The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by feshal779, 2021-04-24 00:22:28

Pelaporan SPS & Pemantauan KBK - PKK

slaid perjumpaan bulanan 4

Pelaporan

Sektor Pengurusan Sekolah
Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Puteh

Januari – April 2021

Oleh :

Wan Ahmad Kamal bin Wan Noh

Timbalan Sektor Pengurusan Sekolah
Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Puteh

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Unit Pengupayaan Kepemimpinan Sekolah SIPartners+ Aktiviti Yang Dijalankan

Analisis Bimbingan Berdasarkan Sekolah PBeerjrusmaRmpePaanaadkdnaeahpP8irmbo.1fipl.e.2i1sn0i/ao22nn10a2Sl1ePkPoDlahPP
PBeerrjMsuamemPnpaaeadnkaagne2apP5himr.2obp.f2ieil0n.s22iao/1nBP2nee0Sarr2elsjuR1akPPmemoaPndlpDaadaahkaPa1ehnP9p.Pib1mri.l2o.p20fie/n22s1ai0on2nS1aelkPoPlaDhPP
6 6 5 4 PeBrejursmMapmeaanaPenkanedPgparaiomh1f8epb.si1inio.la2.n1n0a/22lS10Pe2kP1oDlaPhP
5 3 BMukajulisKoPmDeSreapakePsiolrmaaaldsahiiaahAPn-2samP5es.ekia3rlol.aaP2lnnau0ch2tTae1erharbnaik
43 2 00
3 April
2 Mac
00 Februari

0
Januari

TS25 KBAT ProPeKS

Analisis Bimbingan Berasaskan Coachee

Bilangan Coachee Yang Dibimbing Mengikut Bulan

Coachee Januari Februari Mac April Jumlah PPPDroPgarPasaimrdPaPPKuD1ot1leJa.h4ebl.oBi2r0ea2rts1iafPmPaPadDParPJoaagPnsrPiuarDamPrBuiK-atOocehghlaoobBksoe2rr0saat2im1f a

PGB 3 4 9 4 20

PKP 9 15 24

PKHEM 5 5

PKKO 6 6

JUMLAH 3 15 18 19 55

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Unit Pengurusan Guru (Menengah)
(Rendah)

Sekolah Menengah Harian : 12 buah : 3 buah Modul Pengurusan Guru (e-operasi) sentiasa berada dalam utiliti
SABK : 1 buah ralat yang minimum.
Asrama Penuh : 1 buah
Kolej Vokasional Sekolah Rendah : 39 buah

Waran : 921 Guru Rendah : Lebihan 12 0rang
Bahasa Inggeris : -66 0rang

Guru Menengah Harian : 886 (Tidak cukup 18 0rang)

Bilangan kelas : 392 Kemasukan Penempatan 52 orang

42 antara daerah 10 antara negeri

Bilangan murid : 8314 Keluar Daerah 22 orang

Guru Masuk Dari Luar : 25 orang 14 orang egTukar 8 orang (April) manual JPN

Opsyen Kritikal : -32 orang Cadangan pengisian barisan hadapan sekolah bagi yang akan bersara
Bahasa Inggeris : -20 orang sehingga akhir MEI telah dihantar ke JPN
RBT : - 13 orang
PJK : - 9 orang Pengisian GB SK Bukit Awang dan SK Wakaf Raja telah selesai
Sains
Pengisian GB SK Kampong Tasek & SJKC Kai Chih Belum selesai.
Barisan Hadapan : Semua diisi

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Unit Pengurusan Murid (Menengah) Jumlah Pertukaran : 657

Pengurusan Kelas Rancangan Khas Pengurusan Enrolmen Murid Menengah

SEKOLAH PERMOHONAN TAWARAN PENGESAHAN RAYUAN TAWARAN JUMLAH • - Murid Tiada Padanan Trasisi Tingkatan 3 ke
ONLINE Tingkatan 4 (sumber BPSH)
SMK Kamil 222 179 157 45 207
650 177 89 60 59 (195) • 14 orang pelajar-Tindakan telah mengesan
SMK Dato’ 161 keberadaan dan sedang melaksanakan
Ismail 351 (140) intervensi

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Unit Pengurusan Murid (Rendah)Data Enrolmen Sekolah Rendah Sehingga 31 Mac 2021
Tahun Jumlah Kelas Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah

PERTUKARAN MURID Kelas Khas 33 203 71 274
Tahun Satu 2084
Antara Tahun Dua 94 1064 1020 2150
Tahun Tiga 2307
Daerah / Tahun Empat 92 1100 1050 2282
Tahun Lima 2247
Negeri Belajar Semula (daftar Tahun Enam 94 1186 1121 2265
51% (202 lewat / sek. Swasta / 13609
Jumlah 97 1144 1138
orang) sek. Agama)
26% (101 orang) 95 1127 1120

Dalam 95 1177 1088
Daerah
600 7001 6608

23% (91 Data Murid Cicir (Transisi 6 Tahun ke Tahun 1)

orang) Bil. Perkara Jumlah Peratus
85.37
1. Sekolah Rendah Integrasi 35
4.87
Data Murid Cicir (Transisi Tahun 6 ke Tingkatan 1) Teras Islam 2.44
7.32
Bil. Perkara Jumlah Peratus 2. Sekolah Agama 2
1.87
1. Sekolah Menengah 2 60.75 3. Pusat Tahfiz 1

4. Tidak Dapat Dikesan 3

2. Sekolah Agama 65 Jumlah 41

3. Pusat Tahfiz 17 15.90

4. Sekolah Pondok 12 11.21
4.68
5. Sekolah Swasta 5 0.93 Bimbingan peningkatan enrolmen pemohonan murid tahun 1
0.93 bagi sekolah jumlah permohonan kurang 35%
6. Akademik Bola Sepak Mokhtar Dahari 1 1.87 - SK Kampong Sepulau (30%) 1.4.2021
0.93
7. Jabatan Kebajikan Masyarakat 1 - SK Kampng Raja (32%) 12.4.2021
Taklimat Pengurusan Pendaftaran Murid Tahun 1 kepada semua
8. Tidak Dapat Dikesan 2
PK HEM Sekolah Rendah – 15.3.2021
9. Bukan Warganegara 1

10. Meninggal Dunia 1 0.93
Jumlah 107

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Unit Tingkatan 6 & TS25

Sekolah Menengah Tingkatan 6 : 5 buah PENGURUSAN
Guru Tingkatan 6 : 112 (-16) TS25
Bilangan kelas : 23 ( 6 Rendah)
Bilangan murid : 502 (6 Rendah)

Guru Masuk Dari Luar : 6 orang Pemilihan 13 sekolah Mengurus Penurunan
kohort 6 tahun 2021 Kewangan OS42000
kepada kohort 5 dan 6
(Januari 2021)
(April 2021)
Barisan Hadapan : Semua diisi Taklimat Umum &
Latihan Kepada Kohort Bengkel TS25 kepada
Kohort 4 dan 5
6 (April 2021)
(April 2021)

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Unit Prasekolah

Guru & PPM Institusi & Kelas Prasekolah

PPM Lelaki 0 72 Kelas 39 72
PPM Perempuan 4 67 Institusi 10 20 30 40 50 60 70 80

Guru Lelaki 0 bilangan
Guru Perempuan

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Bilangan

Murid L P R Jumlah Bengkel Verifikasi Data SMPK pada 3.2.2021
0 2 02
Kohort Umur 242 263 0 505 Lantikan Personel MySTEP (36 orang)
3+ 542 566 0 1108 SMK : 6 orang
4+ 0 0 00 SK : 23 orang
5+ 784 831 0 1615
Prasekolah : 2 orang
Lain-lain
Jumlah PPM : 5 orang

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Unit Pendidikan Swasta Program Bimbingan IPS (Tadika Swasta)

Tadika Tadika Tadika Khalifah
Faqeh Annur Permata Harapan
Bestari Pintar
2.3.2021
22.3.2021 1.3.2021
Tadika Celik Riang
Tadika Kai Chih • Pembukaan dan
Pematuhan Dasar IPS 2.3.2021
1.3.2021
• Pengurusan Pentadbiran
• Pematuhan SOP Covid-19
• Keselamatan IPS

Tadika Ceria
kasih

22.3.2021

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Sektor psikologi & Kaunseling

KEMAMPUAN MENJALANKAN TUGAS AKTIVITI SEPANJANG JANUARI HINGGA MAC 2021

DATA & MAKLUMAT GURU TIDAK 1. Mengutip dan menganalisis data bagi Guru dan
& KAKITANGAN BERKEPERLUAN KHAS MAMPU, 17 Staf yang Berkeperluan Khas

PPD PASIR PUTEH TAHUN 2021 2. Program Salam Permata bersama AKP yang
mengalami strok di SK Banggol Pak Esah.
KESIHATAN PSIKIATERI TATATERTIB DISIPLIN/INTERGRITI KEWANGAN
3. Program Bual Bicara bersama pentadbir sekolah
2%3% 4% MAMPU, ( terpilih ).
11% 106
1. Membimbing pentadbir sekolah dalam
80% pengurusan Medical Board di 7 buah sekolah.

2. Membuat Pemantauan bagi guru yang berada
dalam Jawatan Kumpulan (POOL) di 4 buah
sekolah.

3. Membuat pemantauan bilangan hari cuti bagi
guru sakit kronik.

4. Membina Modul Pengurusan Konflik.
5. Perbincangan Profesional dengan Unit Integriti

JPN berkaitan dengan pengurusan Perkhidmatan
bagi Ketua Jabatan yang bermasalah.

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan KBK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Penerimaan Bahan Cucian Semakan Borang Pengesahan Bilangan Pekerja Mengikut Warganegara Malaysia
disemak Pelaksanaan Perkhidmatan Kontrak
Patuh
Mohd Solahudin Che Yatim Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Abal Enterprise Patuh
Patuh Patuh Patuh Patuh
Mohd shuhaidi b Ismail Rusli b Abd Kadir Patuh
SK Bukit Awang Patuh Patuh Patuh Patuh
Qisti Delima Patuh
Ghazali b Mohd Daud Sukses Resources Patuh Patuh Patuh
SK Gaal
Temila Indah Patuh Patuh Patuh
Mohd Zukri b Mat Rani Enterprise
SK Bukit Tanah Pertubuhan Patuh Tidak Patuh Patuh
Peladang Pulau
Ghazali b Mohd Daud Condong Patuh Patuh Patuh
SK Danan Qisti Delima
Sukses Resources
Zalida binti Mohd Yusof
SK Changgai Rusli b Abd Kadir

Ahmad Zulkipli b Draman
SK Cherang Ruku

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan KBK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Umur Pekerja Maklumat Pekerja Laporan Kesihatan Tahunan Pekerja Hadir Bertugas
(Pekerja 55-63 Tahun) Mengikut Waktu
Mohd Solahudin Che Yatim Patuh Tidak Patuh
SK Bukit Abal Enterprise Patuh Patuh Patuh Patuh
Patuh Patuh
Mohd shuhaidi b Ismail Rusli b Abd Kadir Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Awang Patuh Patuh
Qisti Delima Patuh Patuh Patuh Patuh
Ghazali b Mohd Daud Sukses Resources Tidak Patuh Patuh
SK Gaal Patuh Patuh
Temila Indah
Mohd Zukri b Mat Rani Enterprise Patuh Patuh
SK Bukit Tanah Pertubuhan
Peladang Pulau Patuh Patuh
Ghazali b Mohd Daud Condong
SK Danan Qisti Delima Patuh Patuh
Sukses Resources
Zalida binti Mohd Yusof
SK Changgai Rusli b Abd Kadir

Ahmad Zulkipli b Draman
SK Cherang Ruku

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan KBK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Pengemaskinian Buku Rekod Pekerja Sentiasa Berpakaian Pembersihan Tandas & bilik Pembersihan Bangunan
Kehadiran Pekerja Seragam Air
Mohd Solahudin Che Yatim
SK Bukit Abal Enterprise Patuh Patuh Patuh Tidak Patuh

Mohd shuhaidi b Ismail Rusli b Abd Kadir Patuh Tidak Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Awang Patuh Patuh Patuh Patuh
Qisti Delima Patuh Patuh Patuh Patuh
Ghazali b Mohd Daud Sukses Resources Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Gaal Patuh Patuh Patuh Patuh
Temila Indah
Mohd Zukri b Mat Rani Enterprise
SK Bukit Tanah Pertubuhan
Peladang Pulau
Ghazali b Mohd Daud Condong
SK Danan Qisti Delima
Sukses Resources
Zalida binti Mohd Yusof
SK Changgai

Ahmad Zulkipli b Draman Rusli b Abd Kadir Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Cherang Ruku

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan KBK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Pembersihan Kawasan Pengurusan Sampah dan Penjagaan Pokok Tanaman & Tempat Simpanan
Persekitaran, longkang Bahan Buangan Bunga Mesin, Peralatan
Mohd Solahudin Che Yatim
SK Bukit Abal Enterprise Tidak Patuh Tidak Patuh Patuh Patuh
Patuh
Mohd shuhaidi b Ismail Rusli b Abd Kadir Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Awang Patuh
Qisti Delima Patuh Patuh Patuh
Ghazali b Mohd Daud Sukses Resources Patuh
SK Gaal Patuh Patuh Patuh
Temila Indah Patuh
Mohd Zukri b Mat Rani Enterprise Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Tanah Pertubuhan Patuh
Peladang Pulau Patuh Patuh Patuh
Ghazali b Mohd Daud Condong
SK Danan Qisti Delima Patuh Patuh Patuh
Sukses Resources
Zalida binti Mohd Yusof
SK Changgai Rusli b Abd Kadir

Ahmad Zulkipli b Draman
SK Cherang Ruku

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan KBK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Penggunaan Tanda Amaran Penyeliaan Oleh Penyelia Mesin Rumput High Presure Water Jet
Ketika Pembersihan Syarikat
Mohd Solahudin Che Yatim Patuh Patuh
SK Bukit Abal Enterprise Patuh Patuh Patuh Patuh
Patuh Patuh Patuh Patuh
Mohd shuhaidi b Ismail Rusli b Abd Kadir Tidak Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Awang Patuh Patuh Patuh Patuh
Qisti Delima Patuh Patuh
Ghazali b Mohd Daud Sukses Resources Tidak Patuh Patuh Patuh
SK Gaal Patuh
Temila Indah Tidak Patuh Patuh
Mohd Zukri b Mat Rani Enterprise
SK Bukit Tanah Pertubuhan Tidak Patuh Patuh
Peladang Pulau
Ghazali b Mohd Daud Condong
SK Danan Qisti Delima
Sukses Resources
Zalida binti Mohd Yusof
SK Changgai Rusli b Abd Kadir

Ahmad Zulkipli b Draman
SK Cherang Ruku

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan KBK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Scrubbing Machine Mesin Hampagas Set Penyapu dan Penyodok Set Mop

Mohd Solahudin Che Yatim Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Abal Enterprise Patuh Patuh Patuh Patuh
Tidak Patuh Patuh Patuh Patuh
Mohd shuhaidi b Ismail Rusli b Abd Kadir Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Awang Tidak Patuh Patuh Patuh Patuh
Qisti Delima Patuh Patuh Patuh Patuh
Ghazali b Mohd Daud Sukses Resources Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Gaal
Temila Indah
Mohd Zukri b Mat Rani Enterprise
SK Bukit Tanah Pertubuhan
Peladang Pulau
Ghazali b Mohd Daud Condong
SK Danan Qisti Delima
Sukses Resources
Zalida binti Mohd Yusof
SK Changgai Rusli b Abd Kadir

Ahmad Zulkipli b Draman
SK Cherang Ruku

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan KBK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Pencakar Rumput Gunting Pokok / Sabit Kereta Sorong Cangkul

Mohd Solahudin Che Yatim Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Abal Enterprise Patuh Patuh Patuh Patuh
Patuh Patuh Patuh Patuh
Mohd shuhaidi b Ismail Rusli b Abd Kadir Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Awang Patuh Patuh Patuh Patuh
Qisti Delima Patuh Patuh Patuh Patuh
Ghazali b Mohd Daud Sukses Resources Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Gaal
Temila Indah
Mohd Zukri b Mat Rani Enterprise
SK Bukit Tanah Pertubuhan
Peladang Pulau
Ghazali b Mohd Daud Condong
SK Danan Qisti Delima
Sukses Resources
Zalida binti Mohd Yusof
SK Changgai Rusli b Abd Kadir

Ahmad Zulkipli b Draman
SK Cherang Ruku

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan KBK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Penyodok Longkang Hos Getah Hand Soap Dispenser Tisu Dispenser

Mohd Solahudin Che Yatim Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Abal Enterprise Patuh Patuh Patuh Patuh
Patuh Patuh Patuh Patuh
Mohd shuhaidi b Ismail Rusli b Abd Kadir Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Awang Patuh Patuh Patuh Patuh
Qisti Delima Patuh Patuh Patuh Patuh
Ghazali b Mohd Daud Sukses Resources Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Gaal
Temila Indah
Mohd Zukri b Mat Rani Enterprise
SK Bukit Tanah Pertubuhan
Peladang Pulau
Ghazali b Mohd Daud Condong
SK Danan Qisti Delima
Sukses Resources
Zalida binti Mohd Yusof
SK Changgai Rusli b Abd Kadir

Ahmad Zulkipli b Draman
SK Cherang Ruku

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan KBK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Bahan Pencuci Lantai Bahan Pencuci Mangkuk Bahan Pencuci Singki Bahan Pencuci Cermin
Tandas
Mohd Solahudin Che Yatim Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Abal Enterprise Patuh Patuh Patuh Patuh
Patuh Tidak Patuh Patuh Patuh
Mohd shuhaidi b Ismail Rusli b Abd Kadir Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Awang Patuh Patuh Patuh Patuh
Qisti Delima Patuh Patuh Patuh Patuh
Ghazali b Mohd Daud Sukses Resources Patuh Patuh
SK Gaal Patuh Patuh
Temila Indah
Mohd Zukri b Mat Rani Enterprise Patuh
SK Bukit Tanah Pertubuhan
Peladang Pulau Patuh
Ghazali b Mohd Daud Condong
SK Danan Qisti Delima
Sukses Resources
Zalida binti Mohd Yusof
SK Changgai Rusli b Abd Kadir

Ahmad Zulkipli b Draman
SK Cherang Ruku

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan KBK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Sabun Tangan Cecair Pewangi Tandas Tisu Tandas Gulung Plastik Sampah

Mohd Solahudin Che Yatim Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Abal Enterprise Patuh Patuh Patuh Patuh
Patuh Patuh Patuh Patuh
Mohd shuhaidi b Ismail Rusli b Abd Kadir Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Awang Patuh Patuh Patuh Patuh
Qisti Delima Patuh Patuh Patuh Patuh
Ghazali b Mohd Daud Sukses Resources Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Gaal
Temila Indah
Mohd Zukri b Mat Rani Enterprise
SK Bukit Tanah Pertubuhan
Peladang Pulau
Ghazali b Mohd Daud Condong
SK Danan Qisti Delima
Sukses Resources
Zalida binti Mohd Yusof
SK Changgai Rusli b Abd Kadir

Ahmad Zulkipli b Draman
SK Cherang Ruku

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan KBK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Baja Ubat Pembasmi Jentik-jentik

Mohd Solahudin Che Yatim Patuh Patuh
SK Bukit Abal Enterprise Patuh Tidak Patuh
Patuh
Mohd shuhaidi b Ismail Rusli b Abd Kadir Patuh Patuh
SK Bukit Awang Patuh Patuh
Qisti Delima Patuh Tidak Patuh
Ghazali b Mohd Daud Sukses Resources Patuh Patuh
SK Gaal Patuh
Temila Indah
Mohd Zukri b Mat Rani Enterprise
SK Bukit Tanah Pertubuhan
Peladang Pulau
Ghazali b Mohd Daud Condong
SK Danan Qisti Delima
Sukses Resources
Zalida binti Mohd Yusof
SK Changgai Rusli b Abd Kadir

Ahmad Zulkipli b Draman
SK Cherang Ruku

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan PKK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Pengesahan Semakan Buku Semakan Borang Pengesahan Bilangan Pengawal Bertugas Warganegara
Laporan Oleh Pentadbir Pelaksanaan Perkhidmatan Mengikut Syif
Mohd Solahudin Al Aman Security Premis Patuh
SK Bukit Abal Patuh Patuh Patuh
Patuh Patuh
Patuh
Mohd shuhaidi b Ismail Natika Securiforce Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Awang

Mohd Faizal b Mat Daud Brave Force Tidak Patuh Patuh Patuh
SK Gaal Sdn Bhd

Ahmad Zulkipli b Draman Sari Securitiforce Patuh Patuh Patuh
SK Cherang Ruku

Mohd Zukri b Mat Rani Formagates Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Tanah Security

Mohd Faizal b Mat Daud Sulimi Security Tidak Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Danan Services Patuh Patuh Patuh Patuh

Zalida binti Mohd Yusof Brave Force
SK Changgai Sdn Bhd

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan PKK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Umur Pengawal Lulus Tapisan Keselamatan Menghadiri Kursus CSG Laporan Kesihatan
Pengawal
Mohd Solahudin Al Aman Security Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Abal Patuh Patuh Patuh Patuh
Patuh Patuh Tidak Patuh Patuh
Mohd shuhaidi b Ismail Natika Securiforce Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Awang Patuh Patuh
Patuh
Mohd Faizal b Mat Daud Brave Force Patuh Patuh
SK Gaal Sdn Bhd
Patuh
Ahmad Zulkipli b Draman Sari Securitiforce
SK Cherang Ruku Patuh

Mohd Zukri b Mat Rani Formagates Patuh Patuh
SK Bukit Tanah Security

Mohd Faizal b Mat Daud Sulimi Security Patuh Patuh
SK Danan Services
Patuh Patuh
Zalida binti Mohd Yusof Brave Force
SK Changgai Sdn Bhd

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan PKK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Pengawal Hadir Bertugas Pengawal Sentiasa Pengawal Sentiasa Dalam Pengemaskianian Rekod
Mengikut Syif Berpakaian Seragam Lengkap Keadaan Bersedia Kehadiran
Mohd Solahudin Al Aman Security
SK Bukit Abal Patuh Patuh Patuh Patuh

Mohd shuhaidi b Ismail Natika Securiforce Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Awang

Mohd Faizal b Mat Daud Brave Force Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Gaal Sdn Bhd

Ahmad Zulkipli b Draman Sari Securitiforce Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Cherang Ruku

Mohd Zukri b Mat Rani Formagates Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Tanah Security

Mohd Faizal b Mat Daud Sulimi Security Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Danan Services
Patuh Patuh Patuh Patuh
Zalida binti Mohd Yusof Brave Force
SK Changgai Sdn Bhd

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan PKK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Kawalan Pintu Utama & Kawalan Lalu Lintas Dalam Perekodan Butiran Pelawat Pelaksanaan Rondaan
Pintu Keluar Premis
Mohd Solahudin Al Aman Security Patuh Patuh
SK Bukit Abal Patuh Patuh
Patuh
Mohd shuhaidi b Ismail Natika Securiforce Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Awang Patuh

Mohd Faizal b Mat Daud Brave Force Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Gaal Sdn Bhd
Patuh
Ahmad Zulkipli b Draman Sari Securitiforce Patuh Patuh Patuh
SK Cherang Ruku Patuh

Mohd Zukri b Mat Rani Formagates Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Tanah Security

Mohd Faizal b Mat Daud Sulimi Security Patuh Patuh Patuh
SK Danan Services
Patuh Patuh Patuh
Zalida binti Mohd Yusof Brave Force
SK Changgai Sdn Bhd

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan PKK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Penguncian Watchman Clock Pengemaskinian Buku Penyeliaan Oleh Pegawai Paparan Maklumat
Laporan Harian Ronda Nombor Kecemasan di
Mohd Solahudin Al Aman Security Patuh
SK Bukit Abal Patuh Patuh Patuh Pondok Pengawal
Patuh
Patuh Patuh Tidak Patuh

Mohd shuhaidi b Ismail Natika Securiforce Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Awang
Patuh
Mohd Faizal b Mat Daud Brave Force Tidak Patuh Patuh
SK Gaal Sdn Bhd

Ahmad Zulkipli b Draman Sari Securitiforce Patuh Patuh
SK Cherang Ruku

Mohd Zukri b Mat Rani Formagates Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Tanah Security

Mohd Faizal b Mat Daud Sulimi Security Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Danan Services Patuh Patuh Patuh Patuh

Zalida binti Mohd Yusof Brave Force
SK Changgai Sdn Bhd

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan PKK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Pakaian Seragam Lengkap Walkie Talkie Wisel Besi Cotar Kayu
(Kontrak)
Mohd Solahudin Al Aman Security Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Abal Patuh Patuh Patuh Patuh
Patuh Patuh Tidak Patuh Patuh
Mohd shuhaidi b Ismail Natika Securiforce Tidak Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Bukit Awang Patuh Tidak Berkenaan Patuh Patuh
Patuh Patuh Patuh
Mohd Faizal b Mat Daud Brave Force Patuh Patuh Patuh Patuh
SK Gaal Sdn Bhd
Patuh
Ahmad Zulkipli b Draman Sari Securitiforce
SK Cherang Ruku Patuh

Mohd Zukri b Mat Rani Formagates
SK Bukit Tanah Security

Mohd Faizal b Mat Daud Sulimi Security
SK Danan Services

Zalida binti Mohd Yusof Brave Force
SK Changgai Sdn Bhd

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan PKK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Analog Watchman Clock Lampu Suluh Heavy Duty 6 Baju Hujan Polyester First Aid Kit
Volt
Mohd Solahudin Al Aman Security Patuh Patuh Tidak Patuh
SK Bukit Abal Patuh Patuh Patuh Tidak Patuh
Patuh Patuh Patuh Tidak Patuh
Mohd shuhaidi b Ismail Natika Securiforce Patuh Tidak Patuh Patuh
SK Bukit Awang Patuh Patuh Patuh Patuh
Patuh Patuh Patuh
Mohd Faizal b Mat Daud Brave Force Patuh Patuh Patuh Tidak Patuh
SK Gaal Sdn Bhd Patuh
Tidak Patuh
Ahmad Zulkipli b Draman Sari Securitiforce
SK Cherang Ruku Patuh

Mohd Zukri b Mat Rani Formagates
SK Bukit Tanah Security

Mohd Faizal b Mat Daud Sulimi Security
SK Danan Services

Zalida binti Mohd Yusof Brave Force
SK Changgai Sdn Bhd

Pelaporan Sektor Pengurusan Sekolah

Pemantauan PKK (1-30 .3. 2021)

Nama Pemantau / Sekolah Syarikat Sistem CCTV

Mohd Solahudin Al Aman Security Tidak Berkenaan
SK Bukit Abal Tidak Berkenaan
Tidak Berkenaan
Mohd shuhaidi b Ismail Natika Securiforce Tidak Berkenaan
SK Bukit Awang Tidak Berkenaan
Tidak Berkenaan
Mohd Faizal b Mat Daud Brave Force Tidak Berkenaan
SK Gaal Sdn Bhd

Ahmad Zulkipli b Draman Sari Securitiforce
SK Cherang Ruku

Mohd Zukri b Mat Rani Formagates
SK Bukit Tanah Security

Mohd Faizal b Mat Daud Sulimi Security
SK Danan Services

Zalida binti Mohd Yusof Brave Force
SK Changgai Sdn Bhd


Click to View FlipBook Version