The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by victorhadjiu2003, 2019-12-07 18:57:19

Celula

CELULA

Istoria descoperirii celulei
Celula este unitatea de bază structurală,

funcțională și genetică a


tuturor organismelor vii. Aceasta a fost


descoperită de către Robert Hooke și este


unitatea funcțională a tuturor organismelor vii

cunoscute. Este cea mai mică unitate de viață,


care poate fi clasificată ca o vietate și este


adesea numită bloc de viață. Unele


organisme, cum ar fi cele mai multe bacterii,


sunt unicelulare (constau dintr-o singura

celula). Alte organisme, cum ar fi oamenii,


sunt multicelulare.

În 1835, înainte ca teoria finală despre

celulă să fie dezvoltată, Jan Evangelista

Purkinje a observat mici "granule", în timp

ce privea prin microscop țesuturi de


plante. Teoria celulară, dezvoltată pentru

prima oară în 1839 de către Matthias Jakob

Schleiden si Theodor Schwann, afirma că

toate organismele sunt compuse din una


sau mai multe celule, că toate celulele

provin din celulele preexistente, că funcțiile

vitale ale unui organism au loc in interiorul


celulelor, și că toate celulele conțin

informațiile ereditare necesare pentru

reglarea funcțiilor celulare și de transmitere

a informațiilor pentru următoarea generație

de celule.

Cuvântul celulă provine de la cuvântul latin cellula, careînseamnă, o cameră mică. Termenul descriptiv pentru cea
mai mică structură de viață biologică, a fost inventat decătre Robert Hooke într-o carte pe care a publicat-o în
1665, când a comparat celulele de plută pe care le-a văzutprin microscopul său cu micile camere de locuit ale
călugărilor.

Anatomia


Există două tipuri de celule: procariote și eucariote.Celulele procariote sunt, de obicei, independente, în timp
ce celulele eucariote sunt adesea găsite în organismemulticelulare.

Componentele celulare
Toate celulele, indiferent dacă sunt procariote sau eucariote,
au o membrană care inconjoară celula, separă interiorul
acesteia de mediul său, reglementează ceea ce trece
înăuntru şi afară (permeabilitate selectivă) şi menţinepotenţialul electric al celulei. Toate celulele
posedă ADN (materialul ereditar de gene) şi ARN (care
conţine informaţiile necesare pentru construirea diferitelor
proteine cum ar fi enzimele, maşinăriile primare ale
celulelor). În celule există de asemenea şi alte tipuri de
biomolecule. Lista de mai jos conţine componentele
principale ale celulei.

Membrana

Citoplasma celulei este înconjurată de o membranăcelulară sau membrană plasmatică. Membrana plasmatică din plante
şi procariote este de obicei acoperită de un perete celular. Aceastămembrană are rolul de a separa şi de a proteja o celulă de mediul
său înconjurător şi în general este formată dintr-un strat dublu
de lipide (hidrofil - asemănătoare celulelor de grăsime) şi moleculecu fosfor hidrofil; stratul se numeşte fosfolipid bistratificat. Integrateîn cadrul acestei membrane sunt o varietate de proteine moleculare
care acţionează ca şi canale şi pompe facilitând mişcarea diferitelor
molecule la intrarea şi ieşirea din celulă. Membrana arepermeabilitate selectivă, în sensul că poate să fie substanţe (moleculă
sau ioni)care pot trece nestingherite, pot trece într-o măsură limitatăsau nu pot trece. Membranele de pe suprafaţa celulară conţin de
asemenea proteine receptoare care permit celulelor să detectezemolecule de semnalizare externe, cum ar fi hormonii.La unele celule,
citoplasma prezintă diferite prelungiri acoperite de plasmalemă.Acestea pot fi temporare şi neordonate, cum ar fi pseudopodelor
(leucocitele), sau permanente: microvili (epiteliul mucoaseiintestinale, epiteliul tubilor renali), cili (epiteliul mucoasei traheei),
desmozomi - corpusculi de legătură care solidarizează celuleleepiteliale.

Citoplasma


Citoplasma acţionează în organizarea şi menţinerea formei

celulei; ancorează organitele în loc; are rol în
timpul endocitozei, absorbţia de materiale externe, de

către o celulă, şi citochineză, separarea celulelor imature
după diviziunea celulară; şi mută părţi din celulă în
procesele de creştere şi de mobilitate. Citoscheletului

eucariotelor este compus din microfilamente, filamente
intermediare şi microtubuli. Există un număr mare de
proteine asociate acestora, fiecare controlând structura

unei celule prin îndrumarea, gruparea şi alinierea
filamentelor. Citoscheletului procariotelor este implicat în

menţinerea formei celulei, polaritate şi citochineză.

Materialul geneticExistă două tipuri diferite de material genetic:ADN şi ARN. Cele maimulte organisme folosesc ADN-ul pentru stocarea informaţilor pe
termen lung, dar unii viruşi (de exemplu, retroviruşi) au ARN ca
material genetic. Informaţiile biologice cuprinse într-un organism suntcodificate în secvenţa ADN sau ARN. . Materialul genetic al
procariotelor este organizat într-o moleculă de ADN circular simplu
(cromozom bacterial), în regiunea nucleoidului din citoplasmă.Materialul genetic al eucariotelor este împărţit în diferite molecule
liniare numite cromozomi în interiorul unui nucleu separat, de obicei,cu material genetic suplimentar în unele organite cum ar
fi mitocondriile si cloroplastele.O celula umana conţine material
genetic în nucleul celulei (genomul nuclear) şi în mitocondrii (genomulmitocondrial). La om genomul nuclear este împărţit în 23 de perechi
de molecule de ADN liniar numite cromozomi. Genomul mitocondrial
este o molecula de ADN circular distinct de ADN-ul nuclear. Cu toateacestea ADN-ul mitocondrial este foarte mic în comparaţie cu
cromozomi nucleari.Materialul genetic străin (cel mai frecvent ADN)
poate fi, de asemenea, introdus artificial în celulă printr-un procesnumit sintezare. Acest lucru poate fi trecător, în cazul în care ADN-ul
nu este introdus în genomul celulei, sau stabil, în cazul în care există.Anumiţi viruşi introduc de asemenea materialul lor genetic în genom

Compoziţia chimică a celulei
Celula este formată din diferite molecule cu rol diferit. În componenţaacestor molecule intră atomi reprezentând 63 elemente chimice. În
funcţie de proporţia în care iau parte la formarea celulelor, elementelechimice se pot clasifica în:
macroelemente, (elemente prezente în proporţie de 98%):
oxigen, (66%)hidrogen, (10%)carbon, (18%)
azot, (3,5%)
microelemente, (elemente prezente în proporţie de 2%):calciu, (1,2%)
sulf, (0,9%)potasiu, (0,15%)
sodiu, (0,15%)clor, (0,1%)
magneziu, (0,1%)ultramicroelemente, (elemente prezente în proporţie redusă -
0,01%):iod
fiermangan
zinc
cobalt, etc.Substanţe anorganice
Substanţele anorganice, sau minerale, sunt prezente în celulă atât subformă de molecule, cât şi sub formă de ioni.Ele impregneaza unele
membrane , polarizeaza membranele celulare, schimba proprietatilefizice ale protoplasmei
Substanţe organiceAceste substanţe sunt cele mai importante, ele luând parte activ la
toate procesele intracelulare.Acizi nucleici;
Glucide;Lipide;
Proteine.

Proprietăţi fiziologice generale
Metabolismul
Din substanţa intercelulară în celulă pătrund substanţe

nutritive: oxigen, glucoză, lipide, apă, săruri, iar din ea se
elimină substanţe sub formă de deşeuri. Substanţele care

intră în celulă participă la procesele de biosinteză. Biosinteza
semnifică formarea proteinelor, glucidelor, lipidelor din
substanţe mai simple, ce sunt specifice celulei date. De

exemplu, în celulele muşchilor se formează nişte proteine
speciale, care le asigură contractilitatea. O dată cu

biosinteza, în celule are loc şi descompunerea substanţelor
organice. În urma descompunerii se formează nişte
substanţe de structură mai simplă. Reacţiile de

descompunere decurg cu participarea oxigenului (reacţii
de oxidare) şi sunt însoţite de degajare de energie. Această

energie se consumă în procesul activităţii vitale a celulei sub
formă de energie chimică, termică, mecanică. Procesele de

biosinteză şi descompunere constituie metabolismul.

ExcitabilitateaAceastă proprietate a materiei vii este reprezentată

prin capacitatea oricărui corp viu de a răspunde, în

mod activ, la unele modificări în mediul său de viaţă


şi, în general, la orice acţiune care îi tulbură echilibrul.

Factorii de mediu care provoacă în celula vie

tulburări reversibile sunt numiţi excitanţi. În celulele


excitate se schimbă viteza proceselor de biosinteză şi

de descompunere a substanţelor, consumul

de oxigen şi temperatura. Celulele îşi îndeplinesc


funcţiile lor fireşti numai în stare de excitaţie. Celulele

grandulare produc şi secretă anumite substanţe, cele

musculare se contractă, în celulele nervoase apare

un semnal electric foarte slab numit impuls nervos,


care se propagă pe membranele celulare.

Diviziunea celulară

Diviziunea se realizează pe două căi:directă (amitoză)
indirectă (mitoză şi meioză).Diviziunea este procesul prin care o celulă ajunsa la maturitate (celula
mamă) va da naştere la doua celule identice (celulele fiice) care vor
avea cromozomi identici cu aceasta.
Diviziunea directă: AmitozaDiviziunea amitotică este caracteristică procariotelor. Ea reprezintă
diviziunea care are loc fără fus de diviziune. Se poate întâlni şi la uneleeucariote cum ar fi: unele ciuperci (drojdiile), alge albastre verzi (alga
Pleurococcus - verzeala zidurilor), celule maligne, celule pe cale deregenerare, în gale (ţesuturi ale plantelor).
Diviziunea indirectăDiviziunea indirectă se realizează în prezenţa fusului de diviziune.Fusul de diviziune se formează din centrozom. Fusul de diviziune este
format din fibre polare (menţin distanţa dintre cei doi poli ai celulei) şi
kinetocorale(de acestea se ataşează centromerii cromozomilor).Fusul de diviziune asigură distribuţia echilibrată a cromozomilor în
cele două celule fiice.Diviziunea indirectă este de două tipuri:
Mitoza: diviziune ecvaţională/equaţională;Meioza: diviziune reducţională.


Click to View FlipBook Version