The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ronhakita, 2021-02-22 07:15:25

RPT P.MUZIK THN 3 2021 by ATIKAH

RPT P.MUZIK THN 3 2021 by ATIKAH

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

Noratikah (SU KWONG ENG) (NICHOLAS ANAK RENANG)
KETUA PANITIA MUZIK GURU BESAR SK NANGA STRAS
(NOR ATIKAH BT KAMARUDDIN)
GURU MATA PELAJARAN PEN. MUZIK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PRESTASI
BIDANG STANDARD
MINGGU OBJEKTIF TAHAP TAFSIRAN CATATAN
UNIT 1 : TUT PEMBELAJARAN PENGUASAAN
1 TUT KERETA 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir Mengetahui pengetahuan EMK
20 -22 Jan 2.1 Nyanyian pembelajaran, murid 1 asas dan kemahiran asas Bahasa
API dapat menyanyi lagu muzik KBAT :
202 2.1.1 Bernyanyi dengan ”Tut Tut Kereta Api” 2 Memahami pengetahuan Mengaplikasi
TARIK DAN teknik pernafasan yang pada pic yang tepat asas dan kemahiran asas
HEMBUS/ IKUT betul. (KA) dengan teknik 3 muzik BBM
2.1.2 Bernyanyi dengan pic pernafasan dan pic yang Mengaplikasikan pegetahuan Audio 1-7, Skor
TEMPO yang betul. (KA) betul. 4 dan kemahiran daam aktiviti lagu
muzik. BT m/s 10-11
5 Menganalisis karya
menggunakan pengetahuan
6 dan kemahiran muzik.
Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.
Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

2 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK

UNIT 1 : TUT Pada akhir TAHAP TAFSIRAN Kreativiti dan
PENGUASAAN Inovasi
25-29 JAN TUT KERETA 2.2 Permainan Alat Perkusi pembelajaran, murid

2021 API dapat memainkan alat 1 Mengetahui pengetahuan KBAT

2.2.1 Memainkan alat perkusi mengikut tempo. asas dan kemahiran asas Mengaplikasi
muzik
TARIK DAN perkusi mengikut tempo.
HEMBUS/ IKUT (KA) 2 Memahami pengetahuan BBM
1 TEMPO
asas dan kemahiran asas Audio 5,8, BT m/s
muzik
12

Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

3 UNIT 1 : TUT 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir 3 Mengaplikasikan pegetahuan EMK
1-5 FEB 2021 TUT KERETA pembelajaran, murid dan kemahiran daam aktiviti Kreativiti dan
2.3 Bergerak Mengikut dapat membuat 4 muzik. inovasi
API Muzik(KA) pergerakan berdasarkan Menganalisis karya KBAT
tempo. 5 menggunakan pengetahuan Mengaplikasi
BERGERAK IKUT 2.3.2 Membuat pergerakan dan kemahiran muzik.
TEMPO berdasarkan tempo. (KA) 6 Menilai karya menggunakan BBM
pengetahuan dan kemahiran Audio 8, BT m/s
TAHAP muzik. 13
PENGUASAAN Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.
1
TAFSIRAN
2
Mengetahui pengetahuan
3 asas dan kemahiran asas
muzik
4 Memahami pengetahuan
asas dan kemahiran asas
5 muzik
Mengaplikasikan pegetahuan
6 dan kemahiran daam aktiviti
muzik.
Menganalisis karya
menggunakan pengetahuan
dan kemahiran muzik.
Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.
Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

2
Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF TAHAP TAFSIRAN CATATAN
BIDANG STANDARD PENGUASAAN EMK
4 Pada akhir Mengetahui pengetahuan Bahasa, Nilai
1-9 UNIT 2 : PEMBELAJARAN pembelajaran, murid 1 asas dan kemahiran asas murni
FEBRUARI MALAYSIA KITA 2.0 Modul Kemahiran Muzik dapat menyanyi dengan muzik KBAT
2021 pic yang betul dan 2 Memahami pengetahuan Mengaplikasi
KITA SATU 2.1 Nyanyian mengikut tempo. asas dan kemahiran asas BBM
KELUARGA / 3 muzik Audio 9-14
2.1.2 Bernyanyi dengan pic Mengaplikasikan pegetahuan BT m/s 18-19
AJUK SAYA yang betul. (KA) dan kemahiran daam aktiviti
2.1.3 Bernyanyi mengikut muzik. EMK
tempo. (KA) Menganalisis karya Nilai murni
menggunakan pengetahuan KBAT
4 dan kemahiran muzik. Mengaplikasi
Menilai karya menggunakan BBM
5 pengetahuan dan kemahiran Audio 15-17
muzik. BT m/s 20
6 Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021) TAFSIRAN

5 UNIT 2 : 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir TAHAP Mengetahui pengetahuan
MALAYSIA KITA pembelajaran, murid PENGUASAAN asas dan kemahiran asas
15-19 FEB 2.3 Bergerak Mengikut dapat membuat muzik
2021 Muzik(KA) 1 Memahami pengetahuan
asas dan kemahiran asas
KITA SATU pergerakan berdasarkan 2 muzik
2.3.1 Membuat pergerakan corak irama dari muzik

3 KELUARGA / berdasarkan corak irama didengar.
PERGERAKAN dari muzik yang didengar.

Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

(KA) 3 Mengaplikasikan pegetahuan
dan kemahiran daam aktiviti
6 UNIT 2 : 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir 4 muzik. EMK
MALAYSIA KITA pembelajaran, murid Menganalisis karya Nilai murni
22-26 FEB 2.3 Bergerak Mengikut dapat membuat 5 menggunakan pengetahuan KBAT
2021 KITA SATU Muzik pergerakan berdasarkan dan kemahiran muzik. Mengaplikasi
KELUARGA / corak irama dari muzik 6 Menilai karya menggunakan
PERGERAKAN 2.3.1 Membuat pergerakan didengar. pengetahuan dan kemahiran BBM
berdasarkan corak irama TAHAP muzik. Audio 15-17
dari muzik yang didengar. PENGUASAAN Menjana idea kreatif dalam BT m/s 20
(KA) pengkaryaan muzik.
1
TAFSIRAN
2
Mengetahui pengetahuan
3 asas dan kemahiran asas
muzik
4 Memahami pengetahuan
asas dan kemahiran asas
5 muzik
Mengaplikasikan pegetahuan
6 dan kemahiran daam aktiviti
muzik.
Menganalisis karya
menggunakan pengetahuan
dan kemahiran muzik.
Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.
Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

4
Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PRESTASI
TARIKH / BIDANG / STANDARD
OBJEKTIF CATATAN
7 UNIT 3 : PEMBELAJARAN
1-5 MAC ANEKA 2.0 Modul Kemahiran Pada akhir pembelajaran, TAHAP TAFSIRAN EMK
2021 CAPAN Muzik murid dapat memainkan PENGUASAAN
2.2 Permainan Alat alat perkusi mengikut Keusahawanan
TEPUK Perkusi(KA) corak irama berdasarkan 1 Mengetahui pengetahuan asas dan KBAT
AMAI—AMAI skor ikon yang mewakili kemahiran asas muzik
2.2.2 Memainkan alat nilai not. 2 Mengaplikasi
perkusi mengikut corak 3
irama berdasarkan skor 4 Memahami pengetahuan asas dan
ikon yang mewakili nilai
not 5 kemahiran asas muzik BBM
6
Mengaplikasikan pegetahuan dan Audio 21-23
kemahiran daam aktiviti muzik. BT m/s 26

Menganalisis karya menggunakan

pengetahuan dan kemahiran muzik.

Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran muzik.
Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

8 UNIT 3 : 2.0 Modul Kemahiran Pada akhir pembelajaran, TAHAP TAFSIRAN EMK
ANEKA Muzik murid dapat memainkan PENGUASAAN Keusahawanan
8-12 MAC CAPAN 2.2 Permainan Alat alat perkusi mengikut Mengetahui pengetahuan asas KBAT
2021 Perkusi(KA) corak irama berdasarkan 1 dan kemahiran asas muzik Mengaplikasi
skor ikon yang mewakili 2
TEPUK 2.2.2 Memainkan alat nilai not. 3 Memahami pengetahuan asas BBM
AMAI—AMAI perkusi mengikut corak dan kemahiran asas muzik Audio 21-23
irama berdasarkan skor 4 Mengaplikasikan pegetahuan BT m/s 27
ikon yang mewakili nilai dan kemahiran daam aktiviti
not 5 muzik.
Menganalisis karya
5 menggunakan pengetahuan dan
Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]} kemahiran muzik.
Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

9 UNIT 3 : 3.0 Modul Kreativiti Muzik Pada akhir pembelajaran, 6 Menjana idea kreatif dalam EMK
ANEKA 3.1 Pengkaryaan Muzik murid dapat pengkaryaan muzik. Kreativiti dan inovasi
15 – 19 CAPAN mempersembahkan hasil TAHAP KBAT
MAC 2021 3.1.2Mencipta corak ciptaan. PENGUASAAN TAFSIRAN Mencipta
PUTAR— irama mudah
PUTAR RODA mengunakan ikon 1 Mengetahui pengetahuan asas BBM
mewakili nilai not 2 dan kemahiran asas muzik Audio 24-25
CIPTAAN semibref, minim, 3 BT m/s 28-29
krocet(KA) Memahami pengetahuan asas
3.1.3Mempersembahkan 4 dan kemahiran asas muzik
hasil ciptaan. (KT) Mengaplikasikan pegetahuan
5 dan kemahiran daam aktiviti
muzik.
6 Menganalisis karya
menggunakan pengetahuan dan
kemahiran muzik.
Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.
Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

6
Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF STANDARD PRESTASI CATATAN
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN EMK
Kelestarian
10 UNIT 4 : 1.0 Modul Bahasa Muzik Pada akhir pembelajaran, TAHAP TAFSIRAN AlamSekitar
SERANGGA 1.1.1 Elemen Muzik murid dapat mengenal pasti PENGUASAAN KBAT
22- 26 dan membezakan tekstur Mengetahui pengetahuan asas Menganalisis,
MAC 2021 COMEL 1.1.1 Mengenal dan nipis dan tebal serta 1 dan kemahiran asas muzik Mengaplikasi
membezakan tekstur tebal menyanyikan lagu Memahami pengetahuan asas BBM
TEKSTUR dan nipis. ”Serangga” pada pic yang 2 dan kemahiran asas muzik Audio 30-38
MUZIK 1.1.2 Mengaplikasikan tepat. 3 Mengaplikasikan pegetahuan BT m/s 36-37
pemahaman tekstur tebal dan kemahiran daam aktiviti
dan nipis dalam aktiviti 4 muzik. EMK
muzik. (KT) Menganalisis karya Kelestarian
menggunakan pengetahuan dan AlamSekitar
KBAT
kemahiran muzik. Menilai
BBM
5 Menilai karya menggunakan Audio 36-38
BT m/s 38
pengetahuan dan kemahiran

muzik.

6 Menjana idea kreatif dalam

pengkaryaan muzik.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

(KUMPULAN A: 26.03.2021 – 03.04.2021, KUMPULAN B: 27.03.2021 – 04.04.2021)

11 UNIT 4 : 3.0 Modul Kreativiti Muzik Pada akhir pembelajaran, TAHAP TAFSIRAN
SERANGGA murid dapat memainkan PENGUASAAN
5-9 APRIL 3.1 Pengkaryaan Muzik ciptaan secara bergilir-gilir Mengetahui pengetahuan asas
2021 COMEL 1 dan kemahiran asas muzik
3.1.1 Menghasilkan kesan Memahami pengetahuan asas
GIGIH SI bunyi untuk mengiringi 2 dan kemahiran asas muzik
LABAH-LABAH persembahan. (KA) 3 Mengaplikasikan pegetahuan
3.1.3 Mempersembahkan dan kemahiran daam aktiviti
hasil ciptaan. (KT) 4 muzik.
Menganalisis karya

7 menggunakan pengetahuan dan
kemahiran muzik.

Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

12 UNIT 4 : 4.0 Modul Apresiasi Muzik Pada akhir pembelajaran, 5 Menilai karya menggunakan EMK
SERANGGA murid dapat membuat pengetahuan dan kemahiran Kelestarian alam
12 – 16 4.1 Penghayatan Karya ulasan terhadap muzik 6 muzik. sekitar
APRIL COMEL Muzik popular yang didengari. Menjana idea kreatif dalam
2021 TAHAP pengkaryaan muzik. KBAT
MUZIK JAZ 4.1.1 Membuat ulasan PENGUASAAN Menilai
terhadap Muzik Popular TAFSIRAN
yang didengar daripada 1 BBM
aspek: (KT) 2 Mengetahui pengetahuan asas Muzik Jaz
(i) jenis muzik. 3 dan kemahiran asas muzik BT m/s 39
(ii) nama penyanyi atau
kumpulan 4 Memahami pengetahuan asas
dan kemahiran asas muzik
5 Mengaplikasikan pegetahuan
dan kemahiran daam aktiviti
6 muzik.
Menganalisis karya
menggunakan pengetahuan dan
kemahiran muzik.
Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.
Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

8
Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PRESTASI
/
MINGGU UNIT / TAJUK OBJEKTIF CATATAN
/ BIDANG STANDARD
13 PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran, TAHAP TAFSIRAN EMK
UNIT 5 : 2.0 Modul Kemahiran murid dapat menyanyikan PENGUASAAN Patriotisme
19 – 23 PAHLAWAN Muzik lagu pada pic yang tepat. Mengetahui pengetahuan asas
APRIL 1 dan kemahiran asas muzik KBAT
2021 KECIL 2.1 Nyanyian 2 Mengaplikasi
2.1.2 Bernyanyi dengan 3 Memahami pengetahuan asas
PEMANASAN pic yang betul. (KA) dan kemahiran asas muzik BBM
SUARA / 4 Mengaplikasikan pegetahuan Audio 41-45
PARANG 2.3 Bergerak Mengikut dan kemahiran daam aktiviti BT m/s 44-45
ILANG Muzik(KA) 5 muzik.
2.3.3 Merancang Menganalisis karya
pergerakan berdasarkan 6 menggunakan pengetahuan dan
muzik yang didengar: (ii) kemahiran muzik.
tempo. (KA) Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.
Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

14 2.0 Modul Kemahiran TAHAP TAFSIRAN EMK
PENGUASAAN Patriotisme
26 – 30 UNIT 5 : Muzik Pada akhir pembelajaran, Mengetahui pengetahuan asas
APRIL PAHLAWAN 2.1 Nyanyian murid dapat menyanyikan 1 dan kemahiran asas muzik KBAT
2021 lagu ”Parang Ilang” pada Memahami pengetahuan asas Mengaplikasi
KECIL pic yang tepat dan 2 dan kemahiran asas muzik
melakukan pergerakan Mengaplikasikan pegetahuan BBM
2.1.2 Bernyanyi dengan kreatif berdasarkan lagu. 3 dan kemahiran daam aktiviti Audio 41-45
muzik. BT m/s 44-45
PEMANASAN pic yang betul.(KA)

SUARA /

9 PARANG 2.3 Bergerak Mengikut
ILANG Muzik

Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

2.3.3 Merancang 4 Menganalisis karya
pergerakan berdasarkan menggunakan pengetahuan dan
muzik yang didengar: (ii) 5 kemahiran muzik.
tempo. (KA) Menilai karya menggunakan
6 pengetahuan dan kemahiran
15 UNIT 5 : 2.0 Modul Kemahiran Pada akhir pembelajaran, muzik. EMK
PAHLAWAN Muzik murid dapat merancang TAHAP Menjana idea kreatif dalam Patriotisme
3 – 7 MAY 2.3 Bergerak Mengikut pergerakan berdasarkan PENGUASAAN pengkaryaan muzik.
2021 KECIL Muzik(KA) muzik yang didengar. KBAT
1 TAFSIRAN Mengaplikasi
GERAK 2.3.3 Merancang 2
IRAMA pergerakan berdasarkan 3 Mengetahui pengetahuan asas BBM
muzik yang didengar: dan kemahiran asas muzik Audio 46-47
(i) corak irama lagu. (KA) 4 BT m/s 46-47
Memahami pengetahuan asas
5 dan kemahiran asas muzik
Mengaplikasikan pegetahuan
6 dan kemahiran daam aktiviti
muzik.
Menganalisis karya
menggunakan pengetahuan dan
kemahiran muzik.
Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.
Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

10
Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
16 5.0 PROJEK SENI MUZIK Pada akhir projek, murid dapat:- Perancangan
Projek Seni Muzik 1 5.1 Persembahan Muzik ✓ menyanyikan lagu-lagu yang telah
10 MAY Persediaan
2021 5.1.1 Merancang persembahan dipelajari. Persembahan
muzik. (KP) ✓ mengaplikasikan pengetahuan dan

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI kemahiran yang dipelajari dalam nyanyian,
permainan alat perkusi dan gerakan semasa
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021) persembahan.

17 Projek Seni Muzik 1 5.0 PROJEK SENI MUZIK Pada akhir projek, murid dapat:-
✓ menyanyikan lagu-lagu yang telah
5.1 Persembahan Muzik
dipelajari.
17 – 21 ✓ mengaplikasikan pengetahuan dan

MAY 2021 5.1.2 Membuat persembahan muzik. kemahiran yang dipelajari dalam nyanyian,
permainan alat perkusi dan gerakan semasa
5.1.3 Mengamalkan nilai murni dalam persembahan.

aktiviti muzik. (KP) Pada akhir projek, murid dapat:-
✓ menyanyikan lagu-lagu yang telah
18 – B VHJVK 5.0 PROJEK SENI MUZIK
B 5.1 Persembahan Muzik(KP) dipelajari.
24-28 MEI ✓ mengaplikasikan pengetahuan dan
2021 5.1.2 Membuat persembahan muzik.
(KP) kemahiran yang dipelajari dalam nyanyian,
5.1.3 Mengamalkan nilai murni dalam permainan alat perkusi dan gerakan semasa
aktiviti muzik. (KP) persembahan.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(KUMPULAN A: 28.05.2021 – 12.06.2021, KUMPULAN B: 29.05.2021 – 13.06.2021)

11
Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF STANDARD PRESTASI CATATAN
19 BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
1.0 Modul Bahasa Muzik Pada akhir pembelajaran, TAHAP TAFSIRAN EMK
14-18 UNIT 6 : 1.2 Notasi Muzik (KT) murid dapat memainkan PENGUASAAN Bahasa
JUN 2021 BELON UDARA 1.2.1 Membaca not pada rekoder mengikut tempo Mengetahui pengetahuan asas
baluk: dengan ton yang baik. 1 dan kemahiran asas muzik KBAT
TINGGI DI (i) not G, A dan B. 2 Mengaplikasi
LANGIT 3 Memahami pengetahuan asas
dan kemahiran asas muzik BBM:
KENALI 4 Mengaplikasikan pegetahuan Audio 48-49
REKODER dan kemahiran daam aktiviti BT m/s 54-55
5 muzik.
2.0 Modul Kemahiran Muzik Menganalisis karya
2.4 Rekoder (KA) 6 menggunakan pengetahuan dan
2.4.1 Mengenal dan kemahiran muzik.
memahami: Menilai karya menggunakan
(i) bahagian rekoder. pengetahuan dan kemahiran
(iii) penjarian asas rekoder. muzik.
Menjana idea kreatif dalam
2.4.2 Memainkan rekoder pengkaryaan muzik.

mengikut tempo dengan ton

yang baik: (KA)
(i) dengan penjarian not B, A

dan G.
(ii) menggunakan jenis not
semibref, minim, krocet

20-21 2.0 Modul Kemahiran Muzik TAHAP TAFSIRAN EMK
PENGUASAAN Bahasa
21 – 25 UNIT 6 : 2.4 Rekoder(KA) Pada akhir pembelajaran, Mengetahui pengetahuan asas
murid dapat memainkan 1 dan kemahiran asas muzik KBAT
JUN 2021 BELON UDARA 2.4.2 Memainkan rekoder rekoder mengikut tempo Memahami pengetahuan asas Mengaplikasi
dengan ton yang baik. 2 dan kemahiran asas muzik
28 – 30 TINGGI DI mengikut tempo dengan ton Mengaplikasikan pegetahuan BBM:
JUN 2021 LANGIT yang baik: (KA) 3 dan kemahiran daam aktiviti Audio 50-53
(i) dengan penjarian not B, A

12 KENALI dan G.

(ii) menggunakan jenis not

Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

REKODER semibref, minim, krocet muzik. BT m/s 56-57
(iii) pernafasan yang betul.
(iv) perlidahan yang betul. 4 Menganalisis karya
(v) Embouchure yang betul. menggunakan pengetahuan dan
(vi) postur yang betul kemahiran muzik.

5 Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.

6 Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

13
Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PRESTASI
/ BIDANG / STANDARD
MINGGU OBJEKTIF TAHAP TAFSIRAN CATATAN
UNIT 7 : OH , PEMBELAJARAN PENGUASAAN
22 BERWARNA - 2.0 Modul Kemahiran Pada akhir pembelajaran, Mengetahui pengetahuan asas EMK
Muzik murid dapat menyanyi 1 dan kemahiran asas muzik Kelestarian
28 – 30 WARNI dengan pic yang betul. 2 alam sekitar
JUN 2021 AJUK SAYA 2.1 Nyanyian(KA) 3 Memahami pengetahuan asas KBAT
dan kemahiran asas muzik Mencipta
2.1.2 Bernyanyi dengan 4 Mengaplikasikan pegetahuan
pic yang betul. (KA) dan kemahiran daam aktiviti BBM
5 muzik. Audio 54-57
23 3.0 Modul Kreativiti Muzik Menganalisis karya BT m/s 63
6 menggunakan pengetahuan dan
5-9 JULAI UNIT 7 : 3.1 Pengkaryaan Pada akhir pembelajaran, kemahiran muzik. EMK
2021 murid dapat mencipta TAHAP Menilai karya menggunakan Kreativiti dan
Muzik(KA) corak irama mudah PENGUASAAN pengetahuan dan kemahiran Inovasi
IRAMA BINGO mengunakan ikon. muzik. KBAT
1 Menjana idea kreatif dalam Mencipta
3.1.2 Mencipta corak 2 pengkaryaan muzik.
irama mudah 3 BBM
mengunakan ikon TAFSIRAN Audio 58
14 mewakili nilai not 4 BT m/s 64-65
semibref, minim, Mengetahui pengetahuan asas
dan kemahiran asas muzik
Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}
Memahami pengetahuan asas
dan kemahiran asas muzik
Mengaplikasikan pegetahuan
dan kemahiran daam aktiviti
muzik.
Menganalisis karya
menggunakan pengetahuan dan
kemahiran muzik.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

krocet(KA) 5 Menilai karya menggunakan

pengetahuan dan kemahiran

muzik.

6 Menjana idea kreatif dalam

pengkaryaan muzik.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

(KUMPULAN A: 16.07.2021 - 24.07.2021, KUMPULAN B: 16.07.2021 - 24.07.2021)

15
Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF STANDARD PRESTASI CATATAN
/ BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN EMK

24 UNIT 8 : 1.0 Modul Bahasa Muzik Pada akhir pembelajaran, ` TAFSIRAN Nilai murni
CANTIK 1.2 Notasi Muzik(KT) murid dapat memainkan KBAT
12-16 BERCAHAYA 1.2.2 Mengaplikasikan pen- rekoder dengan TAHAP Mengetahui pengetahuan asas Mengaplikasi
JULAI getahuan notasi muzik dalam mengaplikasikan pembacaan PENGUASAAN dan kemahiran asas muzik
2021 SAYANGI aktiviti permainan rekoder. skor muzik. Memahami pengetahuan asas BBM
(KT) 1 dan kemahiran asas muzik Audio 59-63
BT m/s 70-71
2
EMK
REKODER 2.0 Modul Kemahiran 3 Mengaplikasikan pegetahuan Nilai murni
Muzik(KT) dan kemahiran daam aktiviti Kreativiti dan
2.4 Rekoder muzik. Inovasi
2.4.1 Mengenal dan KBAT
memahami: (KT) 4 Menganalisis karya Mencipta
menggunakan pengetahuan dan
kemahiran muzik. BBM
Audio 61-63
(ii) cara menjaga rekoder. (KT) 5 Menilai karya menggunakan BT m/s 72-73

pengetahuan dan kemahiran

muzik.

6 Menjana idea kreatif dalam

pengkaryaan muzik.

25 UNIT 8 : 2.0 MODUL KEMAHIRAN Pada akhir pembelajaran, TAHAP TAFSIRAN
26-30 CANTIK MUZIK murid dapat mencipta corak PENGUASAAN
JULAI BERCAHAYA 2.2 Permainan Alat irama mudah menggunakan Mengetahui pengetahuan asas
2021 Perkusi(KA) ikon mewakili nilai not 1 dan kemahiran asas muzik
semibref, minim, krocet.
16 PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi 2 Memahami pengetahuan asas
GUBAHANKU mengikut corak irama 3 dan kemahiran asas muzik
/ SELAMAT berdasarkan skor ikon yang Mengaplikasikan pegetahuan
mewakili nilai not semibref, 4 dan kemahiran daam aktiviti
MALAM minim,krocet(KA) muzik.
Menganalisis karya
menggunakan pengetahuan dan
kemahiran muzik.

Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

5 Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.

6 Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

26 UNIT 8 : 3.0 MODUL KREATIVITI MUZIK Pada akhir pembelajaran, TAHAP TAFSIRAN EMK
CANTIK 3.1 Pengkaryaan Muzik(KA) murid dapat mencipta corak PENGUASAAN Nilai murni
2- 6 BERCAHAYA irama mudah menggunakan Mengetahui pengetahuan asas Kreativiti dan
OGOS 3.1.2 Mencipta corak irama ikon mewakili nilai not 1 dan kemahiran asas muzik Inovasi
2021 PERKUSI mudah menggunakan ikon semibref, minim, krocet. 2
GUBAHANKU mewakili nilai not semibref, 3 Memahami pengetahuan asas KBAT
/ SELAMAT minim, krocet(KA) dan kemahiran asas muzik Mencipta
3.1.3 Mempersembahkan hasil 4 Mengaplikasikan pegetahuan
MALAM ciptaan.(KT) dan kemahiran daam aktiviti BBM
5 muzik. Audio 61-63
Menganalisis karya BT m/s 72-73
6 menggunakan pengetahuan dan
kemahiran muzik.
Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.
Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

17
Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF STANDARD PRESTASI CATATAN
/ BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN EMK
27 Pada akhir pembelajaran, TAHAP TAFSIRAN Nilai murni
UNIT 9 : 2.0 Modul Kemahiran Muzik murid dapat menyanyi lagu PENGUASAAN
9-13 BONEKA 2.1 Nyanyian(KA) dengan pic yang betul. Mengetahui pengetahuan asas KBAT
OGOS MENARI 1 dan kemahiran asas muzik Mencpta
2021 MENCUIT 2.1.2 Bernyanyi dengan pic 2
yang betul. (KA) 3 Memahami pengetahuan asas BBM
HATI 2.1.3 Bernyanyi mengikut dan kemahiran asas muzik BT m/s 80
tempo(KA) 4 Mengaplikasikan pegetahuan Audio 69-70
NYANYI dan kemahiran daam aktiviti
SEPERTI AKU 5 muzik.
Menganalisis karya
/ BONEKA 6 menggunakan pengetahuan dan
kemahiran muzik.
Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.
Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

28 TAHAP TAFSIRAN EMK
PENGUASAAN Nilai murni
16-20 UNIT 9 : 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir pembelajaran, Mengetahui pengetahuan asas
OGOS BONEKA 2.1 Nyanyian(KA) murid dapat menyanyi lagu 1 dan kemahiran asas muzik KBAT
2021 MENARI dengan pic yang betul. Memahami pengetahuan asas Mengaplikasi
MENCUIT 2.1.2 Bernyanyi dengan pic 2 dan kemahiran asas muzik
18 yang betul. (KA) Mengaplikasikan pegetahuan BBM
HATI 2.1.3 Bernyanyi mengikut 3 dan kemahiran daam aktiviti BT m/s 80-81
tempo(KA) muzik. Audio 65-68
NYANYI

Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

SEPERTI AKU 4 Menganalisis karya
/ BONEKA menggunakan pengetahuan dan
kemahiran muzik.

5 Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.

6 Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

29 UNIT 9 : 3.0 MODUL KREATIVITI MUZIK Pada akhir pembelajaran, TAHAP TAFSIRAN EMK
TAMAK 3.1 Pengkaryaan Muzik (KA) murid dapat PENGUASAAN Nilai murni
23-27 SELALU RUGI mempersembahkan hasil Mengetahui pengetahuan asas
OGOS 3.1.1 Menghasilkan kesan ciptaan. 1 dan kemahiran asas muzik KBAT
2021 bunyi untuk mengiringi 2 Mencpta
persembahan. (KA) 3 Memahami pengetahuan asas
3.1.2 Mempersembahkan hasil dan kemahiran asas muzik BBM
ciptaan(KA) 4 Mengaplikasikan pegetahuan BT m/s 82-83
dan kemahiran daam aktiviti Audio 69-70
5 muzik.
Menganalisis karya
6 menggunakan pengetahuan dan
kemahiran muzik.
Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.
Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

19
Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / STANDARD KANDUNGAN / STNADARD PRESTASI
TARIKH TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN
BIDANG OBJEKTIF CATATAN

30 UNIT 9 : 4.0 MODUL APRESIASI MUZIK Pada akhir TAHAP TAFSIRAN EMK
PENGHAYAT 4.1 Penghayatan Karya Muzik pembelajaran, murid PENGUASAAN Nilai murni
30 OGOS AN KARYA (KT) dapat merancang Mengetahui pengetahuan asas Kreativiti dan Inovasi
-3 SEPT persembahan muzik. 1 dan kemahiran asas muzik KBAT
2021 MUZIK 4.1.1 Membuat ulasan Memahami pengetahuan asas Menilai
terhadap Muzik Popular yang 2 dan kemahiran asas muzik
didengar daripada aspek: Mengaplikasikan pegetahuan BBM
(KT) 3 dan kemahiran daam aktiviti BT m/s 84-85
muzik. Rakaman
persembahan.
(i) jenis muzik 4 Menganalisis karya
EMK
(ii) masyarakat yang menggunakan pengetahuan dan Bahasa
mengamalkan muzik tersebut kemahiran muzik. KBAT
5 Menilai karya menggunakan Mengaplikasi

pengetahuan dan kemahiran BBM
BT m/s 92-93, Audio
muzik. 71-74

6 Menjana idea kreatif dalam

pengkaryaan muzik.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)

31 UNIT 10 : 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir TAHAP TAFSIRAN
6 – 10 ANYAMAN pembelajaran, murid PENGUASAAN
BERZAMAN 2.1 Nyanyian (KA) dapat menyanyikan Mengetahui pengetahuan asas
SEPTEMB 2.1.2 Bernyanyi dengan pic lagu dengan pic yang 1 dan kemahiran asas muzik
ER 2021 yang betul. (KA) betul. Memahami pengetahuan asas
2 dan kemahiran asas muzik
2.3 Bergerak Mengikut Muzik

CIK KECIK 2.3.2 Membuat pergerakan 3 Mengaplikasikan pegetahuan
KEBOM berdasarkan tempo. (KA) dan kemahiran daam aktiviti
muzik.

4 Menganalisis karya

20 menggunakan pengetahuan dan

kemahiran muzik.

Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

32 UNIT 10 : 3.0 MODUL KREATIVITI Pada akhir 5 Menilai karya menggunakan EMK
PERMAINAN MUZIK pembelajaran, murid pengetahuan dan kemahiran Nilai murni
13 -17 BUAH LAZAT dapat memainkan 6 muzik. Kreativiti dan Inovasi
SEPT 3.1 Pengkaryaan Muzik(KA) corak irama dengan Menjana idea kreatif dalam
2021 3.1.2 Mencipta corak irama skor ikon. TAHAP pengkaryaan muzik. KBAT
mudah mengunakan ikon PENGUASAAN Mencipta
mewakili nilai not semibref, TAFSIRAN
minim, krocet. (KA) 1 BBM
2 Mengetahui pengetahuan asas BT m/s 94-95, Audio
3 dan kemahiran asas muzik 75.

4 Memahami pengetahuan asas
dan kemahiran asas muzik
5 Mengaplikasikan pegetahuan
dan kemahiran daam aktiviti
6 muzik.
Menganalisis karya
menggunakan pengetahuan dan
kemahiran muzik.
Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.
Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

21
Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

UNIT / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PRESTASI
TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU BIDANG OBJEKTIF CATATAN

33 UNIT 10 : 4.0 MODUL APRESIASI MUZIK Pada akhir TAHAP TAFSIRAN EMK
20 – 24 MUZIK 4.1 Penghayatan Karya pembelajaran, murid PENGUASAAN Bahasa
ROCK Muzik(KT) dapat membuat ulasan Mengetahui pengetahuan asas
SEPT 2021 terhadap muzik 1 dan kemahiran asas muzik KBAT
4.1.1 Membuat ulasan terhadap popular yang didengar. 2 Menganalisis
Muzik Popular yang didengar 3 Memahami pengetahuan asas
daripada aspek: dan kemahiran asas muzik BBM
(i) jenis muzik 4 Mengaplikasikan pegetahuan Muzik Rock
(ii) masyarakat yang dan kemahiran daam aktiviti BT m/s 96
mengamalkan muzik tersebut 5 muzik.
Menganalisis karya
6 menggunakan pengetahuan dan
kemahiran muzik.
Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.
Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

Projek Seni 5.0 Projek Seni Muzik Pada akhir TAHAP TAFSIRAN
Muzik 2 pembelajaran, murid- PENGUASAAN
5.1 Persembahan Murid (KP) murid akan dapat Mengetahui pengetahuan asas
34-35 5.1.1 Merancang membuat perancangan 1 dan kemahiran asas muzik
persembahan muzik.(KP) projek seni muzik
27 SEPT – 8 bersama guru dan 2 Memahami pengetahuan asas
OKTOBER rakan-rakan. 3 dan kemahiran asas muzik
Mengaplikasikan pegetahuan
2021 4 dan kemahiran daam aktiviti
muzik.
22 Menganalisis karya
Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]} menggunakan pengetahuan dan
kemahiran muzik.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

5 Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.

6 Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

Projek Seni 5.0 Projek Seni Muzik Pada akhir TAHAP TAFSIRAN
Muzik 2 pembelajaran, murid- PENGUASAAN
5.1.2 Membuat persembahan murid akan dapat Mengetahui pengetahuan asas
36-37 muzik.(KP) membuat persediaann 1 dan kemahiran asas muzik
5.1.3 Mengamalkan nilai projek seni muzik 2
11-29 murni dalam aktiviti muzik. bersama guru dan 3 Memahami pengetahuan asas
OKTOBER (KP) rakan-rakan. dan kemahiran asas muzik
4 Mengaplikasikan pegetahuan
dan kemahiran daam aktiviti
5 muzik.
Menganalisis karya
6 menggunakan pengetahuan dan
kemahiran muzik.
Menilai karya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran
muzik.
Menjana idea kreatif dalam
pengkaryaan muzik.

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

23
Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG KANDUNGAN /
Pada akhir TAHAP TAFSIRAN
38, 39 Projek Seni Muzik STANDARD pembelajaran, murid- PENGUASAAN
2 PEMBELAJARAN murid akan dapat Mengetahui pengetahuan asas
8- 19 5.0 Projek Seni Muzik membuat 1 dan kemahiran asas muzik
NOVEMB perasembahan projek
ER 2021 5.1.2 Membuat seni muzik bersama 2 Memahami pengetahuan asas
persembahan muzik. guru dan rakan-rakan. 3 dan kemahiran asas muzik
40 (KP) Mengaplikasikan pegetahuan
5.1.3 Mengamalkan 4 dan kemahiran daam aktiviti
22 – 26 nilai murni dalam muzik.
NOV aktiviti muzik. (KP) Menganalisis karya
2021 menggunakan pengetahuan dan
5 kemahiran muzik.
41-42 Menilai karya menggunakan
6 pengetahuan dan kemahiran
29 NOV – muzik.
10 DIS MINGGU PENTAKSIRAN Menjana idea kreatif dalam
2021 pengkaryaan muzik.

PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

*TEMA PERSEMBAHAN KESENIAN UNTUK PROJEK KESENIAN SEMESTER 1&2 MENGIKUT KREATIVITI GURU
24

Nor Atikah Kamaruddin {[email protected]}


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MZ 02.21 v2
Next Book
Cavanna Homes Land Buying V2