The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zulfadlyothman5951, 2019-01-06 23:11:25

Buletin OKTOBER 2018-FINAL-Email

10
BIL.


BERITA OKTOBER
PASIR 2018


GUDANG
TERBITAN RASMI MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANGLAWATAN PENGERUSI JAWATANKUASA

PEMBANGUNAN WANITA DAN PELANCONGAN

NEGERI JOHOR


MENARIK DI DALAM :
MAJLIS MENGANGKAT SUMPAH
AHLI MAJLIS MPPG

KARNIVAL MINGGU UTCSEMINAR GREEN CITY AGENDA


LAWATAN PENGGREDAN
SPB-PBT 2018 DI MPPG
MPPG “JOURNEY TO JANNAH”
QIAMULLAIL
Fun Ride 1.0www.mppg.gov.my | Gemilang, Lestari, Sejahtera

PEruTuSAN YANg dIPErTuA

MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG


AlhAmdulillAh, marilah sama- Corporation berikutan penglibatan aktif
sama kita bersyukur ke hadrat Allah dalam pelaksanaan Low Carbon Cities
SWT kerana dengan keagungan, limpah Frame Work & Assessment System
rahmat dan perkenannya, dapat kita (LCCF) di KLCC pada 18 Oktober 2018.
bersiaran lagi melalui perutusan Berita
Pasir Gudang (BPG) bagi edisi bulan Beberapa program signifikan seperti
Oktober. Semoga kita sentiasa bersyukur penganjuran Seminar Alam Sekitar,
dengan apa yang kita perolehi pada hari Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan,
ini dan pada hari-hari yang akan datang. Seminar ‘Green City Agenda’ sempena
‘World Day Of Architecture’, program
Masa berlalu begitu pantas. Diam tak “Fun Ride 1.0”, Karnival Minggu UTC melaksanakan tanggungjawab dengan
diam kita telahpun berada di bulan Pasir Gudang dan beberapa penganjuran amanah dan jujur, berkhidmat sebagai
Oktober pada tahun ini. Sepanjang acara sukan bersempena Sambutan penjawat awam yang mampu memberi
perkhidmatan sejak di tempatkan di Hari Sukan Negara 2018 turut berjalan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat
MPPG pada Julai yang lalu sekiranya lancar dan berjaya dilaksanakan. setempat dan pihak berkepentingan
diimbau sejenak, MPPG telah dapat sepertimana yang diharapkan oleh
melalui dan melepasi beberapa fasa Seterusnya bagi melengkapkan kepimpinan di peringkat persekutuan
penting pada tahun ini. Contohnya seperti peristiwa pada bulan ini, MPPG mahupun di peringkat negeri lebih-
kejayaan menaiktaraf ISO 9001 dan telahpun melaksanakan penganjuran lebih lagi harapan semua orang yang
ISO 14001 kepada versi 2015 di mana Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis, berada di bawah pentadbiran MPPG.
persijilan bagi ISO 9001:2015 telahpun Majlis Perbandaran Pasir Gudang bagi Kita hendaklah sentiasa peka serta
diperolehi bagi tempoh 27 Februari 2018 tambahan 11 orang (Fasa ke-2) bagi memahami dasar-dasar kerajaan yang
hingga 26 Februari 2021. MPPG juga melengkapkan bilangan Ahli Majlis MPPG dibuat dari semasa kesemasa, agar
telah menerima persijilan Ekosistem pada masa ini adalah seramai 23 orang. boleh bertindak sebagai duta penyampai
Kondusif Sektor Awam (EKSA) dengan MPPG juga telah menerima kunjungan maklumat bagi pihak MPPG.
menjadi PBT pertama di Johor yang dan lawatan pengauditan daripada pihak
menerimanya. Pada masa ini MPPG Inspektorat Sistem Penarafan Bintang Insyallah, semoga dapat kita bersua lagi
sering menerima permohonan untuk Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT). pada edisi yang akan datang.
mengadakan lawatan-lawatan daripada
agensi kerajaan dan swasta yang ingin Sehubungan itu, saya mengambil Tuan haji Zainor bin Adani
berkongsi pengalaman mengenai EKSA. kesempatan ini bagi merakamkan Yang dipertua mPPG
ucapan syabas dan setinggi-tinggi
Sepanjang bulan Oktober telah tahniah kepada semua warga kerja
menyaksikan bagaimana MPPG telah MPPG, Ahli-Ahli Majlis dan seluruh warga AJK SIDANG REDAKSI 2018
menerima beberapa pengiktirafan Pasir Gudang yang telah terlibat secara PENASIHAT
seperti penerimaan anugerah “1st langsung dan tidak langsung dalam Tuan Haji Zainor bin Adani
Place National Scroll Award 2018 memberi kerjasama di atas pencapaian Yang Dipertua MPPG
Neighbourhood Garden Initiative” yang dikecapi dan menjayakan segala KETuA EdITor
sempena “Majlis Pelancaran Sambutan aktiviti dan program anjuran MPPG. Encik Sulaiman bin Ismail
Hari Habitat Sedunia Peringkat Malaysia Setiausaha MPPG
Tahun 2018” yang telah diadakan pada 13 Akhirnya, kepada semua warga kerja PENoloNg KETuA EdITor
Oktober 2018 di Jinjang Utama, Kepong. MPPG diharapkan dapat terus fokus Puan Faridah binti Abd Hamid
Ketua Unit Korporat dan Perhubungan Awam
MPPG juga telah menerima pengiktirafan dan mengekalkan momentum dengan
daripada Malaysian Green Technology semangat yang tinggi bekerjasama PENgArANg
Encik Nik Masri bin Moharani
KANDUNGAN PEmbErITA
- Encik Basar bin Kallil
3 Lawatan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan 11 Seminar Alam Sekitar, Keselamatan dan Kesihatan - Encik Anuar bin Abd Ghani
- Puan Kamilah binti Salim
Wanita dan Pelancongan Negeri Johor. Pekerjaan. - Encik Zulfadly bin Othman
4 Majlis Mengangkat Sumpah Ahli Majlis MPPG. 12 Perkongsian Pengalaman Persijilan Standard JurufoTo
6 MPPG Fun Ride 1.0. Accounting System For Government Agencies (SAGA). - Encik Khairul Anuar bin Muhamad Sayut
- Encik Muhammad Amirul Hidayat bin Mohd Fazil
7 Karnival Minggu UTC. 13 Perkongsian Pengalaman Pengurusan Pembangunan ......................................................
dan Penyelenggaraan MPPG.
8 Lensa MPPG Oktober 2018. 14 Qiamullail “Journey To Jannah”.
9 Lensa Edisi Khas : Sambutan Bulan Kaunseling Tahsin Solat. Sebarang maklum balas atau pandangan
terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh
Peringkat Zon Selatan 2018. MPPG hubungi kami di talian 07-254 7777
10 Seminar Green City Agenda Sempena World Day 15 Lawatan Penggredan SPB-PBT 2018 di MPPG. atau hantar emel ke [email protected]
of Architecture 2018. 16 Info Terkini : Keroncong MPPG. Diterbitkan oleh
uNIT KorPorAT dAN PErHubuNgAN AWAm
2 BERITA PASIR GUDANG

LAWATAN PENGERUSI JAWATANKUASA


PEMBANGUNAN WANITA DAN PELANCONGAN NEGERI JOHORBAGI MEMPERkENALkAN beberapa lokasi pelancongan menarik di sekitar Pasir Gudang, satu lawatan bersama
Lawatan YB Liow Cai Tung, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita Dan Pelancongan Negeri Johor menyelusuri
Sungai Johor telah diadakan pada Sabtu, 20 Oktober 2018.

Turut bersama-sama dalam lawatan ini ialah YB Dato’ Seri Che Zakaria bin Mohd Salleh, ADUN Permas, Ahli-Ahli
Majlis, Majlis Perbandaran Pasir Gudang, wakil dari Tourism Johor, rakan-rakan media dan pegawai-pegawai MPPG.
Lawatan bermula dengan menaiki bot di Jetti Lembaga Pelabuhan Johor menyusuri Sungai Johor ke YOYO Rakit
Resort & Fishing Centre, ke Chalet Terapung Selat Mendana, Kong-Kong. Para peserta lawatan juga menikmati
hidangan makan tengahari di Selat Mendana.
Destinasi terakhir adalah ke Sarang Buaya Pasir Gudang, sesi taklimat telah diberikan kepada semua peserta bagi
menerangkan tujuan dan matlamat pembinaan Sarang Buaya Pasir Gudang.
Penyampaian Cenderahati kepada YB Liow Cai Tung, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita Dan Pelancongan
Negeri Johor turut diadakan sebagai acara penutup lawatan ini.
Sesi bergambar bersama YB Liow Cai Tung, YB Dato’ Seri Che Zakaria bin Mohd Salleh,
Yang Dipertua MPPG, Tuan Haji Zainor bin Adani dan juga Ahli Majlis di sekitar lokasi lawatan.
......................................................


Antara orang ramai yang hadir dalam sesi forum yang diadakan.

MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG 3

MAJLIS MengAngKAT SUMPAH AHLI MAJLIS

MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG SESI 2018/2019

FASA kE2 Majlis mengangkat sumpah Antara tugas dan peranan Ahli Majlis
Ahli Majlis, Majlis Perbandaran Pasir ialah bertindak sebagai Wakil Rakyat,
Gudang bagi sesi 2018/2019 telah menjadi penasihat kepada Majlis,
berlangsung pada 20 Oktober 2018 merupakan sebahagian daripada sistem
yang lalu bertempat di Menara Aqabah pentadbiran PBT, meluluskan Undang-
Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Undang kecil, bertindak sebagai
Penggubal dan Pendukung Dasar
Seramai 11 orang Ahli Majlis telah Majlis, serta penyemak pelaksanaan
mengangkat sumpah dihadapan Tuan dasar dan juga tenaga penggerak
Haji Zainor bin Adani, Yang DiPertua masyarakat.
MPPG. Majlis tersebut turut disaksikan
oleh YB Dato’ Seri Che Zakaria Mohd Pihak pengurusan dan seluruh warga
Salleh, ADUN Permas dan YB S. kerja MPPG mengucapkan tahniah
Gopalakrishnan, ADUN Tiram. kepada barisan kepimpinan Ahli
Majlis MPPG yang dilantik. Semoga
Majlis mengangkat sumpah fasa pertama tugas ini dapat digalas dengan penuh
yang melibatkan seramai 12 orang Ahli tanggungjawab dan atas dasar
Majlis telah diadakan pada 18 Julai keprihatinan khusus kepada rakyat
2018 yang lalu. Sehingga kini seramai Pasir Gudang.
23 orang secara rasminya telah pun
mengangkat sumpah sebagai Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Pasir Gudang.
Yang Dipertua MPPG, Tuan Haji Zainor bin
Adani menyerahkan surat perlantikan dan ikrar
angkat sumpah kepada kesemua Ahli Majlis.
Ahli Majlis mengangkat sumpah sebagai Ahli Majlis MPPG.

4 BERITA PASIR GUDANG
4
BERITA PASIR GUDANG

MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG 5

MPPG Fun Ride 1.0
MAJLIS PERBANDARAN PASIR Al Hamra pada jam 7.30 pagi. Jarak
GUDANG (MPPG) melalui Unit Sukan laluan program ini adalah sejauh 36.6
Jabatan Pembangunan Masyarakat km bermula dari Dataran Al Hamra
buat julung kalinya menganjurkan hingga ke Sarang Buaya Pasir Gudang
MPPG Fun Ride 1.0 pada 13 Oktober dan berpatah balik ke Tanjung Puteri
2018. Penganjuran ini merupakan Golf Resort dan akan berakhir di Dataran
koloborasi pertama MPPG bersama Al Hamra semula dengan mengambil
Majlis Agama Islam Negeri Johor, masa 2 jam 30 minit. Majlis telah diakhiri
Majlis Daerah Tangkak, Pejabat Tanah dengan jamuan makan tengah hari dan
Tangkak bersama kelab berbasikal di 10 cabutan nombor bertuah.
Pasir Gudang antaranya Kelab Basikal
Wacycles, Geng Basikal Surau
Kota Masai, Kelab Basikal Taman
Rinting dan Kelab Basikal Majlis
Perbandaran Pasir Gudang. Kira-kira
100 orang telah terlibat dalam konvoi
kayuhan basikal ini yang melibatkan
penyertaan dari pelbagai agensi
kerajaan dan swasta.

Konvoi kayuhan basikal ini turut dibantu
Polis Diraja Malaysia dan Pejabat
Kesihatan Daerah Johor Bahru. Majlis
pelepasan telah disempurnakan oleh En
Sulaiman bin Ismail, Setiausaha MPPG
selaku wakil rasmi Tuan Yang Dipertua
MPPG, bersama barisan Ahli-Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Pasir Gudang dan
Ketua-Ketua Jabatan MPPG di Dataran

Sesi bergambar bersama peserta-peserta selepas tamat acara Fun Ride.

6 BERITA PASIR GUDANG
6
BERITA PASIR GUDANG

KArNIVAl mINggu UTC


kEMUDAhAN PUSAt tRANFoRMASI BANDAR atau UTC Pasir Gudang
telah dibina dengan kos perbelanjaan sebanyak RM23 juta melalui
peruntukan Unit Strategik Nasional Kementerian Kewangan Malaysia
berjumlah RM20 Juta dan selebihnya RM3 Juta telah ditanggung oleh pihak
MPPG. Mengikut statistik sehingga kini didapati lebih kurang seramai 300
ribu pelanggan telah berurusan sejak dibuka kepada orang ramai pada 31
Disember 2017.

Baru-baru ini bagi menjadikan institusi ini terus menjadi tumpuan dan
dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya satu program
Karnival Minggu UTC telah dianjurkan mulai daripada 12 hingga 14 Oktober.
Di antara objektif program dianjur adalah bertujuan bagi mempromosi dan
memperkenalkan perkhidmatan UTC Pasir Gudang secara berterusan
1.0 dan mendekatkan segala kemudahan perkhidmatan kerajaan atau agensi
berkaitan kepada masyarakat setempat meliputi kawasan-kawasan
sekitarnya seperti Permas Jaya, Johor Jaya dan Pengerang.
Bersempena program ini, beberapa jabatan kerajaan dan agensi telah
terlibat mengadakan pameran dan perlaksanaan aktiviti sepanjang karnival
berlansung seperti pihak SPR, Lembaga Urusan Tabung Haji, Hospital
Penawar, MARA, Job Malaysia, EPF, Jabatan Tenaga Kerja, Saito Akademi,
Bank Muamalat, Pejabat Perumahan SUK dan lain-lain.

Selain penganjuran pameran bertepatan dengan sambutan Hari Sukan
Negara yang jatuh pada 14 Oktober beberapa acara sukan telah dianjurkan
seperti Kejohanan Terbuka Memanah (Trio), Kejohanan Terbuka (Wanita)
Netball 3 On 3, Kejohanan Terbuka (Lelaki) Hoki 3 On 3, Kejohanan Terbuka
(Lelaki) Soccer 3 On 3, Kejohanan Terbuka (Lelaki/Wanita) Wall Climbing
dan Pertandingan Boling 10 Pin ‘B” Graded.
En. Kumaresan A/L Karuppiah, selaku Timbalan Pengarah Kanan, Unit
Strategik Nasional, Kementerian Kewangan Malaysia telah hadir bersama
YB Dato’ Seri Haji Che Zakaria bin Mohd Salleh, ADUN Permas serta
Setiausaha MPPG, En. Sulaiman bin Ismail bagi menyempurnakan Majlis
Penutup Karnival Minggu UTC Pasir Gudang.
En. Kumaresan A/L Karuppiah (tengah), selaku Timbalan Pengarah Kanan,
Unit Strategik Nasional, Kementerian Kewangan Malaysia bergambar
bersama YB Dato’ Seri Haji Che Zakaria bin Mohd Salleh, ADUN Permas
serta Setiausaha MPPG, En. Sulaiman bin Ismail (kiri) dan warga kerja UTC.

MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG 7

OKTOBER 2018
OKTOBER 2018Lawatan Dewan Bandaraya Kuching Utara Taklimat ringkas lawatan.Taklimat ringkas lawatan ke Sarang Buaya.
Sesi bergambar bersama warga kerja
Penyampaian Cenderahati oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara
Pn. Lar. Zanariah Binti Kadir
Lawatan MB Johor ke Tapak Hospital Pasir Gudang
LAWATAN UTHM
Taklimat ringkas lawatan ke UTC Pasir Gudang.


Sesi bergambar bersama anggota
kerja & pelajar UTHM.
Perhimpunan Pagi Bulan Oktober 2018

Majlis Bukit Dahlia Berselawat2018
Sambutan hari lahir anggota MPPG
Penyampaian Sijil Penghargaan oleh Yang bulan Oktober 2018
Dipertua MPPG Tuan Haji Zainor bin Adani.8 BERITA PASIR GUDANG

Sambutan
BULAN KAUNSELING


PERINGKAT ZON SELATAN 2018
Ucapan ringkas oleh YB Liow Cai Tung Pengerusi Jawatankuasa
Pembangunan Wanita Dan Pelancongan Negeri Johor.
Berada di barisan hadapan (tengah) YB Liow Cai Tung, bersama Ahli Parlimen Pasir Gudang, YB Tuan Hassan
bin Abdul Karim bagi menyempurnakan majlis penutup Sambutan Bulan Kaunseling Peringkat Zon Selatan 2018.

MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG 9

JALAN CANGGUNG -
KOTA MASAI
SEmINAr Tuan Haji Zainor bin Adani bersama YB Tuan Sr. Dzulkefly bin Ahmad (tiga dari kiri).
Pelancaran Seminar Green City Agenda oleh Yang Dipertua MPPG,

GREEN CITY AGENDA SEmPENA

WORLD DAY OF ARCHITECTURE 2018
MPPG MELALUI JABAtAN kAwALAN kelak akan berlandaskan Green City Pelancaran buku pertandingan Idea
BANGUNAN dan Pertubuhan Arkitek Agenda pada masa akan datang. Reka Bentuk Masjid Johor 2018
Malaysia Cawangan Selatan telah Seminar ini juga mampu dijadikan dan majlis penyampaian hadiah
menganjurkan Seminar ‘Green sebagai platform bagi membincangkan pertandingan Idea Reka Bentuk Masjid
City Agenda’ bersempena ‘World serta berkongsi pengalaman dan Johor 2018 telah disempurnakan oleh
Day Of Architecture 2018’ pada kepakaran tentang penggunaan YB Mazlan bin Bujang, Pengerusi
24 & 25 Oktober 2018 bertempat teknologi hijau dan inovasi dalam Jawatankuasa Kerjaraya, Infrastruktur
Persada Johor Bahru. Kolaborasi memenuhi kemampanan pembinaan dan Pengangkutan Negeri Johor
menganjurkan program seumpama ini dengan mengoptimumkan kos tanpa selaku wakil rasmi YAB Menteri Besar
merupakan kali ketiga dilaksanakan. mengabaikan kualiti. Johor semasa Majlis Makan Malam
Usaha ini amat jelas memperlihatkan Gala diadakan. Di antara lain tujuan
kesungguhan pihak MPPG dalam Sepanjang dua hari seminar pertandingan diadakan adalah bagi
menetap dan menyatakan halatuju berlangsung sebanyak lima kertas kerja mencari dan menetapkan identiti
bagi menjadikan Pasir Gudang sebagai telah dibentangkan selain perlaksanaan senibina “Masjid Johor”.
Zon Perbandaran Hijau walaupun Pasir satu sesi forum bersama Jabatan
Gudang memang dikenali sebagai Kerajaan Tempatan dan PBT Johor. Majlis perasmian seminar pula telah
kawasan industri terbesar di selatan Disertai oleh 110 orang peserta terdiri disempurnakan oleh Yang Berhormat
tanah air. Ini juga adalah merupakan daripada perunding arkitek, jurutera, Tuan Sr Dzulkefly bin Ahmad selaku
di antara inisiatif bagi menggerak dan pemaju serta pegawai-pegawai Pengerusi Jawatankuasa Perumahan
menetapkan garis panduan dalam yang berkhidmat di Pihak Berkuasa Dan Pembangunan Luar Bandar Negeri
setiap pembangunan di Pasir Gudang Tempatan di seluruh negara. Johor.

Yang Dipertua MPPG bergambar bersama YB Tuan Sr. Dzulkefly bin Ahmad selaku
Lawatan ke tapak pameran oleh Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Johor
YB Tuan Sr. Dzulkefly bin Ahmad. dan juga peserta-peserta dari pelbagai jabatan dan bidang.


10 BERITA PASIR GUDANG

SEMINAR
SEMINAR

ALAM SEKITAR, KESELAMATANAR, KESELAMATAN
ALAM SEKIT
DAN KESIHATAN PEKERJAAN
DAN KESIHATAN PEKERJAAN


MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG (MPPG)
dengan kerjasama Johor Skill Development Centre
(PUSPATRI), Pasir Gudang Emergency Mutual Aid (PAGEMA),
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri
Johor (JKKP) dan Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor (JAS)
telah menganjurkan Seminar Alam Sekitar, Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan dengan Tema “Safety, Health &
Environment Towards Industry 4.0”.

Seminar ini telah berlangsung selama dua (2) hari bermula
dari 9 hingga 10 Oktober 2018 bertempat di Hotel Amansari
Residence Resort, Seri Alam, Johor.

Ianya telah dirasmikan oleh Pengurus Besar Unit Swadaya
Insan Negeri Johor iaitu Dr Haji Khalid bin Haji Jusoh selaku
wakil rasmi kepada YB Dr S. Ramakrishnan, Pengerusi
Jawatankuasa Kepenggunaan, Sumber Manusia dan
Perpaduan Negeri Johor.

Antara objektif yang ditekankan ialah:
- Memaklumkan perkembangan semasa perkara-perkara
yang berkaitan dengan Akta Alam Sekeliling 1974 dan
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.
- Memaklumkan perkembangan semasa perkara-perkara
yang berkaitan dengan alam sekitar, keselamatan dan
kesihatan pekerjaan.
- Untuk membantu sektor industri dalam menyelesaikan
masalah/ isu yang berkaitan dengan alam sekitar,
keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
- Untuk memberi galakan kepada sektor industri supaya
menglibatkan diri dalam program yang berkaitan dengan
alam sekitar, keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Sebanyak tujuh (7) kertas kerja telah dibentangkan dalam
seminar tersebut. Semuga ilmu yang diperolehi oleh peserta
seminar akan diaplikasikan dalam menyelesaikan isu-isu
alam sekitar, keselamatan dan kesihatan pekerjaan.Lawatan ke tapak pameran oleh Pengurus Besar Unit Swadaya Insan
Negeri Johor, Dr. Haji Khalid bin Haji Jusoh selaku wakil rasmi kepada
YB Dr. S. Ramakrishnan, Pengerusi Jawatankuasa Kepenggunaan,
Sumber Manusia & Perpaduan Negeri Johor.
MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG 11

PeRKOngSIAn PengALAMAn


PERSIJILAN STANDARD ACCOUNTING SYSTEM

FOR GOvERNMENT AGENCIES (SAGA)
Sesi perkongsian pengalaman sedang berlangsung bersama
dengan pegawai LADA.

wARGA kERJA MPPG khususnya daripada Jabatan Kewangan Lawatan kerja ini juga adalah merupakan insentif kepada
dan beberapa Jabatan lain yang terlibat secara langsung dalam warga kerja yang terlibat secara langsung di dalam
Audit Indeks Akauntabiliti pada tahun 2016 yang lalu telah membuat Audit Indeks Akauntabiliti 2016 di atas kejayaan MPPG
lawatan kerja penandaarasan di Lembaga Pembangunan Langkawi memperolehi 4 bintang.
(LADA) pada 14 hingga 17 Oktober 2018 baru-baru ini.
Bermula awal 2015, Jabatan Akauntan Negara telah
Kunjungan ke LADA dibuat adalah bertujuan untuk berkongsi berkerjasama dengan Jabatan Audit Negara bagi mengambil
pengalaman daripada pihak LADA yang telah memperolehi kira elemen pematuhan SAGA sebagai skop tambahan
persijilan Standard Accounting System For Government Agencies dalam pengauditan Indeks Akauntabiliti. Sehubungan
(SAGA). SAGA merupakan sistem perakaunan dan kewangan dengan itu agensi yang telah mendapat pengiktirafan
berkomputer (sama ada yang dibangunkan atau pakej perakaunan pematuhan SAGA akan mendapat lebihan skor.
di pasaran yang diubah suai) untuk agensi kerajaan mematuhi
semua keperluan prinsip perakaunan diterima umum dan kriteria Semoga dengan lawatan penanda arasan ini MPPG akan
pematuhan SAGA yang telah ditetapkan oleh Jabatan Akauntan mendapat pengiktirafan pematuhan SAGA dalam tempoh
Negara Malaysia. terdekat.
Penyampaian cenderahati oleh Puan Mariaton binti Ibrahim
selaku Akauntan MPPG kepada Puan Azryda binti Mohd Akib,
Pengurus Kewangan LADA.

12 BERITA PASIR GUDANG

PERKONGSIAN PENGALAMAN
PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN MPPGPADA 2 oktoBER, MPPG telah menerima lawatan kerja dari Majlis
Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) Johor. Delegasi rasmi seramai 16
orang yang diketuai oleh Puan Hajah Nor Azrah binti Ayub, Pegawai
Perancang Bandar dan Desa telah disambut oleh Tuan Yang Dipertua
MPPG, Tuan Haji Zainor bin Adani.

Tujuan lawatan adalah untuk berkongsi fungsi dan tanggungjawab
dalam melaksanakan kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan
infrastruktur khususnya yang melibatkan kawasan perindustrian dan
perumahan di Pasir Gudang.

Delegasi lawatan telah diberi taklimat dan kemudiannya telah dibawa
melawat Kawasan Rumah Pangsa Taman Air Biru, Kawasan Perindustrian
Tg. Langsat dan akhir sekali di Sarang Buaya Pasir Gudang. Lawatan ke kawasan perumahan pangsa
Taman Air Biru, Pasir Gudang.


Lawatan ke Sarang Buaya Pasir Gudang.
Deligasi lawatan bergambar bersama Yang Dipertua MPPG Tuan Haji Zainor bin Adani.

MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG 13

QIAMULLAIL ”JOURNEY TO JANNAH”
QIAMULLAIL merupakan satu amalan yang amat
digalakkan bagi umat Islam. Ibadah fardhu yang
ditunaikan setiap hari dengan diiringi ibadah-
ibadah sunat seperti amalan qiamullail akan dapat
membentuk jiwa dan rohani yang lebih mantap.
Kita hendaklah merebut peluang yang ada untuk
menunaikan amalan qiamullail yang tidak pernah
ditinggalkan oleh junjungan besar kita Nabi
Muhammad S.A.W.
Sehubungan dengan itu, Biro Agama Kelab Sukan
Dan Kebajikan MPPG tidak melepaskan peluang
khususnya bersempena Awal Muharam 1440H
untuk menjalankan program “Journey To Jannah”
pada Jumaat 5 Oktober 2018 bermula jam 4 pagi
hingga 7 pagi di Masjid Annur Kompleks Pusat
Bandar khusus untuk warga kerja MPPG dan Ahli
Kariah Masjid An Nur.

Majlis dimulai dengan Zikir Munajat, diikuti dengan
solat sunat Tahajjud, solat sunat Taubat, solat
sunat Hajat, solat fardu Subuh dan diakhiri dengan
Tazkirah.
TAHSIN SolAT

SoLAt tELAh DIFARDhUkAN pada malam Isra’ dan Mi’raj. Istimewanya
kefardhuan solat adalah ianya diterima secara langsung oleh Nabi
Muhammad SAW, tanpa ada perantaraan malaikat Jibrail AS.
Ini menunjukkan ibadah solat itu adalah penting dan utama dalam
kehidupan seharian seseorang muslim. Sembahyang merupakan ibadah
penting, istimewa dan unik bagi seorang muslim.

Sembahyang dapat menghubungkan insan yang diciptakan dengan
penciptanya secara langsung. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW
bermaksud “Sembahyang itu tiang agama, maka sesiapa yang
mendirikannya bererti dia telah menegakkan agamanya. Kemudian sesiapa Kursus ini bertujuan bagi meningkatkan ilmu
yang meninggalkannya bererti dia telah meruntuhkan agamanya”- Hadis pengetahuan dan memberikan pendedahan cara
riwayat Baihaqi. melaksanakan solat yang betul berdasarkan
pandangan Mazhab Syafie di samping menambahkan
Berdasarkan perkara tersebut, Biro Agama Kelab Sukan dan Kebajikan kefahaman terhadap rukun solat serta seterusnya
Majlis Perbandaran Pasir Gudang (KSKMPPG) dengan kerjasama Masjid memastikan seseorang muslim itu tidak lalai dalam
An Nur, Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang telah pun mengadakan solat atau meninggalkan solat.
KURSUS “TAHSIN SOLAT” pada 21 Oktober 2018 yang lalu di Dewan
Auditorium MPPG khusus untuk warga kerja MPPG dan masyarakat Pasir
Gudang amnya.


Antara peserta yang menghadiri kursus Tahsin Solat.

14 BERITA PASIR GUDANG

LAWATAN PENGGREDAN

SPB-PBT 2018 DI MPPGMPPG tELAh PUN menerima lawatan perundangan dan peraturan Kerajaan
Penggredan Sistem Penarafan Bintang semasa yang telah mengalami
Pihak Berkuasa Tempatan Semenanjung perubahan serta amalan terbaik (best
Dan Wilayah Persekutuan Labuan (SPB- practices) yang diterima pakai khususnya
PBT 2018) pada 24 Oktober 2018 yang oleh pejabat-pejabat kerajaan.
lalu. Seramai 6 orang pegawai panel
penilai daripada Bahagian Dasar Dan MPPG telah pun mendapat 5 bintang
Inspektorat Kementerian Perumahan dalam Sistem Penarafan Bintang PBT
Dan Kerajaan Tempatan telah terlibat yang telah diadakan pada tahun 2016.
dalam lawatan tersebut. Semoga pencapaian 5 bintang ini akan
dapat dikekalkan oleh MPPG dalam sesi
SPB-PBT yang dahulunya dikenali SPB-PBT 2018 yang telah berlangsung
sebagai Sistem Star Rating Pihak baru-baru ini.
Berkuasa Tempatan telah diperkenalkan
oleh kerajaan untuk menilai tahap
penyampaian Pihak Berkuasa Tempatan
(PBT) di seluruh negara setiap 2 tahun
sekali. Melalui penilaian tersebut, PBT
akan diberi penarafan bintang yang
bersesuaian berdasarkan markah
yang diperolehi. Penilaian ini juga
bertujuan untuk mewujudkan budaya
kecemerlangan berteraskan prestasi
melalui persaingan sihat dalam kalangan
PBT. Selain itu penilaian ini membantu
PBT supaya sentiasa berusaha untuk
memantapkan tadbir urus dan sistem
penyampaian perkhidmatan yang Sesi audit sedang dijalankan.
terbaik kepada rakyat, pelanggan dan
stakeholders.

Penilaian SPB-PBT 2018 merupakan
penilaian kali kelima untuk 101 PBT di
Semenanjung dan Wilayah Persekutuan
Labuan. Penilaian kali ini mengguna
pakai indikator yang telah dikemaskini
melalui pengayaan input hasil daripada
sesi sumbang saran oleh Pihak Berkuasa
Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan
iaitu di peringkat Majlis Daerah, Majlis
Perbandaran dan Majlis Bandaraya
serta pengalaman perlaksanaan SPB-
PBT pada 2016. Pengayaan input ini
dilaksanakan sejajar dengan dasar, Yang Dipertua MPPG, Tuan Haji Zainor bin Adani bergambar bersama Pegawai Panel Penilai.

MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG 15

Keroncong MPPG
eroncong MPPG ditubuhkan pada 2007 di bawah pengurusan Kelab Sukan dan Kebajikan Majlis Perbandaran Pasir
KGudang. Keroncong MPPG dianggotai oleh 7 orang pemuzik yang terdiri dari anggota kerja Majlis Perbandaran
Pasir Gudang ini sendiri. Keroncong MPPG telah mendapat sentuhan didikan dan latihan dari jurulatih
muzik Yayasan Warisan Johor, Encik Ismail bin Bahari.
Selain membuat persembahan-persembahan dalaman, Keroncong MPPG juga sering mendapat
jemputan persembahan dari pelbagai agensi swasta dan kerajaan antaranya seperti persembahan
untuk Majlis Makan Malam Korporat, Program Keraian dan Majlis Perkahwinan sekitar Pasir Gudang dan
Johor Bahru.

Keroncong MPPG juga banyak mencipta kejayaan di pertandingan-pertandingan keroncong dan muzik
etnik kreatif di antaranya mendapat Johan dalam pertandingan Keroncong Terbuka Malaysia 2018 dan
Johan dalam pertandingan Nyanyian dan Keroncong Terbuka Johor kali ke 8 Yayasan Warisan Johor
Kategori Keroncong Asli.

BIL PERtANDINGAN LokASI/ ANJURAN kEDUDUkAN
1 Pertandingan Keroncong Terbuka Stadium Melawati Shah Alam JOHAN
Malaysia 2018 Selangor
2 Pertandingan Anugerah Lagu Kerajaan Negeri Johor JOHAN
Johor 2016 (Yayasan Warisan Johor (kategori keroncong
dan Astro Production) asli)
3 Pertandingan Nyanyian dan JOHAN
Kumpulan Keroncong Terbuka Kerajaan Negeri Johor (kategori keroncong
Johor Kali ke-8 2014. (Yayasan Warisan Johor) asli)
4 Pertandingan Nyanyian dan Kerajaan Negeri Johor JOHAN & ke-4
Kumpulan Keroncong Terbuka (Yayasan Warisan Johor) (kategori nyanyian
Johor Kali ke-8 2014 solo dewasa) Untuk tempahan, sila hubungi :
5 Pertandingan Letusan Muzik Etnik Universiti Putra Malaysia & Majlis JOHAN MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG
Aras 19, Menara Aqabah,
Kreatif dan Kontemporari 2014 Perbandaran Subang Jaya Jalan Bandar, 81700 Pasir Gudang.
6 Pertandingan Letusan Muzik Etnik Universiti Putra Malaysia & Majlis KEEMPAT
Kreatif dan Kontemporari 2013 Perbandaran Subang Jaya Tel : 07-254 7777
7 Pertandingan Nyanyian dan JOHAN Faks : 07-251 5260
Kumpulan Keroncong Terbuka Kerajaan Negeri Johor (kategori keroncong Encik Rahman Esa :
Johor Kali ke-7 2012. (Yayasan Warisan Johor) kontemporari) 017-651 3200
8 Pertandingan Nyanyian dan KETIGA
Kumpulan Keroncong Terbuka Kerajaan Negeri Johor (kategori keroncong Puan Nadztasha Mohd Puad :
Johor Kali ke-7 2012. (Yayasan Warisan Johor) asli) 016-750 1887


Click to View FlipBook Version