The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Adnan Ohranovic, 2019-05-07 05:09:43

TIMSS za Adija - srpski

TIMSS za Adija - srpski

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA
Agencija za predškolsko, osnovno i
Agencija za pred{kolsko, osnovno i
srednje obrazovanje sredwe obrazovawe

TIMSS u Bosni i Hercegovini

Међународно истраживање трендова у
знању математике и природних наука

AGENCIJA ZA PRED[KOLSKO,
OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE

TIMSS истраживање TIMSS испитни задаци TIMSS, кроз утврђена подручја садржаја

TIMSS (Trends in International Mathematics and TIMSS испитни задаци у тест-књижицама за четврти разред, омогућава идентификовање
квалитета курикулума са око 350 испитних задатака,
Science Study) је међународно истраживање засновани су на: од чега двије трећине захтијева употребу вјештина
трендова у знању математике и природних наука • садржајним подручјима која обухватају наставне примјене и закључивања.
у четвртом и осмом разреду основног образовања. Такође, дијагностичке информације дате за сваки
Истраживање је први пут реализовано 1995. године теме и испитни задатак чине богат ресурс за
и од тада обезбјеђује податке о постигнућима • когнитивним подручјима која се односе на професионални развој наставника.
ученика сваке четврте године. TIMSS предводи IEA
(International Association for the Evaluation of чињенично знање, примјену и закључивање. Примјер задатка из природних наука
Educational Achievement - Међународно удружење за четврти разред
за евалуацију образовних постигнућа) у сарадњи Примјер задатка из математике
са Међународним истраживачким центром за за четврти разред Метална кашика и дрвена кашика се користе
TIMSS и PIRLS на Бостон колеџу. за мијешање вруће супе у лонцу.
Три хиљаде улазница за кошаркашку утакмицу Послије неколико минута, метална кашика је
Значај TIMSS-a су нумерисане од 1 до 3 000. топлија од дрвене кашике. Како ово објаснити?
Особе чије улазнице завршавају бројем 112 A. Метал је увијек топлији од дрвета.
TIMSS омогућава праћење постигнућа у добијају награду. Б. Метал спроводи топлоту боље од дрвета.
Напиши све награђене бројеве. В. Метал спроводи електричну енергију
математици и природним наукама у глобалном Награђени бројеви: _____________
контексту и помаже земљама широм свијета да боље од дрвета.
доносе одлуке засноване на доказима за Тачан одговор: 112, 1112, 2112 Г. Метал загријава воду боље од дрвета.
побољшање образовних постигнућа.
Процјена постигнућа ученика може пружити рано Тачан одговор: Б
упозорење за неопходне реформе курикулума.
TIMSS прикупља опсежне информације о
породичном и школском контексту ученика.
Ово истраживање омогућава земљама да упореде
своје образовне системе и наставне приступе и
истраже релевантне варијабле, као што су:
• Структура и организација система
• Курикулум
• Пракса подучавања
• Технологија у учионици
• Ставови ученика према учењу

TIMSS истраживањем се добијају подаци о TIMSS 2019 као сараднички програм

ученичким постигнућима из математике и Истраживање TIMSS 2019 у БиХ спроводи Агенција
природних наука, те подаци о факторима који за предшколско, основно и средње образовање у
утичу на та постигнућа. сарадњи са образовним властима.
Ове информације се добијају тестирањем ученикa
и попуњавањем упитника за ученике, наставнике, Надлежна министарства образовања и Одјељење
директоре школа и родитеље. за образовање Брчко дистрикта БиХ именују TIMSS
школске координаторе који представљају спону у
Земље и образовни системи који учествују комуникацији Агенције и школа.
у истраживању TIMSS 2019
Ко учествује у TIMSS-у 2019?
Албанија Кипар
У истраживању TIMSS 2019 учествује
Аустралија Кореја репрезентативни узорак ученика четвртог разреда
основне школе.
Аустрија Косово* Главно истраживање TIMSS 2019 ће обухватити
178 основних школа са 336 одјељења, односно
Азербејџан Кувајт 6 023 ученика.

Бахреин Летонија Међународни резултати истраживања ће бити
објављени у децембру 2020. године.
Белгија (Фл) Либан
Контакт:
Босна и Херцеговина Литванија Агенција за предшколско, основно и
средње образовање
Бразил Мађарска [email protected]
тел. 033 942 852
Брунеји Дарусалам Малезија

Бугарска Малта

Црна Гора Мароко

Чешка Република Низоземска

Чиле Норвешка

Данска Нови Зеланд

Енглеска Њемачка

Египат Оман

Филипини Пакистан

Финска Пољска

Француска Португал

Грузија Република Словачка

Хонг Конг Румунија

Хрватска Руска Федерација

Иран Саудијска Арабија

Ирска Сингапур

Италија Сједињене Америчке Државе

Израел Сјеверна Ирска

Јапан Сјеверна Македонија

Јерменија Србија

Јордан Шпанија

Јужна Африка Шведска

Канада Турска

Катар Уједињени Арапски Емирати

Казахстан

*Ова ознака не доводи у питање ставове о статусу, и у
складу је са Резолуцијом Савјета сигурности 1244/1999
и Мишљењем МСП-а о проглашењу независности Косова.


Click to View FlipBook Version