?-
'
\'' ' '

' ' ', . ' WU1lO. 9
, ' n,,,n-yu,on,,uuT,o8o u,n

, ,won,yn,wus,, n,,,,,u,un,T,n
-yu,H,,i, ,,g,,-, oyo,,w,-u

.'' .?',,,'
.._. '
.

, .' $o,'8oou1ùùiy ,...' .''..'','..'...,

i ,'

d '.
nru_4,rujnqyoo,-su

'''.,,. t ,.

'' , î ' ^ ,c

....-' ty, '
.. ., .,. , ,

ojgU,t^w1)Tnm!Ciul?f9D'qW.0,g1n-mcy!_Yjt'uaNI.?9r4,M1Vnwmi6!go-GqUd'uj.,"9W7Mnh^1ígú-8qm?u4l'!i.,TP0JoM\nCt;:-1p9g'q,i.lÇEwum?ï0tn!Jìj\'i,rg.S"M^o7ml?-91;u'n\,0.QU!grIoW5VidÀ9;M"\n't?u1,a8.$-n',^.!a''' > '
" ' -. , .' ' ' W1ù.nìio 1Unii8nyuDIgy
' ' '' ' tm,,gg!,m,vn,n1qu,utMqgU,M,1,O,Nvg,qnruUl,,n1ung1UUU1'uUõ
. ' on8o.uo.un6'unun
'''.t , '"
' Iou o,ooo

, ',q'' ' , gIun8 wo1 ni19 9,, gnn1u7u,,nuu1
, 8moun1g8nInuomoo u ,t,ul,1,,,guuUu,d,qT1u,?U,quu,,mu?ugn,,g1uaM,uM,,,uq,u
i ,. ,ft,'',_,, , Jt''
' . ''
l,

'X' .,,. ,tn t' h''?Y'"?.tj ' ,

- ,, ' '

., ,. ,, . , _ .. . ' .

.

'

t8.u.,g,uuqnnt n8 wrJ . n,..
1n1,uouun,oun6móI, ,u5m ,1 ';'.',':!.,.'i'
,,u

^ ' n
n'7'',nm'''w6'' 'h''J...,.,.!
q ,.-r., . ' . ",.''''._ . :.,
'' ' .. h,''.'"'ì''. ''''
' ' ,
, ,',
' ' ...'''',".,,..,,._. ,,.,.... '
?"'y, ,, .,... .,.,,.....,
.q . ,._.
,'-.,'_.?-'~,^'"-.p/y,'".",i'.'.,M7v'ClJ'.nt'don,!jVU,ytMouanyg,1umg,n'B1Lil,uo8gmt6o^sw1u8n,gnwaug1nsu,n,un!_

''.,.,. ' f,,u,m,,,nn,jn'n,nû,M,,,v'0.wn t
','

t 1,m',y8,-gun,,8.o,d,.,q,u,dguo,,,n8,,,oug.n,o,,yn,u ' '. WEJ n1nÀuUonN un nIgy
Iwim onuun,oohnd moI 8on,8.orIanluIddu..97

, g,,angju,,n',gnu,,n^;nmu,uug1uu,,nn,wu,,,9,!1,,1uwuú,,,õuu1,,;,,n,mqq5,
9?',t
y, u,g.u.,m-u ,n,, 4,Du'unw,un g,qwDnjidwdCigu nm
,oou,vogw,n,pong ' , y, v
..
.., M,9qUn ,n,s19d1UMUug,1U1qn nC1WU
,, 1,,um
,U,n4q,M, Ui19 ,MuU,,?9

)n,nuU,,eg,n^n,,m^1,U,lm)'uMgm91gnU1'.,,g,i,n,U,WgqnUU, ,t 1

9 ,iUU,.1,1 1UuU1,rdUw1 WnUnU 'í 't ì '

u,,,g,,,g,,m,,,d,,,,,!, .i .
Tmu1'umõjn9M7d.I'nu1,,,Twq4,,u,wo,
, ,..

,, '''' '''
, ., .

'''

'!.,?(
r

( 991~nJWm ? M 3h 3 d 3 3a 3-

9 9

, i ' UDOy .iU '5 In'1''I WU1UlonnW

úIu ouuTgn Iri1 u nrim)LL MiLi, i' "''''
.
,, !, ' n .

mL'1Il,cí.MC6:!n?4Or)1q,I3o'L.JlmkMnv4)!,cq;ÇI'jDomik1l0g,t3n-rLM.4I)hNV!'lí"i,cÇmr0.gU6ktL^)C1'íi,O3ImYìMnvl1j)'JPrl,m".'p^?tIdi,um-í'._b;jAn!Mr",I4igm:'.luq3^,-Mo'._l1ni?gth!Lu,vs'.IAímn?it!,u9j;y',o:.Y!\u;,6(Ig.'myit!nf,o?u1.'_wm^Iíú";go,!i-t.h'
.. IIDuu mytIuuoyy'tumwu
.. ,..,..
^.'''''''.'',''
. .,e.,, . J.,J ojuH1u,ns1ùuùu )
. ., ''
.. '' '
.
UUn OjUnín OHÚ'OYOOn Wnm UD 1

q.,''..,9Y'.dVM,!m'.3^ig,'.Y-nAoiîI,'?.í1dl:ùn\e;u5Ti,s.1pIm'9ì:jyUoí4,);il.IYn5'humyj:,íoiIJCn.3)ì;'!\t:,lqîiuImn18.)í;:'/,!hI4qyu1l)i.,mLI1,
,. .. oj uouo.'uwo o.A.Ayu'II'oI'u'ù

46

t!1',.:',1igrq,.'if',.i't_-Y?\,h.)'-?n'4,Iui-y.Q1l)Dr'(qíon.Im:j,li-w^'1)4u.JInA:,y!jLhì1sic^o;uI')ClíqJ:ngiu?I;,-c[)í9.1'ìwúj^tdoni:",2?Iu(!ïr\T1.ygD'í;j,Iiotìldn1-p\):u';9j.,úI;!1í,
tlLij $ghn1I .Du1o.úmnuru.o ols
ju oo.jnoÒun$IIun1níeúoII uú3mu 1u,u,1Iio!.
I onnn1uo1muou' iiu oo.Qs.ng1nJ1ìuw nIs1 ùiyyjuoin1n'jod1u

i ij- '; ù 1imI-uwu1 u '.Gq'.......,.,..........
' 'j nyIjoui1n ÒoAjs.-IAyj
Iw'owjIgjl 'non1innýD1ngnn
II jIIg.n.IgIong1ywuj ou

ì,II,,IìI IqIJj'iI1,Ij.i, I,1') '' t
' ',4.:'n'!1,c,!,,,1,.'1iIi:').
)III, i, ,e.'C9',',!_,'.'''.,43f,,
II,l,IiIIIlií
':',l,I'rl',1',))1h'm,1)U;,',,?',,),,Ij'iíIlII,.I";,l,4mI',iPi,\i I,:,ìi)l:1.;.I,ILi',
i ,II'.'íI ;IIí'I'I'u,IyI',,'Il'rIlI)ltIlIr,!,I'llI,l:1':'L,i,il'''1,!
,,II:::l,ilI,I,'II1:i:l,!:;;:I1Il.,ÐíiíÐ,I,I,)':í\,,),iI)/')'1I'I:,,i,,I:v,l,1iIií:ím )Ç.'qIIII, '?.' . . ... f
. n[
q'.
;' nns

,, : InlI,1'iic.ii)i'm doru_ru_1ruiny,1 on nn 'u1tioyy'
ri1oln ,),I,y,^,i) ','.,ji, l\,.:,,iíi',,
'.,,',',,..'h., . ,'. ' ;:I.iL'líj,.j..,1Ic;'iu)1'í.1íi'.',I),,,I,
;i)).',t''íni;ícI.II'jII,,:,l 2,!,()()('',
5' :,I ,.',,,',_,'.,,.,.,,.,'''?''..''',-,?.^:','...''.,,.,..,,e.'..A'''','''',U..'l,,...'1Ut.m.'M snuon
c1i,i,,;nq.1,,,,,,,,,.,,,!;,:. ,,,,,,,-,:,,,;,,c,,;c,.,l,:!,
.,' q myouum IAn.molng
IumugnII.qnu myo ;'!y'I'.'1'J''iDIj.,IyI'I'II1I,'iI)I'j(IjIiìj.,'I'III':'I:)III

nqî,.mu7o1InjuV,?Sol'1u.,indm90w,u4ng1OIUy,u1w,qTuySnwnt1ogl,juiInA1,!muln91y6,qgumai1,q9oundglw,?9v!qumUn1,9guyw1,nrajd9unly,u1
9l,nÔ1,,nù9onw1n,mM1 n,juu ,,n0u,,!mn,,,du,w''u ,1unu,nun,T1u f

U0n9,nV'9U9PÐ1n1Ul,Ny'n,nT,Ufi0U1 ,um,unU09'9,u,g1n4u,1nlWGu 09,'n 'tJ

um A,,ug,,u ,Rquld,,'g4À,u ,u ,1m1ma0,n1g ,g,n1,lmj9A,,l,,w

'i',Yj,,q',,n,,l,,!,1,'i.'',\l,,,,l,I,,',i;i,ìi,;ì,,'/j',I,t,'l?.,',',,.!',.,9,4'í.,, ,.!,,;,,\,,,.,',,,ly,,,',,i,'r'.u'!,,,hl,,,:l,,!,,,l,,i/,,!',y,',!,,',,

,1,m1,mn,mmusij
ni;;,I1,(,,,I1,,qII,lrIì,U,l

nóumgq y09nn rmnyDoi1 ru 1M 1on1yy0i1 um1uqn
mr1Ji1 ju1g1mí jmuicm Dj,n1g míijvmnmj0Ju

Mmí,'ugm1udmmmí,myjuiì1 ijun luoidm/iumo n1J gæ rqmmw n1,1q

g1jDyiõ'ui'yum m,n1w 1n1 õjwiig 1 1w '1^my, DDwymýj^mg1m 1n
ûjj g11, iimgyqmin1õ dgxwg1y

, , ,J
__
_


Click to View FlipBook Version