The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Adnan Ohranovic, 2019-05-07 05:26:51

PIRLS za Adija - bosanski

PIRLS za Adija - bosanski

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA
Agencija za predškolsko, osnovno i
Agencija za pred{kolsko, osnovno i
srednje obrazovanje sredwe obrazovawe

PIRLS u Bosni i Hercegovini

Međunarodno istraživanje razvoja
čitalačke pismenosti

AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO,
OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

Šta je PIRLS?

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – Međunarodno istraživanje
razvoja čitalačke pismenosti) procjenjuje čitalačku pismenost učenika u četvrtom
razredu osnovnog obrazovanja. Istraživanje je prvi put provedeno 2001. godine i
od tada obezbjeđuje podatke o postignućima učenika svake pete godine. Istraživanje
predvodi IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement
– Međunarodno udruženje za evaluaciju obrazovnih postignuća) u saradnji sa
Međunarodnim istraživačkim centrom za TIMSS i PIRLS na Boston koledžu.

Značaj PIRLS-a

PIRLS prikuplja informacije o mogućnostima koje obrazovni sistemi pružaju učenicima,
kao i o faktorima koji utiču na ta postignuća. PIRLS pruža međunarodno
uporedive podatke o obrazovnim politikama i primjeni kurikuluma u čitanju,
nastavnoj praksi, školskim resursima te o porodičnom i školskom iskustvu u učenju
čitanja. Ove informacije se dobijaju testiranjem učenika i popunjavanjem upitnika
za učenike, nastavnike, direktore škola i roditelje.

Čitalačka pismenost u PIRLS-u

Čitalačka pismenost u PIRLS-u odnosi se na sposobnost razumijevanja i upotrebe
pisanih jezičkih formi koje društvena zajednica zahtijeva i koje pojedinac vrednuje.
Podrazumijeva takođe sposobnost razumijevanja različitih vrsta tekstova, te čitalačke
navike i stavove koji potiču čitanje tokom života. Mladi čitaoci mogu razumjeti različite
vrste tekstova i čitaju kako bi učili, učestvovali u čitalačkim aktivnostima u školi i
svakodnevnom životu, te radi zabave.

Rezultati istraživanja PIRLS 2016

Učenici koji uspješno čitaju imaju podsticajno porodično okruženje za čitanje.

Učenici koji su od rane dobi uključeni u aktivnosti čitanja i predškolski odgoj i
obrazovanje pokazuju bolji uspjeh u čitanju.
Učenici koji uspješno čitaju pohađaju sigurne i dobro opremljene škole orijentisane
na bolja postignuća.
Učenici koji uspješno čitaju imaju pozitivan stav prema čitanju.
Učenice imaju veća prosječna postignuća u čitanju.

PIRLS tekstovi za čitanje

PIRLS je zasnovan na sveobuhvatnom metodološkom okviru razvijenom u saradnji sa
zemljama učesnicama. Okvir uključuje dvije svrhe čitanja koje se ispituju u ovo
istraživanju: čitanje u svrhu književnog iskustva i čitanje u svrhu sticanja i korištenja
informacija.

Postoje četiri široko zasnovana procesa razumijevanja za svaku svrhu čitanja:
fokusiranje na i pronalaženje eksplicitno navedenih informacija, izvođenje jasnih
zaključaka, tumačenje i integrisanje ideja i informacija, te procjena i kritika sadržaja i
tekstualnih elemenata.

Učenici četvrtog razreda dobijaju test-knjižicu u kojoj se nalaze dva teksta za čitanje sa
ispitnim pitanjima. Učenici imaju ukupno 80 minuta da pročitaju tekstove i odgovore
na pitanja, za svaki tekst po 40 minuta. Nakon toga, popunjavaju upitnik za učenika do
30 minuta.

Prednosti istraživanja PIRLS 2021
PIRLS omogućava zemljama učesnicama da donose odluke
zasnovane na dokazima u cilju poboljšanja čitalačke pismenosti.

Podaci iz istraživanja mogu se koristiti za:

praćenje trendova postignuća učenika na nivou obrazovnih
sistema u međunarodnom kontekstu

praćenje uticaja novih i revidiranih obrazovnih politika
otkrivanje nedostataka obrazovnog sistema i podsticanje reforme
kurikuluma
unapređenje podučavanja i učenja čitanja
analize podataka o učenju i čitanju u porodičnom i školskom kontekstu

PIRLS u BiH
Istraživanje PIRLS 2021 u BiH provodi Agencija za predškolsko,
osnovno i srednje obrazovanje u saradnji sa obrazovnim vlastima.
Probno istraživanje će se provesti 2020. godine, a glavno istraživanje
2021. godine. Međunarodni rezultati istraživanja će biti objavljeni
u decembru 2022. godine.

Nadležna ministarstva obrazovanja i Odjeljenje za obrazovanje
Brčko distrikta BiH imenuju PIRLS školske koordinatore koji predstavljaju
sponu u komunikaciji Agencije i škola.
U istraživanju PIRLS 2021 učestvuje preko 50 zemalja,
a Bosna i Hercegovina učestvuje po prvi put.

Ko učestvuje u PIRLS-u 2021?

U PIRLS 2021 istraživanju učestvuje reprezentativni uzorak učenika
četvrtog razreda osnovne škole.

Kontakt
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
[email protected]
tel. 033 942 852


Click to View FlipBook Version