The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nuraliyaaliyaasrol, 2022-06-12 02:54:55

Pembentangan Pendidikan Islam

Talak

PENDIDIKAN ISLAM

NAMA PENSYARAH : EN TARMIZI BIN OTHMAN
KELAS : SLK 1A

NAMA AHLI :
SITI SARAH NAJWA BT MAZLAN
NUR ALIYA BINTI MUHAMAD ASROL
NURUL ALYSA EMELINN BT MOHD REZA AZRAAI

PENGERTIAN TALAK-TALAK

• Bain Sughra ialah talak satu atau dua yang habis tempoh iddah.Jika

demikian sisuami kena akad nikah dan mas kahwin yang baru
untuk Kembali kepada isterinya itu.

• Bain Kubra ialah talak yang dijatuhkan suami keatas isterinya yang

tidak boleh lagi dirujuk Kembali kecuali selepas bekas isterinya itu
berkahwin dengan lelaki lain termasuk bersetubuh dan kemudian
bercerai.

• Talak Bain ini terbahagi kepada dua bahagian:
• Talak Bain Kubra
• Talak Bain Sughra.
• Talak Bain Kubra adalah talak yang telah berlaku kepada pasangan tersebut

sebanyak tiga kali. Iaitu suami telah menceraikan isterinya sebanyak tiga kali.
Pasangan ini tidak boleh rujuk atau bernikah semula buat selama-lamanya,
melainkan isteri tersebut menikahi lelaki lain dan mereka hidup sebagai suami
isteri yang sah. Jika ditakdirkan isteri ini berpisah atau suaminya yang kedua itu
meninggal dunia, maka barulah suami pertamanya berhak menikahi bekas
isterinya ini.

• Talak Bain Sughra adalah talak yang telah diucapkan oleh suami kurang

daripada tiga kali, tetapi pasangan tidak boleh "Rujuk" kembali melainkan
dengan pernikahan yang baru, walaupun isterinya di dalam iddah. Sebahagian
dari talak Bain Sughra adalah:

• Talak yang diputuskan oleh Hakam
• Talak melalui Khulu'
• Talak yang difasakhkan oleh Hakim

DALIL TALAK

• Dalil dibolehkannya talak adalah firman Allah Swt surah al-Baqarah [2]: 229 serta surah at-
Thalaq [65]: 1,
‫• اﻟ ﱠﻄ َ� ُق َﻣ ﱠﺮَﺗﺎ ِن َﻓ ِﺈ ْﻣ َﺴﺎ ٌك ِب َﻤ ْﻌ ُﺮو ٍف �أ ْو َ� ْ ���ــ ٌﺢ ِﺑِ� ْﺣ َﺴﺎ ٍن‬
• “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf
atau menceraikan dengan cara yang baik.”
‫• َ�ﺎ �أ ﱡﻳ َﻬﺎ اﻟ ﱠﻨِب ي ﱡي ِإ َذا َﻃ �ﻠ ْﻘ ُﺘ ُﻢ اﻟ ﱢن َﺴﺎ َء َﻓ َﻄ �ﻠ ُﻘﻮ ُﻫ ﱠﻦ ِﻟ ِﻌ ﱠﺪ ِﺗ ِﻬ ﱠﻦ‬

• “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka
pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).”

• Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa beliau pernah menalak istrinya dan

istrinya dalam keadaan haid, itu dilakukan di masa Nabi saw. Lalu ‘Umar bin Al Khottob
radhiyallahu ‘anhu menanyakan masalah ini kepada Rasulullah saw.

‫ﻌ ﱠﺪ ُة‬Bِ ‫ا �ﻟ‬e‫ﻚ‬liَ a‫ﺘ �ﻠ‬uِ ‫ َﻓ‬k،e‫ﺲ‬m‫ﻤ ﱠ‬uَ �َ d‫ ْن‬i‫�أ‬a‫َﻞ‬n‫َﻗ ْب‬b‫ﻖ‬eَ ‫ﻠ‬r� ‫ﻃ‬sَ a‫ َء‬b‫ﺷﺎ‬dَ a‫ ْن‬:�ِ‫ ُﺛ ﱠﻢ ِإ ْن َﺷﺎ َء �أ ْﻣ َﺴ َﻚ َب ْﻌ ُﺪ َو‬، ‫ ُﺛ ﱠﻢ َﺗ ْﻄ ُﻬ َﺮ‬، ‫ ُﺗُﺛ َ ﱠﻄﻢ �ﻠ ِﻟ َُ�ﻖ ْ �ﻤﻟ َِﻬﺴﺎ �اﻜ َﻟ ﱢﻬنﺎ َ َﺴﺎﺣ ُتﱠءى َﺗ ْﻄ ُﻬ َﺮ ُﺛ ﱠﻢ َﺗ ِﺤ� َﺾ‬،‫• اُ�ﻣﻟ ِْتﺮُەى �َأﻓ َ�ﻠﻣيَُ َﺮ�اا ِ �ﺟ ُْﻌ� َ �ﻬأﺎ ْن‬
• “Hendaklah ia merujuk istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci kemudian

haid hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh
menalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah sebagaimana
yang telah diperintahkan Allah swt.”

JEJNENISIS-J-JEENNIISSTTAALLAKAK

TALAK BAIN TALAK BAIN
SUGHRA KUBRA

HIKMAH TALAK

• Dari huraian bab-bab sebelumnya kita mengetahui beberapa

perhatian Islam terhadap usrah muslimah (keluarga muslimah) dan
keselamatanya serta terhadap damainya kehidupan di dalamnya
dan kita juga melihat metode-metode terapi yang Islam syari’atkan
untuk mengatasi segala perpecahan yang muncul di tengah usrah
muslimah, baik disebabkan oleh salah satu suami isteri atau oleh
keduanya.

• Hanya saja, terkadang ’ilaj (terapi dan upaya penyelesaian) tidak

bisa efektif lagi karena perpecahannya sudah parah dan
persengketaanya sudah memuncak, sehingga pada saat itu mesti
di tempuh ’ilaj yang lebih, yaitu talak.

CONTOH TALAK

• Talak bain kubra ialah talak 3 dengan sekali lafaz atau berlaku tiga kali talak

secara berasingan.

• Halal bagi bekas suami menikahi bekas isteri jika sekiranya telah melalui

beberapa prosedur tersebut :-

• 1) iddah bersama bekas suami yang menceraikan isterinya telah tamat.
• 2) selepas selesai iddah bekas isteri perlu berkahwin Bersama lelaki lain

dengan akad yang sah

KESIMPULAN

• Talak merupakan penyelesaian terakhir kepada pemasalahan suami isteri

apabila tiada lagi iktiar lain.

• Haram melakukannya tanpa alasan yang mengharuskan dan tanpa mencari

iktiar lain

• Islam tidak menggalakkan penceraian kerana memberi implikasi yang besar

dalam kehidupan seseorang

• Ikatan perkahwinan merupakan ikatan paling sunyi yang dimuliakan dalam

islam maka tidak sepatutnya ianya dicemari dan diruntuhkan dengan
penceraian

TERIMA KASIH..


Click to View FlipBook Version