The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jmbsmkj, 2019-01-19 10:28:28

RPT KBSM PAI 2019

RPT KBSM PAI 2019

PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH

72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

(PENDIDIKAN ISLAM)
PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MATAPELAJARAN: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (KBSM)

MINGGU TAJUK OBJEKTIF KANDUNGAN CATATAN

A. ASUHAN Membolehkan murid: 1.1.1 Huruf-huruf Hijaiyah
MEMBACA AL- tunggal dan berbaris
QURAN 1.1 Mengenal, menamakan, membunyikan
huruf Hijaiyah tunggal dan berbaris 1.2.1 Kalimah-kalimah dan ayat
1. Tilawah Al-Quran al-Quran
1.2 Menyebut perkataan dan ayat dalam
bahasa Al-Quran dengan sebutan
yang betul

Membolehkan murid:

1-43 2. Hafazan 2.1 Melafazkan doa-doa harian dan surah- 2.1.1 Doa-doa harian dan surah-
SEPANJANG surah tertentu surah tertentu

TAHUN Membolehkan murid:

3. Kefahaman 3.1 Menerangkan pengajaran dari doa-doa 3.1.1 Pengertian dan pengajaran
harian dan surah-surah tertentu doa-doa harian dan surah-
surah tertentu

Membolehkan murid:

B. ULUM 1.1 Menerangkan 6 perkara dalam Rukun 1.1.1 Rukun Iman
SYAR’IYAH Iman 1.2.1 Rukun Islam
1.3.1 Cara beribadah
3,4,5 1. Aqidah 1.2 1.2 Menerangkan 5 perkara dalam
Rukun Islam
SEPANJANG
1.3 1.3 Melakukan ibadah dalam Rukun
Islam mengikut kemampuan

TAHUN

MINGGU TAJUK OBJEKTIF KANDUNGAN CATATAN

2. Ibadah 2.1 Konsep ibadah

Membolehkan murid: 2.1.1.1 Pengertian dan jenis-

2.1.1 Menyatakan pengertian dan jenis- jenis ibadah

6,7,8 jenis ibadah umum dan khusus
21,22
2.1.2 Membezakan Fardhu Ain dan 2.1.2.1 Fardhu Ain dan Fardhu
37,38 Fardhu Kifayah Kifayah
9,10,11
SEPANJANG 2.1.3 Membezakan hukum-hukum 2.1.3.1 Jenis-jenis hukum
TAHUN
23,24,25 2.2 Bersuci

39,40 Membolehkan murid: 2.2.1.1 Bersuci mengikut Islam
2.2.1 Mengamalkan cara bersuci 2.2.2.1 Jenis-jenis najis
41,42,43
mengikut Islam
2.2.2 Membezakan jenis-jenis najis

2.2.3 Membezakan antara hadas besar 2.2.3.1 Hadas kecil dan hadas
dan hadas kecil besar

2.2.4 Menggunakan bahan bersuci 2.2.4.1 Alat bersuci
dengan betul

1-43 2.3 Solat 2.3.1.1 Amalan sebelum solat
Membolehkan murid:
SEPANJANG 2.3.1 Melakukan amalan-amalan 2.3.2.1 Jenis-jenis solat
TAHUN 2.3.3.1 Kesempurnaan amalan
sebelum solat (berwuduk, azan
26,27,28 dan iqamah) solat

1-43 2.3.2 Membezakan jenis-jenis solat
SEPANJANG (fardhu, sunat)

TAHUN 2.3.3 Mengamalkan solat dengan
sempurna

MINGGU TAJUK OBJEKTIF KANDUNGAN CATATAN
12,13,14
2.4 Ibadah puasa 2.4.1.1
29,30 Pengertian puasa
31,32,33 Membolehkan murid:
15,16,17 2.4.2.1
18,19,20 2.4.1 Memahami erti puasa Jenis-jenis puasa

34,35,36 2.4.2 Membezakan jenis-jenis
puasa (wajib,sunat)

2.4.3 Menunaikan ibadat puasa 2.4.3.1
dengan sempurna Kesempurnaan
berpuasa

3. Sirah

Membolehkan murid: 3.1.1
Sirah Nabi
C. ADAB DAN 3.1 Mengetahui dan mencontohi Muhammad SAW
AKHLAK sunnah Rasulullah SAW
ISLAMIAH 1.1 Adab dan akhlak Islamiah
Membolehkan murid: dalam kehidupan harian
individu
1. Mengamalkan adab Islamiah
dalam kehidupan seharian 1.2 Adab-adab terhadap ibu bapa,
keluarga
2. Mengamalkan adab Islamiah
ketika menuntut ilmu 1.3 Adab pergaulan dalam
masyarakat

2.1 Adab menuntut ilmu


Click to View FlipBook Version