The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by njmaah72, 2021-11-05 02:28:09

PSO PERSATUAN GEOGRAFI

PSO PERS GEO

PELAN STRATEGIK ORGANISASI KOKURIKULUM TAHUN 2021-2025
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik MISI Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Isu Strategik 4A

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MURID

BIDANG KEBERHASILAN KUALITI SEKOLAH

ASPIRASI SISTEM :KUALITI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional

ISU STRATEGIK (Isu Strategik 4A)
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT) Purata kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum hanya 54.75%

PUNCA DIKENALPASTI

Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1. Peluang pekerjaan dan desakan hidup
2. Program aktiviti kokurikulum tidak dirancang dengan teliti dan kurang menarik

MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN (OUT COME) 2025
2021 2022 2023 2024
(Nilai &
Keterangan)

PENCAPAIAN PRESTASI Meningkatkan pencapaian peratus GPS Peratus GPS dalam PAJSK 56.05 57.35 58.65 59.95 60
KOKURIKULUM MURID YANG kokurikulum sekurang-kurangnya 1 % 54.75
CEMERLANG
setahun

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

2021 2022 (Jadual 2/2022) 2023 (J2/2023) 2024 2025

S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian dan S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian dan
dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid peratus kehadiran murid dalam dan peratus kehadiran murid peratus kehadiran murid dalam
dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum aktiviti kokurikulum dengan dalam aktiviti kokurikulum aktiviti kokurikulum dengan
dengan memperkukuh dengan memperkukuh memperkukuh hubungan dengan dengan memperkukuh memperkukuh hubungan dengan
hubungan dengan hubungan dengan PIBG/komuniti PIBG/komuniti dan agensi luar hubungan dengan PIBG/komuniti dan agensi luar
PIBG/komuniti dan agensi luar dan agensi luar serta alumni serta alumni sekolah sebagai PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai
serta alumni sekolah sebagai sekolah sebagai sukarelawan sukarelawan serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
sukarelawan sukarelawan

PELAN STRATEGIK ORGANISASI KOKURIKULUM TAHUN 2021-2025
SEKOLAH MENEGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
VISI MISI Isu Strategik 4B

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MURID

BIDANG KEBERHASILAN KUALITI SEKOLAH

ASPIRASI SISTEM :KUALITI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional

ISU STRATEGIK (Isu Strategik 4B)
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT) Tiada pencapaian Gred A dalam PAJSK

PUNCA DIKENALPASTI

Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1. Kurang kolaborasi antara unit kokurikulum
2. Kurang motivasi dan tiada keyakinan untuk menyertai aktiviti yang mencabar (peringkat yang lebih tinggi)

MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN SASARAN (OUT COME)
TOV
KPI (Nilai &
Keterangan) 2021 2022 2023 2024 2025

PENCAPAIAN PRESTASI Meningkatkan Penyertaan di peringkat 0 2 4 6 8 10
KOKURIKULUM MURID YANG negeri dan kebangsaan sebanyak 0.1%
CEMERLANG (2 orang murid) setahun Gred A dalam PAJSK

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

2021 2022 (Jadual 2/2022) 2023 (J2/2023) 2024 2025

S7. Meningkatkan S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan S7. Meningkatkan pencapaian
pencapaian dan peratus dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid pencapaian dan peratus dan peratus kehadiran murid
kehadiran murid dalam aktiviti dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum kehadiran murid dalam aktiviti dalam aktiviti kokurikulum
kokurikulum dengan dengan memperkukuh dengan memperkukuh kokurikulum dengan dengan memperkukuh
memperkukuh hubungan hubungan dengan hubungan dengan memperkukuh hubungan hubungan dengan PIBG/komuniti
dengan PIBG/komuniti dan PIBG/komuniti dan agensi luar PIBG/komuniti dan agensi luar dengan PIBG/komuniti dan dan agensi luar serta alumni
agensi luar serta alumni serta alumni sekolah sebagai serta alumni sekolah sebagai agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
sekolah sebagai sukarelawan sukarelawan sukarelawan sekolah sebagai sukarelawan

PELAN STRATEGIK ORGANISASI KOKURIKULUM TAHUN 2021-2025
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik MISI Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Isu Strategik 4C

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MURID

BIDANG KEBERHASILAN KUALITI SEKOLAH

ASPIRASI SISTEM :KUALITI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional

ISU STRATEGIK (Isu Strategik 4C)
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT) Penglibatan murid di peringkat negeri dan kebangsaan masih minimum

PUNCA DIKENALPASTI

Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1. Guru kurang kemahiran dalam membimbing dan melatih murid
2. Kurang motivasi dan tiada keyakinan untuk menyertai aktiviti yang mencabar

MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN SASARAN (OUT COME)
TOV
KPI (Nilai &
Keterangan) 2021 2022 2023 2024 2025

PENCAPAIAN PRESTASI Setiap unit sekurang-kurangya menghantar 1 3 6 9 12 15
KOKURIKULUM MURID YANG 1 penyertaan di peringkat negeri atau penyertaan
CEMERLANG kebangsaan setahun

Data penyertaan murid dalam setiap unit

PAJSK (2019)

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

2021 2022 (Jadual 2/2022) 2023 (J2/2023) 2024 2025

S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian
dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid
dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum
dengan memperkukuh dengan memperkukuh dengan memperkukuh dengan memperkukuh dengan memperkukuh
hubungan dengan hubungan dengan hubungan dengan hubungan dengan hubungan dengan PIBG/komuniti
PIBG/komuniti dan agensi luar PIBG/komuniti dan agensi luar PIBG/komuniti dan agensi luar PIBG/komuniti dan agensi luar dan agensi luar serta alumni
serta alumni sekolah sebagai serta alumni sekolah sebagai serta alumni sekolah sebagai serta alumni sekolah sebagai sekolah sebagai sukarelawan
sukarelawan sukarelawan sukarelawan sukarelawan

S2. Meningkatkan kualiti PdP S2. Meningkatkan kualiti PdP S2. Meningkatkan kualiti PdP S2. Meningkatkan kualiti PdP S2. Meningkatkan kualiti PdP dan
dan kemahiran guru dengan dan kemahiran guru dengan dan kemahiran guru dengan dan kemahiran guru dengan kemahiran guru dengan
kerjasama dan sokongan JPN, kerjasama dan sokongan JPN, kerjasama dan sokongan JPN, kerjasama dan sokongan kerjasama dan sokongan JPN,
PPD,PIBG/ komuniti/ IPTA/ PPD,PIBG/ komuniti/ IPTA/ PPD,PIBG/ komuniti/ IPTA/ JPN,PPD,PIBG/ komuniti/ PPD,PIBG/ komuniti/ IPTA/ IPTS
IPTS dan agensi luar. IPTS dan agensi luar. IPTS dan agensi luar. IPTA / IPTS dan agensi luar. dan agensi luar.

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM [PERSATUAN GEOGRAFI SESI PETANG]
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK PURATA KEHADIRAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM HANYA 54.75% JADUAL 2
MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENCAPAIAN PERATUS GPS KOKURIKULUM SEKURANG-KURANGNYA 1 % SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

PERATUS GPS DALAM PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
54.75 56.05 PELUANG PEKERJAAN DAN DESAKAN HIDUP

STRATEGI 1 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan
dengan PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan

TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : UNIT KOKURIKULUM

Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi

JOM CEMERLANG Semua ahli Aktiviti Taklimat secara atas
KOKURIKULUM dijalankan talian / Disiplin dan
1 Meningkatkan penyertaan Persatuan 14- 25 Jun 2021 mengikut pengurusan aktiviti
SOP yang kokurikulum diterapkan
[BUMI HIJAU] murid dalam aktiviti Geografi sesi Tiada ditetapkan dalam mata pelajaran
PJSK
kokurikulum petang

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM [PERSATUAN GEOGRAFI SESI PETANG]
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM Output Aktiviti dijalankan mengikut SOP yang ditetapkan

Program/Projek JOM CEMERLANG KOKURIKULUM – BUMI HIJAU
Meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti

Objektif kokurikulum

Tarikh 14- 25 Jun 2021 Tempoh 14 hari

Kumpulan Sasaran Semua ahli Persatuan Geografi sesi petang

Pegawai Bertanggungjawab 1. Liew Lay Hong
2. Fatihah Ramli

Proses Kerja 1. Guru penasihat memberi taklimat program secara atas talian kepada ahli persatuan.
2. Murid boleh menggunakan sebarang sumber sebagai rujukan.
3. Tempoh diberi selama 2 minggu untuk ahli persatuan menghantar gambar.
4. Guru penasihat membuat penilaian.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)
Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh
Penyelia penyeliaan

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM [PERSATUAN GEOGRAFI SESI PETANG]

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK TIADA PENCAPAIAN GRED A dalam PAJSK JADUAL 2

MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

MENINGKATKAN PENYERTAAN DI PERINGKAT NEGERI DAN KEBANGSAAN SEBANYAK 0.1% (2 ORANG MURID)
PELAN TINDAKAN SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

Gred A dalam PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
0 2 KURANG KOLABORASI ANTARA UNIT KOKURIKULUM – UB/SP/KP

STRATEGI 3 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan
dengan PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan

TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : UNIT KOKURIKULUM

Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi

1 LUAHKAN INSPIRASIMU Meningkatkan inovasi Semua Ahli 5 – 16 Julai 2021 Aktiviti PKPP/AKTIVITI SECARA
[PERTANDINGAN ECO dan kreativiti ahli Persatuan dijalankan ATAS TALIAN
INOVATIF] Persatuan Geografi Geografi sesi RM150.00[BKK] mengikut
petang SOP
yang
ditetapkan

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM [PERSATUAN GEOGRAFI SESI PETANG]
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM
Program/Projek LUAHKAN INSPIRASIMU - PERTANDINGAN ECO INOVATIF

Meningkatkan inovasi dan kreativiti ahli Persatuan Output Aktiviti dijalankan mengikut SOP
Objektif Geografi yang ditetapkan

Tarikh 5 – 16 Julai 2021 Tempoh 14 hari

Kumpulan Sasaran Semua ahli Persatuan Geografi sesi petang

Pegawai Bertanggungjawab 1. Liew Lay Hong
2. Fatihah Ramli

Proses Kerja 1.Taklimat tentang program menghasilkan produk dijalankan pada 5 Julai 2021
2.Bahan keperluan disediakan sendiri
3.Pelaksanaan aktiviti dalam tempoh 2 minggu.
4.Murid- murid merekod proses kerja dan menghantar hasil produk dalam bentuk gambar atau video.
5.Guru membuat penilaian.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)
Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh
Penyelia penyeliaan

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM [PERSATUAN GEOGRAFI SESI PETANG]

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK TIADA PENCAPAIAN GRED A dalam PAJSK JADUAL 2

MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

MENINGKATKAN PENYERTAAN DI PERINGKAT NEGERI DAN KEBANGSAAN SEBANYAK 0.1% (2 ORANG MURID)
PELAN TINDAKAN SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

Gred A dalam PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
0 2 KURANG MOTIVASI DAN TIADA KEYAKINAN UNTUK MENYERTAI AKTIVITI
YANG MENCABAR (PERINGKAT YANG LEBIH TINGGI)

STRATEGI 4 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan
dengan PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan

TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : UNIT KOKURIKULUM

Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi

1 LAYAR CITRA Meningkatkan penyertaan Semua ahli Aktiviti Taklimat secara atas
[PERTANDINGAN HIASAN dijalankan talian
RM200.00[BKK] mengikut Disiplin dan pengurusan
MASAKAN] dan pencapaian ahli Persatuan SOP yang aktiviti kokurikulum
23 – 31 Mac 2021 ditetapkan diterapkan dalam mata
persatuan Geografi pelajaran PJSK

2 SANGGAR BUDAYA Memberi peluang yang Semua ahli Tiada Aktiviti PKPP/AKTIVITI SECARA
[KUIZ BUMI BERSIH BEBAS sama rata kepada semua Persatuan dijalankan ATAS TALIAN
AEDES] murid untuk melibatkan Geografi 15 – 18 Apri 2021

diri dalam aktiviti mengikut
kokurikulum SOP
yang
Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: ditetapkan

................................................................... Tarikh:
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM [PERSATUAN GEOGRAFI SESI PETANG]
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA Output JADUAL 3
Bidang/Unit KOKURIKULUM Aktiviti dijalankan mengikut SOP yang ditetapkan
Program/Projek LAYAR CITRA – PERTANDINGAN HIASAN MASAKAN

Objektif Meningkatkan penyertaan dan pencapaian ahli persatuan

Tarikh 23-31 Mac 2021 Tempoh 9 hari

Kumpulan Sasaran Semua ahli Persatuan Geografi sesi petang

Pegawai Bertanggungjawab 1. Suzaini Bt Mahmud
2. Liew Lay Hong
3. Fatihah Bt Ramli

Proses Kerja 1. Penyelaras maklumkan program kepada guru penasihat.
2. Guru penasihat mengwar-warkan kepda ahli persatuan
3. Tempoh diberi iaitu 23-31 Mac untuk ahli persatuan menghantar gambar.
4. Guru penasihat muat naik gambar dalam GCR.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)
Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh
Penyelia penyeliaan

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM [PERSATUAN GEOGRAFI SESI PETANG]
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM Aktiviti dijalankan mengikut SOP yang ditetapkan
4 hari
Program/Projek SANGGAR BUDAYA – KUIZ BUMI BERSIH BEBAS AEDES

Objektif Memberi peluang yang sama rata kepada semua murid Output
untuk melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum

Tarikh 15 – 18 Apr 2021 Tempoh

Kumpulan Sasaran Semua ahli Persatuan Geografi sesi petang

Pegawai Bertanggungjawab 1. Suzaini Bt Mahmud
2. Liew Lay Hong
3. Fatihah Bt Ramli

Proses Kerja 1. Penyelaras maklumkan program kepada guru penasihat.

2. Guru penasihat mengwar-warkan kepda ahli persatuan
3. Tempoh diberi iaitu 15 – 18 April untuk ahli persatuan menyertai kuiz.

4. Guru memberi hadiah sebagai tanda penghargaan kepada ahli persatuan yang berkomitmen tinggi.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)
Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh
Penyelia penyeliaan

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

Penambahbaikan PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 4
Catatan
Bidang/Unit UNIT KOKURIKULUM [PERSATUAN GEOGRAFI SESI PETANG]

Bil Program/Projek Tarikh Tarikh Penilaian Keberkesanan Penambahbaikan
(seperti Jadual 2) Pelaksanaan Penyeliaan Program

JOM CEMERLANG

1 KOKURIKULUM
[BUMI HIJAU]

2 LUAHKAN INSPIRASIMU
[PERTANDINGAN ECO INOVATIF

LAYAR CITRA 23-31 Mac
3 [PERTANDINGAN HIASAN 2021

MASAKAN] 15 – 18 Apr
2021
SANGGAR BUDAYA
4 [KUIZ BUMI BERSIH BEBAS

AEDES]

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :


Click to View FlipBook Version