ภาพสะท้อนจากฮูปแต้มเฮือนเมื่อวันวาน สู่จุดจบของสิมอีสาน
ภาพสะท้อนจากฮูปแต้มเฮือนเมื่อวันวาน สู่จุดจบของสิมอีสาน

บทความโดย สมเจตน์ แก้ววงษ์
สาขาศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
View Text Version Category : 47
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications