The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jmbsmkj, 2019-01-19 10:39:16

RPT KBSM PD 2019

RPT KBSM PD 2019

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH

72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

(MATEMATIK)
PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENGURUSAN DIRI TINGKATAN 1 ( KSSMPK )

BULAN / KEMAHIRAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
MINGGU 1. Mengurus Diri
JANUARI 1.1 Mengurus diri dari aspek Murid berupaya : Nilai Murni
fizikal dan personaliti diri. Contoh:-
Minggu 1 – 1.1.1 Menjaga kebersihan anggota i) Kebersihan fizikal dan
Minggu 3 badan dan dandanan diri.
mental
1.1.2 Menjaga kebersihan pakaian. ii) Kerajinan

1.1.3 Mempamerkan penampilan BBM
diri yang kemas. Contoh:-
- Gambar
1.1.4 Mempraktikkan tata cara - Carta
berpakaian dan tatasusila di - Video
tempat awam. - Benda Maujud ( berus

1.1.5 Mempraktikkan tatacara gigi, ubat gigi, sabun )
berpakaian dan tatasusila di - Lembaran Kerja
dalam majlis.

JANUARI 1. Mengurus Diri 1.2 Perubahan fizikal serta Murid berupaya: Nilai Murni
Minggu 4 penjagaan kebersihan Contoh:-
bahagian sulit. 1.2.1 Mengenal bahagian sulit i) Kebersihan fizikal dan
pada bahagian tubuh.
mental
1.2.2 Mengenal tanda-tanda baligh ii) Berdikari
dan perubahan fizikal lelaki
dan perempuan. BBM
Contoh:-
1.2.3 Membanding beza tanda- - Gambar
tanda baligh dan perubahan - Carta
fizikal lelaki dan perempuan. - Lembaran Kerja

Tahun Baru 1.2.4 Menjaga kebersihan
Cina bahagian sulit lelaki dan
perempuan.
( 28 & 29hb )

FEBRUARI 1. Mengurus Diri 1.3 Pengurusan diri sebelum Murid berupaya: Nilai Murni
dan semasa kedatangan Contoh:-
Minggu 5 – haid. 1.3.1 Mengenal simptom-simptom i) Kebersihan fizikal fan
Minggu 6 awal kedatangan haid.
mental
1.3.2 Mengenal pasti jangkaan ii) Kerajinan
tarikh, tempoh dan cara iii) Berdikari
merekod kedatangan haid.
BBM
1.3.3 Menjaga kebersihan Contoh:-
semasa haid. - Gambar
- Carta
- Bahan Maujud ( tuala

wanita )
- Video

1.4 Penggunaan dan Murid berupaya: Nilai Murni
pengurusan tuala wanita. Contoh:-
1.4.1 Mengenal jenis dan fungsi i) Kebersihan fizikal dan
tuala wanita.
mental
1.4.2 Mengetahui cara ii) Kerajinan
menggunakan tuala wanita
dengan betul. BBM
Contoh:-
1.4.3 Menunjuk cara - Gambar
menggunakan tuala wanita - Carta
dengan betul. - Bahan Maujud
- Video
1.4.4 Mengetahui cara - Lembaran Kerja
membersihkan dan
Thaipusam melupuskan tuala wanita.
( 10hb )
1.4.5 Menunjukkan cara
membersihkan dan
melupuskan tuala wanita.

FEBRUARI 1. Mengurus Diri 1.5 Pengurusan diri semasa Murid berupaya: Nilai Murni
Minggu 7 ihtilam (wet dream). Contoh:-
1.5.1 Mengetahui bila berlaku i) Kebersihan fizikal dan
FEBRUARI 1. Mengurus Diri ihtilam.
Minggu 8 mental
1.5.2 Menjelaskan cara mengurus ii) Berdikari
diri selepas mengalami
ihtilam. BBM
Contoh:-
1.5.3 Mengurus diri selepas - Carta
mengalami ihtilam. - Gambar
- Lembaran Kerja

1.6 Mengamalkan batasan Murid berupaya: Nilai Murni
pergaulan dalam kehidupan Contoh:-
seharian. 1.6.1 Membezakan batasan i) Kebebasan
pergaulan antara ahli ii) Berdikari
keluarga. iii) Semangat

1.6.2 Membezakan batasan bermasyarakat
pergaulan antara rakan lelaki
dan perempuan. BBM
Contoh:-
1.6.3 Membezakan batasan - Video
pergaulan dalam - Gambar
masyarakat. - Lembaran Kerja

1.6.4 Mempraktikkan cara
pergaulan yang betul dalam
kehidupan seharian.

MAC 1. Mengurus Diri 1.7 Batasan sentuhan dalam Murid berupaya: Nilai Murni
Minggu 9 menjaga keselamatan dan Contoh:-
kehormatan diri. 1.7.1 Menyatakan batas sentuhan i) Rasional
selamat dan tidak selamat ii) Berdikari
pada bahagian tubuh.

1.7.2 Mengenal pasti sentuhan
selamat dan tidak selamat

pada bahagian tubuh. BBM
1.7.3 Mengenal pasti tindakan Contoh:-
- Carta
yang perlu diambil sekiranya - Video
berlaku sentuhan tidak - Lembaran Kerja
selamat pada bahagian
tubuh dengan menjerit,
melarikan diri, memberitahu
kepada orang yang boleh
dipercayai seperti ibu bapa
dan guru.

MAC 1. Mengurus Diri 1.8 Amalan gaya hidup sihat. Murid berupaya: Nilai Murni
Minggu 10 Contoh:-
1.8.1 Mengamalkan pemakanan i) Kebersihan fizikal dan
yang sihat.
mental
1.8.2 Mengamalkan aktiviti riadah ii) Kasih sayang
yang selamat. iii) Kesyukuran

1.8.3 Menggunakan bahan atau BBM
ubat-ubatan mengikut Contoh:-
deskripsi. - Carta
- Video
1.8.4 Mengenal pasti jenis-jenis - Gambar
gejala sosial. - Lembaran Kerja

1.8.5 Mengenal pasti cara
menangani gejala sosial.

MAC 1. Mengurus Diri 1.9 Mengamalkan postur badan Murid berupaya: Nilai Murni
Minggu 11 yang betul semasa berdiri, Contoh:-
berjalan dan duduk. 1.9.1 Menyatakan amalan postur i) Keberanian
badan yang betul dan ii) Kesederhanaan
kepentingannya.
BBM
1.9.2 Menunjukkan cara postur Contoh:-
badan yang betul semasa - Carta
berdiri, berjalan dan duduk. - Gambar

Cuti 1.9.3 Mengamalkan postur badan - Video
Pertengahan yang betul semasa berdiri, - Lembaran Kerja
berjalan dan duduk.
Penggal 1
( 18-26hb ) 1.10 Komunikasi berkesan. Murid berupaya: Nilai Murni
Contoh:-
MAC / APRIL 1. Mengurus Diri 1.10.1 Menyatakan cara i) Keberanian
berinteraksi yang sesuai ii) Semangat
Minggu 12 – dengan warga sekolah,
Minggu 13 keluarga dan komuniti bermasyarakat
setempat. iii) Hormat menghormati

1.10.2 Menyatakan cara BBM
bersosialisasi yang sesuai Contoh:-
dengan warga sekolah, - Video
keluarga dan komuniti - Lembaran Kerja
setempat.

1.10.3 Mengamalkan cara
berkomunikasi yang
berkesan mengikut situasi.

APRIL 1. Mengurus Diri 1.11 Pengurusan ruang tempat Murid berupaya: Nilai Murni
Minggu 14 kediaman. Contoh:-
1.11.1 Menamakan jenis ruang i) Kerajinan
tempat kediaman mengikut ii) Hemah tinggi
fungsi. iii) Kerjasama

1.11.2 Menyenaraikan jenis bahan BBM
dan alatan untuk Contoh:-
membersih ruang tempat - Gambar
kediaman. - Carta
- Lembaran Kerja
1.11.3 Memilih dan mengguna
bahan dan alatan untuk
membersih ruang mengikut
kesesuaian.

1.11.4 Membersih dan menyimpan
alatan kebersihan ruang
tempat kediaman mengikut
kesesuaian.

1.11.5 Mengamalkan penjagaan
ruang tempat kediaman.

APRIL 2. Mengurus bengkel 2.1 Carta organisasi Murid berupaya: Nilai Murni
Minggu 15 Contoh:-
2.1.1 Mengenal carta organisasi i) Kerjasama
di bengkel. ii) Berdikari
iii) Keadilan
2.1.2 Mengenal pasti kegunaan
carta organisasi di bengkel. BBM
Contoh:-
2.1.3 Menyediakan carta - Carta
organisasi bengkel dengan - Manila Kad
lengkap. - Lembaran Kerja

APRIL 2. Mengurus bengkel 2.2 Kebersihan bengkel. Murid berupaya: Nilai Murni
Minggu 16 Contoh:-
2.2.1 Menyediakan jadual tugas i) Berdikari
berkumpulan mengikut ii) Kerjasama
giliran. iii) Kebersihan fizikal dan

2.2.2 Melaksanakan tugas mental
membersih bengkel mengikut
jadual yang disediakan. BBM
Contoh:-
- Carta
- Manila Kad
- Lembaran Kerja

MEI 2. Mengurus bengkel 2.3 Peraturan di bengkel. Murid berupaya: Nilai Murni
Minggu 17 Contoh:-
2.3.1 Menyenaraikan peraturan di i) Rasional
bengkel. ii) Kejujuran
iii) Hemah tinggi
2.3.2 Mematuhi peraturan di
bengkel. BBM
Contoh:-
- Gambar
- Carta
- Lembaran Kerja

MEI 2. Mengurus bengkel 2.4 Punca dan kaedah Murid berupaya: Nilai Murni
Minggu 18 mencegah kebakaran. Contoh:-
2.4.1 Mengetahui punca i) Keberanian
kebakaran. ii) Berdikari
iii) Kerjasama
2.4.2 Mengenal jenis alat
pemadam api. BBM
Contoh:-
2.4.3 Mengenal pasti jenis alat - Gambar
pemadam api yang - Bahan Maujud
bersesuaian dengan punca - Video
kebakaran. - Lembaran Kerja

Hari Pekerja 2.4.4 Mengenal pasti kaedah
( 1hb ) mencegah kebakaran.

MEI 2. Mengurus bengkel 2.5 Penggunaan kit pertolongan Murid berupaya: Nilai Murni
Minggu 19 cemas Contoh:-
2.5.1 Menyatakan fungsi bahan i) Rasional
dan alatan dalam kit ii) Kerjasama
pertolongan cemas. iii) Keberanian

2.5.2 Mengenal pasti keadaan dan
tarikh luput bahan serta ubat-
ubatan dalam kit pertolongan
cemas.

2.5.3 Menunjuk cara penggunaan BBM
bahan dan alatan kit Contoh:-
pertolongan cemas. - Bahan Maujud
- Video
Hari Wesak - Lembaran Kerja
( 10hb )

MEI 2. Mengurus bengkel 2.6 Rawatan awal bagi Murid berupaya: Nilai Murni
Minggu 20 kecederaan ringan dan Contoh:-
kemalangan di bengkel. 2.6.1 Menyatakan fungsi bahan i) Kerjasama
dan alatan dalam kit ii) Kasih sayang
pertolongan cemas. iii) Rasional

Cuti 2.6.2 Melakukan bantuan BBM
kecemasan dan rawatan Contoh:-
Pertengahan awal untuk luka kecil, - Bahan Maujud
terseliuh, hidung berdarah, - Video
Tahun pitam, melecur, renjatan - Carta
( 27/5 – 11/6 ) elektrik atau kebakaran kecil. - Lembaran Kerja

JUN 3. Advokasi Diri 3.1 Memanfaatkan kesedaran Murid berupaya : Nilai Murni
diri Contoh:-
3.1.1 Mengenalpasti minat, potensi i) Kejujuran
Minggu 21 – dan matlamat diri ii) Keberanian
Minggu 23 iii) Berdikari
3.1.2 Mengembangkan minat dan
Nuzul Al-Quran potensi diri melalui BBM
( 12hb ) penglibatan dalam aktiviti. Contoh:-
-Gambar
Hari Raya 3.1.3 Menentukan hala tuju dan -Laptop
Aidilfitri kerjaya yang hendak dicapai -LCD
mengikut minat dan potensi -Lembaran Kerja
( 25&26hb ) diri.

3.1.4 Mempamerkan minat dan
potensi diri dalam keluarga
dan organisasi

JULAI 3. Advokasi Diri 3.2 Menyuarakan hak Murid berupaya: Nilai Murni
Contoh:-
Minggu 24 – 3.3 Menyuarakan pendapat 3.2.1 Menyatakan hak sebagai i) Keberanian
Minggu 26 dengan yakin individu, hak sebagai ii) Berdikari
pengguna dan hak sebagai
pekerja BBM
Contoh:-
3.2.2 Memahami hak sebagai - Pelekat OKU
individu, hak sebagai - Laptop
pengguna dan hak sebagai - LCD
pekerja

3.2.3 Menyuarakan dan
mempertahankan hak
sebagai individu, hak
sebagai pengguna dan hak
sebagai pekerja.

3.2.4 Mengenal pasti agensi yang
membantu dalam
memperjuangkan hak
sebagai individu, hak
sebagai pengguna dan hak
sebagai pekerja

JULAI 3. Advokasi Diri Murid berupaya: Nilai Murni
Minggu 27 Contoh:-
3.3.1 Menyatakan kepentingan i) Keberanian
menyuarakan pendapat ii) Keadilan
iii) Kerjasama
3.3.2 Mengenal pasti halangan
dalam menyuarakan BBM
pendapat Contoh:-
- Laptop
3.3.3 Memilih cara yang sesuai - LCD
untuk menangani halangan
dalam menyuarakan
pendapat

3.3.4 Melakonkan cara untuk
menyuarakan pendapat

OGOS 4. Menyedia dan Menyaji 4.1 Peralatan dapur Murid berupaya: Nilai Murni
/ Mengepek Makanan Contoh:-
Minggu 28 – 4.1.1 Menyatakan peralatan i) Kebersihan
Minggu 29 memasak ii) Kerajinan
iii) Kerjasama
4.1.2 Menyatakan peralatan
menghidang. BBM
Contoh:-
4.1.3 Menyatakan peralatan - peralatan memasak
berteknologi di dapur. (senduk, sudip, kuali,
periuk)
4.1.4 Memilih, menggunakan, - peralatan menghidang
membersih dan menyimpan (pinggan, mangkuk,
peralatan memasak. gelas)
- peralatan berteknologi
4.1.5 Memilih, menggunakan, di dapur (periuk nasi,
membersih dan menyimpan cerek elektrik, oven,
peralatan menghidang. pengadun)

4.1.6 Memilih, menggunakan,
membersih dan menyimpan
peralatan berteknologi.

OGOS 4. Menyedia dan Menyaji 4.2 Hidangan seimbang Murid berupaya: Nilai Murni
/ Mengepek Makanan Contoh:-
Minggu 30 – 4.2.1 Menyatakan jenis hidangan i) Kebersihan
Minggu 31 seimbang untuk sajian ii) Kerajinan
sarapan, minum pagi atau iii) Kerjasama
minum petang.

Cuti 4.2.2 Menyediakan bahan dan BBM
Pertengahan alatan memasak. Contoh:-
- Gambar
Penggal 2 4.2.3 Memasak hidangan - Bahan memasak
( 26/8-3/9 ) mengikut resepi untuk sajian (beras, gandum, telur)
sarapan, minum pagi atau - Alatan memasak

minum petang. (periuk, kuali, senduk)

SEPTEMBER 4. Menyedia dan Menyaji 4.3 Hasil masakan Murid berupaya: Nilai Murni
/ Mengepek Makanan Contoh:-
4.3.1 Menghias makanan i) Kebersihan
Minggu 32 mengikut kesesuaian. ii) Kerajinan
iii) Kerjasama
4.3.2 Menghidang makanan
mengikut kesesuaian. BBM
Contoh:-
4.3.3 Menilai hasil masakan - Pinggan
sendiri. - Sudu dan garpu
- Alas pinggan
- Alas meja

SEPTEMBER 4. Menyedia dan Menyaji 4.4 Projek jualan makanan Murid berupaya: Nilai Murni
/ Mengepek Makanan Contoh:-
Minggu 33 – 4.4.1 Mengenal pasti kaedah i) Kejujuran
Minggu 35 mengepek mengikut jenis ii) Kebersihan
makanan.
Hari Raya BBM
Aidiladha 4.4.2 Membuat pengiraan kos Contoh:-
( 22hb ) bahan jualan. - Gambar
- Laptop
OKTOBER 5. Menjahit Artikel Mudah 5.1 Peralatan menjahit 4.4.3 Menyukat atau menimbang - LCD
bahan jualan makanan. - Kalkulator
Minggu 36 – - Penimbang
Minggu 37 4.4.4 Memasarkan bahan jualan. - Plastik pembungkus

Murid berupaya: Nilai Murni
Contoh:-
5.1.1 Menamakan bahan dan i) Kerajinan
alatan menjahit seperti ii) Keselamatan
jarum, benang, pembaris, iii) Keberanian
pita ukur, gunting, peretas
dan fabrik.

5.1.2 Mengenal pasti fungsi bahan BBM
dan alatan menjahit. Contoh:-
- Jarum
5.1.3 Mengenal pasti tempat - Benang
penyimpanan bahan dan - Peretas
alatan menjahit. - Fabrik

5.1.4 Menunjuk cara penyimpanan
bahan dan alatan menjahit.

OKTOBER 5. Menjahit Artikel Mudah 5.2 Jahitan asas Murid berupaya: Nilai Murni
Minggu 38 – Contoh:-
Minggu 39 5.2.1 Mengenal pasti mata jahitan i) Kerajinan
asas seperti jahitan kia, ii) Keselamatan
Deepavali jelujur kasar, jelujur halus, lilit
( 19hb ) ubi, insang pari atau silang BBM
pangkah. Contoh:-
NOVEMBER 5. Menjahit Artikel Mudah 5.3 Artikel mudah - Gambar jahitan
Minggu 40 – 5.2.2 Menyatakan fungsi mata - peralatan menjahit
Minggu 42 jahitan asas. (jarum, benang, peretas
dan fabrik)
5.2.3 Menjahit contoh jahitan asas.

Murid berupaya: Nilai Murni
Contoh:-
5.3.1 Mengenal pasti jenis-jenis i) Kerajinan
artikel mudah. ii) Kerjasama

5.3.2 Memilih jenis-jenis artikel BBM
mudah. Contoh:-
- Laptop
5.3.3 Menghasilkan artikel mudah. - LCD
- Gambar artikel mudah
5.3.4 Membuat hiasan dan (alas dulang, sarung
kemasan pada artikel bantal, poket dinding dll)
mudah. - Peralatan menjahit
(jarum, benang, peretas,
fabrik)

NOVEMBER 5. Menjahit Artikel Mudah 5.4 Projek jualan hasil jahitan. 5.4.1 Membuat pengiraan kos Nilai Murni
Minggu 43 bahan jualan. Contoh:-
i) Kejujuran
Cuti Akhir 5.4.2 Melabel bahan jualan. ii) Berdikari
Tahun iii) Hormat menghormati
5.4.3 Memasarkan bahan jualan.
( 25/11/2017 BBM
– 1/1/2018 ) Contoh:-
- Kalkulator
- Pelekat harga
- Label
- Buku lejar


Click to View FlipBook Version