The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Adnan Ohranovic, 2019-05-07 05:28:08

PIRLS za Adija - hrvatski

PIRLS za Adija - hrvatski

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA
Agencija za predškolsko, osnovno i
Agencija za pred{kolsko, osnovno i
srednje obrazovanje sredwe obrazovawe

PIRLS u Bosni i Hercegovini

Međunarodno istraživanje razvoja
čitalačke pismenosti

AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO,
OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

Što je PIRLS?

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – Međunarodno istraživanje
razvoja čitalačke pismenosti) procjenjuje čitalačku pismenost učenika u četvrtome
razredu osnovnoga obrazovanja. Istraživanje je prvi put provedeno 2001. godine i od
tada osigurava podatke o postignućima učenika svake pete godine. Istraživanje predvodi
IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement–
Međunarodno udruženje za evaluaciju obrazovnih postignuća) u suradnji s
Međunarodnim istraživačkim centrom za TIMSS i PIRLS na Boston koledžu.

Značaj PIRLS-a

PIRLS prikuplja informacije o mogućnostima koje obrazovni sustavi pružaju učenicima,
kao i o čimbenicima koji utječu na ta postignuća. PIRLS pruža međunarodno usporedive
podatke o obrazovnim politikama i primjeni kurikuluma u čitanju, nastavnoj praksi,
školskim resursima te o iskustvu unutar obitelji i unutar škole po pitanju učenja čitanja.
Do ovih informacija dolazimo testiranjem učenika i popunjavanjem upitnika za učenike,
nastavnike, ravnatelje škola i roditelje.

Čitalačka pismenost u PIRLS-u

Čitalačka pismenost u PIRLS-u odnosi se na sposobnost razumijevanja i upotrebe
pisanih jezičnih formi koje društvena zajednica zahtijeva i koje pojedinac vrednuje.
Podrazumijeva, također sposobnost razumijevanja različitih vrsta tekstova, te čitalačke
navike i stavove koji potiču čitanje tijekom života. Mladi čitatelji mogu razumjeti različite
vrste tekstova i čitaju kako bi učili, sudjelovali u čitalačkim aktivnostima u školi i
svakodnevnome životu, te iz zabave.

Rezultati istraživanja PIRLS 2016

Učenici koji uspješno čitaju imaju poticajno obiteljsko okružje za čitanje.
Učenici koji su od ranog uzrasta uključeni u aktivnosti čitanja i predškolski odgoj i
obrazovanje pokazuju bolji uspjeh u čitanju.
Učenici koji uspješno čitaju pohađaju sigurne i dobro opremljene škole orijentirane
na bolja postignuća.
Učenici koji uspješno čitaju imaju pozitivan stav prema čitanju.
Učenice imaju veća prosječna postignuća u čitanju.

PIRLS tekstovi za čitanje

PIRLS je zasnovan na sveobuhvatnome metodološkom okviru razvijenome u saradnji sa
zemljama sudionicama. Okvir uključuje dvije svrhe čitanja koje se ispituju u istraživanju:
čitanje u svrhu književnoga iskustva i čitanje u svrhu stjecanja i korištenja informacija.

Postoje četiri široko zasnovana procesa razumijevanja u svaku svrhu čitanja: fokusiranje
na i pronalaženje eksplicitno navedenih informacija, izvođenje jasnih zaključaka,
tumačenje i integriranje ideja i informacija, te procjena i kritika sadržaja i tekstualnih
elemenata.
Učenici četvrtoga razreda dobijaju test-knjižicu u kojoj se nalaze dva teksta za čitanje sa
ispitnim pitanjima. Učenici imaju ukupno 80 minuta za čitanje tekstova i odgovore na
pitanja, za svaki tekst po 40 minuta. Nakon toga, popunjavaju upitnik za učenika do 30
minuta.

Prednosti istraživanja PIRLS 2021
PIRLS omogućuje zemljama sudionicama donošenje odluka zasnovanih na
dokazima u cilju poboljšanja čitalačke pismenosti.

Podatci iz istraživanja mogu biti korišteni u svrhu:

praćenja trendova postignuća učenika na razini obrazovnih sustava u
međunarodnome kontekstu
praćenja utjecaja novih i revidiranih obrazovnih politika
otkrivanja nedostataka obrazovnoga sustava i poticanja reforme kurikuluma
unapređenja podučavanja i učenja čitanja
analize podataka o učenju i čitanju u obiteljskome i školskom kontekstu

PIRLS u BiH
Istraživanje PIRLS 2021 u BiH provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje u suradnji s obrazovnim vlastima. Probno istraživanje bit će
provedeno 2020. godine, a glavno istraživanje 2021. godine. Međunarodni
rezultati istraživanja bit će objavljeni u prosincu 2022. godine.

Nadležna ministarstva obrazovanja i Odjel za obrazovanje Brčko distrikta BiH
imenuju PIRLS školske koordinatore koji predstavljaju sponu u komunikaciji
Agencije i škola.

U istraživanju PIRLS 2021 sudjeluje preko 50 zemalja, a Bosna i Hercegovina
sudjeluje po prvi put.

Ko sudjeluje u PIRLS-u 2021?
U PIRLS 2021 istraživanju sudjeluje reprezentativni uzorak učenika četvrtoga
razreda osnovne škole.

Kontakt
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
[email protected]
tel. 033 942 852


Click to View FlipBook Version