The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jmbsmkj, 2019-01-22 00:10:32

RPT KSSMPK2 PAI 2019

RPT KSSMPK2 PAI 2019

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH

72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
TINGKATAN 2 KSSM
(PENDIDIKAN ISLAM)

PENDIDIKAN KHAS MASALAH
PEMBELAJARAN

RANCANGAN MATA PELAJARAN TAHUNAN

1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS
PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

Minggu Bidang Bil. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Aktiviti/ Standard Prestasi Nilai Murni Catatan
Waktu
1.0 Tilawah 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah - Semangat - Carta potongan
Al-Quran 2 Al-Baqarah 1.1.1 Membaca potongan 2.Pelajar memadankan kad - Kerjasama Ayat
- Baik Hati
ayat pertama ayat yang sama - Kad imbasan
255 Surah Al- 3. Menyusun kad dipapan kalimah
Baqarah: al-quran
hitam
4. Membaca surah secara - Alat pandang
Dengar
kumpulan dan individu.
-LCD
2.0 Hafazan 1 2.1 Surah Al-Asr 2.1.1 Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama - Carta potongan
1
membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih ayat- Kad
5.0 Aqidah imbasan kalimah
7.0 Sirah menghafaz dari sebutan hafazan al-quran
- Alat pandang
ayat satu hingga ayat 3. Menyusun kad dipapan
Dengar
dua Surah Al-Asr hitam -LCD
-Buku Teks
4. Menghafaz surah secara -LCD

kumpulan dan individu. -Buku Teks
-LCD
1 5.1 Rukun Iman Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Kerjasama -papan putih

5.1.1 Menyatakan Rukun Iman. -Gigih - Carta potongan
ayat- Kad
pengertian Rukun 2.Perbincangan
imbasan kalimah
Iman al-quran
- Alat pandang
1 7.1 Khulafa’ Al Rasyidin : Murid berupaya: 1.Menyatakan nama -Kerjasama
Dengar
Siddiq 7.1.1 Menyatakan biodata sebenar -Gigih -LCD

ringkas Abu Bakar 2.Menulis nama mengikut -Berusaha

As Siddiq ejaan yang betul -Mencuba

3.Latih tubi menyatakan

nama gelaran dan

sebenar

2.0 Tilawah 1 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah - Semangat
Al-Quran
Al-Baqarah 1.1.2 Membaca potongan 2.Pelajar memadankan kad Kerjasama
2
ayat pertama ayat yang sama - Baik Hati

255 Surah Al- 3. Menyusun kad dipapan

Baqarah: hitam

4. Membaca surah secara

kumpulan dan individu.

2

2.0 Hafazan 2 2.1 Surah Al-Asr 2.1.1 Murid berupaya 1.Talaqi dan musyafah -Kerjasama - Carta potongan
membaca dan 2. Pelajar memadankan kad -Gigih ayat- Kad
2 6.0 Ibadah 1 6.1 Istinjak menghafaz
8.0 Akhlak 1 8.1 Adab dengan rakan ayat satu hingga ayat dari sebutan hafazan -Berusaha imbasan kalimah
1.0 Tilawah dua Surah Al-Asr 3. Menyusun kad dipapan -Kebersihan al-quran
Al-Quran 2 1.1 Ayat 255 Surah - Alat pandang
Al-Baqarah Murid berupaya: hitam -Berusaha
2.0 Hafazan 6.1.1 Menyatakan 4. Menghafaz surah secara -Kerjasama Dengar
3 -LCD
pengertian istinjak kumpulan dan individu. - Semangat -Buku Teks
4.0 Hadis dan hukum 1. Menyatakan pengertian Kerjasama -LCD
Murid berupaya: - Baik Hati -Carta bergambar
8.1.1 Menyatakan adab istinjak dan hukumnya
dengan rakan 2. Soal Jawab -Buku Teks
3. Latih tubi -LCD
Murid berupaya 1.Menyatakan adab dengan -Carta bergambar
1.1.1 Membaca potongan
rakan. - Carta potongan
ayat pertama ayat 2.perbincangan- contoh ayat- Kad
255 Surah Al-
Baqarah: adab imbasan kalimah
3.Latihan al-quran
1. Talaqi dan musyafah - Alat pandang
2.Pelajar memadankan kad
Dengar
yang sama -LCD
3. Menyusun kad dipapan

hitam
4. Membaca surah secara

kumpulan dan individu.

1 2.1 Surah Al-Asr 2.1.1 Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama - Carta potongan
ayat- Kad
membaca dan 2. Pelajar memadankan kad -Gigih
imbasan kalimah
menghafaz dari sebutan hafazan al-quran
- Alat pandang
ayat satu hingga ayat 3. Menyusun kad dipapan
Dengar
dua Surah Al-Asr hitam -LCD
-LCD
4. Menghafaz surah secara -Buku teks

kumpulan dan individu.

1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya 1. Menyatakan maksud -Berusaha
berkaitan sifat ikhlas -Gigih
4.1.1 Menyatakan makna hadis “Sesungguhnya

dalam amalan : hadis amalan itu dinilai -Dedikasi
“Sesungguhnya amalan dengan niat” secara

itu dinilai dengan niat” kumpulan dan individu.

(Riwayat Al-Bukhari & 2. Latih tubi membaca

Muslim,:Hadis Sahih) makna

3. memberi makna

perkataan demi

3

perkataan.

5.0 Aqidah 1 5.1 Rukun Iman Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Kerjasama -Buku Teks
3 -LCD
4 1.0 Tilawah 5.1.1 Menyatakan Rukun Iman. -Gigih
-Buku teks
Al-Quran pengertian Rukun 2. Perbincangan -Audio rakaman
-LCD
2.0 Hafazan Iman
- Carta potongan
4.0 Hadis 1 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama ayat- Kad

8.0 Akhlak Al-Baqarah 1.1.2 Membaca potongan melafazkan kalimah demi -Gigih imbasan kalimah
5 1.0 Tilawah al-quran
ayat kedua ayat 255 kalimah dalam potongan - Alat pandang
Al-Quran
Surah Al-Baqarah: ayat pertama hingga Dengar
-LCD
kedua dalam ayat 255 -LCD
-Buku teks
Surah Al-Baqarah
-Buku Teks
dengan bimbingan. -LCD
-Carta bergambar
2.Latih tubi
- Carta potongan
2 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama ayat- Kad

2.1.1 Murid berupaya 2.Pelajar memadankan kad -Gigih imbasan kalimah
al-quran
membaca dan dari sebutan hafazan - Alat pandang

menghafaz 3. Menyusun kad dipapan

ayat satu hingga ayat hitam

dua Surah Al-Asr 4. Menghafaz surah secara

kumpulan dan individu.

1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya 1. Menyatakan maksud -Berusaha
berkaitan sifat ikhlas -Gigih
4.1.1 Menyatakan makna hadis “Sesungguhnya

dalam amalan : hadis amalan itu dinilai -Dedikasi
“Sesungguhnya amalan dengan niat” secara
itu dinilai dengan niat”
kumpulan dan individu.

(Riwayat Al-Bukhari & 2. Latih tubi membaca

Muslim,:Hadis Sahih) makna

3. memberi makna

perkataan demi

perkataan.

1 8.1 Adab dengan rakan Murid berupaya: 1.Menyatakan adab dengan -Berusaha

8.1.1 Menyatakan adab rakan. -Kerjasama

dengan rakan 2.perbincangan- contoh

adab

3.Latihan

2 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah - Semangat

Al-Baqarah 1.1.1 Membaca potongan 2.Pelajar memadankan kad Kerjasama

ayat pertama ayat yang sama - Baik Hati

255 Surah Al- 3. Menyusun kad dipapan

Baqarah: hitam

4

4. Membaca surah secara Dengar
-LCD
kumpulan dan individu. - Carta potongan

2.0 Hafazan 1 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama ayat- Kad
imbasan kalimah
6.0 Ibadah 2.1.2 Murid berupaya 2.Pelajar memadankan kad -Gigih al-quran
5 - Alat pandang
membaca dan dari sebutan hafazan
8.0 Akhlak Dengar
menghafaz 3. Menyusun kad dipapan -LCD
1.0 Tilawah -Buku Teks
Al-Quran ayat tiga Surah Al- hitam -LCD
-Carta bergambar
2.0 Hafazan Asr 4. Menghafaz surah secara
6 -Buku Teks
kumpulan dan individu. -LCD
4.0 Hadis -Carta bergambar
1 6.1 Istinjak Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Berusaha
-Buku teks
6.1.1 Menyatakan istinjak dan hukumnya -Kebersihan -Audio rakaman
-LCD
pengertian istinjak 2. Soal Jawab
- Carta potongan
dan hukum 3. Latih tubi ayat- Kad

1 8.1 Adab dengan rakan Murid berupaya: 1.sumbang saran -Berusaha imbasan kalimah
al-quran
8.1.2 Menyatakan menyatakan kelebihan -Kerjasama - Alat pandang

kelebihan adab adab dengan rakan Dengar
-LCD
dengan rakan dengan bimbingan guru -LCD
-Buku teks
2.perbincangan- contoh

adab dan berlakon

beradab

3.Latihan

1 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama

Al-Baqarah 1.1.2 Membaca potongan melafazkan kalimah demi -Gigih

ayat kedua ayat 255 kalimah dalam potongan

Surah Al-Baqarah: ayat pertama hingga

kedua dalam ayat 255

Surah Al-Baqarah

dengan bimbingan.

2.Latih tubi

2 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama

2.1.2 Murid berupaya 2.Pelajar memadankan kad -Gigih

membaca dan dari sebutan hafazan

menghafaz 3. Menyusun kad dipapan

ayat tiga Surah Al- hitam

Asr 4. Menghafaz surah secara

kumpulan dan individu.

1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya 1. Menyatakan maksud -Berusaha
berkaitan sifat ikhlas -Gigih
4.1.1 Menyatakan makna hadis “Sesungguhnya

dalam amalan : hadis amalan itu dinilai -Dedikasi
“Sesungguhnya amalan dengan niat” secara

5

itu dinilai dengan niat” kumpulan dan individu.

(Riwayat Al-Bukhari & 2. Latih tubi membaca

Muslim,:Hadis Sahih) makna

3. memberi makna

perkataan demi

7.0 Sirah 1 7.1 Khulafa’ Al Rasyidin : Murid berupaya: perkataan. -Kerjasama -Buku Teks
6 1.Menyatakan nama -LCD
-papan putih
1.0 Tilawah Siddiq 7.1.1 Menyatakan biodata sebenar -Gigih
Al-Quran -Buku teks
ringkas Abu Bakar 2.Menulis nama mengikut -Berusaha -Audio rakaman
2.0 Hafazan -LCD
As Siddiq ejaan yang betul -Mencuba
7 - Carta potongan
5.0 Aqidah 3.Latih tubi menyatakan ayat- Kad
imbasan
nama gelaran dan kalimah
al-quran
sebenar
- Alat pandang
2 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama Dengar

Al-Baqarah 1.1.3 Membaca potongan melafazkan kalimah demi -Gigih -LCD
-Buku Teks
ayat ketiga ayat 255 kalimah dalam potongan -LCD

Surah Al-Baqarah: ayat pertama hingga

ketiga dalam ayat 255

Surah Al-Baqarah

dengan bimbingan.

2.Latih tubi

1 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama

2.1.2 Murid berupaya 2.Pelajar memadankan kad -Gigih

membaca dan dari sebutan hafazan

menghafaz 3. Menyusun kad dipapan

ayat tiga Surah Al- hitam

Asr 4. Menghafaz surah secara

kumpulan dan individu.

1 5.1 Rukun Iman Murid berupaya: 1. Menyenaraikan perkara- -Kerjasama
5.1.2 Menyatakan enam perkara dalam Rukun -Gigih
Iman
perkara
Rukun Iman: 2.Latih tubi
3.Menulis Rukun Iman di
Allah
papan putih
Malaikat 4. Menyusun Rukun Iman

Allah menggunakan kad
imbasan

6

Akhirat

dan Qadar Allah

8.0 Akhlak 1 8.1 Adab dengan rakan Murid berupaya: 1.sumbang saran -Berusaha -Buku Teks
7 -LCD
8.1.2 Menyatakan menyatakan kelebihan -Kerjasama -Carta bergambar
1.0 Tilawah
Al-Quran kelebihan adab adab dengan rakan -Buku teks
-Audio rakaman
2.0 Hafazan dengan rakan dengan bimbingan guru -LCD
8
2.perbincangan- contoh - Carta potongan
4.0 Hadis ayat- Kad
adab dan berlakon
6.0 Ibadah imbasan kalimah
beradab al-quran
- Alat pandang
3.Latihan
Dengar
1 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama -LCD
-LCD
Al-Baqarah 1.1.3 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih -Buku teks

ayat ketiga ayat 255 demi kalimah dalam -Buku Teks
-LCD
Surah Al-Baqarah: potongan ayat pertama -Carta bergambar

hingga ketiga dalam ayat

255 Surah Al-Baqarah

dengan bimbingan.

2.Latih tubi

2 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama

2.1.2 Murid berupaya 2.Pelajar memadankan kad -Gigih

membaca dan dari sebutan hafazan

menghafaz 3. Menyusun kad dipapan

ayat tiga Surah Al- hitam

Asr 4. Menghafaz surah secara

kumpulan dan individu.

1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya 1. Menyatakan maksud -Berusaha
berkaitan sifat ikhlas -Gigih
4.1.1 Menyatakan makna hadis “Sesungguhnya

dalam amalan : hadis amalan itu dinilai -Dedikasi
“Sesungguhnya amalan dengan niat” secara
itu dinilai dengan niat”
kumpulan dan individu.

(Riwayat Al-Bukhari & 2. Latih tubi membaca

Muslim,:Hadis Sahih) makna

3. memberi makna

perkataan demi

perkataan.

1 6.1 Istinjak Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Berusaha

6.1.1 Menyatakan istinjak dan hukumnya -Kebersihan

pengertian istinjak 2. Soal Jawab

dan hukum 3. Latih tubi

7

1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama -Buku teks
Al-Quran Al-Baqarah 1.1.3 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih -Audio rakaman
demi kalimah dalam -LCD
9 ayat ketiga ayat 255 potongan ayat pertama -Kerjasama
Surah Al-Baqarah: hingga ketiga dalam ayat -Gigih - Carta potongan
2.0 Hafazan 1 2.1 Surah Al-Asr 255 Surah Al-Baqarah ayat- Kad
Murid berupaya: dengan bimbingan. -Kerjasama
5.0 Aqidah 1 5.1 Rukun Iman 2.1.3 Membaca dan -Gigih imbasan kalimah
menghafaz 2.Latih tubi al-quran
ayat dua hingga ayat tiga 1. Talaqi dan musyafah - Alat pandang
Surah Al-Asr 2.Pelajar memadankan kad
Dengar
Murid berupaya: dari sebutan hafazan -LCD
5.1.2 Menyatakan enam 3. Menyusun kad dipapan -Buku Teks
-LCD
perkara hitam
9 Rukun Iman: 4. Menghafaz surah secara

Malaikat kumpulan dan individu.
1. Menyenaraikan perkara-
Allah
perkara dalam Rukun
Iman
2.Latih tubi
3.Menulis Rukun Iman di
papan putih
4. Menyusun Rukun Iman
menggunakan kad
imbasan

8.0 Akhlak 1 8.1 Adab dengan rakan Akhirat 1.sumbang saran -Berusaha -Buku Teks
Percaya kepada Qada menyatakan kelebihan -Kerjasama -LCD
10 1.0 Tilawah 1 1.1 Ayat 255 Surah dan Qadar Allah adab dengan rakan -Carta bergambar
Al-Quran Al-Baqarah Murid berupaya: dengan bimbingan guru -Kerjasama
8.1.3 Menunjuk cara -Gigih -Buku teks
2.perbincangan- contoh -Audio rakaman
beradab dengan adab dan berlakon -LCD
rakan beradab

Murid berupaya: 3.Latihan
1.1.4 Membaca potongan 1.Murid membaca dan

ayat keempat 255 melafazkan kalimah
demi kalimah dalam

8

Surah Al-Baqarah: potongan ayat pertama

hingga keempat dalam

ayat 255 Surah Al-

Baqarah dengan

bimbingan.

2.Latih tubi

2.0 Hafazan 2 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama - Carta potongan
ayat- Kad
10 6.0 Ibadah 2.1.3 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih
7.0 Sirah imbasan kalimah
menghafaz dari sebutan hafazan al-quran
11 1.0 Tilawah - Alat pandang
Al-Quran ayat dua hingga 3. Menyusun kad dipapan
Dengar
2.0 Hafazan ayat tiga Surah Al- hitam -LCD
-Buku Teks
Asr 4. Menghafaz surah secara -LCD
-Carta bergambar
kumpulan dan individu.
-Buku Teks
1 6.1 Istinjak Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Berusaha -LCD
-papan putih
6.1.1 Menyatakan istinjak dan hukumnya -Kebersihan
-Buku teks
pengertian istinjak 2. Soal Jawab -Audio rakaman
-LCD
dan hukum 3. Latih tubi -Amanah
1 7.1 Khulafa’ Al Rasyidin : Murid berupaya: 1. Menyatakan sifat - Carta potongan
ayat- Kad
Siddiq 7.1.2 Menyatakan sifat peribadi Abu Bakar As -Jujur
imbasan kalimah
peribadi Abu Bakar Siddiq -Benar al-quran
- Alat pandang
As Siddiq 2.sumbang saran contoh- -Mencuba
Dengar
contoh sifat yang

mahmudah

3.berlakon sifat peribadi

yang mulia

2 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama

Al-Baqarah 1.1.4 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih

ayat keempat 255 demi kalimah dalam

Surah Al-Baqarah: potongan ayat pertama

hingga keempat dalam

ayat 255 Surah Al-

Baqarah dengan

bimbingan.

2.Latih tubi

1 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama

2.1.3 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih

menghafaz dari sebutan hafazan

ayat dua hingga 3. Menyusun kad dipapan

ayat tiga hitam

Surah Al-Asr 4. Menghafaz surah secara

9

kumpulan dan individu. -LCD

6.0 Ibadah 1 6.1 Istinjak Murid berupaya: 1. pameran alat-alat -Berusaha -Buku Teks
8.0 Akhlak
6.1.2 Menyatakan alat- istinjak -Kebersihan -LCD
2.0 Hafazan
alat istinjak 2. menyatakan alat-alat -Carta bergambar
4.0 Hadis
12 yang digunakan untuk

6.0 Ibadah istinjak
7.0 Sirah
1 8.1 Adab dengan rakan Murid berupaya: 1.sumbang saran -Berusaha -Buku Teks

8.1.3 Menunjuk cara menyatakan kelebihan -Kerjasama -LCD

beradab dengan adab dengan rakan -Carta bergambar

rakan dengan bimbingan guru

2.perbincangan- contoh

adab dan berlakon

beradab

3.Latihan

2 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama - Carta potongan

2.1.3 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih ayat- Kad

menghafaz ayat dua dari sebutan hafazan imbasan kalimah

hingga ayat tiga 3. Menyusun kad dipapan al-quran

Surah Al-Asr hitam - Alat pandang

4. Menghafaz surah secara Dengar

kumpulan dan individu. -LCD

1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya: 1.Mendengar cerita -Berusaha -LCD

berkaitan sifat ikhlas 4.1.2 Menyatakan 2.soal jawab kefahaman -Gigih -Buku teks

dalam amalan : contoh-contoh dari mendengar cerita -Dedikasi
“Sesungguhnya amalan perbuatan 3.sumbang saran contoh-
itu dinilai dengan niat” yang kepada
contoh perbuatan ikhlas

(Riwayat Al-Bukhari & keikhlasan 4.Latihan

Muslim,:Hadis Sahih)

1 6.1 Istinjak Murid berupaya: 1. pameran alat-alat -Berusaha -Buku Teks

6.1.2 Menyatakan alat- istinjak -Kebersihan -LCD

alat istinjak 2. menyatakan alat-alat -Carta bergambar

yang digunakan untuk

1 7.1 Khulafa’ Al Rasyidin : Murid berupaya: istinjak -Amanah -Buku Teks
1. Menyatakan sifat

Siddiq 7.1.2 Menyatakan sifat peribadi Abu Bakar As -Jujur -LCD

peribadi Abu Bakar Siddiq -Benar -papan putih

As Siddiq 2.sumbang saran contoh- -Mencuba

contoh sifat yang

mahmudah

3.berlakon sifat peribadi

10

2.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: yang mulia -Kerjasama -Buku teks
Al-Quran Al-Baqarah 1.1.4 Membaca potongan 1.Murid membaca dan -Gigih -Audio rakaman
-LCD
13 ayat keempat 255 melafazkan kalimah -Kerjasama
Surah Al-Baqarah: demi kalimah dalam -Gigih - Carta potongan
2.0 Hafazan 1 2.1 Surah Al-Asr potongan ayat pertama ayat- Kad
Murid berupaya: hingga keempat dalam imbasan
2.1.4 Menghafaz Surah ayat 255 Surah Al- kalimah
Baqarah dengan Al-quran
Al-Asr bimbingan.
2.Latih tubi - Alat pandang
1. Talaqi dan musyafah Dengar
2.Pelajar memadankan kad
dari sebutan hafazan -LCD
3. Menyusun kad dipapan -Buku Teks
hitam -LCD
4. Menghafaz surah secara
kumpulan dan individu. -Buku Teks
-LCD
5.0 Aqidah 1 5.1 Rukun Iman Murid berupaya: 1. Menyenaraikan dan -Kerjasama -Carta bergambar
13 5.1.3 Menerangkan menerangkan perkara- -Gigih
perkara dalam Rukun - Carta potongan
6.0 Ibadah 1 6.1 Istinjak kepentingan Iman -Berusaha ayat- Kad
meyakini Rukun -Kebersihan
2.0 Hafazan 2 2.1 Surah Al-Asr Iman 2.Latih tubi imbasan kalimah
3.Menulis Rukun Iman di -Kerjasama al-quran
Murid berupaya: -Gigih - Alat pandang
6.1.2 Menyatakan alat- papan putih
4. Menyusun Rukun Iman Dengar
alat istinjak -LCD
menggunakan kad
Murid berupaya: imbasan
2.1.4 Menghafaz Surah 1. pameran alat-alat
istinjak
Al-Asr
2. menyatakan alat-alat
14
yang digunakan untuk
istinjak
1. Talaqi dan musyafah
2.Pelajar memadankan kad
dari sebutan hafazan
3. Menyusun kad dipapan
hitam
4. Menghafaz surah secara
kumpulan dan individu.

11

3.0 Ayat 1 3.1 Ayat 31 Surah Murid berupaya: 1.Membaca ayat 31 Surah -Berusaha - Carta potongan
ayat- Kad
Kefahaman An-Nur : Batasan 3.1.1 Menyatakan intisari An-Nur -Kerjasama
imbasan kalimah
pergaulan dalam Islam. ayat 31 surah An- 2.Membaca terjemahan al-quran
- Alat pandang
Nur 3.menyatakan intisari ayat
Dengar
6.0 Ibadah 1 6.1 Istinjak Murid berupaya: 1. menonton video -Berusaha -LCD
8.0 Akhlak 1 8.1 Adab dengan rakan 6.1.3 Menerangkan cara 2. simulasi dengan -Memberi -LCD
14 Tumpuan -air, tisu, batu
2 1.1 Ayat 255 Surah beristinjak dalam bimbingan guru -Kerjasana -rakaman
15 1.0 Tilawah Al-Baqarah Islam 3. Amali menggunakan air -Berusaha video/online
Al-Quran -Kerjasama
1 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya: dan alat-alat lain -Buku Teks
2.0 Hafazan 8.1.3 Menunjuk cara 1.sumbang saran -Kerjasama -LCD
1 5.1 Rukun Iman -Gigih -Carta bergambar
5.0 Aqidah beradab dengan menyatakan kelebihan -Berusaha
rakan adab dengan rakan -Mp3
dengan bimbingan guru -Kerjasama -Kad Imbasan
Murid berupaya: 2.perbincangan- contoh -Gigih
1.1.5 Membaca potongan adab dan berlakon - Carta potongan
beradab Ayat
ayat kelima 255 3.Latihan
Surah Al-Baqarah: 1.Murid membaca dan - Kad imbasan
melafazkan kalimah kalimah
Murid berupaya: demi kalimah dalam - Al-quran
2.1.4 Menghafaz Surah potongan ayat pertama - Alat pandang
hingga kelima dalam Dengar
Al-Asr ayat 255 Surah Al- - LCD
Baqarah dengan -Buku Teks
bimbingan. -LCD
2.Latih tubi -kad imbasan
1. Talaqi dan musyafah
2.Pelajar memadankan kad
dari sebutan hafazan
3. Menyusun kad dipapan
hitam
4. Menghafaz surah secara
kumpulan dan individu.

Murid berupaya: 1. Menyenaraikan dan -Kerjasama
5.1.3 Menerangkan menerangkan perkara- -Gigih
perkara dalam Rukun
kepentingan

12

6.0 Ibadah 1 6.1 Istinjak meyakini Rukun Iman -Berusaha -LCD
16 2.0 Hafazan 2 2.1 Surah Al-Asr Iman 2.Latih tubi -Memberi -air, tisu, batu
3.Menulis Rukun Iman di Tumpuan -rakaman
3.0 Ayat Murid berupaya: -Kerjasana video/online
6.1.3 Menerangkan cara papan putih
Kefahaman 4. Menyusun Rukun Iman -Kerjasama - Carta potongan
beristinjak dalam -Gigih Ayat
6.0 Ibadah Islam menggunakan kad
17 1.0 Tilawah imbasan - Kad imbasan
Murid berupaya: 1. menonton video kalimah
Al-Quran 2.1.4 Menghafaz Surah 2. simulasi dengan - Al-quran
bimbingan guru - Alat pandang
Al-Asr 3. Amali menggunakan air Dengar
dan alat-alat lain - LCD
1. Talaqi dan musyafah - Carta potongan
2.Pelajar memadankan kad Ayat
dari sebutan hafazan - Kad imbasan
3. Menyusun kad dipapan kalimah al-quran
hitam - Alat pandang
4. Menghafaz surah secara Dengar
kumpulan dan individu. -LCD
-LCD
2 3.1 Ayat 31 Surah Murid berupaya: 1.Membaca ayat 31 Surah -Berusaha -air, tisu, batu
-rakaman
An-Nur : Batasan 3.1.1 Menyatakan intisari An-Nur -Kerjasama video/online

pergaulan dalam Islam. ayat 31 surah An- 2.Membaca terjemahan -Mp3
-Kad Imbasan
Nur 3.menyatakan intisari ayat

1 6.1 Istinjak Murid berupaya: 1. menonton video -Berusaha
6.1.3 Menerangkan cara 2. simulasi dengan -Fokus
2 1.1 Ayat 255 Surah -Kerjasana
Al-Baqarah beristinjak dalam bimbingan guru
Islam 3. Amali menggunakan air -Kerjasama
-Gigih
Murid berupaya: dan alat-alat lain -Berusaha
1.1.5 Membaca potongan
1.Murid membaca dan
ayat kelima 255 melafazkan kalimah
Surah Al-Baqarah: demi kalimah dalam
potongan ayat pertama
hingga kelima dalam
ayat 255 Surah Al-
Baqarah dengan
bimbingan.

13

2.Latih tubi

4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya: 1.Mendengar cerita -Berusaha -LCD

berkaitan sifat ikhlas 4.1.2 Menyatakan 2.soal jawab kefahaman -Gigih -Buku teks

dalam amalan : contoh-contoh dari mendengar cerita -Dedikasi
“Sesungguhnya amalan perbuatan 3.sumbang saran contoh-
itu dinilai dengan niat” yang kepada
keikhlasan contoh perbuatan ikhlas
(Riwayat Al-Bukhari & 4.Latihan

Muslim,:Hadis Sahih)

6.0 Ibadah 1 6.2 Tayamum Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Berusaha -Buku Teks
6.2.1. Menyatakan tayamum dan hukumnya -Kebersihan -LCD

pengertian dan 2. Soal Jawab -Carta bergambar

7.0 Sirah hukum tayamum 3. Latih tubi
1 7.1 Khulafa’ Al Rasyidin : Murid berupaya: 1. Menyatakan sumbangan Bertanggungja -Buku Teks

Abu Bakar As Siddiq 7.1.3 Menjelaskan Abu Bakar As Siddiq wab -LCD

sumbangan Abu 2. Sumbang saran contoh- -Berusaha -papan putih
Bakar As Siddiq contoh sumbangan Abu
terhadap Bakar As Siddiq
perkembangan Islam

18 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama -Mp3
Al-Quran Al-Baqarah 1.1.5 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih -Kad Imbasan
demi kalimah dalam -Berusaha
ayat kelima 255 potongan ayat pertama
Surah Al-Baqarah:

hingga kelima dalam

ayat 255 Surah Al-

Baqarah dengan
bimbingan.

2.Latih tubi

3.0 Ayat 2 3.1 Ayat 31 Surah Murid berupaya: 1. Menyatakan - Kesopanan - Buku Teks
kepentingan memelihara - Kejujuran - LCD
Kefahaman An-Nur : Batasan 3.1.2 Menyatakan batasan pergaulan - Hemah - Carta
dalam Islam. Tinggi
pergaulan dalam Islam. kepentingan bergambar

memelihara

batasan pergaulan 2. Menyatakan batasan
dalam Islam pergaulan dalam Islam

dengan memberi contoh

yang sesuai.

3. Tayangan video

7.0 Sirah 1 7.1 Khulafa’ Al Rasyidin : Murid berupaya: 1. Menyatakan sumbangan Bertanggungja- -Buku Teks
Siddiq 7.1.3 Menjelaskan Abu Bakar As Siddiq wab -LCD
sumbangan Abu -Berusaha -papan putih
Bakar As Siddiq 2. Sumbang saran contoh-
contoh sumbangan Abu

14

terhadap Bakar As Siddiq

perkembangan Islam

19 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama -Buku teks
Al-Quran -Audio rakaman
Al-Baqarah 1.1.6 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih -LCD
4.0 Hadis
ayat keenam 255 demi kalimah dalam -LCD
6.0 Ibadah -Buku teks
7.0 Sirah Surah Al-Baqarah: potongan ayat pertama
-Buku Teks
20 1.0 Tilawah hingga keenam dalam -LCD
Al-Quran -Carta bergambar
ayat 255 Surah Al- -Buku Teks
2.0 Hafazan -LCD
Baqarah dengan -papan putih

bimbingan. -Buku teks
-Audio rakaman
2.Latih tubi -LCD

1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya: 1.Mendengar cerita -Berusaha - Carta potongan
Ayat
berkaitan sifat ikhlas 4.1.2 Menyatakan 2.soal jawab kefahaman -Gigih

dalam amalan : contoh-contoh dari mendengar cerita -Dedikasi
“Sesungguhnya amalan perbuatan 3.sumbang saran contoh-
itu dinilai dengan niat” yang kepada
contoh perbuatan ikhlas

(Riwayat Al-Bukhari & keikhlasan 4.Latihan

Muslim,:Hadis Sahih)

1 6.2 Tayamum Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Berusaha

6.2.1. Menyatakan tayamum dan hukumnya -Kebersihan

pengertian dan 2. Soal Jawab

hukum tayamum 3. Latih tubi -Kerjasama
1 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin: Murid berupaya: 1.Menyatakan nama

Umar Al-Khattab 7.2.1 Menyatakan biodata sebenar -Gigih

ringkas Umar Al- 2.Menulis nama mengikut -Berusaha

Khattab ejaan yang betul -Mencuba

3.Latih tubi menyatakan

nama gelaran dan

sebenar

1 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama

Al-Baqarah 1.1.6 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih

ayat keenam 255 Surah demi kalimah dalam

Al-Baqarah: potongan ayat pertama

hingga keenam dalam

ayat 255 Surah Al-

Baqarah dengan

bimbingan.

2.Latih tubi

2 2.2 Surah Al-Kafirun Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama

2.2.1 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih

15

menghafaz ayat satu dari sebutan hafazan - Kad imbasan
hingga ayat dua 3. Menyusun kad dipapan kalimah
Surah Al-Kafirun - Al-quran
hitam - Alat pandang
4. Menghafaz surah secara Dengar
- LCD
kumpulan dan individu. -LCD
-Buku teks
4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya: 1.Mendengar cerita -Berusaha
-Buku Teks
6.0 Ibadah berkaitan sifat ikhlas 4.1.2 Menyatakan 2.soal jawab kefahaman -Gigih -LCD
21 1.0 Tilawah -Carta bergambar
dalam amalan : contoh-contoh dari mendengar cerita -Dedikasi
Al-Quran “Sesungguhnya amalan perbuatan 3.sumbang saran contoh- -Buku teks
itu dinilai dengan niat” yang kepada -Audio rakaman
contoh perbuatan ikhlas -LCD

(Riwayat Al-Bukhari & keikhlasan 4.Latihan

Muslim,:Hadis Sahih)

1 6.2 Tayamum Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Berusaha

6.2.1. Menyatakan tayamum dan hukumnya -Kebersihan

pengertian dan 2. Soal Jawab

hukum tayamum 3. Latih tubi

1 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama

Al-Baqarah 1.1.6 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih

ayat keenam 255 Surah demi kalimah dalam

Al-Baqarah: potongan ayat pertama

hingga keenam dalam

ayat 255 Surah Al-

Baqarah dengan

bimbingan.

2.Latih tubi

3.0 Ayat 2 3.1 Ayat 31 Surah Murid berupaya: 1. Menyatakan - Kesopanan - Buku Teks

Kefahaman An-Nur : Batasan 3.1.2 Menyatakan kepentingan memelihara - Kejujuran - LCD

pergaulan dalam Islam. kepentingan batasan pergaulan - Hemah - Carta

memelihara dalam Islam. Tinggi bergambar

batasan pergaulan 2. Menyatakan batasan

dalam Islam pergaulan dalam Islam

dengan memberi contoh

yang sesuai.

3. Tayangan video

6.0 Ibadah 1 6.2 Tayamum Murid berupaya: 1. Menyatakan rukun -Berusaha -Buku Teks
6.2.2. Menyatakan rukun tayamum -Kebersihan -LCD
-Carta bergambar
tayamum 2. Soal Jawab

16

3. Latih tubi

7.0 Sirah 1 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin: Murid berupaya: 1.Menyatakan nama -Kerjasama -Buku Teks
22 2.0 Hafazan -LCD
Umar Al-Khattab 7.2.1 Menyatakan biodata sebenar -Gigih -papan putih
6.0 Ibadah
7.0 Sirah ringkas Umar Al- 2.Menulis nama mengikut -Berusaha - Carta potongan
8.0 Akhlak Ayat
23 1.0 Tilawah Khattab ejaan yang betul -Mencuba
Al-Quran - Kad imbasan
3.Latih tubi menyatakan kalimah
- Al-quran
nama gelaran dan sebenar - Alat pandang
Dengar
2 2.2 Surah Al-Kafirun Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama - LCD
-Buku Teks
2.2.1 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih -LCD
-Carta bergambar
menghafaz ayat satu dari sebutan hafazan
-Buku Teks
hingga ayat dua Surah 3. Menyusun kad dipapan -LCD
-papan putih
Al-Kafirun hitam
-Buku Teks
4. Menghafaz surah secara -LCD
-Carta bergambar
kumpulan dan individu.
-Buku teks
1 6.2 Tayamum Murid berupaya: 1. Menyatakan rukun -Berusaha -Audio rakaman
-LCD
6.2.2. Menyatakan rukun tayamum -Kebersihan

tayamum 2. Soal Jawab

1 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin: Murid berupaya: 3. Latih tubi -Kerjasama
1.Menyatakan nama

Umar Al-Khattab 7.2.1 Menyatakan biodata sebenar -Gigih

ringkas Umar Al- 2.Menulis nama mengikut -Berusaha

Khattab ejaan yang betul -Mencuba

3.Latih tubi menyatakan

nama gelaran dan sebenar

1 8.2 Sifat amanah Murid berupaya: 1.Sumbang Saran -Amanah

8.2.1 Menyatakan menyatakan pengertian -Kerjasama

pengertian Amanah amanah -Jujur

2. Perbincangan- contoh

perilaku amanah

3 .Latihan

1 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama

Al-Baqarah 1.1.7 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih

ayat ketujuh 255 demi kalimah dalam

Surah Al-Baqarah potongan ayat pertama

hingga ketujuh dalam

ayat 255 Surah Al-

Baqarah dengan

bimbingan.

2.Latih tubi

17

3.0 Ayat 2 3.1 Ayat 31 Surah Murid berupaya: 1. Menjelaskan - Kesopanan - Buku Teks

Kefahaman An-Nur : Batasan 3.1.3 Menyatakan kesan kepentingan menjaga - Kejujuran - LCD

pergaulan dalam Islam. buruk akibat tidak batasan pergaulan dan - Hemah - Carta

memelihara batasan kesan buruk sekiranya Tinggi bergambar

pergaulan tidak dijaga

.2. Menilai batasan

pergaulan dalam Islam

dengan memberi contoh

yang sesuai.

3. Tayangan video

5.0 Aqidah 1 5.2 Percaya kepada Murid berupaya: 1. Menyatakan hukum - Kepercayaan -Buku Teks
6.0 Ibadah
24 2.0 Hafazan Allah 5.2.1 Menyatakan dalil percaya kepada Allah. - Kesyukuran -LCD

4.0 Hadis wajib beriman 2.Perbincangan -Carta bergambar

6.0 Ibadah kepada Allah 3. Latih tubi

1 6.2 Tayamum Murid berupaya: 1. Menyatakan rukun -Berusaha -Buku Teks

6.2.2. Menyatakan rukun tayamum -Kebersihan -LCD

tayamum 2. Soal Jawab -Carta bergambar

3. Latih tubi

2 2.2 Surah Al-Kafirun Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama - Carta potongan

2.2.2 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih Ayat

menghafaz ayat tiga dari sebutan hafazan -Berusaha - Kad imbasan

hingga ayat empat 3. Menyusun kad dipapan kalimah

Surah Al-Kafirun hitam - Al-quran

4. Menghafaz surah secara - Alat pandang

kumpulan dan individu. Dengar

- LCD

1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya: 1. Menyatakankepentingan -Berusaha -LCD

berkaitan sifat ikhlas 4.1.3 Menyatakan ikhlas dalam melakukan -Gigih -Buku teks

dalam amalan : kepentingan setiap perbuatan -Dedikasi
“Sesungguhnya amalan ikhlas dalam 2.Perbincangan
itu dinilai dengan niat” melakukan 3.Latihan

(Riwayat Al-Bukhari & setiap perbuatan

Muslim,:Hadis Sahih)

1 6.2 Tayamum Murid berupaya: 1. menonton video -Berusaha -LCD

6.2.3 Menunjuk cara 2. simulasi dengan -Fokus -debu

bertayamum bimbingan guru -Kerjasana -rakaman

3. Amali menggunakan video/online

debu dan alat-alat lain

18

7.0 Sirah 1 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin: Murid berupaya: 1. Menyatakan sifat -Amanah -Buku Teks
-LCD
25 1.0 Tilawah Umar Al-Khattab 7.2.2 Menyatakan sifat peribadi -Jujur -papan putih
Al-Quran
peribadi Umar Al-Khattab -Benar -Buku teks
-Audio rakaman
Umar Al-Khattab 2.sumbang saran contoh- -LCD

contoh sifat yang

mahmudah

3.berlakon sifat peribadi

yang mulia

2 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama

Al-Baqarah 1.1.7 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih

ayat ketujuh 255 demi kalimah dalam

Surah Al-Baqarah: potongan ayat pertama

hingga ketujuh dalam

ayat 255 Surah Al-

Baqarah dengan

bimbingan.

2.Latih tubi

3.0 Ayat 2 3.1 Ayat 31 Surah Murid berupaya: 1. Menjelaskan - Kesopanan - Buku Teks

Kefahaman An-Nur : Batasan 3.1.3 Menyatakan kesan kepentingan menjaga - Kejujuran - LCD

pergaulan dalam Islam. buruk akibat tidak batasan pergaulan dan - Hemahtinggi - Carta

memelihara batasan kesan buruk sekiranya bergambar

pergaulan tidak dijaga

.2. Menilai batasan

pergaulan dalam Islam

dengan memberi contoh

yang sesuai.

7.0 Sirah 1 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin: Murid berupaya: 3. Tayangan video -Amanah -Buku Teks
1. Menyatakan sifat

Umar Al-Khattab 7.2.2 Menyatakan sifat peribadi -Jujur -LCD

peribadi Umar Al-Khattab -Benar -papan putih

Umar Al-Khattab 2.sumbang saran contoh-

contoh sifat yang

mahmudah

3.berlakon sifat peribadi

yang mulia

26 2.0 Hafazan 2 2.2 Surah Al-Kafirun Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama - Carta potongan

2.2.2 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih Ayat

menghafaz ayat tiga dari sebutan hafazan -Berusaha - Kad imbasan

hingga ayat empat 3. Menyusun kad dipapan kalimah

Surah Al-Kafirun hitam - Al-quran

19

5.0 Aqidah 1 5.2 Percaya kepada Murid berupaya: 4. Menghafaz surah secara - Kepercayaan - Alat pandang
6.0 Ibadah Allah 5.2.1 Menyatakan dalil kumpulan dan individu. - Kesyukuran Dengar

1 6.2 Tayamum wajib beriman 1. Menyatakan hukum -Berusaha - LCD
kepada Allah percaya kepada Allah. -Fokus -Buku Teks
8.0 Akhlak 1 8.2 Sifat amanah Murid berupaya: -Kerjasana -LCD
6.2.3 Menunjuk cara 2. Perbincangan -Carta bergambar
27 1.0 Tilawah 1 1.1 Ayat 255 Surah bertayamum 3. Latih tubi -Amanah
Al-Quran Al-Baqarah 1. menonton video -Kerjasama -LCD
Murid berupaya: 2. simulasi dengan -Jujur -debu
8.2.1 Menyatakan -rakaman
bimbingan guru -Kerjasama video/online
pengertian Amanah 3. Amali menggunakan -Gigih
-Buku Teks
Murid berupaya: debu dan alat-alat lain -LCD
1.1.7 Membaca potongan 1.Sumbang Saran -Carta bergambar

ayat ketujuh 255 menyatakan pengertian -Buku teks
Surah Al-Baqarah: amanah -Audio rakaman
2. Perbincangan- contoh -LCD
perilaku amanah
3 .Latihan
1.Murid membaca dan
melafazkan kalimah
demi kalimah dalam
potongan ayat pertama
hingga ketujuh dalam
ayat 255 Surah Al-
Baqarah dengan
bimbingan.
2.Latih tubi

3.0 Ayat 2 3.1 Ayat 31 Surah Murid berupaya: 1.Tayangan video - Kesopanan - Buku Teks

Kefahaman An-Nur : Batasan 3.1.4 Menjelaskan contoh 2. Sumbangsaran memberi - Kejujuran - LCD

pergaulan dalam Islam. pergaulan menurut contoh yang sesuai - Hemah - video rakaman

Islam batasan pergaulan dalam Tinggi

Islam

4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya: 1. Menyatakankepentingan -Berusaha -LCD
ikhlas dalam melakukan -Gigih -Buku teks
berkaitan sifat ikhlas 4.1.3 Menyatakan setiap perbuatan -Dedikasi

dalam amalan : kepentingan 2.Perbincangan
“Sesungguhnya amalan ikhlas dalam 3.Latihan
itu dinilai dengan niat” melakukan

(Riwayat Al-Bukhari & setiap perbuatan

20

Muslim,:Hadis Sahih)

5.0 Aqidah 1 5.2 Percaya kepada Murid berupaya: 1. Menyatakan bukti Allah - Kepercayaan -Buku Teks
28 2.0 Hafazan
Allah 5.2.2 Menyatakan bukti Maha Berkuasa dengan - Kesyukuran -LCD
6.0 Ibadah
7.0 Sirah Allah Maha memberi contoh. -Carta bergambar
8.0 Akhlak
Berkuasa 2.Perbincangan

3. Latih tubi

2 2.2 Surah Al-Kafirun Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama - Carta potongan

2.2.3 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih Ayat

menghafaz ayat lima dari sebutan hafazan -Berusaha - Kad imbasan

hingga ayat enam 3. Menyusun kad dipapan kalimah

Surah Al-Kafirun hitam - Al-quran

4. Menghafaz surah secara - Alat pandang

kumpulan dan individu. Dengar

- LCD

1 6.3 Jenis- jenis mandi Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Berusaha -Buku Teks

6.3.1 Menyatakan mandi dan hukumnya -Kebersihan -LCD

pengertian mandi 2. Soal Jawab -Carta bergambar

1 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin: Murid berupaya: 3. Latih tubi -Buku Teks
1. Menyatakan sumbangan -Berusaha

Umar Al-Khattab 7.2.3 Menjelaskan Umar Al-Khattab -Gigih -LCD

sumbangan 2. Sumbang saran contoh- -Berusaha -papan putih

Umar Al-Khattab contoh sumbangan Abu

terhadap Umar Al-Khattab

perkembangan Islam 3. Latihan

1 8.2 Sifat amanah Murid berupaya: 1.Sumbang Saran -Amanah -Buku Teks
8.2.2 Menjelaskan menyatakan kebaikan -Kerjasama -LCD
amanah -Jujur -Carta bergambar
kebaikan bersifat
amanah 2. Perbincangan
3 .Latihan

21

1.0 Tilawah 1 1.1.Ayat 255 Surah 1.1.8 Membaca potongan 1. Membaca ayat Rajin Mp3
Al-Quran Al-Baqarah ayat ke 255 Surah kefahaman Gigih Laptop
Al-Baqarah: Berusaha Kad imbasan
2. Mengeja
3. Perbincangan
4. Peta minda
5. Latih tubi

29 1. Melafazkan kalimah.
2. Membaca potongan
3.0 Ayat 2 3.1 Ayat 31 Surah 1. Membaca ayat Kesopanan Manila kad
Kefahaman An-Nur : ayat kelapan kefahaman Jujur
3. Mengeja dan Amanah
2. Perbincangan
menyebut ayat 3. Soal jawab
dengan betul 4. Kuiz
3.1.4 Batasan pergaulan 5. Latih tubi
dalam Islam.
4.0 Hadis 1 4.1 Hadis 1. Menyatakn Kad imbasan
Laptop
intisari ayat 1. Perbincangan Kejujuran Tayangan
2. Menulis cara 2. Soal jawab Keikhlasan video
3. Latih tubi
bergaul dalam 4. Kuiz
islam
3. Menyatakan
pengajaran ayat

4.1.3 Potongan hadis
berkaitan sifat ikhlas
dalam amalan :
“Sesungguhnya amalan
itu dinilai dengan niat”

1. Menyatakan
makna hadis

2. Menyatakan
contoh contoh
perbuatan yang
ikhlas

3. Menyatakan
pengajaran ayat

22

5.0 Aqidah 1 5.2 Percaya kepada 5.2.2 Menyatakan bukti 1. Perbincangan Taat Manila kad
Allah Allah Maha didalam Kasih sayang Lembaran
Berkuasa kumpulan Bertolak ansur kerja

Murid berupaya: 2. Membuat peta
2.1.1 Membaca dan minda

menghafaz ayat satu 3. Latih tubi
hingga ayat dua 4. Menonton video
Surah Al-Asr
30 2.0 Hafazan 2 2.1 Surah Al-Asr 2.1.2 Membaca dan
menghafaz ayat tiga
Surah Al-Asr 1. Membaca Kerjasama Mp3
2.1.3 Membaca dan 2. Mengeja Berusaha Video
menghafaz ayat dua 3. Menghafaz Al-quran dan
hingga ayat tiga 4. Mengulang tafsir
Surah Al-Asr 5. Menyemak
2.1.4 Menghafaz Surah
Al-Asr bacaan dengan
Murid berupaya : guru
4.1.3 Menyatakan 6. Latih tubi
kepentingan ikhlas
4.0 Hadis 1 4.1 Hadis dalam melakukan 1. Perbincangan Sabar Kad imbasan
setiap perbuatan. 2. Soal jawab Video
3. Latih tubi
4. Kuiz

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi Murid berupaya: 1. Peta buih kebersihan Kad imbasan
6.3.1 Menyatakan 2. Perbincangan Rajin Slaide
3. Latih tubi
pengertian mandi 4. Kuiz

8.0 Akhlak 1 8.2 Sifat amanah 8.2.2 Menjelaskan 1. Peta buih Amanah

kebaikan 2. Perbincangan Jujur

bersifat amanah 3. Latih tubi

4. Kuiz

31 1.0 Tilawah 2 1.1 Surah Al- Baqarah ayat 1.1.8 Membaca potongan 1. Mengeja Kegigihan Mp3

Al-Quran 255 ayat kelapan 255 2. Menyebut Kad imbasan
Surah Al-Baqarah: 3. Mengulang Bertanggungjawab Al-quran

23

5.0 Aqidah 1 5.2 Percaya kepada 5.2.3 Menjelaskan 4. Menyambung Bertanggungjawab
Allah peranan sebagai ayat
seorang muslim Hemah tinggi Manila kad
yang percaya 1. Perbincangan
kepada Allah 2. Soal jawab
3. Latih tubi
4. kuiz

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi Murid berupaya: Kebersihan Kad imbasan

6.3.1 Menyatakan 1. Peta buih Rajin Slaide

pengertian mandi 2. Perbincangan

3. Latih tubi

7.0 Sirah 1 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin: 7.2.3 Menjelaskan Kuiz Kasih saying Laptop
1. Peta buih

Umar Al-Khattab sumbangan Umar 2. Perbincangan Berdisiplin Manila kad

Al-Khattab 3. Tayangan video

terhadap 4. Latih tubi

perkembangan 5. Kuiz

Islam

32 2.0 Hafazan 2 2.2 Surah Al-Kafirun 2.2.4 Menghafaz Surah 1. Menghafaz Kerajinan Muqaddam

Al-Kafirun 2. Mengulang Bersungguh- CD

3. Membuat sungguh

semakan dengan

guru

4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis 4.1.4 Menjelaskan 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

berkaitan sifat ikhlas pengajaran 2. Soal jawab Menghargai Kad imbasan

dalam amalan : daripada potongan 3. Latih tubi masa Lembaran

hadis. 4. Kuiz Rasional kerja

“Sesungguhnya amalan

itu dinilai dengan niat”

(Riwayat Al-Bukhari &

Muslim,:Hadis Sahih)

33 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat kelapan 255 1.1.8 Membaca potongan 1. Mengeja Kegigihan Mp3

Al-Quran Surah Al-Baqarah: ayat kelapan 255 2. Menyebut Bertanggungja Kad imbasan
Surah Al-Baqarah: 3. Mengulang wab Al-quran

4. Menyambung

24

ayat

5.0 Aqidah 1 5.3 Percaya kepada 5.3.1 Menyatakan nama 1. Perbincangan Bertanggungja Manila kad

Malaikat Malaikat yang wajib 2. Soal jawab wab

diyakini 3. Latih tubi Hemah tinggi

4. Kuiz

5. Tayangan video

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.1 Menyatakan 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

pengertian mandi 2. Latih tubi Rajin Kad imbasan

6.3.2 Menyatakan jenis- 3. Kuiz Bersungguh-

jenis mandi dan 4. Peta minda sungguh

hukumnya

34 2.0 Hafazan 2 2.2 Surah Al-Kafirun 2.2.4 Menghafaz Surah 1. Menghafaz Mp3

Al-Kafirun 2. Mengulang Kerajinan Muqadddam

3. Menyemak Bersungguh

bacaan bersama sungguh

guru dan rakan

4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis 4.1.4 Menjelaskan 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

berkaitan sifat ikhlas pengajaran 2. Lakonan Usaha Lembaran

dalam amalan : daripada potongan 3. Bercerita kerja

hadis. 4. Latih tubi

5. Kuiz

“Sesungguhnya amalan
itu dinilai dengan niat”

(Riwayat Al-Bukhari &

Muslim,:Hadis Sahih)

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.2 Menyatakan jenis- 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

jenis mandi dan 2. Latih tubi Rajin

hukumnya 3. Kuiz Bersungguh-

4. Peta minda sungguh

4.0 Akhlak 1 8.2 Sifat amanah 8.2.3 Menunjuk cara 1. Demonstrasi Kerjasama Manila kad

perlakuan bersifat 2. Lakonan Rajin Lembaran

amanah 3. Perbincangan Bersungguh- kerja

4. Latih tubi sungguh laptop

5. Kuiz

6. Tayangan video

35 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah 1.1.9 Membaca ayat 255 1. Mengeja Kegigihan Mp3

Al-Baqarah Surah Al-Baqarah 2. Menyebut Bertanggungja Kad imbasan

25

Al-Quran 1 4.1 Potongan hadis 4.1.4 Menjelaskan 3. Mengulang wab Al-quran
4.0 Hadis 4. Menyambung
Kerjasama Manila kad
berkaitan sifat ikhlas pengajaran ayat Usaha Lembaran
1. Perbincangan kerja
dalam amalan : daripada potongan 2. Lakonan
3. Bercerita
hadis. 4. Latih tubi
5. Kuiz

“Sesungguhnya amalan
itu dinilai dengan niat”

(Riwayat Al-Bukhari &

Muslim,:Hadis Sahih

5.0 Aqidah 1 5.3 Percaya kepada 5.3.1 Menyatakan nama 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

Malaikat Malaikat yang wajib 2. Latih tubi Rajin Lembaran

diyakini 3. Kuiz Bersungguh- kerja

4. Peta minda sungguh Laptop

5. Bercerita

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.3 Menjelaskan cara – 6. Bernasyid Kerjasama Manila kad
1. Perbincangan

cara mandi wajib 2. Latih tubi Rajin Lembaran

3. Kuiz Bersungguh- kerja

4. Peta minda sungguh Laptop

36 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah 1.1.9 Membaca ayat 255 1. Mengeja Kegigihan Mp3

Al-Quran Al-Baqarah Surah Al-Baqarah 2. Menyebut Bertanggungja Kad imbasan
3. Mengulang wab Al-quran

4. Menyambung

ayat

4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis 4.1.4 Menjelaskan 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

berkaitan sifat ikhlas pengajaran daripada 2. Lakonan Usaha Lembaran

dalam amalan : potongan hadis. 3. Bercerita kerja

4. Latih tubi

5. Kuiz

5.0 Aqidah “Sesungguhnya amalan 5.3.2 Menyatakan tugas- 1. Bernasyid Kegigihan Manila kad
itu dinilai dengan niat” tugas Malaikat 2. Perbincangan
(Riwayat Al-Bukhari & Bertanggungja Lembaran
Muslim,:Hadis Sahih

1 5.3 Percaya kepada
Malaikat

26

3. Soal jawab wab kerja

4. Latih tubi Laptop

5. Syarahan

6. Kuiz

7. Peta minda

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.3 Menjelaskan cara – 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

cara mandi wajib 2. Latih tubi Rajin Lembaran

3. Kuiz Bersungguh- kerja

4. Peta minda sungguh Laptop

37 2.0 Hafazan 2 2.2 Surah Al-Kafirun 2.2.4 Menghafaz Surah 1. Menghafaz Kerajinan Mp3

Al-Kafirun 2. Mengulang Bersungguh laptop

3. Menyemak sungguh

bacaan bersama

guru dan rakan

4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis 4.1.2 Menyatakan contoh- 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

berkaitan sifat ikhlas contoh perbuatan 2. Lakonan Usaha Lembaran

dalam amalan : yang kepada 3. Bercerita kerja

keikhlasan 4. Latih tubi

5. Kuiz

“Sesungguhnya amalan
itu dinilai dengan niat”

(Riwayat Al-Bukhari &

Muslim,:Hadis Sahih

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.3 Menjelaskan cara – 1. Perbincangan Kerjasama Video

cara mandi wajib 2. Latih tubi Usaha Manila kad

3. Kuiz

4. Peta minda

4.0 Akhlak 1 8.2 Sifat amanah 8.2.3 Menunjuk cara 1. Demonstrasi Kerjasama Manila kad

perlakuan bersifat 2. Lakonan Rajin Lembaran

amanah 3. Perbincangan Bersungguh- kerja

4. Latih tubi sungguh laptop

5. Kuiz

6. Tayangan video

38 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah 1.1.9 Membaca ayat 255 1. Mengeja Kegigihan Mp3

Al-Quran Al-Baqarah Surah Al-Baqarah 2. Menyebut Bertanggungja Kad imbasan
3. Mengulang wab Al-quran

4. Menyambung

ayat

27

4.0 Akhlak 1 4.1 Potongan hadis 4.1.3 Menyatakan 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad
2. Lakonan Usaha Lembaran
berkaitan sifat ikhlas kepentingan ikhlas 3. Bercerita kerja
4. Latih tubi
dalam amalan : dalam melakukan 5. Kuiz

setiap perbuatan

“Sesungguhnya amalan

itu dinilai dengan niat”

(Riwayat Al-Bukhari &

Muslim,:Hadis Sahih

5.0 Aqidah 1 5.3 Percaya kepada 5.3.2 Menyatakan tugas- 1. Bernasyid Kegigihan Manila kad

Malaikat tugas Malaikat 2. Perbincangan Bertanggungja Lembaran

3. Soal jawab wab kerja

4. Latih tubi Laptop

5. Syarahan

6. Kuiz

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.3 Menjelaskan cara – 7. Peta minda Kerjasama Manila kad
1. Perbincangan

cara mandi wajib 2. Latih tubi Usaha Lembaran

3. Kuiz kerja

4. Peta minda

39 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah 1.1.9 Membaca ayat 255 1. Mengeja Kegigihan Manila kad

Al-Quran Al-Baqarah Surah Al-Baqarah 2. Menyebut Bertanggungja Lembaran
3. Mengulang wab kerja

4. Menyambung

ayat

4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis 4.1.3 Menyatakan 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

berkaitan sifat ikhlas kepentingan ikhlas 2. Lakonan Usaha Lembaran

dalam amalan : dalam melakukan 3. Bercerita kerja

setiap perbuatan. 4. Latih tubi Soft board

5. Kuiz

5.0 Aqidah “Sesungguhnya amalan 5.3.2 Menyatakan tugas- 1. Bernasyid Kerjasama Manila kad
itu dinilai dengan niat” tugas Malaikat 2. Perbincangan Rajin Lembaran
(Riwayat Al-Bukhari & 3. Soal jawab Bersungguh- kerja
Muslim,:Hadis Sahih 4. Latih tubi sungguh Laptop

1 5.3 Percaya kepada
Malaikat

28

5. Syarahan

6. Kuiz

7. Peta minda

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.3 Menjelaskan cara – 1. Perbincangan Kegigihan Manila kad

cara mandi wajib 2. Latih tubi Bertanggungja Lembaran

3. Kuiz wab kerja

4. Peta minda

40 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah 1.1.10 Membaca ayat 1. Mengeja Kegigihan Mp3

Al-Quran Al-Baqarah 255 Surah Al- 2. Menyebut Bertanggungja Kad imbasan
Baqarah 3. Mengulang wab Al-quran

4. Menyambung

ayat

4.0 Hadis 4.1 Potongan hadis 4.1.4 Menjelaskan 1. Perbincangan Kegigihan Manila kad

berkaitan sifat ikhlas pengajaran daripada 2. Latih tubi Bertanggungja Lembaran

dalam amalan : potongan hadis 3. Kuiz wab kerja

4. Peta minda

5.0 Aqidah “Sesungguhnya amalan 5.3.3 Menjelaskan 1. Perbincangan Kerjasama Mp3
8.0 Akhlak itu dinilai dengan niat” kepentinganm 2. Latih tubi Rajin Laptop
(Riwayat Al-Bukhari & meyakini 3. Kuiz Bersungguh- Manila kad
Muslim,:Hadis Sahih kewujudan Malikat 4. Peta minda sungguh Soft bord
5. Nasyid
1 5.3 Percaya kepada Kerjasama Mp3
Malaikat 1. Demonstrasi Rajin Laptop
2. Lakonan Bersungguh- Manila kad
1 8.2 Sifat amanah 8.2.3 Menunjuk cara 3. Perbincangan sungguh Soft bord
perlakuan 4. Latih tubi
bersifat amanah 5. Kuiz
6. Tayangan video

29


Click to View FlipBook Version