The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jmbsmkj, 2019-01-22 00:13:41

RPT KSSMPK3 PAI 2019

RPT KSSMPK3 PAI 2019

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH

72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
TINGKATAN 3 KSSM
(PENDIDIKAN ISLAM)

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS
PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

Minggu Bidang Standard Pembelajaran Aktiviti Nilai Bahan Bantu
Al-Quran Mengajar
(Standard
Kandugan)

1 - 20 1.1 Membaca Murid boleh: 1. Talaqi Semangat Carta potongan
dan - Kerjasama Ayat
ayat 23 Surah 1.1.1Membaca potongan Surah Al- musyafah - Baik Hati - Kad imbasan
Al-Isra’ Isra’ 2.Pelajar kalimah
memadankan al-quran
kad - Alat pandang
yang sama Dengar
3. Menyusun -LCD
kad
dipapan
hitam
4. Membaca
surah
secara
kumpulan
dan
individu.

21 - 40 1.1 Membaca 1.1.2 Membaca keseluruhan ayat 23
ayat 23 Surah Surah al-Isra'
Al-Isra’

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS
PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

Minggu Bidang Hafazan Standard Pembelajaran Aktiviti Nilai Bahan Bantu
(Standard Mengajar
3 Kandungan) 2.1.1 Membaca dan menghafaz 1. Talaqi dan musyafah -Berusaha
7 potongan ayat dari Surah Al-Insyirah. 2.Pelajar memadankan -Kerjasama - Carta potongan
11 2.1 Menghafaz kad dari sebutan ayat- Kad
15 Surah Al-Insyirah 2.1.2 Membaca dan menghafaz hafazan imbasan kalimah
19 ayat 1-8 dengan keseluruhan ayat dari Surah 3. Menyusun kad dipapan al-quran
23 tajwid yang betul. Al-Insyirah. hitam - Alat pandang
27 4. Menghafaz surah Dengar
31 secara kumpulan dan -LCD
35
39 individu

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS
PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

Minggu Bidang Standard Pembelajaran Aktiviti Nilai Bahan Bantu
Kefahaman Mengajar
4 (Standard Murid boleh: - Guru baca murid -Berusaha
8 Kandungan) 3.1.1 Membaca ayat 5 hingga 7 Surah ikut -Kerjasama - Carta potongan
12 Al-Mukminun dan memahami - Murid menerjemah ayat- Kad
3.1 Ayat 5 hingga terjemahan kalimah demi imbasan kalimah
7 Surah Al- kalimah al-quran
Mukminun: 3.1.2 Menyatakan pengajaran ayat 5 - Alat pandang
(Konsep Menjaga hingga 7 Surah Al-Mukminun - Bercerita Dengar
Kehormatan Diri) - Lakonan -LCD

16 3.1.3 Menerangkan kepentingan - Perbincangan
20 menjaga kehormatan diri dalam
24 hubungan berlainan jantina. -Soal-jawab
28 kefahaman
32 3.1.4 Menjelaskan akibat tidak
menjaga kehormatan diri dalam
36 hubungan berlainan jantina.
40

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS
PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

Minggu Bidang Hadis Standard Pembelajaran Aktiviti Nilai Bahan Bantu
(Standard Kandungan) Mengajar
2 4.1 Potongan Hadis: 4.1.1 Membaca potongan hadis - Guru membaca -Berusaha
6 berkaitan amalan sedekah dan hadis murid ikut -Kerjasama - Carta potongan
(Amalan sedekah Dalam memahami terjemahan - Guru baca ayat- Kad
10 kehidupan Seharian) terjemah murid ikut imbasan kalimah
14 4.1.2 Menerangkan pengajaran al-quran
18 “ Tangan yang di atas daripada potongan hadis - Perbincagan - Alat pandang
22 4.1.3 Menerangkan kepelbagaian tentang pengajaran Dengar
(memberi) adalah lebih amalan sedekah -LCD
26 baik daripada tangan - sumbang saran
30 yang yang di bawah 4.1.4 Menjelaskan adab tenang amalan
34 (menerima)” bersedekah sedekah
(Riwayat Al-Bukhari dan 4.1.5 Menjelaskan kebaikan
Muslim) bersedekah - sumbang saran
adab bersedekah
38 4.1.6 Menunjukkan amalan
bersedekah - perbincangan
kebaikan
bersedekah

- Lakonan
bersedekah

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS
PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

Minggu Bidang Akidah Standard Aktiviti Nilai Bahan Bantu
(Standard Pembelajaran Mengajar
1 Kandungan) 1.Menerangkan konsep 1.Yakin
2 Murid boleh: kewajipan percaya kepada 2.Percaya 1.Buku teks
5.1 Beriman kepada Kitab Allah 3.Syukur 2.LCD
kitab Allah 5.1.1 Menyatakan 2. Menyatakan dalil wajib 3.Lembaran
kewajipan beriman kerja
3 kepada Kitab Allah beriman kepada Kitab
Allah
4

5 5.1.2 Menyatakan 1.Menyenaraikan nama

6 kitab-kitab yang Kitab Allah dan

diturunkan oleh penerimanya

7 Allah dan 2.Menerangkan tujuan Kitab
penerimanya Allah diturunkan

8 3.Peta minda

9 5.13 Menjelaskan 1.Menjelaskan hikmah

10 hikmah percaya percaya kepada Kitab

11 kepada Kitab Allah Allah
12 2.Sumbangsaran

13 5.1.4 Menerangkan 1.Menjelaskan kepentingan

14 akibat tidak al-Quran dalam kehidupan
beriman kepada seharian.

15 al-Quran dalam 2.Perbincangan

16 kehidupan individu

17 5.1.5 Menerangkan 1.Menjelaskan peranan

18 amalan yang sebagai muslim yang

menunjukkan mempercayai al-Quran

19 beriman kepada 2.Sumbang saran

al-Quran 3. Latih tubi

20

21 5.1.6 Menjelaskan 1. Sumbangsaran

22 adab terhadap 2. latih tubi

23 al-Quran

24

25 5.2 Percaya kepada 5.2.1 Menyatakan 1.Menyatakan pengertian

26 Rasul. pengertian percaya kepada Rasul 1.Kasih sayang 1.Buku teks

27 percaya kepada 2.Perbincangan 2.Hemah tinggi 2.LCD

28 Rasul 3.bertanggungjawab 3.Lembaran kerja
4.Kad Imbasan
29 5.2.2 Menyatakan 1. Sumbangsaran nama 25

30 pengertian Nabi dan orang Rasul yang wajib

31 Rasul diketahui

32 2. Kuiz

33 5.2.3 Mengaitkan 1. Perbincangan

34 kepentingan 2. Peta minda kepentingan

35 percaya kepada percaya kepada Rasul

36 Rasul dalam

37 kehidupan seharian
38
39
40

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS
PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

Minggu Bidang Ibadat Standard Pembelajaran Aktiviti Nilai Bahan
(Standard Bantu
1 Kandugan) Mengajar
2
3 Murid boleh: 1. Menyatakan pengertian - Kasih Saying Buku Teks
dan hukum puasa - Semangat
6.1.1 Menyatakan pengertian 2. Soal Jawab Kerjasama Carta
dan hukum puasa 3. Latih tubi - Baik Hati
Lcd
6.1 Ibadat Puasa. 6.1.2 Menyatakan syarat wajib 1. Menyebut syarat wajib - Kasih Saying Buku Teks
dan syarat sah puasa dan 2. Syarat sah puasa - Semangat
4 3. Latih tubi Kerjasama Carta
5 4. Soal jawab - Baik Hati Lcd

6 - Kasih Saying Buku Teks
7 - Semangat
6.1.3 Menjelaskan perkara yang 1. Menulis perkara yang

8 membatalkan puasa membatalkan puasa Kerjasama Carta

9 2. Membuat peta minda - Baik Hati Lcd

3. Latih tubi

10 1. Menyebut hikmah - Semangat Buku Teks

12 6.1.4 Menjelaskan hikmah berpuasa Kerjasama

berpuasa 2. Latih tubi - Baik Hati Carta

3. Soal jawab Lcd

13 Murid boleh: 1. Menulis dan menyebut -Berusaha -Buku Teks

14 pengertian dan hokum zakat -Kebersihan -Lcd

15 6.2.1 Menyatakan pengertian 2. Latih tubi Carta
dan hukum zakat 3. Soal jawab Bergambar

16 1. Membuat peta minda -Berusaha -Buku Teks
-Lcd
17 2. Soal jawab -Gigih -Carta
6.2 Ibadat Zakat. -Dedikasi Bergambar
18 6.2.2 Menyatakan jenis-jenis 3. Latih tubi
-Buku Teks
zakat -Lcd
-Carta
19 1. Menulis syarat wajid dan -Berusaha Bergambar

20 6.2.3 Menyatakan syarat wajib syarat sah zakat -Gigih -Buku Teks
-Lcd
21 dan syarat sah zakat mengikut 2. Latih tubi -Dedikasi

jenis 3. Soal jawab

22 1. Membuat nota minda -Berusaha

23 2. Menyebut hikmat -Gigih

24 6.2.4 Menjelaskan hikmah berzakat -Dedikasi -Carta

berzakat Soal jawab Bergambar

Latih tubi

25 Murid boleh: 1. Menulis pengertian haji Berusaha Buku Teks

26 dan umrah serta hukumnya -Gigih -Lcd

27 6.3.1 Menyatakan pengertian 2. Soal jawab -Dedikasi -Carta

dan hukum haji dan umrah 3. Latih tubi Bergambar

28 1. Membuat peta minda -Kerjasama Buku Teks

29 tentang rukun haji dan urah -Gigih -Lcd

30 6.3.2 Menyatakan rukun haji dan 2. Soal jawab -Berusaha -Carta

umrah. 3. Latih tubi -Mencuba Bergambar

6.3 Ibadat Haji dan

Umrah

31 1. Menyebut syarat wajib -Kerjasama Buku Teks

32 dan umrah -Gigih -Lcd

33 6.3.3 Menyatakan syarat wajib 2. Soal jawab -Berusaha -Carta

haji dan umrah 3. Latih tubi -Mencuba Bergambar

34 1. Membuat peta minda Kerjasama Buku Teks

35 tentang jenis jenis ibadat -Gigih -Lcd

36 6.3.4 Menerangkan jenis-jenis haji -Berusaha -Carta

ibadat haji. 2. Soal jawab Bergambar

3. Latih tubi

37 1. menulis kepentingan -Kerjasama Buku Teks

38 6.3.5 Menjelaskan kepentingan menunaikan haji -Gigih -Lcd

39 menunaikan haji 2. soal jawab -Berusaha -Carta

3. latih tubi -Mencuba Bergambar
40 4. Amali haji

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS
PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

Minggu Bidang Standard Aktiviti Nilai Bahan Bantu
Mengajar
SIRAH Pembelajaran

(Standard

Kandungan)

1 Murid boleh: 1.Menyatakan nama sebenar - Amanah -Buku Teks
-LCD
7.1 Khalifah 2.Menulis nama mengikut - Jujur -papan putih

Al-Rasyidin 7.1.1 Memerihalkan ejaan yang betul

5 (Uthman bin latar belakang 3.Latih tubi menyatakan

Affan ) kehidupan Uthman nama

bin Affan. gelaran dan sebenar

- Amanah

9 7.1.2 Menjelaskan - Jujur

sifat peribadi 1. Menyatakan sifat

Uthman bin Affan peribadi

Uthman bin Affan

13 2.sumbang saran
contoh-contoh sifat yang

mahmudah

3.berlakon sifat peribadi

yang

mulia

17

7.1.3 Menerangkan 1. Menyatakan sumbangan - Bertanggungjawab

sumbangan Uthman bin Affan - Berusaha

21 terhadap 2. Sumbang saran

perkembangan contoh-contoh

Islam. sumbangan Uthman bin

Affan

25 7.2 Khalifa’ Al 7.2.1 Memerihalkan 1.Menyatakan nama - Amanah -Buku Teks

Rasyidin (Ali bin riwayat hidup sebenar - Jujur -LCD

Abu Talib) Ali bin Abu Talib. 2.Menulis nama mengikut -Papan putih

29 ejaan yang betul

3.Latih tubi menyatakan

33 nama - Amanah
7.2.2 Menjelaskan gelaran dan sebenar
- Jujur
sifat peribadi

Ali bin Abu Talib. 1. Menyatakan sifat

peribadi

Ali bin Abu Talib

2.sumbang saran

contoh-contoh sifat yang - Bertanggungjawab

37 mahmudah - Berusaha

7.2.3 Menerangkan 3.berlakon sifat peribadi

sumbangan yang

Ali bin Abu Talib mulia

terhadap

perkembangan 1. Menyatakan sumbangan

Islam. Ali bin Abu Talib

2. Sumbang saran

contoh-contoh

sumbangan Ali bin Abu

Talib

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS
PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

Minggu Bidang Akhlak Standard Pembelajaran Aktiviti Nilai Bahan Bantu
(Standard Mengajar
Kandugan)

1 8.1 Sifat Mahabbah Murid boleh: 1. Membuat peta Buku teks

2 (kasih sayang minda tentang Kasih sayang Lcd
Kad imbasan
3 8.1.1 Menyatakan maksud mahabbah Hormat
4 mahabbah 2. soal jawab menghormati Buku teks
3. lakonan Video pendek
5 4. latih tubi Buku teks
Kad imbasan
6 8.1.2 Menerangkan ciri-ciri 1. peta minda
Buku teks
7 orang yang bersifat 2. kuiz Tolak ansur Kad imbasan
Video
8 mahabbah dalam 3. membuat syarahan Toleransi Lcd
kehidupan
4. Latih tubi Amanah
9

10

12 8.1.3 Menerangkan cara 1.Peta minda Jujur

13 bermahabbah dengan: 2.Latih tubi Amanah

14 (i) manusia 3.Kuiz Tolak ansur
(ii) alam dan persekitaran Kasih sayang

15 (iii) Allah dan Rasul 4.Lawatan ke Laptop

taman mini

16 8.2 Adab terhadap Murid boleh: 1. Peta Minda Kasih saying Video pendek
Hormat Kad imbasan
17 ibu bapa dan 8.2.1 Menyatakan maksud 2. Latih Tubi menghormati Carta bergambar
18 keluarga beradab terhadap ibu bapa 3. Kuiz Amanah Buku teks
19 dan keluarga 4. Lakonan Tolak ansur
Video pendek
20 Kad imbasan
Carta bergambar
21 8.2.2 Menerangkan cara 1. peta minda Kasih saying Buku teks
Laptop
22 beradab terhadap ibu bapa 2. perbincangan Hormat lcd

23 dan keluarga didalam kumpulan menghormati Video pendek
Kad imbasan
24 3. Latih tubi Amanah Carta bergambar
4. kuiz Tolak ansur

25

26 1. syarahan Kasih saying

27 8.2.3 Menjelaskan 2. bercerita Hormat

28 kepentingan beradab 3. peta minda menghormati

29 terhadap ibu dan bapa dan 4. latih tubi Amanah Buku teks

30 keluarga 5. soal jawab Tolak ansur

31 Kasih saying Video pendek

32 8.2.4 Menjelaskan akibat 1.Soal jawab Hormat Kad imbasan

33 tidak beradab kepada ibu 2.Latih tubi menghormati Carta bergambar
dan bapa 3.Kuiz. Amanah Buku teks

34 Tolak ansur

35

36 - Carta potongan

37 8.2.5 Menjelaskan maksud 1.Menulis Kasih saying ayat- Kad imbasan

38 ayat Al-Quran dan hadis potongan ayat Hormat kalimah
menghormati al-quran
39 berkaitan adab kepada ibu di atas kertas
bapa
keras. Amanah - Alat pandang
40
2.Menghafal Tolak ansur Dengar

ayat -LCD

3.Soal jawab


Click to View FlipBook Version