The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by njmaah72, 2021-11-05 02:30:58

PSO KELAB KEBUDAYAAN

PSO KELAB KEBUDAYAAN

PELAN STRATEGIK ORGANISASI KOKURIKULUM TAHUN 2021-2025
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik MISI Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Isu Strategik 4A

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MURID

BIDANG KEBERHASILAN KUALITI SEKOLAH

ASPIRASI SISTEM :KUALITI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional

ISU STRATEGIK (Isu Strategik 4A)
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT) Purata kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum hanya 54.75%

PUNCA DIKENALPASTI

Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1. Peluang pekerjaan dan desakan hidup
2. Program aktiviti kokurikulum tidak dirancang dengan teliti dan kurang menarik

MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN SASARAN (OUT COME)
TOV
KPI (Nilai &
Keterangan) 2021 2022 2023 2024 2025

PENCAPAIAN PRESTASI Meningkatkan pencapaian peratus GPS 54.75 56.05 57.35 58.65 59.95 60
KOKURIKULUM MURID YANG kokurikulum sekurang-kurangnya 1 % Peratus GPS dalam PAJSK
CEMERLANG setahun

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

2021 2022 (Jadual 2/2022) 2023 (J2/2023) 2024 2025

S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian dan S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian dan
dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid peratus kehadiran murid dalam dan peratus kehadiran murid peratus kehadiran murid dalam
dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum aktiviti kokurikulum dengan dalam aktiviti kokurikulum aktiviti kokurikulum dengan
dengan memperkukuh dengan memperkukuh memperkukuh hubungan dengan dengan memperkukuh memperkukuh hubungan dengan
hubungan dengan hubungan dengan PIBG/komuniti PIBG/komuniti dan agensi luar hubungan dengan PIBG/komuniti dan agensi luar
PIBG/komuniti dan agensi luar dan agensi luar serta alumni serta alumni sekolah sebagai PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai
serta alumni sekolah sebagai sekolah sebagai sukarelawan sukarelawan serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
sukarelawan sukarelawan

PELAN STRATEGIK ORGANISASI KOKURIKULUM TAHUN 2021-2025
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
VISI MISI Isu Strategik 4B

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MURID

BIDANG KEBERHASILAN KUALITI SEKOLAH

ASPIRASI SISTEM :KUALITI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional

ISU STRATEGIK (Isu Strategik 4B)
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT) Tiada pencapaian Gred A dalam PAJSK

PUNCA DIKENALPASTI

Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1. Kurang kolaborasi antara unit kokurikulum
2. Kurang motivasi dan tiada keyakinan untuk menyertai aktiviti yang mencabar (peringkat yang lebih tinggi)

MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN SASARAN (OUT COME)
TOV
KPI (Nilai &
Keterangan) 2021 2022 2023 2024 2025

PENCAPAIAN PRESTASI Meningkatkan penyertaan di peringkat Gred A dalam PAJSK 0
KOKURIKULUM MURID YANG negeri dan kebangsaan sebanyak 0.1% 2 4 6 8 10
CEMERLANG (2 orang murid) setahun

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

2021 2022 (Jadual 2/2022) 2023 (J2/2023) 2024 2025

S7. Meningkatkan S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan S7. Meningkatkan pencapaian
pencapaian dan peratus dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid pencapaian dan peratus dan peratus kehadiran murid
kehadiran murid dalam aktiviti dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum kehadiran murid dalam aktiviti dalam aktiviti kokurikulum
kokurikulum dengan dengan memperkukuh dengan memperkukuh kokurikulum dengan dengan memperkukuh
memperkukuh hubungan hubungan dengan hubungan dengan memperkukuh hubungan hubungan dengan PIBG/komuniti
dengan PIBG/komuniti dan PIBG/komuniti dan agensi luar PIBG/komuniti dan agensi luar dengan PIBG/komuniti dan dan agensi luar serta alumni
agensi luar serta alumni serta alumni sekolah sebagai serta alumni sekolah sebagai agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
sekolah sebagai sukarelawan sukarelawan sukarelawan sekolah sebagai sukarelawan

PELAN STRATEGIK ORGANISASI KOKURIKULUM TAHUN 2021-2025
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik MISI Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Isu Strategik 4C

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MURID

BIDANG KEBERHASILAN KUALITI SEKOLAH

ASPIRASI SISTEM :KUALITI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional

ISU STRATEGIK (Isu Strategik 4C)
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT) Penglibatan murid di peringkat negeri dan kebangsaan masih minimum

PUNCA DIKENALPASTI

Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1. Guru kurang kemahiran dalam membimbing dan melatih murid
2. Kurang motivasi dan tiada keyakinan untuk menyertai aktiviti yang mencabar

MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN SASARAN (OUT COME)
TOV
PENCAPAIAN PRESTASI Setiap unit sekurang-kurangnya KPI (Nilai &
KOKURIKULUM MURID YANG menghantar 1 penyertaan di peringkat Keterangan) 2021 2022 2023 2024 2025
CEMERLANG negeri atau kebangsaan setahun
1

penyertaan

Data penyertaan murid dalam setiap unit 3 6 9 12 15

PAJSK (2019)

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

2021 2022 (Jadual 2/2022) 2023 (J2/2023) 2024 2025

S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian
dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid
dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum
dengan memperkukuh dengan memperkukuh dengan memperkukuh dengan memperkukuh dengan memperkukuh
hubungan dengan hubungan dengan hubungan dengan hubungan dengan hubungan dengan PIBG/komuniti
PIBG/komuniti dan agensi luar PIBG/komuniti dan agensi luar PIBG/komuniti dan agensi luar PIBG/komuniti dan agensi luar dan agensi luar serta alumni
serta alumni sekolah sebagai serta alumni sekolah sebagai serta alumni sekolah sebagai serta alumni sekolah sebagai sekolah sebagai sukarelawan
sukarelawan sukarelawan sukarelawan sukarelawan

S2. Meningkatkan kualiti PdP S2. Meningkatkan kualiti PdP S2. Meningkatkan kualiti PdP S2. Meningkatkan kualiti PdP S2. Meningkatkan kualiti PdP dan
dan kemahiran guru dengan dan kemahiran guru dengan dan kemahiran guru dengan dan kemahiran guru dengan kemahiran guru dengan
kerjasama dan sokongan JPN, kerjasama dan sokongan JPN, kerjasama dan sokongan JPN, kerjasama dan sokongan kerjasama dan sokongan JPN,
PPD,PIBG/ komuniti/ IPTA/ PPD,PIBG/ komuniti/ IPTA/ PPD,PIBG/ komuniti/ IPTA/ JPN,PPD,PIBG/ komuniti/ PPD,PIBG/ komuniti/ IPTA/ IPTS
IPTS dan agensi luar. IPTS dan agensi luar. IPTS dan agensi luar. IPTA / IPTS dan agensi luar. dan agensi luar.

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN (SESI PAGI)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK PURATA KEHADIRAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM HANYA 59.25% JADUAL 2
MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENCAPAIAN PERATUS GPS KOKURIKULUM SEKURANG-KURANGNYA 1 % SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

PERATUS GPS DALAM PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
56.05 PELUANG PEKERJAAN DAN DESAKAN HIDUP
54.75

STRATEGI 1 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
Bil Program/Projek
1 JOM CEMERLANG KOKURIKULUM UNIT KOKURIKULUM

(KUIZ KEBUDAYAAN) Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi

Peningkatan

Menarik minat penyertaan murid- Ahli Kelab Kebudayaan Jun Tiada kehadiran dan Aktiviti secara atas talian
murid dalam aktiviti kokurikulum penyertaan aktiviti

kokurikulum

Julai Peningkatan

2 CAKNA KOKURIKULUM Memberi kesedaran tentang Ahli Kelab Kebudayaan Tiada kehadiran dan Aktiviti secara atas talian
penyertaan aktiviti
(BENGKEL PENGENALAN ASAS TARI) kepentingan kokurikulum kokurikulum

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN (SESI PAGI)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK PURATA KEHADIRAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM HANYA 59.25% JADUAL 2
MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENCAPAIAN PERATUS GPS KOKURIKULUM SEKURANG-KURANGNYA 1 % SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

PERATUS GPS DALAM PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
56.05
54.75 PROGRAM AKTIVITI KOKURIKULUM TIDAK DIRANCANG DENGAN TELITI DAN
KURANG MENARIK

STRATEGI 2 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
Bil Program/Projek
UNIT KOKURIKULUM

Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi

ASPIRASI PERDANA Meningkatkan penyertaan murid Semua murid SMKPP April Peningkatan Aktiviti secara atas talian
dalam aktiviti kokurikulum kehadiran dan
1 (KUIZ PERANGI AEDES, HAPUSKAN sekolah RM200.00 (BKK) penyertaan aktiviti
kokurikulum
DENGGI)

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN (SESI PAGI)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK TIADA PENCAPAIAN GRED A dalam PAJSK JADUAL 2

MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENYERTAAN DI PERINGKAT NEGERI DAN KEBANGSAAN SEBANYAK 0.1% (2 ORANG MURID) SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

Gred A dalam PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
2 KURANG KOLABORASI ANTARA UNIT KOKURIKULUM – UB/SP/KP
0

STRATEGI 3 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
Bil Program/Projek
UNIT KOKURIKULUM

Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi

1 SEDERAP MELANGKAH Meningkatkan penyertaan dan Semua murid mengikut Oktober Peningkatan Aktiviti secara atas talian
(PERTANDINGAN MENCUNGKIL BAKAT pencapaian ahli mengikut unit unit kokurikulum kehadiran dan
“MENCARI BINTANG”) masing-masing masing-masing RM200.00 / BKK penyertaan aktiviti
kokurikulum

2 LUAHKAN INSPIRASIMU Meningkatkan penyertaan dan Ogos Tiada Peningkatan Aktiviti secara atas talian
(TAYANGAN FILEM PATRIOTIK DAN pencapaian ahli mengikut unit kehadiran dan
masing-masing Ahli Kelab Kebudayaan
ULASAN FILEM) penyertaan aktiviti
kokurikulum

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN (SESI PAGI)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK TIADA PENCAPAIAN GRED A dalam PAJSK JADUAL 2

MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENYERTAAN DI PERINGKAT NEGERI DAN KEBANGSAAN SEBANYAK 0.1% (2 ORANG MURID) SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

Gred A dalam PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
2
0 KURANG MOTIVASI DAN TIADA KEYAKINAN UNTUK MENYERTAI AKTIVITI YANG
MENCABAR (PERINGKAT YANG LEBIH TINGGI)

STRATEGI 4 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
Bil Program/Projek
UNIT KOKURIKULUM

Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi

1 LAYAR CITRA Meningkatkan penyertaan dan Semua murid mengikut Peningkatan Aktiviti secara atas talian
(PERTANDINGAN HIASAN MASAKAN) pencapaian ahli mengikut unit unit kokurikulum kehadiran dan
Mac RM500.00 / BKK penyertaan aktiviti
kokurikulum
masing-masing masing-masing

SANGGAR BUDAYA Meningkatkan penyertaan dan Semua murid mengikut Peningkatan Aktiviti secara atas talian
pencapaian ahli mengikut unit unit kokurikulum kehadiran dan
2 (PERTANDINGAN VIDEO PENDEK masing-masing masing-masing September RM200.00 / BKK
KEPELBAGAIAN BUDAYA DI penyertaan aktiviti

MALAYSIA) kokurikulum

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN (SESI PAGI)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA Output JADUAL 3
Bidang/Unit KOKURIKULUM Tempoh
Program/Projek JOM CEMERLANG KOKURIKULUM (KUIZ KEBUDAYAAN) Peningkatan kehadiran dan penyertaan aktiviti kokurikulum
5 hari (Jun – Julai)
Objektif Menarik minat penyertaan murid-murid dalam aktiviti kokurikulum

Tarikh 28 Jun – 2 Julai 2021

Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Kebudayaan

Pegawai Bertanggungjawab Setiausaha Kokurikulum, Penolong Setiausaha, Penyelaras dan Guru Penasihat

Proses Kerja 1. Guru penasihat memaklumkan murid tentang kuiz kebudayaan melalui group Whatsapp kelab.

2. Guru penasihat menyediakan soalan kuiz dalam Google Form / Quizizz.
3. Kuiz kebudayaan dijalankan secara atas talian.
4. Guru penasihat menilai dan menentukan pemenang melalui skor tertinggi.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN (SESI PAGI)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA Output JADUAL 3
Bidang/Unit KOKURIKULUM Tempoh
Program/Projek CAKNA KOKURIKULUM (BENGKEL PENGENALAN ASAS TARI) Peningkatan kehadiran dan penyertaan aktiviti kokurikulum
3 hari (Julai)
Objektif Memberi kesedaran tentang kepentingan kokurikulum

Tarikh 28 – 30 Julai 2021

Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Kebudayaan

Pegawai Setiausaha Kokurikulum, Penolong Setiausaha, Penyelaras dan Guru Penasihat
Bertanggungjawab

Proses Kerja 1. Guru penasihat maklumkan murid tentang bengkel pengenalan asas tari melalui group Whatsapp kelab.

2. Guru penasihat menyediakan bahan dan “slides” yang diperlukan.
3. Bengkel dilaksanakan secara atas talian (Google Meet).
4. Murid membuat rakaman video tarian mengikut kreativiti masing-masing untuk dinilai.
5. Guru penasihat akan menilai hasil kreativiti murid dan memilih pemenang.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Penyelia Tarikh penyeliaan

Ulasan Pegawai Penyelia
(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN (SESI PAGI)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA Output JADUAL 3
Bidang/Unit KOKURIKULUM
Program/Projek ASPIRASI PERDANA (KUIZ PERANGI AEDES, HAPUSKAN DENGGI) Peningkatan kehadiran dan penyertaan aktiviti kokurikulum
7 Hari (April)
Objektif Meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum sekolah

Tarikh 12 April- 18 April 2021 Tempoh

Kumpulan Sasaran Semua murid SMKPP

Pegawai Bertanggungjawab Setiausaha Kokurikulum, Penolong Setiausaha, Penyelaras dan Guru Penasihat

1. Kempen ini ditaja oleh Unit Kesihatan untuk semua unit kelab/persatuan kokurikulum secara atas talian
2. Kempen ini dimasukkan dalam group Whatsapp kelab.
3. Pendaftaran peserta melalui pautan https://forms.gle/DSyPEeSRRXCVXTip6

Proses Kerja 4. Murid diminta menonton video berkaitan dengan denggi dan menjawab kuiz melalui laman web

https://sites.google.com/view/kempenantidenggi/home yang disediakan oleh Unit Kesihatan.
5. Pengumuman pemenang oleh Unit Kesihatan.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN (SESI PAGI)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3
Bidang/Unit KOKURIKULUM
Program/Projek SEDERAP MELANGKAH KOKURIKULUM (PERTANDINGAN MENCUNGKIL BAKAT “MENCARI BINTANG”)

Objektif Meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum sekolah Output Peningkatan kehadiran dan penyertaan aktiviti kokurikulum

Tarikh 11 – 28 Oktober 2021 Tempoh 2 minggu (Oktober)

Kumpulan Sasaran Semua murid mengikut unit kokurikulum masing-masing
Pegawai Bertanggungjawab Setiausaha Kokurikulum, Penolong Setiausaha, Penyelaras dan Guru Penasihat

Proses Kerja 1. Guru penasihat memaklumkan murid tentang pertandingan ini melalui “group” Whatsapp kelab.

2. Guru penasihat membuat promosi kepada murid untuk menyertai pertandingan ini.
3. Murid membuat pendaftaran penyertaan pertandingan.
4. Murid membuat rakaman video persembahan mengikut tema yang diberikan (lakonan, nyanyian, tarian, deklamasi sajak) mengikut kreativiti masing-masing.
5. Murid menghantar penyertaan melalui GCR / Google Form.
6. Video peserta dinilai dan pemenang akan dipilih berdasarkan kreativiti mereka.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN (SESI PAGI)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM Peningkatan kehadiran dan penyertaan aktiviti kokurikulum
5 hari (Ogos)
Program/Projek LUAHKAN INSPIRASIMU (TAYANGAN FILEM PATRIOTIK DAN ULASAN FILEM)

Objektif Meningkatkan penyertaan dan pencapaian ahli mengikut unit masing- Output
masing

Tarikh 27 – 31 Ogos 2021 Tempoh

Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Kebudayaan

Pegawai Bertanggungjawab Setiausaha Kokurikulum, Penolong Setiausaha, Penyelaras dan Guru Penasihat

Proses Kerja 1. Guru memaklumkan murid tentang program ini melalui “group” Whatsapp kelab.

2. Guru penasihat menyediakan bahan / “link” filem dan contoh-contoh ulasan filem.
3. Murid diberikan “link” filem dan menonton filem dalam tempoh yang diberikan.
4. Murid menghantar ulasan filem melalui Google Form untuk dinilai.
5. Guru penasihat akan menilai ulasan murid dan memilih pemenang.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN (SESI PAGI)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM Peningkatan kehadiran dan penyertaan aktiviti kokurikulum
8 Hari (Mac)
Program/Projek LAYAR CITRA (PERTANDINGAN HIASAN MASAKAN)

Objektif Meningkatkan penyertaan dan pencapaian ahli mengikut unit masing- Output
masing Tempoh

Tarikh 22 Mac- 30 Mac 2021

Kumpulan Sasaran Semua murid mengikut unit kokurikulum masing-masing

Pegawai Bertanggungjawab Setiausaha Kokurikulum, Penolong Setiausaha, Penyelaras dan Guru Penasihat

1. Iklan Pertandingan Hias Makanan dihantar melalui Whatsapp “group” Kelab Kebudayaan.
2. Guru penasihat mempromosi kepada ahli Kelab untuk menyertai pertandingan.

Proses Kerja 3. Murid menghantar gambar hiasan masakan kepada guru penasihat melalui Whatsapp.
4. Guru penasihat memuatnaik gambar hiasan masakan peserta ke laman GCR Kelab Kokurikulum.

5. Gambar hiasan masakan peserta dinilai dan pemenang akan dipilih berdasarkan kreativiti mereka.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN (SESI PAGI)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM

Program/Projek SANGGAR BUDAYA (PERTANDINGAN VIDEO PENDEK KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA)

Objektif Meningkatkan penyertaan dan pencapaian ahli mengikut unit masing- Output Peningkatan kehadiran dan penyertaan aktiviti kokurikulum
masing

Tarikh 13 – 27 September 2021 Tempoh 2 minggu (September)

Kumpulan Sasaran Semua murid mengikut unit kokurikulum masing-masing

Pegawai Bertanggungjawab Setiausaha Kokurikulum, Penolong Setiausaha, Penyelaras dan Guru Penasihat

Proses Kerja 1. Guru penasihat memaklumkan murid tentang pertandingan ini melalui “group” Whatsapp kelab.
2. Guru penasihat membuat promosi kepada murid untuk menyertai pertandingan ini.

3. Murid membuat pendaftaran penyertaan pertandingan.
4. Murid membuat rakaman video pendek mengikut tema yang diberikan secara berkumpulan mengikut kreativiti masing-masing untuk dinilai.
5. Murid menghantar penyertaan melalui GCR / Google Form.
6. Video peserta dinilai dan pemenang akan dipilih berdasarkan kreativiti mereka.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM TAHUN 2021
KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN (SESI PAGI)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 4
Catatan
Bidang/Unit UNIT KOKURIKULUM - KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN (SESI PAGI)

Bil Program/Projek Tarikh Tarikh Penilaian Keberkesanan Penambahbaikan
(seperti Jadual 2) Pelaksanaan Penyeliaan Program

1 JOM CEMERLANG KOKURIKULUM
(KUIZ KEBUDAYAAN)

2 CAKNA KOKURIKULUM
(BENGKEL PENGENALAN ASAS TARI)

ASPIRASI PERDANA
3 (KUIZ PERANGI AEDES, HAPUSKAN

DENGGI)

SEDERAP MELANGKAH KOKURIKULUM
4 (PERTANDINGAN MENCUNGKIL BAKAT

“MENCARI BINTANG”)

LUAHKAN INSPIRASIMU
5 (TAYANGAN FILEM PATRIOTIK DAN

ULASAN FILEM)

6 LAYAR CITRA
(PERTANDINGAN HIASAN MASAKAN)

SANGGAR BUDAYA
7 (PERTANDINGAN VIDEO PENDEK

KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA)

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

LAPORAN PRESTASI PELAN STRATEGIK ORGANISASI
UNIT KOKURIKULUM TAHUN 2021 -2025

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 5
Sejahtera MISI Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Catatan

Negara

Pelan Tindakan KPI TOV Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :


Click to View FlipBook Version