The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2019 02 M&L april 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, 2020-11-19 06:33:06

M&L 2019 02

2019 02 M&L april 2019

Jan Mul. Foto: www.janmul.nl Muziek&Liturgie

De PDroetePsrtoatnetssteanGtesemGeenmteente De PDroetePsrtoatnetssteanGtesemGeenmteennten is een van de tijdschriften van de Koninklijke Vereniging van Organisten
De Protestantse Gemeente DWWe PaarrorWZnZnteuzussasovtttvreapepZennkhlzuhtelsdsodneeteve/p/neeGnkLLeheleeednemeen:e/neensLseetnteneeet:eennnnsten en Kerkmusici. De doelstelling is de behartiging en bevordering van de
orgelcultuur en de kerkmuziek.
WarWWnsaavrrennlssdvv/eeLlledde//LsLteeeeensstteenn www.kvok.nl | www.muziekenliturgie.nl
Kernredactie
zoekztozeoeeknktt:eeen: Janieke Bruin, Jeroen de Haan, Peter Ouwerkerk
Overige redactieleden
OrgOaOrnrggiasatnistt CanCtaonrzt/ooekkreen/rkeeemnr: kumsicuussicus Willem Jan Cevaal, Sebastiaan ’t Hart, Cees-Willem van Vliet
Gastauteurs in dit nummer
functfuienncitvieanuivIeIau II funCcatfuinenntcoitvire/anuivIeIau II Eddy G. Mul, Franck Ploum, Leonard Sanderman
(ca. 6(c0(acd.ai6.e60nf0usdntdiecietninespsntteievrnnejappaueaerIrI)jjaaaarr)) (ca. 2(c0ka-e2. 25rk0d-mi2e5nusdstieicnusptsernjpaaer)jaar) Eindredactie, vormgeving
Peter Ouwerkerk (www.openoor.nl)
UitgeUbitrgeeidberepirdoefiperlsocfhieelstscehnetzsiejnntzeijnvintedevninodpen op Corrector
MailMvoaowilrwvmowowe.repwrmkwinnew.efporakrrinmnnwfsaovatrerimenldsoa.vntfeileledeon.nnfwlue(eciewtanngw.ew2u.b0piwtfr-kuge2wnne5idz.cbpdutriiiknteeepnnfniodhzisvurteiementnanpf.uaonhptrIleeiI.menrp.janaatalki.erk)peatkket Janneke Lourens
Zetwerk muziekbijlagen
[email protected]@nwpakrnnwsvaernldszvuetlpdhzuetnp.nhle.n.nl. Wout van Andel
Advertenties
SUolitligcSeiotbellrrieceindteekraepnnrotkf/iamenlsvtc/rhmijedtavsrgeijn2d6azigajnp2tr6eila2vpi0nr1idl9e2.n01o9p. Bureau Van Vliet BV, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort.
Contactpersoon: Luciène Paap, 023-5714745,
www.pknwarnsveld.nl en www.pknzutphen.nl. e-mail [email protected]
Druk
Mail voor meer informatie of een VellendrukkerijBDU, Barneveld; www.bdu.nl
Braille
uitgebreid informatiepakket naar Muziek&Liturgie is voor mensen met een leesbeperking beschikbaar
in braille, grootletter en digitale vorm. Meer info: www.cbb.nl en 0341-
[email protected] 565499
Redactieadres
Solliciteren kan t/m vrijdag 26 april 2019. Redactie Muziek & Liturgie
Schweitzerstraat 116
2131 RJ Hoofddorp
[email protected]
Bestuur KVOK
Henk Eijsenga (voorzitter), Hans Beek (secretaris), Rien Verwijs (pen-
ningmeester), Jack Gardeniers, Bert den Hertog, Peter van der Zwaag.
Leden van verdienste
Kees Hoeksma, Wim Kloppenburg, Rein van der Kluit
Secretariaat: Hans Beek, Klipper 49, 9801 MT Zuidhorn; 0594 507876,
[email protected]
Administrateur: Cor Rooijackers, Professor Schermerhornlaan 91, 5707
KG Helmond; 0492 548488, [email protected]
Ledenadministratie (voor aan-, afmelden en adreswijzigingen)
Harco Clevering, Jabbingelaan 21, 9591 AL Onstwedde; 0599 331890,
[email protected]
Bankrekeningen KVOK
Nederland (ING): NL95 INGB 0000 102 003 (BIC: INGBNL2A)
(ABN-Amro): NL17 ABNA 0454 803 184 (BIC: ABNANL2A)
Lidmaatschap KVOK
Men kan zich als lid opgeven bij de Ledenadministratie (zie boven).
Leden kunnen zich abonneren op de verenigingstijdschriften Het Orgel,
Muziek & Liturgie en het digitale actualiteitenblad NotaBene (zie hier-
onder) Ze krijgen tevens de ZomerAgenda (eenmaal per jaar een over-
zicht van orgelconcerten in de zomer) toegezonden. Het lidmaatschap
loopt parallel aan het kalenderjaar en wordt automatisch verlengd
indien niet één maand voor de vervaldatum is opgezegd.
Abonnementsvormen en -prijzen
Muziek&Liturgie + NotaBene (digitaal):
€ 60 (Europa € 77, buiten Europa € 82)
Muziek&Liturgie + Het Orgel + NotaBene (digitaal):
€ 91 (Europa € 108, buiten Europa € 113)
Neem voor het ontvangen van de papieren versie van NotaBene contact
op met de Ledenadministratie.
De redactie probeert zorgvuldig om te gaan met beeldrechten. Bij
vermeend oneigenlijk gebruik van afbeeldingen gelieve via het re-
dactieadres met de hoofdredacteur contact op te nemen. Overname
van artikelen in dit blad is slechts toegestaan na toestemming van de
hoofdredacteur.
© 2019 | ISSN 1569-416X

muziek-warnsveld 190305.indd 1 05-03-19 16:43 51

Muziek&Liturgie • April 2019


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SAMIYYAT WAL-GHAIBIYYAH
Next Book
BLC301/03 Operations Management